6 Od matečné rostliny sekvestrovaná malvice opíše vlivem
gravitačního pole dráhu, jejíž koncový bod leží v blízkém
okolí průsečíku kolmého průmětu vedeného bodem jejího
vzniku se zemským reliéfem.
7 Senilní domestikovaný příslušník rodu Canis je vůči tvé
snaze o změnu jeho návykových stereotypů rezistentní.
Download

7 Senilní domestikovaný příslušník rodu Canis je vůči tvé snaze o