VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
MOODLE PRO STUDENTY – návod č. 1
(verze 3, září 2010)
První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu
První přihlášení a úprava profilu
Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci eLearning odkaz Moodle nebo zvolte přímo adresu
moodle.voskop.eu:
Vlevo zadejte své uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno žáka Xavera Nováka je ve
tvaru novakxaver (bez háčků a čárek, bez mezer, všechno malými písmeny), heslo jste dostali
přiděleno.
Zapomenete-li později své heslo, obraťte se na správce Moodlu ([email protected]). Vaše
heslo správce nezjistí, ale vytvoří vám nové.
Po úspěšném přihlášení se dostanete na následující obrazovku:
1
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
Klepněte na své jméno vpravo nahoře a vstoupíte do nastavení svého profilu.
Pokud jste se do Moodlu přihlásili poprvé, změňte si povinně heslo!
Klepněte na tlačítko Změnit heslo. Zadejte staré heslo, nové heslo, znovu nové heslo a klepněte
na tlačítko Uložit změny. V následující obrazovce klepněte na Pokračovat.
Vrátíte se na následující obrazovku a tam klepněte na tlačítko Upravit profil:
Pokud je potřeba, upravte své jméno a příjmení – pouze doplňte diakritiku, nenahrazujte tyto
údaje svou přezdívkou, zdrobnělinami a podobně! Pokud chcete, můžete do Moodlu vložit svůj
obrázek (fotku).
Pokud jste se do Moodlu přihlásili poprvé, nastavte si povinně platnou e-mailovou adresu!
Změny potvrďte tlačítkem Aktualizovat profil.
2
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
Přihlášení do kurzu
Pojmem kurz jsou v Moodlu označeny jednotlivé předměty. Pro větší přehlednost jsou kurzy
sdružovány do kategorií, resp. podkategorií.
Můžete mít tedy přístup do více kurzů. Do svého kurzu se přihlásíte s pomocí klíče. Název
kurzu, kategorii, do které patří a přístupový klíč do kurzu vám sdělí váš vyučující.
Ukázka přihlášení do kurzu s pomocí klíče:
Vyberte příslušnou kategorii, případně podkategorii a klepněte na název vašeho kurzu:
3
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
Podle nastavení konkrétního kurzu může dojít k následujícím situacím: buď budete přímo
vyzváni k zadání klíče k zápisu do kurzu nebo do kurzu vstoupíte a posléze zadáte tento klíč.
V případě výzvy zadejte klíč, který vám byl přidělen (je to text) a klepněte na tlačítko Zapsat se
do tohoto kurzu:
Ve druhém popisovaném případě se ocitnete přímo na stránce kurzu a tam se do něj zapíšete.
V levém sloupci klepněte na odkaz Zapsat se do tohoto kurzu:
Dále postupujte stejně jako v prvním případě.
Tato činnost se provádí pouze při prvním vstupu do kurzu. Získáte-li postupně přístup do více
kurzů, dostanete pravděpodobně ke každému kurzu jiný klíč. Možnost přihlašovat se do kurzu
s pomocí klíče je časově omezená. Po určité době bude zakázána. Jste-li už do kurzu přihlášeni,
budete mít samozřejmě do kurzu přístup i nadále.
4
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
Studijní materiály a úkoly
Stažení nebo zobrazení studijního materiálu
Na následujícím obrázku je obrazovka kurzu v Moodlu. Kurz se skládá z jednotlivých témat,
v každém tématu může být více různých položek (materiály, úkoly, ankety, diskuse…). Kurz na
obrázku zatím obsahuje jediné téma nazvané MS Excel – grafy.
Jednou z častých situací při práci v Moodlu je stahování nebo prohlížení studijních materiálů.
Na obrázku je např. v tématu MS Excel – grafy ke stažení soubor Podklady k domácímu úkolu č. 1.
Po klepnutí na název materiálu může nastat více různých situací. V tomto konkrétním případě
se dostanete do další obrazovky, kde klepnutím na odkaz stáhnete soubor (jde o soubor ve formátu
ZIP) – viz následující obrázky.
5
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
V některých případech se nenabídne stažení, ale obsah souboru se přímo zobrazí – např. u
dokumentů ve formátu PDF. Chcete-li i tento typ souboru raději stáhnout, klepněte na odkaz pravým
tlačítkem a zvolte uložení souboru. Konkrétně u PDF je také možné zobrazený soubor uložit
klepnutím na tlačítko se symbolem diskety.
Někdy se může soubor zobrazit i v novém okně nebo nové záložce prohlížeče.
Úkoly
V prostředí Moodlu můžete také dostávat různé typy úkolů, učitel může váš úkol zhodnotit a vy
si můžete toto hodnocení prohlížet.
Ukázka úkolu, v němž se odevzdává soubor:
Pokud v kurzu podle obrázku na str. 4 klepnete na Domácí úkol č. 1, dostanete se na
následující obrazovku:
S pomocí tlačítka Procházet vyberte soubor, který chcete odevzdat a pak klepněte na tlačítko
Vložit tento soubor.
Pokud se vložení souboru podařilo, budete o tom informováni na následující obrazovce.
V případě neúspěchu zkontrolujte, zda nebyla překročena maximální velikost souboru.
6
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
Po klepnutí na tlačítko Pokračovat se objeví znovu obrazovka pro vložení souboru – pokud
učitel při zadávání úkolu povolil opakované odevzdání. V každém případě lze odtud stáhnout
odevzdaný soubor.
Zpět do kurzu se dostanete klepnutím na zkrácený název kurzu (modrý odkaz vlevo nahoře).
Zpět do nabídky kurzů se dostanete klepnutím na odkaz Moodle-Voskop.
Pokud učitel váš úkol ohodnotil, můžete být o tom informováni e-mailem (pokud je to v definici
úkolu nastaveno). V každém případě po klepnutí na úkol se vám zobrazí hodnocení:
7
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
Ukázka úkolu s textovou odpovědí:
U jiných úkolů může učitel nadefinovat, že jde o tzv. online text. V tom případě se po klepnutí
na úkol zobrazí možnost zadat text do textového pole. Na následujícím obrázku je ukázka tohoto
typu. Klepněte na Upravit řešení mého úkolu:
Potom můžete do textového okna zapsat svou odpověď.
Po klepnutí na tlačítko Uložit změny se vrátíte na obrazovku, kde je vaše odpověď zobrazena.
Je-li povoleno opakované odevzdání úkolu, můžete svou odpověď změnit tlačítkem Upravit mé řešení
úkolu.
8
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Moodle – návod pro studenty č. 1 (verze 3)
Každý úkol má nastavený termín, do kdy je možné odevzdat jeho řešení. Pokud učitel
v nastavení úkolu zakázal odevzdání po termínu, nelze úkol po vypršení termínu odevzdat. Není-li
odevzdání po termínu zakázáno, lze úkol odevzdat i později. Ale snažte se, aby k tomu nedocházelo!
9
Download

MOODLE PRO STUDENTY – návod č. 1 (verze 3 - Moodle