FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 BAHAR YARIYILI BİLİM SINAV SONUÇLARI
NOT: 1-Adayların başvuru değerlendirme tablosu son sayfadadır.
2-Kayıt için ilgili formlar aşağıda çıkartılmıştır.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ADI - SOYADI
Umut KURAN
Harun ÇİFCİ
İbrahim BAYHAN
Mustafa GÜMÜŞ
Benan YAZICI
Sibel SÖYLEMEZ
Asuman OKTAY
Serap İLİKAY
Müslüm AYAZ
Şahabettin DAĞHAN
Emine AYTAR
ANA BİLİM DALI
Elektrik Elektronik
Makine Müh.
Çevre Müh.
Çevre Müh.
Çevre Müh.
Bahçe Bit
Bahçe Bit
Biyoloji
Toprak
Gıda Müh.
Kimya
DURUMU
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ADI - SOYADI
Y.Selim BOYACI
H.Sevil YANMAZ
Şeyhmus SINIR
Ahmet TURGUT
Elif GÜMÜŞ
B.Sefer ÖZTÜRKMEN
Onur RIZVANOĞLU
E.Pınar KAYA
Songül CAN
M.Fatih SANSAK
E.Cengiz DURGUN
M.Nuri ÜLGEN
Salih VARDİN
M.Emin GÖVEN
ANA BİLİM DALI
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
Çevre
İnşaat
İnşaat
İnşaat
Makine
Makine
Makine
DURUMU
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Seher İZOL
A.Ersin ALTIPARMAK
Berna İZGİ
Özge ERDEM
Bülent KARATAŞ
Serkan Emre UYGUN
Fatih KARA
Gülten TURANOĞLU
Mehmet ERGİN
Ferit ARSLAN
Elif DEMİR
Mustafa ATİLA
Orhan GÜNEŞSEVER
H.Gül Altaş Yiğit
Hasan TAMAR
Veysel AĞAN
İ.Halil KAYA
Rahime YAVUZ
Betül TÜKENMEZ
Sedat DOĞAN
Gülsüm YILMAZ
Ayınzeliha BİNİCİ
İlay KARAHAN
Fatma SERTTAŞ
A.Kaan ÇOLAK
Ahmet BALCI
Özgür SALAM
Berna SAVAŞÇI
İdris YILDIZ
Emine OYMAK
Hüseyin GÜZEL
Hülya AYTAR
Esra ÇADIRCI
Aynzılha ERDOĞAN
Engin ÇEVİK
Betül TOPRAK
Sabri KIRMIZI
Nermin AĞIRAĞAÇ
N.Fulda ODABAŞI
Hüseyin DOĞRAMACI
Özgür Deniz YAMANGÖZ
Hasan DANACI
M.Yılmaz KURT
Zehra MERMER
Kemal ÇERİ
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Toprak
Toprak
Toprak
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
92
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Güler ALTUNTAŞ
Osman İSTEGÜN
İzzettin BİLEN
Serdar BAKİ
Bilge ASLAN
Haci BERKCAN
Oğuzhan AYDIN
M.Ufuk BAKİKOL
Sabri TUTUŞ
Cafer ÖNER
Berivan BUCAK
M.Merve TUNÇAY
Berivan BARIŞ
Kevser VURAL
Gülbeyaz GÖKBAŞ
Özlem YUSUFOĞLU
Zehra ELALTUNKARA
Öznur ERBEY
Hacer ÖZTÜRK
Emrah YALAZ
M.Emin YÜKSEL
Yunus ÇALIŞKAN
İlkay DEMİRKOL
Öztekin GÜNEŞ
Faris TAŞ
Efdil GÖVEN
Aziz BAKMAZ
Barış DOYAR
Mesut AKÇA
M.Şükrü KAYA
Serkan KIRAN
M.Ali ASLAN
Mehmet PAYDAŞ
Mehmet Fırat EREN
Mehmet ŞAN
Aslı DEMİROK
Rabia ORHANGAZİ
Cihat ÖZGÜLTEKİN
Ertan KAPLAN
İsmail CARUS
Arman AMAK
Önder KAYA
Mizgin AY
Y.Can DİNÇGEZER
Abdurrahman AKGÜL
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Toprak
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Gıda Müh.
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
T. Y. S.
T. Y. S.
T. Y. S.
T. Y. S.
T. Y. S.
T. Y. S.
T. Y. S.
Bahçe Bit
Bahçe Bit
Bahçe Bit
Bahçe Bit
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
105
106
107
108
109
110
Abdulhaluk YILMAZ
Abdullah MAÇ
Mustafa İNAK
Mahmut DOLAP
Özlem CENGİZER
Mehmet ALTUN
Bahçe Bit
Tarla Bit.
Tarla Bit.
Tarla Bit.
Tarım Eko.
Tarım Eko.
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
BAŞARILI
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Yarım Kapak Karton Dosya
2- Kayıt Bildirim Formu (Aşağıda Çıkartılmıştır.)
1-Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeleri Tamamlayarak 05-06 Şubat 2015 tarihleri arasında
Fen Bilimleri Enstitü öğrenci işlerine şahsen teslim ederek kayıt yaptırılacaktır.
2-Öğrenciler, kayıt işlemlerinden sonra; 09-11 Şubat 2015 tarihleri arasında kendi
sayfalarından otomasyon üzerinden ders kayıt işlemlerini enstitüden almış oldukları şifre
ile gerçekleştireceklerdir.
(Ders kayıt işlemleri Danışman/ilgili anabilim dalı başkanlığı gözetiminde yapılacak,
aksi durumda sorumluluk öğrenciye aittir.)
T.C
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KESİN KAYIT BİLDİRİM FORMU
Form-1
I- ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Öğrenci Numarası
Adı / soyadı
Öğretim Yılı / Yarıyılı
2014-2015 / BAHAR
Anabilim Dalı
Programı
 Yüksek Lisans  Doktora
II-KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. kimlik no
Baba /Anne Adı
/
Doğum Yeri -Tarihi
/
Cinsiyeti / Kan Grubu
/
Medeni Hali / Dini
/
Nufüs İli/İlçe/Ülke
/
/
Mahalle - Köy
Cilt/Aile Sıra No/Sıra No
/
/
Veriliş nedeni / Yeri
/
Veriliş Tarihi- Kayıt no
/
III- İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
İl /İlçe
/
Posta Kodu
Cep Tlf (1)
E-Posta
Askerlik Durumu
2014-2015 eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitünüzde Yüksek Lisans/Doktora programına .../02/2015 tarihinde
kaydım yapılmıştır. Yukarıda sunduğum bütün bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
………………………..
Adı-Soyadı
İmza
2014-2015 BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS PUAN HESAPLAMASI
S.NO
ADI SOYADI
ANA BİLİM
DALI
ÜDS DİPL.
KPDS NOTU
DİL
%10
LİS
%20
ALES
PUANI
ALES
%50
BİLİM
PUANI
BİLİM GENEL
% 20
TOP.
DURUMU
1
Y.Selim BOYACI
Çevre
71,610
0,00
14,32
80,355
40,18
90
18,00
72,50
BAŞARILI
2
H.Sevil YANMAZ
Çevre
74,220
0,00
14,84
59,68
29,84
85
17,00
61,68
BAŞARILI
3
Lütfiye TAŞ
Çevre
80,720
0,00
16,14
70,168
35,08
55
11,00
62,23
BAŞARISIZ
4
Şeyhmus SINIR
Çevre
70,100
0,00
14,02
74,518
37,26
80
16,00
67,28
BAŞARILI
5
Ahmet TURGUT
Çevre
70,220
0,00
14,04
73,093
36,55
90
18,00
68,59
BAŞARILI
6
F.Rojda EKMEN
Çevre
70,960
0,00
14,19
68,229
34,11
55
11,00
59,31
BAŞARISIZ
7
Adile CANBEK
Çevre
68,730
0,00
13,75
67,47
33,74
GR
0,00
47,48
BAŞARISIZ
8
Elif GÜMÜŞ
Çevre
70
71,600
7,00
14,32
63,074
31,54
95
19,00
71,86
BAŞARILI
9
B.Sefer ÖZTÜRKMEN
Çevre
50
60,290
5,00
12,06
71,812
35,91
90
18,00
70,96
BAŞARILI
10
Evin ERSOY
Çevre
72,270
0,00
14,45
70,993
35,50
55
11,00
60,95
BAŞARISIZ
11
Onur RIZVANOĞLU
Çevre
76,340
0,00
15,27
69,178
34,59
95
19,00
68,86
BAŞARILI
12
Selim DÖĞER
Çevre
64,430
7,13
12,89
67,736
33,87
50
10,00
63,88
BAŞARISIZ
13
E.Pınar KAYA
Çevre
73,790
0,00
14,76
68,948
34,47
80
16,00
65,23
BAŞARILI
17
Yunus YEŞİLTAŞ
İnşaat
90,660
0,00
18,13
79,96
39,98
47
9,40
67,51
BAŞARISIZ
18
Suat YAKAR
İnşaat
82,260
0,00
16,45
71,91
35,96
36
7,20
59,61
BAŞARISIZ
19
Ziya SÜRÜCÜ
İnşaat
30
68,120
3,00
13,62
83,71
41,85
44
8,80
67,28
BAŞARISIZ
20
Recep MEMİTANLI
İnşaat
27,5
67,870
2,75
13,57
60,791
30,40
38
7,60
54,32
BAŞARISIZ
21
Sümeyra GERGİNCİ
İnşaat
70,750
0,00
14,15
77,6
38,80
54
10,80
63,75
BAŞARISIZ
22
Rıdvan OYMAN
İnşaat
61,200
0,00
12,24
81,068
40,53
49
9,80
62,57
BAŞARISIZ
23
A.Furkan YETİM
İnşaat
69,910
0,00
13,98
77,182
38,59
36
7,20
59,77
BAŞARISIZ
24
Dilan ASLAN
İnşaat
79,840
0,00
15,97
75,958
37,98
38
7,60
61,55
BAŞARISIZ
25
M.Nurullah ATAY
İnşaat
60,800
2,75
12,16
77,750
38,88
40
8,00
61,79
BAŞARISIZ
26
B.Başar ZELCEK
İnşaat
63,360
0,00
12,67
66,165
33,08
40
8,00
53,75
BAŞARISIZ
27
Ü.Gülsüm ADIYAMAN
İnşaat
75,850
0,00
15,17
77,678
38,84
36
7,20
61,21
BAŞARISIZ
28
Abdulkadir BOZKURT
İnşaat
75,400
0,00
15,08
71,914
35,96
30
6,00
57,04
BAŞARISIZ
29
E.Tuba GÜZEL
İnşaat
75,220
0,00
15,04
68,56
34,28
39
7,80
57,12
BAŞARISIZ
30
Songül CAN
İnşaat
76,900
3,75
15,38
65,525
32,76
60
12,00
63,89
BAŞARILI
31
Esra GAYRETLİ
İnşaat
69,420
0,00
13,88
84,36
42,18
27
5,40
61,46
BAŞARISIZ
32
M.Fatih SANSAK
İnşaat
18,75
76,050
1,88
15,21
80,829
40,41
64
12,80
70,30
BAŞARILI
33
Selçuk ARSLAN
İnşaat
18,75
71,420
1,88
14,28
74,689
37,34
31
6,20
59,70
BAŞARISIZ
34
Mehmet ŞEKER
İnşaat
21,25
66,540
2,13
13,31
75,87
37,94
53
10,60
63,97
BAŞARISIZ
35
Şaban KILIÇ
İnşaat
69,660
0,00
13,93
77,97
38,98
23
4,60
57,52
BAŞARISIZ
36
Murat URAL
İnşaat
72,460
0,00
14,49
75,52
37,76
56
11,20
63,45
BAŞARISIZ
37
M.Burak AKSOY
İnşaat
64,300
0,00
12,86
67,527
33,76
28
5,60
52,22
BAŞARISIZ
38
İsmail VURAL
İnşaat
71,390
0,00
14,28
71,038
35,52
42
8,40
58,20
BAŞARISIZ
39
Levent YENMEZ
İnşaat
76,900
6,63
15,38
72,467
36,23
47
9,40
67,64
BAŞARISIZ
40
Mehmet ÖZCAN
İnşaat
68,500
0,00
13,70
81,655
40,83
GR
0,00
54,53
BAŞARISIZ
41
E.Cengiz DURGUN
İnşaat
72,860
2,38
14,57
72,682
36,34
70
14,00
67,29
BAŞARILI
42
Barış ALHAS
İnşaat
70,400
0,00
14,08
74,71
37,36
34
6,80
58,24
BAŞARISIZ
43
Murat OĞLAK
İnşaat
75,100
2,38
15,02
73,178
36,59
26
5,20
59,18
BAŞARISIZ
44
M.Emin KİYAN
İnşaat
71,150
0,00
14,23
67,889
33,94
39
7,80
55,97
BAŞARISIZ
71,25
27,5
37,5
66,25
23,75
23,75
45
Şerif ÖZTÜRK
İnşaat
71,300
0,00
14,26
74,208
37,10
GR
0,00
51,36
BAŞARISIZ
46
Demet Saatçı GÜVEN
İnşaat
82,630
0,00
16,53
62,57
31,29
36
7,20
55,01
BAŞARISIZ
47
Fertit BULUNTCİLAY
İnşaat
75,170
0,00
15,03
68,969
34,48
42
8,40
57,92
BAŞARISIZ
48
Fatma ŞEKERCİ
İnşaat
78,020
0,00
15,60
72,77
36,39
45
9,00
60,99
BAŞARISIZ
49
İrfan ŞEKERCİ
İnşaat
76,130
0,00
15,23
66,21
33,11
44
8,80
57,13
BAŞARISIZ
50
İsmail GÜNEŞ
İnşaat
71,720
0,00
14,34
68,14
34,07
GR
0,00
48,41
BAŞARISIZ
51
M.Nuri ÜLGEN
Makine
70,340
0,00
14,07
72,12
36,06
75
15,00
65,13
BAŞARILI
52
Salih VARDİN
Makine
75,000
9,25
15,00
82,074
41,04
90
18,00
83,29
BAŞARILI
54
M.Emin GÖVEN
Makine
61,730
0,00
12,35
74,252
37,13
70
14,00
63,47
BAŞARILI
55
Devran GÜVENÇ
Makine
69,510
0,00
13,90
80,42
40,21
30
6,00
60,11
BAŞARISIZ
56
Seher İZOL
Makine
70,930
0,00
14,19
59,373
29,69
85
17,00
60,87
BAŞARILI
57
Fırat KAYA
Makine
73,110
0,00
14,62
70,493
35,25
50
10,00
59,87
BAŞARISIZ
58
Necip DİLBAZ
Makine
76,340
0,00
15,27
59,863
29,93
25
5,00
50,20
BAŞARISIZ
59
A.Ersin ALTIPARMAK
Makine
75,050
0,00
15,01
68,37
34,19
95
19,00
68,20
BAŞARILI
60
Berna İZGİ
Makine
70,070
0,00
14,01
70,255
35,13
90
18,00
67,14
BAŞARILI
61
Özge ERDEM
Makine
76,320
0,00
15,26
70,618
35,31
90
18,00
68,57
BAŞARILI
62
Haldun HASAR
Makine
69,500
0,00
13,90
70,58
35,29
50
10,00
59,19
BAŞARISIZ
63
Orhan EKİNCİ
Makine
27,5
76,430
2,75
15,29
88,05
44,02
GR
0,00
62,06
BAŞARISIZ
64
Hülya YAŞAR
Makine
37,5
74,400
3,75
14,88
63,249
31,62
30
6,00
56,25
BAŞARISIZ
65
Bülent KARATAŞ
Makine
62,450
0,00
12,49
56,999
28,50
100
20,00
60,99
BAŞARILI
66
Serkan Emre UYGUN
Makine
73,470
0,00
14,69
67,94
33,97
95
19,00
67,66
BAŞARILI
67
Gökhan IŞIK
Makine
71,920
0,00
14,38
63,81
31,91
25
5,00
51,29
BAŞARISIZ
68
Ercan ALP
Makine
65,370
0,00
13,07
75,98
37,99
50
10,00
61,06
BAŞARISIZ
69
Cüneyt ASLAN
Makine
69,260
0,00
13,85
66,11
33,06
40
8,00
54,91
BAŞARISIZ
70
Fatih KARA
Makine
75,670
0,00
15,13
63,83
31,92
90
18,00
65,05
BAŞARILI
71
Gülten TURANOĞLU
Fizik
65,460
0,00
13,09
72,66
36,33
75
15,00
64,42
BAŞARILI
72
Ertuğrul BEBEK
Fizik
76,000
0,00
15,20
65,308
32,65
40
8,00
55,85
BAŞARISIZ
73
Tuba ELHAKAN
Fizik
70,300
0,00
14,06
58,487
29,24
30
6,00
49,30
BAŞARISIZ
74
Mehmet ERGİN
Fizik
67,500
1,50
13,50
63,98
31,99
70
14,00
60,99
BAŞARILI
75
Ferit ARSLAN
Fizik
77,420
0,00
15,48
65,186
32,59
65
13,00
61,08
BAŞARILI
76
Elif DEMİR
Fizik
71,700
0,00
14,34
67,997
34,00
65
13,00
61,34
BAŞARILI
77
Mustafa ATİLA
Fizik
66,160
2,50
13,23
73,644
36,82
65
13,00
65,55
BAŞARILI
78
Orhan GÜNEŞSEVER
Fizik
70,200
0,00
14,04
67,852
33,93
75
15,00
62,97
BAŞARILI
79
H.Gül Altaş Yiğit
Kimya
77,360
0,00
15,47
69,670
34,84
80
16,00
66,31
BAŞARILI
80
Hasan TAMAR
Kimya
74,500
0,00
14,90
70,627
35,31
80
16,00
66,21
BAŞARILI
81
Belkıs ÖZEL
Kimya
70,470
0,00
14,09
74,049
37,02
GR
0,00
51,12
BAŞARISIZ
82
Veysel AĞAN
Kimya
70,130
2,00
14,03
70,882
35,44
80
16,00
67,47
BAŞARILI
83
İ.Halil KAYA
Kimya
73,630
0,00
14,73
72,894
36,45
90
18,00
69,17
BAŞARILI
84
Rahime YAVUZ
Kimya
80,050
0,00
16,01
59,190
29,60
90
18,00
63,61
BAŞARILI
85
Betül TÜKENMEZ
Kimya
70,400
0,00
14,08
68,280
34,14
85
17,00
65,22
BAŞARILI
86
Sedat DOĞAN
Kimya
70,370
0,00
14,07
64,461
32,23
90
18,00
64,30
BAŞARILI
87
Gülsüm YILMAZ
Kimya
66,520
0,00
13,30
67,130
33,57
80
16,00
62,87
BAŞARILI
88
Orhan GÜNGÖR
Biyoloji
69,200
0,00
13,84
76,500
38,25
45
9,00
61,09
BAŞARISIZ
89
Abdulbaki DEMİR
Biyoloji
70,780
2,13
14,16
65,26
32,63
GR
0,00
48,91
BAŞARISIZ
92,5
15
25
20
21,25
90
Ayınzeliha BİNİCİ
Biyoloji
76,000
0,00
15,20
63,08
31,54
70
14,00
60,74
BAŞARILI
91
İlay KARAHAN
Biyoloji
78,000
0,00
15,60
67,954
33,98
65
13,00
62,58
BAŞARILI
92
Fatma SERTTAŞ
Biyoloji
67,100
0,00
13,42
74,92
37,46
65
13,00
63,88
BAŞARILI
93
A.Kaan ÇOLAK
Biyoloji
73,800
0,00
14,76
65,018
32,51
65
13,00
60,27
BAŞARILI
94
Ahmet BALCI
Biyoloji
72,900
0,00
14,58
62,472
31,24
72
14,40
60,22
BAŞARILI
95
Levent NOHUT
Biyoloji
71,960
0,00
14,39
87,428
43,71
40
8,00
66,11
BAŞARISIZ
96
Özgür SALAM
Biyoloji
65,460
0,00
13,09
63,07
31,54
80
16,00
60,63
BAŞARILI
97
Necati ENEŞ
Biyoloji
74,370
0,00
14,87
69,144
34,57
40
8,00
57,45
BAŞARISIZ
98
Sinan EĞDEMİR
Biyoloji
70,360
0,00
14,07
58,62
29,31
GR
0,00
43,38
BAŞARISIZ
99
M.Emin KAN
Biyoloji
73,970
0,00
14,79
59,091
29,55
GR
0,00
44,34
BAŞARISIZ
100
Melek SÜRER
Biyoloji
75,720
0,00
15,14
62,29
31,15
45
9,00
55,29
BAŞARISIZ
101
M.Sinan KAYA
Biyoloji
73,750
0,00
14,75
65,44
32,72
40
8,00
55,47
BAŞARISIZ
102
Zeynep KABAYEL
Biyoloji
66,530
0,00
13,31
64,323
32,16
45
9,00
54,47
BAŞARISIZ
103
Berna SAVAŞÇI
Biyoloji
78,440
2,75
15,69
65,73
32,87
65
13,00
64,30
BAŞARILI
104
Canan AVUR
Biyoloji
71,670
0,00
14,33
75,88
37,94
40
8,00
60,27
BAŞARISIZ
105
İdris YILDIZ
Biyoloji
65,240
0,00
13,05
69,413
34,71
70
14,00
61,75
BAŞARILI
106
Cengiz KARATAŞ
Biyoloji
60,560
0,00
12,11
63,78
31,89
GR
0,00
44,00
BAŞARISIZ
107
Emine OYMAK
Biyoloji
70,610
0,00
14,12
55,05
27,53
92
18,40
60,05
BAŞARILI
108
Hüseyin GÜZEL
Biyoloji
71,630
0,00
14,33
60,8
30,40
80
16,00
60,73
BAŞARILI
109
Vedat ELÇİ
Matematik
80,200
0,00
16,04
78,923
39,46
50
10,00
65,50
BAŞARISIZ
110
Devran ÇİFÇİ
Matematik
79,700
1,38
15,94
70,289
35,14
50
10,00
62,46
BAŞARISIZ
111
Zeki KAPAT
Matematik
66,400
0,00
13,28
79,107
39,55
10
2,00
54,83
BAŞARISIZ
112
İshak YILDIRIM
Matematik
80,500
2,13
16,10
93,322
46,66
10
2,00
66,89
BAŞARISIZ
113
Sedat MAN
Matematik
87,800
0,00
17,56
93,172
46,59
10
2,00
66,15
BAŞARISIZ
114
Hülya AYTAR
Matematik
81,070
2,13
16,21
86,89
43,45
70
14,00
75,78
BAŞARILI
115
Esra ÇADIRCI
Matematik
84,400
0,00
16,88
73,623
36,81
75
15,00
68,69
BAŞARILI
116
Çetin ŞARALDI
Matematik
69,900
0,00
13,98
74,7
37,35
GR
0,00
51,33
BAŞARISIZ
117
Aynzılha ERDOĞAN
Matematik
73,400
0,00
14,68
77,825
38,91
65
13,00
66,59
BAŞARILI
118
Turgay UYSAL
Matematik
72,270
0,00
14,45
85,82
42,91
10
2,00
59,36
BAŞARISIZ
119
M.Gazi ARIK
Matematik
46,25
81,300
4,63
16,26
87,282
43,64
10
2,00
66,53
BAŞARISIZ
120
Engin ÇEVİK
Matematik
41,25
80,630
4,13
16,13
80,868
40,43
65
13,00
73,68
BAŞARILI
121
Berrin AYHAN
Matematik
70,130
0,00
14,03
75,295
37,65
10
2,00
53,67
BAŞARISIZ
122
E.Büşra SANAL
Matematik
69,430
0,00
13,89
90,736
45,37
10
2,00
61,25
BAŞARISIZ
123
Nigar KARA
Matematik
28,75
65,700
2,88
13,14
72,491
36,25
10
2,00
54,26
BAŞARISIZ
124
Ahmet KARAKUZULU
Matematik
21,25
67,720
2,13
13,54
65,95
32,98
10
2,00
50,64
BAŞARISIZ
125
Selen ÜNLÜ
Matematik
23,75
70,680
2,38
14,14
85,095
42,55
10
2,00
61,06
BAŞARISIZ
126
Gamze DENİZ
Matematik
95,330
0,00
19,07
87,675
43,84
10
2,00
64,90
BAŞARISIZ
127
Betül TOPRAK
Matematik
69,430
3,00
13,89
86,13
43,07
60
12,00
71,95
BAŞARILI
128
Sabri KIRMIZI
Matematik
76,520
0,00
15,30
82,419
41,21
65
13,00
69,51
BAŞARILI
129
Halil KOCA
Matematik
22,5
84,700
2,25
16,94
86,857
43,43
10
2,00
64,62
BAŞARISIZ
130
Nermin AĞIRAĞAÇ
Matematik
26,25
83,240
2,63
16,65
68,798
34,40
80
16,00
69,67
BAŞARILI
131
N.Fulda ODABAŞI
Matematik
53,75
84,800
5,38
16,96
68,719
34,36
70
14,00
70,69
BAŞARILI
132
Mahmut ÇALI
Matematik
69,900
0,00
13,98
62,55
31,28
10
2,00
47,26
BAŞARISIZ
133
Orhan MAKAS
Matematik
66,840
0,00
13,37
81,9
40,95
10
2,00
56,32
BAŞARISIZ
134
Mehmet GÜCÜYETMEZ
Matematik
68,960
0,00
13,79
85,659
42,83
10
2,00
58,62
BAŞARISIZ
27,5
13,75
21,25
21,25
30
135
Bekir MARAŞ
Matematik
136
Meltem KURT
Matematik
137
Hüseyin DOĞRAMACI
Matematik
138
Mustafa URAL
139
140
141
142
143
144
69,520
2,38
13,90
81,382
40,69
10
2,00
58,97
BAŞARISIZ
70,830
0,00
14,17
75,733
37,87
10
2,00
54,03
BAŞARISIZ
73,660
3,75
14,73
85,672
42,84
65
13,00
74,32
BAŞARILI
Matematik
77,300
0,00
15,46
79,34
39,67
10
2,00
57,13
BAŞARISIZ
Sibel DAĞTEKİN
Matematik
84,360
0,00
16,87
79,988
39,99
40
8,00
64,87
BAŞARISIZ
Abdullatif YILDIRIM
Matematik
42
64,600
4,20
12,92
62,81
31,41
10
2,00
50,53
BAŞARISIZ
Şeyhmus ALTINDAĞ
Matematik
17,5
75,500
1,75
15,10
91,65
45,83
45
9,00
71,68
BAŞARISIZ
Ali KARAYILAN
Matematik
81,800
0,00
16,36
95,58
47,79
GR
0,00
64,15
BAŞARISIZ
Mehmet AVCI
Matematik
72,360
0,00
14,47
86,699
43,35
20
4,00
61,82
BAŞARISIZ
Özgür Deniz YAMANGÖZ
Matematik
77,140
0,00
15,43
83,87
41,94
70
14,00
71,36
BAŞARILI
145
Hasan DANACI
Matematik
73,800
0,00
14,76
78,49
39,25
80
16,00
70,01
BAŞARILI
146
Fuat FİLİZ
Matematik
64,300
1,88
12,86
74,064
37,03
10
2,00
53,77
BAŞARISIZ
147
M.Yılmaz KURT
Toprak
75,100
0,00
15,02
70,518
35,26
80
16,00
66,28
BAŞARILI
148
Zehra MERMER
Toprak
76,460
0,00
15,29
65,227
32,61
80
16,00
63,91
BAŞARILI
149
Kemal ÇERİ
Toprak
73,440
0,00
14,69
63,93
31,97
70
14,00
60,65
BAŞARILI
150
Güler ALTUNTAŞ
Toprak
74,560
0,00
14,91
59,28
29,64
80
16,00
60,55
BAŞARILI
151
Osman İSTEGÜN
Toprak
72,200
0,00
14,44
72,46
36,23
70
14,00
64,67
BAŞARILI
152
İzzettin BİLEN
Toprak
74,610
0,00
14,92
65,294
32,65
70
14,00
61,57
BAŞARILI
153
Serdar BAKİ
Toprak
81,940
0,00
16,39
65,11
32,55
70
14,00
62,94
BAŞARILI
154
Bilge ASLAN
Toprak
64,09
0,00
12,82
62,5
31,25
80
16,00
60,07
BAŞARILI
155
Haci BERKCAN
Toprak
35
75,39
3,50
15,08
64,654
32,33
80
16,00
66,90
BAŞARILI
156
Oğuzhan AYDIN
Toprak
31,25
63,6
3,13
12,72
80,031
40,02
70
14,00
69,86
BAŞARILI
157
M.Ufuk BAKİKOL
Toprak
27,5
75,25
2,75
15,05
80,22
40,11
70
14,00
71,91
BAŞARILI
158
Sabri TUTUŞ
Toprak
68,96
0,00
13,79
72,59
36,30
70
14,00
64,09
BAŞARILI
159
Cafer ÖNER
Toprak
72,8
0,00
14,56
57,47
28,74
85
17,00
60,30
BAŞARILI
Berivan BUCAK
Toprak
68,940
0,00
13,79
65,713
32,86
70
14,00
60,64
BAŞARILI
23,75
37,5
18,75
160
M.Merve TUNÇAY
Gıda Müh.
76,400
0,00
15,28
70,21
35,11
60
12,00
62,39
BAŞARILI
161
Dilvin İZOL
Gıda Müh.
66,230
0,00
13,25
61,211
30,61
20
4,00
47,85
BAŞARISIZ
162
Berivan BARIŞ
Gıda Müh.
72,000
0,00
14,40
84,015
42,01
65
13,00
69,41
BAŞARILI
164
Kevser VURAL
Gıda Müh.
30
72,700
3,00
14,54
61,674
30,84
65
13,00
61,38
BAŞARILI
165
Gülbeyaz GÖKBAŞ
Gıda Müh.
45
73,290
4,50
14,66
71,84
35,92
65
13,00
68,08
BAŞARILI
166
Özlem YUSUFOĞLU
Gıda Müh.
75,830
0,00
15,17
66,817
33,41
65
13,00
61,57
BAŞARILI
167
Zehra ELALTUNKARA
Gıda Müh.
72,470
0,00
14,49
66,641
33,32
65
13,00
60,81
BAŞARILI
168
Burcu ADLI
Gıda Müh.
70,360
0,00
14,07
59,608
29,80
GR
0,00
43,88
BAŞARISIZ
169
Sedat KARADEMİR
Gıda Müh.
67,730
0,00
13,55
68,733
34,37
20
4,00
51,91
BAŞARISIZ
170
Muhammed ASLAN
Gıda Müh.
69,200
0,00
13,84
67,06
33,53
23
4,60
51,97
BAŞARISIZ
171
F.Ebru YETKİN
Gıda Müh.
68,030
0,00
13,61
72,78
36,39
GR
0,00
50,00
BAŞARISIZ
172
Öznur ERBEY
Gıda Müh.
60,900
0,00
12,18
63,098
31,55
85
17,00
60,73
BAŞARILI
173
Şükran TAŞKIN
Gıda Müh.
81,540
3,00
16,31
57,726
28,86
27
5,40
53,57
BAŞARISIZ
174
Hacer ÖZTÜRK
Gıda Müh.
82,030
0,00
16,41
63,72
31,86
60
12,00
60,27
BAŞARILI
175
Esra TÜKENMEZ
Gıda Müh.
72,700
0,00
14,54
71,673
35,84
GR
0,00
50,38
BAŞARISIZ
176
Emine Vildan TENEKECİ
Gıda Müh.
81,560
0,00
16,31
76,73
38,37
20
4,00
58,68
BAŞARISIZ
177
Sidan YÖYLER
Gıda Müh.
72,930
0,00
14,59
65,13
32,57
15
3,00
50,15
BAŞARISIZ
178
Veysel BAYIK
Gıda Müh.
40
72,500
4,00
14,50
80,47
40,24
22
4,40
63,14
BAŞARISIZ
179
Emrah YALAZ
Zootekni
17,5
72,840
1,75
14,57
55,233
27,62
100
20,00
63,93
BAŞARILI
30
180
Hüseyin ARAT
Zootekni
72,300
0,00
14,46
58,9
29,45
76
15,20
59,11
BAŞARISIZ
181
M.Emin YÜKSEL
Zootekni
70,000
0,00
14,00
68,049
34,02
61
12,20
60,22
BAŞARILI
182
Yunus ÇALIŞKAN
Zootekni
25,000 73,700
2,50
14,74
61,137
30,57
79
15,80
63,61
BAŞARILI
183
İlkay DEMİRKOL
Zootekni
79,000
2,00
15,80
64,196
32,10
89
17,80
67,70
BAŞARILI
184
Öztekin GÜNEŞ
Zootekni
72,390
0,00
14,48
63,909
31,95
100
20,00
66,43
BAŞARILI
185
Faris TAŞ
Zootekni
73,400
0,00
14,68
57,197
28,60
90
18,00
61,28
BAŞARILI
186
Efdil GÖVEN
Zootekni
73,740
0,00
14,75
59,865
29,93
89
17,80
62,48
BAŞARILI
187
Aziz BAKMAZ
Zootekni
75,150
0,00
15,03
57,275
28,64
100
20,00
63,67
BAŞARILI
188
Barış DOYAR
Zootekni
65,130
0,00
13,03
59,234
29,62
85
17,00
59,64
BAŞARILI
189
Mesut AKÇA
Zootekni
73,410
0,00
14,68
67,712
33,86
94
18,80
67,34
BAŞARILI
190
M.Şükrü KAYA
Zootekni
69,570
0,00
13,91
61,704
30,85
78
15,60
60,37
BAŞARILI
191
Serkan KIRAN
Zootekni
78,300
0,00
15,66
65,143
32,57
63
12,60
60,83
BAŞARILI
192
Naz GÜLER
Zootekni
63,930
0,00
12,79
58,787
29,39
71
14,20
56,38
BAŞARISIZ
193
M.Ali ASLAN
Zootekni
22,5
78,180
2,25
15,64
71,063
35,53
67
13,40
66,82
BAŞARILI
194
Ayşe KARA
Zootekni
36,25
78,530
3,63
15,71
61,466
30,73
GR
0,00
50,06
BAŞARISIZ
195
Adem KESKİN
Zootekni
71,270
0,00
14,25
63,763
31,88
GR
0,00
46,14
BAŞARISIZ
196
İlyas TEKDEMİR
Zootekni
71,160
0,00
14,23
56,461
28,23
66
13,20
55,66
BAŞARISIZ
197
Süheyla AKSOY
Zootekni
69,740
0,00
13,95
66,070
33,04
63
12,60
59,58
BAŞARISIZ
198
Mehmet PAYDAŞ
Zootekni
69,120
2,25
13,82
61,930
30,97
90
18,00
65,04
BAŞARILI
199
Mehmet Fırat EREN
Zootekni
69,660
0,00
13,93
63,830
31,92
72
14,40
60,25
BAŞARILI
200
Mehmet ŞAN
T. Y. S.
69,520
0,00
13,90
71,142
35,57
75
15,00
64,47
BAŞARILI
201
Aslı DEMİROK
T. Y. S.
78,500
0,00
15,70
66,788
33,39
70
14,00
63,09
BAŞARILI
202
Rabia ORHANGAZİ
T. Y. S.
75,510
0,00
15,10
65,086
32,54
75
15,00
62,65
BAŞARILI
203
Cihat ÖZGÜLTEKİN
T. Y. S.
70,870
0,00
14,17
58,607
29,30
95
19,00
62,48
BAŞARILI
204
Ertan KAPLAN
T. Y. S.
70,660
0,00
14,13
56,620
28,31
90
18,00
60,44
BAŞARILI
205
İsmail CARUS
T. Y. S.
72,570
3,38
14,51
68,220
34,11
70
14,00
66,00
BAŞARILI
206
Arman AMAK
T. Y. S.
69,240
0,00
13,85
58,450
29,23
100
20,00
63,07
BAŞARILI
207
Önder KAYA
Bahçe Bit
75,860
0,00
15,17
68,856
34,43
66
13,20
62,80
BAŞARILI
208
Fahriye MERMER
Bahçe Bit
74,050
0,00
14,81
60,995
30,50
28
5,60
50,91
BAŞARISIZ
209
Mizgin AY
Bahçe Bit
87,630
0,00
17,53
56,000
28,00
80
16,00
61,53
BAŞARILI
210
Y.Can DİNÇGEZER
Bahçe Bit
30
65,230
3,00
13,05
65,943
32,97
67
13,40
62,42
BAŞARILI
211
Ferhat BADEMKIRAN
Bahçe Bit
31,25
70,830
3,13
14,17
66,237
33,12
45
9,00
59,41
BAŞARISIZ
212
Ali ALTUN
Bahçe Bit
74,560
0,00
14,91
68,029
34,01
52
10,40
59,33
BAŞARISIZ
213
Sabahattin ADIYAMAN
Bahçe Bit
62,630
0,00
12,53
69,22
34,61
45
9,00
56,14
BAŞARISIZ
214
Abdurrahman AKGÜL
Bahçe Bit
77,170
0,00
15,43
73,82
36,91
70
14,00
66,34
BAŞARILI
215
Sema ERSARİ
Bahçe Bit
76,300
0,00
15,26
62,44
31,22
33
6,60
53,08
BAŞARISIZ
216
İbrahim Onur ÖZGÜR
Bahçe Bit
26,25
78,410
2,63
15,68
68,09
34,05
GR
0,00
52,35
BAŞARISIZ
217
Abdulhaluk YILMAZ
Bahçe Bit
27,5
76,200
2,75
15,24
69,33
34,67
60
12,00
64,66
BAŞARILI
218
Ali ASLAN
Tarla Bit.
72,740
0,00
14,55
67,9
33,95
21
4,20
52,70
BAŞARISIZ
219
Emrullah BÖRÜ
Tarla Bit.
67,250
0,00
13,45
62,547
31,27
23
4,60
49,32
BAŞARISIZ
220
M.Veysi TURGUT
Tarla Bit.
74,150
0,00
14,83
56,488
28,24
80
16,00
59,07
BAŞARISIZ
221
Sibel ACAR
Tarla Bit.
73,500
0,00
14,70
61,576
30,79
30
6,00
51,49
BAŞARISIZ
222
Mehmet ÖZGÜR
Tarla Bit.
60,81
0,00
12,16
61,900
30,95
27
5,40
48,51
BAŞARISIZ
223
İ.Halil ÇELİK
Tarla Bit.
61,390
3,00
12,28
79,159
39,58
15
3,00
57,86
BAŞARISIZ
20
22,5
33,75
30
224
Hüsamettin AKSOY
Tarla Bit.
225
Abdullah MAÇ
Tarla Bit.
226
Ömer DEMİRCİ
Tarla Bit.
227
İsmail AVCI
Tarla Bit.
228
Mustafa İNAK
229
230
231
232
233
74,070
0,00
14,81
61,924
30,96
43
8,60
54,38
BAŞARISIZ
72,900
2,63
14,58
61,480
30,74
72
14,40
62,35
BAŞARILI
64,560
0,00
12,91
63,730
31,87
74
14,80
59,58
BAŞARISIZ
76,990
2,00
15,40
64,172
32,09
24
4,80
54,28
BAŞARISIZ
Tarla Bit.
69,200
0,00
13,84
61,960
30,98
90
18,00
62,82
BAŞARILI
Ramazan ADSOY
Tarla Bit.
74,400
0,00
14,88
63,570
31,79
41
8,20
54,87
BAŞARISIZ
Erhan KUTLU
Tarla Bit.
73,800
0,00
14,76
66,570
33,29
36
7,20
55,25
BAŞARISIZ
İbrahim KATILMIŞ
Tarla Bit.
75,180
2,13
15,04
66,040
33,02
50
10,00
60,18
BAŞARISIZ
C.Gülden TÜRKÖLMEZ
Tarla Bit.
60,140
0,00
12,03
56,860
28,43
82
16,40
56,86
BAŞARISIZ
Dilek AĞAÇHANLI
Tarla Bit.
69,075
0,00
13,82
59,270
29,64
23
4,60
48,05
BAŞARISIZ
234
Nurettin BARAN
Tarla Bit.
71,900
2,13
14,38
70,306
35,15
35
7,00
58,66
BAŞARISIZ
235
Mehmet YAVUZ
Tarla Bit.
70,000
0,00
14,00
62,770
31,39
34
6,80
52,19
BAŞARISIZ
236
Mehmet ASLAN
Tarla Bit.
71,000
0,00
14,20
61,278
30,64
21
4,20
49,04
BAŞARISIZ
237
Ümit DURANKUŞ
Tarla Bit.
66,160
0,00
13,23
61,640
30,82
28
5,60
49,65
BAŞARISIZ
238
Yakup ARSLAN
Tarla Bit.
73,100
3,00
14,62
65,529
32,76
19
3,80
54,18
BAŞARISIZ
239
Sezer POLAT
Tarla Bit.
70,830
0,00
14,17
60,920
30,46
31
6,20
50,83
BAŞARISIZ
240
Mahmut DOLAP
Tarla Bit.
66,630
0,00
13,33
60,590
30,30
86
17,20
60,82
BAŞARILI
241
Mehmet Celal GERGER
Tarla Bit.
74,230
0,00
14,85
58,200
29,10
71
14,20
58,15
BAŞARISIZ
242
Ahmet ATÇI
Tarla Bit.
70,430
0,00
14,09
59,770
29,89
30
6,00
49,97
BAŞARISIZ
243
İsmigül EREN
Tarım Eko.
70,005
0,00
14,00
55,443
27,72
65
13,00
54,72
BAŞARISIZ
244
Selma KIRICI
Tarım Eko.
74,680
0,00
14,94
58,653
29,33
30
6,00
50,26
BAŞARISIZ
245
Mustafa CAN
Tarım Eko.
69,970
0,00
13,99
57,363
28,68
45
9,00
51,68
BAŞARISIZ
246
Özlem CENGİZER
Tarım Eko.
83,300
5,50
16,66
63,301
31,65
80
16,00
69,81
BAŞARILI
247
Selda ASLAN
Ayşe ÇADIRCI
KANDEMİR
Tarım Eko.
78,780
0,00
15,76
70,537
35,27
47
9,40
60,42
BAŞARISIZ
Tarım Eko.
61,640
0,00
12,33
64,906
32,45
30
6,00
50,78
BAŞARISIZ
249
İ.Halil KAN
Tarım Eko.
72,570
0,00
14,51
66,978
33,49
GR
0,00
48,00
BAŞARISIZ
250
İbrahim KANDEMİR
Tarım Eko.
72,320
0,00
14,46
58,915
29,46
36
7,20
51,12
BAŞARISIZ
251
Gözde PAÇACI
Tarım Eko.
73,900
0,00
14,78
57,014
28,51
32
6,40
49,69
BAŞARISIZ
252
M.Nujen ÇIKMAN
Tarım Eko.
71,790
0,00
14,36
65,628
32,81
37
7,40
54,57
BAŞARISIZ
253
Mehmet ALTUN
Tarım Eko.
71,930
0,00
14,39
69,380
34,69
62
12,40
61,48
BAŞARILI
254
Hanım DOĞAN
Tarım Eko.
70,310
0,00
14,06
57,664
28,83
30
6,00
48,89
BAŞARISIZ
255
Abdullah YENİAY
Tarım Eko.
71,740
0,00
14,35
70,403
35,20
20
4,00
53,55
BAŞARISIZ
256
HAVA SINIR
Tarım Eko.
63,330
3,13
12,67
60,959
30,48
20
4,00
50,27
BAŞARISIZ
257
Muhammet KILIÇ
Tarım Eko.
68,530
0,00
13,71
62,080
31,04
27
5,40
50,15
BAŞARISIZ
258
Ceylan ERİŞ
Tarım Eko.
70,490
0,00
14,10
60,410
30,21
33
6,60
50,90
BAŞARISIZ
259
H.Demir KAYA
Tarım Eko.
63,600
0,00
12,72
61,510
30,76
45
9,00
52,48
BAŞARISIZ
260
Zehra ANLI
Tarım Mak.
71,490
0,00
14,30
60,729
30,36
50
10,00
54,66
BAŞARISIZ
261
Melek HANÇER
Tarım Mak.
71,320
0,00
14,26
65,660
32,83
50
10,00
57,09
BAŞARISIZ
262
Cihan BİNİCİ
Tarım Mak.
71,200
0,00
14,24
77,050
38,53
50
10,00
62,77
BAŞARISIZ
263
Gülay MELİK
Tarım Mak.
71,500
0,00
14,30
66,240
33,12
50
10,00
57,42
BAŞARISIZ
248
26,25
20
21,25
21,25
30
55
31,25
2014-2015 YILI BAHAR YARIYILI DOKTORA PUAN HESAPLAMASI
ADI VE SOYADI
ANA
BİLİM
DALI
ÜDS
KPDS
1
Umut KURAN
Elekrik
2
Harun ÇİFCİ
3
4
5
Benan YAZICI
6
Sibel SÖYLEMEZ
7
Asuman OKTAY
8
9
10
11
12
Emine AYTAR
S.NO
LİS.
%10
Y.LİS.
% 15
LİS
%10
Y.LİS
%15
ALES
PUANI
ALES BİLİM BİLİM
%50 PUANI % 25
GEN.
TOP.
DURUMU
70
73,250 92,500
7,33
13,88
71,794
35,90
76
19,00
76,10
BAŞARILI
Makine
57,5
68,960 83,200
6,90
12,48
80,875
40,44
95
23,75
83,56
BAŞARILI
İbrahim BAYHAN
Çevre
57,5
61,36
85,29
6,14
12,79
65,5963
32,80
100
25,00
76,73
BAŞARILI
Mustafa GÜMÜŞ
Çevre
61,25
66,131
88
6,61
13,20
81,5929
40,80
75
18,75
79,36
BAŞARILI
Çevre
56,25
80,16
100
8,02
15,00
75,1712
37,59
75
18,75
79,35
BAŞARILI
Bahçe Bit
65
76,080 87,130
7,61
13,07
60,975
30,49
98
24,50
75,66
BAŞARILI
Bahçe Bit
63,75
86,700 89,470
8,67
13,42
61,672
30,84
91
22,75
75,68
BAŞARILI
Serap İLİKAY
Biyoloji
62,5
61,260 78,300
6,13
11,75
84,900
42,45
75
18,75
79,07
BAŞARILI
Müslüm AYAZ
Toprak
55
76,600 85,000
7,66
12,75
67,630
33,82
85
21,25
75,48
BAŞARILI
Yusuf ARSLANĞRAY
Gıda Müh.
90
68,010 85,000
6,80
12,75
72,900
36,45
48
12,00
68,00
BAŞARISIZ
Şahabettin DAĞHAN
Gıda Müh.
62
6,15
13,88
72,0991
36,05
75
18,75
74,82
BAŞARILI
Kimya
58,75
8,09
14,40
85,370
42,69
90
22,50
87,68
BAŞARILI
61,5
92,5
80,920 96,000
Download

fen bilimleri enstitüsü 2014-2015 bahar yarıyılı bilim sınav sonuçları