synlab czech s.r.o.
U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6
DIČ: CZ49688804
Laboratorní příručka
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Platnost dokumentu:
01.10.2014
Datum vypracování:
30.09.2014
Datum schválení:
30.09.2014
Vypracoval:
MUDr. Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře
RNDr. Eva Uhlířová, vedoucí sekce mikrobiologie (vedoucí
laboratoře akreditované jako subjekt č. 8029 a 1501)
Schválil:
MUDr. Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře
Garant dokumentu:
MUDr. Kateřina Pinterová
Verze:
04
Identifikace dokumentu:
VD.BM 02
Důvěrnost:
Veřejné
Výtisk č.:
1.
Ostatní informace:
Sjednocuje a nahrazuje VD.BM 02 verzi 03 platnou od
01.01.2014 a VD.BM/MIK 02 verzi 04 platnou od 05.03.2014
(Příručka je řízena pouze v elektronické podobě)
Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 1 (celkem 37)
Obsah:
1
Úvod .......................................................................................................................................................... 4
1.1
2
Informace o laboratoři ............................................................................................................................. 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
Příprava pacienta před odběrem ................................................................................ 12
Odběr biologického materiálu..................................................................................... 12
Biologické vlivy ........................................................................................................... 13
Interference při laboratorních vyšetřeních .................................................................. 13
Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku.....................................................................13
Odběr vzorku .................................................................................................................................14
Technika odběru krve ................................................................................................. 14
Postup při odběru krve: .............................................................................................. 14
Technika odběru moče ............................................................................................... 15
Technika odběru vzorků pro mikrobiologická vyšetření ............................................. 15
Postup při odběru vzorků pro PCR metody................................................................ 19
Množství vzorku .............................................................................................................................19
Likvidace použitých odběrových materiálů.....................................................................................20
Nezbytné operace se vzorkem, stabilita ........................................................................................20
Základní informace o bezpečnosti při transportu vzorků................................................................21
Informace k dopravě vzorků...........................................................................................................21
Příjem žádanek a vzorků ...............................................................................................................22
Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků ............................................22
Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky...............................................................23
Vyšetřování v externích laboratořích..............................................................................................23
Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří.................................................................................... 23
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
Základní informace ..........................................................................................................................9
Požadavkové listy (OVL, žádanky) ..................................................................................................9
Požadavky na urgentní vyšetření...................................................................................................10
Ústní požadavky na vyšetření........................................................................................................10
Používaný odběrový systém ..........................................................................................................11
Příprava pacienta před vyšetřením ................................................................................................12
Preanalytické procesy v laboratoři....................................................................................................... 22
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Identifikace laboratoře......................................................................................................................5
Základní údaje o laboratoři ..............................................................................................................6
Zaměření laboratoře ........................................................................................................................6
Úroveň a stav akreditace .................................................................................................................7
Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení.....................................................7
Spektrum nabízených služeb...........................................................................................................8
Popis nabízených služeb .................................................................................................................8
Použité pojmy a zkratky ...................................................................................................................8
Manuál pro odběry primárních vzorků................................................................................................... 9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
Předmluva........................................................................................................................................4
Hlášení výsledků v kritických intervalech .......................................................................................23
Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis........24
Vydávání výsledků přímo pacientům .............................................................................................25
Opakovaná a dodatečná vyšetření ................................................................................................25
Změny výsledků a nálezů ..............................................................................................................25
Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku................................................................................26
Konzultační činnost laboratoře.......................................................................................................27
Způsob řešení stížnosti..................................................................................................................27
Vydávání odběrového a spotřebního materiálu laboratoří .............................................................27
Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří.............................................................. 28
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 2 (celkem 37)
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
7
Seznam smluvních laboratoří ..................................................................................... 28
Seznam laboratoří synlab czech s.r.o. ....................................................................... 29
Seznam funkčních testů.................................................................................................................29
Pokyny a instrukce ................................................................................................................................ 30
7.1
7.2
8
Seznam vyšetření prováděných v laboratoři ..................................................................................28
Seznam laboratoří provádějících vyšetření, které laboratoř neprovádí..........................................28
Pokyny pro pacienty (biochemické vyšetření)................................................................................30
Pokyny pro pacienty (mikrobiologické vyšetření) ...........................................................................30
Související dokumentace ...................................................................................................................... 37
8.1
Přílohy - samostatná příloha .........................................................................................................37
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 3 (celkem 37)
1
1.1
Úvod
Předmluva
Vážení zákazníci,
jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní laboratorní služby v oboru klinická
biochemie, hematologie, lékařská mikrobiologie, alergologie a imunologie.
Naše laboratoře - Laboratoře Brno, Modřice, Evropská 873 – jsou součástí holdingu synlab czech
s.r.o., který provozuje v České republice 21 (přes 30) laboratoří. (21 je v rejstříku)
synlab czech s.r.o. je dceřinou firmou nadnárodní společnosti synlab Holding, GmbH, která
zahrnuje více jak 300 laboratoří ve 20 zemích ve kterých pracuje 6800 špičkových pracovníků.
Všechny naše laboratoře splňují požadavky pro akreditaci, které vyplývají z národních
akreditačních standardů pro zdravotnické laboratoře, z požadavků normy ČSN EN ISO
15189:2007/13, z požadavků zdravotních pojišťoven, z doporučení příslušných odborných
společností ČLS JEP a ze současných zvyklostí v laboratorní praxi v ČR.
V této laboratorní příručce vám nabízíme informace o naší brněnské laboratoři.
Najdete zde podrobnou nabídku služeb které zajišťujeme:
1. přehledný seznam všech vyšetření
2. pokyny pro přípravu a odběr vzorků pacienta
3. informace o přepravě vzorků ze zdravotnických zařízení
4. informace o způsobech výdeje výsledků (nálezů) zdravotnickým zařízením
5. kontakty na naše vedoucí pracovníky.
Důvěra je to podstatné a důležité co chceme našim zákazníkům nabídnout. Prvořadým zájmem je,
aby nás naši klienti a partneři vnímali jako společnost, která je schopna uspokojit jejich potřeby a
splnit všechna očekávání a to vysoce kvalitně a bezpečně.
Doufáme, že u nás najdete vše, co Vaše zařízení potřebuje.
Tato Příručka Vám umožní dozvědět se vše podstatné o našich službách.
Těšíme se na spolupráci.
MUDr. Kateřina Pinterová
vedoucí laboratoře
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 4 (celkem 37)
2
2.1
Informace o laboratoři
Identifikace laboratoře
Název organizace
synlab czech s.r.o.
Identifikační údaje
IČ: 496 88 804
Typ organizace
Společnost s ručením omezeným;
Provozování nestátního zdravotnického zařízení
Statutární zástupce organizace
Alexander Hoffmann, Ing. Miroslav Herden, Dr. Bartl Wimmer
Adresa organizace
U vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6
Název laboratoře
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Adresa laboratoře
Evropská 873, 664 42 Modřice
Okruh působnosti laboratoře
Provádí laboratorní vyšetření humánních i veterinárních vzorků
Vedoucí laboratoře
MUDr. Kateřina Pinterová
Vedoucí laborant
Miroslava Jakubcová
Manažer kvality
Ing. Dana Vránková, CSc.; Pavla Mrázková
Sekce biochemie
Odborný garant odbornosti 801
Mgr. Iva Komanová
Úsekový laborant
Lenka Fojtová
Sekce hematologie
Odborný garant odbornosti 818
MUDr. Kateřina Pinterová
Úsekový laborant
Štěpánka Luxová
Sekce infekční sérologie a imunologie
Odborný garant odbornosti 802
MVDr. Michaela Verčinská
Odborný garant odbornosti 813
Mgr. Hana Samohýlová
Úsekový laborant
Lenka Vidláková
Sekce mikrobiologie
Odborný garant odbornosti 802
Doc. MUDr. Radomír Buček, CSc.
Vedoucí ATB střediska
MUDr. Zora Pokorná
Úsekový laborant
Marcela Žabčíková
Odloučená pracoviště
Adresa pracoviště
Viniční 235, 615 00 Brno
Adresa pracoviště
Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno
Adresa pracoviště
Antonínova 4466, 760 01 Zlín
Sběrná místa
Adresa pracoviště
Horníkova 34, 628 00 Brno
Adresa pracoviště
Zámecká 49, 665 01 Rosice u Brna
Adresa pracoviště
Babická 136, 664 84 Zastávka u Brna
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 5 (celkem 37)
2.2
Základní údaje o laboratoři
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Vedoucí laboratoře
MUDr. Kateřina Pinterová
[email protected]
517 075 102
[email protected]
517 075 103
Vedoucí sekce hematologie
MUDr. Kateřina Pinterová
[email protected]
517 075 102
Vedoucí sekce imunologie a infekční
sérologie
MVDr. Michaela Verčinská
[email protected]
517 075 106
[email protected]
517 075 144
Vedoucí sekce biochemie
Mgr. Iva Komanová
Vedoucí sekce mikrobiologie
RNDr. Eva Uhlířová
Odloučené pracoviště Brno, Viniční 235
Zdravotní laborant
Jiří Kuksa
[email protected]
533 306 313
Odloučené pracoviště Brno, Žerotínovo náměstí 6
Zdravotní laborant dle rozpisu
-
533 302 228
Odloučené pracoviště Zlín, Antonínova 4466
Zdravotní laborant
Hana Ondříšková
-
517 075 149
Sběrné místo Rosice u Brna Zámecká 49
Zdravotní laborant dle rozpisu
-
546 411 204
Sběrné místo Zastávka u Brna Babická 136
Zdravotní laborant dle rozpisu
-
546 411 028
Sběrné místo Horníkova 34, Brno
Zdravotní laborant dle rozpisu
-
544 134 299
TELEFONICKÉ SPOJENÍ NA PRACOVIŠTĚ JE ZAJIŠTĚNO PŘES CALLCENTRUM
NA ČÍSLE 800 800 234.
Telefonické spojení na dispečink svozové služby laboratoře je zajištěno na číslech
734 788 528 nebo 605 254 697.
2.3
Zaměření laboratoře
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 (dále jen laboratoř) společnosti synlab czech s.r.o. (dále
jen společnost) provádí biochemická, hematologická, mikrobiologická, alergologická a vybraná
imunologická vyšetření pro humánní a veterinární medicínu.
Mikrobiologická vyšetření jsou doplněná o služby antibiotického střediska pro klinická pracoviště
lůžkového i ambulantního typu. Součástí laboratoře je pracoviště výroby vakcín. Podrobná nabídka
prováděných laboratorních vyšetření je v příloze. Laboratoř dále provádí, na základě požadavků
zákazníků, stěry z prostředí a stanovení účinnosti sterilizátorů přímo u zákazníků.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 6 (celkem 37)
2.4
Úroveň a stav akreditace
Společnost je certifikovaná podle normy ISO 9001:2008, se zavedeným systémem managementu
kvality. Certifikát je dostupný na www.synlab.cz .
Laboratoř je od roku 2007 akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a naplňuje
požadavky norem ČSN EN ISO 15189:2007/2013 (Zdravotnické laboratoře) a ČSN EN ISO/IEC
17025:2005 (Zkušební laboratoře). Má zaveden systém interní kontroly kvality a účastní se
systému EHK (externí kontroly kvality) Státního zdravotního ústavu v Praze a SEKK Pardubice.
Řídí se dostupnými doporučeními odborných společností. Jako akreditovaná zdravotnická i
zkušební laboratoř provádí vyšetření v souladu s přílohou osvědčení o akreditaci. Osvědčení o
akreditaci včetně příloh jsou dostupné na www.synlab.cz.
Laboratoř splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1394/2007 o léčivých
přípravcích pro moderní terapii ve smyslu zákona 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka.
Laboratoř je dále vedena SÚKLem jako pracoviště splňující podmínky pro přípravu vakcín.
V oblasti kontroly účinnosti je sterilizačních přístrojů je také SZÚ autorizovanou laboratoří pro SET
E6.
2.5
Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení
Informace o provozu laboratoře:
Provozní doba (pondělí – pátek)
7.00 – 18.00 hod.
Příjem materiálu (pondělí – pátek)
7.00 – 17.00 hod.
požadavky na svoz do 16.00 hod.
Provoz sekce mikrobiologie
pracovní dny (pondělí – pátek)
6.00 - 15.00 hod.
sobota
6.00 - 12.00 hod.
neděle
10.00 - 12.00 hod.
svátky – služební provoz
6.00 - 12.00 hod.
Pro informaci o výsledcích vyšetření využívejte primárně služeb Callcentra na bezplatných
linkách 800 800 234 a 277 779 800.
Telefonické sdělení výsledků je možné pouze po ověření identifikace volajícího (v návaznosti na
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb). V případě potřeby konzultace s pracovníky
laboratoře, budete Callcentrem po ověření přepojeni.
Ověření probíhá na základě unikátního identifikačního kódu, který klient obdrží po registraci
v Callcentru.
Laboratoř se nachází v Modřicích na ulici Evropská 873. Organizačně se člení na odborné sekce,
které tvoří logické celky podle jejich vybavení a prostorového rozmístění. Laboratoř zajišťuje
rutinní i specializovaná vyšetření v deklarovaném rozsahu (viz tabulka v Příloze č. 1 Seznam
vyšetření).
Svoz vzorků biologického materiálu z ambulancí lékařů a lůžkových zařízení zajišťují pro laboratoř
řidiči svozové služby společnosti synlab czech s.r.o. i některé organizace. Doprava vzorků do
laboratoře odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a preanalytické fázi vyšetření. Svoz probíhá
denně v předem dohodnutých časech. Vozidla svozové služby jsou vybavena 2-3 termoboxy,
v nichž je teplota udržována v následujících rozmezích: 2°C – 15°C; 15°C – 25°C. V p řípadě
požadavku na transport zmraženého materiálu je vozidlo vybaveno mrazícím boxem s teplotou
pod -5°C.
Pracovníci svozové služby jsou pravidelně školeni o dodržování podmínek preanalytické fáze.
V případě potřeby možno dohodnout mimořádný svoz mimo dohodnutý čas, eventuálně i
odpoledne.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 7 (celkem 37)
Je-li požadavek na vyšetření, která sami neprovádíme, zajistíme transport materiálu do příslušné
spolupracující laboratoře.
V případě urgentního vyšetření provádíme svoz přednostně (na základě telefonického požadavku).
V žádném případě se nejedná o statimová vyšetření v pravém slova smyslu a také tato vyšetření
nejsou takto účtována. Laboratoř není vždy schopna, zejména v případě mimobrněnských ordinací,
zajistit dostatečně krátkou dobu odezvy.
Laboratoř je vybavena moderními přístroji a analyzátory. Nedílnou součást tvoří i výpočetní
technika (LIS - laboratorní informační systém), která pomáhá zabezpečovat vlastní provoz, tisk
výsledků, kontrolní systém, statistiku, vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, archiv výsledků
a další.
Vysoce kvalifikovaný personál, způsobilým k provádění laboratorních vyšetření, je zárukou kvalitní
práce laboratoře. Ať již se jedná o lékaře, vysokoškolsky vzdělané analytiky, laborantky a laboranty
většinou s odbornou specializací a oprávněním pracovat ve zdravotnictví. V neposlední řadě jde
také o pomocný personál a osoby pracující ve zdravotnictví pod odborným dohledem.
2.6
Spektrum nabízených služeb
Laboratoř zajišťuje:
biochemická, hematologická vyšetření, infekční sérologická a vybraná imunologická
vyšetření z běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, mozkomíšní mok, atd.)
bakteriologická, parazitologická a mykologická vyšetření z biologických materiálů (krev,
plasma, moč, mozkomíšní mok, dřeňový punktát - kostní dřeň, výtěry a stěry a další typy
vzorků dle požadavků klientů)
přípravu vakcín
kontrolu sterility prostředí
zkoušky účinnosti sterilizačních přístrojů (horkovzdušných, parních, ethylenoxidových,
formaldehydových a plazmových) – biologickými testy a testy chemické sterilizace
svoz biologického materiálu (vlastní svozovou službou)
zprostředkování specializovaných vyšetření v partnerských laboratořích
poradenské a konzultační služby včetně konzultace ATB terapie
pro smluvní lékaře bezplatnou dodávku odběrového materiálu (možnost výběru Becton
Dickinson nebo Sarstedt (americká verze značení tj. barevně totožná se značením
odběrového systému BD), pro výtěry je používán odběrový systém AMIES, další možnost
odběrového systému - viz tabulka „Používaný odběrový systém v mikrobiologii“ (kap. 3.5 a
Příloha č.1)
bezplatnou dodávku žádanek laboratoří synlab czech s.r.o. pro jednotlivá zařízení, lékaře
doručení výsledků laboratorních vyšetření v tištěné formě a v elektronické podobě
(zabezpečenou cestou prostřednictvím synlabdat)
vyšetření pro samoplátce
vzdělávací činnost (semináře, kurzy, stáže pro studenty)
ostatní dle dohody
2.7
Popis nabízených služeb
Podrobný seznam nabízených vyšetření je přílohou č. 1 této Laboratorní příručky.
2.8
Použité pojmy a zkratky
CC (Callcentrum)
ČIA o.p.s.
SZÚ
NRL
pracoviště s přístupem do LISu s oprávněním sdělovat výsledek
vyšetření a přijímat stížnosti. Pro zjištění aktuálního stavu
zpracování vzorku je hovor přepojován na laboratoř.
Český institut pro akreditaci obecně prospěšná společnost
Státní zdravotní ústav
Národní referenční laboratoř
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 8 (celkem 37)
Doba odezvy
EHK
LIS
MEDIDAT, SYNLABDATA
Primární vzorek
Žádanka (OVL)
3
časový interval od převzetí vzorku biologického materiálu laboratoří
do vytištění výsledkového listu
externí hodnocení kvality
laboratorní informační systém
služby pro elektronické zasílání výsledků
odebraný biologický materiál
objednávka laboratorního vyšetření
Manuál pro odběry primárních vzorků
3.1
Základní informace
Základní informace o odběrech primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření jsou v přílohách k této
Laboratorní příručce:
•
Vyplnění tiskopisu „Žádanka o laboratorní vyšetření“ nebo též „Objednávka laboratorních
vyšetření“ a identifikace primárního vzorku - viz kapitola 3.7 Identifikace pacienta na
žádance a označení vzorku
Popis odběrových nádobek pro primární vzorky - viz kapitola 3.5 Používaný odběrový
systém
Typ primárního vzorku a množství, které je nutné pro analýzu - viz kapitola 3.8 Odběry
vzorků a 3.9 Množství vzorku a přílohy této Laboratorní příručky
Instrukce pro požadování dodatečných analýz – viz kapitola 3.4 Ústní (telefonické)
požadavky na vyšetření a kapitola 5.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření
•
•
•
3.2
Požadavkové listy (OVL, žádanky)
Pro zaslání požadavků na vyšetření je potřebné vyplnit žádanku (OLV - „Objednávku laboratorních
vyšetření“) s uvedenými typy vyšetření. Žádanka obsahuje nabídku vyšetření, která laboratoř
provádí - zajišťuje.
Laboratoř má k dispozici několik typů tiskopisů žádanek – „Objednávek laboratorních vyšetření“
(dále jen „OLV“). OLV mají jednotnou úpravu. V záhlaví je místo pro vyplnění data a času odběru
primárního vzorku, pro identifikaci odesílajícího zdravotnického zařízení a lékaře včetně IČZ,
odbornosti, pro identifikaci pacienta, uvedení diagnózy, zdravotní pojišťovny, dále údaje, zda se
jedná o vyšetření v rámci regresní náhrady nebo o pacienta, který si hradí vyšetření sám –
samoplátce. OLV slouží také jako urgentní objednávka. Pro usnadnění orientace v odběrovém
systému jsou jednotlivá vyšetření nebo skupiny vyšetření barevně shodná s uzávěrem odběrové
zkumavky (např. základní biochemie - skupina žlutá - odběrová zkumavka se zlatým uzávěrem srážlivá krev).
Pokud je požadováno zabezpečení dopravy vzorku ke specializovanému vyšetření ve
spolupracující laboratoři, je potřebné požadavek zapsat zvlášť na OLV laboratoře nebo na žádanku
o vyšetření příslušné spolupracující laboratoře.
Typy žádanek: Formát
Objednávka laboratorních vyšetření
Růžová
biochemie, hematologie, imunologie
Žlutá
antiinfekční sérologie; bakteriologie; extrahumánní
PCR
Modrá
komplexní bakteriologie
Zelená
alergeny
Šedá
PCR metody
Bílá
veterinární vzorky
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 9 (celkem 37)
3.3
Požadavky na urgentní vyšetření
V případě potřeby urgentního stanovení, je třeba označit tento požadavek na žádance a vzorek
vložit spolu se žádankou do námi dodávaného plastového sáčku. Požadavek na mimořádný svoz
je nutné telefonicky nahlásit dispečinku (tel. 734 788 528).
Laboratoř pak zajistí co možná nejrychlejší transport vzorku a ten je rovněž přednostně zpracován.
Výsledek vyšetření je ihned sdělován telefonicky lékaři požadujícímu urgentní vyšetření na číslo
uvedené na žádance.
V žádném případě se nejedná o statimové vyšetření v pravém slova smyslu a také tato vyšetření
nejsou takto účtována. Laboratoř není vždy schopna, zejména v případě mimobrněnských ordinací,
zajistit dostatečně krátkou dobu odezvy.
3.4
Ústní požadavky na vyšetření
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání,
provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:
• Dodatečná vyšetření požadovaná akutně (urgent) budou neprodleně provedena po
telefonickém doobjednání. Lékař je na výsledkovém listě – v poznámce požádán o
dodatečnou žádanku na doordinovaná vyšetření.
• Dodatečná vyšetření požadovaná v řádném režimu vyšetřování lze telefonicky rovněž
doobjednat a lékař je na výsledkovém listě – v poznámce požádán o dodatečnou žádanku
na doordinovaná vyšetření.
Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést jen s určitým omezením, které je dané
stabilitou analytu ve vzorku biologického materiálu. O této skutečnosti (pokud to je potřebné)
informuje personál laboratoře lékaře požadujícího telefonické doobjednání vyšetření. Informace o
stabilitě vzorku lze získat rovněž z příloh této Laboratorní příručky.
• Biologický materiál musí splňovat kritéria pro možnost provedení vyšetření
• Vyšetření se provádí po tel. konzultaci s lékařem
• Pracovník, vyřizující tento požadavek vyhledá v laboratorním informačním systému (LIS)
daného pacienta (dle jména a příjmení), zkontroluje rodné číslo a pokud souhlasí, vyhledá
originál žádanky (písemnou žádanku dle čísla)
• Všechny nové požadavky musí být zaznamenány na formuláři Doordinace vyšetření (F.BM
07)
• U některých vzorků lze dodatečná vyšetření provést s určitým omezením, která jsou dána
stabilitou analytu ve vzorku nebo množstvím biologického materiálu. O této skutečnosti
(pokud to je potřebné) informují pracovníci laboratoře lékaře požadujícího telefonické
doobjednání vyšetření.
• Informace o stabilitě vzorku najdete v příloze této Laboratorní příručky
• Ve výsledkovém listu je doobjednané vyšetření zaznamenáno.
• V sekci mikrobiologie je primární vzorek a ostatní subkultury likvidovány ihned po expedici výsledku.
Orientační časové rozpětí, ve kterém je možno požadovat dodatečné vyšetření:
Druh materiálu
Orientační časové rozpětí pro dodatečné vyšetření
Vzorky moče
pouze do 24 hodin
Hematologické vzorky
do 24 hodin
Vzorky na koagulační vyšetření
pouze urgentně do 6 hod. po odběru
Ostatní analýzy z oblasti biochemie,
infekční sérologie a imunologie
lze doobjednat dle stability analytu (viz Seznam
vyšetření prováděných v laboratoři – Příloha č. 1)
Bakteriologické a mykologické vzorky
do 48 hodin
Parazitologické vzorky
1 - 7 dnů
Opakování vyšetření, pokud dojde k analytické chybě nebo další vyšetření stejného primárního
vzorku, se provádí do 24 hod. po telefonickém oznámení lékaři.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 10 (celkem 37)
3.5
Používaný odběrový systém
K odběru žilní krve se používá uzavřený vakuový systém VACUTAINER nebo SARSTEDT dle
výběru lékaře.
Pro usnadnění orientace v odběrovém systému jsou jednotlivá vyšetření nebo skupiny vyšetření
označena na OLV barevně shodně s uzávěrem odběrové zkumavky (např. základní biochemie skupina hnědá - odběrová zkumavka se zlatým uzávěrem - srážlivá krev).
Materiál k vyšetření
Srážlivá žilní krev
Nesrážlivá žilní krev
(citrát 1: 9)
Nesrážlivá žilní krev
(citrát 1 : 4)
Nesrážlivá žilní krev
(NaF)
Typ odběrového materiálu
VACUTAINER
SARSTEDT
zlatý uzávěr
VACUTAINER
SARSTEDT
modrý uzávěr
VACUTAINER
SARSTEDT
černý uzávěr
VACUTAINER
SARSTEDT
šedý uzávěr
Příklad použití
Běžná, biochemická, sérologická,
imunologická vyšetření +
protilátky proti jednotlivým
alergenům, tumorové markery
Hemokoagulační vyšetření
FW – sedimentace erytrocytů
Glykémie, oGTT,
glykovaný hemoglobin
Nesrážlivá žilní krev
(EDTA)
VACUTAINER
fialový uzávěr
Krevní obraz,
Krevní skupina a Rh faktor
ESR, glykovaný hemoglobin
Odběr stolice na okultní
krvácení
souprava FOB test
Okultní krvácení
Odběr moče nesterilní
plastová zkumavka se žlutou
zátkou
Vyšetření moče chemicky a
močového sedimentu, vyšetření
glykosurie, albuminurie,
Hamburgerův sediment etc.
Odběr moče sterilní
střední proud – 5 - 10 ml
sterilní plastová zkumavka s
červenou zátkou, nebo uricult
(zkumavka s kultivačními
půdami)
Kultivační vyšetření moče
Odběr moče sterilní
průkaz Ag – první porce moče
kontejner sterilní 30 ml
červený uzávěr
Ag Legionella pneumophila,
Ag Streptococcus pneumoniae,
Ag Chlamydia trachomatis
Výtěry z horních cest
dýchacích, oka, ucha, rány,
recta, pochvy, uretry a pod.
tampon na plastové nebo
aluminiové tyčince s transportní
půdou Amies
Všechny vzorky na
bakteriologické kultivační
vyšetření – viz. Přílohy –
podrobný seznam vyšetření.
Diamondovo medium pro
Trichomonas vaginalis
Kultivace Trichomonas vaginalis
Stěr – z rány, kůže,
bércového vředu, defektu,
dekubitu
tampon na plastové nebo
aluminiové tyčince s transportní
půdou Amies
Bakteriologické kultivační
vyšetření
Krev na hemokultivaci
speciální odběrová nádobka
s tekutou kultivační půdou
Hemokultivační vyšetření
BacT/ALERT
Odběr stolice
- bakteriologické vyšetření
tampon na tyčince s transportní
půdou Amies
Bakteriologické kultivační
vyšetření
plastová zkumavka se
šroubovacím uzávěrem
(„stolicovka“) s lopatičkou
Přímý průkaz parazitů a virů
- calprotectin
- toxin C.difficille
- průkaz antigenu H.pylori
- parazitologické a
virologické vyšetření
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 11 (celkem 37)
- průkaz antigenu rotavirus,
adenovirus,
Otisk rektálních řas
podložní sklíčko s lepicí páskou
(Lepex, Prolex)
Mikroskopické vyšetření na
přítomnost vajíček Enterobius
vermicularis (roup)
Hnis případně jiný tekutý
materiál (punktát)
sterilní plastová zkumavka s
červeným uzávěrem
Aerobní bakteriologické kultivační
vyšetření a mikroskopie,
molekulární diagnostika
Tekutý materiál určený k
anaerobní kultivaci
sterilní stříkačka s uzávěrem
nebo tampon na tyčince
s transportní půdou AMIES
sterilní plastová zkumavka se
širším hrdlem („sputovka“) a
šroubovacím uzávěrem
Anaerobní bakteriologické
kultivační vyšetření a mikroskopie
Sputum
Aerobní bakteriologické kultivační
a mikroskopické vyšetření sputa
průkaz Ag RSV, adenovirus
Bronchoalveolární laváž
BAL
sterilní plastová zkumavka se
zátkou
Aerobní bakteriologické kultivační
a mikroskopické vyšetření BALu
průkaz Ag RSV, adenovirus
Výtěry z urogenitálního traktu
(mycoplasmata,
ureaplasmata)
suchý tampon + speciální
medium pro mycoplasmata
Kultivační vyšetření na
Mycoplasma hominis a
Ureplasma urealyticum
Výtěry z urogenitálního traktu
(chlamydie)
speciální odběrový tampon na
chlamydie
Vyšetření přítomnosti
chlamydiového antigenu
Mikrobiální obraz poševní
MOP
nátěr tamponem na podložní
sklíčko
Mikroskopické vyšetření nátěru
mikrobního obrazu poševního
TBC krev na vyšetření
Quantiferon®- TB GOLD in –
Tube
speciální odběrová souprava
(sterilní)
Mykobakteriologické vyšetření
3.6
Příprava pacienta před vyšetřením
Laboratorní vyšetření mají nezastupitelnou roli v diagnostice a při monitorování léčby řady
patologických stavů informují o probíhajících dějích v lidském organismu, mohou charakterizovat
fyziologický stav a patologické změny. Pro získání spolehlivého výsledku laboratorního vyšetření je
nutné dodržet veškeré podmínky před vlastním analytickým stanovením (preanalytická fáze).
Preanalytická fáze zahrnuje postupy od požadavku na vyšetření, tj. indikací požadovaného
vyšetření a přípravou pacienta k odběru, až po zahájení analýzy vzorku.
Faktory ovlivňující preanalytickou fázi:
• příprava pacienta před odběrem
• odběr biologického materiálu
• biologické vlivy
• transport materiálu
• skladování materiálu
3.6.1
Příprava pacienta před odběrem
Pacient by měl být správně poučen a připraven - je nutné být nalačno, před odběrem nekouřit,
v některých případech je nutné dodržet určitá dietní omezení, či jinou speciální přípravu – viz
pokyny pro pacienty, které jsou přílohou této Laboratorní příručky. Odběry vzorků na
mikrobiologická vyšetření, která vyžadují přípravu pacienta viz kapitola 3.8.4.
3.6.2
Odběr biologického materiálu
Vlastní odběr může být ovlivněn dobou odběru, polohou pacienta při odběru, typem odběrových
zkumavek a technikou odběru. Poloha pacienta při odběru je významná a může ovlivnit
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 12 (celkem 37)
koncentraci řady látek – při poloze ve stoje je koncentrace bílkovin o 10% vyšší, některé hormony
(aldosteron, renin, adrenalin, aj.) až o 50%. Změna polohy vleže do stoje znamená přestup tekutiny
z intravazálního prostoru do intersticia a tím vzestup koncentrace vysokomolekulárních látek
(proteinů) a látek na ně vázaných až o 10 – 15%. Změny jsou výraznější u hypertoniků, pacientů
s nižší koncentrací proteinů a u starších osob.
Standardní poloha pro odběr krve pacienta je vsedě (pacient by měl sedět 15 minut před
odběrem). Podrobně viz kapitola 3.8.
3.6.3
Biologické vlivy
1. Neovlivnitelné
Rasa - různé rasy mají odlišné především některé metabolické cesty, ale i množství svalové hmoty
Pohlaví - všeobecně jsou u řady analytů o něco vyšší normální hodnoty u mužů
Věk - u řady analytů rozdílné hodnoty dětí oproti dospělým, nutná i diferenciace podle věku dítěte
Gravidita - znamená významnou změnu biochemických dějů, která je dána především expanzí
plazmatického objemu, zvýšeným srdečním výdejem, zvýšením proteosyntézy. Změny se týkají
zejména těchto parametrů:
• zvýšené hodnoty některých proteinů v plazmě a na ně vázaných hormonů (volné frakce
nerostou)
• pokles albuminu a látek na něj vázaných způsobený hemodilucí
• hemodiluční anemie
• zvýšení proteinů akutní fáze
• zvýšená sedimentace erytrocytů
• zvýšená glomerulární filtrace
• zvýšení koncentrace cholesterolu a triglyceridů
• vzestup koncentrace fibrinogenu
• změny metabolismu glukózy
2. Ovlivnitelné
Fyzická aktivita - ovlivňuje změnu složení tělních tekutin v závislosti na délce a intenzitě cvičení
Léky a drogy - je nutné na žádance uvádět jaké léky pacient užívá, léky ovlivňují řadu
biochemických vyšetření
Alkohol - konzumace alkoholu mění výsledky biologických analýz, konzumace alkoholu před
biochemickým vyšetřením způsobí hyperlipoproteinémii, uvolnění jaterních enzymů do krve
Stres - má velký vliv na výsledky vyšetření, zvyšuje se sekrece hormonů kůry nadledvin s jejich
účinky např. hyperglykemií
Kouření - zvyšuje hladinu fibrinogenu, hemoglobinu a CEA
3.6.4
Interference při laboratorních vyšetřeních
Přítomnost některých látek v biologickém materiálu může mít za následek ovlivnění výsledků
laboratorních vyšetření. Nejčastější příčina ovlivnění v krevním séru jsou:
• Hemolýza
• Lipémie
Je-li vzorek hemolytický nebo lipemický, objeví se v laboratorním nálezu upozornění na možnou
interferenci. Výsledky těchto vyšetření je nutno hodnotit se zřetelem na možné ovlivnění.
Dalšími možnými příčinami ovlivnění laboratorních výsledků jsou např. hyperbilirubinémie a
interference dalších endogenních látek (heterofilní protilátky, autoprotilátky, makroenzymy,
chladové aglutininy atd.) a lékové interference.
Informace o transportu a skladování biologického materiálu viz níže (kapitoly 3.11 až 3.13).
3.7
Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na OLV:
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 13 (celkem 37)
číslo pojištěnce (rodné číslo pacienta);
příjmení, jméno pacienta;
datum narození – (povinný údaj, není-li obyvatelem ČR u pojištěných i u pacientů samoplátců);
kód zdravotní pojišťovny pacienta;
základní diagnóza pacienta - ve formě číselného kódu;
datum a čas odběru*;
typ vzorku (krev, moč, likvor, sliny …);
podpis a razítko objednavatele – zdravotnického zařízení;
IČZ přidělené zdravotní pojišťovnou;
číslo odbornosti žadatele vyšetření;
telefonní kontakt na žadatele vyšetření, příp. jiný kontakt (fax…)
označení požadovaných vyšetření (viz Seznamy vyšetření);
vyznačení neodkladné analýzy – Urgent - Statim
Po kontrole přijatého materiálu je vzorek i žádanka (OVL) přijata do laboratoře - označena
identifikačním laboratorním číslem, pod kterým je dále vzorek zpracováván. Tato identifikace
vzorku je vytištěna na výsledkovém listu.
*V případě, že není na žádance uveden datum a čas odběru, laboratoř není schopna zaručit
dodržení správné preanalytické fáze. Upozorňujeme, že její nedodržení může mít vliv na kvalitu
výsledků.
3.8
Odběr vzorku
3.8.1 Technika odběru krve
odběr provést nalačno (12 hod. po posledním jídle) - doporučený čas odběru 7 – 9 hodin ráno
odběr provést v den transportu a zpracování v laboratoři
na žádanku vždy uvést skutečné datum a čas odběru
odběr provést před diagnostickým vyšetřením nebo terapeutickým zásahem ovlivňujícím
výsledek
při odběru krve na stanovení hladin léků zvolit vhodnou dobu odběru vzhledem k době a
způsobu aplikace poslední dávky, farmakokinetice léku a s ohledem na účel vyšetření
zajistit podmínky, které vyloučí možnost ovlivnění výsledku vyšetření, pokud je to nutné (dieta,
vyloučení fyzické zátěže, tělesný klid bezprostředně před odběrem, ….)
k odběru krve na jednotlivé skupiny vyšetření použít k tomu určené odběrové zkumavky, viz.
barva uzávěru zkumavky v „Seznamu vyšetření“, jedná se o uzavřený vakuový systém.
při odběru do zkumavek s protisrážlivým činidlem je nutné odebrat krev po značku na
zkumavce, jinak dojde ke zkreslení výsledku nebo ke sražení vzorku, ihned po odběru šetrně
promíchat převracením, ne třepáním!!
3.8.2 Postup při odběru krve:
Při použití uzavřeného systému Sarstedt se nasadí jehla na odběrovou stříkačku S-Monovette,
palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly. Provede se
venepunkce a tahem za píst dojde k náběru krve. Jakmile krev začne proudit do zkumavky lze
odstranit turniket. Pozice jehly v žíle se přitom nesmí změnit. Rychlost natékání krve do
odběrové stříkačky signalizuje kvalitu cévního řečiště.
U pacientů, kde to kvalita cév umožňuje, je možné naplnit další S-Monovette pomocí vakua.
Evakuaci S-Monovette provedeme zatažením za píst až do koncové (aretační) polohy a
odlomením táhla pístu. Takto evakuovanou S-Monovette nasadíme na jehlu již zavedenou do
žíly. Vytvořené vakuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení potřebného mísícího
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 14 (celkem 37)
poměru krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé odběrovky s přídatnými činidly je nutno
promíchat bezprostředně po sejmutí poslední S-Monovette z jehly.
Použijeme-li k odběru vakuový systém Vacutainer postupujeme analogickým způsobem.
Rozdíl spočívá v odlišné přípravě odběrové soupravy. Zde našroubujeme jehlu na speciální
odběrový klobouček a provedeme venepunkci. Poté mírným tlakem vsuneme odběrovou
zkumavku do kloboučku. V případě potřeby je možno postupně nasazovat další zkumavky.
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:
1. zkumavka pro KO (je-li ordinován odběr na hemokulturu, odebírá se tato zkumavka jako
první)
2. zkumavky pro hemokagulaci
3. potom ostatní zkumavky s přísadami (pokud se používají zkumavky s různými přísadami,
je vhodné následující pořadí: K3 EDTA zkumavky, citrátové zkumavky, heparinové
zkumavky, oxalátové zkumavky a zkumavky s fluoridem)
4. sérové zkumavky jako poslední
Odebírá-li se pouze krev na vyšetření koagulace (citrátové zkumavky), odebere se nejprve 2
ml krve do zkumavky bez přísad, která bude po ukončení odběru postoupena k likvidaci
biologického materiálu. Teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření.
Zabrání se tak kontaminaci vzorku tromboplastinem z místa vpichu.
Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících
postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený
turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné. V případě změny polohy jehly v žíle u
systému Vacutainer je nutné nejprve uvolnit zkumavku.
Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce objeví
krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru. Pacient
během odběru a po něm uvolní svalové napětí paže.
3.8.3 Technika odběru moče
Jednorázová:
po omytí odebrat střední proud moče
pro stanovení Chlamydia Ag – první porce moče
Sbíraná:
změřit objem moče za dané sběrné období - čas sběru a vymočený objem uvést na
žádanku
do laboratoře dodat ve zkumavce vzorek z celého dobře promíchaného objemu moče
respektovat podmínky sběru (použití konzervačního činidla, ochrana před světlem...)
pokud to vyšetření vyžaduje, zajistit dodržení podmínek, které vyloučí možnost ovlivnění
výsledku (dieta...)
při sběru na vyšetření Hamburgerova sedimentu respektovat čas sběru 3 hod s
tolerancí 30 min
U vyšetření nebo testů, při nichž je nutná spolupráce pacienta (sběr moče, dieta, zátěžové testy…),
poskytněte pacientům písemné pokyny (viz Příloha).
Pokyny pro pacienty jsou též k dispozici v laboratoři a na stránkách www.synlab.cz.
3.8.4 Technika odběru vzorků pro mikrobiologická vyšetření
1. Odběry vzorků pro bakteriologická vyšetření
Všechny odběry mají být provedeny pokud možno před zahájením antibiotické (antimikrobní)
terapie.
Výtěr z horních cest dýchacích
Odebírají se ráno, nalačno, pacient nemá vyčištěné zuby. Používá se tampon na drátěné nebo
plastové tyčince s transportní půdou Amies
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 15 (celkem 37)
- výtěr z krku – tampon na plastové tyčince, provede se stěr z patrových oblouků nebo z tonsil.
- výtěr z nosohltanu – tampon na hliníkovém drátu se ohne o okraj zkumavky téměř do pravého
úhlu. Špátlí se stlačí kořen jazyka. Pod zrakovou kontrolou se zavede tampon za čípek a
vějířovitým pohybem se otírá zadní stěna hltanu.
- výtěr z laryngu – tampon na hliníkovém drátu se zahne o okraj zkumavky, může se zvlhčit
sterilním fyziologickým roztokem. Zavede se za kořen jazyka a pacient se vyzve, aby zakašlal.
- výtěr z nosu – tampon na hliníkovém drátu nebo na plastové tyčince se zavede postupně do
obou nosních dírek 1-2 cm hluboko a provede se stěr.
Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je
možné zpracovat i po 24 hodinách.
- pro kultivaci bordetel – se odebírá výtěr z laryngu nebo nosohltanu. Stěry je lépe očkovat
ihned po odběru na kultivační půdy, poněvadž bordetely jsou velmi citlivé na transport. Nesmí se
uchovávat v chladu. Předem telefonicky kontaktujte laboratoř. Odběry je nutno provést nejlépe na
lačno (bez provedení hygieny dutiny ústní), nebo nejméně 2 hodiny po jídle.
Výtěr z ucha
Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies
- výtěr ze středouší – odběr provádí otolaryngolog. Zevní zvukovod se před odběrem vyčistí. Po
provedení paracentézy se tekutina vytékající ze středouší zachytí na odběrový tampon aniž by
došlo ke kontaktu se zevním zvukovodem. Tampon se zanoří do transportní půdy Amies;
- výtěr ze zvukovodu – provede se na sterilní tampon s transportní půdou Amies.
Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je
možné zpracovat i po 24 hodinách.
Výtěr z oka
Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies.
Tamponem se provede stěr ze spojivky a zanoří se do transportní půdy.
Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je
možné zpracovat i po 24 hodinách.
Výtěr z rekta
Provádí se na sterilní tampon na plastové tyčince s transportní půdou Amies.
Odběrový tampon se zavede za anální svěrač a opatrnou rotací se setře povrch anální sliznice a
krypt tak, aby byl tampon znečištěn stolicí. Tampon se vloží do zkumavky s transportním mediem.
Zkumavka musí být dobře uzavřena. Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové
teplotě. Vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách (nutno uložit při chladničkové teplotě, pokud
není transport v den odběru).
Odběr stolice na kultivaci a průkaz antigenu a toxinů A/B Clostridium difficile
Odebírá se 5g nebo 5 ml čerstvé stolice do sterilního plastového kontejneru. Vzorek je třeba
doručit do laboratoře co nejdříve, nejlépe do 2 hod po odběru a při transportu uchovávat při
pokojové teplotě.
Stěr z kůže a rány
Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies.
Provádí se stěr ze spodiny defektu (po setření detritu) a tampon se zanoří do transportní půdy.
Pokud je defekt krytý krustou zaschlého sekretu (např. u impetiga), krusta se nejdříve snese, pak
se provede odběr. Vzorky se mohou ponechat před transportem při pokojové teplotě. Takto
uchovaný vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách.
Odběr hnisu a tekutého materiálu (punktáty, mozkomíšní mok)
Odebírá se do sterilní plastové zkumavky, materiál určený k anaerobní kultivaci se odebírá do
sterilní stříkačky kde se ponechá (po sundání jehly a aseptickém uzavření špičky stříkačky) i
během transportu. Ze stříkačky je nutno vypudit nasátý vzduch. Odeslat do laboratoře co nejdříve
po odběru.
Výtěry z urogenitálního traktu
Používá se sterilní tampon na drátěné nebo plastové tyčince s transportní půdou Amies (pro
běžnou aerobní a anaerobní kultivaci, kultivaci na kvasinky, Gardnerella vaginalis, Neisseria
gonorrhoeae). Do Diamondova média se odebírá vyšetření na Trichomonas vaginalis. Pro odběr
chlamydií a mykoplasmat , ureoplazmat se musí použít specielní odběrové soupravy. Nátěr
poševního sekretu k odečtení mikrobiálního obrazu poševního (MOP) se provádí na mikroskopické
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 16 (celkem 37)
podložní sklíčko. Po zaschnutí se transportuje do laboratoře.
- výtěry z uretry se provádí ráno, pacient přijde nevymočen.
- výtěry z cervixu a pochvy (ze zadní klenby poševní) provádí gynekolog.
- chlamydie - používají se výhradně tampony určené pro odběr chlamydií.
Cervix - prvním (vatovým) tamponem se odstraní hlen z povrchu děložního čípku. Tampon pro
odběr chlamydií se zavede do endocervixu a otáčí se s ním 10 až 30 s. Po provedení odběru se
tampon vloží zpět do transportní tuby.
Uretra - tampon pro odběr chlamydií se zavede asi 2 cm za ústí uretry. Po provedení odběru
tampon vložíme zpět do transportní tuby. Pacient by neměl močit nejméně 1 hodinu před odběrem.
- mykoplasmata - výtěr z urogenitálního traktu
Odběr suchým tamponem do speciálního media (pro mykoplasmata). Před transportem se
uchovává vzorek při pokojové teplotě. Pokud není možné vzorek transportovat v den odběru, lze jej
uchovat při teplotě +2 až +8°C po dobu 48 hodin.
- výtěr z urogenitálního traktu na kultivaci
Vzorky odebrané na tamponu s transportní půdou Amies se ponechávají před transportem při
pokojové teplotě. Takto uchovaný vzorek je možné zpracovat i po 24 hodinách.
Odběr moče na kultivaci
Odběr moče na kultivaci se provádí do sterilní zkumavky o objemu 10ml. Po pečlivém omytí ústí
uretry se buď zavede sterilní katétr nebo se odebere tzv. střední proud moče (první porci pacient
močí mimo zkumavku, střední proud zachytí do zkumavky a zbytek domočí opět mimo zkumavku).
Při odběru moče na průkaz chlamydií se do zkumavky zachytí 1. proud moče.
Transport vzorku je prováděn ve sterilní zkumavce a dodán do laboratoře neprodleně.
Pro odběr moče můžeme použít i nádobku s nosičem a živnými půdami (uricult). Pacient zachytí
střední proud moče do uricultové nádobky. Nosič se živnými půdami se ponoří do moči tak, aby
byly obě agarové vrstvy úplně smáčeny. Po namočení živných půd na nosiči se moč z nádobky
vylije. Namočený nosič se zašroubuje do nádobky, která pak slouží jako transportní nádobka. V
nádobce nesmí zůstat přebytečná moč, půdy nosiče nesmí být vyschlé. Při manipulaci s nosičem
živných půd je nutno se vyvarovat dotyku v okolí nádobky, aby nedošlo ke kontaminaci.
Vzorek musí být urychleně zpracován. Uriculty uchováváme po odběru při 37°C, není-li možné, pak
alespoň při pokojové teplotě, neochlazujeme a nedáváme do lednice. Takto lze vzorek uchovat až
do druhého dne.
Odběr sputa na bakteriologické vyšetření
Provádí se do sterilní nádobky se širším hrdlem a šroubovacím uzávěrem.
Odběr se provádí vždy za dohledu sestry nebo lékaře. Po opakovaném vypláchnutí ústní dutiny a
vykloktání pitnou vodou (omezení kontaminace orofaryngeální mikroflórou) pacient zhluboka
zakašle tak, aby vykašlal sekret z dolních cest dýchacích. Takto získané sputum zachytí do
sterilního kontejneru v objemu nejméně 1 ml.
Čím dříve je vzorek doručen do laboratoře, tím je vyšší záchyt patogenů. V ideálním případě by
měl být vzorek doručen do dvou hodin od odběru. Je však možné jej uchovávat až 24 hodin po
o
odběru při chladničkové teplotě (2 – 8 C).
Odběr krve na kultivaci (hemokultura)
Provádí se přímo do hemokultivační nádobky. Odebírá se maximálně 10ml krve, minimálně 5 ml
krve u dospělého pacienta. Odebírají se nejlépe 3 páry vzorků krve v intervalu 30 – 60 minut před
nasazením ATB terapie. Místo vpichu a zátku hemokultivační nádobky je třeba pečlivě
dezinfikovat. Pro kontrolu, zda nedošlo ke kontaminaci kožní flórou, mohou být odebrány stěry z
kůže v místě vpichu. Odběry stěrů z kůže k hemokultuře nejsou nutné. Vzorek se uchovává při
pokojové teplotě.
Odběr krve na kultivaci mykobakterií (TBC) viz odběr vzorků na vyšetření na konci této kapitoly
(3.8).
Odběry vzorků pro vyšetření na TBC
Základním předpokladem kvalitního výsledku mikrobiologického vyšetření je správně provedený
odběr. K odběru je nutné použít doporučené sterilní odběrové nádobky, jejichž transport do
laboratoře je nutno zajistit tak, aby při transportu nedošlo k znehodnocení materiálu a ohrožení
okolí. Dále musí být zajištěna řádná dokumentace vzorku a jeho včasné dodání do laboratoře.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 17 (celkem 37)
Pro odběr vzorku jsou používány nádobky vyráběné komerčně nebo dodávané na základě žádosti
z laboratoře. Odebraný vzorek musí být adekvátní lokalizaci onemocnění a jeho formě. Musí být
odebrán do odpovídající sterilní odběrové nádobky v dostatečném množství a kvalitě. Odběry je
nutno provádět ve zvláštní místnosti. Pověřený zdravotnický pracovník musí po odběru
zkontrolovat, že odběrová nádobka je řádně označena jménem pacienta s identifikačním číslem,
není na povrchu potřísněná, je dobře uzavřená a obsahuje dostatečné množství vzorku.
Ke každému vzorku musí být přiložena žádanka s výše popsanými nezbytnými údaji. První až třetí
odběr by měl být proveden před zahájením terapie léky s antimykobakteriálním účinkem. Vzorky je
nutno zajistit pro transport tak, aby nedošlo k jejich rozbití a vylití. Žádanky musí být uloženy do
plastikové folie zvlášť, aby nedošlo k jejich kontaminaci infekčním materiálem.
Odběr vzorků na vyšetření Quantiferon® - TB GOLD in – Tube. Pro odběr vzorku na toto
vyšetření jsou používány 3 speciální odběrové zkumavky:
Nil kontrola
– šedé víčko,
TB antigeny
– červené víčko,
Mitogen kontrola – fialové víčko.
Do každé ze tří zkumavek se odebere vzorek 1 ml krve. Zkumavky jsou o objemu v rozmezí 0,8 –
1,2 ml, proto musí být hladina krve blízko černé rysky na štítku, která značí 1 ml. V případě, že se
odebere menší množství vzorku, tak se doporučuje odebrat krev znovu. Jelikož odběr krve do
zkumavek jehlou probíhá relativně pomalu, nechá se krev natékat do zkumavky tak dlouho, až je
zkumavka zaplněná po rysku, nebo až přestane krev do zkumavky vtékat. Pokud se k odběru
používá jehla s motýlkem, je vhodné, aby se provedl nejdříve odběr vzorku do jiné zkumavky, aby
se zaplnila hadička krví, až potom použít odběrové zkumavky na vyšetření Quantiferon - TB
GOLD in – Tube.
V odběrových zkumavkách na vyšetření Quantiferon - TB GOLD in – Tube jsou přítomny antigeny
v lyofilizované podobě na vnitřní stěně zkumavky. Proto je velmi důležité, aby byly přítomné
antigeny dobře promíchány s obsahem odebrané krve, a to opakovaným obracením dnem vzhůru
8 – 10x nebo jemným třepáním zkumavky po dobu 5 minut. Zkumavky se po promíchání skladují
ve vertikální poloze. Neochlazují se ani nezamrazují a musí být co nejdříve po odběru dodány do
laboratoře, nejdéle do 16 hodin po odběru.
Odběr krve na kultivaci v detekčním systému BACT/ALERT ® MB
Krev na kultivaci v tomto systému se odebírá do speciálních kultivačních lahviček BACT/ALERT
MB. Před inokulací se kultivační lahvička dezinfikuje tamponem a nechá vyschnout na vzduchu. S
použitím setu bez antikoagulancia se inokuluje 3 – 5 ml krve (na štítku lahvičky je ryska označující
objem 5 ml). Po odebrání se horní část lahvičky otře gázou namočenou ve 2 % přípravku Amphyl
nebo jiném mykobaktericidním činidle a nechá se vyschnout na vzduchu. Kultivační lahvičky se
dopraví do laboratoře co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin.
®
®
®
2. Odběr vzorků na parazitologické vyšetření
Odběr otisku perianálních řas k průkazu enterobiózy
Odběr se provádí ráno před omytím nebo otřením. Provedeme otisk perianálních řas na
průhlednou lepicí pásku a nalepíme na podložní sklíčko. Vzorek se označí a umístí do vhodného
plastového obalu určeného k transportu. Vhodné je doručit vzorek co nejdříve do laboratoře,
nejdéle však 48 hodin od odběru.
Odběr stolice na parazitologické vyšetření
Odebíráme do plastových nádobek kousek stolice velikosti vlašského ořechu. Odebíráme 3 po
sobě jdoucí dny po jednom vzorku. Vzorek po odběru je potřebné doručit co nejdříve do laboratoře,
optimálně do 12 hodin (při teplotě 2 – 8 °C). V p řípadě speciálních parazitologických vyšetření je
lépe konzultovat odběr s laboratoří (např. transport vzorku stolice při podezření na amebózu).
Odběr stolice pro přímý průkaz virů a bakterií
Odebíráme do plastových nádobek kousek stolice velikosti vlašského ořechu. Vzorek po odběru je
potřebné doručit co nejdříve do laboratoře, nejdéle do 12 hodin od odběru uchováváme při 2 – 8°C.
3. Odběr vzorků na mykologické vyšetření
Před odběrem vzorku na mykologické vyšetření je nutné dodržet dobu bez předchozí antimykotické
léčby – 2 týdny u hladké kůže a 6 týdnů u nehtů. Nedodržení této doby může mít za následek
falešně negativní výsledek vyšetření.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 18 (celkem 37)
Odebraného vzorku musí být tolik, aby vystačil na mikroskopický preparát, naočkování 4 zkumavek
a zbytek pro kontrolu, tj. minimálně 15 šupinek. Všechny následně uváděné typy vzorků – kožní
šupiny, vlasy i nehty – ukládáme po odběru do sterilní zkumavky nebo kontejneru a je důležité, aby
byly suché, jinak může dojít k znehodnocení vzorku vyklíčením rychle rostoucích saprofytů.
Na žádanku je vhodné uvést anamnestické údaje indikující mykologické vyšetření.
Kůže
Kožní ložisko je nutno předem důkladně očistit 70% čistým alkoholem (bez příměsi benzínu) a
nechat dobře zaschnout. Šupiny se seškrabují z okraje aktivního ložiska, kde je infekční proces
nejmladší a lze zde předpokládat největší počet plně životaschopných elementů houby. Odběr se
provádí sterilním instrumentáriem.
Stěr z kůže se provádí shodně jako pro bakteriologické vyšetření, tj. stěr na sterilní odběrový
tampon, který se po odběru vkládá do zkumavky s transportní půdou, která je součástí odběrové
soupravy.
Odběr z nešupících ložisek
Ložisko zdrsnit sterilním skalpelem a prach setřít na suchý tampon.
Odběr z mokvajícího kožního ložiska
Odebrat na tampon nebo do transportního média, z akutních lézí s tvorbou puchýřků lze získat
krusty odstřižením sterilními malými nůžkami, obsah puchýřků lze odebrat do transportního média
nebo na sterilní tampon po předchozím nabodnutí očkovací jehlou.
Nehty
Nehtovou ploténku je nutno předem očistit 70% čistým alkoholem (bez příměsi benzínu) a nechat
dobře zaschnout. Je nutno odstranit detritus ulpívající pod volnou částí ploténky a odstříhnout
distální část nehtu, protože kultivace takového vzorku je zavádějící – obsahuje především bakterie
a houbové saprofyty. Jako vzorek k vyšetření se sterilním skalpelem nebo kyretou seškrabuje
keratinová hmota z dostupné vnitřní části ploténky. Největší pravděpodobnost záchytu dermatofytů
je z rozhraní zdravé a postižené části nehtu.
Vlasy, vousy
Vlasy nebo vousy se v ochlupené oblasti odebírají epilační pinzetou tak, abychom získali folikulární
část vlasu o délce maximálně 3 cm. Vlas odstřihnutý nad úrovní pokožky je většinou bezcenný.
Nejvhodnějším místem k získání bazálních částic vlasů je opět okraj léze. Pozornost je třeba
věnovat vlasům změněným, dislokovaným nebo ulámaným.
Ostatní vzorky pro mykologické vyšetření – stěry z ran, výtěry z uší, sputum, bronchoalveolární
laváž, punktáty z ložisek, mozkomíšní mok, hemokultura apod.
Způsob odběru je shodný s odběry pro bakteriologická vyšetření – viz. výše.
3.8.5 Postup při odběru vzorků pro PCR metody
Při odběru se nepoužívají rukavice zasypané talkem.
Zkumavky či speciální odběrové tampóny s odebraným biologickým materiálem by měly být
nejpozději do tří dnů dodány k analýze. Odebraný biologický materiál lze skladovat při teplotě +5°C
až +15°C maximáln ě 3 dny. Transportovat při teplotě +8°C až 25°C.
U vzorků - sérum, plazma, mozkomíšní mok, hleny, sliny, sputum, slzy apod. nepřidáváme
fyziologický roztok. Vzorky se odeberou do mikrozkumavek Eppendorf nebo jiných vhodných
uzavíratelných zkumavek v množství cca 0,5 ml. Moč se odebírá do zkumavek v množství 10 ml.
3.9
Množství vzorku
Doporučené množství vzorku při primárním odběru
Základní biochemické vyšetření
Základní biochemie plus ještě vyšetření hormonů,
tumormarkerů, infekční serologie a imunologie
ml
pouze jedna zkumavka srážlivé krve
dvě sérové zkumavky
Hemokoagulační vyšetření a vyšetření krevního obrazu - naplnit zkumavku po rysku
nutné dodržet poměr mezi krví a protisrážlivým roztokem
(EDTA, citrát)
Odběr krve na hemokultivaci
5 - 10 ml krve
Odběr moče na kultivaci
10 ml moče
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 19 (celkem 37)
Doporučené množství vzorku při primárním odběru
ml
Odběr sputa na kultivaci
min. 1 ml
Odběr likvoru, pleurálního výpotku, punktátu
3 - 5 ml vzorku
Odběr stolice na kultivaci Clostridium difficile
5 g nebo 5 ml čerstvé stolice
Odběr stolice na kultivaci
stěr na tamponu
Odběr stolice na parazitologické vyšetření
kousek stolice velikosti vlašského
ořechu
Odběr stolice pro přímý průkaz virů a bakterií
kousek stolice velikosti vlašského
ořechu
Označení odběrových zkumavek viz tabulka Přílohy č. 1.
3.10 Likvidace použitých odběrových materiálů
Nakládání s odpady ve zdravotnictví se řídí obecně zákonem č. 185/2001 Sb.. Jejich odstraňování
se provádí ve smyslu vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., která upravuje podmínky předcházení, vzniku
a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a
ústavů sociální péče.
3.11 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Odběr krve na biochemická, hematologická, sérologická a imunologická vyšetření:
- odebraný materiál skladujte v ordinaci při pokojové teplotě, ne na přímém slunci ani nad
zdrojem tepla. Doba skladování materiálu v ordinaci by neměla překročit 2 hodiny.
- odebraný materiál musí být ještě týž den transportován do laboratoře; tam kde to preanalytické
podmínky vyžadují, je materiál uchováván při – 18 °C
- vzorky z ordinací sváží denně svozová služba, která přijíždí do ordinací v předem dohodnutých
časech. Zvláštní podmínky pro skladování a transport jsou uvedeny v seznamu vyšetření.
- v laboratoři je materiál v co nejrychlejším čase připraven ke zpracování a následně analyzován
- během této doby je uchováván v laboratorních prostorách, kde je teplota monitorována
- po analýze je materiál skladován v lednicích při teplotě 2 - 8 °C po níže uvedenou ur čenou
dobu.
• sérum + moč na biochemická a sérologická vyšetření – 10 dní
• krevní obraz + koagulace – 3 dny
• moč + sediment - do druhého dne
• materiál na bakteriologické vyšetření je uchováván po celou dobu vyšetření.
K likvidaci klinického materiálu na bakteriologii dochází v době, kdy výsledek vyšetření je ukončen
a expedován k zadavateli.
- Během doby skladování materiálu v lednici je také možno ze séra + moče na biochemii
doordinovat další vyšetření, pokud není v seznamu metod uvedeno jinak.
- U ostatních materiálů doordinovat nelze, materiál je archivován pouze z důvodu
identifikace vzorku při případné reklamaci.
- Vyšetření, pro která platí zvláštní preanalytické podmínky pro transport a zpracování
nelze doordinovat ze zkumavek odebraných na běžná biochemická vyšetření.
Odběr vzorků na bakteriologická, mykologická a parazitologická vyšetření:
Vzorky (zkumavky) s biologickým materiálem musí být zasílány k vyšetření uzavřené a co nejdříve
po odběru dodány do laboratoře. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability.
Vzorek na vyšetření TBC je potřeba ihned po odběru odeslat do laboratoře tak, aby mohl být
zpracován nejpozději do 24 hodin. Pokud není možné zajistit transport ihned, je potřeba zabránit
tomu, aby vzorek přišel do kontaktu s působením přímého slunečního nebo germicidního záření.
Takovýto vzorek musí být uložen do chladničky při teplotě 2 – 8 °C. Samoz řejmostí je zabezpečení
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 20 (celkem 37)
vzorku tak, aby nemohlo dojít k jeho rozbití a rozlití.
Některé druhy vzorků (např. zubní nit na zjištění parodontálních patogenů) mohou být zaslány
poštou a zabaleny podle platných předpisů. Žádanka by měla být uložena v umělohmotné fólii tak,
aby byla vyloučena její kontaminace vzorkem.
Stabilita vzorků určených pro jednotlivá vyšetření v laboratoři je uvedena v přílohách této
Laboratorní příručky.
3.12 Základní informace o bezpečnosti při transportu vzorků
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce
MZ ČR č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Na základě této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým
materiálem:
⇒ Každý biologický vzorek je nutno považovat za potenciálně infekční.
⇒ Žádanky ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je
důvodem k odmítnutí vzorku laboratoří.
⇒ Vzorky pacientů s podezřením na přenosná virová onemocnění či multirezistentní
nozokomiální nákazu musí být vhodným způsobem označeny. Vzorky pacientů s již dříve
prokázaným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou, musí
být při následném požadavku na vyšetření rovněž viditelně označeny.
⇒ Zkumavky s biologickým materiálem zasílejte k vyšetření v uzavřeném systému (Vacuteiner
nebo Sarstedt), v ostatním odběrovém systému musí být bezpečně uzavřeny a co nejdříve po
odběru dodány do laboratoře.
⇒ Odebraný materiál skladujte v ordinaci při pokojové teplotě, ne na přímém slunci ani nad
zdrojem tepla.
⇒ Doba skladování materiálu v ordinaci by neměla překročit 2 hodiny – detailně viz kap. 1.3.
⇒ Vzorek krve po odběru (srážlivá krev) nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace)
skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet čas stability.
⇒ Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách (výtěrovkách, kontejnerech atd.), které
jsou skládány do stojánků a vloženy do přepravního kontejneru tak, aby během přepravy
nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem, ke kontaminaci nebo jinému
znehodnocení vzorku. Teploty v boxech jsou pravidelně monitorovány.
⇒ Při manipulaci se vzorky musí pracovníci používat ochranné pracovní pomůcky v souladu s
Provozním řádem laboratoře. Zaměstnanci laboratoře navíc musí postupovat ve své činnosti
podle platné směrnicové základny a příslušných SOP (Standardních operačních postupů).
Laboratoř a spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.
3.13 Informace k dopravě vzorků
Telefonické spojení na požadavky svozové služby laboratoře je zajištěno na čísle
dispečinku 734 788 528.
Vzorky z ordinací sváží denně svozová služba (Oddělení dopravy společnosti synlab czech s.r.o.),
která přijíždí do ordinací v předem dohodnutých časech. Zvláštní podmínky pro skladování a
transport jsou uvedeny v seznamu vyšetření.
Svozová služba zajišťuje také rozvoz výsledkových listů do jednotlivých ordinací.
Odpovědnou osobou za organizaci svozu biologického materiálu je dispečer dopravy.
V odůvodněných případech má možnost přidělit mimořádnou svozovou práci náhradnímu řidiči
kterýkoli zaměstnanec laboratoře.
Požadavky na změny organizace svozu biologického materiálu ze strany zdravotnického zařízení
jsou bezodkladně předávány dispečeru dopravy, který je řeší s maximální snahou vyjít vstříc
zdravotnickému zařízení a zachovat integritu jednotlivých tras svozu biologického materiálu.
Pro účely svozu biologického materiálu na aktuální telefonickou žádost smluvního i nesmluvního
partnera je dispečer dopravy příp. jeho zástupce pověřen službou svozu. Při takovémto
telefonickém požadavku pověří dispečer dopravy dostupného řidiče svozem biologického materiálu
od partnera požadujícího svoz a zajistí tak okamžitý transport vzorku do laboratoře.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 21 (celkem 37)
.45
.30
Služba je provozována každý pracovní den v době od 5 do 17 hod. O sobotách, nedělích a
svátcích je tato služba provozována pro vybraná zdravotnická zařízení podle předem smluveného
časového harmonogramu.
Odmítnutí svozu na telefonickou žádost partnera lze pouze se souhlasem jednatele společnosti.
Převzetí biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení řidičem svozu probíhá v co nejkratším
časovém úseku. Řidič požádá o uložení biologického materiálu do transportní nádoby spolu se
žádankami na laboratorní vyšetření tak, aby každé jedno zdravotnické zařízení mělo v jedné
nádobě biologický materiál i žádanky. V žádném případě neřeší řidič při příjmu biologického
materiálu ve zdravotnickém zařízení případný rozsah laboratorních požadavků. Transportní
nádobu ukládá řidič do boxu na přepravu biologického materiálu, s teplotou odpovídající
požadavkům preanalytické fáze vyšetření. Pro účely zachování stability vzorku může být tento box
tepelně temperován. V laboratoři předává řidič box s biologickým materiálem pracovníku na příjmu,
který vzorky bezodkladně přijme v souladu se směrnicí SM.BM 04 Příjem a manipulace se vzorky.
Za včasný transport biologického materiálu zodpovídá řidič, který tento materiál ve zdravotnickém
zařízení vyzvedl. S materiálem nakládá tak, aby nedošlo k jeho ztrátě nebo poškození. Všichni
řidiči jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti
s plněním svých pracovních povinností.
Smluvní zdravotnické zařízení může od laboratoře požadovat odběrové soupravy a také žádanky o
vyšetření, kterými vybaví řidiče osoba odpovědná za jejich výdej. Přenechá je na místě k tomu
určeném s označením zdravotnického zařízení, které si je vyžádalo. Řidič je předá požadujícímu
zařízení v nejkratší možné době.
Svozová služba zajišťuje dopravu vzorků do externích laboratoří (viz bod 4.4).
Svozová služba zajišťuje dodání písemných výsledků laboratorních vyšetření zákazníkovi. Rovněž
dodává lékařům zdravotnické materiály a další pomůcky pro odběr vzorků a informační materiály
podle požadavků zákazníka a pokynů obchodního oddělení.
4
4.1
Preanalytické procesy v laboratoři
Příjem žádanek a vzorků
Před přijetím biologického materiálu a přidělením laboratorního čísla (kódu) je nutné zkontrolovat
příjmení a jméno pacienta i číslo pojištěnce (rodné číslo), v případě neshody označení biologického
materiálu a žádanky (OLV) pracovník příjmu vzorků musí okamžitě řešit danou situaci
s objednavatelem laboratorních vyšetření, v případě že neshoda přetrvává, je toto důvod
k odmítnutí vzorku.
Při příjmu vzorků pracovník přebírá vzorky od řidiče svozové služby a kontroluje všechny
náležitosti vzorku a žádanky. Shodu - úplnost obou složek stvrzuje svou parafou (razítkem).
Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků
pouze příjmením pacienta bez rodného čísla, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je
jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta.
Výjimku mohou tvořit pouze pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (osoby, u nichž
jsou z nejrůznějších důvodů povinné identifikační znaky k dispozici pouze v částečném rozsahu).
Odesílající subjekt je však povinen o této skutečnosti srozumitelně informovat laboratoř a zajistit
nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.
Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný, resp. je důvodem k odmítnutí
vyšetření vzorku.
4.2
Kritéria přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků
Důvody pro odmítnutí vzorku v laboratoři:
• na žádance chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo
pojišťovny, IČZ lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza, razítko a podpis ordinujícího lékaře)
a není možné je doplnit na základě dotazu;
• chybějící žádanka ke vzorku/ materiálu;
• chybějící vzorek/ materiál k žádance (OVL);
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 22 (celkem 37)
•
•
•
•
biologický materiál/ vzorek není označen;
žádanka nebo obal vzorku jsou znečištěny biologickým materiálem;
nedodržení délky přepravy, nebo teploty přepravy, pro záruku stability měřeného parametru ;
nádoba s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení laboratorního doporučení pro
preanalytickou fázi
4.3
Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Pracovník příjmu vzorků řeší nesrovnalosti okamžitě telefonicky s objednavatelem laboratorního
vyšetření. Pokud nelze vyřešit danou neshodu okamžitě, odběry, které mohou v preanalytické fázi
počkat, jsou řešeny následující den.
U koagulačních vyšetření je stanoven PT a u KO základní parametry a výsledky jsou zadrženy do
vyřešení neshody.
Postup při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance. Při nesprávné identifikaci pacienta
na žádance se požadovaná vyšetření provedou a výdej výsledků pozastaví. Je-li k dispozici údaj o
odesílajícím zařízení nebo lékaři a alespoň základní identifikace pacienta, vyžádá si laboratoř od
odesílajícího lékaře chybějící údaje (telefonicky, případně je ZZ požádáno o doplnění nebo
vystavení nové žádanky). Po obdržení těchto údajů je výsledek odblokován a zaslán ošetřujícímu
lékaři. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím subjektu, ani základní identifikace pacienta, materiál
se neanalyzuje a likviduje, žádanka se archivuje v laboratoři.
Postup při nesprávné identifikaci biologického materiálu. Při nedostatečné identifikaci
pacienta na vzorku biologickém materiálu a není-li možné odesílající zařízení ihned požádat o
doplňující informaci, se analýza neprovádí. V případě odběru nevhodného materiálu pro
požadované vyšetření není možné analýzu provést. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace
ke vzorku biologického materiálu se archivuje dle zákonných směrnic. Odesílající zařízení (lékař)
obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu.
4.4
Vyšetřování v externích laboratořích
Vyšetření v externích laboratořích lze tedy rozdělit podle charakteru prováděných vyšetření buď
pro laboratoř nebo na základě požadavku klienta na:
•
Vyšetření v laboratořích provádějících vyšetření, která společnost nerealizuje, jsou
odesílána do spolupracujících laboratoří. Výsledky těchto vyšetření jsou odesílány
žadateli buď přímo, nebo prostřednictvím svozové služby naší laboratoře.
Vzorky, které jsou zasílány do spolupracujících laboratoří, jsou v laboratoři evidovány.
Seznam spolupracujících laboratoří je přílohou této příručky - viz kap. 6.2.2.
•
Vyšetření, které je třeba dále konfirmovat, jsou zasílány do smluvních laboratoří. Výsledky
těchto vyšetření jsou odesílány žadateli buď přímo, nebo prostřednictvím svozové služby
naší laboratoře. Vzorky, které jsou zasílány do smluvních laboratoří, jsou v laboratoři
evidovány. Seznam smluvních laboratoří je přílohou této příručky - viz kap. 6.2.1.
Výsledky jsou v laboratoři evidovány.
Klienti mohou mít požadavek na zabezpečení transportu vzorku k vyšetření do jimi určené
laboratoře. V tomto případě se jedná také o laboratoř(e) spolupracující.
Ve všech případech laboratoř materiál roztřídí, zaeviduje a zašle do příslušné smluvní nebo
spolupracující laboratoře dle požadavků preanalytické fáze.
5
5.1
Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
Hlášení výsledků v kritických intervalech
Významně patologické výsledky jsou ihned po technickém uvolnění nahlášeny pracovníkovi, který
provádí lékařskou kontrolu. Ten posoudí patologický výsledek komplexně s údaji o pacientovi a
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 23 (celkem 37)
ihned po medicínské validaci předá požadavek na nahlášení ošetřujícímu lékaři na Call centrum.
Call centrum po ověření totožnosti lékaře zajistí nahlášení patologického výsledku.
O nahlášení patologického výsledku na Callcentrum je proveden záznam do příslušného nálezu
v LIS. (veškeré hovory Callcentra jsou monitorovány a o nahlášených výsledcích je vedena
evidence) .
Některé výsledky bakteriologického/sérologického vyšetření vzorků podléhají epidemiologickému
hlášení (např. v bakteriologické laboratoři výsledky kultivačního vyšetření výtěru z rekta – první
nález střevního patogenu). Výsledek je hlášen jak ošetřujícímu lékaři, tak příslušné HS.
Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí pacienta nebo
s nutností okamžitého lékařského zásahu (vitální indikace), ev. představuje zvýšené
epidemiologické riziko - záchyt střevních patogenů, toxigenních kmenů Clostridium difficile,
hepatitida A, E, MRSA apod., je sdělován ošetřujícímu lékaři telefonicky, bezprostředně po zjištění,
jako tzv. „předběžný výsledek“.
Dále se jedná se zejména o „pozitivní nálezy“ v mozkomíšním moku, hemokulturách a nálezy
potenciálně vysoce patogenních agens i v jiných vzorcích (zejména dodaných po předběžné
domluvě při telefonické konzultaci).
Výsledky tzv. Urgentního vyšetření se hlásí telefonicky ihned po ukončení vyšetření.
V mikrobiologii toto platí zejména pro vzorky průkazu antigenů použitím rychlých diagnostických
testů (př. mozkomíšní mok nebo hemokultura pro průkaz primárních původců bakteriální
meningitidy latexovou aglutinací, imunochromatické vyšetření na průkaz antigenu GDH a toxinů
Clostridium difficile ve stolici).
Telefonické sdělení výsledku je zaznamenáno do LIS - do komentáře příslušného laboratorního
protokolu s ID osoby, která hlášení provedla. Telefonicky lze nahlásit výsledek pouze lékaři nebo
zdravotní sestře (žadateli o vyšetření).
Na základě Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. nelze výsledek telefonicky sdělit
osobě volajícímu neznámé, u níž si nelze ověřit totožnost. Z toho důvodu telefonicky
nesdělujeme výsledky nezdravotnickým pracovníkům ani pacientům bez ověření.
Pro informaci o výsledcích vyšetření využívejte primárně služeb Call centra na bezplatných
linkách 800 800 234 a 277 779 800.
V případě potřeby konzultace s pracovníky laboratoře, budete Call centrem po ověření přepojeni.
Ověření probíhá na základě unikátního identifikačního kódu klienta, který obdrží po registraci v Call
centru.
5.2
Informace o formách vydávání výsledků, typech nálezů a laboratorních
zpráv a jejich popis
Uvolňováním výsledků v laboratoři je pověřen lékař nebo plně kvalifikovaný odborný pracovník.
Předávání výsledkových listů probíhá v laboratoři vždy v tištěné formě. Elektronickou formou pouze
na základě požadavku smluvního zařízení za podmínek dodržení ochrany předávaných dat.
Laboratoř má dokumentované postupy pro uvolnění výsledků vyšetření, způsob vydávání výsledků
včetně telefonického hlášení, případné změny a elektronické formy přenosu dle platných směrnic
laboratoře.
Neuvolněné výsledky nejsou v žádné formě vydávány. Ve výjimečných nebo naléhavých případech
jsou uvolněné výsledky sdělovány telefonicky, písemný nález je však vždy dodatečně zaslán.
V takovém případě je pracovník povinen ověřit identifikaci volajícího (IČZ lékaře, vybrané znaky
PINu a RČ pacienta) o nahlášení výsledků provede záznam do LIS.
Struktura výsledkového listu odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 15189:2013 a v této formě
je bezprostředně po medicínském uvolnění tištěn.
U klientů, kde byl vznesen požadavek na elektronické předávání výsledků, dochází současně
s tiskem i k elektronickému přenosu nálezu z LIS.
Výsledky ze smluvních laboratoří podléhají přezkoumání vedoucími odborných sekcí podle
charakteru a druhu vyšetření.
Veškeré roztříděné výsledkové listy jsou uloženy do vyhrazených přepážek. Výsledky pro
jednotlivé lékaře, zdravotnická zařízení jsou distribuovány svozovou službou a předávány řidiči
svozové služby přímo v ordinacích nebo na místě určeném zákazníkem.
Ve výjimečných případech se výsledky zasílají doporučenou poštou nebo se vydávají osobně
(podmínky viz 5.3 Vydávání výsledků přímo pacientům).
Všechny výsledky analýz, které byly zpracovány v laboratoři, se ukládají do archivu LIS podle
rodných čísel, jmen pacientů a lze je kdykoliv (např. při ztrátě) opět dohledat, vytisknout a zaslat
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 24 (celkem 37)
opis zdravotnickým zařízením.
Neuvolněné výsledky nejsou v žádné formě vydávány. Ve výjimečných nebo naléhavých případech
je možné neuvolněné výsledky sdělit telefonicky, písemný nález je vždy dodatečně zaslán.
Výsledkový list obsahuje:
• Identifikaci laboratoře: synlab czech, s.r.o., Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
• Jasné a jednoznačné označení vyšetření
• Jednoznačnou identifikaci pacienta
• Jednoznačnou identifikaci žadatele a adresu pro příjem výsledků
• Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře
• Datum a čas vydání výsledku
• Datum a čas odběru materiálu
• Druh a specifikace primárního vzorku
• Výsledky vyšetření v jednotkách SI, případně v jednotkách převoditelných na jednotky SI
(pokud je to možné)
• Medicínská referenční rozmezí
• Interpretaci výsledků a komentáře, pokud je to vhodné
• Jméno osoby zodpovědné za autorizaci a medicínské uvolnění
• Označení odběru prováděného v laboratoři
• Ke zkvalitnění a zjednodušení práce lékařů je součástí výsledkového listu (mimo sekci
mikrobiologie) oddělitelná zkrácená forma laboratorního nálezu obsahující laboratorní
číslo, jméno a rodné číslo pacienta a zkrácenou formu výsledků. V případě pochybností je
vždy platný kompletní výsledkový list.
5.3
Vydávání výsledků přímo pacientům
Pacientům je možné jejich výsledkové listy předat v případě
• požadavku ošetřujícího lékaře
• na žádost pacienta tehdy, když se jedná o pacienta samoplátce
Je nutné mít na paměti prospěch pacienta a v případě, že se jedná o závažné patologické výsledky
(např. tumorových markerů, HIV apod.), které mohou závažným způsobem zasáhnout psychiku
pacienta, je potřebné o této skutečnosti informovat neprodleně lékaře a pacientovi výsledek
nevydávat.
Pokud se jedná o pacienta samoplátce, je potřebné domluvit s pacientem kód pro volání do CC, ke
kterému lékaři má být jeho výsledek doručen, a to buď svozovou službou, nebo doporučenou
poštou. Chce-li pacient samoplátce vyzvednout výsledek osobně, musí být na žádance (OLV)
písemně uvedeno, že si výsledkový list „vyzvedne osobně“. Při přebírání výsledku vydávající
kompetentní pracovník laboratoře ověří totožnost pacienta kontrolou občanského průkazu nebo
jiným obdobným dokumentem, potvrzujícím jeho identifikaci (např. pas, průkaz dlouhodobého
pobytu cizince apod.). Výsledky se vydávají oproti úhradě faktury v místě sídla laboratoře.
5.4
Opakovaná a dodatečná vyšetření
Dodatečná nebo opakovaná vyšetření ze vzorků již dodaných do laboratoře se provádí za splnění
podmínek uvedených v kapitole 3.4 „Ústní požadavky na vyšetření“ této příručky.
5.5
Změny výsledků a nálezů
Opravy výsledkových zpráv (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem
se provádí pro:
•
•
•
•
•
změnu identifikace pacienta;
změnu ve výsledkové části;
změnu čísla zdravotní pojišťovny;
změn v důsledku oprav týkajících se zdravotnického zařízení požadujícího vyšetření;
IČZ lékaře, odbornost lékaře, doplnění dalších odborností lékaře, adresa, telefon, fax.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 25 (celkem 37)
Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava čísla pojištěnce nebo oprava příjmení a jména
pacienta, data narození, pohlaví.
Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se
oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, změna příjmení po rozvodu apod.).
Oprava identifikace se provádí buď při zadávání požadavků nebo po skončení práce v rámci oprav
databáze v archivu.
Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo
textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány před zjištěním
neshody (opravy provádí kompetentní pracovník odborného pracoviště).
Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům ani doplnění
vyšetření.
Opravu výsledků může provést pouze pracovník pověřený autorizací výsledků (medicínským
uvolňováním) o takové změně musí být proveden záznam o neshodě a jejím řešení.
O každé změně výsledku je proveden záznam v LIS:
⇒ v archivu se zadá a vyplní opravená hodnota vyšetření;
⇒ v LIS se automaticky provede záznam o provedené změně a to zápisem údaje o přihlášeném
operátorovi pod uživatelským jménem a heslem;
⇒ do komentáře se uvede původní hodnota vyšetření, důvod změny, datum a čas, ke kterému se
provedená změna vztahuje a jméno odpovědného pracovníka, který změnu provedl;
⇒ opravený výsledek se vytiskne;
⇒ u vzorků dárců tkání a buněk v případě oznámení dodavatele o závadné šarži kalibrátoru,
kontrol či diagnostik se musí provést nové vyšetření z archivovaného vzorku pro prověření
potenciální možnosti nesprávného výsledku. V případě potvrzení nesprávného výsledku
opakovaným vyšetřením se musí provést změna ve výsledku podle již popsaného postupu
výše. Informace o důvodech nesprávného výsledku a správný výsledek se musí neprodleně
sdělit kompetentnímu pracovníkovi zdravotnického zařízení provozujícího činnost dárců tkání a
buněk s použitím u člověka.
5.6
Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Dostupností vyšetření se rozumí doba, ve které je laboratoř schopna přijmout vzorek k vyšetření.
Časem odezvy laboratoře se rozumí časový interval od převzetí vzorku biologického materiálu
laboratoří do vytištění výsledku a laboratoř garantuje jeho dodržení pro 90% dodaných vzorků.
Zbývajících 10% je vyhrazeno pro situace, kdy je nutno vzorek ředit, probíhají urgentní analýzy,
start analýzy je nutno odložit z důvodu technické poruchy, údržby, opravy apod.
Prostřednictvím LIS laboratoř eviduje čas odběru vzorku, čas přijetí každého vzorku do laboratoře,
čas vydání výsledků resp. čas tisku (tyto údaje jsou uvedeny na každém výsledkovém listě).
Pro naprostou většinu rutinních biochemických, hematologických a část sérologických a
imunologických vyšetření je čas odezvy laboratoře a dostupnost výsledků ještě týž den, pouze v
případech specializovaných vyšetření, která nejsou prováděna denně, mohou být vzorky určené k
vyšetření ponechány k analýze na následující dny.
Vzorky určené pro akutní biochemická a hematologická vyšetření, označené Urgent (Statim), mají
přednost před zpracováním ostatních vzorků, protože výsledek vyšetření může závažně ovlivnit
další péči o nemocného. Tyto vzorky se vyšetřují přednostně a výsledky vyšetření jsou po analýze
a autorizaci ihned hlášeny ordinujícímu lékaři. Dostupnost takového vyšetření je cca 120 minut od
přijetí do laboratoře.
Výsledky kultivačních vyšetření na bakteriologickém pracovišti jsou uzavírány nejdříve do 24 hodin
(negativní moče, MOP, apod.), některé výsledky za 48 hodin (např. negativní výtěry z horních cest
dýchacích), další výsledky po skončení identifikačních testů a testů citlivosti na ATB (detailně viz
kap. 1.3). Dílčí výsledky je možné konzultovat nejdříve druhý den po odběru, a to pouze jako
předběžné.
Výsledky hemokultivačních vyšetření jsou hlášeny průběžně při pozitivním nálezu telefonicky a to
nejdříve mikroskopie a další den informace o citlivosti či rezistenci k ATB – pokud nehrozí
nebezpečí z prodlení předání informace (viz též kap 5.1).
Čas odezvy laboratoře, jakož i informace k preanalytické přípravě pacienta a odběru vzorku, k
množství vzorku, k dostupnosti vyšetření a ke stabilitě vzorku pro jednotlivá vyšetření všech
odborných oddělení, jsou uvedeny v přílohách této Laboratorní příručky.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 26 (celkem 37)
5.7
Konzultační činnost laboratoře
Individuální dotazy na odbornou práci laboratoře jsou umožněny kontaktem s odbornými
pracovníky odpovědnými za konkrétní vyšetření (viz kapitola 2.2 Základní údaje o laboratoři),
event. přes Callcentrum.
5.8
Způsob řešení stížnosti
Společnost synlab czech s.r.o. a její jednotlivá oddělení pracují v systému managementu kvality
podle normy ČSN EN ISO 9001:2008.
Laboratoř využívá systému managementu kvality podle norem ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a
ČSN EN ISO 15189:2013.
Stížnosti na služby poskytované laboratoří nebo jiné podněty, jsou přijímány od zákazníků,
pacientů nebo ostatních účastníků činnosti laboratoře telefonicky, písemně nebo osobně.
Cílem laboratoře je spokojenost zákazníka, proto se snaží řešit všechny stížnosti objektivně a bez
zbytečného odkladu.
Záznamy o stížnostech, včetně záznamů souvisejících s vyřízením stížnosti, jsou uloženy:
⇒ na příjmu v Knize reklamací a připomínek, která se skládá z jednotlivých záznamů o
stížnostech a jejich řešení.
⇒ u manažera kvality v Knize stížností, která se skládá z jednotlivých záznamů o stížnostech
a jejich řešení.
V případě oprávněnosti stížnosti či námitky musí vedoucí laboratoře přijmout taková opatření, aby
k podobné situaci již nedocházelo.
Reklamace je právem zákazníka. Může být podána po obdržení výsledku zkoušek v návaznosti na
charakter zpracovaného biologického materiálu.
Reklamace, stížnost nebo námitka musí být vyřízena co nejdříve od data doručení.
Jestliže stěžovatel požaduje písemnou odpověď, vypracuje ji vedoucí laboratoře nebo jí pověřený
pracovník přiměřeným způsobem. Kopie odpovědi musí být evidována.
Rozdělení reklamací a kompetence pracovníků laboratoře k jejich vyřízení:
⇒ Stížnost na chyby ve výsledcích, nedodržení požadavků na vyšetření nebo délku trvání
vyšetření přijímá a řeší vedoucí příslušného odborného pracoviště ve spolupráci
s podřízenými.
⇒ Stížnost na pozdní doručení výsledků, záměna adres – řeší vedoucí pracoviště nebo
pověřený VŠ, který provede opis výsledku z archivu nebo opraví adresu příslušné
ordinace. Pozdní doručování výsledků řeší ve spolupráci s dispečerem (vedoucím
oddělení) dopravy.
⇒ Stížnosti na chování a vystupování zaměstnanců laboratoře a další závažné reklamace
přijímá a řeší vedoucí laboratoře
5.9
Vydávání odběrového a spotřebního materiálu laboratoří
Laboratoř poskytuje odběrový materiál a žádanky (OLV) - na základě objednávky jednotlivých
objednavatelů laboratorních vyšetření. Kromě specifikace požadavků na odběrové soupravy,
materiál musí objednávka obsahovat razítko zákazníka, datum a podpis objednávajícího lékaře.
Objednávku převezme řidič svozové služby, který ji předá pracovnici pověřené vedením skladu.
Řidič tento materiál předá v ordinaci společně s objednávkou ke kontrole splnění požadavku. Lékař
na objednávce potvrdí razítkem, podpisem a datem převzetí. Potvrzený tiskopis řidič převezme a
předá pracovnici pověřené vedením skladu, která na základě potvrzené objednávky, vystaví
výdejku a odepíše ze skladu vydaný materiál (evidence vedena v PC).
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 27 (celkem 37)
6
Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří
6.1
Seznam vyšetření prováděných v laboratoři
Seznam vyšetření prováděných v laboratoři je k dispozici v Příloze č. 1 této Laboratorní příručky.
Vyšetření jsou obsažena také na žádankách laboratorních vyšetření.
6.2
Seznam laboratoří provádějících vyšetření, které laboratoř neprovádí
6.2.1
Seznam smluvních laboratoří
Název laboratoře
Adresa
NRL pro HIV/ AIDS
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
NRL pro syfilis
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
NRL pro hepatitidy
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
NRL pro antibiotika
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
NRL pro diagnostiku tropických
parazitárních infekcí
I. LF UK odd.tropické medicíny Studničkova 7; 128 00 Praha 2
NRL pro helmintózy
LF UK Studničkova 7; 128 00 Praha 2
NRL pro hemofilové nákazy
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
NRL pro salmonely
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10Šrobárova 48; 100 42 Praha 10
NRL pro stafylokoky
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
NRL pro streptokoky a enterokoky
SZÚ, Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
NRL pro diagnostiku střevních
parazitóz
ZÚ se sídlem v Praze, Sokolovská 60; 186 00 Praha 8
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 28 (celkem 37)
6.2.2
Seznam laboratoří synlab czech s.r.o.
Název laboratoře
Kontakt
Laboratoř Praha, Jankovcova 2
Jankovcova 2, Praha
tel. 277 779 862
Odloučené pracoviště Praha, Kartouzská 6
Kartouzská 6, Praha
tel. 277 779 720, 277 779 724
Odloučené pracoviště Praha, Seydlerova 8
Seydlerova 8, Praha
tel. 222 537 789; 296 111 300
Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178
Laboratoř Chomutov, Libušina ul. 3240/4
Laboratoř Brno, Modřice Evropská 873
Evropská 178, Praha
tel. 277 010 501 - 516
Libušina ul. 3240, Chomutov
tel. 417 668 790, 474 651 939
Evropská 873, Modřice
tel. 541 227 773 – 5
Odloučené pracoviště Brno, Viniční 235
Viniční 235, Brno
tel. 533 306 314
Odloučené pracoviště Brno, Žerotínovo nám. 6
Žerotínovo nám. 6, Brno
tel. 533 302 228
Odloučené pracoviště Zlín, Antonínova 4466
Antonínova 4466, Zlín
tel. 517 075 149
Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23
Odloučené pracoviště Pacov, Žižkova 922
Vrbenská 197/23, Č.Budějovice 4
tel. 386 355 034/ 063, 800 100 714
Žižkova 922, Pacov
tel. 561 110 578
Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7
Majerova 2525/7, Plzeň
tel. 377 012 201
Laboratoř Znojmo, Dyjská 6
Dyjská 6, Znojmo
tel. 515 222 990, 515 266 147
Odloučené pracoviště Znojmo, Kuchařovická 11
Odloučené pracoviště Moravské Budějovice, Tovačovského
Sady 78
Odloučené pracoviště Moravský Krumlov, Znojemská 235
Laboratoř Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450
Odloučené pracoviště Světlá nad Sázavou, Lánecká 940
6.3
Kuchařovická 11, Znojmo
tel. 515 242 588
Tovačovského Sady 78, Moravské
Budějovice
tel. 568 423 440 – 1
Znojemská 235, Moravský Krumlov
tel. 515 322 820
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou
tel. 606 629 164
Lánecká 940, Světlá nad Sázavou
Seznam funkčních testů
Seznam funkčních testů - název
Zkratka
glykemická křivka (75g glukózy)
OGTT
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 29 (celkem 37)
7
7.1
Pokyny a instrukce
Pokyny pro pacienty (biochemické vyšetření)
Hamburgerův sediment
Nízkokalciová dieta
Vyšetření glykemické křivky (oGTT)
Sběr moče za 24 hod
Vyšetření kys. vanilmandlové (VMK) a / nebo hydroxyindoloctové (HIOK) event.
homovanilové (HVK) v moči
Na vyžádání tyto pokyny dodáme ordinujícímu lékaři.
Pacientům současně s poukazem na laboratorní vyšetření dávejte prosím i „Pokyny pro pacienty“!
7.2
Pokyny pro pacienty (mikrobiologické vyšetření)
Bakteriologická vyšetření
Parazitologická vyšetření
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 30 (celkem 37)
POKYNY PRO PACIENTY
Hamburgerův sediment
(sběr moče za 3 hod)
•
•
•
Vyšetření zahajte vymočením do WC přesně v 6 hod ráno, úplně vyprázdněte močový
měchýř.
Od té doby sbírejte moč do sběrné nádoby po dobu 3 hod, t.j. v intervalu 6 až 9 hod
ráno. Při každém močení posbírejte do sběrné nádoby celý vymočený objem.
Naposledy se vymočíte do sběrné nádoby v 9 hod ráno. Doba sběru musí být přesná nutno udat s přesností na 5 min, t.j. např. 3 hod 5 min .
Maximální možná odchylka celkové doby sběru od je 0,5 hod, tj. od 2,5 do 3,5 hod.
•
•
•
Přesně zaznamenejte na lístek s vaším jménem dobu sběru a celkový objem moče, který
jste za tuto dobu posbírali - přeměřte odměrnou nádobou s přesností na 10 ml.
Objem moče za sběrné období 3 hod nesmí být menší než 100 ml. Pro dostatečné
množství moče je vhodné přiměřeně, ne však nadměrně, pít.
Do ordinace lékaře nebo laboratoře doneste vzorek z celkového množství moče, údaje o
době sběru a objemu posbírané moče.Před odlitím vzorku z celkového objemu moč mírně
promíchejte.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 31 (celkem 37)
POKYNY PRO PACIENTY
Nízkokalciová dieta
(dieta s omezením vápníku)
Tuto dietu dodržujte podle pokynů lékaře, obvykle 2 dny před a v den sběru moče pro vyšetření
odpadu vápníku v moči.
Při nízkokalciové dietě vynechejte tyto potraviny:
• mléko a veškeré mléčné výrobky (např. tvaroh, jogurt, sýry, smetana atd.)
• minerální vody
• ovocné džusy
• zeleninu s obsahem vápníku (zejména květák, luštěniny) a mák
• není vhodná káva a černý čaj
Povolené potraviny:
• maso, masné výrobky
• pečivo bez tvarohu a máku
• ovocný čaj
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 32 (celkem 37)
POKYNY PRO PACIENTY
Vyšetření glykemické křivky
(oGTT)
Vyšetření glykemické křivky potrvá asi 3 hodiny
• Dostavte se do laboratoře v 7,00 hod – dle pokynu při objednání ráno LAČNÝ, tj. od
večera od 19 hod již nic nejezte, nepijte sladké tekutiny, nekuřte !
• Pít lze pouze nesladké tekutiny, t.j. vodu, nesladkou minerální vodu, nesladký čaj.
• S sebou vezměte žádanku na vyšetření od odesílajícího lékaře.
• Během celého vyšetření nejezte, nepijte, nekuřte !!!
• Po celou dobu vyšetření setrvávejte v tělesném klidu v čekárně.
• Jakékoli zdravotní potíže při vyšetření (např. nevolnost, zvracení, průjem, závrať, mdlobu
apod.) oznamte ihned zdravotní sestře provádějící vyšetření.
• Během celého vyšetření se řiďte pokyny zdravotní sestry.
• Začátek vyšetření nelze časově posunovat, neprovádí se po noční směně!
Pravidelně užívané léky můžete užít v obvyklou hodinu, ale zapít pouze vodou! Zdravotní sestře je
nutné nahlásit, které léky užíváte.
Vyšetření se skládá ze 2 odběrů žilní krve před a po podání zátěžové dávky cukru.
Vzhledem k tomu. že se jedná o stanovení závažné diagnózy, prosíme Vás o spolupráci a
důsledné dodržení všech uvedených pokynů.
Objednání pacientů na telefonním.čísle :
533 306 314, 800 400 473 - odběrové pracoviště Viniční 235, Brno
602 527 235
- odběrové pracoviště Údolní 18, Brno
739 340 271
- odběrové pracoviště Dělnická 53, Brno
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 33 (celkem 37)
POKYNY PRO PACIENTY
Sběr moče za 24 hod
Začátek sběru - 1.den:
• Nejlépe v 6 hod ráno se úplně vymočíte mimo sběrnou nádobu, tj. do WC. Od této chvíle
budete sbírat veškerou moč z každého močení do sběrné nádoby. Po celých 24 hod
budete močit pouze do sběrné nádoby! Dbejte, aby nedocházelo ke ztrátám moče např. při
stolici apod., proto je dobré se vymočit před stolicí.
Konec sběru - 2.den:
• Naposledy se vymočte do sběrné láhve přesně za 24 hod, tj. 2. den ráno v 6 h.
• Po ukončení sběru promíchejte celý objem posbírané moče ve sběrné nádobě, změřte
objem odměrkou s přesností alespoň na 100 ml - nepřesné změření objemu
zkresluje výsledek!!
• Zapište změřený objem moče a z celého objemu promíchané moče odlijte vzorek
na vyšetření do zkumavky (10 ml).
Pozn.: Jestliže množství moče během sběru přesáhne objem sběrné nádoby, pokračujte ve sběru
do další nádoby a po ukončení sběru celé množství ze všech sběrných nádob smíchejte v jedné
objemné nádobě (např. kbelíku). Teprve z tohoto smíchaného objemu moče odlijte vzorek na
vyšetření. Nelze odlít vzorek z každé sběrné nádoby zvlášť nebo pouze z jedné sběrné nádoby.
Změřit je nutné celkový objem moče.
Do laboratoře nebo ordinace svého lékaře přineste vzorek moče ze sběru za 24 hod ve zkumavce
označené vaším jménem a rodným číslem, uveďte svou váhu a výšku a objem posbírané moče.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 34 (celkem 37)
POKYNY PRO PACIENTY
Vyšetření kys. vanilmandlové (VMK) a / nebo
hydroxyindoloctové (HIOK) event. homovanilové (HVK) v moči
(sběr moče za 24 hod za speciálních podmínek)
Dobu sběru dohodněte s ordinujícím lékařem, např. po záchvatu apod.
V laboratoři nebo ordinaci svého lékaře si vyzvedněte potřeby ke sběru moče, tj. graduovanou
plastovou tmavou nádobu na sběr moče, zkumavku na vzorek moče a konzervační činidlo.
Sběr moče proveďte podle návodu „Pokyny pro pacienty – Sběr moče za 24 hod“ s tím, že po
prvním vymočení do sběrné láhve přidáte k moči ve sběrné láhvi konzervační činidlo. Láhev
uchovávejte na chladném, tmavém místě.
Po skončení sběru moče za 24 hod odečtěte objem moče podle rysek na sběrné láhvi a zjištěnou
hodnotu si zaznamenejte. Promíchejte celý objem moče v láhvi a vzorek odlijte do zkumavky.
Zkumavku označte příjmením, jménem a rodným číslem a spolu s údajem o objemu posbírané
moče odevzdejte v ordinaci lékaře nebo dle domluvy v laboratoři. Vraťte sběrnou láhev.
POZOR!!!!
Konzervační činidlo pro sběr moče je žíravina! Nepoužívejte vnitřně, chraňte před dětmi!
Konzervační činidlo použijte výhradně pro konzervaci moče, a to tak , že přilijete celý objem
lahvičky do sběrné lahve k první porci moče, kterou jste do ní vymočil.
Nezaměňujte pořadí- nejprve moč, pak konzervační činidlo!
První pomoc: V případě potřísnění kůže nebo vniknutí konzervačního činidla do oka ihned
důkladně opláchněte postižené místo pod tekoucí vodou a vyhledejte pomoc lékaře! Při požití
vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc!
Dieta před vyšetřením VMA: vynechejte potraviny s obsahem vanilky nebo vanilkového cukru,
čokoládu, kávu, banány, citrusové plody, léky obsahující kys. acetylosalicylovou a léky s obsahem
alfa- metyl dopa.
Dieta pře vyšetřením HIOK: vynechejte banány, kiwi, rajčata. avokádo a ananas, z léků
preparáty kolagenu
Uvedené diety dodržujte 3- 4 dny před sběrem moče a v den sběru moče. Pokud máte
naordinováno vyšetření obou parametrů (VMA i HIOK), dodržte dietní omezení pro obě vyšetření!
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 35 (celkem 37)
POKYNY PRO PACIENTY
Příprava a poučení pacientů před odběrem primárního vzorku
Na bakteriologické vyšetření :
Výtěry horních a dolních cest dýchacích, sputum:
Odběr by měl být proveden ráno nalačno, kdy sekrety nahromaděné v průběhu noci obsahují ve
zvýšené míře patogeny zodpovědné za klinické příznaky.
Odběr moči ke kvantitativnímu vyšetření:
Odebírá se střední proud první ranní moči do sterilní sběrné nádobky. Při infekci uretry se odebírá
prvá porce moče do sterilní nádobky se širokým hrdlem v objemu 10-20 ml. Při infekci močového
měchýře se odebírá střední porce moče a při infekcích ledvin odebíráme konečnou porci moče.
Při odběru moče na průkaz chlamydií se zachytí první porce ranní moče.
Poučení muže: Po přetažení předkožky si pacient umyje glans vlažnou mýdlovou vodou a sterilní
gázou. První porci močí do klozetu, druhou do odběrové nádobky.
Poučení ženy: Ženy si po oddálení labií umyjí vnější genitál gázou namočenou v mýdlové vodě a
nakonec provedou opláchnutí vlažnou vodou.
Na parazitologické vyšetření :
Otisk na enterobiózu:
Před vyšetřením ráno neomývat oblast konečníku.
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 36 (celkem 37)
8
8.1
Související dokumentace
Přílohy - samostatné dokumenty
1. Seznam vyšetření
2. Vzory žádanek (používaných v provozu)
3. Seznam zkratek používaných na zkráceném laboratorním výsledku
Název dokumentu: VD.BM 02 Laboratorní příručka – Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873
Verze: 04 platná od 01.10.2014
Strana 37 (celkem 37)
Download

Laboratoř Brno, Evropská