BUDKA PRO RORÝSE
Již pěknou řádku let hnízdili pod římsou staré budovy školy
rorýsi. Na podzim se opravovala střecha, okapy se snížily a
římsy opravily. To jsme
ale také zazdily otvory,
ve kterých právě hnízdili
rorýsi.
potřeba,
Proto
bylo
vybudovat
hnízdní budku pro tyto
ptáky.
Rozměry
budky
jsme si našli na internetu
a vybrali jsme rovnou dvojbudku. Pak nastala starost, kde
seženeme materiál. I to jsme vyřešili. Kluci z devítky
rozebrali starou paletu, prkna zbavili hřebů a dali se
do práce. Budku sešroubovali, natřeli a přidělali krytinu
na střechu (aby jim tam nezatékalo). Pánové z technických
služeb budku přidělali na budovu staré školy, blízko místa,
kde ptáci původně hnízdili. Teď už jen čekáme, co na naši
práci řeknou rorýsi,
a jestli se do budky
uhnízdí.
R. Benešová,
učitelka
Download

BUDKA PRO RORÝSE