İzmir Onkoloji Grubu
(İZOG) izog.org
1
Kısa Tarihçe-Bilgi
İZOG
2011 de yapılanması tamamlandı.
İzmir’de «Yengeçin Peşinde» koşan,
«Yengeç»’i altetmeye kararlı, bu konuda
çaba sarfeden, çözüm arayan hekimsağlık çalışanlarının bir kuruluşu.
2
Kısa Tarihçe-Bilgi
İZOG
 Aralıklarla(akademik dönemde ayda bir)
bilimsel toplantılar düzenliyor.
 Faaliyetler için dar grup çalışmalarını sık
aralıklarla yapıyor.
3
4
5
6
Geniş Kapsamlı Aktiviteler
 2014’te ilk defa Nadir Tümörler
Sempozyumu’nu düzenledi
7
8
9
Çalışmalar
İZOG
 Artık çalışmalarda grup adını kullanmaya
başladı.
10
Asian Pac J Cancer Prev, 15 (15),
6165-6169
 RESEARCH ARTICLE
 Intra-Peritoneal Cisplatin Combined with Intravenous
 Paclitaxel in Optimally Debulked Stage 3 Ovarian
Cancer
Patients: An Izmir Oncology
Group Study
11
Asian Pacific Journal of Cancer
Prevention, Vol 15, 2014
 RESEARCH ARTICLE
 Depression, Anxiety and Sexual Satisfaction in Breast
Cancer
Patients and their PartnersIzmir Oncology Group Study
12
Hedefleri
 Sempozyum >>> kongreler düzenlemek….
 Toplumda kanser konusunda farkındalığı dozunda yaparak
artırmak..
 Ulusal camiada adını duyurmak..
 Kendi ismiyle yayın sayısını artırmak…
 Çok merkezli çalışmalar için uygun platform oluşturmaya
artırarak devam etmek..
13
Dünya Nadir (Orphan)Hastalıklar
Günü(28 şubat)
14
2.Nadir Tümörler Sempozyumu
Ana Konular
 Sarkomlar
 Nöroendokrin Tümörler
15
Kısa Bilimsel Program
SARKOMLAR









Genel Özellikler,Patoloji ve Moleküler özellikler
Ekstremite Sarkomları
Cerrahi Tedavi
Radyoterapi
Adjuvan Tedavi ve Metastatik Hastalıkta Tedavi
Ewing Ailesi Tümörleri ve Rabdomyosarkom
Cerrahi Tedavi
Radyoterapi
Adjuvan ve Metastatik Hastalıkta Tedavi
16
Kısa Bilimsel Program
SARKOMLAR
 Ekstremite Dışı Sarkomları (Retroperitoneal, Göğüs
ve Uterin)
 Cerrahi Tedavi
 Radyoterapi
 Adjuvan ve Metastatik Hastalıkta Tedavi
 Olgular Eşliğinde Tedavi Yaklaşımları
17
Kısa Bilimsel Program
Nöroendokrin Tümörler





Genel, Epidemiyolojik Özellikler
Histopatoloji, genetik ve sınıflandırma
Nöroendokrin Tümörler: Tanı
Radyolojik ve Nükleer Görüntüleme
Biyomarkerler
18
Bilimsel Program
Nöroendokrin Tümörler:







Cerrahi Tedaviler
Cerrahi Rezeksiyon ve Karaciğer Transplantasyonu
Girişimsel Radyoloji Uygulamaları
Medikal Tedaviler
Hormonal Semptomların Tedavisi
Sitotoksik ve Hedefe Yönelik Tümörler Tedavi
Radyonüklid Tedavi
19
2.Nadir Tümörler Sempozyumu
Sosyal Programlar
Denizden İzmir Körfez Turu (Cuma)
Asansör’e kısa bir ziyaret
İzmir’in gözde yerlerinden
İnciraltı’nda, gözde bir mekanında
İzmir tatları
İzmir…Alsancak…..Pasaport
20
Temenniler
Seneye İzmir’de tekrar aynı
hafta(28 Şubat haftası)
buluşmak istiyoruz.
21
Görev olan tüm Hocalarımıza,
Destek veren herkese,
katılımcılarımıza
Çok sağ olasınız…
İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz,
ne güzel ki birlikteyiz.
22
Download

İZOG - Mustafa Oktay Tarhan