3. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 9. ročník – příprava 1. Lineární funkce x
− 8 . Sestavte tabulku, narýsujte graf, určete vlastnosti této funkce (rostoucí, 5
klesající) a vypočtěte průsečíky s osou x a y (označte Px a Py) Je dána lineární funkce y =
2. Podobnost , stanovte poměr podobnosti k, dopočtěte zbývající strany a úhly u obou trojúhelníků. a = 8 cm b = ? c = 7 cm α = 59o β = ? γ = ? a´ = 16 cm b´ = 36 cm c´ = ? α´= ? β´= ? γ´= 74o 3. Užití podobnosti v konstrukcích Úsečku KL, , změň v poměru 3 : 4. 4. Úhly, goniometrické funkce K následujícím výpočtům používejte tabulky nebo kalkulátor. a) vypočti: 36o21´+ 56o56´ = b) převeď: 45, 758o = c) urči hodnoty funkce pro zadaný úhel: d) urči úhly, pro něž platí: 80o – 24o 12´= 17o21´= 5. Užití goniometrických funkcí I. Dopočti zbývající údaje (stranu a úhly) pravoúhlého trojúhelníku. 6. Užití goniometrických funkcí II. Jak vysoký je komín elektrárny, stojí‐li pozorovatel od paty komínu 28 metrů a vidí‐li vrchol komínu pod úhlem 63o? Udělej si náčrtek. 
Download

3. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 9. ročník – příprava