Veterán klub Kroměříž o.s.
sdružení příznivců automobilové a motocyklové techniky
www.ceskyveteran.cz
_______________________________________________________________________________________________________
Veteránem nejen Kroměřížskem 5.ročník
aneb druhý oficiální sraz Kmotrů
Vážení přátelé a příznivci historických vozidel, dovolujeme si Vás pozvat na V.
ročník orientační jízdy a prezentace vozidel pod názvem „Veteránem nejen
Kroměřížskem“, který navazuje na předchozí úspěšné ročníky. Jedná se o jednodenní
soutěž historických vozidel. Naší snahou je připravit přátelské a velmi poutavé setkání
nejen majitelů, ale i obdivovatelů automobilů, motocyklů a užitkových vozidel do r.v.
1970 a protože se spolupráce s firmou KMOTR – Masna Kroměříž a.s. vloni velmi
osvědčila, spojili jsme své síly i tentokráte. Je tak připravena spousta zábavy nejen
pro diváky.
Pořadatelé: Veterán klub Kroměříž o.s. a KMOTR – Masna Kroměříž a.s.
Propozice:
Vozidla:
zúčastnit se mohou všechny automobily, motocykly a užitková vozidla do roku
výroby 1970 (včetně) a vozidla vybraná (schvaluje technická komise). Maximální
počet vozidel je z kapacitních důvodů ustanoven na 100. Vozidla musí být vybavena
RZ či historickou RZ, musí mít sjednáno zákonné pojištění a platnou STK. Soutěž se
jede za běžného provozu a řidiči jsou povinni dodržovat platná pravidla
silničního provozu. Každý účastník si musí být vědom toho, že se účastní a jede na
vlastní nebezpečí! Zaplacením startovného souhlasíte s propozicemi. Pořadatel si
vyhrazuje právo výběru vozidel.
Orientační jízda:
obecně je vedena z Kroměříže a probíhá nejen okresem Kroměříž, ale také okresy
Přerov její celková délka je přibližně 100 km. Soutěžní a dovednostní prvky probíhají
v průjezdných stanovištích, které jsou předem značeny.
Sraz vozidel je na Velkém náměstí v Kroměříži v 9:00
Start je z Velkého náměstí v Kroměříži v 11:00.
Trasa je rozdělena na dva směry (směr A a směr B) osmičkového půdorysného
profilu, jejíž středem je město Kroměříž. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin
dle směrů a vykonají tak stejnou trať ovšem odlišnými směry. Tím se rozloží zatížení
jednotlivých stanovišť a především obědové přestávky, která má kapacitní omezení.
Věříme, že tento způsob jízdy bude pro Vás více atraktivní. V případě, že požadujete
jet s kolegou ve stejném směru, je nutné to při prezenci na náměstí nahlásit.
Směr A – je nasměrována na jihozápad od Kroměříže a vede podél Chřibského
pohoří (je více členitá) poté přes KM směrem na severovýchod po Hanáckých
rovinách a zpět.
Směr B – je naprosto stejná trať jako A vedená opačným směrem tj. nejdříve na
severovýchod od KM podél Chřibského pohoří, poté přes KM směrem na jihozápad.
Trať vede nádherným prostředím a ukazuje tak v plné výši krásy Moravy.
Veterán klub Kroměříž o.s.
sdružení příznivců automobilové a motocyklové techniky
www.ceskyveteran.cz
_______________________________________________________________________________________________________
Oběd je zajištěn v restauraci Centrál na Velkém náměstí v KM, což umožňuje
účastníkům akce zvolit si čas pro oběd individuálně (před startem do první etapy,
před startem do druhé etapy nebo až po ukončení jízdy) obědy se vydávají od
11:00 do 16:00.
Cíl je opět na Velkém nám. v KM, kde se všichni účastníci zúčastní spanilé jízdy a
poté proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.
Vyhodnocení bude provedeno po příjezdu všech vozidel do cíle a to na základě
výsledků získaných ze soutěžních a dovednostních úkolů v průběhu orientační jízdy,
které budou zapisovány na speciální kartu. Ztráta této karty znemožňuje umístění
v soutěži.
Kategorie:
Jsou vyhlášeny čtyři kategorie, kde rozhodují získané body:
1. Automobily do r.v. 1945
2. Automobily od r.v. 1946
3. Motocykly do r.v. 1945
4. Motocykly od r.v. 1946
Dále mohou ocenění získat posádky:
• Nejstarší řidič
• Nejmladší řidič
• Nejlepší dámská posádka (rozhodují získané body)
• Nejstarší vozidlo
• Nejstarší motocykl
• Nejhezčí automobil v soutěži elegance
• Nejhezčí motocykl v soutěži elegance
• Cena sympatie
Startovné:
250,- Kč řidič
150,- Kč každý další člen posádky (zahrnut oběd)
100,- Kč je vratná záloha za kartu (nutná pro účast v soutěži)
Chcete-li zaplatit startovné předem a převodem, učiňte tak platbou na b.ú. Veterán
klubu Kroměříž o.s. 3279688001/5500, v poznámce pro příjemce uvádějte své
příjmení a jméno (POZOR! Posílejte až po potvrzení Vaší registrace).
Ze startovného je hrazen nápoj při prezenci, oběd, ceny pro vítěze a další režijní
náklady pořadatele. Každá posádka obdrží pamětní list.
Časový program dne:
9:00
- Příjezd účastníků na Velké nám. v KM, registrace
10:00
- Úvodní slovo, poslech živé hudby, soutěž elegance
10:50 až 11:00 - Rozprava před jízdou
11:00 až 16:00 - Orientační jízda, dovednostní a znalostní úkoly, oběd
16:00
- Spanilá jízda Kroměříží
16:30
- Vyhlášení výsledků
17:00
- Plynulý odjezd domů
Veterán klub Kroměříž o.s.
sdružení příznivců automobilové a motocyklové techniky
www.ceskyveteran.cz
_______________________________________________________________________________________________________
Další program na náměstí: bude upřesněn později
Přihlášku bude možno vyplnit pouze elektronicky na našich stránkách
www.ceskyveteran.cz/registrace
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu!!!
Kontakt:
Vaše dotazy můžete směřovat na e-mail [email protected] nebo [email protected],
případně přímo na konkrétní osoby:
Výbor srazu:
- za VKK o.s.
Vratislav Krejčíř
Marián Vičík
Ing. Marek Mlčoch
tel. 721 048 138
tel. 722 935 831
tel. 724 324 784
- za KMOTR a.s.
Ing. Petra Uiberlay
Ing. Kristýna Vybíralová
tel. 573 500 619
tel. 604 220 866
Kudy na Velké náměstí v Kroměříži:
Download

Veteránem nejen Kroměřížskem 5.ročník aneb druhý oficiální sraz