Šel tudy, měl dudy
doprovod: Jeroným Klimeš
  44 
 4 
4 
Šel
5
 
 

Bo-
dejt'
dy,
měl
du-



mu
ty





dy,


a-
ni




ne-

du-
dy
ra-
rá-
šek




za-
pís-
kal.




roz-
třís-

kal.
 











 











5
9
tu-




5

13

                               
2
                               
Download

Šel tudy, měl dudy