Telefonní seznam školy
Ředitel, zástupci
379 422 381
728 945 301
Omluva nepřítomnosti
379 422 381
Školní jídelna
379 422 382 / 607 524 709
Školní družina
607 845 333
1. stupeň
Mgr. Marie Novotná (I. A)
Mgr. Věra Masopustová (I. B)
Mgr. Renáta Karbanová (I. C)
Mgr. Juliana Soukupová (II. A)
Mgr. Alena Přibáňová (II. B)
Mgr. Eva Písaříková (II. C)
Mgr. Hana Páleníková (III. A)
Mgr. Petra Táborská (III. B)
Mgr. Libor Vostracký (IV. A)
Mgr. Ivana Fejtková (IV. B)
Mgr. Martina Hašková (IV. C)
Mgr. Josefína Tomášková (V. A)
Mgr. Vlasta Malá (V. B)
Mgr. Jitka Krbcová (V. C)
Gabriela Kaufnerová
774 718 836
774 718 825
2. stupeň
Mgr. Jana Mašátová (VI.C)
Mgr. Lenka Radějová
Mgr. Alena Teršlová (VI. A)
774 718 827
Mgr. Vlasta Hulcová (VIII. A)
Mgr. Ivana Třeštíková
Mgr. Monika Beranová
774 718 843
Mgr. Jaroslava Slováková
774 718 834
Mgr. Jan Bílek
Mgr. Petr Záhoř
774 718 835
Mgr. Jana Havlíková (IX. B)
Mgr. Tomáš Lokvenc (VII. A)
774 718 798
Mgr. Marie Homolková (IX. A)
Mgr. Jaroslav Vrba (VII. B)
Mgr. Andrea Andrlová
Mgr. Vladislava Štípková
Mgr. Anna Ježková (VIII. B)
Mgr. Věra Táborská (VI. B)
774 718 847
774 718 852
Download

Telefony, mobily učitelů