4/ 2012
www.cilichili.cz
Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení
4
1 2012
Válka
Xxxxxxx
sportÛ
Xxxx Xxxx Xxxx Xx
www.cilichili.cz
Laser game
www.facebook.com/cilichili
2052
J E T U VÁ L K A
SPORTŅ
Rozjezd
fakebook
Foto: Proŏmedia
ŏíkejte mi piruet
Tomáš Verner
Mistr Evropy v pomalobruslení, showman, þtverný odpíchnutý putz. Zájmy:
Cestování do Jihovýchodní Asie, meditace s Danielem Landou, pády na vrcholných soutĚžích.
Toþ
Skoþ
Proþ
Moþ
Vrkoþ
Lidé, které byste mĚli znát
Na co skoþím
DĚda Mráz
Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku:
KrasobruslaŐ Tomáš Verner pŐijal pozvání na exhibici
k narozeninám bĚloruského prezidenta Lukašenka.
Flitry
TŐásnĚ
Gombíky
Elasten
Pravá hýždĚ
Levá hýždĚ
StŐední hýždĚ
RošŘácký úsmĚv
Toto se líbí
22 912 177
obyþejných Severních KorejcŢ
PŐátelé
Mediální fronta: Hnus! Sportovci nesmĚjí sportovat tam,
kde není demokracie! Zakažte jim cestovat bez povolení!
ýeská krasobruslaŐská federeace: Podobné exhibice
jsou zcela bĚžné. Panu prezidentu Lukašenkovi
posíláme pŢvabné mladé krasobruslaŐe už 15 let.
Na této akci vystoupí také Jevgenij Pljušþenko,
Surya Bonalyová a Dominik Hašek, který bude mít
místo betonŢ železobetony.
Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku:
ýeši mĚní krasobruslaŐskou historii, po Vernerovi byl
pojmenován skok. Do povinného programu krasobruslaŐských
soutĚží se dostává tzv. trojitý Verner. Jde o nedotoþený þtverný
toeloop s pádem na zadek.
Lucie Vondráþková o uživateli Tomáš: „Volná jízda? Spíš krátký
program.“
Tomáš:
Když jsem vþera ráno vyšel z baru, potkal mĚ trojitý Rittberger
osobnĚ.
Toto se líbí: Axel, Salchov, Lutz
Hop
Špunt
Péro z gauþe
Kim ýong Il
Ledová královna
Uživatel Tomáš byl oznaþen v þlánku:
Verner jede poblahopŐát Asadovi
Na exhibici k výroþí zastŐelení prvního opoziþního
demonstranta v Sýrii vystoupí i Tomáš Verner. „Jedu
tam, abych potĚšil lidi, kteŐí úpí v žaláŐích. Doufám, že
jim vyšetŐovatelé pŐi muþení pouštĚjí televizi,“ uvedl
krasobruslaŐ. KomentátoŐi z novin následnĚ dostali
kolektivní orgasmus z vlastní morální nadŐazenosti.
Nanuk
95 z vašich pŐátel se líbí
Mrazniþka 3+1 s terasou
Reklama
Zamiluj si reklamu
Klouzavý šašek
k narozeninám
Chcete si zpestŐit
oslavu s pŐáteli?
Objednejte si
kteréhokoliv
reprezentanta
ýeské republiky
v krasobruslení
za zvýhodnĚnou
cenu! Ledovou
plochu pŐipravíme
podle vašeho
pŐání, v pŐípadĚ
zájmu našijeme
na dres terþ pro
kelímky s pivem!
ýeská krasobruslaŐská federeace: Podobné exhibice
jsou zcela bĚžné. Sportovci si jimi vydĚlávají
na pŐípravu. Na této akci vystoupí rovnĚž Alexej
Jagudin, Irina Slucká a zachrastí Ondrej Nepela.
Uživatel Tomáš se stal spolu s uživateli Aleš Valenta a Jaroslav
Bába þestným þlenem Sdružení skokanŢ ýeské republiky.
Lucie Vondráþková
Uživatel Tomáš odjel do Zimbabwe zaskotaþit prezidentu Mugabemu
a byl jmenován Velvyslancem dobré vŢle OSN.
Uživateli Tomáš se líbí þlánek:
SvĚtová krasobruslaŐská federace se pŐejmenovala
na PŐípravku pro lední revue.
„Nemá cenu dál pŐedstírat, že jsme sport,“ uvedl mluvþí
bývalé federace. „Tituly se u nás rozdávají za vytrvalost,
mávání hlavou a schopnost otoþit se ve vzduchu. Slouží
hlavnĚ k lepšímu uplatnĚní úþastníkŢ v komerþních
show na ledĚ.“
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
3
Rozjezd
Dočtete se u nás
Nejdřív vepředu, potom vzadu
d
Hrobaři našeho časáku s. 6; Slavné součástky s. 8; Umělecky rozflákaný
porcelán s. 12; Věčné ksichty s. 16;
Sporty před utkáním
s. 20; Boj o hadry s. 36; Divokým Kurdistánem s. 42; Nadívané
na dívané s. 48; Kulturní eintopf s. 50; Hollywoodští psi
s. 54; O dětech a smrti s. 60; „
123: Vodafone
d
Zprávy z Vodafonu s. 64; Internetová samoobsluha s. 66; Připojení s Vodafonem
s. 68; E-knihy s. 75; Vymyšleno pro firmy s. 76; Všechno o telefonech
s. 78; Předplacené karty
s. 90; Studentská nabídka s. 92 ; Volací jistina s. 93;
Společné tarify s. 94; Osobní tarify s. 96;
Nabídky měsíce s. 98. „
Komu zvoní hrana
Když přišlo na sportování, odmala jsem na něj
nejradši koukal v telce. Černobílá televize vyřadila
všechny fotbaly a hokeje a volejbaly, protože to byl
akorát maglajz. Chtěl jsem vidět hrdinu, ne tlupu
rozmazaných pidižvíků. Unesl jsem ještě tak kolovou, kde tenkrát diktovali bratři Pospíšilové. Ti totiž
vypadali v podstatě stejně. Mohl být tenis, ale jen
abych přetrpěl léto, než zase začnou lety na lyžích.
To bylo moje! Elastický humanoid na obrovských
prknech, chvilka soustředění v oblacích a už jede
stovkou a vžum, navzdory zdravému rozumu letí
skoro 200 metrů. A buch a už se všichni radují, že
takový nesmysl přežil. Ale nejvíc mě fascinoval curling. Lidi na ledě, všichni naprosto soustředění, když
tu jeden z nich najednou hodí na led takovou jako
umělou kýtu. A do všech jako když střelí a smetákujou led a kýta se plouží ke kruhu, za který je nejvíc.
Pak se vystřídají a zase a furt dokola. Udělalo mi vážně radost, když se tahle moje dětská láska v roce 1998
po zásluze stala olympijským sportem. Říkám vám,
přijde den, a kýta vyšoupne z olympiády hokej!
<
[email protected]
Tiráž
ČILICHILI na dvorku
ČILICHILI koláče
d
Posílám otisk konečného díla
půldenního snažení a tančení kolem
kuchyňské trouby. Dávám vám
za pravdu, že jsem po tomto výkonu
přirovnávána k opravdové hvězdě.
Na další recepty a jiné zajímavé čtení
se těší Kateřina Svobodová.
Katko, super. Příště pošlete s fotkou
vzorek! Redakce
T
Vydavatel Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171Ë00 Praha 7 – Troja, tel.: 244 023 201, www.bpublishing.cz, pro Vodafone Czech Republic, a. s. Tisk
Helma Roto, s. r. o. Uzávçrka vydání 15. 3. 2012. Datum vydání 1. 4. 2012. Distribuce Üeská republika. Periodicita mçsíÝník. Prodej inzerce Marek Hammerschmied, e-mail:
[email protected] Uzávçrka podkladĶ inzerce 05/2012 13. 4. 2012 MKÜR 15371. Sportem skuhravý. Údaje jsou platné keËdni uzávçrky. Zmçny uvedených údajĶ
nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny. Svçtový žampionát. E-mail doËredakce: [email protected] Kompletní ceník sËaktuálními cenami stejnç jako kompletní popis podmínek
jednotlivých produktĶ aËslužeb najdete naËwww.vodafone.cz. Ë
4
d
ěeditel redakce – Filip „Lodç“ Hrubý
Šéfredaktor – Michal „Vybika“ Schindler
Zástupce šéfredaktora – Štefan „PĜebíraná“ Švec
Kreativní Ĝeditel – Simon „Hide and Seek“ Brown
&&& Creative – www.andandandcreative.com
Editor sekce Vodafone
– Martin „Cukr, káva, limonáda“ Pistulka
Produkce sekce Vodafone – Magda „Vadí, nevadí"
Rückschlossová
EditoĜi aËpsavci – JindĜich „Meleme, meleme kávu“
Novák, Filip „Panák“ HoráÝek, Martin „Drak“ Groman,
Jakub „Slepá Bába“ König, Tomáš „RybiÝky, rybiÝky,
rybáĜi jedou“ Fürstenzeller
DesignéĜi – Petr „Pešek“ Toman, Tomáš „Üára“
Trnobranský, Jakub „Hutututu" MaĜík
Manažer – Marek „Kdo doÝurá nejvýš“ Slezák
ProdukÝní – Pavel „Krvavý koleno“ Matuška
DTP – Aleš „ZajíÝek vËsvé jamce“ DuroĎ
Asistenka – Lenka „Honçná“ Ciznerová
Manažer inzererce – Michal „KáÝa“ Koubek,
Marek „KuliÝka“ Hammerschmied „
Bod zlomu
Foto: Proŏmedia, Michael Kratochvíl
Bod zlomu
Bod zlomu
1999
2000
2001
Co vás nezajímá
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
T
Inflace v Uzbekistánu
Drobky
Plastická chirurgie zachraňuje životy
T
Airbagy na těle
Drobky
Čao
T
Lavičkový
rekordman
Žena s největšími prsními implantáty na světě odešla z automobilové
nehody naprosto nezraněna. Tvrdí, že jí silikony zachránily život. Sheyla
Hersheyová uvedla, že její prsa velikosti 38 KKK zafungovala jako airbagy
a ochránila zbytek jejího těla před zraněním, píše list The Sun. „Zachránily
mi život,“ sdělila listu 32letá Brazilka. „Zmírnily dopady nárazu. Bez nich bych byla mrtvá. Jsem jim velmi vděčná.“ Slečna
Hersheyová, která podstoupila víc než 10 plastických operací
a plánuje další, bourala nepřipoutaná nedaleko svého domova
v texaském Houstonu. Policie ji obvinila z řízení v opilosti, ona
však obvinění striktně odmítá.
Další Číňan vytvořil praštěný světový
rekord – na svých zubech vybalancoval 23 dřevěných laviček. Třicetiletý
Li Kong Čao předvedl svůj kousek
před zraky užaslých nakupujících
v centru města Čongking. Podařilo se
mu udržet všech 23 laviček ve vzduchu celých 11 sekund. Metr dlouhé
lavičky vážily dohromady téměř
70 kilogramů. Čínská kancelář pro
rekordy mu rovnou na místě vystavila
certifikát. =
Z domova:
T
UËpĜíležitosti výroÝí první
pražské defenestrace probçhne
naËradnici hlavního mçsta Den
otevĜených oken.
<
Infografika
T
Pozor na záměnu!
Hermelín
Temelín
<
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
5
Rozjezd
Pavlač Emila Hakla
d
Hra je hra
Je zvláštní, jak se lidé ohledně toho, co bude za dvacet, padesát let,
zásadně mýlí. Mám kalendář z roku 1900, kde jsou rytiny, jejich námětem je, jak to tu bude vypadat za sto let. Po silnicích supí jakési
parní skříně, mezi nimi se proplétají jednokolky, vzduch je plný
těles, u nichž není jasné, na jakém principu se vznášejí. Nic nemá
vrtuli ani čtyři kola.
Se sportem to nebude jiné, do něčeho se bude dál šťouchat, někam se poběží, poletí. Ledaže by vstoupila do hry genetika. To by
pak byli slavní profíci znovu k dispozici, dala by se sestavit mužstva snů a tato by zápasila. Pokud budou peníze, ale na tohle budou vždycky.
Jiná věc je privátní pohyb. Tam asi zvítězí maraMaradona, Beckham, Zidane, kanonýr
ton, bude se běhat od rána do večera, kdo se zastaví,
„Pepi“ Bican a Tonda Panenka budou
dav ho smete. Což mi připomíná, že jsem dlouho nejeden tým. Nebo jinak – Maradona proběhal. Ono už teď není v Riegerových sadech k hnutí.
ti Aguerovi, oba v počtu 14 kusů (kvůli
Kdyby se do ulic občas vpustil šavlozubý tygr (obdostřídačce). V meruně bude zabudována
ba hispánského býka), oživilo by to rutinu. Lidé by
kamera, aby to víc svištělo. Severní Čína
byli vnímavější. Jedině městská policie by si ničeho
proti Jižní Číně – 56 : 72. Mistrovství svěnevšimla, ta by musela být vybavena tygřím paralyta v pokeru, v kérování, v bukkake, vše
zérem, vypínačem, něčím podobným.
může být. Tyranosaurus versus megaCož mi opět připomíná, jak nedávno kamarádovi,
lodon, Kasparov vs. Christina Aguilera,
co šel ze squashe, ukradli auťák před nosem. Na rohu
mamuti proti velrybám.
stáli strážníci, panenka s panáčkem. Doběhne k nim,
křičí, že mu vzali vůz, a strážci povídají: „Víme, my to
viděli.“ Auťák se vzápětí našel ve Stodůlkách, rozflákaný na hadry. Takže ho někdo nejspíš ukradl taky
jen tak – ze sportu. =
<
6
Foto: Proŏmedia Komiks: Dan Üerný
Drobky
Kantor budoucnosti
T
Shakespeare rapující
Ze společnosti
T
Britský učitel angličtiny opustil školu kvůli hudební kariéře poté, co porazil v hip hop battlu jednoho ze svých studentů. Video, ve kterém kantor
Mark Grist vítězí nad 17letým MC Blizzardem, už
na YouTube vidělo víc než 1,5 milionu lidí. Mark
z městečka Petersborough se rozhodl vyměnit Shakespeara za Snoop Doga a Dr. Dre. Deník The Sun píše,
že Mark se rozhodl používat rap ve svých hodinách,
aby u studentů probudil zájem o poezii. V masově se
šířícím klipu využívá v obleku oděný pan Grist svých
skvělých lingvistických schopností ke zničení náctiletého oponenta. MC
Blizzard na něj nastupuje se slovy: „Ty zas…ná hlavo, doufám, že chcípneš.
Když ti dám ránu, koho zavoláš?“ A pan učitel mu odpovídá: „Vy, kteří sedíte
doma u YouTube, neklikejte. Vím, že tohle vypadá jako extrémní babysitting.
V reálu je to ale battle mezi dvěma dospělými muži. Jen jeden z nás se však
může legálně napít. A teď to Bradly zkusí ještě jednou a méně infantilně…“
Mark Grist se stal součástí skupiny, která si říká Mrtví básníci a spojuje
hiphopovou hudbu s poezií. Vystupuje po celé Británii.
Miss Universe byla vystřelena na Jupiter,
kam patří.
ČILI News
T
Incognitous jsou víc
než Anonymous
Nejfunguje vám tiskárna? Spadl
vám web? Stojí za tím Incognitous!
Mají na svědomí vše, co se vám pokazí v počítači. Bojují proti potlačování stresu na internetu, za svobodu
nadávek před monitorem. Jsou to
ti nejlepší z Anonymous plus tisíce
dobrovolníků, kteří ani nevědí, že
pro ně pracují. Stačí,
když si sami smažete
Z domova:
harddisk, a jste taky
T
Vysokou školu uËnás studuje už
Incognitous. Nová le120 procent obyvatel.
gie internetových bojovníků. Nemají vůdce,
MiliardáĜi soutçžili, kdo vyzvrací
nemají strukturu, nedražší Chardonnay.
mají vyprané slipy. Připojte se.
Díra na trhu
Kosmetika pro zdraví
<
a
mís !
á
Pln 79,90
za <
T
Pravá toaletní voda!
Ideální na domácí hygienu. Podívejte se své kráse
tváří v tvář!
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
7
Rozjezd
Puzzle
Jaké máš znalosti?
Hudební kvíz pro začátečníky
Přiřaďte správnou součástku ke správné osobnosti
Drobky
Nejtěžší trest
T
Z moci úřední:
jděte randit
?
Řešení:
+
+
Fanánek
Aleš Brichta
Svět žen
Americký soudce nařídil muži obviněnému z napadení své
ženy, aby ji vzal na pořádné rande. Sedmačtyřicetiletý Joseph Bray dostal soudem nařízeno, aby své ženě Sonje koupil
květiny a pak ji vzal na bowling a romantickou večeři. Soudce John Hurley také nařídil páru z Plantationu na Floridě
navštívit manželskou poradnu. Joseph byl z domácího násilí
obviněn poté, co se dostal do šarvátky se svou ženou, protože jí zapomněl popřát k narozeninám. Paní Brayová tvrdila, že
s ní manžel mrštil na pohovku a chytil ji pod krkem. Soudce
ovšem tento druh násilí označil za „velmi, velmi drobné“. Přesto zdůraznil, že pan Bray půjde do vězení, pokud do puntíku
nesplní, co mu bylo nařízeno. „Cestou se někde zastaví a koupí
květiny. Pak pojede
domů, dobře se obČILI news q
q
lékne a vezme ženu
na večeři do Red
Lobster. A pak půjdou na bowling,“
Reklamní sdělení v médiích jsou
řekl doslova.
jednostranná a neobjektivní. Nová
vyhláška Rady EU se to snaží napravit.
Reklama napříště musí u každého
propagovaného výrobku zobrazit
a vychválit také všechny výrobky
konkurenční, a to ve stejné míře
jako výrobek vlastní. Podle autorů
vyhlášky to povede ke zkvalitnění,
obohacení a rozvoji reklamního trhu. =
<
<
T
V okolí Blanska probíhá vojenské cvičení.
Město bylo přejmenováno na Bezblansko.
8
EU bojuje za
férovou reklamu
Foto: Proŏmedia
Duel
Bez dvojsmyslů
Pravá
sojová
chuť!!!
T
jte
ouše
Vyzk ajku
i čab ofu!
tí t
s chu
Díra na trhu
Masová sója
Sport : Poctivá práce
T
Vepřová kotleta s chutí
skutečné sóji
Chcete být vegetarián, ale ze zdravotních, náboženských nebo etických důvodů nemůžete? Pochutnejte si na mase, které nerozeznáte od své
oblíbené pochoutky.
Když vám to pĶjde, udçlá zËvás Ýutání boháÝe 1:0 SËpoctivostí vede kËbohatství jen nefalšovaná dĜina
Vaše pocity budou vËhledáÝku médií
Máte zakázané podpĶrné prostĜedky
ZËnçjakého dĶvodu je to sexy
PĜi troše šikovnosti to mĶžete zabalit veËÝtyĜiceti
0:1 Vaše pocity nikoho nezajímají
0:1 Dopovat mĶžete, co vám zdraví dovolí
1:0 NaËpoctivou práci modelky moc neletí
1:0 Poctivou práci máte minimálnç doËdĶchodu
3:2
Po pravdě poctivá práce nás svým výkonem překvapila, ale na hokejky stejně
nemá. Mluví z nás závist, to je jasné, a je taky jasné, o co těm rodičům mučícím své děti na hřištích a v halách jde.
Představujeme
T
Květa Fialová
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
9
Rozjezd
Elegance
T
Poslední výkřik módy
Drobky
Politické naděje
..
.
Uáááá
T
Zvolte si svou
pornostarostku
V rámci komunální předvolební kampaně se v italském
Trantu utkají dvě kandidátky, původním povoláním
pornoherečky, ve veřejné soutěži v tanci u tyče. Amandha Foxová a Luana Borgiová usilují o post starostky, a volební manažeři obou hvězd proto připravují zábavný večer,
kde místní voliči uvidí, co mohou dívky nabídnout. „Chceme být fér, a tak bychom rádi pozvali kteréhokoliv z ostatních kandidátů, aby se také zúčastnil a zatančil si,“ řekl
agent jedné z dívek Mimmo Pavese místním médiím. Slečna Foxová, která nedávno vydala vlastní erotický kalendář,
dodala: „Chci, aby voliči viděli mé pravé já.“
Ze zahraničí:
T
AmeriÝané vËÍránu objevili
své vlastní jaderné zbranç.
Ruský prezident byl zvolen
Vladimirem Putinem.
ěecko musí prodat samo
sebe. Koupí ho Albánie.
Česká obchodní inspekce pátrá, radí, informuje
ŠOK! Niva byla plesnivá
T
Kontroloři ČOI objevili v obchodních řetězcích celou řadu plesnivých mléčných výrobků. Vedle zplesnivělých sýrů značky Niva šlo rovněž o na povrchu zcela bílé sýry Hermelín, Hermadur, Romadur či Roquefort. Zděšení inspektorů neznalo mezí, když v obchodních centrech nalezli rovněž plesnivé džíny. „Maskovali
je pokryteckým nápisem retro,“ potvrdil mluvčí ČOI.
<
10
Chudý Ýínský vçdec objevil
nový živoÝišný druh, ale
hned ho snçdl.
Lajka se vrátila zËvesmíru.
Chudák.
Foto: Proŏmedia Ilustrace: ww.3ax.cz
Medicína
T
Dívka pĜedstírala
tçhotenství tak dlouho,
až porodila.
Co to proboha je?
„Nejvçtší mozky mají
Japonci,“ uvedl tým
francouzských vçdkyĎ, „ale
to jim moc nepomĶže.“
T
Novou kolekci oficiálního oblečení pro olympioniky představil Severokorejský olympijský
výbor. Sportovci budou v Londýně vyjadřovat
na každém kroku úctu velkému Kimovi.
<
Drobky
Pohodlná móda
Pel mel
Nejlepší IT byl E. T.
T
Titanic nebyl urÝen pro
použití veËvlhkém prostĜedí,
uzavĜela vyšetĜovací komise
pĜíÝiny havárie.
Prasata panikaĜí kvĶli
epidemii lidské chĜipky.
T
Bůhví jestli to nebyli úředníci
VËUSA slaví úspçch tukosádlová dieta.
Správa sociálního zabezpečení v irském Dublinu zakázala žadatelům
o podporu chodit na úřad v pyžamu. „Pyžamo se nepovažuje za vhodný
oděv pro návštěvu této pobočky Úřadu pro státní sociální podporu,“ stojí na oznámení, které
Z techniky
podle BBC vyvěsili zástupci úřadu v dublinské
T
čtvrti Damastown. Úředníci se prý rozhodli jednat
po stížnostech občanů na množství lidí pohybujících se po budově v pyžamech. Není to poprvé, co
se na britských ostrovech řeší podobný problém.
Před dvěma lety rozeslala základní škola v severoirském Belfastu dopisy rodičům, ve kterých
stálo, že mít na sobě pyžamo v době vyučování je
„lajdácké a hrubé“. A na závěr: supermarket Tesco
ve velšském Cardiffu zdobí vývěsky zakazující nákup zákazníkům, kteří přišli v pyžamu či bosí.
Programátorské odbory
protlačily do škol povinné
kurzy smrdění.
<
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
11
Čumenda
Čumenda
T
Okamžik porcelánové smrti
Stav, kde klid a pohyb existují společně. Chvíle, kdy se
porcelánová soška mění ve změť střepů. Díky extrémně
krátké expozici a zvukovým spínačům nám Martin
Klimas umožňuje vidět to, co naše oko normálně neumí.
www.martin-klimas.de
12
Foto: Martin Klimas
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
13
Čumenda
Porcelánových sošek při tom zničí hodně. Pouští je z třímetrové výšky na zem, za úplné tmy před
foťákem s otevřenou závěrkou. Zvuk dopadu díky
snímačům na jednu pětitisícinu vteřiny zažehne
světla a právě tenhle krátký okamžik zachytí fotoaparát. Martin Klimas
pak k zemi pošle ještě
když dokonale zachytí přeměnu figurky do nové formy hromady
spoustu dalších figurek,
střepů. „Tenhle způsob zobrazení nám umožňuje vidět, co běžně
než se mu výsledek zdá
nevidíme, moment přeměny, který si jinak můžeme jen předstadokonalý. Což je tehdy,
vovat. Mezistav,“ vysvětluje Klimas.
„Samotné ničení není pro tuhle práci nejdůležitější. To jen
spouští přeměnu a umožňuje ji studovat. Nejtěžší je rozbíjet
spousty figurek, dokud nenajdu snímek, který mi ukazuje něco
opravdu nového. Považuji se za sochaře, ale mám jen pětitisícinu
vteřiny na to, abych udělal svou sochu,“ dodává. =
<
14
Foto: Martin Klimas
ČiliChili | 04 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
15
Zoom
Vylejte si
obličej
„Dáte si kafe?“ ozval se mužský hlas na konci drátu, když jsem oznámila, že jsem na místě. „Ne,“ říkám. „Ani otrávený?“ směje se kurátor
depozitáře Národního muzea v Horních Počernicích a pouští mě
dovnitř. Přišla jsem kvůli sbírce posmrtných masek, tak by mě černý
humor neměl zaskočit.
Text: Zuzana Zemanová Foto: archiv, Profimedia
Vítězslav Kuželka je antropolog-muzejník od hlavy
HEYDRICH NA VÝMĚNU
až k patě. Dělat kurátora posmrtným maskám je pro
Muzeum dělá dvě věci: dokumentuje a prezentuje.
něj vášeň. Vyjíždíme výtahem, ani nevím, do kterého Pro dokumentaci musí být jeho sbírky co nejširší.
patra, kde se za plechovými dveřmi ukrývá místnost
„Snažím se zkrátka získat odlitků co nejvíc,“ planou
o rozměrech asi 5 x 10 metrů. Prostor vyplňují
panu Kuželkovi oči. „Zjistil jsem třeba, že muzeum
železné regály s poličkami od podlahy po strop
policie má masku Reinharda Heydricha. Tu bych
a v každé polici odpočívají sádrové
chtěl. Ve Slatiňanech je zase hipolomasky slavných zesnulých, náležitě
gické muzeum, kde mají řadu masek
KDE JSME TO BYLI
opatřené číslem a jmenovkou.
slavných žokejů. Takže se snažíme dát
dohromady databázi odlitků a hledáme
Depozitář Národního muzea
ESKYMÁCI MEZI BÁSNÍKY
možnosti, jak si udělat kopie. My sami
v Horních
Počernicích
Celkem teď máme 283 masek.
máme nějaké duplikáty, takže můžeme
neslouží
jen
antropologům,
Další jsou připravené, až se provyměňovat. I tak se sbírka rozšiřuje.
jsou tady mineralogové,
zkoumají a popíšou. „Dostanou se
Funguje takový výměnný obchod.“
paleontologové,
mykolok nám většinou tradičním sběrem.
gové,
botanici,
entomoloOdkazují nám je instituce jako
PŘIPRAVTE MI TY LABUTÍ ŠATY
gové a zoologové. AntropoPamátník národního písemnictví.
Získat kopie vypadá jako snadná
logické oddělení vlastní asi
Ale já sám jsem třeba sesbíral
věc. Musí je ovšem dělat sochař,
30 000 různých sbírkových
masky slavných veterinářů,“ říká mi
na což obyčejně nezbývají peníze.
předmětů, sbírka posmrtpan Kuželka. Antropologické odděI samotné kopírování je tedy trochu
ných masek je jen jejich
lení je nejmladší oddělení Národsvátek. „Naposledy jsme měli půjčenepatrná část. Seriózním
ního muzea. Vzniklo až v roce
nou masku od Vlasty Chramostové,“
zájemcům je podle možností
1967, odkdy se masky sbírají.
vypráví Vítězslav Kuželka. „Ta vlastní
sbírka Národního muzea
„Jejich velká část zachycuje
odlitek, o kterém se věřilo, že zachyna požádání přístupná.
podoby slavných osobností, ale
cuje Boženu Němcovou. V obličeji
máme tu i odlitky zachycující
je vidět utrpení nemocného člověka
různorodost lidské fyziognomie
a Němcová zemřela na tuberkulózu.
v různých částech světa. Je tu v sádře pár Eskymáků,
Přes podobné rysy tváře se ale ukázalo, že to slavná
indiánů a jiných výrazně odlišných lidských typů.“
spisovatelka není. K pravdě nás nakonec přivedla
až návštěva Kyjeva, kde mají taky sbírku. Chtěli
od nás prezidenta Beneše plus královnu Viktorii
>
16
Malý velký Napoleon
Odlévače
nezajímaly vždycky
jenom tváře
1
JAK NA DĚDU
Odlít masku je sochařina. Když dotyčný
umře, musí se jeho obličej pokrýt
„separátorem“. S úspěchem stačí i obyčejná indulona. Vznikne tak vrstva, která jemným
filtrem oddělí kůži od sádry.
2
PLEŤOVÁ MASKA ZE SÁDRY
Indulonou se natře jemnější vrstvou
sádry a udělá se takzvaný negativ. Ten
se zpevní třeba gázou, natře se větší
vrstvou sádry, aby šel sejmout, a díky separátoru
se maska snadno vyklopí.
3
VYLEJTE SE
Z negativu pak umělec dělá pozitiv,
tedy samotnou masku. Vousy a vlasy
se většinou něčím domodelovávají
nebo se použije alobal.
Strejda Nitzsche
ČiliChili | 04 | 2012
cilicili.cz | facebook.com/cilichili
17
Zoom
a nabízeli nám za to něco jiného. Vybral jsem si
Dostojevského a Tolstého. No a při té příležitosti se
zjistilo, že naše Božena Němcová je maska ruské
baletky Anny Pavlovny. I ona zemřela na tuberkulózu. Známe i její poslední slova, která zněla:
„Připravte mi ty labutí šaty.“
Svoji sádrovou podobiznu mají mimochodem
ve zdejší sbírce T. G. Masaryk i Edvard Beneš.
Takže se ptám, jestli
sbírku rozšíří i Václav
Prsa Pygmejky vždycky
Havel. Masku mu
prý skutečně sňali
zajímala studenty.
ještě v centru Pražská
křižovatka. Jestli ale
přijde do Národního muzea, je zatím ve hvězdách. „Většinou je to
na příbuzných. Muzeum nemá právo ji vyžadovat,
není to ničí povinnost,“ vysvětluje trochu posmutněle kurátor.
SÁDROVÁ PRSA
S odléváním masek slavných se začalo už dávno,
Tohle je Napoleon. Taky jste si ho
vlastně jako služba budoucím pokolením. Hodí se
představovali jinak?
například sochařům a malířům, kteří tak snadno
zjistí, jak slavný mrtvý vypadal. Vznikla tak řada
slavných soch a bust. Když maska není, je to problém. Kdysi se řešila podoba Karla Hynka Máchy.
ten je zrovna na výstavě na Vítkově,“ říká Vítězslav
Tomu nikdo posmrtnou masku nesňal, takže se
Kuželka. Vystavení jednotlivých masek při konkrétvlastně nevědělo, jak vypadal. Bylo nutné přikročit
ních příležitostech je podle něj také asi jediným způk rekonstrukci podoby z lebky. A to je pochopitelně
sobem, jak masky zajímavě prezentovat veřejnosti.
technika méně přesná. Takže Máchu si dodnes
„Upřímně řečeno, ona by to asi pro návštěvníky byla
kdekdo maluje, jak chce.
dost nuda, vystavit všechno. Sádra je
Odlévače ale nezajímaly
sádra a jednotlivá maska uvádějící třeba
vždycky jenom tváře. Mají tu třeba
souhrnnou výstavu daného umělce
KAM ZA MRTVOLÁKY
i odlitky rukou Maxima Gorkého
zapůsobí mnohem víc než desítky
nebo Karolíny Světlé, kdybyste
Pokud byste měli chuť
na první pohled velice podobných
si chtěli potřást. Ale i pikantnější
vyrazit za posmrtnými
odlitků“. V expozici o nevidomých mohli
exponáty. „Například komplet
maskami na rodinnou
návštěvníci například zkoumat posmrthruď, prsa nějaké Pygmejky
výpravu, směřujte své kroky
nou masku Oskara Bauma, pražského
s pěkným tetováním. Studenty
do Hrdličkova muzea
německého židovského spisovatele,
sochařství to vždycky dost zaujme.
člověka v Praze. Instituce se
který byl od narození slepý. V jeho
Ale obličeje samozřejmě převažují.
může pochlubit rozsáhlou
obličeji je to vidět.
Můžu vám ukázat královnu Viktorii,
sbírkou osobností
Na závěr se ptám, jestli se posmrtné
Napoleona, Nietzscheho a spoustu
(například J. E. Purkyně,
masky snímají vždycky až na smrtelné
dalších. Třeba Jana Palacha, ale
L. van Beethoven,
posteli. Jestli je zkrátka nutně musí proA. Dvořák), ale také třeba
vázet ta mírně záhrobní atmosféra. „Ale
kolekcí trepanovaných
ne, udělat se dají i během života. Paní
lebek. Mezi exponáty
docentka Titlbachová z katedry antronajdete odlitky obličejů,
pologie kdysi dělala odlitek obličeje své
rukou, noh, plastické tetuáže
dcerky každý rok, aby dokumentovala
či vzorky vlasů Pygmejů
změny během jejího života. Dcera má
nebo busty. A také oblidneska z dětství místo obyčejných fotek
čejové odlitky indiánů.
pěkných pár kilo sádry.“
<
18
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Téma
2052
J E T U VÁ L K A
SPORTŅ
Hokej nebo biatlon jsou poŒád ještŌ v televizi. Ale už jim tikají stopky. Brzo je
nahradí úplnŌ jiné, jednodušší a víc sexy disciplíny. TŒeba Üorbal nebo freediving.
Text: Natálie Veselá, Jiří Holubec, Lenka Ciznerová, Pavel Voňka =Illustrace: Ruth Vissing
Co se vám vybaví, když se řekne skok daleký koňmo,
překážkové plavání nebo jeu de paume? Pravděpodobně nic. Přitom to jsou všechno olympijské disciplíny, kterým se ještě nedávno věnovaly tisíce lidí.
Dneska jako by se po nich žíněnka slehla. A nenechte
se mýlit. To samé se může stát třeba s fotbalem.
Mainstreamové sporty už dávno nejsou, co
bývaly. Věnuje se jim tolik lidí, že utrpět aspoň nějaký
úspěch znamená začít s profikariérou v jeslích, v patnácti podstoupit proces genové mutace a ve dvaceti
odejít do invalidního důchodu nebo se stát rozhodčím. Šílené sumy peněz, které vrcholovým sportem
20
protékají, mu taky moc nesvědčí. Jak dlouho si
myslíte, že může vydržet fotbal, kde se bafuňářům
vyplácí uplácet i žákovské soutěže a reprezentanti
berou šestimístné prémie snad i za to, že cestou
z prohraného mače nepodpálí letadlo?
Lidská vynalézavost je naštěstí nekonečná
a degenerující dinosaury hbitě nahrazují disciplíny
nové. Ne všechny nové sporty samozřejmě projdou
zkouškou přežití (upřímně – proč by mělo existovat
něco jako podvodní hokej nebo přespolní běh
s manželkou na zádech?). Ty, které obstojí, si ale
vedou nadmíru dobře.
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
21
Téma
DARWIN
VYBÍRÁ HOKEJKU
lorbal se u nás za dvacet
poskytuje vyznavačům dojem, že
let vyšplhal na druhé
jsou členy elity. Snad i ten fotbal
místo v počtu registropřežije, když už pro nic jiného,
vaných hráčů. Proč?
tak aby mohli tatínci tvrdit synům,
Protože chytře vyzobal
že „za jejich mladejch let to bejvalo
atraktivní hokejové
daleko lepší“. Rozhodně se ale
prvky a přechodem
připravme na to, že za pár desítek let
na plastové hokejky, lehké
budou olympijské hry vypadat jinak.
míčky a tělocvičny otesal
MUŽI V OFSAJDU
hokejové nedostatky. Tedy
Znechucení lidu z korupce a podvodů ve „velmonokly od puků, drahé vybavení a vstávání
kých sportech“ u nás dosáhlo takové míry, že se už
na tréninky ve čtyři ráno kvůli nedostatku volných
fotbalu a hokeji nevěnujeme tolik co dřív. Pasivně,
hodin na zimáku.
ani aktivně, diváků na zápasech ubývá a hráčů
Ale na to, aby sport začal hrát opravdovou první
na hřištích jakbysmet. Holdujeme jiným, mediálně
ligu, nestačí mít obrovskou členskou základnu
atraktivnějším sportům, které nám dokážou poskyta dobře organizované soutěže. Křest ohněm dnes
nout radost ze hry. Právě ta je paradoxně tím, co se
probíhá na televizních obrazovkách.
podle kulturního historika Johana
Když divákům nenabídnete víc než
Huizingy v moderní společnosti
bandu zpocených kluků s plastovou „Za bľžkańskou výstroj dáte
z vrcholového fotbalu a hokeje
hokejkou, můžete rovnou zapozhruba
o
polovinu
ménľ
než
vytrácí: „Nejde už o hru, ale ani
menout, že vaše utkání bude kdy
o vážnou záležitost. Velký sport
za výbavu na sjezdovku.
komentovat Robert Záruba.
je dnes propagandistickou mašiChytře šli na diváky v lenoškách
A
bílé
stopy
jsou
na
rozdíl
nerií, kterou hýbe úzká vrstva lidí
třeba plážoví volejbalisté, kteří
– majitelů. Uměle se při tom udrod vlekŅ k mání zdarma.“
vsadili na estetický dopad dresů
žuje zdání hry, aby se stimulovala
ve formě bikin. Nebo krosaři
poptávka. Do televizních přenosů
na BMX kolech, kteří do skomírající cyklistiky přilili
se stále častěji vkládají reklamy, při kterých sportovci
adrenalin motokrosových závodů. Oba sporty se
čekají, než se odvysílá spot. V důsledku toho se
díky tomu už zabydlely na olympijských hrách, kam
z hokejového utkání (kdysi dvouhodinového) stává
kromě nich směřuje třeba i paintball. Ten kromě
tříhodinová bitva reklamních agentur o co největší
jiného dokazuje, že nové sporty nemusí vznikat
porci reklamního času.“
mutací sportů starých. V jeho případě stačilo
Jestli vám ta slova připadají zbytečně kritická,
adaptovat klučičí touhu hrát si na vojáky, vymyslet
zkuste si vzpomenout, kdy naposled vás nějaký
jakás takás pravidla, a za patnáct let tu máte třetí
televizní přenos sportovního utkání zvedl ze židle
nejpopulárnější adrenalinový sport na světě.
a donutil obejmout tchána. Průzkumy a statistiky
Nechceme tvrdit, že všechny sporty se budou
mluví jasně. Fotbal si loni „jen tak“ zahrálo jen 6 propostupně měnit v něco jiného. Takový tenis má
cent lidí ve věku 12 let a výš. Mnohem vyšší počty
slušnou šanci přežít už jen kvůli hekajícím kráskám
Čechů tráví svůj volný čas na kole, na běžkách,
v minisukních. Golf bude pořád populární, protože
ve squashových halách a na golfových hřištích.
22
VOLEJBAL:
OLEJBAL:
AL: 49 000
LYŽOVÁNÍ: 37 000
LYŽOVÁ
BASKETBAL:
TBAL: 37 000
FLORBAL: 59 000
FOTBAL: 690 000
2012
GOLF: 50 000
HRÁĄI
V ĄST V
TENIS: 58 000
HOKEJ: 55 000
LEVNĚJŠÍ JE LEPŠÍ
Neustále vzrůstající popularita florbalu u nás nepochybně vychází z hokejové tradice. Česká florbalová unie je z hlediska počtu členů na třetím místě
za prvními Švédy a druhými Finy. Ve střední Evropě
jsme skutečnou florbalovou velmocí a v školních
hodinách tělesné výchovy je dnes florbal číslo jedna.
Strmý nárůst obliby běhu na lyžích lze také připsat nízkým nákladům a snadné dostupnosti. Podle
Tomáše Gnada, šéfredaktora magazínu Nordic,
počet upravených běžkařských stop v ČR pořád
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
roste. A to nejen ve vyhlášených lyžařských střediscích. Lidi si nemusejí stopu
prošlapávat sami, zkrátka do ní nastoupí
a jedou. Za běžkařskou výstroj dáte zhruba
o polovinu méně než za výbavu na sjezdovku.
I když už dnes některé obce uvažují o jejich
zpoplatnění, jsou bílé stopy na rozdíl od vleků
k mání zdarma. A to je vzhledem k tomu, že ročně
jsme v průměru ochotni na položku sport v osobním rozpočtu vyčlenit maximálně 25 000 Kč, důvod
k zamyšlení. Navíc pořád přibývá lidí, kteří tvrdí,
>
23
Téma
že při kličkování mezi šílenci na sjezdovce si prostě
neodpočinou. Chtějí si vyčistit hlavu a protáhnout
tělo. K tomu jsou běžky jako stvořené. Podle Tomáše
Gnada se příznivci běžek rekrutují především
z letních vyznavačů cyklistiky, kterých je v Česku
odhadem 1,5 miliónu.
SQUASH SI
MŮŽE PINKAT
Patříme mezi země
s největším počtem
squashových kurtů
na počet obyvatel. Ještě před pár
lety mělo třískání
HOKEJOVÁ VÝSTROJ PRO DÍTį
gumovým míčkem
o zeď pověst sportu
Suspenzor s podvazky
240
pro snoby, výdoChrániče holenní
650
bytku kapitalismu
Chrániče loketní
380
pro topmanažery,
Vesta
650
tuneláře a novodobé
Kalhoty
650
mafiány. A to i přesto, Kšandy
220
že squash vymysleli
Dres
360
už v 19. století angličtí Rukavice
850
vězni zavření mezi
Hokejka
320
čtyřmi stěnami proti
Helma
1500
svojí vůli. Dnes se
Brusle
od 1400
squash snobské
nálepky už dokázal
zbavit a propadají
mu lidé nejrůznějších
věkových i sociálních
skupin. Podle trenéra
Petra Fajkoše došlo ke zlomu zhruba před čtyřmi
lety, kdy se zájem o squash ustálil na lidech, kteří jej
opravdu chtějí hrát, a ne jen být viděni na kurtech.
Kouzlo squashe podle Fajkoše spočívá v úspoře
času: „Za poměrně krátkou chvíli vydáte slušné
množství energie. I hráči, kteří jsou na nízké úrovni,
si můžou dobře zahrát a vypotit se, čímž krásně splní
účel, pro který přišli. Třeba ve srovnání s tenisem,
kde se ze začátku mnohem míň hraje než běhá pro
míčky.“ Stejně jako v případě florbalu je i u squashe
velkou výhodou, že nemusíte brát žádné ohledy
na počasí. O tom, jaký má squash potenciál, svědčí
i jeho nejrůznější odnože, které se i u nás množí jak
houby po dešti. Například ricochet, který vznikl kombinací squashe a racquetballu, nebo wallyball, jakýsi
hybrid volejbalu hraný na squashovém hřišti. Věřte
FLORBALOVÁ VÝSTROJ PRO DÍTį
Florbalová hokejka
Florbalový míček
Vak
Potítka
Boty
Dres
Štulpny
400
36
440
200
550
500
219
nám, že o obou těchto
sportech, jejichž devízami jsou jednoduchá
pravidla a snadno
zvládnutelná technika,
ještě uslyšíme.
No a pak je tady
golf, jehož osud je
v zemích Koruny české
podobný squashi.
Kdysi vysmívaný „snobismus“ dnes hraje
kolem 50 000 registrovaných hráčů ze všech vrstev
obyvatel. V roce 1997 čítala Česká golfová federace
pouhé čtyři tisícovky členů. O deset let později jich
bylo 30 000. Tzn. za jedinou dekádu vzrostl zájem
o golf o 650 %, což nemá jinde v Evropě obdoby.
I přes svou časovou i finanční náročnost golf jede.
Staví se nová a nová hřiště, na území republiky jich
najdete kolem osmdesátky. A co je na tomto sportu
vlastně tak lákavého? Jeho příznivci mluví o celé
řadě věcí. Jste v přírodě, trávíte čas s přáteli, pěkně
se projdete, a ještě zažijete nějaké to drama. Dá se
hrát do pozdního věku a v relativně jakékoliv fyzické
kondici. Můžete hrát i sami se sebou…
Kdo ví, co přijde dál, možná začneme masově
hrát kriket nebo vodní pólo. Každopádně jsou u nás
netradiční sporty na vzestupu.
7220 Ką 2345 Ką
24
<
TELEVIZE
MĽNÍ SPORT
Nejde jen o to, že díky technologiím dnes
vidíte každou kapku potu na šampionovľ
Ąele. Sportovní události se už dávno
plánují s ohledem na program televize –
aby divák v Japonsku mohl sledovat NHL
v pńímém pńenosu. Televize mľní i základ,
na kterém sportovní vesmír stojí. Pravidla
jednotlivých disciplín.
V knize Sport ve společnosti vyjmenovává profesor Jay Coakley pět zadání,
kvůli kterým se v komerčním a medializovaném sportu mění pravidla:
1. Zrychlení akce
2. Zvýšení skórování
3. Zajištění vybalancované úrovně
soupeřů, aby byl výsledek předem
nejistý
4. Maximalizace dramatických
momentů
5. Poskytování reklamního prostoru
Pan profesor ví, o čem píše. A jak to
vypadá v praxi?
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
LEDNÍ HOKEJ
V sezoně 2005/06 přistoupila NHL ke změně
pravidel, skončí-li utkání remízou. Zavedla rozstřel
a samostatné nájezdy. Tímto krokem se značně
zvýšilo napětí a zhoustl boj při postupu do play off.
Zatímco vítěz zápasu v základní hrací době získává
dva body a poražený nic, v remízovém duelu se rozdělují body tři. „Fanoušci prostě nechtějí odcházet
s pocitem, že viděli opravdu vydařenou remízu,” řekl
ke změně trenér hokejistů Minnesoty Mike Yeo.
BASKETBAL
V polovině padesátých let se basketbal potýkal
s diváckým nezájmem. Vzniklo „pravidlo 30 sekund“.
To nařizuje hráčům do třiceti vteřin od získání
míče střílet na koš. Tento krok znemožnil hráčům
schválně „nehrát“ během utkání a zbavil basket
slepých míst, která se objevovala stále častěji. V roce
1980 se kvůli lepší orientaci hráčů, ale hlavně
>
25
Téma
Jak Katka Neumannová
Neumannov udělala z lyžování telenovelu
televizních diváků vybarvilo basketbalové hřiště.
Vyznačil se středový kruh, území trestného hodu
a celé hřiště se od zámezí odlišilo jinou
barvou palubek.
TENIS
Roku 1971 se ve Wimbledonu představil tiebreak,
rozhodující třináctý game v setu. Jeho úkolem bylo
popohnat dlouhá a nudná utkání. V roce 1989 se
tiebreaky začaly hrát v rámci Davis Cupu. Kvůli lepší
orientaci televizních diváků pronikly do „bílého
sportu“ barvy. Míček se vybarvil do reflexní žluté
a hráči do jakékoliv barvy, která je napadne.
AMERICKÝ FOTBAL
Nejdříve se zkrátily v NFL poločasy, aby se utkání
nacpalo do dvouapůlhodinového bloku vysílacího
času. Pak to televize zvrátila naopak. Reklamní přestávky způsobily, že průměrná délka utkání v NFL se
v roce 1990 natáhla na 3 hodiny a 11 minut.
26
GOLF
Už v roce 1958 americká Profesionální golfová
asociace vyměnila match play (hru na 18 nebo 36
jamek) za stroke play (hra na 72 jamek) a změnila
systém skórování od původního bodu za každou
jamku na počítání ran nad či pod par (normu
hřiště). Cílem těchto změn bylo zajistit, aby se
všechny hvězdy dostaly do závěrečných kol turnaje
a diváci vydrželi u televizorů až do konce.
KRIKET
Potřebu přivést tuto národní hru blíž k časovým
rozvrhům ostatních týmových sportů a tím přilákat
diváky probírala ECB neboli Anglická kriketová
rada už v roce 1998. A v roce 2003 se rozhoupala
a do světa profesionálního kriketu zavedla T20. Tato
upravená forma hry zkrátila dobu utkání z několika dní na cca 3 hodiny. Aktuálně se podle těchto
pravidel hraje největší kriketová liga na světě Indian
Premier League.
<
HOLKY
S ŠIŠKOU
text: Martin Pistulka
Prsa mám rád. Organizátońi sportu budoucnosti zvaného
Sexy liga jich slíbili vrchovatľ. A taky kvalitní sportovní
výkony a vŅbec bezkonkurenĄní show. Esenci moderní
zábavy. Odhazuju pńedsudky a tľším se. Chci vidľt PRSA!
I když jde o premiéru, mám konkrétní představu, co
od Sexy ligy čekat. Restauraci Hooters a Pobřežní
hlídku v jednom. Polonahé holky budou hrát ragby.
O sport ale nepůjde. Čuju hromadné, lehce erotické
tření opocených těl. Mičuda a soutěžní adrenalin
jsou navíc. Jako nutný rámec, ve kterém se celá
podívaná musí odehrát, aby divákům nebylo úplně
trapně.
PŘEDEHRA
Cestou do Holešovic přemýšlím, jestli je celá akce
opravdu přístupná od 18 let, jak bych předpokládal.
Tramvaj je totiž plná dětí rapujících Rytmuse, který
má být taky v programu. Na opravdové pochyby ale
není čas. Už jsem došel příliš daleko. Do zákulisí.
>
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
27
Téma
28
Vidíš to? Jako co? Jako nic.
Jasně, trochu se
podrbejte.
CO JE SEXY LIGA?
„Velkolepá kulturně-sportovní show s charitativním přesahem,
která reaguje
na poptávku trhu
po atraktivní kombinaci
sportu a zábavy,“ tvrdí
pořadatel. Ve skutečnosti jen
estráda, na které hrají
modelky, sportovkyně
a jiné krasavice ragby.
Pravidla jsou zjednodušená na dřeň, dívky
polonahé. Osm uměle
vytvořených týmů spolu
soutěží v turnaji vyřazovacím způsobem, vítězný tým
se pak podívá na dovolenou
do Egypta. Celkem má Sexy
liga v plánu hned deset
turnajů, z toho polovina se
odehraje v Praze.
V tunelu, kudy normálně chodí na led hokejisté
Sparty, se tísní stovka nádherných holek. Na sobě
těsné oblečky a navrch kápě. Vřeští jako amazonky.
Skoro bych věřil, že turnaj a svoji týmovou příslušnost berou smrtelně vážně. Mně to každopádně
přijde jako slibná předehra.
Začíná show. Triumfální nástup do potemnělé
arény, nechybí ohňostroje a úvodní tanečky. Šest
tisícovek diváků nadšeně povykuje a já se olizuji
jako mlsný kocour.
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
MÁME PRSA, PRSA, PRSA, PRSA!
Dost bylo vábení. Hala s napětím očekává to, na co
skutečně přišla. Prsa. Ještě povinná ragbyová úlitba
v podobě dívčí haky. Výhrůžky smrtí a utrpením
se nekonají, holky křičí „Máme prsa, prsa, prsa!
Máme zadky, zadky, zadky!“ a můžeme začít.
Už po prvních minutách musí být všem jasné,
že o sportu nemůže být ani řeč. Holky sice půl
roku trénovaly, některé prý dřely i třikrát týdně,
nicméně výsledkem je organizovaná holomajzna.
Nulový sportovní zážitek rozhodně přežiju.
Jenže – nekonají se ani prsa. Marně pátrám
po pohupování, vlnění a drobném poodhalování. Trikoty drží fest. Žádné hluboké výstřihy
a drobné obscénnosti. Vytoužené podívané je
žalostně málo. Navíc i to málo, co zbývá, sleduju na kosmickou vzdálenost. Jsem zklamaný.
Připadám si jako šmírák, co si navrtal dírku
do špatné šatny.
CUDNÁ NUDA
Přemýšlím, kde se stala chyba. Nejspíš v úplném
nepochopení. Na první pohled je přece jasné,
co tomu chybí. To, co by rádobyprudérní Amerika pojala jako velkolepou, dekadentní, možná
i trochu bizarní show, to v českých rukách zmutuje
do sportovního odpoledne v katolické škole. Úplně
zbytečného.
Jalová zábava pokračuje i v dalších zápasech.
Holky se snaží. Aby taky ne, každý zápas Sexy ligy
mají placený (stejně jako tréninky), vítězky turnaje
navíc poletí k moři. Za výhru se řežou jako koně.
Krvavé zadnice a jelita ovšem hladinu adrenalinu
zvednou málokomu. Rozhlížím se kolem a podobný
vztah k odřeninám bude mít nejspíš většina publika.
Atmosféra uvadá a rozpaky jen umocňují kulturní
vložky. Monika Bagárová, Rytmus, Ben Cristovao.
Po čtvrtém zápase ztrácím víru i trpělivost. Je mi
fuk, kdo vyhraje. Největší prsa, která jsem dnes viděl,
byla ta Darinky Rolincové. Z dálky. A víc vidět nechci.
Jdu za ženou. Čeká mě doma.
<
29
Téma
UĄIT SE OD
LADY GAGA
Sportovní marketér Tomáš JanĄa má osobní misi. Chce
zmľnit chování sportovních klubŅ v ăesku. V tom, jak sport
prodat divákŅm i sponzorŅm, jsme prý u nás pońád sto let
za šimpanzi.
TOMÁŠ
JANĄA
Proč je dneska problém přilákat lidi na fotbal?
Nabídka sportů je široká jako nikdy předtím.
Mluvíme o stovkách sportů, zatímco ještě koncem
minulého století to byly desítky. Další důvod je
globalizace. Z pohledu fanouška si dnes Sparta
nekonkuruje jen se Slavií a s Plzní, nýbrž s jakýmkoliv
jiným týmem a ligou, kterou jde sledovat. Pokud vás
něco nudí, není nic lehčího než zmáčknout tlačítko
na ovladači a sledovat, číst a hrát něco jiného.
Kdy zhruba došlo k tomu rozšíření nabídky?
Asi tehdy, když se v obchodech začalo nabízet místo
pěti 50 šamponů a místo dvaceti 200 počítačů.
Sortiment se bude rozšiřovat i dál. Tradiční velké
sporty jako fotbal a hokej na tu změnu reagují jen
těžkopádně, nezvládají se prodat v novém prostředí.
Nedávno jsem viděl Ligu mistrů v šipkách v Anglii
a bylo to skvělé. Chápete, v šipkách! Původně
30
hospodský sport tam dokázali zabalit a naservírovat fanouškům v naprosto profesionálním podání,
před vyprodanou halou. Malé a mladé sporty umějí
udělat perfektní prezentaci, okopírují, co funguje
v zahraničí, pracují víc s internetem a sociálními
sítěmi. Tradiční sporty jsou zřetelně těžkopádnější.
Velké rozpočty tedy nejsou nutné?
Víc peněz není samozřejmě nikdy na škodu. Díky
internetu ale dnes můžete být vidět za pár korun. Vezměte si pár kluků na snowboardu, dejte jim kameru,
a mládež odkojená MTV z toho sestříhá parádní
video. Nedávno jsem viděl klip, co si na koleně natočilo pár českých kluků, kteří to parádně umějí s florbalovými holemi. Tohle video má dnes na YouTube 600
tisíc zhlédnutí. O takových číslech si mohou nechat
profesionální české týmy jenom zdát.
Takže dominantní postavení televize je pasé?
Ne tak docela, televize má pořád velkou sílu. Finále
Super Bowlu je v Americe stále jedním ze dvou
největších svátků v roce, scházejí se celé rodiny
a skupiny přátel. Velkou výhodou televize je tradice.
Jenže třeba naše televizní prezentace fotbalu je
tragédie. Když mluvíte s fanoušky, všichni opakují,
že si radši vypínají zvuk nebo to nakonec stejně
přepnou, protože nevydrží s nervy. Proti tomu jde
jiný trend. Kluby a svazy si budují vlastní kanály,
Kriket to zvládnul
TOMÁŠ JANČA 1978
Vystudoval marketing
a management na Vysoké
škole ekonomické v Praze
a na Instituto Tecnológico
Autónomo de México
Florbalový kouzelník z Youtube
zaměstnávají novináře a stávají se de
facto sami mediálními společnostmi,
které oslovují fanoušky přímo.
Média sporty mění, ale jak?
Nejpopulárnějším sportem v Indii
je kriket. Jenže jeden zápas v něm
trvá třeba i týden, což je pro televizní
Vlastní a provozuje web
prezentaci krajně nepraktické. A tak
www.sportbiz.cz, který
vznikla krátká verze, které říkají T20.
se jako jediný v ČR věnuje
Podle těchto pravidel jede jedna z nejsportovnímu marketingu.
větších ligových soutěží světa, Indian
Premier League, kterou pravidelně
sledují i fanoušci z Evropy a jiných zemí.
Když chci založit cool sport, jaký by měl být?
V roce 1990 u nás florbal prakticky neexistoval.
Dneska je to po fotbalu druhý nejpopulárnější sport.
Proč? Protože ho můžete hrát v jakékoliv tělocvičně,
stačí vám k němu hokejka a míček. A samozřejmě,
když to hraje váš kámoš nebo spolužák, zkusíte to
taky. Důležitý je ten první kontakt a to, jak dlouho
vám bude trvat, než se dostanete na rozumnou
úroveň. Florbal můžete hrát okamžitě. Určitě
pomůže i to, když sport nemá moc složitá pravidla,
je dynamický a produkuje adrenalin.
Mají pořád vliv sportovní hvězdy?
Určitě. Tenis šel kdysi hodně nahoru s Lendlem
a Navrátilovou, v posledních letech už to tak slavné
nebylo. Teď s Berdychem a Kvitovou bude určitě
zase růst. Celebrity ve sportu dokážou hodně. I když
se o něj vůbec nezajímáte, víte, kdo je Jágr nebo
Čech. Přesto když si vezmete třeba Sáblíkovou, je to
hvězda první kategorie, ale rychlobruslení se kvůli ní
masově nerozšíří. Pokud na rychlobruslení aplikujete měřítka, o kterých jsme mluvili, má mnohem víc
bariér než ten florbal.
Trenér trenérů Wayne Goldsmith si myslí, že brzo
úplně zmizí fyzicky a časově náročné sporty jako
gymnastika nebo plavání. Jak to vidíte vy?
Neřekl bych, i na fotbalisty jsou dnes kladené
mnohem větší fyzické nároky než před třiceti lety.
A které zmizí? Nevím, ale přežijí určitě ty, které se
rozumně změní, aniž by tím popřeli to, co je činí
jedinečnými. Třeba kriketu se to povedlo. Rozhodně
všechny budou muset dělat všechno pro to, aby si
udržely divákovu pozornost a nabízely zábavnější
produkt než ostatní. Vemte si Lady Gaga, to je asi
nejsilnější značka současné pop-music. Kvůli zpěvu?
Ne. Je to sice výborná zpěvačka, ale takových jsou
tisíce. Lady Gaga umí udělat show, pracovat s médii,
ale především si cíleně buduje přímé komunikační
kanály k fanouškům. A ti ji milují. Nedávno spustila
svou vlastní sociální síť Little Monsters. Takové věci
by měly dělat sportovní značky. Výkony na hřišti jsou
základ, ale dneska už zdaleka nestačí.
<
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
31
Téma
SHOW
SPORT Y
Jako první vás urĄitľ napadnou boardingy – skate, snow,
wake, surf... SportŅ na koukání je Ąím dál víc. Nľkteré
z nich se svou podstatou netají a samy se zvou „produkty
zábavního prŅmyslu“. V jiných jde hlavnľ o adrenalin,
nebezpeĄí a Ąasto i život.
FREESTYLE MOTOCROSS
V roce 1924 se v anglickém Surrey uskutečnil první
závod motorek v rozbahněném terénu. Postupně se
přidávaly ostré zatáčky na kratších trasách a skoky.
Jezdci, obvykle ti, kteří už věděli, že závod prohrají,
na nich začali vesele poskakovat k obveselení sebe
i diváků. V roce 1998 vznikla Mezinárodní asociace
freestyle motocrossu a jako doprovodný program
regulérních závodů se začaly pořádat freestylové
soutěže. Během následujících deseti let se změnilo
všechno. Hranice možností triků, věk účastníků
i množství diváků. V roce 2002 se jezdcům Miku
Metzgerovi a Travisu Pastranovi podařilo nemožné.
Udělat s těžkým strojem ve skoku salto nazad bylo
do té doby v motocrossovém světě reálné asi jako
svatý grál. O čtyři roky později Pastrana dokázal
dvojité salto nazad, rok po něm se do Guinnessovy
knihy rekordů zapsal Čech Petr Pilát – jako nejmladší
zvládl „back-flip“. Tehdy mu bylo 14 let. Letos mu
bude 21 a pořád žije. A patří ke světové špičce.
PARKOUR
Parkouristům by se to nelíbilo. Nelíbilo by se jim
ani slovo show, ani sport. Překonávání překážek
v městské džungli vymyslel v padesátých letech
Francouz David Belle, který se narodil ve Francouzské Indočíně a dostal tam vojenské vzdělání. Věnoval
se bojovým uměním a jeho cesta k tomu, co je dnes
parkour, byla hodně ovlivněna otcem – vojákem
francouzské armády. Podle parkourové definice jde
o umění pohybu, jehož cílem je dostat se z bodu
a do bodu b co nejefektivnějším způsobem. A tím
jsou především různé skoky (na té nejvyšší úrovni
třeba z domu na dům), salta, šplhání, běh, lezení
a kutálení se. Původně v přírodě. Po přesídlení
do Francie se Belle začal tomuto umění věnovat
v městských kulisách. Parkour je založen na filozofii
32
„Být silný, abys mohl pomáhat lidem“ a nesoutěží se
v něm. Přesto různé skupiny parkouristů vystupují
v rámci exhibicí a v České republice mají už několik
let vlastní „parkour jamy“. I když to není sport,
jsou tihle kluci a holky jako z gumy velmi divácky
atraktivní.
CLIFFDIVING A FREEDIVING
Freediving a cliffdiving jsou skoky do vody, jak je
znáte třeba z olympiády, ale nikoliv do bazénu,
ale do přírodních vod. Lomů, jezer, moří. Taky
tahle adrenalinová legrace je poměrně stará a její
kořeny sahají někam do 18. století na Havaj. Tamní
bojovníci se vrhali ze skal do moře, aby udělali
dojem na svou vyvolenou. A zhruba o sto let později
v tom začali soutěžit. Dnes skáčou cliffdiveři z výšky
až 30 metrů i do 5 metrů hluboké vody a jejich těla
se řítí rychlostí až 100 kilometrů v hodině. V České
republice působí už dvanáctým rokem občanské
sdružení Highjump, které každoročně pořádá
stejnojmenné závody v cliffdivingu v lomu ve středočeských Hřiměždicích. A je to zábava se vším všudy,
stánky, suvenýry, hudbou a spoustou dalších atrakcí
pro adrenalinu chtivého diváka. Loni se tu poprvé
představilo I nejbizarnější skokanské odvětví vůbec,
a sice splashdiving. Cílem této disciplíny není ladný
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
dopad do vody, vyhrává ten, kdo hodí největšího
placáka. A prý je to oficiální sport. A kdybyste měli
chuť na něco ještě šílenějšího, najděte si na YouTube
base jumping. To jsou chlapíci, co prostě skáčou
z vysokých věcí, skal či věží na svahy a doufají, že se
jim povede dobře dopadnout.
<
33
Téma
2052
OLYMPIÁDA
BUDOUCNOSTI
Takhle nľjak bude pńed XL. olympiádou v roce 2052 psát
Ąasopis Sports Animated o nejdŅležitľjších zmľnách, které
se ve sportu udály bľhem první poloviny 21. století...
SPORTY NA LOH
1. Atletika
2. Ultimátní zápasy
beze zbraní
3. Ultimátní zápasy se
zbraní
4. Zápasy robotů
5. Basketbal
6. Fotbal
7. Ragby
8. Tenis
9. Gymnastika a tanec
10. Závody motorových
lodí na divoké vodě
34
11. Závody motocyklů
a vznášedel
12. BMX
13. Laserová střelnice
14. Překážkové plavání
a skoky do vody
15. Florbal
16. Vzpírání
17. Virtuálněrealitní hry
18. Extrémní golf
19. Debatní disciplíny
20. Poker
21. Dvacetiboj
(všechny disciplíny
zkombinované
do jedné)
KVÓTA MINIMÁLNÍ SLEDOVANOSTI.
Na začátku 21. století vzniklo obrovské množství
nových sportovních disciplín a vzhledem k jejich
zavádění do olympijských her bylo nutné vyřazovat
sporty starší a přežité. Po bouřlivých debatách se
olympijský výbor rozhodl řídit se klíčem televizní
sledovanosti. Sporty, které nedosahovaly minimální kvóty, dostaly jednoleté období na nápravu
a během něj se sport prakticky přes noc změnil
k nepoznání. Například golf zavedl možnost
aktivní obrany včetně útoků dřevem i železem,
zatímco curling vsadil na výbušné kameny.
Některé asociace se snažily dosáhnout kvóty
spojením s ostatními slabými sporty (inspirací jim
byl dnes již klasický šachobox, založený v roce
2006). Největší úspěch zaznamenala Mezinárodní plavecká federace zavedením závodů bez
plavek. Kromě nárůstu sledovanosti v řádech
stovek procent vyřešila i dlouholetý problém se
zakazováním či povolováním plavek zlepšujících
výkony závodníků. Příklad následovala i federace
beachvolejbalu a moderní gymnastiky. Neuspěla
s ním tenisová asociace, která nedokázala uspokojivě vyřešit problém ukládání míčku pro druhé
podání. Žádost zápasníků ve volném stylu, kteří
nahotu odůvodňovali tradicí starého Řecka, byla
zamítnuta jako nechutná.
VYPADLY
Badminton, házená,
moderní pětiboj, stolní tenis,
triatlon, vodní pólo
SLOUČENY BYLY
Box, džudo, taekwon-do,
zápas (ultimátní zápasy beze
zbraně). Jachting, kanoistika a veslování (závody
motorových lodí na divoké
vodě). Lukostřelba a střelba
(lasertag). Plavání, synchronizované plavání a skoky
do vody (překážkové plavání
a skoky do vody),
NAHRAZENY BYLY
Cyklistika (BMX), Jezdectví
(kvůli nátlaku ochránců
zvířat byli koně nahrazeni
motocykly), pozemní hokej
(florbal), šerm (ultimátní
zápasy se zbraní).
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
MĚŘENÍ A HODNOCENÍ
Velké změny zaznamenaly sporty, kde se
o vítezi rozhodovalo měřením. Rozdíly mezi
vítězi a poraženými se postupně smazávaly
už odpradávna – na setiny vteřin se měřilo už
v roce 1920 a cílová kamera byla zavedena
v roce 1932 na olympiádě v Los Angeles.
Časem se začaly množit hlasy požadující
návrat původní olympijské tradice, kdy vítěze
neurčoval čas, ale prosté pořadí. V roce 2036
se začalo s implantací čipů do těl závodníků.
Signál v cílové čáře přes ni propustil pouze
vítěze a ostatní závodníky zasáhl silným elektrickým šokem. Zařízení se setkalo s takovým
nadšením, že bylo okamžitě zavedeno do oficiálního programu olympiády a vžilo se pro
něj pojmenování First Man Standing. Sporty,
kde rozhodovalo hodnocení rozhodčích, byly
zrušeny úplně.
POVOLENÍ DOPINGU.
Že je boj s dopingem marný, si představitelé
olympijského výboru uvědomili po hrách
v Pekingu. Tam kontroloři zavedli nařízení
mrazit vzorky moči a testovat je znovu
po čtyřech letech, až kontrolní testy doženou
náskok dopingových vývojářů. Když v roce
2014 po výpadku elektrické energie v centrálním
skladu antidopingové komise všechny vzorky
roztály, bylo povolení používání podpůrných látek
v podstatě jednomyslně odhlasováno.
GENETICKÉ ÚPRAVY SPORTOVCŮ
První konference o genovém dopingu proběhla
už v roce 2001, nakonec byl zakázán o dva roky
později. Ovšem už během zimní olympiády v Turíně
padlo podezření, že abnormálně vysoký počet červených krvinek v oběhu německých sportovců může
být způsoben užíváním genetického preparátu
Repoxin. Na následující letní olympiádě v Pekingu
se uvažovalo o přísných kontrolách, ale nakonec
se od nich upustilo kvůli obavám, že by se čínští
pořadatelé mohli naštvat. Po povolení klasického
dopingu byl povolen i genetický s odůvodněním,
že po něm alespoň nerostou sportovcům ňadra
a sportovkyním kníry.
ONLINE SPORTY
První turnaj ve SpaceInvaders se odehrál v roce
1980 a zúčastnilo se ho na 10 000 závodníků.
Ve 20. letech 21. století zjistili experti Mezinárodní
zdravotnické organizace, že hráči online her patří
k fyzicky nejzdatnějším příslušníkům své generace.
Na rozdíl od ostatních pravidelně zatěžovali aspoň
některé svalové skupiny (svaly zápěstí a sedací),
pravidelně sprintovali na záchod a díky zaneprázdněnosti hrou se nepřejídali. Díky těmto argumentům
a důslednému lobbingu byl na LOH 2036 v Havaně
uveden jako ukázkový sport World of Warcraft
a následně zařazen spolu s Guitar Hero maratonem
a Wii bowlingem do stálého repertoáru her.
SLOUČENÍ OLYMPIÁDY S PARALYMPIÁDOU
A NÁSTUP ROBOTŮ
Mezinárodní atletická federace IAAF zakázala
„mechanická zařízení, která přinášejí uživatelům
výhody oproti ostatním atletům“ v roce 2007. Důvodem byl fakt, že beznohý sprinter Oscar Pistorius
začal na protézách zvaných „gepardí nohy“ porážet
zdravé soupeře. V následujících letech ale pokrok
v biotronických implantátech a protetice způsobil,
že paralympijské hry zcela zastínily hry olympijské,
a to jak výsledky, tak sledovaností. V roce 2032 došlo
ke sloučení obou federací a o osm let později se připojila i Mezinárodní organizace sportovních robotů.
V její prospěch hovořil jednak argument, že počátky
robotického sportu se datují až do 90. let 20. století,
a hlavně skutečnost, že postupem doby přestalo být
jasné, jak určit hranici mezi mechanicky vylepšeným
člověkem a biologicky vylepšeným robotem.
<
35
Šmrnc
B R A N K Y, B O D Y,
HADRY
Byl to boj bez pravidel plný faulœ. Naše modelky se stŒetly v zápase o kolekci
jaro/léto 2012 módní návrháŒky Zuzky Kubíąkové. Ta získala titul módní
designér roku na soutŌži Czech Grand Design.
Oblékala módní návrhářka Zuzka Kubíčková, fotil Michael Kratochvíl, modelky líčila a česala Natálka Hostašná,
modelem stály Míša a Adélka z Czechoslovak Models. Produkce: Lenka Ciznerová
36
šaty, 5400 Kč
bavlněný pásek límeček, 500 Kč
pásek, 300 Kč
letící top (hedvábný satén), 1500 Kč
boty, neznačkové, asijský obchod, Milán
37
Šmrnc
černé šaty s výstřihem
(hedvábný samet), 10 000 Kč
šaty se sametovým náhrdelníkem
(elastický samet), 5500 Kč
černý lakovaný náhrdelník
límeček, 500 Kč
boty, neznačkové, asijský obchod, Milán
38
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
rĶžové šaty (hedvábný krepdešín), 15 000 KÝ
Ýerné šaty (bavlnçný úplet / hedvábný
krepdešín), 15 000 KÝ
psaníÝko (lakovaná umçlá kĶže), 1200 KÝ
pásek límeÝek, 500 KÝ
pásek, 300 KÝ
boty, neznaÝkové, asijský obchod, Milán
39
Šmrncc
Š
svçtlé šaty ( bavlna/hedvábí), 10 000 KÝ
límeÝek, 400 KÝ
rĶžové minišaty ( hedvábí/PES), 4500 KÝ
boty, neznaÝkové, asijský obchod, Milán
Adresář:
Věci Zuzky Kubíčkové jsou k vidění a doptání na www.z-kubickova.cz nebo na FB profilu Z. K.,
Kolekci jaro/léto 2012 můžete koupit v butiku Boheme Hany Stocklassové, Dušní 8, Praha 1, Staré město.
40
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
suknç (bavlnçný satén), 4000 KÝ
rĶžový top (hedvábný satén), 4000 KÝ
modrý top (hedvábný satén), 3000 KÝ
pençženka (lakovaná umçlá kĶže), 1500 KÝ
boty, neznaÝkové, asijský obchod, Milán
41
Letem světem
Tohle je puška,
krásko...
42
ČiliChili | 04 | 2012
ČiliCh
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
facebook.
Jen někdo s hodně morbidním smyslem pro humor
mohl naplánovat oficiální představení ankarské buditelské opery do kurdského Dogubayazitu na hranici
Turecka a Íránu.
Text: Stanislava Pecková Foto: Pavel Dobrovský, Profimedia
Kurdové se za Turky zrovna nepovažují a místo
podobného uměleckého zážitku si radši večer dají
raki, po které se slzou v oku zanotují něco na způsob „Ó má milá, odcházím k partyzánům!“ Opera
ve státní režii má u nich asi takový ohlas, jako kdyby
do Horní Vsi u Brna přijelo středočeské folklorní
sdružení zpívat nacionalistické písně o tom, že je
Praha a pak už nic.
Nicméně k tomu došlo. Na starodávné sídlo (říká
se mu seráj) paši Izáka ze 17. století se tudíž šine
průvod černých aut s vlaječkami. Vezou těžký náklad
v podobě ministrů a dalších hlavounů turecké státní
správy. V kempu pod kopcem se zatím u desátého
odpoledního čaje handrkuje banda Kurdů, kdo vyfasuje černého Petra a doprovodí na kulturní zážitek,
platící bílé přivandrovalce.
Nakonec se nějaký chudák najde a neradostně
nás, natěšené baťůžkáře, bere na událost roku.
Pod pětitisícovým Araratem pak v zimním počasí
v sále bez stropu posloucháme árie o kráse turecké
krajiny – a mrzneme. Ještě že tu pořád léčí rýmičku
lahodným lékem Tylohotem, ve kterém je slušná
nálož pseudoefedrinu.
TY JEDEŠ DO KURDISTÁNU?
Víš, že na tebe hodí bombu, jen co vylezeš z letadla?
Takové otázky vám pokládají rodiče, když se vypravíte do východního Turecka. Ve skutečnosti hrozí
cestovateli leda tak hyperaktivita z přemíry cukru
v čaji nebo že ho místní donutí sníst něco, co smrdí
jak kozí chlívek a má konzistenci chrupavky. Občas
tu sice vyletí do vzduchu autobus, se zbraní to tu
umí i malé děti a vojáci se ze základen odváží ven
jen po zuby ozbrojení. Na turisty se tu ale neútočí.
Samozřejmě, ještě je tu PKK. Nejde o zkratku
pro advokátní kancelář nebo podílový fond, ale
o označení Kurdské strany pracujících. Pro leckoho
ze Západu jde o synonymum terorismu, jiní pod
písmeny vidí spíš partyzány bojující za svobodu
Kurdů. Svoboda to v Kurdistánu nemá lehké.
>
43
Letem světem
Picture caption box - Object style Cmd+Num4
Tohle je Akmadar. Kdybyste to nevěděli
Nejde totiž jen o turecké území – oblast označovaná
jako Kurdistán pokračuje také v Iráku, Sýrii a Íránu.
Jeho největší část se ale nachází právě v Turecku
a Turci s Kurdy si navzájem umějí dělat pěkné
naschvály. A tak se tu
mixuje oficiální represe
Neschoval se pod
na jedné straně a partyzánské akce na straně
klouzačku terorista?
druhé.
Jednoduše se starý
spor o území, tradice,
majetek, jazyk a národnost bohužel vyřešit nedá.
Zato naučit se pár věcí od domorodců můžete
hned. Víte, jak se zdraví po partyzánsku? Pravačkou
sevřenou v pěst se udeřte do oblasti srdce, a při
pohybu od těla pak prsty rychle rozevřete ve vítězné
véčko. Všeobecně se nedoporučuje tohle gesto
dělat kdekoliv jinde než v Kurdistánu – Turci jsou
na něj tak nějak hákliví. U žen vyšších než 175 cm
(místní nepatří k nejvyšším na světě) zase hrozí, že
se na ně někdo zálibně podívá, ohmatá jim biceps
a pronese lichotku typu: „Ty být vysoká a silná, ty
být dobrý partyzán!“ I ti, které nezajímají bojovníci za svobodu, ale spíš památky a historie, si tu
44
přijdou na své. Část východního Turecka protíná
prastará kupecká Hedvábná stezka, jižní oblast
zase leží na území úrodné Mezopotámie, poblíž
které je i skalní město Hasankeyf na řece Tigris. Ta
svým názvem neevokuje tyrkysovou barvu jen tak
pro nic za nic. Lidé tu odsud odešli teprve před
pár lety a prozkoumávání jejich domů ve skalním
labyrintu z vás udělá ve vlastních očích dobrodruha.
Na poklady ale nenarazíte, najdete maximálně kozí
bobky – anebo suchozemské želvy. Místní mladíci
netrpí neznalostí angličtiny a o svém kraji dovedou
moc pěkně vyprávět – tedy těsně předtím, než stočí
konverzaci na populární řeči o rodině, politice,
rodině, PKK, rodině, a přehradě, která má Hasankeyf brzy zatopit. Právě proto byste se na místo měli
vypravit dřív, než bude úplně pod vodou.
HA, HA, HAHA HA HA HÁÁÁÁÁÁ!
Sednout si mezi Turky na operu je nejlepší příležitost pro obdržení kulturního šoku. Místní se sice
vyfiknou jako na ples, ale zapnutý telefon tu nikoho
netrápí. Takže zatímco slavný pěvec s šálkou kolem
krku (na zámku se netopí a je taková zima, že jde
všem pára od pusy) prožívá lyrickou roli sedláka
zpod Araratu bojujícího proti zlému feudálovi (důmyslné libreto ho občas nutí celých pět minut zpívat
árii s výsměšným textem: Ha ha ha ha ha ha ha
ha. HA! Ha ha ha ha), publikum si ho neustále fotí
na vymakanou kopii oblíbeného mobilního telefonu
nebo volá mamince a přes reproduktor jí dopřává
to potěšení být při tom. Naštěstí je v půlce pauza,
takže se všichni mohou vytratit na cigaretu nebo
do tepla domova a už se nevrátit.
NA KOLOTOČ JEDINĚ OZBROJEN!
Kolotočáři vypadají na celém světě stejně. A tak ani
na místních hodech nechybí vytáhlý týpek s hlubokýma očima a věčně zapálenou cigaretou, který
rozjíždí houpací gondolu až na hranici pozvracení,
nebo bodrá paní v legínách se zvířecím potiskem,
hlídající děti, aby nevyhopsaly ven z nafukovacího
hradu. Navíc je pěkná slunečná podzimní neděle,
a tak se v parčíku za kolotoči vzdává hold národnímu sportu – piknikování. Pohodu místním nezkazí
ani fakt, že turecká armáda právě přijela prověřit,
zda se mezi klouzačkou a stánkem s cukrovou vatou
nedějí teroristické nepravosti. Rudolící mladík v kulometné věži na obrněném autě obhlíží nervózně
krajinu a hlavní zbraně rotuje po drobotině. Nikdo
si ho nevšímá. Proč taky, s vojenskými kontrolami se
naučíte na východě Turecka žít stejně jako s otravnými mouchami.
BENEFIT V PODOBĚ LEPÝCH DĚV
Kdo navštívil turecký Kurdistán už před lety, má
oblasti
šanci pozorovat pozvolné změny, které se v oblasti
hni
dějí. Například kontroly na silnicích, kdy všichni
oji
museli vyběhnout z mikrobusu a dokládat svoji
ko
totožnost, už nejsou na denním pořádku. Jako
známka bezpečnosti se dají brát i autobusy
s německými turisty, které objíždějí kláštery
syrských křesťanů a arménské kostely
i kolem Mardinu, kousek od hranic s Irákem. Je tu vážně bezpečno, i když celkem
nedávno to ještě bylo naopak. Třeba deset lett
ého
starý bedekr tvrdí, že na prohlídku arménského
bujete
města duchů na Hedvábné stezce Ani potřebujete
et
povolení. Nepotřebujete – stačí si do Ani zajet
a ztratit se mezi ruinami.
á
Pohraniční území jsou v řadě zemí proslulá
ěrem
ještě něčím. Nedávno postavená dálnice směrem
k arménským hranicím překvapuje: čisťoučkýý
>
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Takhle se dělají bubny
Tuhle díru vykopal meteorit. Docela rychle . A jste tu kousek od Iráku
TIPY A TRIKY
Kurda práce
Jak se tam dostanete
Do Istanbulu létají různé
přímé i nepřímé lety z Prahy.
Letenky začínají na třech
a půl tisících za zpáteční.
Co si přivézt
Mardin na hranicích se Sýrií
je proslulý ruční výrobou
mýdel. V ulicích narazíte
na starobylé krámky, kde
za pár korun nakoupíte
zásobu, která by v Istanbulu
vyšla i na dvacetkrát tolik.
Co nedělat
Neplést si Turky a Kurdy.
U holek není nutné nosit
šátek ( jen do mešity), stejně
nikde nikoho neoklamete, že
jste místní. Nenoste
vyzývavé oblečení. Vážně.
Lepší je mít na sobě delší
sukni a triko s rukávem
aspoň k lokti.
Co ochutnat
Určitě si sedněte na miniaturní stoličku v Sanliurfě
do některého z podniků
přímo na ulici. Vyberete si
z misek před vámi tu
nejčerstvější zeleninu,
kterou vám tu ugrilují, stejně
jako kebab. Vegetariáni pak
nedají dopustit na polévku,
všeobecně zvanou čorba.
45
Letem světem
asfalt a hezká moderní auta byste tak daleko
od Ankary nečekali. Jenže tu samou silnici lemují
Ty být taky vysoká a silná. Ty být taky dobrá partyzán
knajpy a restaurace, které nabízejí povyražení spíš
pro pány. Nedaleké hraniční město Igdir (ze kterého
v noci vidíte světla arménského Jerevanu) je proslulé
prostřelit pět lidí stojících v řadě za sebou. Realita
ženským podnikáním, vysvětluje nám kurdský
je tu prostě jiná. Na vztahy mezi klany se dbá víc
známý. Když se podivuji takové emancipaci a říkám,
než na úřady a policii. Například za vraždu si střelec
že je to super, zvedne obočí v údivu. Myslel totiž
odsedí deset let: když se pak vrátí
podnikání se ženami. Hoszpět do rodného města, musí jeho
tinec s benefitem v podobě
Nevyčnívej
z
davu
příbuzní zaplatit rodině pozůstalélepých děv připomíná
ho něco jako výpalné typu „nezabidevadesátá léta: blýská se
a začni fotit mobilem.
jetenámhovodplatě-žene?“. Může
diskokoule, číšník tlačící
se pak pohybovat jen v odsouhlavozík s pistáciemi a krevetosených místech, většinou po ose
vým koktejlem nabízí nově
práce/domov. Ve stejné rodině se pak už nikdo
příchozím ruličku konfet, které se s ránou rozletí
nediví tomu, když se bratránek Muhammad dostane
po lokále. Když vejde do podniku neznámá žena
do potíží se zákonem při předávání korunek krá(byť od hlavy k patě oblečená do goretexu), a ne
lovnám krásy. Přijde mu nefér, že děvče na druhém
fousatý a od pohledu mohovitý Turek s kapsami
místě je hezčí než vítězná miss, a tak začne na provyboulenými devizami, od stolu uprostřed obklopetest v přímém přenosu střílet do vzduchu.
ného mladými i staršími prostitutkami létají pichlavé
Přes divoké historky se místní nejčastěji drží
pohledy. Jak mi potvrzuje kamarád, ne všechna
osvědčeného, rozvážného pití čaje a sledování
děvčata tu vysedávají dobrovolně.
okolního dění ze stoličky v čajovně. Ve východním
Turecku se tak i začínající cestovatel naučí, co to znaKOVBOJKA VERSUS ČAJÍČEK
mená, když mazáci mluví o schopnosti nevyčnívat
Přestože tu pořád propagujeme místní bezpečí,
z davu a držet se místních. A tak na opeře na zámku
je dobré poznamenat, že pistoli za opaskem nosí
klidně vytáhněte mobil a začněte fotit.
ve východním Turecku většina mužů. Na stůl přede
mnou vykládají známí různé modely. Třeba malou
pistolku, skoro dámskou. Taky zbraň, která dokáže
<
46
Čím oslníte
Naučte se frázi v kurdštině
„Čáni bašm?“ a odpověď
na stejnou otázku je „Bašm,
bašm.“ Máš se dobře? Mám.
A máte je v kapse. Děkuji je
„spas“ a miláček je „azízm“.
Jak se tam pohybovat
Z Istanbulu létají levné
domácí lety Turkish Airlines.
Další možností je autobus
z Istanbulu nebo Ankary.
Na krátké vzdálenosti se
nebojte stopovat. Než
začnete mluvit o politice,
zeptejte se, zda řídí Kurd,
nebo Turek. Placenou
variantou jsou mikrobusy
zvané „dolmuše“. Ženy smí
sedět jen vedle jiné ženy či
příbuzného. Pokud cestujete
v páru, nebuďte překvapeni,
že vás rozsadí.
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Sporák
Ty nádivo!
Jaro je tu. A s ním na talíři jehňátka, kuřátka, nádivky,
vajíčka… Jak slunko vystrčí nos, všichni se hned ládují
něčím lehkým, aby je v létě ve Splitu netahali z pláže
do moře záchranáři velryb. Jarní kuřátko je v tomhle
ohledu ideál – lehké a je to fakt malá porce. Tak do dlaně.
Text: Martin Groman Foto: Michael Kratochvíl
48
1
Nevypadá, ale vejde
Nechat
sevykynout
do dlaně
PATLEJTE
Kuřátko solidně nasolte a připravte
si nádivku. Na kostičky nakrájejte
housky, šunku i lístky petržele. Z bílků
ušlehejte sníh, žloutky dejte do prázdné mísy, ve které budete nádivku míchat. Přidejte housky, šunku, petržel,
sůl, pepř, mandlové lupínky, špetku
nastrouhaného muškátového oříšku
a trochu nastrouhané citronové kůry.
Nakonec do toho vmíchejte sníh, a nádivku máte v cajku.
2
Zmastit dokupy
NADÍVEJTE
Teď přijde u začínajících kuchařů
nejméně oblíbená fáze receptu. Nacpat
nádivku do kuřete. Jo, je to divné,
nádivka je kluzká a řídká a cpát ji kuřeti
někam mezi stehna není zrovna pěkný
pohled, ale vydržte. Budete odměněni.
Pro ČILICHILI vaří máma
Iva z Penzionu v polích
www.penzionvpolich.cz
Pro jednu osobu
potřebujete
— 1 jarní kuře (bacha, fakt
je to drobek, jeden
na osobu je akorát)
— 2 housky
— šunku od kosti
— 2–3 vajíčka, podle
velikosti
— hladkolistou petržel
— sůl
— pepř
— muškátový oříšek
— mandlové lupínky
— citronovou kůru
— plátky slaniny
— alobal
Roztáhnout a naplnit
TIP: ejde
nev
e vám
ete,
Jestli s ivka do kuř
ád
n
formy
í
a
n
n
t
všech ek do zvláš
ám
t
by
tačit v
dejte z si ji extra. S Kuře
.
e
t
t
a upeč de 15 minu .
u
íc
na to b buje času v
potře
A jde se do trouby
3
PEČTE
Jakmile máte kuře plné, zavažte mu nožky přes sebe, aby nádivka zbytečně
neutekla, a šup s ním do trouby. Pekáč vymažte máslem, položte do něj kuře
a přikryjte ho 2 plátky slaniny. Zbytek slaniny nakrájejte na kostičky, posypte
kolem kuřete a vše podlijte trochou vody. Zakryjte alobalem a dejte péct.
Potrvá to tak půl hodiny na 180 stupňů. Možná o trochu déle, kdyby vaše
kuřátko nebylo úplně malinké.
<
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
49
Remix
Doporučujeme, co jsme sami prubli
a dostalo nás do kolen. Anebo čemu
věříme, že se povede a dostane do kolen
vás. Kašleme na novinky z posledního
týdne, tohle prostě bude stát za to pořád.
Text: Michal Pařízek, Jakub Mařík Foto: Profimedia, archiv
50
BARNEYHO PERVERZE
Jak asi můžou vypadat paměti člověka
s Alzheimerem... V podání Mordecaie
Richlera jsou neodolatelné. Tenhle
kanadský Žid píše o kanadských Židech,
a jestli si myslíte, že Židé v Kanadě vám
můžou být u šosu, děláte strašlivou
chybu. Richlerovy knihy bývají tlusté
a poslední Barneyho verze není výjimkou. Ale udrží vás při životě třeba celou
noc. Hlavní hrdina Barney Panofsky je
bývalý autor telenovel, takže vyprávět
umí. Vyzkoušejte to.
www.argo.cz
<
NADĚJE Z MYSPACE
Jedna z nejtalentovanějších písničkářek posledních let
přijede poprvé do České republiky. Chelsea Wolfe se
objevila ve vlně někdejších MySpace nadějí jako správné
hipsterské dítko počaté na síti. Kromě toho, že je sama
velmi aktivní na Twitteru a internetu vůbec, s nimi ale její
alba, koncerty a vlastně ani image nemají nic společného.
Chelsea nosí černé krajkové závoje, nechává se fotit jako
Bohyně země před jeskyněmi a v kůžích, nálada jejích písní
je doslova pochmurná. Rej čarodějek se ale nekoná, žádnou rozjuchanou diskotéku s pouťově hororovými kulisami
nečekejte, spíš temné deklamace à la mladá PJ Harvey
nebo Siouxie. Gothici ještě nevymřeli, Chelsea je zatím
poslední v řadě. A navíc píše skvělé věci, poslední album
Apokalypsis vyšlo loni na podzim. Skvělá sevřená deska,
kde se potkávají baladické hippie momenty s temným
postpunkem, plná skvěle vystavěných a vygradovaných
písní. S Chelsea sice není moc legrace, ale zároveň je
evidentní, že se narodila další velká autorka a interpretka.
Nedávno díky coveru Let Love In musela udělat radost
i samotnému Nicku Caveovi. Chelsea Wolfe s kapelou
vystoupí v pondělí 23. dubna v kavárně Potrvá v Praze.
Klobouky a závoje s sebou, autorčiny koncertní převleky
jsou už dneska pověstné, tak se nenechte zahanbit. www.kyeo.net
www.potrva.cz
<
ZAZPÍVEJ NÁM, ZAZULIČKO
Kdyby se to mělo pojmenovat, je to pouliční jazz. Francouzka, co si říká Zaz, při zpívání přisípává, jako by měla
chřipku. Stihla už okouzlit festivaly od Egypta po Kanadu,
ale nejvíc jí to sluší a nejlíp si ji představíte stejně na pařížských ulicích, trošku jako naši Radůzu. Z jejího alba
jednoduše pojmenovaného Zaz se ve Francii stal hit už
před víc než rokem, k nám doputovalo nedávno, a kdo si
tuhle holku zamiluje z YouTube a chtěl by ji vidět naživo,
bude mít možnost na Colours of Ostrava. Mrkněte na ni,
a po ulicích si pak budete potancovávat.
www.zazofficial.com/us
<
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
51
Remix
KUŘE V HODINKÁCH
LEDŇÁČEK JE LEPŠÍ NEŽ LEV
V posledním dubnovém týdnu se v Plzni už popětadvacáté koná
bilanční přehlídka českého filmu Finále Plzeň. Místní Zlatí ledňáčci
sice nejsou tak vidět v televizi jako Český lev, ale prestiž v oboru
mají velikou. Finále je svátek českého filmu, kromě celovečerních
hraných snímků se tu uvádějí i dokumenty a různé retrospektivy.
Letos tu promítnou třeba i kompletní televizní seriál Terapie.
Na letošní návštěvníky čeká také bohatá přehlídka polských
snímků včetně děl Janusze Majewského, který často spolupracoval
s českými filmaři. V rámci Finále Plzeň 2011 bude od 22. do 28.
dubna uvedeno téměř 170 filmů a představí se nejdůležitější
projekty roku následujícího.
www.filmfestfinale.cz
Móda reedic slavných alb se v posledních letech trochu
přehání. Nejenže jich vychází čím dál víc, ale už se objevují
dokonce reedice reedic. Všechna ta exkluzivní, jedinečná
a výjimečná balení už trochu nudí. Ale pořád existují výjimky,
a to dokonce na českém trhu. Tady ostatně těch opravdu
důležitých alb, která si zaslouží revizi, zase tolik nemáme
a někdy (například v případě The Matadors nebo Zdeňka
Lišky) to za nás udělají jiní. Album skupiny Flamengo Kuře
v hodinkách si nové vydání rozhodně zasloužilo, a to určitě
nejen proto, že loni oslavilo 40 let od vydání. Ve skupině se
tehdy sešla výjimečná sestava plná individualit a Kuře v hodinkách je jedním z vůbec nejlépe hodnocených tuzemských alb.
Čas mu neuškodil; dodnes obstojí nejen hudebně a textově,
ale třeba i co se týče zvuku nahrávky. Hity jako Rám příštích
obrazů, Stále dál nebo titulní Kuře v hodinkách by měly být
v učebnicích. Tolik invence, muzikantství a zároveň dravosti,
radosti a energie se na českých albech objevuje opravdu zřídkakdy. Původních devět skladeb doplňují pouhé tři bonusy,
víc toho tahle výjimečná sestava natočit nestihla. Ve své době
až nadčasové dílo, dnes stále živoucí důkaz toho, že to s českou hudbou nemuselo dopadnout tak špatně. Kdyby... Skvělé
nejen jako dárek a připomenutí pro rodiče. Uslyšíte sami.
www.supraphon.cz
<
<
PODIVÍNSKÁ PODÍVANÁ
Příběh snímku Tady to musí být je
dost bizarní už v pár větách. Stárnoucí
rocker na odpočinku žije v exkluzivním
sídle v Dublinu a výrazně se nudí. Smrt
otce, se kterým nemluvil spoustu let,
ho vytrhne z letargie. Rocker se vydává
do Ameriky, aby pokračoval v otcově
pátrání po dozorci, který ho tyranizoval
v Osvětimi. Podivně plynoucí road movie
se skvělou kamerou má největší devízu
v osobě hlavního hrdiny, kterou si užil
Sean Penn. S pohledem smutného baseta
se jednou chová jako patnáctileté dítě,
jindy jako starý zlomený muž, aby se z něj
nakonec vyklubal důsledný vyšetřovatel.
To vše s nezbytným lakem na vlasy. Už
na začátku působí nepatřičně, a co potom
v poklidném prostředí malých americkým měst. Podivný a znepokojivý snímek
s několika geniálními scénami, skvělou
miniaturou Frances McDormandové
a vynikajícím soundtrackem režíroval Paolo
Sorrentino.
www.filmeurope.cz
<
52
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Fenomén
Filmové
štěky
Normálně během oscarového týdne budí na červeném koberci největší jekot hezouni – George Clooney
nebo Brad Pitt. Letos je s přehledem převálcoval čokl.
Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia
Uggie
54
Uchytil se jako náhrada
neposlušného kolegy
Rin Tin Tin
Fešák Uggie z filmu Umělec budil vášně už při oskařích předskokanech – britských cenách BAFTA. Přes
jeho hvězdný status a miliony fanoušků ho Britská
filmová akademie odmítla zařadit do nominace
na cenu za herecký výkon v hlavní roli. V omluvném
e-mailu zveřejněném na facebookových stránkách
Consider Uggie se píše, že nominaci brání především
skutečnost, že Uggie není člověk. S takovým zdůvodněním je těžké polemizovat (na rozdíl od pomluv,
že hlavní Uggieho hereckou motivací byly buřty)
a Uggieho nakonec ze stejných důvodů minul
i Oscar. Fakt, že tenhle malý teriér je jednou z velkých
hereckých hvězd dneška, je přesto nepopiratelný
a v historii kinematografie nikoliv ojedinělý. Slavných
psích herců se už po plátnech prohánělo dost.
Lassie
RIN TIN TIN
První psí superhvězda, vzor všech čtyřnohých
herců a asi jediný pes, který kdy měl svou rozhlasovou show
Vyhladovělé štěně německého ovčáka našel
za první světové války ve Francii pilot Lee Duncan
a po návratu do USA si předváděním Rin Tin Tinových kousků přivydělával k platu skladníka. U filmu
se Rin uchytil jako náhrada neposlušného kolegy
v bijáku Muž od pekelné řeky, což nebylo žádné
terno, protože studio Warner Brothers se tehdy
potácelo na pokraji krachu. To se mělo změnit o rok
později s filme
lmem Kde začíná sever. Rin Tin Tin vybalil
své herecké umění a s pomocí krásky němého filmu
Claire Adamsové uděl
udělal z tuctového dojáku hit. Warnerové zažehnali hrozící bankrot a psí hvězda byla
na světě. Kromě 26 filmů (další točili jeho potomci
a dvojníci), nesčetných rek
reklam a kabaretních
ČiliChili
ili | 04 | 2012
i.cz | facebook.com/cilichili
cilichili.cz
vystoupení měl původníí Rin Tin Tin dokonce svou
w „Zázračný pes“ a otisk
vlastní rozhlasovou show
m chodníku slávy. Jen Oscara
packy na hollywoodském
mu nedali. V kuloárech se ovšem povídá, že v roce
1929 kvůli němu museli akademici odhlasovat omezení nominovaných na příslušníky lidské rasy.
LASSIE
Psí kaskadér s utajovanou sexualitou
Knihu s titulem Lassie se vrací zfilmovalo studio
MGM v roce 1943, a protože netušilo, co vypouští
do světa, netrápilo si hlavu zkoumáním pohlaví hlavního hrdiny. Fenka Lassie tedy ve skutečnosti byla
psem, civilním jménem Pal (Káma). Ten byl navíc
původně najatý jen jako kaskadér na scénu, kdy
Lassie plave přes rozvodněnou řeku. Svou pravou
identitu pak Pal/Lassie skrýval až do smrti a stihl
natočit šest dalších filmů. Jeho pán si jméno Lassie
nechal patentovat, a Palovy potomky můžete ve filmech, varieté, televizi i leckde jinde vidět dodnes.
Například při opakování televizního seriálu, který
běžel celých 19 let.
BUD
Psí sportsman a první pes s Oscarem
Zlatý retrívr Bud se původně živil jako profesionální
basketbalista. Tedy psí basketbalista. Filmařům
padl do merku při vystoupení v televizní šou Davida
Lettermana. Pes, který má ve střelbě na koš lepší
výsledky než leckterý basketbalový trenér, nemohl
zůstat bez pořádného filmu. Drama-komedie Air
Bud přes svůj dost neuvěřitelný scénář (fakt by
někdo pustil psa na hřiště hrát košíkovou?) zabodovala a v žebříčcích filmů pro děti se na prvních
místech objevuje dodnes. Bohužel krátce po natáčení Bud zemřel, takže v čím dál tím horších pokračováních hrají jeho dvojníci. V roce 1998 dostal jako
jediný ne-člověk zvláštního čestného Oscara a byl
vyhlášen nejlepším zvířecím hercem všech dob.
SPIKE
Pes, pro kterého brečelo nejvíc diváků
Příběh z pionýrských dob osidlování Západu Old
Yeller není v našich končinách příliš známý. V USA
ale traumatizuje děti už od roku 1957 a zná ho
doslova každý. Hlavní zásluhu na tom má Spike,
vořech, kterého z útulku zachránil legendární psí
cvičitel Frank Weatherwax ( jeho bratr Rudd cvičil
>
55
Fenomén
Beethoven
Pala/Lassie). Ve zkratce jde ve filmu o to, že věrný
Yeller zachrání rodinu před vlkem, ale chytí od něj
vzteklinu a jeho pán, čtrnáctiletý Travis, ho musí
zastřelit a stát se tak mužem. Přes tento děsivý
moment se film stal kultem formátu Hvězdných
válek nebo Čaroděje ze země Oz. Spike už nikdy
podobně hvězdnou roli nedostal, ale nové a nové
generace diváků kvůli němu brečí dodnes.
MAX
První pes se speciálním efektem
Max je Jack-Russel teriér a pravděpodobně díky
němu zná komplikované jméno jeho rasy kdekdo.
Zahrál si parťáka ušlápnutého úředníčka Stanleyho
Ipkisse, který se v noci mění v šílence jménem
Maska. Film je šitý na míru obličejovému akrobatovi
Jimovi Carreymu, ale černobílý čoklík mu přihrává
víc než zdatně a často si krade film sám pro sebe.
Například ve chvíli, kdy si nasadí masku, změní
se v nejroztomilejší zelenou příšeru na světě a šíří
zubatého úsměvu zahanbí i debutující Cameron
Diazovou.
BOHOUŠ
Čestná česká výjimka
Bohouš není rasa filmová, nýbrž televizní, ale o to
hlouběji je vypálen v našich mozkových závitech.
Pětadvacetiminutový kraťas, kde Vladimír Menšík
soupeří v souboji jedlíků s bernardýnem Bohoušem,
je nezapomenutelný už na prvé zhlédnutí. Poprvé
ho odvysílali v roce 1968 a spolu s Mrazíkem se stal
kultovní stálicí silvestrovských televizních obrazovek.
Díky tomu mezi diváky prosákly i tak tajné informace, jako že souboj byl zmanipulovaný a šampion
Bohouš byl připraven zblajznout i ten poslední
osudný krajíc chleba. Nesežral ho jen proto, že
podlí filmaři namočili chleba do benzinu, aby mohli
natočit poslední záběr.
<
Bud
Max šíří
zubatého
úsměvu zahanbí
i debutující
Cameron
Diazovou
DALŠÍ HVĚZDY
Beethoven – bernardýn ze
stejnojmenné filmové série
Cody – třínohý pes z filmu
Život pod vodou
Copernicus a Einstein –
trilogie Zpátky do budoucnosti
Dalmatini – 101 je dost,
jménem je neznáme
Dášeňka – díky ní víme,
proč mají foxíci useknuté
ocásky
Goro – televizní a japonský,
ale bez něj by výčet nebyl
kompletní
Gort – otravný čokl Puffy
z filmu Něco na té Mary je
Harvey – Elliotův pes z E. T.
Hooch – uslintaný mastif
Toma Hankse z detektivky
Turner a Hooch
Idefix – Obelixův psík
z filmů o Asterixovi (anglicky
Dogmatix)
Jed – Bílý tesák (hrál
i v hororu Věc)
Moonie – čivava z Pravé
blondýny
Neos – neapolský mastif ze
série o Harrym Potterovi
Precious – pudlík milovaný
šíleným vrahem Buffalo
Billem v Mlčení jehňátek
Samantha – Já, legenda
Terry – pes Toto z Čaroděje
ze země Oz
56
Fenomén
Večerníčky pro
psychedelické děti
Nejen v Hollywoodu vědí, že z úspěchu se má
vyždímat co nejvíc. Také úspěšné české večerníčky
se čas od času dočkají dalších sérií. Možná to zní
jako dobrá zpráva, ale má to háček.
Text: Natálie Veselá Foto: Profimedia, archiv
Ne vždycky se pokračování podaří udělat tak, aby
se na to dalo koukat. Záleží-li vám na duševním
zdraví vašich dětí, radši potlačte nostalgii a nové díly
známých večerníčků pořádně prozkoumejte. Abyste
se vyhnuli nejdrastičtějším zážitkům, tři nejhorší
polistopadová pokračování starých pohádek jsme
zhlédli za vás:
VČELÍ MEDVÍDCI 1994
Je s podivem, že se na absurdním paskvilu porevolučních čmeláčích příběhů podíleli stejní tvůrci, kteří
dělali medvídky klasické. Co se tedy změnilo?
Po laskavosti a něze se slehla pohádková zem.
Stejně jako po mamince Čmeldy a Brundy. Oba
bráškové, zřejmě díky její absenci, pěkně zhrubli.
Když mysteriózní, ale dobrosrdečný tvor jménem
Splešťule blátivá zachrání Čmeldu před utonutím, neuslyší od něj ani díky. Zároveň do slovníku
medvídků vstoupila slova jako „interiér“ a „exponát“.
Příběhy nemají hlavu ani patu, natož nějaké morální
poučení. Všichni hrdinové se chovají, slušně řečeno,
surreálně. Například stonožka má strašně práce,
aby se obula, protože jde večer na ples. Nicméně
když večer nastane, nikam nejde a pozve Kvapníka
na návštěvu. Medvídci postrádají pud sebezáchovy
i orientační smysl, pletou si kolibříka se čmelákem,
melou nesmysly a z ničeho nic uprostřed dne usínají. Také létají v dešti. Písničky postrádají chytlavost
a nezachrání je ani zdánlivá sázka na jistotu – texty
Zdeňka Svěráka. I on pustil verše jako: „Med je
skvělý, med je zdravý, je to pravý luční med.“
58
JÁJA A PÁJA 1995
Také tato klasika mezi večerníčky se po jedenácti
letech od svého vzniku dočkala pokračování. Bohužel. Františka Filipovského v roli vypravěče nahradil
Petr Haničinec, Jájova blond kštice ostře zežloutla
a do seriálu vstoupila nová postava Krkovičkovy
neteře Míly. Už samotný fakt, že nádherný záporák
Jájovi a Pájovi vstoupila do života
Míla a z Krkovičky je skoro kámoš
Krkovička je ochoten sdílet přístřeší s dětským příbuzným, nasvědčuje, že s ním není něco v pořádku.
A opravdu, ryzí charaktery všech postav se rozplizly,
obrousily, a s nimi i vtip a napětí. Krkovička s dědou
Lebedou se ocitají na jedné lodi – oba přece pečují
o nezletilé. Děda Lebeda se dokonce v jednom
z dílů domnívá, že když zuří bouřka a kluci nejsou
doma, asi se schovali u Krkovičky. A když se ukáže,
BOB A BOBEK 2003
Nové tisíciletí si žádá nové prostředky. Notoricky
známá znělka seriálu se obalila do modernější elektronické aranže, ale to je teprve začátek. Původní
inspirace klasickými groteskami vzala zasvé, klobouk
kouzelníka Pokustóna se řídí obrazovkou jako
v počítačové hře a na jeho krempě zahajuje Bob
svoji rozcvičku ve stylu breakdance.
Bobek jede v halucinogenech
že se spletl, vydávají se je ti dva hledat spolu. Děda
Lebeda na oplátku sousedovi nabídne, že ho naučí
řídit auto, a když nešikovný řezník poboří Lebedův
plot, společně ho začnou v harmonii opravovat.
Jako obchodník postupuje bývalý držgrešle
velmi nelogicky, když nabízí za jednu korunu sto
lízátek a zničí si desítky metrů prvotřídního plátna,
aby sestrojil horkovzdušný balon. Zápletky, které
se dříve rozplétaly pouze za pomocí přírodních
zákonů a fištrónu, se najednou neobejdou bez
působení nadpřirozených sil a kouzelných náušnic.
Dokonce i tak inteligentní chlapec jako Pája uvěří,
že má kouzelnou moc. Máchá kolem sebe rukama
a prohlašuje věci typu: „Čáry, máry, ať tu pumpu
mineme.“ A když v posledním dílu nešťastná Míla
pláče, že prázdniny už končí, divákovi musí zákonitě
blesknout hlavou: „Zaplaťpánbůh!“
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Klobouk tu přistane v amazonském pralese,
kde Bobek pozře jakýsi halucinogenní plod a má
příšerné vize o kácení deštných pralesů, jindy se
objeví na Jižním pólu, kde králíci znečistí Antarktidu
pytlíkem od zeleného čaje a sklidí za to spravedlivý
hněv místních tučňáků. Ti se však zlobí jen chvilku,
neb musejí sedět na vejcích. Králíci taky jedno
najdou, vylíhne se jim malý tučňák, který nechce
uvěřit, že Bob je jeho maminka a Bobek tatínek.
Což mu králíci tvrdí, dokud se neobjeví skutečná
tučňáčí maminka, která svou ratolest bezpečně
identifikuje podle skořápky na zadečku. Pokustónův klobouk odnese králíky také do bermudského
trojúhelníku, kde se jim zblázní budík i kompas,
Bob mluví pozpátku a taky čas kráčí směrem zpět
do minulosti. Pak je krátce zajmou piráti, proletí
jakýmsi vírem a najednou jsou kolem nich tisíce
a tisíce Bobů a Bobků. A jak z tohoto absurdního
dramatu scenárista Pavel Šrut vybruslil? Přiměl
králíky, aby opravili budík a všechno se zase vrátilo
zpátky do normálu. Dobrou noc! A pevné nervy!
A pokud vám to nestačilo, vězte, že v dalších dílech
odnese magický klobouk králíky i na Měsíc, kde
potkají dvojici vesmírných turistů s psíkem Kenem,
či do Las Vegas, kde na Bobka útočí pokušení jménem hazard. Běžné, vtipné a na zdravém rozumu
postavené příhody vzal čert.
<
59
Osobnost
Nejdepres
básník pro
děti
STŘÍPEK
Učili vás ve škole o Karlu Kapounovi? Ne? Tak to je
chyba. Tenhle moravský básník byl větší drsňák než
tři Chuckové Palahniukové dohromady.
Text: Štefan Švec Foto: Profimedia
Karel Kapoun (1902–1963) je v generaci starších
žen asi nejčtenějším českým poetou ze všech. Jak
to? Jeho superdoják s názvem Dětský hlas dostávala
před listopadem povinně každá dívka u potratové
komise. A ta, která se po jejím přečtení nerozeřvala
a nerozhodla se děťátko si nechat, musela mít nervy
jako lodní lana.
To ale není všechno. Kapoun kromě celkem
běžných sbírek pro děti a dospělé vydal taky knihu
s názvem Co mně vyprávěly (1962), která je
v mnoha rodinách dodnes legendární. Je o věcech,
které básník potkal na ulici. Obvykle mají co dělat
s mrtvými dětmi. Přetiskujeme dvě ukázky. Už z nich
pochopíte, že takovýhle autor by ve vaší mentální
knihovně fakt neměl chybět.
60
ZTRACENÁ TUŽKA
Byla jedna tužka a ta napsala
nejsmutnější psaní na světě.
Když ve druhé světové válce byl
obležen Leningrad a lidé umírali
hladem, psala holčička Táňa
v mrazivé světnici do kalendáříku: Dnes umřela sestra Lenka.
Dnes umřela sestra Žeňa. Dnes
umřel strýc Vasja. Dnes umřel
dědeček Losja. Dnes umřela
maminka.
A kdosi připsal za tři dny
do kalendáříku: Dnes umřela
Táňa.
Ten kalendářík je uložen v leningradském muzeu.
Jsem střípek z velkého zrcadla.
Do toho zrcadla často se dívala
modrooká dívka. Zrcadlo jí
radilo, jak se má česat. Jednou jí
poradilo, že se má učesat na dva
copánky, podruhé jí poradilo, že
si má rozpustit vlasy a svázat si
je stuhou. Když ji vítr učesal
na vrabčí hnízdo, tak se zrcátko
smálo a smálo.
Z dívky se stala matka
a do zrcadla začala nakukovat
její holčička. A zrcadlo holčičce
radilo, jak se má česat. Vždycky
jí poradilo stejně, aby se učesala
na myší ocásek. Někdy vyplázla
holčička jazyk na holčičku
v zrcadle, která byla celá
uplakaná, protože se nechtěla
česat a trucovala. A potom se
do zrcadla dlouhou dobu nepodívala. Kde byla? Až jednou
přišla a zrcadlo se nad ní rozplakalo. Byla slepá. Hrála si s dětmi
v hlíně a lopatkou narazila
na bombu zakopanou za světové
války.
sivnější
o
DĚTSKÝ HLAS
Maminko, ty mě nechceš?
Necháš mě zemřít, než se narodím?
Vždyť ani nevíš, jsem-li dcera nebo syn,
a což jsem z lásky nevzešel?
Jen vzpomeň, jak vyznávalas lásku komusi,
tma chodila co noční hlídka kolem.
Milenci nikoho vidět nemusí.
Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že uberu Ti krásy?
Já si Tě celou přemaluju jen,
a jestli trochu krásy nabírám si,
vzhlížej se ve mně každý den,
jak v dítěti se vzhlíží matka,
nemusíš ani hledat zrcátka.
Maminko, ty mě nechceš?
Bojíš se, že máš příliš malý byt,
mohu se jenom v koutku přikrčit,
však tolik lidí spalo kdysi venku,
když z domu zbyly trosky tesklivé.
Maminka skryla dítě pod halenku
a vyšla ze sklepa jak z jeskyně.
Maminko, ty mě nechceš?
A co když budeš chtít vody podat
a osamělá marně zvoláš 100x.
A co když zmenšíš se na stařenku,
kdo se Tě zeptá: „Maminko, co je Ti?“
Kdo s Tebou třeba chromou půjde venku?
A komu jednou umřeš v objetí?
Maminko,ty mě nechceš?
Bojíš se, že vezmu si více lžiček,
vždyť já bych z drobinek jen žil,
jak žije vrabec prosebníček.
Natrhal bych si lesních ostružin.
Za válek jedli lidé kdysi kořínky
a matka přeci dala dítě do plínky.
Maminko, Ty mě nechceš?
Tak rád bych spatřil nejhezčí dva šperky
zlaté slunko a pozlacený měsíček.
Tak rád bych viděl sýkorky a čejky,
když vykukují z hnízd jak z jesliček.
Tak rád bych viděl růži, oblak, nebe
a nejvíc Tebe, maminko má, TEBE.
ČiliChili | 04 | 2012
cilichili.cz | facebook.com/cilichili
Maminko, Ty mě nechceš?
Bojíš se, že tatínka mít nebudu?
Můžeš mi lhát, že odešel nám do války,
že výstřel roztrhl vás,
jak pár holubů,
že zanechal Ti dopis,
brož i korálky.
Nepřiznávej, že jste se rozešli!
Až půjdeš znovu do práce, dáš mě do jeslí.
Veselá obálka
knížky pro děti
Maminko, Ty mě nechceš?
Snad najdu proti rakovině lék
i proti stárnutí a začne nový věk.
Popluji ke hvězdám na kosmické lodi,
pro kmín Ti půjdu pěšky,
jak se chodí,
kosmický světáček až budu snad.
Domů se vrátím s TEBOU polaskat!
61
V påedchozí kapitole: Vázeã René Üerný vypráví svéj váleÝný påíbáh západního vojáka. V Anglii prošel speciálním výsadkáåským
výcvikem. Byl z náho déstojník. A protože odmítal sloužit s mužstvem, nedovolovala mu to jeho vojenská hrdost, skonÝil
v anglickém vázení. KoneÝná však påišla jeho chvíle. Potåebovala ho Ýeskoslovenská obrnáná brigáda ve Francii. Vyslali
ho do týlu nepåítele u påístavu Dunkerque. Na podzim 1944 se Üerný proslavil. Zajal vojáka wehrmachtu, takzvaný živý
jazyk. Karbaníci v maringotce – politiÝtí vázni a dozorce Petrlík v pracovním lágru u Üernovic naslouchají vyprávání, najednou ztuhnou, nákdo klepe. To už známe z druhé kapitoly. Kdo je záhadná milenka Petrlíka, která påeruší karbaníky?
Borské povstání-7. kapitola:
Pĕistiženi
Vázeãský lágR,
båezen 1950,
MARINGOTKA:
Scénáĕ: Mikuláš Kroupa
Kresba: Petr Vďelka
RYCHLE,
SCHOVEJTE
TO!
o f f!
kk!!
tto
o
to k!
Üendo,
miláÝku!
Kluci,
konÝíme,
mám tu
práci!
a co když
pãijde MçJ
muž?
neboj,
mám to
vymyšlený.
Tudy
nenápadná
zdrhneš.
Ty divochu!
Jsem
dobrej,
viß!
Rádi byste si přečetli víc komiksů o naší nedávné
minulosti? Kniha „Ještě jsme ve válce“ ke koupi od
listopadu 2011. K dostání také CD „Příběhy 20. století“.
Příběh je inspirován vzpomínkami pamětníků, které zaznamenali lidé ze sdružení Post
Bellum. Nahrávky naleznete na www.pametnaroda.cz. Z vyprávění pamětníků vznikají rozhlasové dokumenty Příběhy 20. století, které vysílá Český rozhlas - Rádio Česko vždy v neděli v 10:05. Chcete-li podpořit Post Bellum, sdružení, které již deset let zaznamenává příběhy, zašlete DMS
ve tvaru: DMS ROK PAMET na číslo 87777, cena roční podpory činí 12 x 30 Kč. Post Bellum obdrží
27,- Kč z každé DMS. Nebo se staňte členem Klubu přátel Paměti národa na www.pametnaroda.cz.
okolO maringotky se
nenápadná shromažßují
vázni a šmírují škvírami.
Já chci
taky
vidát!
Tak co to
tady je!
NetlaÝ
se!
Pssst!
k likk! !
cvaik
kl !
vedoucí
Hejzlar.
Zejtra se vracíte na
Bory! Vaše avantýry
vás påijdou draho!
OCH...
Ty vole! To je žena
velitele Šafaãíka,
znám ji z fotky
u náj na stole!
pokraÝování påíštá...
Projekt
podporují:
MF Dnes, Pink Produktions, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jan
Dobrovský, Petr Pudil, Everesta, Scio, AutoCont CZ, Perfect Catering, hlavní město
Praha, Český rozhlas - Rádio Česko, Ústav pro studium totalitních režimů, KomiksFEST!
64 Zadáno pro Vodafone
Tady je Vodafonovo
Zprávy z Vodafonu
65
Internetová samoobsluha
66
Připojení s Vodafonem
E-knihy
Vymyšleno pro firmy
68
75
76
Všechno o telefonech
Předplacené karty
78
90
Studentská nabídka
Volací jistina
93
Společné tarify
Osobní tarify
Nabídky měsíce
94
96
98
92
Zadáno pro Vodafone 65
smart ed obstál
Loni na jaęe dostal Vodafone na zkoušku od energetické spoleÍnosti E.ON
jedno auto na elektęinu. ProstÛ takové to ekologické vozítko. Ęíkali nám
o nÛm, že je ekologické, ekonomické a snadno se ovládá. Po roce se s vámi
chceme podÛlit o zkušenosti z jízdy. A je to paráda.
NETANKUJETE, NESMRDÍTE
Honza pracuje jako media manažer a smart ed
používá hlavnÛ pro pracovní schįzky po Praze
a pęi kontrolování reklamních ploch. Ęízení smarta
pęirovnává jednoduchostí ovládání k vozítku
na golf. Dva pedály. Plyn a brzda. „Nejvíc mÛ na nÛm
baví to, že nemusím jezdit k benzince, takže
nesmrdím. Když nÛkde není místo na parkování,
pro nÛj ho najdu vždycky. Dá se zaparkovat
Íumákem k chodníku. A samozęejmÛ mÛ baví, že
je ekologický. To nás tady baví všechny. V Paęížské
ulici mÛ nedávno dokonce zastavili dva mladíci,
taková ta zlatá mládež, a dost to ęešili. Ptali se snad
na všechno. Spotęebu, dojezd i kde se dá koupit. Tak
jsem je bohužel musel zklamat. Elektromobily jsou
na dlouho dopęedu zatím vyprodány. Ale myslím,
že to nebude dlouho trvat a zaÍne se jich vyrábÛt
mnohem víc. A to teprve bude ekologie!“
SVIŽNÝ ROZJEZD
Radek pracuje na pozici asistenta projektového
manažera kvality a smarta ed stejnÛ jako ostatní
používá hlavnÛ pro jízdy po Praze. Jak sám se
smíchem ęíká, bojí se, že mu nebude staÍit šĈįra.
Když se dovÛdÛl, že dostane k dispozici služební
auto, a našel v garáži drobka v zásuvce, trochu
se divil. Dneska si tohodle elektro draka nemįže
vynachválit. „Má super reakce na kęižovatkách,
je opravdu svižný pęi rozjezdech. Je jednoduchý
na ovládání a hlavnÛ ideální do mÛstského provozu,
SmÛle se s ním zaęadíte do fronty, prostÛ s tím
autem se vejdete všude!“
CHTÛLA BYCH VÛTŠÍHO
Klára je sice šéfkou vozového parku, ale smarta ze
všech používá nejménÛ. Baví jí na nÛm všechny ty
vÛci, kvįli kterým elektromobily existují. Ekologie,
úspornost... To jediné s Íím se paradoxnÛ jako žena
zatím nedokáže smíęit, je jeho velikost. Dává pęednost vÛtším autįm. „Takže až bude elektromobil
velikosti normálního auta, pak to bude pęesnÛ auto
pro mne! Jinak ale paráda.“
DOJEL S NÍM AŽ DO VARį
Petr pracuje jako koordinátor vozového parku
a auto používá Íasto. „Cestování s ním je prostÛ
zábava. Je tiché, všude s ním zaparkujete, prostÛ
ideální auto do mÛsta. Nejvíc mÛ ale asi dostala
cesta do Karlových Varį. Tedy nejdelší jednorázová
cesta, jakou náš smart ed zatím zvládl. ProstÛ jsme
prubli deklarovaný dojezd výrobcem, který je
135 km. No a povedlo se!“
ŽÁDNÉ SCI-FI
Není žádné sci-fi tvrdit, že za Ías v nÛÍem podobném budeme jezdit všichni. Zatím se ale hlavnÛ
testuje. Vozový park E.ONu ve spolupráci s automobilkou Mercedes Íítá jen pár stovek aut. Ani
ostatní automobilové korporace ale nespí. Každá
vÛtší dnes své elektrické modely buÏ už má, nebo
pracuje na jejich vývoji. S rozvojem elektromobility
pęicházejí nové technické otázky, které je potęeba
vyęešit, než se vpustí elektromobily hromadnÛ
na silnice. BÛžnému používání brání napęíklad to, že
Íerpacích stanic, kde je možné si auto dobít, zatím
ještÛ není moc. Ale pęibývají. V elektęinÛ jako zdroji
pohonu pro auta je rozhodnÛ budoucnost.
Vypozorovali jsme:
prįmÛrnÛ najezdíme 750 km
mÛsíÍnÛ
100 km nás vyjde na sympatických 40 korun
nejdelší absolvovaná cesta
bez nabití: Praha – Karlovy
Vary 135 km
nejÍastÛji jezdíme po Praze,
kolem poledne a prįmÛrnÛ
na jednu zápujÍku najedeme
autem 17 km
po rychlostní silnici si to
smart ed ochotnÛ mastí
100 km/h
když je ráno plnÛ nabitý, vydží
jezdit celý den
za rok ho využilo už 30 lidí,
z toho 20 mužį a 10 žen
naprostá vÛtšina tÛch, kdo
zkusili, byli bez nadsázky
nadšení
nadšen
smarta si nejÍastÛji pįjÍujeme
na pįl dne,
d na den, nÛkdy ho
nechceme
nechce vįbec vrátit
Tohle je náš smart
fortwo electric drive
(ed), který máme
pįjÍený od E.ONu.
Více info na www.
energieplus.cz/
ekologicka-doprava
66 Internetová samoobsluha
Vylepšili jsme
Internetovou
samoobsluhu
Snažíme se poęád zlepšovat. TeÏ pęišla na
ęadu Internetová samoobsluha. Ęekli jsme si,
že musí být ještÛ pęehlednÛjší a rychlejší než
dęív. A povedlo se.
Co je Internetová samoobsluha?
SAMOOBSLUHA.VODAFONE.CZ
Internetová samoobsluha Vodafonu nabízí
zákazníkİm bezkonkurenÎní možnosti pro
správu úÎtu. Drtivou vÜtšinu nastavení a aktivace
služeb, o které zákazník mİže požádat v prodejnÜ
Îi telefonicky na zákaznické lince, mİže
provést i sám z pohodlí domova v Internetové
samoobsluze.
Internetovou samoobsluhu najdete na adrese samoobsluha.vodafone.cz
Internetová samoobsluha 67
Hlavní výhody nové Internetové
samoobsluhy
PęEHLEDNÛJŠÍ A SNADNÛJŠÍ ORIENTACE
ZásadnÛ jsme zjednodušili orientaci díky rozbalovacímu hornímu menu, takže je teÏ snadnÛjší
najít v Samoobsluze tu správnou stránku. Ke všem
službám jsme pęidali nápovÛdu, staÍí kliknout na
malý otazníÍek.
Mįj Vodafone
Ovládat svįj úÍet u Vodafonu mįžete snadno i z chytrého
telefonu. StaÍí si stáhnout aplikaci Mįj Vodafone.
OPRAVDU CHYTRÝ PęEHLED ÚTRATY
Z Chytrého pęehledu se dozvíte veškeré detaily
o svém Íísle. NovÛ tu najdete detail dosavadní útraty
rozdÛlený na pravidelné platby, nad rámec paušálu,
jednorázové platby, speciální slevy a další.
VÁŠ TARIF
Na stránce Váš tarif najdete všechny služby, které
máte u telefonního Íísla aktivní. A to vÍetnÛ mÛsíÍních poplatkį. Služby si tu mįžete rovnou i mÛnit.
JEDNOTNÁ AKTIVACE
Pro objednání nových služeb slouží nákupní košík.
Poęád máte pęehled, jaké služby si objednáváte.
KONTAKTNÍ FORMULÁę „ODESLAT NÁZOR“
Pęes tento formuláę, který najdete v sekci UžiteÍné
odkazy, nám mįžete napsat své postęehy a pęipomínky k fungování Samoobsluhy.
STRÁNKA PRO SPRÁVU ÚÍTU S VÍCE ÍÍSLY
V menu Správa více SIM karet máte pęístup ke všem
telefonním Ííslįm na úÍtu, na kterých mįžete novÛ
provádÛt hromadné objednávky a sledovat stav
útraty. ZároveĈ se zde mįžete pęihlásit i pod libovolné telefonní Ííslo na úÍtu a spravovat jen jeho služby.
PLATBY PęES INTERNET
OkamžitÛ tu mįžete uhradit svÛ VyúÍtování Íi si
dobít kredit pomocí platební karty.
ZADARMO
Využívání Internetové samoobsluhy je v Ìeské
republice i v zahraniÍí zdarma.
Užijte si Samoobsluhu
v chytrém telefonu
Aplikace je zadarmo u nás i v cizinÝ. Její
stažení navíc neÏerpá data z vašeho
internetového balíÏku.
Najdete ji v Android Marketu i v Apple
storu.
Snadno a rychle se s ní dostanete k
nejdıležitÝjším informacím o svém úÏtu.
V aplikaci najdete:
Chytrý pěehled
a pěehled o Ïerpání
dat, VyúÏtování
a informace
o kreditu.
68 Mobilní web a aplikace
Bez netu to
dneska nejde
Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání.
S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu
zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.
Vodafone Safety Net
BEZPEÍÍ PRO DÛTI
Aplikace pro
Jestli se bojíte kyberšikany,
Android
sami sebe nebo svých dÛtí,
tahle bezplatná aplikace vám pomįže.
Dají se v nich nastavit kvóty pro maximum pęíchozích zpráv, omezit nÛkteré
funkce chytrých telefonį
na konkrétní dobu (mįžete
tęeba blokovat fotoaparát
a kameru v telefonu na Ías
vyuÍování). V dnešní dobÛ
prostÛ šikovná vÛc.
SchoolNotebook
S
choolNo
KONEC ŠKOLNÍCH KOPÍREK
Zápisky od nejvÛtší bedny ve tęídÛ už si nemusíte tajnÛ kopírovat
na školní kopírce. Jednoduše je
napíšete do téhle aplikace a mįžete je sdílet se všemi spolužáky.
Do SchoolNotebooku si výpisky
snadno udÛlá každý. Aplikace je
pęehlednÛ rozdÛlí a umožní sdílet tęeba na Facebooku. A škola je
hned zábavnÛjší.
Mobilní web a aplikace 69
Studentská kuchaĚka
LISTOVÁNÍ JEDNÍM PRSTEM
mBank CZ
PENÍZE NA DLANI
Taky jste si zamilovali jednoduchou a
chytrou mBanku, ve které jde prakticky
všechno zaęídit on-line? TeÏ už ani
nepotęebujete poÍítaÍ, s aplikací mBank
CZ se ke svému
úÍtu dostanete
pęímo v telefonu,
snadno a rychle.
Jestli vám pęišla
výplata, odešla
splátka úvÛru nebo
zaplatil-li nestálý
zákazník tak zjistíte
okamžitÛ, a mįžete se svými penÛzi
samozęejmÛ taky
hned nakládat.
Jak uklohnit buchtu v mikrovlnce za 5 minut a další
rychlé a superjednoduché recepty pÛknÛ pohromadÛ rovnou v mobilu nebo tabletu. To ocení každý, kdo
nÛkdy bydlel na intru, ubytovnÛ,
privátu nebo koleji. Navíc se tahle
vyladÛná kuchaęská aplikace
ovládá po Íertech jednoduše,
takže ji budete využívat opravdu
fest a rádi. Jak napsal jeden z uživatelį: „KoupÛ téhle aplikace pro
mne byla povinností. Nejednou
mi zachránila žaludek.“
Aplikace pro
Android
Školní rozvrh
A NEZMEŠKÁTE
Kdo si to má poęád pamatovat, pęepisovat a hledat v
aktovce. Školní rozvrh pęece nemusí být na papíęe.
V telefonu je schovaný na celé pololetí a dá se
vytáhnout vždycky, když se zrovna neví, do které
uÍebny zamíęit po pęestávce. Zdigitalizujte si jeden
z nejdįležitÛjších dokumentį v pęehledné aplikaci!
Watch That!
EXKLUZIVNÛ PRO ZÁKAZNÍKY
VODAFONU ZADARMO
Oblíbená hra vám zlepší koncentraci a krátkodobou pamÛĥ. Jde
o to zapamatovat si pozice Íísel
na obrazovce a dotknout se jich
správnÛ poté, co zmizí. Výsledky
mįžete sdílet ve svÛtových tabulkách a stát se rekordmanem!
Aplikace pro
Android
70 Připojení s Vodafonem Internet v mobilu
Internet v mobilu
Aĥ máte kartu, nebo tarif, u nás si vyberete pęesnÛ takové pęipojení
k internetu, jaké vám opravdu sedne. A je jedno, jestli surfujete
obÍas, nebo každý den.
S telefonem na síti
Mİžete si vybrat pĚipojení
napoĚád, nebo jenom na jeden
den. Za jasnou a koneÎnou cenu.
Na Facebook, do mailu nebo
na pĚedpovÜÐ poÎasí se mİžete podívat kdekoliv. Snadno si
najdete nejbližší dobrou restauraci, benzinku. Více tipİ na aplikace najdete na stranÜ 68–69.
S tím správným tarifem mİžete
surfovat naplno a pĚesnÜ podle
toho, jak potĚebujete.
PĚipojení na den
Ideální pro toho, kdo s telefonem
surfuje málokdy – platíte jen za dny,
kdy se pěipojíte.
Má ho k dispozici každý bez aktivace.
Zapnete ho jednoduše otevěením
internetové stránky v mobilu.
PĚipojení na týden
PĚipojení pro mobil premium
SkvÝlé, pokud máte pěedplacenou
kartu a jste s mobilem na síti
pravidelnÝ. Týdenní platby zvládnete
urÏitÝ lépe než mÝsíÏní!
Výborné, pokud máte chytrý telefon
a internet v mobilu využíváte fakt
Ïasto – za pevný mÝsíÏní poplatek
mıžete stáhnout spoustu dat, těeba
svoji oblíbenou hudbu.
A
INK
NOV
Malý ceník
Služba
FUP
cena
Obnovení FUP limitu
Pęipojení na den
25 MB
25 KÍ
–
Pęipojení na týden
60 MB
49 KÍ
–
Pęipojení pro mobil standard
150 MB
177 KÍ
100 KÍ
Pęipojení pro mobil super
300 MB
249 KÍ
100 KÍ
Pęipojení pro mobil premium
600 MB
315 KÍ
200 KÍ
Pęipojení pro mobil premium+
1,2 GB
449 KÍ
200 KÍ
FUP je limit pro stahování, po jehož pęekroÍení vám internet zpomalí. S výbÛrem správného tarifu pro Internet v mobilu vám pomįže kalkulaÍka na www.vodafone.cz/internet.
Tip
Chcete ušetęit za Internet v mobilu? Zvolte nÛkterou ze Speciálních edicí tarifį na míru, kde tento tarif mįžete získat ještÛ výhodnÛji. MrknÛte na stranu 99.
Tarify Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno již není možné dále aktivovat, s výjimkou Speciálních edic Tarifů na míru
Připojení s Vodafonem Internet v mobilu 71
Pro váš úsmÛv
cokoliv
Chceme, abyste si bez starostí a naplno
mohli užívat váš chytrý telefon.
Proto posilujeme týmy datových specialistį a on-line podpory. Naše odborníky tak budete mít kdykoliv k dispozici. Už
se nemusíte ptát kamarádį, jak do chytrého telefonu pęevést
kontakty ze starého mobilu nebo kde sehnat ty nejlepší
aplikace.
Objednejte se k datovému
specialistovi na prodejnu
Vodafonu. Zdarma vám
nastavíme celý telefon,
aĦ už využíváte služby
Vodafonu, nebo ne.
Zálohování pİvodního
telefonu
Nebojte se, vaše data ze
starého mobilu ochráníme.
Náš datový specialista vám
kontakty, SMSky, fotky
nebo těeba videa spolehlivÝ
pěevede do vašeho chytrého
telefonu. Obraħte se na nás,
rádi vám pomıžeme.
Tip
Kontakty si mıžete snadno
zálohovat i ve Vodafone parku.
On-line rezervace
datového specialisty
Nastavení nového
zaĚízení
Telefon, tablet, notebook
i modem vám nastavíme tak,
abyste s ním mohli hned surfovat na internetu. Vytvoěíme
vám Google úÏet pro Android
a iTunes úÏet pro Apple. Nastavíme e-mail a pomıžeme
s aplikacemi.
On-line Centrum péÎe
Nebojte se nás zeptat
kdykoliv a na cokoliv. Jsme
tu pro vás. Získáte odpovÝdi
na nejÏastÝjší zákaznické
otázky, ěešení zákaznických
dotazı, informace o nastavení telefonu, o roamingu apod.
Pěipravili jsme pro vás službu,
díky níž se opÝt stanete pány
svého telefonu. Neváhejte
a rezervujte si datového
specialistu, který s vámi
vaše dotazy probere pěímo
ve vybraných prodejnách
Vodafonu.
72 Připojení s Vodafonem Internet pro počítač a tablet
Internet pro poÍítaÍ a tablet
S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi surfovat, kdekoliv potęebujete.
Na cestách ve vlaku, autem i jen tak na Íerstvém vzduchu. Díky nové technologii HSPA+
je naše 3G pęipojení teÏ mnohem rychlejší a surfovat mįžete rychlostí až 21,6 Mbps.
Internet v notebooku
Vyberte si ze tĚí tarifİ.
Surfovat mİžete kdekoliv.
Zrychlili jsme naše 3G pĚipojení.
Malý ceník
Typ pęipojení
Co za to
ZvýhodnÛná cena
Co k tomu potęebuji
FUP limit
Obnovení FUP limitu
75 KÍ/48 hodin
–
USB modem
500 MB
–
Pęipojení pro notebook
standard
398 KÍ/mÛsíc
299 KÍ/mÛsíc
USB modem
1 GB
200 KÍ
Pęipojení na stálo
525 KÍ/mÛsíc
394 KÍ/mÛsíc
USB modem
3 GB
450 KÍ
Pęipojení na 2 dny
Internet v tabletu
Dostanete bájeÎný tabletový tarif a k nÜmu za zvýhodnÜnou cenu i tablet samotný.
Malý ceník
Typ pęipojení
Co za to
ZvýhodnÛná cena
FUP limit
Obnovení FUP limitu
Pęipojení pro tablet super
265 KÍ/mÛsíc
199 KÍ/mÛsíc
500 MB
200 KÍ
Pęipojení pro tablet
premium
398 KÍ/mÛsíc
299 KÍ/mÛsíc
1 GB
200 KÍ
Tip
Pęipojení pro notebook nebo tablet mįžete mít za ZVÝHODNÚNOU CENU, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.
Obnovení FUP limitu po jeho vyÎerpání
TeÏ už se nemusíte bát, že vám pęi stahování vÛtších souborį internet najednou zmrzne a poplazí se dál
jako želvák.
Podle svého aktuálního datového tarifu si mįžete celý FUP limit jednorázovÛ navýšit.
Za pár minut si službu snadno aktivujete pęes Internetovou samoobsluhu v sekci Chytrý pęehled.
Připojení s Vodafonem Internet pro počítač a tablet 73
Internet na doma
Kvalita a rychlé pĚipojení na doma
až 25 Mbps.
Dostupný pro vÜtšinu domácností
v Íeské republice.
Žádné FUP limity.
VýjimeÎnÜ výhodné ADSL bez
pevné linky v kombinaci s dalšími
službami.
ADSL 8 Mbps
ADSL
ADSL 16 Mbps/ VDSL 25 Mbps
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
Plná cena
ZvýhodnÛná cena
ADSL bez pevné linky
660 KÍ/mÛsíc
396 KÍ/mÛsíc
880 KÍ/mÛsíc
528 KÍ/mÛsíc
ADSL s pevnou linkou
500 KÍ/mÛsíc
–
750 KÍ/mÛsíc
–
Tip
ADSL mįžete mít za ZVÝHODNÚNOU CENU, pokud si ho poęídíte s jakýmkoliv balíÍkem ze Speciální edice Tarifį na míru a SpoleÍných tarifį na míru.
Více info o Speciálních edicích Tarifį na míru na stránce 99.
Tip
Pevné pęipojení si mįžete objednat bez modemu (pokud máte vlastní), s modemem
za plnou cenu 1677 KÍ nebo s modemem za zvýhodnÛnou cenu 577 KÍ s úvazkem
na 24 mÛsícį. Více o nabízeném ADSL modemu na stranÛ 74.
Kompletní nabídku najdete na www.vodafone.cz/adsl nebo v jakékoliv prodejnÛ.
Nevíte si rady? Navštivte www.vodafone.cz/internet
ADSL
za zvýhodnÝnou
cenu
74 Připojení s Vodafonem Datová zařízení
Datová zaęízení
S naším mobilním pęipojením budete na svém poÍítaÍi
surfovat, kdekoliv potęebujete. Na cestách ve vlaku,
autem i jen tak na Íerstvém vzduchu.
Vodafone Mobile
Connect K3770
Vodafone Mobile
Connect Kombo
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7,
Mac OS X 10.4.11 a vyšší
3G/HSDPA
ano/až 7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows 2000, 7, Vista, XP
Mac OS 10.4 a vyšší
3G/HSDPA
ano/7,2 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE/CDMA
ano/ano/ano
Poslední šance
ADSL/VDSL
modem
Vodafone Mobile
WiFi
Vodafone Mobile
Connect K4510
Podpora
ADSL/VDSL
Pěipojení
LAN, WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g/n
ZabezpeÏení
WPA2PSK/WPSS
Napájení
externí
Využití
Notebook, PC, herní konzole
Spojení s poÏítaÏem
WiFi
Podporované standardy
802.11 b/g
Napájení
baterie
Hmotnost
90 g
Poslední šance
Využití
Notebook, PC
Spojení s poÏítaÏem
USB port
Podporované systémy
Windows Vista, XP, 7, Mac OS X
3G/HSDPA
ano/až 28,8 Mbps
Pěipojení GPRS/EDGE
ano/ano
E-knihy 75
Chcete mít tisíce knih vždy pęi ruce?
E-knihy vás mohou doprovázet v mobilu, tabletu i notebooku. Místo klasické knížky si jednoduše
vezmete pęístroj s tisíci e-knih na výbÛr. Se ÍteÍkou Wooky si užijete širokou nabídku e-knih i e-Íasopisį,
kdykoliv a kdekoliv.
Výhody e-knihy!
Uspoěíte místo ve své knihovnÝ, vaše taška bude lehÏí a penÝženka tÝžší. E-knihy jsou:
CenovÝ výhodnÝjší proti tištÝným knihám.
Dostupné snadno a rychle, kdykoliv a kdekoliv – na dovolené Ïi ve vlaku, v ÏekárnÝ
i u lékaěe. Koupíte je pěes internet v mobilu i v poÏítaÏi.
Poěád na skladÝ. Elektronická kniha se nikdy nevyprodá, mıžete v ní vyhledávat text,
vytváěet záložky i zvÝtšovat písmo…
Michal Viewegh
oslavil 31. 3. 2012
kulaté narozeniny!
Autor románových pěedloh
pro divácky úspÝšné
ExkluzivnÝ
Ůlmy jako BájeÏná léta
jen ve
pod psa, Nestyda, Román
Wooky!
pro ženy Ïi Román pro
muže slaví padesáté
narozeniny. Sám Michal
Viewegh e-knihám fandí:
„VÝěím, že Wooky pomıže
vyplnit mezeru na Ïeském
trhu s elektronickými
Maŭe v Praze
knihami, a ÏásteÏnÝ tak
Michal Viewegh
omezí rostoucí pirátství.
Ryze Íeský thriller o tom, jak
Nabídka Wooky je široká,
to u nás chodilo… Nebo ještÛ
zajímavá, cenovÝ dostupná,
chodí?
uživatelsky komfortní
Praze šéfuje nÛkdejší vekslák a nyní
– a zároveĊ plnÝ chrání
kmotr Mord; za pomoci zkorumpovaautorská práva.“
ných starostį, úplatkį, vydírání i fySlavte s Michalem
a obohaħte svojí e-knihovnu
jeho nejnovÝjším dílem.
zického násilí kontroluje chod mÛsta.
Ministr vnitra Langross a námÛstek
ministra obrany Šesták bez skrupulí
vydÛlávají miliony. Hraje se mimo jiné
o dlouhá léta peÍlivÛ shromažÏovaný
archiv kompromitujících dįkazį…
Wooky cena: 254 KÍ
SMS kód: VODAFONE KQ2US
Wooky – výhody!
Komfortní a jednoduché
ovládání.
100 + 1 zahraniÎní
zajímavost – Speciál
Barevné, poutavé Ítení
se vším všudy!
Zajímavosti ze svÛta vÛdy a techniky,
z historie, sekci Zápisník zahraniÍních
zpravodajį, to všechno a spoustu
dalších vÛcí najdete ve speciálu
oblíbeného magazínu o svÛtových
zajímavostech.
Wooky cena: 79 KÍ
SMS kód: VODAFONE LQ2S8
Nemusíte kupovat
speciální zaěízení,
staÏí využít to, které již
máte (mobilní telefon,
poÏítaÏ…).
Pohodlné a rychlé
mobilní platby + platby
kreditními kartami.
Pohodlné a bezpeÏné
ěešení ochrany
autorských práv (DRM).
Nakupujte jednoduše,
užijte si život s e-knihou.
Pošlete SMSkou kód knížky
na 90299 a ÏtÝte.
76 Pro firmy Nabídka
BuÏte stále online, a máte
podnikání pod kontrolou
Máte IÌO? Vyberte si nÛkterý ze zvýhodnÛných balíÍkį Firemní edice Tarifį
na míru, a získáte nejen chytrý telefon za jedineÍnou cenu, ale i super slevu
na pęipojení do tabletu!
Firemní edice Tarifİ na míru
PoěiÑte si nÝkterý z našich vybraných balíÏkı Firemní
edice Tarifı na míru a k tomu zvýhodnÝný telefon.
Napěíklad Samsung GALAXY Ace za skvÝlou cenu. K tomu
teÑ navíc mıžete získat slevu 25 % na Pěipojení na stálo.
Budete vždy online a navíc mıžete telefonovat v rámci
Ůrmy zcela zdarma.
oo
neomezená
VPN
100
600 MB
volných
SMS
S balíÏkem z Firemní edice Tarifı na míru
získáte vše, co pro podnikání potěebujete.
Těeba slevu na Pěipojení pro tablet
premium. A to napoěád!
Pěipojení
pro tablet
premium
250
volných
minut
Sleva 25 % na PĚipojení pro tablet
premium navždy
1277 KÏ
pıvodní cena
1405 KÏ
internetu
v mobilu
naplno
3277 KÏ
zvýhodnÝná cena
Chcete poradit, jaký tarif je pro vás nejlepší? Zeptejte se v nejbližší prodejně
Nebo skočte na www.vodafone.cz/podnikani-online
6777 KÏ
zvýhodnÝný tablet
Vodafone
Smart Tab 7
Pro firmy Nabídka 77
BlackBerry pro vaši firmu
PoęiÏte si telefon BlackBerry s kompletním a plnÛ zabezpeÍeným mobilním
ęešením ūremní komunikace.
BlackBerry – Ěešení pro vaši ŭrmu
UmožĊuje spravovat až 10 e-mailových úÏtı
v reálném Ïase na vašem telefonu.
Okamžitá synchronizace e-mailı, kontaktı,
kalendáěe...
Poskytuje vÝtší datový komfort i v oblastech bez
3G pokrytí.
Zdarma posíláte textové, hlasové a multimediální
zprávy na jiné telefony BlackBerry.
BlackBerry Enterprise Server
Expres (BESEx)
Máte ve firmÛ vlastní e-mailový server?
V tom pęípadÛ je služba právÛ pro vás.
Co pĚináší
Poęízení služby a všechny uživatelské licence zdarma.
Automatickou synchronizaci kalendáęe, kontaktį, úkolį.
ExtrémnÛ jištÛnou bezpeÍnost vaší komunikace pomocí šifrování.
Možnost snadno se propojit s firemními aplikacemi, napę. SAP, Oracle, Java.
Mobilní e-mail
Limit pro stahování
BlackBerry Internet Service
(BIS)
Nemáte ve firmÛ vlastní e-mailový server? Využijte spolehlivé a pohodlné
e-mailové ęešení.
Co pĚináší
BES Express
3977 KÏ
Vzdálený pęístup k firemnímu e-mailu a pęístup na web.
Pro využívání BIS není zapotęebí vlastní BlackBerry server ani jiné poÍáteÍní
investice.
Nastavení je snadné a rychlé pęímo z pęístroje bez nutnosti IT podpory.
Mobilní e-mail
525 KÍ
3 GB
Více informací ke službě na 800 77 77 00 nebo na www.vodafone.cz/firemni
BIS
315 KÍ
Limit pro stahování
600 MB
78 Nejlepší mobily, co známe
Ty nejlepší
stroje,
co pro vás
máme
MALEJ ŠPAČEK
PŘEDSTAVUJE:
Nejširší nabídka
smartfounů ze
všech!
Vodafone se stává centrem
chytrých telefonů a představuje nabídku těch nejvzácnějších a nejnadupanějších
smartphonů, které jsou
u nás k mání. Koupit se
dají v devíti vybraných
prodejnách:
• Praha, Jugoslávská
• Praha, Nový Smíchov
• Brno, OC Olympia
• Plzeň, nám. Republiky
• Olomouc, Ostružnická
• Ostrava, Nová Karolina
• Ostrava, Avion
• Ústí nad Labem,
Mírové náměstí
• Pardubice,
nám. Republiky
HTC One S
Nadupaný elegán
Operační systém:
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Uživatelská paměť: až 10 GB
Fotoaparát: 8 Mpix
Perfektní zvuk, dvÛ barvy, super výbava a tÛlo z jednoho
kusu hliníku. Navíc lehký a tenký jako lusk. Takový je nový
telefon HTC One S. A teÏ pÛknÛ jedno po druhém: O perfektní zvuk se stará technologie Beats Audio™ a navíc, abyste si muziku užili fakt fest,
dostanete teÏ jedinÛ u nás k HTC One S skvÛlá sluchátka urBeats™ za kaÍku. Budete
si ale muset pospíšit, protože tahle nabídka potrvá jen do vyprodání zásob. StejnÛ
tak teÏ jen u Vodafonu najdete tohohle hezouna v šik Íerné variantÛ. Ale mįže být
i stęíbrný, kdybyste chtÛli. Foĥák taky stojí za ęeÍ. Nerozhodí ho ani, když budete fotit
pęi svíÍce nebo sirce. Obrázek poęídí rychlostí blesku, takže se ani u té sirky nespálíte.
A toÍit video mįžete samozęejmÛ Full HD.
Tyhle vlajkové lodě mezi vodafonními obchody nabízejí
naprostou špičku mobilů
dneška. A k ní samozřejmě
taky příslušenství, které jinde nenajdete, třeba speciální
handsfree, kryty na smartphony, fólie atd. Všechny
tyhle vychytávky a telefony
si samozřejmě můžete
objednat i ve zvláštní sekci
na eshop.vodafone.cz.
Kdo je špaček
Je to špunt, co fakt rozumí
mobilům. Našli jsme ho pod
vitrínou mezi telefony, kde
se narodil. A od té doby nám
pyskuje do ČILICHILI.
Nejlepší mobily, co známe 79
Naprostá špiÎka
Vlajková loÏ HTC, telefon One X, je opravdu nadupané
plavidlo. Místo plachty má obrovský displej s rozlišením
720p chránÛný sklem Gorilla Glass. Trup tvoęí jeden kus
polykarbonátu a na kapitánském mįstku tomu všemu
velí operaÍní systém Android 4.0. A teÏ jedna vychytávka
za všechny: 8Mpix fotoaparát fotí skvÛle i za ztížených
podmínek, a navíc i bÛhem natáÍení videa, takže si mįžete
ty správné momenty hned vyblejsknout. Poęád nestaÍí? Tak
ještÛ na nÛj prásknem, že stejnÛ jako jeho brácha, HTC One S,
má i on systém Beats Audio™, se kterým mįžete poslouchat
hudbu jak ve studiu. A dostat ho mįžete ve dvou barvách
– šedé a bílé. Mimochodem, v té bílé, v té ho teÏ seženete
jenom u Vodafonu.
HTC One X
Operační systém:
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Uživatelská paměť: až 25 GB
Fotoaparát: 8 Mpix
HTC One V
Favorit stĚední tĚídy
Operační systém:
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Uživatelská paměť: až 1 GB
Fotoaparát: 5 Mpix
Jestli nemusíte být za každou cenu vždy top, nej a ultra
cool, tak vám nejspíš padne do oka tęetí z nových modelį HTC One V. Nebo vám padne do noty. PęípadnÛ
jako ulitý. Podle toho, kam nebo jak chcete, aby vám
padnul. Navíc si mįžete vybrat mezi šedou a Íernou
variantou, podle toho, která k vám líp sedí. HTV One V je
sice o nÛco ménÛ nadupaný než jeho dva sourozenci,
to ale neznamená, že by se za svojí výbavu musel
stydÛt. Naopak. Ve stęední tęídÛ je to favorit. StejnÛ jako
jeho bráchové, taky on je vyrobený je z jednoho kusu
hliníku, má dotykový display s úhlopęíÍkou 3,7 palce
a rozlišením 480x800 bodį, jednojádrový procesor
s frekvencí 1 GHz a vše ęídí Android 4.0. SolidnÛ nadupaný je jeho 5Mpix foĥák s automatickým zaostęováním.
Jak ęíkáme, ve své tęídÛ klasa.
80 Telefony
Vodafone
858 Smart
Samsung
GALAXY mini
Nokia
C5-00 5MP
Nokia
C5-03
Samsung
GALAXY 551
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
2177 KÍ
3577 KÍ
3577 KÍ
3777 KÍ
4577 KÍ
MMP od 277 KÎ
1977 KÍ / 1477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
4077 KÍ / 3577 KÍ
MMP od 477 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
MMP od 777 KÎ
377 KÍ / 77 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
MMP od 1177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
1377 KÍ / 877 KÍ
MMP od 2177 KÎ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
177 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.2
Android 2.2
Nokia S60
Nokia S60
Android 2.2
Displej v cm/"
7,1 cm/2,8"
8 cm/3,14"
5,6 cm/2,2"
8,1 cm/3,2"
8,1 cm/3,2"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
240x320
240x320
240x320
360x640
240x400
až 136MB/2GB
až 150MB/2GB
až 50MB/2GB
až 40MB/2GB
až 140MB/1GB
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
2Mpix
3Mpix
5Mpix
5Mpix
3Mpix
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
•/–
–/–
–/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1200
1050
1000
1200
Délka hovoru (minut)
až 270
až 570
až 720
až 684
až 550
Pohotovostní doba (hodiny)
až 320
až 570
až 672
až 600
až 520
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.0
•/3.0
•
•
•/2.1
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
104x57x12,5
110,4x60,6x12,1
112x46x12,3
105,8x51x13,8
111x55x14,7
100
105,8
89,3
93
116,2
Íerná
Íerno-zelená
šedá
Íerno-zelená
Íerná
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 81
Sony Ericsson
Live with
Walkman
Samsung
GALAXY
Ace La Fleur
HTC
Wildfire S
Sony Ericsson
Xperia mini pro
Nokia
E52
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
4577 KÍ
4777 KÍ
5177 KÍ
5377 KÍ
5577 KÍ
MMP od 277 KÎ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
4577 KÍ / 4077 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
MMP od 477 KÎ
3177 KÍ / 2677 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
4077 KÍ / 3577 KÍ
MMP od 777 KÎ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2577 KÍ / 2077 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
MMP od 1177 KÎ
1377 KÍ / 877 KÍ
1577 KÍ / 1077 KÍ
1777 KÍ / 1277 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
MMP od 2177 KÎ
177 KÍ / 77 KÍ
377 KÍ / 77 KÍ
577 KÍ / 77 KÍ
777 KÍ / 277 KÍ
1077 KÍ / 577 KÍ
Limitovaná edice
Poslední šance
u bílé barvy
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.3
Nokia S60
Displej v cm/"
8,1 cm/3,2"
8,9 cm/3,5"
8,1 cm/3,2"
7,6 cm/3"
6,1 cm/2,4"
320x480
320x480
320x480
320x480
240x320
až 320MB/2GB
až 150MB/2GB
až 512MB/2GB
až 1GB/2GB
až 60MB/1GB
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
5Mpix
3Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1200
1350
1230
1200
1500
Délka hovoru (minut)
až 402
až 660
až 430
až 340
až 480
Pohotovostní doba (hodiny)
až 850
až 640
až 360
až 340
až 672
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/3.0
•/3.0
•/2.1
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
56,5x106x14,2
60,5x113,4x11,5
101,3x59,4x12,4
92x53x18
116x49x9,9
115
112
105
136
98
Íerná
kvÛtinový vzor
bílá, tmavÛ šedá
Íerná
Íerná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
82 Telefony
Samsung
GALAXY Ace
Motorola
Defy +
HTC
One V
Sony Ericsson
Xperia Ray
HTC
Desire S
LG
P970 Optimus
Black
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
5777 KÍ
5977 KÍ
6977 KÍ
6977 KÍ
6977 KÍ
7177 KÍ
MMP od 277 KÎ
5177 KÍ / 4677 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
6577 KÍ / 6077 KÍ
6777 KÍ / 6277 KÍ
MMP od 477 KÎ
4377 KÍ / 3877 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
5777 KÍ / 5277 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
MMP od 777 KÎ
3577 KÍ / 3077 KÍ
4077 KÍ / 3577 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
MMP od 1177 KÎ
2377 KÍ / 1877 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4077 KÍ / 3577 KÍ
MMP od 2177 KÎ
1177 KÍ / 677 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
3077 KÍ / 2577 KÍ
Poslední šance. Dostupná
pouze v anglickém jazyce
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poslední šance
Poslední šance
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.2
Android 2.3
Android 4.0
Android 2.3
Android 2.3
Android 2.2
Displej v cm/"
8,9 cm/3,5"
9.4 cm/3,7"
9,4 cm/3,7"
8,3 cm/3,3"
9,4 cm/3,7"
10,16 cm/4"
320x480
480x854
480x800
480x854
480x800
480x800
až 150MB/2GB
až 1,19GB/2GB
až 1GB/–
až 300MB/4GB
až 1,1GB/8GB
až 1,3GB/2GB
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
5Mpix
5Mpix
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1350
1700
1500
1500
1450
1500
Délka hovoru (minut)
až 660
až 450
až 500
až 420
až 590
až 300
Pohotovostní doba (hodiny)
až 640
až 342
až 617
až 440
až 430
až 400
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/2.1
•/2.1
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
60,5x113,4x11,5
107x59x13,4
120x59x9,2
111x53x9,4
115x59,8x11,63
122x64x9,5
112
118
115
100
130
108
Íerná, bílá
Íerná
šedá
Íerná
stęíbrná
Íerná
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 83
Nokia
Lumia 710
Nokia
700
Nokia
Lumia 800
HTC
One S
Samsung
GALAXY S II
Apple iPhone
4S 16GB
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
7577 KÍ
7777 KÍ
11 977 KÍ
12 577 KÍ
13 177 KÍ
16 277 KÍ
MMP od 277 KÎ
6577 KÍ / 6077 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ
14 377 KÍ / 13 877 KÍ
MMP od 477 KÎ
5977 KÍ / 5477 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
13 377 KÍ / 12 877 KÍ
MMP od 777 KÎ
4977 KÍ / 4477 KÍ
5177 KÍ / 4677 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
12 777 KÍ / 12 277 KÍ
MMP od 1177 KÎ
3977 KÍ / 3477 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
8977 KÍ / 8477 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
MMP od 2177 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
3177 KÍ / 2677 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
7377 KÍ / 6877 KÍ
7977 KÍ / 7477 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce.
Funguje pouze na
MicroSIM. Nepodporuje
microSD
Poznámka
Funguje pouze
na MicroSIM
Funguje pouze
na MicroSIM
Poslední šance
Funguje pouze
na MicroSIM
Windows Phone 7.5
Symbian Belle
Windows Phone 7.5
Android 4.0
Android 2.3
iOS
9,4 cm/3,7"
8,1 cm/3,2"
9,4 cm/3,7"
10,9cm/4,3"
10,9 cm/4,3"
8,9 cm/3,5"
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
480x800
360x640
480x800
540x960
480x800
640x960
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 8GB/–
až 2GB/–
až 16GB/–
až 10GB/–
až 16GB/–
až 16GB/–
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/–
•/–
•/–
•/•
•/•
•/–
5Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1300
1080
1450
1650
1650
1420
Délka hovoru (minut)
až 410
až 430
až 780
až 510
až 1100
až 840
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 403
až 265
až 263
až 710
až 200
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/3.0
•/2.1
•/4.0
•/3.0
•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
115,2x58,6x9,3
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
119x62,4x12,5
110x50x9,7
116,5x61,2x12,1
131x65x7,8
125,3x66,1x8,5
Hmotnost (g)
125,5
96
142
119
116
140
Barevné provedení
Íerná
Íerná
Íerná
stęíbrná
Íerná
Íerná, bílá
Chytré telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
84 Tablety
Vodafone
Smart Tab 7
Vodafone
Smart Tab 10
Samsung
GALAXY Tab 7.7
Samsung
GALAXY Tab 10.1
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
7777 KÍ
8977 KÍ
14 577 KÍ
16 177 KÍ
MMP od 277 KÎ
6977 KÍ / 6477 KÍ
8177 KÍ / 7677 KÍ
13 177 KÍ / 12 677 KÍ
14 977 KÍ / 14 477 KÍ
MMP od 477 KÎ
5977 KÍ / 5477 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
14 377 KÍ / 13 877 KÍ
MMP od 777 KÎ
5077 KÍ / 4577 KÍ
6377 KÍ / 5877 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
13 577 KÍ / 13 077 KÍ
MMP od 1177 KÎ
4177 KÍ / 3677 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
MMP od 2177 KÎ
2977 KÍ / 2477 KÍ
4177 KÍ / 3677 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 3.2
Android 3.2
Android 3.2
Android 3.1
Displej v cm/"
17,7 cm/7"
25,6 cm/10,1''
19,5 cm/7,67''
25,6 cm/10,1"
Rozlišení displeje
800x1280
1280x800
800x1280
1280x800
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až 16GB/–
až 16GB/–
až 16GB/ne
až 32GB/–
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
•/–
•/–
•/•
•/•
5Mpix
5Mpix
3Mpix
3Mpix
Blesk/Autofocus
–/•
–/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
4000
6800
5100
7000
Podpora volání/SMS
Pohotovostní doba (hodiny)
–/•
–/•
•/•
–/•
až 180
až 300
až 1500
až 2120
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
–/•
–/•
–/•
–/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
194x120x11,4
257x172x11,3
196,7x133x7,79
256,7x175,3x8,6
391
672
340
565
Íerná
Íerná
šedá
Íerná
Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Ke svému tabletu si mįžete poęídit nÛkterý z našich skvÛlých tabletových tarifį. Více na str. 72.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 85
Vodafone
555 Blue
Vodafone
858 Smart
BlackBerry
Curve 8520
HTC
Explorer
Samsung
GALAXY
mini 2
HTC
One V
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
1577 KÍ
2177 KÍ
3977 KÍ
3977 KÍ
4377 KÍ
6977 KÍ
MMP od 277 KÎ
–
1977 KÍ / 1477 KÍ
3777 KÍ / 3277 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
3977 KÍ / 3477 KÍ
6177 KÍ / 5677 KÍ
MMP od 477 KÎ
–
1177 KÍ / 677 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
2777 KÍ / 2277 KÍ
2977 KÍ / 2477 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
MMP od 777 KÎ
–
377 KÍ / 77 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
1977 KÍ / 1477 KÍ
2177 KÍ / 1677 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
MMP od 1177 KÎ
–
77 KÍ / 77 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
977 KÍ / 477 KÍ
1177 KÍ / 677 KÍ
3577 KÍ / 3077 KÍ
MMP od 2177 KÎ
–
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
77 KÍ / 77 KÍ
2377 KÍ / 1877 KÍ
Poslední šance
Dva barevné kryty
v balení (fialový, žlutý)
Poslední šance
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce
Poznámka
Technická specifikace
OperaÎní systém
Vodafone
Android 2.2
BlackBerry OS 5.0
Android 2.3
Android 2.3
Android 4.0
Displej v cm/"
6 cm/2,4"
7,1 cm/2,8"
6,2 cm/2,46"
8,1 cm/3,2"
8,31 cm/3,27''
9,4 cm/3,7"
Rozlišení displeje
320x240
240x320
320x240
320x480
320x480
480x800
až 40MB/–
až 136MB/2GB
až 256MB/2GB
až 512MB/–
až 4GB/–
až 1GB/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
•/–
2Mpix
2Mpix
2Mpix
3Mpix
3Mpix
5Mpix
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
•/–
–/–
–/–
–/–
–/–
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1000
1200
1150
1230
1300
1500
Délka hovoru (minut)
až 240
až 270
až 270
až 460
až 480
až 500
Pohotovostní doba (hodiny)
až 650
až 320
až 408
až 485
až 300
až 617
Wi-Fi/GPS
–/–
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.1
•/2.0
•/2.0
•/3.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
–/•
•/•
–/•
•/•
–/•
•/•
900/1800
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
110x61,1x12
104x57x12,5
109x60x13,9
103x58x13
109,4x58,6x11,81
120x59x9,2
100
100
106
107
106
115
bílo-stęíbrná
bílá
Íerná
Íerná
žlutá
Íerná
Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
86 Telefony
Huawei
Vision
Samsung
Wave III
Apple iPhone
3GS 8GB
HTC
One S
HTC
Sensation XE
Motorola
Razr
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
6977 KÍ
8177 KÍ
9777 KÍ
12 577 KÍ
12 577 KÍ
12 977 KÍ
MMP od 277 KÎ
6377 KÍ / 5877 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
8777 KÍ / 8277 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
12 777 KÍ / 12 277 KÍ
MMP od 477 KÎ
5577 KÍ / 5077 KÍ
6377 KÍ / 5877 KÍ
7777 KÍ / 7277 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
10 177 KÍ / 9677 KÍ
12 077 KÍ / 11 577 KÍ
MMP od 777 KÎ
4577 KÍ / 4077 KÍ
5377 KÍ / 4877 KÍ
6977 KÍ / 6477 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
9377 KÍ / 8877 KÍ
11 177 KÍ / 10 677 KÍ
MMP od 1177 KÎ
3577 KÍ / 3077 KÍ
4377 KÍ / 3877 KÍ
5977 KÍ / 5477 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
10 377 KÍ / 9877 KÍ
MMP od 2177 KÎ
2577 KÍ / 2077 KÍ
3377 KÍ / 2877 KÍ
4777 KÍ / 4277 KÍ
7377 KÍ / 6877 KÍ
7177 KÍ / 6677 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce.
Funguje pouze na
MicroSIM. Nepodporuje
microSD
Poslední šance
Dostupná pouze
v anglickém jazyce.
Funguje pouze
na MicroSIM
Poznámka
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
Bada 2.0
iOS
Android 4.0
Android 2.3
Android 2.3
Displej v cm/"
9,4 cm/3,7"
10,16 cm/4''
8,9 cm/3,5"
10,9 cm/4,3"
10,92 cm/4,3"
10,9 cm/4,3''
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
400x800
480x800
640x960
540x960
540x960
540x960
až 0,9GB/–
až 4GB/–
až 8GB/–
až 10GB/–
až 1GB/16GB
až 11,5GB/–
•/•
•/–
•/–
•/•
•/–
•/–
5Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
8Mpix
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
Kapacita baterie (mAh)
1400
1500
1420
1650
1730
1780
Délka hovoru (minut)
až 400
až 450
až 840
až 510
až 445
až 560
Pohotovostní doba (hodiny)
až 400
až 500
až 300
až 263
až 540
až 340
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/2.0
•/3.0
•
•/4.0
•/3.0
•/3.0
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
•/•
•/•
–/•
•/•
•/•
•/•
900/1800
/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
118,5x59,5x9,9
126,8x63,5x9,9
115,2x58,6x9,3
131x65x7,8
126,1x65,4x11,3
130,7x68,9x7,1
135
123
137
119
148
127
stęíbrná
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
Íerná
Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 87
Samsung
GALAXY S II
Nokia
N9
BlackBerry
Bold 9900
Samsung
PRADA
GALAXY Nexus phone by
LG 3.0
HTC
One X
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
13 177 KÍ
13 377 KÍ
13 577 KÍ
13 577 KÍ
13 777 KÍ
13 977 KÍ
MMP od 277 KÎ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ
12 177 KÍ / 11 677 KÍ
11 777 KÍ / 11 277 KÍ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
12 377 KÍ / 11 877 KÍ
12 577 KÍ / 12 077 KÍ
MMP od 477 KÎ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
11 377 KÍ / 10 877 KÍ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
11 377 KÍ / 10 877 KÍ
11 377 KÍ / 10 877 KÍ
11 577 KÍ / 11 077 KÍ
MMP od 777 KÎ
9977 KÍ / 9477 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
9977 KÍ / 9477 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
10 577 KÍ / 10 077 KÍ
10 777 KÍ / 10 277 KÍ
MMP od 1177 KÎ
8977 KÍ / 8477 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
9177 KÍ / 8677 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
9577 KÍ / 9077 KÍ
9777 KÍ / 9277 KÍ
MMP od 2177 KÎ
7977 KÍ / 7477 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
8377 KÍ / 7877 KÍ
8577 KÍ / 8077 KÍ
Poslední šance
Poslední šance. Funguje
pouze na MicroSIM
Poznámka
Novinka k dostání
v prįbÛhu mÛsíce.
Funguje pouze na
MicroSIM. Nepodporuje
microSD
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Android 2.3
Meego
BlackBerry OS 7.0
Android 4.0
Android 2.3
Android 4.0
10,9 cm/4,3"
9,9 cm/3,9"
7,1 cm/2,8"
11,8 cm/4,65''
10,9 cm/4,3"
11,94/4,7"
480x800
480x854
640x480
720x1280
480x800
720x1280
až 16GB/–
až 16GB/–
až 8GB/–
až 16GB/–
až 4GB/–
až 25GB/–
•/•
•/–
•/–
•/•
•/•
•/•
8Mpix
8Mpix
5Mpix
5Mpix
8Mpix
8Mpix
•/•
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
1650
1450
1230
1750
1500
1800
Délka hovoru (minut)
až 1100
až 660
až 390
až 1180
až 270
až 400
Pohotovostní doba (hodiny)
až 710
až 340
až 307
až 210
až 330
až 400
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Bluetooth
•/3.0
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/3.0
•/4.0
Kapacita baterie (mAh)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
134x69x8,9
125,3x66,1x8,5
116,45x61,2x12,1
115x66x10,5
135,5x67,9x8,9
127,5x69x8,5
Hmotnost (g)
116
135
130
135
138
130
Barevné provedení
bílá
Íerná
Íerná
šedá
Íerná
šedá, bílá
Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
88 Telefony
Samsung
GALAXY Note
Apple iPhone
4S 64GB
Vodafone
246
Vodafone
255
Samsung
e1081T
Nokia
1800
Základní cena / ZvýhodnÜná cena, pokud si k telefonu poĚídíte i nÜkterý z našich datových tarifİ
Standardní cena
15 377 KÍ
21 977 KÍ
377 KÍ
577 KÍ
577 KÍ
MMP od 277 KÎ
13 777 KÍ / 13 277 KÍ
19 577 KÍ / 19 077 KÍ
–
–
–
–
MMP od 477 KÎ
12 977 KÍ / 12 477 KÍ
18 377 KÍ / 17 877 KÍ
–
–
–
–
677 KÍ
MMP od 777 KÎ
11 977 KÍ / 11 477 KÍ
17 977 KÍ / 17 477 KÍ
–
–
–
–
MMP od 1177 KÎ
10 977 KÍ / 10 477 KÍ
16 377 KÍ / 15 877 KÍ
–
–
–
–
MMP od 2177 KÎ
9977 KÍ / 9477 KÍ
15 577 KÍ / 15 077 KÍ
–
–
–
Funguje pouze
na MicroSIM
Poslední šance
Poznámka
–
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Android 2.3
iOS
Vodafone
Vodafone
Samsung
Nokia S30
13,4 cm/5,29''
8,9 cm/3,5"
3,7 cm/1,5"
3,65 cm/1,44''
3,63 cm/1,43''
4,57 cm/1,8"
Rozlišení displeje
800x1280
640x960
128x128
128x128
128x128
128x160
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
až16GB/–
až 64GB/–
–/–
–/–
až 1MB/–
–/–
•/•
•/–
–/–
–/–
–/–
–/–
8Mpix
8Mpix
–
–
–
–
•/•
•/•
–/–
–/–
–/–
–/–
Displej v cm/"
Internet/Podpora HSPA+
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
Kapacita baterie (mAh)
2500
1420
670
720
800
800
Délka hovoru (minut)
až 1020
až 840
až 240
až 215
až 450
až 780
Pohotovostní doba (hodiny)
až 600
až 200
až 200
až 225
až 550
až 837
Wi-Fi/GPS
•/•
•/•
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
•/3.0
•/4.0
–
–
–
–
•/•
–/•
–/–
•/–
–/–
•/–
850/900
/1800/1900/2100
850/900
/1800/1900/2100
900/1800
900/1800
900/1800
900/1800
147x83x9,7
115,2x58,6x9,3
107x46x11
109x47x11,9
107,4x45,5x13,6
107x45,4x15,4
178
140
60
64
64
72,6
Íerná
Íerná, bílá
Íerná
Íerná
Íerná
stęíbrná
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
Rozšíęená nabídka: Telefony a zaęízení, které mįžete osobnÛ vyzkoušet a zakoupit ve vybraných datových prodejnách a v e-shopu Vodafone.
ObyÍejné telefony
ZvýhodnÛná cena, pokud si k telefonu poęídíte i nÛkterý z našich datových tarifį
Naši právníci by to ęekli takhle: Sleva 500 KÍ z ceny telefonu platí jak pro nového zákazníka, tak pro stávajícího zákazníka, který má nárok na výmÛnu telefonu po 24 mÛsících. Podmínkou slevy je
využívání nebo nová aktivace libovolného mÛsíÍního datového tarifu na telefonním Íísle, k nÛmuž se telefon za zvýhodnÛnou cenu prodává. Slevu 500 KÍ lze získat i aktivací tÛchto internetových tarifį v rámci
Speciálních edicí tarifį na míru (viz strana 99). Podmínkou zvýhodnÛné ceny telefonu je dodržení stanoveného minimálního mÛsíÍního plnÛní nejménÛ šest mÛsícį od koupÛ telefonu.
Všechny ceny telefonů a datových zařízení jsou uvedeny včetně 20% DPH
Telefony 89
Nokia
100
ZTE
S202
Nokia
C1-01
Vodafone
550
Nokia
C2-01
Samsung
Xcover 2
Základní cena
Standardní cena
777 KÍ
977 KÍ
1077 KÍ
1177 KÍ
1777 KÍ
2177 KÍ
MMP od 277 KÎ
–
–
–
–
–
–
MMP od 477 KÎ
–
–
–
–
–
–
MMP od 777 KÎ
–
–
–
–
–
–
MMP od 1177 KÎ
–
–
–
–
–
–
MMP od 2177 KÎ
–
–
–
–
–
–
Poznámka
Poslední šance
Poslední šance
Technická specifikace
OperaÎní systém
Displej v cm/"
Rozlišení displeje
Nokia S30
ZTE
Nokia S40
Vodafone
Nokia S40
Samsung
4,57 cm/1,8''
4,2 cm/1,7"
4,57 cm/1,8"
7,6 cm/3"
5,1 cm/2"
5,6 cm/2,2"
128x160
3 ęádky
128x160
240x400
240x320
240x320
Uživatelská pamÜĦ telefonu/
PamÜĦová karta v balení
–/–
–/–
až 64MB/–
až 20MB/–
až 43MB/–
až 40MB/–
Internet/Podpora HSPA+
–/–
–/–
•/–
•/–
•/–
•/–
–
–
VGA
2Mpix
3Mpix
2 Mpix
Fotoaparát
Blesk/Autofocus
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Kapacita baterie (mAh)
800
1000
1020
800
1020
1300
Délka hovoru (minut)
až 432
až 300
až 636
až 240
až 525
až 1140
až 35 dní
až 300
až 528
až 320
až 430
až 1000
Wi-Fi/GPS
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
–/–
Bluetooth
–
–
•
•/2.1
•/2.1
•/3.0
•/•
•/–
•/•
•/•
•/•
•/•
850/900
/1800/1900
122,5x52,9x17,9
Pohotovostní doba (hodiny)
FM rádio/MP3 pĚehrávaÎ
Frekvence (MHz)
RozmÜry (mm)
Hmotnost (g)
Barevné provedení
ObyÍejné telefony
900/1800
900/1800
900/1800
900/1800
900/1800
/1900/2100
110x45,5x14,9
108x49,5x15,1
108x45x14
103x53,25x12,75
109,8x46,9x15,3
70
82
78,8
100
89
110
Íerná
stęíbrná, šedá
šedá
bílá
stęibrná
šedá
90 Vodafone karta
Pęedplacené karty
Jestli jste zvyklí dobíjet si kredit a nechcete platit
složenky, snadno si vyberete z našich karet. Mají
skvÛlé a fér podmínky, které jinde najdete jen
u paušálu.
KARTA NA MÍRU
Když voláte stejnÜ do všech sítí
Víkendové volání a SMS v síti Vodafone zadarmo. Napoěád!
Vodafone karta na míru
Volání do všech sítí
6,50 KÍ/min.
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
1,50 KÍ
MMS do všech mobilních sítí v ÌR
4,50 KÍ
Super nabídka
pro víkendové kecky
DIVOKÁ KARTA
Když voláte nejvíc do Vodafonu
Volání v síti Vodafone za 3 KÏ/minutu. Napoěád!
StaÏí provolat bÝhem týdne aspoĊ
5 minut nebo poslat 5 zpráv.
Vodafone divoká karta
Volání v síti Vodafone
3,00 KÍ/min.
A pak už mıžete volat nebo
SMSkovat o víkendu do aleluja.
Anebo mıžete využívat obojí.
Volání do ostatních sítí v ÌR
7,20 KÍ/min.
Zadarmo a napoěád!
SMS do všech mobilních sítí v ÌR
2,40 KÍ
DoplĈkové balíÍky k Vodafone divoké kartÛ
Program dvojka
LevnÛjší volání na 2 vybraná Íísla v síti
Vodafone, první nastavení Íísel zdarma
Víkendové nonstop volání do Vodafonu
Celý aktuální nebo následující víkend budete volat
na všechna vodafonní Íísla v ÌR neomezenÛ.
SkoÍte si pro karty do Vodafonu nebo k našim partnerįm:
Více informací ke všem nabídkám naleznete na www.vodafone.cz nebo volejte zdarma 800 777 777
Cena volání:
2,38 KÍ/min.
59,90 KÍ
Vodafone karta 91
Internet
v mobilu
zdarma
PęEDPLACENÁ KARTA
s Internetem v mobilu zdarma
Nová karta je tady pro všechny, kdo rádi surfují a volají za stejnÛ
výhodnou cenu do všech sítí. StaÍí každý mÛsíc pravidelnÛ dobíjet
alespoĈ 400 KÍ (do 30. 6. 2012 vám bude staÍit dokonce jen
300 KÍ), a mįžete si užívat Internet v mobilu zdarma a napoęád.
BuÏte on-line vždycky a všude.
Speciální nabídka
Volání 6,50 KÍ za minutu
SMSka za1,50 KÍ
MMSka za 4,50 KÍ
Internetu v mobilu zdarma
SIM karta stojí 300 KÍ a obsahuje kredit 300 KÍ
Vodafone divoká karta s aktivovanou
službou My EU zdarma
Tahle karta je tu pro všechny, kteęí chtÛjí v síti Vodafone výhodnÛ volat na Slovensko a do dalších 25 zemí Evropské unie.
Volání na Slovensko za 4 KÍ za minutu
Volání do Vodafonu za 3 KÍ za minutu
Volání do jiné sítÛ v ÌR za 7,20 KÍ za minutu
SMSka za 2,40 KÍ
MMSka za 4,50 KÍ
novinka
Výhody našich karet
Žádný mÜsíÎní paušál ani vyúÎtování.
Stejné ceny za volání po celý den.
Po první minutÜ úÎtování po vteĚinách.
Prvních 6 mÛsícį se službou My EU neplatíte žádný mÛsíÍní
poplatek. Po nich vás služba stojí mÛsíÍnÛ 100 KÍ.
92 Studentská nabídka
Studenti to mají levnÛjší
StaÍí být student ve vÛku 15–26 let, a naše služby dostanete za opravdu studentské ceny. A mįžete si je
poskládat podle sebe do balíÍku Student na míru.
Výhody Studenta na míru
Cena za volání i SMS je do všech sítí poěád stejná. Je jedno, jestli budete volat ve všední
dny, pěes noc, nebo o svátcích. NemÝní se ani po vyÏerpání jednotek z tarifu.
BalíÏek si navíc mıžete rušit a znovu aktivovat pěesnÝ tak, jak zrovna aktuálnÝ
potěebujete.
Se Studentem
máte SMS jen za
0,50 KÏ
BalíÏky mıžete využívat 12 mÝsícı od aktivace, bez ohledu na to, kdy si je poěídíte.
A pokud budete další rok nadále splĊovat podmínky, mıžete si Studenta na míru
aktivovat znovu.
Co za to? Aneb malý ceník
BalíÍky
MÛsíÍní paušál
PoÍet jednotek
Student volání
150 KÍ
50 min.
Cena za jednotku
3 KÍ
Student SMS
100 KÍ
200 SMS
0,50 KÍ
Student internet*
89 KÍ
* Student internet je služba Vodafone Internet v mobilu s FUP 150 MB.
Náklady pod kontrolou
ÚÎtování v reálném Îase
Vodafone nyní úÍtuje v reálném Íase. To znamená, že ve Vodafone Samoobsluze okamžitÛ
uvidíte, kolik jste právÛ utratili a kolik volných
jednotek vám zbývá.
Více na www.vodafone.cz
Kontrola nákladİ
Aktivujte si zdarma službu FlexiStrop, a neutratíte nad vámi nastavený limit ani korunu navíc.
Pravidelné SMSky vám zase ęeknou, kolik už
jste provolali.
Volací jistina 93
Volací jistina
Volací jistinu složíte pęi poęizování našeho tarifu nebo pęi pęechodu z Vodafone
karty na tarif. Ale nebojte, brzy vám ji vrátíme.
Abyste u nás nemuseli podepisovat smlouvu, pro jistotu si od vás na první tęi mÛsíce vezmeme jistinu. Když tęi po sobÛ jdoucí
VyúÍtování vÍas a ęádnÛ uhradíte, zase vám ji automaticky vrátíme – snížíme vám o ni VyúÍtování. K Volací jistinÛ, kterou nám
složíte, Vodafone pęidá virtuálnÛ 3000 KÍ. SouÍet tÛchto Íástek tvoęí váš Volací limit, což je limit pro Íerpání všech vašich
služeb v daném úÍtovacím období.
Výše Volací jistiny
Minimální
mÛsíÍní
plnÛní
Minimální výše
Volací jistiny
bez zvýhodnÛného
telefonu
Minimální výše
Volací jistiny
se zvýhodnÛným
telefonem
Minimální výše Volací
jistiny pro stávající
zákazníky pęi poęízení
další SIM
0–276,99 KÍ
500 KÍ
Nenabízíme
zvýhodnÛný telefon
0 KÍ
277–476,99 KÍ
500 KÍ
500 KÍ
0 KÍ
477–776,99 KÍ
500 KÍ
1000 KÍ
0 KÍ
777–1176,99 KÍ
500 KÍ
1500 KÍ
0 KÍ
1177–2176,99 KÍ
500 KÍ
2000 KÍ
0 KÍ
2177 KÍ a více
500 KÍ
3000 KÍ
0 KÍ
Aby bylo jasno
CO JE MINIMÁLNÍ MÛSÍÍNÍ PLNÛNÍ?
Minimální finanÍní plnÛní, ke kterému se zavážete pro poęízení zvýhodnÛného telefonu nebo zaęízení. Do tohoto plnÛní se
zapoÍítávají platby za mÛsíÍní paušály i služby využité nad rámec tarifu.
Možná to zní složitÛ, ale v zásadÛ jde o to, dohodnout se na minimální Íástce, na niž vám v následujícím období budou chodit
faktury.
A JAK TO SOUVISÍ S DOTACÍ NA ZAęÍZENÍ, TęEBA NA TELEFON?
Ta závisí právÛ na tom, kolik vaše Minimální mÛsíÍní plnÛní dÛlá.
Když si dotované zaęízení poęídíte, zavazujete se tím, že budete 6 mÛsícį používat naše služby aspoĈ ve výši Minimálního
mÛsíÍního plnÛní. Když se tęeba zavážete, že budete volat v rozmezí 277–476,99 KÍ, musíte pįl roku každý mÛsíc utratit
aspoĈ 277 KÍ, abyste si mohli telefon nechat za dotovanou cenu.
Je jenom na vás, jak ze souÍtu plateb za VF služby (snížené o slevy a promoakce) dosáhnete té minimální spodní hranice. Jestli
to prostÛ provoláte, nebo využijete víc SMS, MMS, datových služeb apod.
Když porušíte dané pásmo smÛrem k nižšímu Minimálnímu mÛsíÍnímu plnÛní do 6 mÛsícį od poęízení dotovaného zaęízení, Vodafone vám doúÍtuje rozdíl mezi útratou za VF služby a nastaveným Minimálním mÛsíÍním plnÛním.
Více na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
94 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu
SpoleÍné
tarify
na míru
S novým rodinným tarifem si za jeden paušál pro všechny mİžete
vzájemnÜ volat a psát úplnÜ bez obav. Už od 2 SIMek!
Za dlouhé hovory v rámci rodinného balíÎku nepĚiplácíte, hned od
první vteĚiny si vzájemnÜ voláte zdarma.
Jeden tarif si sestavíte podle potĚeb celé rodiny a platí za nÜj jeden,
ostatní ho užívají zdarma.
Ve spoleÎném tarifu mİžete mít i své nejbližší s pĚedplacenou kartou.
Ceny za volání a SMSky platí i po vyÎerpání spoleÎných balíÎkİ.
Vyberte si služby pro celou smeÎku
Co hledáme
PoÍet Íísel
Vzájemné volání
a SMSky za jeden paušál
SpoleÍné minuty
Na volání mimo rodinu
a do všech sítí
SpoleÍné SMS
SMSky mimo rodinu
a do všech sítí
Co mįžeme získat
2 Íísla
300 KÍ
4 Íísla
600 KÍ
5 Íísel
750 KÍ
50
spoleÍných minut
5,50 KÍ/min.
275 KÍ
100
spoleÍných minut
5 KÍ/min.
500 KÍ
200
spoleÍných minut
4,50 KÍ/min.
900 KÍ
300
spoleÍných minut
4 KÍ/min.
1200 KÍ
500
spoleÍných minut
3,50 KÍ/min.
1750 KÍ
0
spoleÍných SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
100
spoleÍných SMS
1,20 KÍ/SMS
120 KÍ
200
spoleÍných SMS
1 KÍ/SMS
200 KÍ
400
spoleÍných SMS
0,80 KÍ/SMS
300 KÍ
1000
spoleÍných SMS
0,50 KÍ/SMS
500 KÍ
PĚipojení
pro mobil premium
315 KÍ/600 MB*
PĚipojení
pro mobil premium+
449 KÍ/1,2 GB*
PĚipojení na den
Internet
v mobilu
3 Íísla
450 KÍ
25 KÍ/25 MB*
(cena za den)
PĚipojení
pro mobil standard
177 KÍ /150 MB*
PĚipojení
pro mobil super
249 KÍ/300 MB*
* FUP je limit pro stahování, po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.
Tipy
Každý Ïlen rodiny mıže mít navíc svıj vlastní datový balíÏek nebo těeba balíÏek MMS.
Snadno nastavíte pevný limit na Ïerpání volných minut Ïi SMSek pro libovolného Ïlena
rodiny. Výdaje vás tak nikdy nepěíjemnÝ nepěekvapí.
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro rodinu 95
NABÍDKA MÛSÍCE
Speciální edice SpoleÎných tarifİ na míru
PoěiÑte si Speciální edici SpoleÏných tarifı a získáte k tomu
chytrý telefon za bájeÏnou cenu. Těeba SpoleÏný tarif za 1656 KÏ
a telefon Samsung GALAXY mini.
200
3
spoleÎných
minut
Îísla
1,50
1656 KÏ
3x
Internet
v mobilu
KÎ za
SMS
77 KÏ
pıvodní cena
1881 KÏ
standardní cena
3577 KÏ
Získejte Samsung GALAXY mini za super cenu i s jakýmkoliv jiným
balíÏkem ze Speciální edice SpoleÏných tarifı na míru.
S balíÏky ze Speciální edice získáte navždy 50% slevu na volání a psaní
v rámci rodiny.
2
Îísla
1,50
KÎ za
SMS
100
4
spoleÎných
minut
Îísla
2×
1,50
Internet
v mobilu
300
5
spoleÎných
minut
Îísel
4×
1,50
KÎ za
SMS
1004 KÏ
pıvodní cena
1154 KÏ
Internet
v mobilu
2208 KÏ
pıvodní cena
2508 KÏ
Tip: Chcete si nakombinovat Speciální edici sami?
Pokud budete mít pro všechny Ïleny rodiny aktivovaný mÝsíÏní datový balíÏek, mıžete si
navolit libovolný poÏet volných minut a SMSek.
KÎ za
SMS
500
spoleÎných
minut
5×
Internet
v mobilu
3010 KÏ
pıvodní cena
3385 KÏ
96 Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce
Tarify
na míru
Bez písemné smlouvy.
30denní záruka spokojenosti.
Telefony už od 7 KÎ.
Záloha/pĚehrání kontaktİ ZDARMA.
100% kontrola nákladİ.
Co hledám
Co mohu získat
Kamarádi
Neomezené volání
a psaní na vybraná Ïísla
v síti Vodafone
1 Ííslo
175 KÍ
Volání
na ostatní Ïísla
0 minut
6,50 KÍ/min.
0 KÍ
SMS
na ostatní Ïísla
0 SMS
1,50 KÍ/SMS
0 KÍ
50 SMS
1,20 KÍ/SMS
60 KÍ
100 SMS
1 KÍ/SMS
100 KÍ
250 SMS
0,80 KÍ/SMS
200 KÍ
neomezené SMS
0 KÍ/SMS
500 KÍ
PĚipojení na den
PĚipojení
pro mobil standard
177 KÍ /150 MB*
PĚipojení
pro mobil super
249 KÍ/300 MB*
PĚipojení
pro mobil premium
315 KÍ/600 MB*
PĚipojení
pro mobil premium+
449 KÍ/1,2 GB*
Internet
v mobilu
2 Íísla
225 KÍ
20 minut
5,50 KÍ/min.
110 KÍ
25 KÍ/25 MB*
(cena za den)
50 minut
5 KÍ/min.
250 KÍ
3 Íísla
260 KÍ
125 minut
4 KÍ/min.
500 KÍ
4 Íísla
285 KÍ
250 minut
3 KÍ/min.
750 KÍ
400 minut
2,50 KÍ/min.
1000 KÍ
neomezené
volání
0 KÍ/min.
2700 KÍ
* FUP je limit pro stahování, po jehož pěekroÏení vám internet zpomalí.
Studentská nabídka
S nabídkou Student na míru se teÑ mıžete sami rozhodnout, jestli chcete spíše výhodnÝ volat, smskovat, nebo používat data. Platíte jen
za to, pro co se opravdu rozhodnete, a navíc za opravdu studentské ceny.
Student
volání
50 minut
3 KÍ/min.
150 KÍ
Student
SMS
200 SMS
0,50 KÍ/SMS
100 KÍ
Potřebujete více informací? Podívejte se na www.vodafone.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH
Student
Internet
v mobilu
89 KÍ
Snadná cesta k Vodafonu Tarify na míru pro jednotlivce 97
Vodafone
Smart Tab 10
PoěiÑte si super tablet Vodafone
Smart Tab 10 za skvÝlou cenu.
K nÝmu těeba tarif Pěipojení pro
tablet premium už od 299 KÏ
mÝsíÏnÝ.
7677 KÏ
standardní cena
8977 KÏ
Internet
Naše pěipojení se hodí doma i na cestách. Zvolte si tarif pěesnÝ podle svého pěístroje a toho, jak moc budete surfovat.
PoěiÑte si je s jakýmkoliv balíÏkem ze Speciální edice a získáte ještÝ lepší cenu. Více na stranÝ 72–73.
Internet
v notebooku
PĚipojení na 2 dny
75 KÍ/500 MB*
PĚipojení pro notebook standard
398 KÍ/1 GB*
Internet
v tabletu
PĚipojení pro tablet super
265 KÍ / 500 MB*
PĚipojení pro tablet premium
398 KÍ/1 GB*
ADSL bez pevné linky
ADSL s pevnou linkou
ADSL 8 Mbps
660 KÍ/mÛsíc
500 KÍ/mÛsíc
Internet
na doma
(cena za 48 hodin)
PĚipojení na stálo
525 KÍ/3 GB*
ADSL 16 Mbps/VDSL 25 Mbps
880 KÍ/mÛsíc
750 KÍ/mÛsíc
98 Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce
PoĚiÐte si internet za zvýhodnÜnou cenu.
Nabídka mÛsíce
PĚipojení pro notebook, tablet nebo
ADSL mİžete mít ještÜ levnÜji, pokud
si ho poĚídíte s jakýmkoliv balíÎkem
ze Speciální edice Tarifİ na míru Îi
SpoleÎných tarifİ na míru.
Mobily dneska už dávno nejsou jenom o volání.
S chytrými aplikacemi si mįžete pęímo z telefonu
zaęídit spoustu vÛcí a skvÛle se pobavit.
Už od
396 KÏ
Už od
299 KÏ
Už od
199 KÏ
Internet
v notebooku
Snadno si vyberete mezi
Pěipojením pro notebook standard
s FUP 1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ
a Pěipojením na stálo s FUP 3 GB
za 394 KÏ mÝsíÏnÝ.
Internet v tabletu
Internet na doma
Ideální pro uživatele, kteěí chtÝjí data
bez limitu. Podle rychlosti pěipojení
si vyberete tarif za 396 KÏ mÝsíÏnÝ
s rychlostí 8 Mbps nebo za 528 KÏ
mÝsíÏnÝ až 25 Mbps.
Mıžete volit mezi Pěipojením pro tablet
super s FUP 500 MB za 199 KÏ mÝsíÏnÝ
a Pěipojením pro tablet premium s FUP
1 GB za 299 KÏ mÝsíÏnÝ.
SPECIÁLNÍ EDICE TARIFį NA MÍRU PRO PODNIKATELE
oo
250
oo
400
neomezená
VPN
volných
minut
neomezená
VPN
volných
minut
100
600 MB
100
600 MB
volných
SMS
internetu
v mobilu
naplno
790 KÏ
pıvodní cena
1405 KÏ
volných
SMS
internetu
v mobilu
naplno
1065 KÏ
pıvodní cena
1655 KÏ
oo
neomezená
VPN
100
volných
SMS
400
volných
minut
3GB
pĚipojení
na stálo
1275 KÏ
pıvodní cena
1865 KÏ
Snadná cesta k Vodafonu Nabídka měsíce 99
Speciální edice Tarifİ na míru
PoěiÑte si tenhle balíÏek ze Speciální edice Tarifı na míru
a telefon HTC One S k nÝmu dostanete za skvÝlou cenu.
150 MB
internetu
v mobilu
150 MB
internetu
v mobilu
125
volných
minut
100
volných
SMS
50
volných
minut
50
PıvodnÝ
487 KÏ
volných
SMS
362 KÏ
Neomezený balíÎek
do všech sítí
oo
oo
neomezené neomezené
volání
SMS
3pĚipojení
GB
na stálo
3094 KÏ
pıvodní cena
3725 KÏ
9877 KÏ
PıvodnÝ
777 KÏ
standardní cena
12
2 577 KÏ
552 KÏ
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
100
volných
SMS
250
volných
minut
PıvodnÝ
1165 KÏ
790 KÏ
600 MB
internetu
v mobilu
naplno
4
kamarádi
v síti
Vodafone
400
volných
minut
PıvodnÝ
1600 KÏ
1065 KÏ
Úžasný fotoaparát.
Vynikající zvuk.
Doporučeno
Vámi?
| Špičkový fotoaparát s HTC ImageSense funkcí pro dosažení
profesionální kvality snímků
| Beats Audio™ pro dokonalou kvalitu studiového zvuku
| Čtyřjádrový procesor pro bleskurychlé brouzdání po Internetu
a plynulejší hraní her
| s HTC Sense |
Download

Laser game - Čilichili