Zpráva o průběhu letní školy 2014
Výzkumný ústav veterinárního lékařství i letos pořádal akci „Letní škola“, která probíhala
ve dnech od 9. do 14. června 2014. Akce se konala v prostorách našeho ústavu a byla
financována v rámci projektu CeDiLa – Strategický rozvoj laboratoře buněčného dělení,
CZ.1.07/2.3.00/20.0213.
Na letní školu byly pozvány profesorka Yoko Kato z Japonska a Dr. Paula Stein z USA.
Obě patří mezi známé osobnosti v oblasti asistované reprodukce a klonování a jejich
publikace patří mezi ty, které posouvají naše poznaní dále. Jejich přednášky byly pro nás
tedy velkým přínosem. Vítaná byla i jejich účast na praktické výuce studentů, zaměřená
především na osvojení metod asistované reprodukce a klonování.
Prof. Yoko Kato se zabývá výzkumem zaměřeným na
klonování zvířat na Kinki University v Japonsku a jako první
úspěšně naklonovala skot, což bylo následně publikováno
v časopise Science.
(http://www.sciencemag.org/content/282/5396/2095.full)
Paula Stein se v současné době věnuje výzkumu na
Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii, USA, který je zaměřen
na aktuální aspekty asistované reprodukce.
(http://www.researchgate.net/profile/Paula_Stein).
Mezi další přednášející v rámci letní školy zejména patřili David Černohorský, Milan
Ešner, Zdeněk Rous, Pavel Krist a Jan Pala, kteří ve svých příspěvcích zprostředkovali
studentům nejnovější poznatky z oblasti pokročilé mikroskopie a mikromanipulace
buněk.
Účastníci letní školy si mohli sami vyzkoušet různé techniky asistované reprodukce
a klonování, mikroinjekce, mikromanipulace, přípravu vzorků na immunofluorescenční
techniky a oplození in vitro. Na závěr si všichni účastníci svoje nově nabyté zkušenosti
a znalosti mohli ověřit při vyplňování testu zaměřeného na různé aspekty reprodukce
a klonování.
Download

Zpráva o průběhu letní školy 2014