Revize normy ISO 9001:2015 aneb Co nás čeká a nemine
Seminář je určen pro
Manažery kvality, pracovníky středního a vyššího managementu ve výrobě i službách, kteří se
podílejí na plánování, řízení a realizaci procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001 a kteří
chtějí získat aktuální informace v oblasti systémů managementu kvality, aby se mohli včas
připravit na „velkou revizi“ ISO 9001. Předpokládá se základní orientace v problematice ISO
9001.
Cíl semináře
Přehled změn dle ISO/DIS 9001, vysvětlení nové struktury, terminologie a pojmů v ISO 9001:2015.
Poradíme Vám, na co se zaměřit při implementaci změn a nastíníme vám další postup
v přechodném období.
Obsah semináře







Přehled norem v oblasti systémů managementu kvality, současný stav a očekávaný vývoj
norem řady ISO 9000
Portfolio norem řady ISO 10000 pro management kvality
Sjednocená struktura norem dle standardu ISO/IEC Directives, Part 1: „Consolidated ISO
Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL
Přehled změn dle ISO/DIS 9001, vysvětlení nové struktury, terminologie a pojmů dle ISO
9001:2015
Sedm zásad managementu kvality dle přílohy B revidované normy
Jednotlivé články připravované revize ISO 9001:2015 a dopad změn do praxe:
o Termíny a definice dle ISO/DIS 9000:2014
o Kontext organizace
o Vedení
o Plánování systému managementu kvality
o Podpora
o Provoz
o Hodnocení výkonnosti
o Zlepšování
Přechodné období a uplatnění změn v certifikovaném systému managementu
Organizační informace
Místo konání: Školicí a zkušební středisko, Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy
Doba trvání: 9:00 – 15:00 (v průběhu této doby bude přestávka na občerstvení).
Cena: 2.800,- Kč (bez DPH).
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu
posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: [email protected]
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky. Specifické dotazy je možno řešit po dohodě
s lektorem individuelně.
Kontakt v den semináře: + 420 601 384 085
EURO CERT CZ, a.s., Lidická 531, 252 63 Roztoky
Download

Revize normy ISO 9001:2015 aneb Co nás čeká