Dny
franko—
fonie 2014
Journées
de la
Franco—
p
phonie
Nad Dny Frankofonie převzal záštitu pan Lubomír
Zaorálek, ministr zahraničních věcí České republiky.
Les Journées de la Francophonie sont organisées sous
le haut patronage du Ministre des Affaires étrangères
de la République tchèque, Monsieur Lubomír Zaorálek.
Program připravily velvyslanectví Alžírska, Bosny-Hercegoviny, Bulharska, Francie, Kanady, Demokratické republiky
Kongo, Lucemburska, Maroka, Moldavska, Rumunska, Švýcarska a Tuniska, Zastoupení Valonsko-Brusel, Francouzský
institut v Praze, Francouzské aliance a Francouzsko-české kluby v ČR, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Bohatý program naleznete ve městech Brno, České Budějovice, Hradec Králové,
Kladno, Most, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Slaný, Uherský Brod a Ústí nad Labem.
Ces Journées de la Francophonie ont été préparées par les Ambassades d’Algérie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada,
République démocratique du Congo, France, Luxembourg, Maroc, Moldavie, Roumanie, Suisse, Tunisie, la Délégation WallonieBruxelles, l’Institut français de Prague, les Alliances françaises et les Clubs franco-tchèques, les Ministères des Affaires étrangères
et de l’Education Nationale de la République tchèque. Un programme riche est proposé dans les villes de Brno, České Budějovice,
Hradec Králové, Kladno, Most, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prague, Slaný, Uherský Brod et Ústí nad Labem.
Praha
6. 3. + 13. 3. 19h
TARTUFFE
Režisér Jan Nebeský se ujal Tartuffa, aby spolu s herci a jazzmanem,
skladatelem Milanem Svobodou vytvořil představení tartuffovských
variací, které se snaží otevřít notoricky známou komedii v souladu
s Molièrem, ale proti jeho jednoznačnosti a jisté jednoduchosti. Hrají
Karel Dobrý, David Prachař a Kateřina Winterová.
Le metteur en scène Jan Nebeský a travaillé avec les acteurs
et le jazzman Milan Svoboda pour créer un spectacle exceptionnel.
En s’inspirant librement des motifs de la pièce de Tartuffe,
Nebeský donne à cette comédie très connue, une touche d’humour
personnelle sans pour autant aller contre l’esprit de Molière.
Avec Karel Dobrý, David Prachař et Kateřina Winterová.
Národní divadlo, Národní 1, Praha 1
13. 3. – 18. 4.
KARIM TALAAT:
DOMOV MÁM TAM, KDE JSEM
MA MAISON EST OÙ JE SUIS
Výstava děl Karima Talaata, mladého québeckého umělce, který
vystudoval na Université Concordia v Montréalu a na VŠUP v Praze.
Talaat vystavuje tisky na téma „domov“ a identita s podtitulem
„Montréale, ty jsi mé město“.
Exposition des œuvres de Karim Talaat, jeune artiste québécois qui
a fait ses études à l’Université Concordia à Montréal et à la VŠUP
de Prague. Il expose ses impressions sur la notion de « maison » et
d’identité avec pour concept « Montréal, c’est toi ma ville ».
Pořádá Velvyslanectví Kanady. / Organisé par l’Ambassade du Canada.
Mediatéka Francouzského institutu, Štěpánská 35, Praha 1
15. 3. + 22. 3. 10h
VÝLETY PO FRANKOFONNÍCH ZEMÍCH
VOYAGES EN FRANCOPHONIES
Dílna tvůrčího psaní se spisovatelem Yamenem Manaiem,
autorem románu La Marche de l’incertitude (Cesta nejistoty),
jež získal cenu Comar d’Or –Tunisko za rok 2010. Dílnu bude
moderovat paní Louviot, ředitelka kolekce „Les Mondes en VF“
(„Světy ve francouzském vydání“) francouzského nakladatelství
Didier. Další tvůrčí dílna se uskuteční v sobotu 22. 3. od 10h a jejím
cílem bude vytvoření ilustrací/linorytů k textům napsaným během
dílny tvůrčího psaní za přítomnosti spisovatele.
Atelier d’écriture avec l’écrivain Yamen Manai, auteur du roman
La marche de l’incertitude (prix Comar d’Or Tunisie 2010). Atelier
animé par Mme Louviot, directrice de la collection « Les Mondes
en VF », aux Editions Didier. Un second atelier programmé le samedi
22. 3. à 10h, sera dédié à l’illustration/linogravure des textes qui
auront été écrits en présence de l’auteur.
Pořádá Francouzské velvyslanectví a Amadito. / Organisé par l’Ambassade de France et Amadito.
Ve francouzštině. Pro mládež od 11 do 14 let. / En français. Public : 11 à 14 ans.
Zápis / Inscriptions
[email protected] / www.amadito.com
Librairie Amadito & Friends, Lesnická 6, Praha 5
16. 3. + 30. 3. 14h, 19h
POPELKA
CENDRILLON
Pohádkový příběh o půvabné Popelce plný kouzelné poetiky,
lásky i nenávisti, ale také nadhledu a vtipu z neoklasické dílny
slavného francouzského choreografa Jeana-Christopha Maillota.
Balet a Orchestr Národního divadla.
Une histoire plein d’amour, de tendresse, de beauté et d’humour.
Le ballet « Cendrillon », chorégraphié par le Français
Jean-Christophe Maillot avec une mise en scène d’Ernest
Pignon-Ernest est présenté par les solistes du ballet et
de l’orchestre du Théâtre National de Prague.
Národní divadlo, Národní 1, Praha 1
18. 3. 18h30
ŠVÝCARSKÝ VEČER
SOIRÉE SUISSE
NA RÁDIOVÝCH VLNÁCH
Lionel Baier, Švýcarsko, Francie, Portugalsko, 2013, 85 min.
Hrají Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz, Patrick Lapp, Francisco Belard,
Jean-Stéphane Bron, Adrien Barazzone.
Západošvýcarský rozhlas vyslal v dubnu 1974 do Portugalska
mladou feministickou novinářku Julii Dujonc-Renens a protřelého
reportéra Joseph-Marie Cauvina, aby zde referovali o švýcarské
pomoci rozvojovým zemím. Společné soužití v dodávce zvukaře
Boba přispělo k jejich sblížení. Švýcarskem financované projekty
se ukáží být podezřelé a náhle propuknuvší karafiátová revoluce
rovněž nepřispěje ke zklidnění situace. Trojice je nucena
neuposlechnout pokynů rozhlasového vedení.
LES GRANDES ONDES
Lionel Baier, Suisse, France, Portugal, 2013, 85 min.
Avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz, Patrick Lapp, Francisco Belard,
Jean-Stéphane Bron, Adrien Barazzone.
Avril 1974, Julie Dujonc-Renens, jeune journaliste féministe
et Joseph-Marie Cauvin, grand reporter roublard à la Radio
Suisse, sont envoyés au Portugal pour enquêter sur l’aide de la
Confédération helvétique aux pays pauvres. La cohabitation
à bord du bus conduit par Bob, ingénieur du son proche de la
retraite, fait des étincelles. Les projets financés par la Suisse
s’avèrent calamiteux et la révolution des Œillets qui éclate
soudain ne va rien arranger à l’affaire, obligeant nos héros à
s’affranchir, d’abord de la direction de la radio, mais surtout de
leurs codes de conduite.
PO PROJEKCI NÁSLEDUJE SKLENKA VÍNA.
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN VIN D’HONNEUR.
Pořádá Švýcarské velvyslanectví. / Organisé par l’Ambassade de Suisse.
V/VO – FR // T/ST – CZ, Vstup volný. / Entrée libre.
Kino 35, Francouzský institut, Štěpanska 35, Praha 1
19. 3. 18h30
LUCEMBURSKÝ VEČER
SOIRÉE LUXEMBOURGEOISE
STESKEM ŠÍLENÝ
Sandrine Bonnaire, Lucembursko, Francie 2012, 98 min.
Hrají William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand, Jalil Mehenni.
Po deseti letech se Jacques opět objeví v životě Mado;
ta je dnes vdaná a má sedmiletého syna Paula. Mado, zprvu
nedůvěřivá, znovu naváže vztah se svým bývalým milencem.
Ale jejich vztah je poznamenaný žalem po dítěti. A rostoucí
vzájemná náklonnost mezi Jacquesem a malým Paulem nakonec
Mado vadí natolik, že jim zakáže se vídat. S tím se ale Jacques
nemůže spokojit...
J’ENRAGE DE SON ABSENCE
Sandrine Bonnaire, Luxembourg, France, 2012, 98 min.
Avec William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand, Jalil Mehenni.
Après dix années d’absence, Jacques ressurgit dans la vie de
Mado, aujourd´hui mariée et mère d’un garçon de sept ans : Paul.
Mado se méfie, avant de renouer avec son ancien amant. Mais la
relation du couple est entachée du deuil d’un enfant. Et l’affection
de plus en plus marquée entre Jacques et le petit Paul finit par
déranger Mado qui leur interdit de se revoir. Mais Jacques ne
compte pas en rester là...
PO PROJEKCI NASLEDUJE SKLENKA VÍNA.
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN VIN D’HONNEUR.
Pořádá Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství. /
Organisé par l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg.
V/VO – FR // T/ST – CZ, Vstup volný. / Entrée libre.
Kino 35, Francouzský institut, Štěpanska 35, Praha 1
20. 3. 13h-15h
SLAVNOSTNÍ RECEPCE S PŘEDÁVÁNÍM CEN
VÝHERCŮM SOUTĚŽE POŘÁDANÉ V RÁMCI DNŮ
FRANKOFONIE
RÉCEPTION SOLENNELLE ET REMISE
DES PRIX AUX LAURÉATS DU CONCOURS
DE LA FRANCOPHONIE
V Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České
republiky, se uskuteční slavnostní recepce s předáváním cen
výhercům soutěže pořádané v rámci Dnů Frankofonie, žákům
základních a středních škol. Soutěž k 15. výročí statutu České
republiky jako pozorovatelské země v Mezinárodní organizaci
Frankofonie se koná ve dnech 1. – 28. 2.
La réception solennelle avec la remise des prix aux lauréats du
concours organisé dans le cadre des Journées de la Francophonie.
Ce concours adressé aux élèves des écoles primaires et
secondaires marque le quinzième anniversaire du statut
d´observateur de la République tchèque au sein de la Francophonie
et se déroule du 1er au 28. 2.
20. 3. 19h30
KONCERT CLOÉ DU TRÈFLE
CONCERT DE CLOÉ DU TRÈFLE
Bruselská multiinstrumentalistka Cloé du Trèfle střídá klavír
a elektrickou kytaru, snoubí elektronickou hudbu s texty ve
francouzštině. Získala mnohá ocenění a koncertovala po celém světě.
Cloé du Trèfle est une multi instrumentiste bruxelloise qui passe du
piano à la guitare électrique, et mélange musique électronique et
textes en français. Elle a remporté de nombreux prix et a fait des
tournées à travers le monde.
Pořádá Zastoupení Valonsko-Brusel ve spolupráci s P&J Music. /
Organisé par la Délégation Wallonie-Bruxelles en partenariat avec P&J Music.
Vstupné / Entrée 100 Kč / 50 Kč. Rezervace / Réservation www.jmw.cz.
Jazz Time, Krakovská 19, Praha 1.
21. 3. 18h30
BULHARSKÝ VEČER
SOIRÉE BULGARE
DLOUHÁ CESTA DOMŮ
Boriana Puncheva, Bulharsko, 2014, 70 min. Dokumentární film.
„Jsem Cikán a nestydím se za to“ – řekl bulharský chlapec a políbil
svou francouzskou matku. Chlapec je hrdinou dokumentárního filmu
Boriany Punchevy a snaží se nás přesvědčit, že v dnešní Evropě není
místo pro nenávist a rasismus. Setkání a debata s režisérkou.
LONG CHEMIN DE RETOUR
Boriana Puncheva, Bulgarie, 2014, 70 min. Documentaire.
« Je suis gitan et je n’ai pas peur de l’avouer » dit un garçon
bulgare et embrasse sa mère française. Ce garçon, héros d’un film
documentaire de Boriana Puncheva, nous fait croire qu’aujourd’hui,
en Europe, il n’y a pas de place pour la haine et pour le racisme.
Rencontre et débat avec la réalisatrice.
Pouze pro zvané. / Sur invitation.
PO PROJEKCI NÁSLEDUJE SKLENKA VÍNA.
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN VIN D'HONNEUR.
Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 5, Praha 1
Pořádá Bulharské velvyslanectví. / Organisé par l’Ambassade de Bulgarie.
V/VO – BU / FR / A // T/ST – CZ / FR Vstup volný. / Entrée libre.
20. 3. 17h30
PŘEDNÁŠKA „OD ČERVENÉ
KARKULKY K VLKOVĚ VERZI“
CONFÉRENCE « DU PETIT CHAPERON
ROUGE À LA VERSION DU LOUP »
Setkání s režisérkou Ann Sirot a projekce jejího krátkého
filmu La Version du Loup, které pořádá Univerzitní centrum
Wallonie-Bruxelles v Praze.
Rencontre avec la réalisatrice Ann Sirot et projection de
son court-métrage La Version du Loup, organisée par
le Centre universitaire Wallonie-Bruxelles de Prague.
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
Kino 35, Francouzský institut, Štěpanska 35, Praha 1
21. 3. 19h30
VÝLETY PO FRANKOFONNÍCH ZEMÍCH
TEXTY SPISOVATELŮ-CESTOVATELŮ
VOYAGES EN FRANCOPHONIES
PAROLES D’ÉCRIVAINS-VOYAGEURS.
Čtení textů frankofonních autorů vyprávějících o cestování
a líčících nevšední zážitky… Spisovatel Yamen Manai přečte
úryvky ze svého románu La marche de l’incertitude (Cesta
nejistoty). Literární podvečer pořádají knihkupectví Amadito
& Friends, Francouzský institut v Praze a francouzské
nakladatelství Didier, ve spolupráci s Café 35.
Lectures de textes d’auteurs francophones qui invitent au
voyage et au dépaysement… Lecture d’extraits de La Marche
de l’incertitude par l’auteur Yamen Manai. Soirée organisée par
la librairie Amadito & Friends, l’Institut français de Prague et les
Editions Didier, en collaboration avec le Café 35.
PO ČETBĚ BUDE NÁSLEDOVAT ČÍŠE VÍNA.
LA LECTURE SERA SUIVIE D'UN VIN D'HONNEUR.
Pořadá Francouzský institut v Praze. / Organisé par l’Institut français de Prague.
Ve francouzštině a češtině. / En français et en tchèque.
Vstup volný. / Entrée libre.
Café 35, Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1
21. 3. – 28. 3.
25. 3. 18h
FEBIOFEST
RECITÁL RUMUNSKÉ KLAVÍRISTKY
SÎNZIANY MIRCEA
CONCERT DE LA PIANISTE ROUMAINE
SÎNZIANA MIRCEA
PROUD
Simon Lavoie, Kanada, 2012, 152 min.
Hrají Victor Andrés Trelles Turgeon, Laurence Lebœuf, Dominique Quesnel,
Anthony Therrien, Marco Bacon.
Historické drama québeckého režiséra Simona Lavoie podle
slavného románu Anne Hébertové z roku 1950. Film se odehrává
na québeckém venkově na začátku 20. století. Mladičká matka
Claudine čelí nepřátelství svého okolí a sama přísně nábožensky
vychovává na osamocené farmě svého syna Françoise.
LE TORRENT
Simon Lavoie, Canada, 2012, 152 min.
Avec Victor Andrés Trelles Turgeon, Laurence Lebœuf, Dominique Quesnel,
Anthony Therrien, Marco Bacon.
Un drame historique réalisé par le cinéaste québécois Simon Lavoie
d’après l’œuvre célèbre d’Anne Hébert publiée en 1950. Dans le
Québec rural du début du XXe siècle, Claudine, une fille-mère
ostracisée par les siens, habite une ferme isolée où elle élève seule
son fils François dans la plus stricte obédience religieuse.
Pořádá Velvyslanectví Kanady v rámci Febiofestu. /
Organisé par l’Ambassade du Canada, dans le cadre du festival Febiofest.
Velvyslanectví Rumunska v Praze pořádá recitál mladé rumunské
klavíristky Sînziany Mircea, rumunskými kritiky často označované
za „výjimečný talent násobený uměleckou zralostí“ a „nejlepší ze
své generace“. Do programu jsou zařazeni Maurice Ravel (La Valse),
Claude Debussy (Preludia), Frédéric Chopin (Barcarolle) a George
Enescu (Rumunská rapsodie).
L’Ambassade de Roumanie à Prague organise un récital de la
jeune pianiste roumaine Sînziana Mircea, souvent qualifiée par
les critiques roumains comme « un talent exceptionnel doublé
d’une maturité artistique » ou le « leader de sa génération ». Au
programme, des œuvres de Maurice Ravel (La Valse), Claude
Debussy (Préludes), Frédéric Chopin (Barcarolle) et Georges
Enesco (Rhapsodie roumaine).
Pořádá Velvyslanectví Rumunska. / Organisé par l’Ambassade de Roumanie.
Pouze pro zvané. / Sur invitation.
Rumunské velvyslanectví, Nerudova 5, Praha 1
Datum projekce najdete na stránkách festivalu. /
Date de projection à suivre sur le site du festival. www.febiofest.cz
26. 3. 18h
24. 3. 18h30
VEČER KONGA
SOIRÉE DU CONGO
ŽIVOT JE KRÁSNÝ
Ngangura Dieudonné Mweze a Benoît Lamy, DR Kongo, 1987, 83 min.
Hrají Papa Wemba, Bibi Krubwa.
Neuvěřitelné příběhy mladého vesničana Kourou, který přijel do
města, aby hrál hudbu a živil se jak se dá. Zamiluje se však do
krásné Kabibi, což se nelíbí jeho šéfovi, který ji chce mít pro sebe a
je ochoten udělat vše, aby jejich lásce zabránil.
LA VIE EST BELLE
Ngangura Dieudonné Mweze et Benoît Lamy, RD Congo, 1987, 83 min.
Avec Papa Wemba, Bibi Krubwa.
Les aventures rocambolesques d’un jeune paysan, Kourou, qui
vient à la ville pour faire de la musique et y fait tous les métiers. Il
tombe amoureux de la belle Kabibi en même temps que son patron,
Nouandou essaie de faire échouer cette alliance.
OCHUTNÁVKA SPECIALIT Z KONGA.
DÉGUSTATION DE SPÉCIALITÉS CONGOLAISES.
Pořádá Velvyslanectví Demokratické republiky Kongo. / Organisé par l’Ambassade de la
République démocratique du Congo.
V/VO – FR // T/ST – CZ, Vstup volný. / Entrée libre.
Kino 35, Francouzský institut, Štěpanska 35, Praha 1
VERNISÁŽ VÝSTAVY MEMENTO VIVERE
MALÍŘE TEODORA BUZU
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
MEMENTO VIVERE
DU PEINTRE TEODOR BUZU
Velvyslanectví Rumunska v Praze a Latin Art Gallery pořádají
výstavu Memento Vivere rumunsko-moldavského malíře Teodora
Buzu, jenž je mj. nositelem rumunského Státního řádu za zásluhy
v hodnosti komandér, dubajské mezinárodní ceny za „uměleckou
jedinečnost” a ceny města Tábor za významný podíl na zviditelnění
města. Výstava potrvá do 22. 4.
L’Ambassade de Roumanie à Prague et la Latin Art Gallery
organisent l’exposition Memento Vivere du peintre roumain et
moldave Teodor Buzu. Chevalier de l’Ordre national roumain du
mérite avec le rang de Commandeur, il est aussi lauréat du prix
international « Excellence artistique » de Dubaï et du prix de
Tábor pour sa contribution à la promotion de l’image de la ville.
L’exposition sera ouverte jusqu’au 22. 4.
Pořádají Velvyslanectví Rumunska a Latin Art Gallery. /
Organisé par l’Ambassade de Roumanie et la Latin Art Gallery.
Vstup volný. / Entrée libre.
Latin Art Gallery, Jungmannova 17/3, Praha 1, www.latin-art.com
26. 3. 19h
27. 3. 19h30
MAGREBSKÝ VEČER
SOIRÉE MAGHRÉBINE
COLLEGIUM MARIANUM
U příležitosti Dnů Frankofonie připravila velvyslanectví Alžírska,
Maroka a Tuniska v prostorách Francouzského institutu večer plný
barev a chutí! Ukázky tanců, výstavy a ochutnávky kulinářských
specialit.
Večer zahájí v Kině 35 taneční skupina SAHAR s ukázkou
alžírských, marockých a tuniských folklorních tanců.
V předsálí kina se zastavte na skok v ALŽÍRSKU. Při
videoprojekci fotografií překrásných alžírských scenérií si dopřejte u
sklenky vína z alžírských svahů slané i sladké kulinářské speciality.
V Café 35 se chystá ukázka přípravy tradičního pokrmu
z TUNISKA zvaného „bricks“, které se ujme tuniský kuchař. Tyto
křupavé plněné taštičky jsou spjaty s ramadánem, kdy se jí po
západu slunce. Křehké a tenké těsto skrývá nejrůznější náplně –
s tuňákem, bramborami, cibulí, petrželí, kaparami a vajíčkem. Podle
toho, na co budete mít chuť, se již s kuchařem domluvíte sami!
V Galerii 35 se přeneseme do MAROKA: připravena
je výstava fotografií Česká světla mnohostranné umělkyně
Bouchra Echchaoui, která právě obdržela zlatou medaili na
XV. Mezinárodním salónu Barcelona za svoji fotografii „Luz de
Praga“. Současně uvidíte také výstavu obrazů Maroko, viděné
očima geologa. Miloš Lomoz, geolog a malíř-amatér, který strávil
téměř 8 let v Maroku, zachytil výjevy z marockého každodenního
života, krajinu a věnoval se i portrétům místních obyvatel (výstava
otevřena od 17. 3. do 27. 3.). Během večera bude promítán
i krátký film a fotografie mladých českých letců, kteří v roce
2013 uskutečnili let z Hamburku do Maroka, s následnou krátkou
debatou. Degustace marockých sladkých i slaných specialit
a čajový obřad budou doprovázet marocký program, abyste si tak
vychutnali Maroko všemi smysly!
A l’occasion de la Francophonie, les Ambassades d’Algérie, du Maroc
et de Tunisie investissent les espaces de l’Institut français et vous
proposent une soirée haute en couleurs, avec, démonstrations de
danses, expositions et dégustations de produits locaux.
Au Kino 35, la soirée débute avec un spectacle de danse du
groupe SAHAR et une démonstration des danses folkloriques
algériennes, marocaines et tunisiennes.
Au foyer du cinéma, nous vous invitons à faire escale en
ALGÉRIE et gouter quelques spécialités culinaires algériennes
salées et sucrées et déguster des crus issus des coteaux algériens.
Parallèlement, découvrez l’Algérie, sa diversité et ses paysages
grandioses lors d’une projection documentaire.
Au Café 35, un chef de TUNISIE vous présente la fabrication
des "bricks" : un des délices de la cuisine tunisienne. Mangées
traditionnellement après le coucher du soleil pendant le mois du
ramadan, les bricks se composent d’une pâte fine et croustillante
qui enveloppe une farce. Thon, câpres, pommes de terre, persil,
oignons et œufs… Composez votre brick avec le chef !
A la Galerie 35, laissez-vous entrainer par plusieurs univers
du MAROC : celui de l’artiste multidisciplinaire Bouchra
Echchaoui, avec son exposition de photographies « Lumières
tchèques » – dont la photo Luz de Praga a obtenu la médaille d’Or
au XVe Salon international de Barcelone ; ou encore les peintures
du géologue et peintre-amateur, Miloš Lomoz avec son exposition
Le Maroc vu par les yeux d’un géologue, qui illustre l’amour qu’il
porte à ce pays où il a passé 8 ans, avec des scènes quotidiennes,
paysages et portraits de Marocains (exposition ouverte du
17. 3. au 27. 3.). Cette soirée, c’est aussi la diffusion du courtmétrage et des photos du vol de jeunes aviateurs tchèques partis
d´Hambourg pour le Maroc en 2013, suivi d’un court débat. Enfin,
une dégustation de spécialités marocaines, sucrées et salées, et
la traditionnelle cérémonie du thé.
Pořádají velvyslanectvi Alžírska, Maroka a Tuniska. /
Organisé par les Ambassades d’Algérie, Maroc et Tunisie.
Vstup volný. / Entrée libre.
Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1
V rámci letošních oslav 250. výročí úmrtí Jeana-Phlippa Rameaua
a Roku České hudby vystoupí pražský soubor Collegium Marianum
pod vedením Jany Semerádové se sólistkou Barbarou Mariou Willi
na cembalo. Na programu zazní vedle děl francouzského skladatele
skladby Františka Xavera Richtera.
Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la mort
de Jean-Philippe Rameau et de l’Année de la Musique tchèque,
l’ensemble baroque Collegium Marianum, sous la direction de Jana
Semeradová et avec la soliste Barbara Maria Willi, donne un concert
des œuvres du compositeur français et de František Xaver Richter.
Pořádá Francouzské velvyslanectví a CCFT-FCOK. /
Organisé par l’Ambassade de France et CCFT-FCOK.
Pouze pro zvané. / Sur invitation.
Palác Clam-Gallas, Husova, Praha 1
CULTURETHÈQUE
FRANKOFONIE ON LINE!
LA FRANCOPHONIE EN LIGNE !
Objevte a vyzkoušejte si na vašem počítači nebo
tabletu, po celé České republice, nový digitální portál
www.culturetheque.com, kde najdete knihy, komiksy, hudbu,
videa a především francouzský a frankofonní tisk.
Zapsat se můžete v mediatéce Francouzského institut v Praze
nebo v jakékoliv Francouzské alianci v České republice. Poté je
přístup výhradně on line. Portál je pravidelně doplňován o nové
dokumenty a aktualizován. Připojte se a vydejte se na cestu po
Frankofonii…
Découvrez, depuis votre ordinateur ou votre tablette,
partout en République tchèque, le nouveau portail numérique
www.culturetheque.com qui vous permet d’accéder aux livres,
bandes dessinées, musiques, vidéos, et surtout à la presse
française et francophone. L’inscription se fait à la médiathèque
de l’Institut français de Prague ou dans une des Alliances
françaises de République tchèque, la consultation est ensuite
entièrement à distance. Le catalogue est régulièrement enrichi
de ressources nouvelles. Si vous êtes connecté, la francophonie
voyage avec vous…
Regiony
HRADEC KRÁLOVÉ
Univerzitní centrum Wallonie-Bruxelles v Praze pořádá na
FF MU přednášku „Od Červené Karkulky k Vlkově verzi“ a setkání
s režisérkou Ann Sirot, po které následuje projekce jejího krátkého
filmu La Version du Loup. Francouzská aliance v Brně oslaví
den Frankofonie 20. 3. za přítomnosti tuniského spisovatele
Yamena Manaie, který se zúčastní předávání cen regionálního kola
Olympiády ve francouzském jazyce, kterou pořádá letos poprvé
brněnská aliance. Následuje večer plný ochutnávek „slov a chutí
ze severní Afriky“, na programu jsou kurzy vaření, ochutnávka
taboulet a čaje z marocké máty, četba a diskuse s hostem večera.
Le Centre universitaire Wallonie-Bruxelles de Prague organise
à la FF MU le 19. 3. à 19h10 une conférence « Du Petit Chaperon
rouge à La Version du Loup » suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice Ann Sirot et projection de son court-métrage La Version
du Loup. L’Alliance Française de Brno fête la Francophonie le
20. 3. en présence de l’auteur tunisien Yamen Manai qui participe
à la remise des prix des épreuves régionales des Olympiades du
français, accueillies cette année pour la première fois par l’Alliance
française. S’en suit une soirée où vous aurez le plaisir de goûter
« les mots et les spécialités de l’Orient francophone » avec au
programme : cours de cuisine d’Afrique du Nord, dégustation de
taboulé et thé à la menthe puis lecture et discussion avec l’écrivain
Yamen Manai autour de ses textes.
Dny Frankofonie v Hradci Králové pořádají Gymnázium Boženy
Němcové, Divadlo „Théâtre de la Paix“ ze Sfaxu a jejich partneři.
Připravily bohatý a různorodý program. 10. 3. objevte během
Tuniského večera výstavu plakátů Dnešní tuniská města, kterou
zapůjčila radnice ve Sfaxu, tradiční kostýmy z tuniských měst,
které navrhovala Amira Louati, a kulinářské speciality. 11. 3. naváže
Wassim Sellami ze Sfaxu přednáškou o Tunisu, budou předány
diplomy DELF a DALF, cena za soutěž Cestovní deník a vystoupí
český taneční soubor Červánek. Den zakončí Divadelní večer, kdy
Théâtre de la Paix uvede hru Mustapha Chelbi L’Histoire de Abdou
za hudebního doprovodu Slima Jamoussiho. 18. 3. představí Danièle
Geffroy Konštacký místa v Tunisu, která jsou zapsána na seznamu
UNESCO. Dny zakončí France Aller Retour, výstava fotografií žáků
Gymnázia J. K. Tyla, vytvořených během jejich cesty po Francii.
Les Journées de la Francophonie à Hradec Králové sont organisées
par le Lycée Božena Němcová, le Théâtre de la Paix de Sfax
et leurs partenaires. A cette occasion, divers événements sont
présentés. Le 10. 3., lors d’une Soirée tunisienne, découvrez
une exposition d’affiches Villes de Tunisie aujourd’hui prêtées
par la Mairie de Sfax, avec des costumes traditionnels des
villes de Tunisie créés par Amira Louati Zina Poupée, suivie d’une
dégustation de douceurs tunisiennes. Le 11. 3. a lieu la Journée
officielle avec une conférence par Wassim Sellami de Sfax sur la
Tunisie, la remise des diplômes DELF – DALF et la remise des prix du
concours Journal de voyage, ainsi que des danses traditionnelles
tchèques avec le groupe Červánek. La journée est clôturée par une
Soirée théâtre où Le Théâtre de la Paix de Sfax présente L’Histoire
de Abdou, de Mustapha Chelbi, avec l’accompagnement musical
de Slim Jamoussi. Le 18. 3. une conférence par Danièle Geffroy
Konštacký sur les sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A la Bibliothèque municipale, une exposition France Aller – Retour
de photos des lycéens du Lycée J. K. Tyl présente les régions
découvertes lors de leur visite en France.
www.alliancefrancaise.cz/brno
[email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
KLADNO
Francouzská aliance v jižních Čechách pořádá Dny Frankofonie
od 17. do 21. 3. Letos budou ve znamení literatury 19. století,
které bude 18. 3. věnovaná přednáška na Jihočeské univerzitě.
Připraveny jsou různorodé hravé a edukativní akce. 19. 3. se
můžete těšit na orientační běh po frankofonních zemích jako je
Bosna-Hercegovina, Kongo, Lucembursko, Moldavsko, Švýcarsko,
Valonsko-Brusel a Tunisko, či na maratón v diktátu, a o dva
dna později na filmovou projekci v prostorách Aliance. 20. 3.
bude příležitostí k setkání v Kredenci na večeru věnovanému
představení o Edith Piaf, které uvede společnost Cage de Scène.
L’Alliance française de Bohême du Sud célèbre la Francophonie
du 17 au 21. 3. Cette année, ces journées sont marquées par une
conférence sur la littérature du XIXe siècle le 18. 3. à l’Université
de Bohême du Sud. Le public pourra découvrir différentes cultures
francophones au travers de nombreuses activités ludiques et
éducatives. Le 19. 3. un jeu de piste sur les pays francophones tels
que la Bosnie-Herzégovine, Congo, Luxembourg, Moldavie, Suisse,
Wallonie-Bruxelles et Tunisie, suivi d’un marathon de dictée ;
ou encore une projection de film le 21. 3., sont proposés dans les
locaux de l’Alliance. Le 20. 3. est aussi l’occasion de se retrouver
à la salle Kredence pour s’émerveiller devant le spectacle sur
Edith Piaf de la compagnie Cage de Scène.
Výstava Expo Paris-Prague na Zámku v Kladně. Francouzští
a čeští malíři a sochaři Jean-Jacques Bris, Eric Bonnefon, John
Forest, Bernard Larcher, François Oberfalcer, Zdeněk Marčík, Jan
Marčík, Karel Fojtů a Miroslav Mlynář vystavují přes 200 prací.
Vernisáž 7. 3. v 17h, výstava potrvá do 20. 4. Eva Kriz-Lifková
zazpívá francouzské šansony.
Expo Paris-Prague, les artistes français et tchèques JeanJacques Bris, Eric Bonnefon, John Forest, Bernard Larcher,
François Oberfalcer, Zdeněk Marčík, Jan Marčík, Karel Fojtů
et Miroslav Mlynář exposent, au Château de Kladno, plus de
200 peintures et sculptures. Lors du vernissage le 7. 3. à 17h,
Eva Kriz-Lifková interprètera des chansons françaises.
Exposition ouverte jusqu’au 20. 4.
BRNO
www.francouzska-aliance.cz
[email protected]
MOST
Francouzsko-český klub pořádá 28. 3. v 17h30 večer
francouzského šansonu s pěveckým kvartetem Chanson – Marie
Koldová, Kateřina Zímová, David Šarboch a Karol Hevessy. Koncert
se koná v Umělecké škole F. L. Gassmanna.
Le Club franco-tchèque de Most organise le 28. 3. à 17h30 une
soirée de chansons françaises avec le Quatuor Chanson avec
Marie Koldová, Kateřina Zímová, David Šarboch et Karol Hevessy.
Le concert a lieu à Umělecká škola F. L. Gassmanna.
[email protected]
OSTRAVA
Festival Dny Frankofonie bude probíhat od poloviny března do
poloviny dubna. I letos připravila Francouzská aliance v Ostravě
pestrý a bohatý program nabízející frankofonní kulturní zážitky,
kde si každý vybere. Na programu jsou tématické večery
o Francii a Frankofonii, ochutnávky, koncerty, výstavy, přednášky,
móda i filmové projekce. 18. 3. budete mít možnost ponořit se
do severoafrické kultury a gastronomie na setkání „Chutě
Maghrebu“. Na akci přijal pozvání spisovatel tuniského původu
Yamen Manai. Jedním z nejočekávanějších zážitků letošního
ročníku bude Noc frankofonní kinematografie, která proběhne
29. 3. ve spolupráci s frankofonními velvyslanectvími, či Soutěž
ve zpěvu frankofonní písně (21. 3.), jejíž součástí bude koncert
belgické multiinstrumentalistky Cloé du Trèfle. Koncert proběhne
ve spolupráci se Zastoupením Valonsko-Brusel. Na festival se již
tradičně připravují středoškoláci a studenti z celého okolí, kteří se
účastní hudebních a gastronomických klání či soutěže v diktátu.
Zkrátka festival Dny Frankofonie je ideální příležitostí pro stávající
i budoucí frankofily poznat nové lidi a kultury!
Le festival de la Francophonie se tient de la mi-mars à la mi-avril.
Cette année encore, l’Alliance française d’Ostrava propose
un programme riche et varié où les cultures francophones sont
à l’honneur et les événements se succèdent pour le bonheur de
tous. Au programme : soirées « découverte » de la France et de la
Francophonie, dégustations, concerts, expositions, conférences,
mode et cinéma. Vous pouvez notamment avoir le plaisir de vous
retrouver le 18. 3. autour d’une soirée « Saveurs du Maghreb »
placée sous le signe de la gastronomie et la musique d’Afrique du
Nord avec la présence de l’auteur tunisien Yamen Manai. A noter
parmi les moments les plus attendus de cette nouvelle édition de
la Francophonie : la Nuit du Cinéma francophone le 29. 3., en
partenariat avec les Ambassades francophones, et le traditionnel
Concours de la Chanson française le 21. 3. au cours duquel vous
aurez la chance d’assister au concert de l’artiste belge Cloé du
Trèfle, organisé en collaboration avec la Délégation WallonieBruxelles. Le festival est donc également le moment tant attendu
des lycéens et étudiants de la région qui participent au concours
de la chanson mais aussi au concours de gastronomie et de la
dictée. En un mot, le festival de la Francophonie à Ostrava, c’est
le mois de la convivialité, des échanges et de la découverte du
monde francophone ouvert à tous les francophiles et à ceux
qui le deviendront!
www.alliancefrancaise.cz/ostrava
PARDUBICE
Svátek Frankofonie, který připravila Francouzská aliance
v Pardubicích, se koná od 1. do 22. 3. V bohatém programu najdete
kulturní a edukativní akce týkající se tématu frankofonie. 1. 3. bude
zahájena nová dílna první francouzštiny pro děti, o dva dny
později začíná workshop a výstava francouzského street-artového
umělce Michaela Bareka. 12. 3. bude příležitostí vypravit se do
frankofonního světa při společné snídani a debatě. Na 17. 3. je
připraven celodenní program spisovatele Yamena Manaie, který se
nejprve setká se studenty gymnázia Mozartova a večer vás pozve na
„Výlet do Tuniska“, s ochutnávkou tuniských specialit a čtením z jeho
knihy. Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost k debatě a výměně
zkušeností. A konečně, 19. 3. se koná v Evropském domě přednáška
s hudební tématikou, Au fil de l´eau dans la musique française.
La fête de la Francophonie a lieu à l’Alliance française de
Pardubice du 1. au 22. 3. Au programme, de nombreux événements
culturels et éducatifs liés au thème de la Francophonie avec
l’ouverture d’un nouvel atelier d’initiation au français pour les
petits dès le 1. 3., une exposition et des Master Class de l’artiste
français Michael Barek à partir du 3. 3. ou encore un voyage dans
le monde francophone autour de moments de partage tel que
le petit-déjeuner spécial Francophonie du 12. 3.. Vous pouvez
notamment vous plonger au cœur du folklore tunisien avec la
venue le 17. 3. de l’écrivain Yamen Manai, et dans le cadre de la
soirée « Voyage en Tunisie » savourer les dégustations et un débat
autour du livre de cet écrivain. Les élèves du lycée Mozartova ont
également la chance de le rencontrer dans la matinée pour des
échanges et discussions. Enfin, vous pouvez assister, le 19. 3., à la
conférence musicale, Au fil de l´eau dans la musique française,
à la Maison européenne de Pardubice
www.francouzstina-pardubice.cz
PLZEŇ
Francouzská aliance v Plzni připravila v rámci festivalu Dny
Frankofonie třináct dnů plných kulturních akcí. Divadelní
představení „Pěna dní“ podle předlohy Borise Viana (9. 3.) v divadle
Alfa, představení společnosti Cage de Scène o Edith Piaf v kavárně
Jabloň (17. 3.), koncert jazz manouche a francouzského šansonu
(22. 3.) v Zach’s pub či filmové projekce v kině Beseda. Bohatý
a pestrý program vám nabízí Francouzská aliance a její početní
partneři. Od 18. do 20. 3. také budete moci zavítat do prostor
Francouzské aliance na frankofonní kuchařské workshopy
a interaktivní prezentaci o frankofonních zemích s ochutnávkou
mnoha produktů z daných oblastí. Frankofonní týden uzavře 22. 3.
koncert belgické zpěvačky Cloé du Trèfle v kavárně Jabloň.
Dans le cadre de la Fête de la Francophonie, l’Alliance française de
Plzeň organise treize jours d’événements culturels. Représentation
théâtrale de « l’Écume des jours » de Boris Vian le 9. 3. au théâtre
Alfa, spectacle de la compagnie Cage de Scène sur Edith Piaf au
Café Jabloň le 17. 3., concert de jazz manouche et de chansons
françaises le 22. 3. au Zach’s pub ou encore projection de films au
Cinéma Beseda : c’est une programmation riche et de qualité qui
vous est proposée grâce à l’Alliance française et à ses nombreux
partenaires. L’Alliance vous accueille aussi dans ses locaux du
18. au 20. 3. pour des ateliers de cuisine spécial « francophonie »
et une présentation interactive du monde francophone
accompagnée de produits de différents pays. Cloé du Trèfle vient
également tout droit de Belgique pour un concert au Café Jabloň,
au 22. 3., en clôture de cette semaine francophone.
www.alliancefrancaise.cz/plzen
SLANÝ
Královské město Slaný, Francouzský klub Slaný a Pamatník
Antonína Dvořáka připravily při přiležitosti Frankofonie a Roku
české hudby 29. 3. v 18h recitál houslové virtuózky Gaëtane
Prouvost. Klavírní doprovod Anne Makarenko (F), spoluúčinkuji
členové České filharmonie Viktor Mazáček (housle) a Jiří Poslední
(viola). O přestávce francouzské občerstvení. Koncert se koná
v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích.
La ville de Slaný, le Club franco-tchèque et le Mémorial Antonín
Dvořák à Zlonice ont préparé le 29. 3. à 18h, à l’occasion de l’Année
de la Musique tchèque et de la Francophonie, un récital de la
violoniste Gaëtane Prouvost, avec Anne Makarenko (F) au piano,
les membres de la Philharmonie tchèque Viktor Mazáček (violon)
et Jiří Poslední (alto). A la pause, un rafraîchissement à la française.
Le concert a lieu à Zlonice.
www.kultura.slansko.cz, www.meuslany.cz
UHERSKÝ BROD
V Městské knihovně v Uherském Brodě se koná 19. 3. v 19h večer
Výlety po frankofonních zemích – „křižovatka kultur“. Setkání
se spisovatelem Yamenem Manaiem. který přečtě ukázky ze svého
románu „La Marche de l’incertitude“ (Cesta nejistoty). Ve francouzštině
a češtině. Večer za doprovodu moravských lidových písní a tanců.
La Bibliothèque municipale accueille le 19. 3. une soirée Voyages
en Francophonies – « Carrefour des cultures ». Au programme :
rencontre en Moravie avec Yamen Manai, lectures de son roman
« La Marche de l’incertitude », en français et en tchèque,
acompagnées de chants et danses traditionnelles moraves.
ÚSTÍ NAD LABEM
Česko-francouzský klub pořádá v Domě dětí a mládeže 21. 3.
v 16h30 vernisáž fotografií, které pořídili členové Klubu během
zájezdu na Korsiku. Následuje recitál s Evou Kriz-Lifkovou, Janou
Hermachovou a Milanem Dvořákem nazvaný Piaf , známá neznámá.
Le Club tchéco-français organise le 21. 3. à 16h30 un vernissage
des photographies prises lors de l’excursion organisée par
le Club en Corse, suivie d’un récital Piaf connue inconnue par
Eva Kriz-Lifková, Jana Hermachová et Milan Dvořák.
cf-klub.cz
YAMEN MANAI
VÝLETY PO FRANKOFONNÍCH ZEMÍCH
VOYAGES EN FRANCOPHONIES
PROGRAM
PROGRAMME
15. 3. + 22. 3. 10h-12h30 / Praha, Librairie Amadito
Dílna tvůrčího psaní / Atelier d’écriture
15. 3. – 21. 3.
17. 3. 10h / Hradec Králové
Výlety po frankofonních zemích – Turné spisovatele Yamena
Manaie po České republice organizované Francouzským
institutem v Praze, francouzským nakladatelstvím Didier (Paříž)
a knihkupectvím Amadito & Friends (Praha). Od 15. do 23. 3. bude
tuniský spisovatel-cestovatel a autor románu La Marche de
l’incertitude (Cesta nejistoty) objevovat Českou republiku a její
obyvatele: slavnostní podvečery v přátelské atmosféře se zdejším
publikem věnované cestování, autorově rodné vlasti, jeho životu
ve Francii a jeho okružní cestě po Čechách. Autor se během
své návštěvy setká taktéž s žáky a studenty jak pražských, tak
i mimopražských středních a vysokých škol.
Voyages en Francophonies – Tournée de l’écrivain Yamen
Manai en République tchèque, organisée par l’Institut français de
Prague, les Editions Didier (Paris) et la librairie Amadito & Friends
(Prague). Du 15 au 23. 3., l’écrivain-voyageur d’origine tunisienne,
auteur du roman La Marche de l’incertitude, va à la découverte
de la République tchèque et de ses habitants : soirées conviviales
et festives pour évoquer le goût des voyages, son pays natal, sa
vie en France et son périple tchèque. Des rencontres avec son
public scolaire et universitaire sont également programmées
à Prague et en région.
Setkání s žáky gymnázia Boženy Němcové /
Rencontre avec les élèves du lycée Božena Němcová
17. 3. 14h / Gymnázium Mozartova, Pardubice
Setkání s žáky gymnázia / Rencontre avec les élèves du lycée
17. 3. 18h30 / Alliance française, Pardubice
Večer « Výlet do Tuniska » / Soirée « Voyage en Tunisie »
18. 3. 12h / Alliance française, Ostrava
Setkání s žáky gymnázií „Ukaž mi, jak žiješ, a já ti řeknu, kdo jsi“ /
Rencontre avec les lycéens « Montre-moi ta vie, j’apprendrai qui tu es. »
18. 3. 19h / Alliance française, Ostrava
Večer « Chutě Maghrebu » / Soirée « Saveurs du Maghreb »
19. 3. 13h30 / Uherský Brod
Setkání s žáky gymnázia J. A. Komenského / Rencontre avec les lycéens
19. 3. 19h / Městská knihovna, Uherský Brod
Večer « Křižovatka kultur » / Soirée « Carrefour des cultures »
20. 3. 10h30-13h / Alliance française, Brno
Olympiáda ve francouzštině a předání diplomů Yamenem Manaiem /
Olympiade du français et remise des prix par Yamen Manai
20.3.18h / Alliance française, Brno
« Ochutnejte speciality frankofonního východu! » /
Soirée « Goûtez les mots et les spécialités de l’Orient francophone ! »
21. 3. 11 h / Gymnázium, Nymburk
Literární kavárna – setkání s žáky gymnázia /
Café littéraire – rencontre avec les élèves du lycée
21. 3. 19h30 / Praha, Café 35, IFP
Výlety po frankofonních zemích – texty spisovatelů-cestovatelů /
Voyages en Francophonies – paroles d’écrivains-voyageurs
DALŠÍ INFORMACE / POUR EN SAVOIR PLUS
ORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE www.francophonie.org
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE www.mzv.cz , www.mkcr.cz
CANADA www.canada.cz
FRANCE www.france.cz
LUXEMBOURG prague.mae.lu
ROUMANIE www.rouemb.cz
SUISSE www.eda.admin.ch/prag
DÉLÉGATION WALLONIE-BRUXELLES www.wbi.be/prague
INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE www.ifp.cz
MAROC www.ambassadedumaroc.cz
ALLIANCES FRANÇAISES www.alliancefrançaise.cz
Hlavní koordinátor / Coordination générale
INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE
Grafická úprava / Mise en page
COLMO, www.colmo.cz
2014
Download

Program ke stažení v PDF - La France en République tchèque