GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
SYSTÉMY výstavby skleněných tvárnic
KLASICKÉ ZDĚNÍ
BLOCK_SYSTÉM B
Doba samotných tvárnic, zdící malty a křížků již dávno minula. Luxfery se opět staly
designovou záležitostí a proto i samotné
zdění bylo nahrazeno ostatními systémy
výstavby, které poskytují záruku dobrého
výsledku, větší variabilitu a celý proces výstavby stěn několikanásobně urychlují.
Naše firma nabízí kompletní dodávku od
návrhu řešení a technického poradenství,
přes dodávku a montáž všech systémů
dostupných v současnosti. Klasické zdění
vzhledem k jeho omezeným vlastnostem
a nevýhodám neposkytuje….
Protože se již řadu let na sortiment skleněných tvárnic specializujeme, získané zkušenosti a individuelní přístup nám umožňují vize a nápady našich klientů realizovat
k jejich maximální spokojenosti
Systém je založen na výrobě sklobetonového
panelu dle požadavku klienta. Každá stěna je
vyráběna jako originál, nejedná se tedy o sériovou výrobu, kdy je zákazník limitován předem vyrobeným dílcem. Výhodou je záruka
výsledného efektu a kvality – tedy rovnost
spáry, pevnostních vlastností a stability stěny. Díky své variabilitě je tento systém nejoblíbenější variantou. Lze ho použít na rovné
i obloukové stěny, rohové stěny i horizontální
plochy, do interiéru i exteriéru. Končí-li stěna
v prostoru, je možné použít ukončovacích
i rohových tvárnic. Do panelu je možné vynechat otvor pro dveře, okno či větrací mřížku.
Dodatečné spárování umožňuje volit z cca 30
barevných odstínů spár. Navíc má spárovací
hmota vodoodpudivou i antibakteriální složku, což je ideální vlastností pro exteriér či
vlhké prostředí jako koupelna.
Panel má stavebně technické osvědčení
a protipožární certifikát.
Block Systému od usazení prvního dílce až
po finální spárování je popsán v montážním
návodu, který naleznete na konci tohoto katalogu.
www.
X-METAL_SYSTEM
M
Modulární pohledový konstrukční systém
X-METAL pro skleněné tvárnice od italské
společnosti AGHEBO Sistemi s.r.l. Konstrukční systém X-METAL je založen na
konstrukci z eloxovaných hliníkových profilů s konstrukční spárou 1 cm.
Je to jediný systém na českém trhu, který
v sobě kombinuje originální vzhled skla a
kovu. Vyniká především svou jednoduchou
stavebnicovou instalací, kterou zvládne
každý průměrný kutil. Další výhodou je
absence jakýchkoliv tmelů a lepidel, které
je nutné použít při stavbě luxferových konstrukcí s jinými systémy.
X-METAL umožňuje použití sortimentu
formátů skleněných tvárnic společnosti
SEVES 19x19cm a 19x9 cm včetně kombinace se systémem nasvícení skleněných
tvárnic X-LIGHT. Konstrukční velikost ploch
z X-METAL je dána maximálním počtem
15x15 ks tvárnic , což odpovídá rozměru
plochy 309,4 x 309,4cm.
.net
VERRALIA_TVÁRNICE
V
Skleněná tvárnice Verralia je laicky řečeno
standardní skleněná tvárnice, která je opatřena po svém obvodě 3mm betonovým rámečkem. Při zdění luxferových příček a výplní již
tedy není nutná zdící malta a plastové křížky,
tvárnice se k sobě lepí stavebním lepidlem.
Tento systém se tedy dá označit za stavebnici, která Vám nedovolí dosáhnout špatného
výsledku.
Tvárnice VERRALIA se vyrábějí pro všechny
tvárnice formátu 19x19,19x9,4 v matném
i lesklém provedení.
Finální spárování se provádí stejně jako
u Block systému, tedy flexibilní spárovací
hmotou, která dovoluje použít Verralii i do
vlhkého prostředí či exteriéru.
Pro vložení armovaní jsou proveeny po obvodě tvárnice dva žlábky, do kterých se v případě potřeby armatura ukládá. Do výšky 260cm
ji však není dle výrobce třeba použít.
2
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
NANO TECHNOLOGIE
PRO ÚČINNOU OCHRANU SKLĚNENÉ PLOCHY
Novinka v naší nabídce - technologie NANO - X, která umožnuje účině ochránit skleněné plochy před
znečištěním. Úprava NANO-X slouží pro maximální ochranu čirých, matovaných a pískovaných skleněných povrchů před znečištěním a to až 10 let Je založena na posledních výsledcích v oblasti výzkumu
nanotechnologií.
Prostředek NANO - X umožnuje ošetřit povrchy skla jako jsou
• izolační skla pro strukturální fasády i pro bežné zasklívání
• pískované povrchy skel
• stěny sprchových koutů
• zrcadla v koupelnách či zasklení zimních zahrad
• čelních skel osobních i nákladních automobilů
Výhody použití přípravku NANO - X
• omezení znecišťování povrchu
• omezení zachytávání nečistot a minerálů z vody
• snadnější čištění a údržba
• omezené rosení
• ochranu pískovaných povrchů
• možnost renovování starších skel
Životnost ošetřeného povrchu:
• čirá skla
5 let
• matovaná skla
10 let
www.
.net
6
PROTIPOŽÁRNÍ skleněné tvárnice vertikální
TECHNOLOGY
B X X X
B X X X
B
M
48
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
VLNA MAT
VLNA ČIRÉ
19 x 19 x 8
EI 30 min
19 x 19 x 8
SO/W EI30
V
X
B X X X
SO/WSAT EI30
EI 30 min
B X X X
76
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
EI 60 min
19 x 19 x 16
69
80
19 x 19 x 16
EI 90 min
B X X X
SOC/CSAT EI60
EI 30 min
19 x 19 x 10
69
78
82
SOC/CSAT EI90
EI 90 min
B X X X
83
XXXX
19 x 9 x 8
MAT ▼
19 x 19 x 10
EI 30 min
EI 60 min
B X X X
SOB/CSAT EI30
SOA/CSAT EI30
B X X X
60
B X X X
SOC/C EI90
19 x 19 x 16
19 x 19 x 10
60
B X X X
EI 30 min
ČIRÉ
ČIRÉ ▼
19 x 19 x 10
EI 30 min
SOC/C EI60
19 x 19 x 16
SOB/C EI30
SOA/C EI30
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
Protipožární konstrukce z luxferových tvárnic
Pod pojmem protipožární konstrukce rozumíme všechny konstrukce ze speciálních protipožárních skleněných tvárnic – LUXFER, které tvoří svislé protipožární předěly prostor
s požadavkem na požární odolnost E,EI dle ČSN.
B X X X
28
Jedná se o zcela specifické konstrukce ze speciálních protipožárních skleněných tvárnic, které v sobě spojují všechny výhody skleněných tvárnic jako světelnou propustnost, tepelnou a zvukovou izolaci, bezpečnost a velmi zajímavý estetický dojem spolu
s vysokými nároky na požární odolnost.
VENTILAČNÍ TVÁRNICE
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
VERTIKÁLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TVÁRNICE
34
POCHOZÍ PROTIPOŽÁRNÍ skleněné tvárnice
BG1919/8 30F CW 1S
EI 30 min
48
B X X X
79
B X X X
19 x 19 x 16
BG1919/16 90F Clearview
EI 90 min
B X X X
B
M
82
BLOCK SYSTEM str. 2
X-METAL SYSTEM str. 2
V
X
B X X X
83
VERRALIA SYSTEM str. 2
NEVYRÁBÍ SE
77
EI 60 min
19 x 19 x 16
80
BG1919/16 90F CW 1S
EI 90 min
B X X X
75
BG1919/16 60F 2S
EI 60 min
19 x 19 x 16
19 x 19 x 16
B X X X
EI 30 min
B X X X
BG1919/16 60F CW 1S
BG1919/16 60F Clearview
EI 60 min
75
19 x 9 x 16
19 x 19 x 8
EI 30 min
TECHNOLOGY
BG1919/8 30F 2S
19 x 19 x 8
BG1919/8 30F Clearview
19 x 19 x 8
1 STR. MAT
B X X X
19 x 19 x 16
MAT
ČIRÉ
TECHNOLOGY
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
80
Pochozí protipožární skleněné tvárnice
BG1919/16 90F 2S
EI 90 min
B X X X
Technologie této řady certifikovaných skleněných tvárnic zahrnuje specifickou oblast
pro horizontální aplikaci protipožárních stěn. Tyto tvárnice procházejí velmi přísnou
kontrolou, aby byla zabezpečena dlouhodobá teplotní izolace tvárnic. Pro realizaci
těchto konstrukcí využíváme výhod stavebního systému pod názvem BLOCK SYSTÉM , Který jako jediný na našem trhu disponuje certifikátem na „panel požárně
odolný“.
83
XL X-Light str. 46- 47
CENOVÁ SKUPINA str. 43-44
www.
PRŮHLEDNOST str. 4
.net
38
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
CENOVÉ SKUPINY skleněných tvárnic
CENOVÁ
SKUPINA
JAK SE ORIENTOVAT?
PŘÍKLAD: Vybereme tvárnici LURO19/OSAT ze série DESIGN ROSA na str. 19
UKONČOVACÍ ▼
Používá se k ukončení stěny
v prostoru
LURO19/OSAT
19 x 19 x 8
Povrch tvárnice - zvlněný,
matný po obou stranách
VLNA MAT ▼
Rozměr tvárnice Š x V x H
Kód tvárnice
Označení průhlednosti (str.4)
Možnosti výstavby a osvětlení
(str. 2/46,47)
B X XL X
67
Cenová skupina
JAK NA CENÍK?
PŘÍKLAD: Vybereme tvárnici L19/O ze série DESIGN na str. 15, cenová skupina č.7
VLNA ▼
LESK ▼
19 x 19 x 8
L19/O
B V XL M
7
CENOVÁ
SKUPINA
V tabulce nelezneme řádek č. 7 a vidíme cenu za 1 kus tvárnice zabudovaný v jednom ze systémů.
Takže v luxferové stěně vyrobené v Block systému vyjde jedna tvárnice na 206,- Kč. Pokud se do tvárnice zabuduje X-Light RGB osvětlení, připočítáme k ceně tvárnice dalších 269,- Kč a zjistíme, že 1 ks
tvárnice X-Light RGB vychází na 475,- Kč.
7
43
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
206
238
ks/Kč
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
385
+179
+219
+269
www.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
162
122
173
139
199
206
209
214
197
163
223
228
207
184
237
182
243
258
230
262
310
250
275
351
234
363
248
371
226
ks/Kč
?
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
343
213
355
230
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
194
139
206
156
231
238
242
247
212
175
255
260
200
270
195
276
276
256
294
342
275
292
385
247
397
265
406
242
.net
385
390
395
404
409
274
418
424
349
443
366
317
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
306
254
355
226
324
421
282
318
389
311
337
474
483
403
734
524
615
970
540
381
590
589
527
315
730
675
602
782
819
636
338
266
388
242
356
472
299
341
440
344
363
525
517
436
832
589
713
1004
592
413
655
623
560
349
821
740
634
872
793
668
ks/Kč
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
487
536
317
373
563
562
-
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
www.
CENOVÁ
SKUPINA
CENOVÁ
SKUPINA
CENOVÉ SKUPINY skleněných tvárnic
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
ks/Kč
ks/Kč
BLOCK SYS. BLOCK SYS.
ROVNÁ
OBLOUK
775
814
738
1241
966
980
933
1064
891
1078
1103
1142
1182
330
1133
1064
1348
1299
1374
1537
1165
1775
2066
840
880
770
1337
939
1070
999
1162
923
1169
1201
1240
1256
364
1167
1097
1439
1331
1408
1571
1255
1809
2176
.net
ks/Kč
?
PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks PŘÍPLATEK/ ks
X-METAL
X-LIGHT
X-LIGHT HIGH
X-LIGHT RGB
-
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+179
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+219
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
+269
44
GLASS BLOCK & LIGHT INTERIOR
REFERENCE
Investor: ČS a.s. – Konstruktiva Branko a.s.
Realizace: 5/2006
Akce: STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZE SKLOBETONU
Místo: Benešov – centrální náměstí
Investor: DAMOVO ČR s.r.o
Realizace: 6/2006
Akce: OBLOUKOVÉ INTERIÉROVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
Místo: Praha – areál Kunratického zámku
Investor: CASKA INVEST a.s.
Realizace: 01/2007
Akce: PROTIPOŽÁRNÍ PŘÍČKA INTERIÉR EI 15
Místo: Šumperk
Investor: Město Šumperk
Realizace: 6/2007
Akce: POCHOZÍ VESTIBUL RADNICE
Místo: Šumperk – budova městské radnice
Investor: S - Development a.s.
Realizace: 11/2006
Akce: VCHODY DO BYTOVÝCH DOMŮ
Místo: Praha 6 - Suchdol
Investor: fyzická osoba
Realizace: 07/2006
Akce: SPRCHOVÝ KOUT
Místo: Praha 5l
www.
.net
45
Download

SYSTÉMY výstavby skleněných tvárnic