10. ročník soutěže mladých kovářů „Dobřívský cvoček“ - výsledky
Na Hamernický den do Dobříva přijeli také mladí kováři, učni a studenti ze 7 středních odborných
škol a učilišť, které mají ve svých studijních programech výchovu a vzdělávání nové generace kovářů.
Adepti kovářského řemesla se v průběhu dne utkali ve dvou disciplinách v rámci soutěže mladých
kovářů nazvané „Dobřívský cvoček“, která se konala již po desáté.
První disciplinou, které se zúčastnilo osm kovářských učňů, byla soutěž zručnosti, v níž museli kováři
vykovat pět hřebíků. Hodnotila se kvalita výkovků a čas, který k práci potřebovali. Vítězem se stal
Jan Růžička ze SOU Praha – Nový Zlíchov, na druhém místě se umístil Jan Celer ze SŘŠ v Jaroměři a na
třetím Karel Loukota, z téže školy.
Druhou disciplinou byla volná umělecká tvorba, při níž mladí kováři v průběhu dne kovali umělecký
předmět podle připraveného nákresu. Soutěžilo celkem 18 studentů. Jako téma letošního ročníku
soutěže byl zvolen hřeb s ozdobnou hlavou. První místo v soutěži obsadili studenti SOŠ ve Vlašimi
Jakub Šenbauer a Jakub Tvrdík , druhé student SPŠ strojnické z Plzně Dominik Košnar a třetí
studenti SOU a SOŠ v Hradci Králové Ondřej Jílek a Josef Havlíček.
Porota udělila i zvláštní cenu, kterou získali studenti SOŠ v Oselcích Petr Mourek a Michal Běle za
kovanou mísu na ovoce. Vyhodnocení soutěže proběhlo v odpoledních hodinách za pečlivého dozoru
a výběru odborné poroty, složené z předních odborníků kovářského cechu, pod vedením mistra
umělecké výroby v oboru kovářství pana Miroslava Trefance z Činova na Klatovsku. Výherci soutěže si
odnesli ceny se znakem hutního úřadu v Dobřívě a diplomy.
Download

10. ročník soutěže mladých kovářů „Dobřívský cvoček“