BİRİM MALİYETLER LİSTESİ
TESİSİN TÜRÜ
OTEL
TATİL KÖYÜ
MOTEL
KAMPİNG
PANSİYON
LOKANTA
YAT LİMANI
YAT YANAŞMA ÇEKEK YERİ
TURİZM AMAÇLI SAĞLIK
MERKEZİ
SINIFI
5*
4*
3*
2* + Lokanta
2*
1*
5* /1. sınıf
4* / 2. sınıf
Kapalı İnşaat Alanı
2015 YILI
109.219,00
75.473,00
55.969,00
33.795,00
23.450,00
20.085,00
62.728,00
47.062,00
25.698,00
25.081,00
17.741,00
20.114,00
115.909,00
61.636,00
7.028,00
BİRİM
TL/yatak
TL/yatak
TL/yatak
TL/yatak
TL/yatak
TL/yatak
TL/yatak
TL/yatak
TL/yatak
T L/ü nite
TL/yatak
TL/kuver
TL/yat
TL/yat
2
TL/m
15,00
TL/m
2
7.028,00
TL/m
2
7.028,00
TL/m
2
15,00
TL/m
2
7.028,00
TL/m
2
Açık Alan Düzenlemesi
SPOR AMAÇLI TURİSTİK TESİS Kapalı İnşaat Alanı
44,00
7.028,00
TL/m
2
TL/m
Açık Alan Düzenlemesi
44,00
TL/m
2
7.028,00
TL/m
2
15,00
TL/m
2
7.028,00
TL/m
2
44,00
TL/m
2
Kapalı inşaat Alanı
3.010,00
TL/m
2
Açık Alan Düzenlemesi
Kapalı İnşaat Alanı
179,00
5.288,00
TL/m
2
TL/m
Açık Alan Düzenlemesi
15,00
TL/m
2
4.754,00
TL/m
2
15,00
TL/m
2
Açık Alan Düzenlemesi
TİCARİ ÜNİTE
GÜNÜBİRLİK TESİS
GOLF TESİSİ
EĞLENCE MERKEZİ
REKREASYON
RESTORASYON
TURİZM AMAÇLI KONGRE
SERGİ MERKEZİ
TURİZM KOMPLEKSİ
Kapalı İnşaat Alanı
Açık Alan Düzenlemesi
Kapalı İnşaat Alanı
Kapalı İnşaat Alanı
Açık Alan Düzenlemesi
Kapalı inşaat Alanı
Açık Alan Düzenlemesi
Kapalı İnşaat Alanı
Açık Alan Düzenlemesi
2
2
Download

2015 yılı Birim Maliyetleri Listesi için tıklayınız.