________________________________________________________________________________
Prestižní „EMBO Installation Grant“
udělen do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
EMBO (Evropská molekulárně biologická organizace) v pondělí 5.
listopadu zveřejnila jména sedmi talentovaných vědeckých pracovníků, kterým letos
udělila EMBO Installation Grant . Tento grant ve výši 50.000 Euro ročně je
koncipován na období tří až pěti let aby usnadnil mladým vědeckým pracovníkům po
návratu ze zahraničí vytvoření vlastního výzkumného týmu na vybraném pracovišti
v některé z participujících evropských zemí.
Jedním z letošních oceněných a jediný mířící do České Republiky je Dr. Kvido
Stříšovský, který vletech 2005-2011 pracoval jako postdoctoral fellow v laboratoři
Dr. Matthew Freemana ve výzkumném ústavu Medical Research Council (MRC)
Laboratory of Molecular Biology v Cambridge ve Velké Británii. Jeho pobyt na
tomto předním světovém pracovišti byl podporován postdoktorálními stipendii od
EMBO, Marie Curie Actions (6. Rámcový program EU) a MRC.
Dr. Stříšovský se po návratu z Velké Británie rozhodl zamířit do Ústavu
organické chemie a biochemie AV ČR v Praze a EMBO Installation Grant získal pro
základní výzkum zaměřený na intramembránové proteasy a enzymovou katalysu
v biologických membránách.
http://www.embo.org/news-a-media-centre-press-releases/embo-awards-installation-grants-to-seventalented-researchers.html
http://www.embo.org/documents/press 1/ig_2011.pdf
V ÚOCHB AV ČR pracují i dva řešitelé vysoce prestižních grantů ERC (European
Research Council), dva nositelé ocenění Česká hlava a letošní nositel ceny
Gaudeamus, udílené rovněž Českou hlavou.
kontakt: Kvido Stříšovský, telefon: 220183468, email: [email protected]
Irena Krumlová, telefon: 731 447 861, email: [email protected]
Download

Prestižní „EMBO Installation Grant“ udělen do Ústavu organické