Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015
Ve školním roce 2014 – 2015 bude pedagogický sbor pracovat v tomto složení:
Vedení:
M
Mgr. Zdeňka Zemanová ředitelka školy
Mgr. Radek Janák
zástupce ředitelky
Ch, Př
Mgr. Marie Píbalová
výchovná poradkyně
Z, RJ
Třídní učitelé:
Mgr. Alena Burdová
Mgr. Helena Dornicová
Simona Němcová
Mgr. Marie Křížová
Mgr. Michaela Pavlíková
Mgr. Alena Lišková
Jaroslava Bublová
Jitka Vlková
Mgr. Růžena Řeháková
Lenka Matoušová
Mgr. Emilie Košlerová
Mgr.
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
Edita Keplová Thenotová
Ivo Zeman
Renata Hachová
Mgr. Pavel Princl
Petra Císlerová
Monika Bízková
Jaroslava Váňová
6.A
6.B
7.A
8.A
8.B
9.A
9.B
Čj, Aj
F,M, If
Vv,Nj,
Tv, D
Aj,D,
Aj,Čj,Hv
Ov, Rv,Tv,Přv, Vl,Pč
Učitelé:
Mgr. Eva Hajšmanová
Mgr. Gabriela Krbcová
Mgr. Jana Krbcová
Štěpánka Zemanová
Čj, Tv
Vv, Pč, If
Čj, Ev, spec.ped.
Hv, Př
Asistenti pedagoga:
Jana Müllerová
Dagmar Kovandová
Šárka Vodrlintová
Vychovatelé:
Jana Schramková
Barbora Hanzlíčková
Květuše Smolová
Šárka Vodrlintová
Michaela Pavlíková
vedoucí vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
Školní psycholog:
Mgr. Jitka Škrabánková
Školní jídelna:
Olga Semerádová
Milena Petráková
Drahomíra Kudrnová
Veronika Nagyová
Zdeňka Cerhová
Správní zaměstnanci:
Josef Černický
Eva Marzouk
Zdeňka Dimová
Růžena Kotlárová
Ilona Lédlová
Administrativní pracovnice:
Zita Hejnová
školní psycholog
vedoucí šk. jídelny
vedoucí kuchařka
Download

Pedagogický sbor a pracovníci školy v roce 2014/2015 Ve školním