2
MALÉ PŘÍVODNÍ JEDNOTKY
OBSAH
PŘEHLED VÝROBKŮ .............. 794
EV-FLAT ................................... 796
RME, RMW............................... 798
CAIB ......................................... 816
RFG 2200-01 ............................ 824
RFG 4000-01 ............................ 826
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 793
793
10.11.2008 14:22:07
Malé přívodní jednotky
Přehled výrobků
Typ
EV-FLAT
RME
RMW
Provedení
přívodní jednotka
pro trvalé větrání bytů
malá kompaktní
přívodní jednotka
malá kompaktní
přívodní jednotka
Max. vzduchový výkon
[m3/h]
90
250–1300
250–1250
Max. statický tlak [Pa]
–
750
750
Montáž
na stěnu
s vodorovnou osou
a revizním víkem nahoru
nebo do strany
s vodorovnou osou
a revizním víkem
do strany
Max. teplota [°C]
40
40
40
Napětí [V]
230
230 nebo 400
230
Regulace
přepínání rychlosti ručně,
automatické spouštění
dohřívače podle teploty
RSADA
RSADA
Výbava
dohřívač vzduchu
pro zimní období
filtr, ventilátor,
filtr, ventilátor,
vodní ohřívač,
elektrický ohřívač,
R SADA regulační komplety R SADA regulační komplety
Typ
RME
RMW
CAIB-BC
CAIB-BCR
Provedení
malá kompaktní
přívodní jednotka
malá kompaktní
přívodní jednotka
kompaktní
přívodní jednotka
kompaktní přívodní
jednotka
Max. vzduchový výkon
[m3/h]
1300–4500
1300–4500
1000–3500
1000–3500
Max. statický tlak [Pa]
500
500
350
350
Montáž
s vodorovnou osou
a revizním víkem nahoru
nebo dolů
s vodorovnou osou
a revizním víkem
nahoru nebo dolů
vodorovně na strop
nebo podlahu,
svisle na zeď
vodorovně na strop
nebo podlahu,
svisle na zeď
Max. teplota [°C]
40
40
40
40
Napětí [V]
230/400
230
230 nebo 400
230 nebo 400
Regulace
RSADA
RSADA
RSADA
součástí jednotky
Výbava
filtr, dvouotáčkový ventilá- filtr, dvouotáčkový
filtr, ventilátor,
filtr, ventilátor,
ventilátor, vodní ohřívač,
tor, vodní ohřívač,
vodní ohřívač,
elektrický ohřívač,
R SADA regulační komplety R SADA regulační komplety R SADA regulační komplety integrovaná regulace ohřívače a vzdálený ovladač
na stěnu
2
794
katalog_02.indd 794
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:08
Malé přívodní jednotky
Přehled výrobků
Typ
CAIB-BEM a BET
CAIB-BRM a BRT
RFG
Provedení
kompaktní
přívodní jednotka
kompaktní
přívodní jednotka
variabilní
přívodní jednotka
Max. vzduchový výkon
[m3/h]
1000-3500
1000-3500
4200
Max. statický tlak [Pa]
350
350
700
Montáž
vodorovně na strop nebo
vodorovně na strop nebo
podlahu, svisle na zeď pouze podlahu, svisle na zeď pouze zavěšením pod strop
s výtlačným hrdlem nahoru
s výtlačným hrdlem nahoru
Max. teplota [°C]
40
Napětí [V]
40
40
230 nebo 400
230 nebo 400
230 nebo 400
Regulace
součástí jednotky
regulace ohřívače integrovaná v jednotce, přepínač
otáček na stěnu
RSADA
Výbava
filtr, dvouotáčkový
ventilátor, elektrický
ohřívač,
R SADA regulační komplety
filtr, dvouotáčkový
ventilátor, elektrický
ohřívač, integroavaná
regulace ohřívače a vzdálený
ovladač na stěnu
rozváděcí komora nebo
panel, klapková komora,
vodní nebo elektrický
ohřívač, vodní chladič
nebo výparník
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 795
2
795
10.11.2008 14:22:10
Malé přívodní jednotky s ohřevem
EV-FLAT
max Ø102
380
ovaný
ky komut
elektronic
motor
otřebou
s nízkou sp
505
Skříň
Montáž
je z bílého plastu s černými bočnicemi,
ventilátor s ohřívačem je osazen ve vlastní vnitřní skříni, kterou lze podle potřeby otočit. Podle
situace lze volit ze čtyř různých míst připojení
přívodního potrubí – z boku nebo zezadu. Jednotka obsahuje elektrický dohřívač a integrovaný filtr třídy G4. Jednotka je určena pro montáž
do objektů, kde je z nedostatku místa nutné instalovat ji přímo do prostoru větraného bytu.
Ventilátor
Svorkovnice
svorkovnice je umístěna uvnitř jednotky,
z jednotky je vyveden připojovací kabel pro připojení na elektickou sí o délce 1,2 m, další kabel je vyveden pro vypínač ohřívače o délce
3 m.
Regulace otáček
se provádí pomocí regulátoru ve čtyřech
stupních podle potřeby.
Regulace teploty
probíhá automaticky s ohledem na teplotu vstupního vzduchu a nastavenou rychlost
ventiláturu. Ohřívač se spouští v případě, že
teplota přiváděného vzduchu klesne pod
+10°C, lze ho vypnout externím vypínačem.
Pro případ poruchy ventilátoru je ohřívač vybaven třístupňovou ochranou, která jej odpojí.
Typ
EV-FLAT
796
katalog_02.indd 796
na hladký povrch na ze. Potrubí se vsune do připravených otvorů v jednotce, ze kterých se dle požadavků odstraní záslepky. Pokud je požadavek na připojení flexibilních
hadic, do otvorů se vsunou připojovací hadicové spojky. Na ty se dále sponami přichytí pružné hadice. Jmenovitý průměr připojení je
100 mm, maximální vnější průměr potrubí nebo
hadicové spojky je 102 mm.
Hluk
čtyřrychlostní radiální ventilátor s dopředu natočenými lopatakami, s bezkomutátorovým stejnosměrným motorem, který se vyznačuje nízkou spotřebou energie a nízkou
hlučností.
2
185
uvedený v tabulce je akustický tlak do
okolí ve vzdálenosti 1 m od jednotky.
Příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VBM – pružné připojovací manžety
LG – vnější mřížky
IT – univerzální talířové ventily
Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice
MAA – tlumiče hluku
MTS – tlumiče hluku
RSK – zpětné klapky do potrubí
PT – dveřní mřížka
WHG – venkovní a vnitřní mřížka
Pokyny
Jednotka je kvalitním nástrojem pro řízené
větrání bytů a malých domů. Díky úspornému
provozu je ideální pro trvalé větrání, čímž výrazně snižuje nebezpečí kondenzace vlhkosti
a rozvoje plísní. Vestavěný filtr součastně omezuje pronikání prachu a pylů z venkovního prostředí.
Upozornění: jednotku a mikroprocesorový
ovladač smí přeprogramovat pouze autorizovaný servis, v opačném případě nelze uplatnit reklamaci.
E
K
ekologický
výrobek s minimální
spotřebou energie
konzultace
obsluhy a ovládání
tel. 602 679 469
stupeň otáček
ventilátoru
příkon ohřívače max.
[W]
LG – plastové venkovní a vnitřní mřížky v provedení bílá nebo
hnědá, s okapničkou nebo bez
IT – univerzální (přívodní
i odvodní) talířový ventil
MAA – tlumiče
do kruhového potrubí
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
RK, RSK – zpětné plastové
nebo kovové klapky do potrubí
PT – dveřní mřížka pro přívod vzduchu
WHG 100 – venkovní
a vnitřní mřížka s teleskopickým potrubím
krabice s jištěním jednotky a vypínač elektrického ohřevu
vzduchový výkon
[l/s]
příkon
[W]
hluk
[dB(A)]
1
500
11
5,7
25,8
2
500
15
6,7
29,9
3
500
19
7,7
31,3
max.
500
26
10,9
38,3
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:10
Malé přívodní jednotky s ohřevem
EV-FLAT
Zapojení jednoty
Přívod
vzduchu
do bytu
Přívod
venkovního
vzduchu
Vypínač
ohřívače
Vypínač
jednotky
detail elektroniky ohřívače, čidel teploty
na vstupu a výstupu, ohřívače a EC motoru
Varianty připojení venkovního vzduchu
detail přívodních kabelů pro síové připojení a připojení vypínače ohřevu
2
kryt
filtr
detail mikroprocesorového ovladače s počítadlem provozních hodin, měřením teploty, regulací otáček a režimu provozu
detail zadní strany jenotky s alternativními
hrdly přívodu
obslužná strana jednotky
zadní strana jednotky
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 797
797
10.11.2008 14:22:14
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 250/125, RME 250/125/R, RMW 250/125
servisní víko
osa
jednotky
RME – jednotka s elektrickým ohřevem, RMW – jednotka s vodním ohřevem
Skříň
Montáž
je rámová, z panelů s dvojitým pláštěm vyplněným tepelnou izolací. Skříň obsahuje radiální
ventilátor, elektrický ohřívač (RME) nebo vodní
ohřívač (RMW) a filtrační kazetu s filtrem G4. Na
skříni je umístěna průchodka pro elektrické připojení, u jednotek RMW jsou na straně výtlaku průchodky pro přívod vody. Revizní víko má patentní
uzávěry, při montáži je nutno dbát na dostatek
prostoru pro manipulaci.
Ventilátor
2
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor
motoru. Motor je asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná
pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída
izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
ventilátoru je plastová, umístěna uvnitř
skříně a obsahuje rozběhový kondenzátor.
Svorkovnice elektrického ohřívače u jednotky
RME je umístěna pod snímatelným krytem,
přívod elektrické energie je šroubovací průchodkou, která není součástí dodávky.
Příslušenství EL
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné poloze. Typ RME může být uložen se servisním
víkem nahoru nebo do stran, typ RMW pouze
s víkem do strany. Zároveň je třeba zajistit
dostatek prostoru pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro provádění periodických revizí
elektroinstalace. Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů
je v kap.9.
• RSADA 501/EO/2-10 – regulační sada
pro RME 250/125/R
• RSADA 551/EO/2-20 – regulační sada
pro RME 250/125/R a směšovací klapku
• RSADA 504/EO/2-10 – regulační sada
pro RME 250/125
• RSADA 554/EO/2-20 – regulační sada
pro RME 250/125 a směšovací klapku
• RSADA 401/VO/3-10 – regulační sada
pro RMW 250/125
• RSADA 451/VO/3-20 – regulační sada
pro RMW 250/125 a směšovací klapku
Příslušenství VZT
Pokyny
• MSKM MIX – směšovací klapka
• VBM – pružná připojovací manžeta
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice
• PER – vnější žaluziová klapka
• IT – univerzální talířové ventily
• MAA – tlumič hluku
• RSK – zpětná klapka do potrubí
• MRW – deskový rekuperátor
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci
a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí
skříně a talířové ventily. Pro odvod vzduchu je
výhodné použít ventilátory RM, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME (RMW).
!
Jednotky RME /R mají regulátor výkonu již vestavěn v ohřívači a využívají jednodušší Rsadu.
Hluk
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
PER, TRK – samotížná
venkovní žaluzie
Regulace
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající směšovací
(cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
Typ
RME 250/125
RME 250/125/R
RMW 250/125
PRG, TWG – protidešová
žaluzie
SG – ochranná mřížka
MAA – tlumiče do
kruhového potrubí
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
schema zapojení ventilátoru
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
hmotnost
[kg]
2450
2450
2450
80/1200
80/1200
80/1400
230/230
230/230
230/–
0,35/5,2
0,35/5,2
0,35/–
60
60
60
39,4
39,4
39,4
40
40
42
RSADA
RSADA
vč. směšování
504/EO/2-10 554/EO/2-20
501/EO/2-10 551/EO/2-20
401/VO/3-10 451/VO/3-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
798
katalog_02.indd 798
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:17
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 250/125, RME 250/125/R, RMW 250/125
RSADA... –10
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
RME 250/125
RMW 250/125
Regulace RME/R s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
M
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
R
sada
R sada
501/EO/2
502/EO/9
551/EO/2*
LwA tot
63
125
250
500
sání
63
35
44
52
56
59
58
výtlak
61
35
43
55
51
57
53
48
36
do okolí
45
35
41
36
32
31
31
31
27
1000 2000 4000 8000
47
37
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
RME
odvodní
ventilátor
R sada
sada
R
401/VO/3
403/VO/12
451/VO/3*
230 V
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 799
799
10.11.2008 14:22:19
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 500/160, RME 500/160/R, RMW 500/160
osa
jednotky
servisní víko
RME – jednotka s elektrickým ohřevem, RMW – jednotka s vodním ohřevem
Skříň
Montáž
je rámová, z panelů s dvojitým pláštěm vyplněným tepelnou izolací. Skříň obsahuje radiální
ventilátor, elektrický ohřívač (RME) nebo vodní
ohřívač (RMW) a filtrační kazetu s filtrem G4. Na
skříni je umístěna průchodka pro elektrické připojení, u jednotek RMW jsou na straně výtlaku průchodky pro přívod vody. Revizní víko má patentní
uzávěry, při montáži je nutno dbát na dostatek
prostoru pro manipulaci.
Ventilátor
2
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor
motoru. Motor je asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná
pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída
izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
ventilátoru je plastová, umístěna uvnitř
skříně a obsahuje rozběhový kondenzátor.
Svorkovnice elektrického ohřívače u jednotky
RME je umístěna pod snímatelným krytem,
přívod elektrické energie je šroubovací průchodkou, která není součástí dodávky.
Příslušenství EL
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné poloze. Typ RME může být uložen se servisním
víkem nahoru nebo do stran, typ RMW pouze
s víkem do strany. Zároveň je třeba zajistit
dostatek prostoru pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro provádění periodických revizí
elektroinstalace. Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů
je v kap.9.
• RSADA 501/EO/2-10 – regulační sada
pro RME 500/160/R
• RSADA 551/EO/2-20 – regulační sada
pro RME 500/160/R a směšovací klapku
• RSADA 504/EO/2-10 – regulační sada
pro RME 500/160
• RSADA 554/EO/2-20 – regulační sada
pro RME 500/160 a směšovací klapku
• RSADA 401/VO/3-10 – regulační sada
pro RMW 500/160
• RSADA 451/VO/3-20 – regulační sada
pro RMW 500/160 a směšovací klapku
Příslušenství VZT
• MSKM MIX – směšovací klapka
• VBM – pružná připojovací manžeta
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice
• PER – vnější žaluziová klapka
• IT – univerzální talířové ventily
• MAA – tlumič hluku
• RSK – zpětná klapka do potrubí
• MRW – deskový rekuperátor
Pokyny
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci
a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí
skříně a talířové ventily. Pro odvod vzduchu je
výhodné použít ventilátory RM, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME (RMW).
!
Hluk
Jednotky RME /R mají regulátor výkonu již vestavěn v ohřívači a využívají jednodušší Rsadu.
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
PER, TRK – samotížná
venkovní žaluzie
Regulace
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající směšovací
(cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
Typ
RME 500/160
RME 500/160/R
RMW 500/160
PRG, TWG – protidešová
žaluzie
SG – ochranná mřížka
MAA – tlumiče do
kruhového potrubí
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
schema zapojení ventilátoru
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
hmotnost
[kg]
2750
2750
2750
130/2100
130/2100
130/3100
230/230
230/230
230/–
0,55/9,1
0,55/9,1
0,55/–
60
60
60
42,6
42,6
42,6
43
43
45
RSADA
RSADA
vč. směšování
504/EO/2-10 554/EO/2-20
501/EO/2-10 551/EO/2-20
401/VO/3-10 451/VO/3-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
800
katalog_02.indd 800
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:19
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 500/160, RME 500/160/R, RMW 500/160
RSADA... –10
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
RME 500/160
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
RMW 500/160
Regulace RME/R s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
M
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
R
sada
R sada
501/EO/2
502/EO/9
551/EO/2*
LwA tot
63
125
250
500
sání
74
33
51
65
69
68
62
57
46
výtlak
75
35
47
69
65
70
67
61
48
do okolí
50
33
44
42
42
42
36
36
31
1000 2000 4000 8000
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
RME
odvodní
ventilátor
R sada
sada
R
401/VO/3
403/VO/12
451/VO/3*
230 V
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 801
801
10.11.2008 14:22:21
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 800/200, RME 800/200/R, RMW 800/200
osa
jednotky
servisní víko
RME – jednotka s elektrickým ohřevem, RMW – jednotka s vodním ohřevem
Skříň
Montáž
je rámová, z panelů s dvojitým pláštěm vyplněným tepelnou izolací. Skříň obsahuje radiální
ventilátor, elektrický ohřívač (RME) nebo vodní
ohřívač (RMW) a filtrační kazetu s filtrem G4. Na
skříni je umístěna průchodka pro elektrické připojení, u jednotek RMW jsou na straně výtlaku průchodky pro přívod vody. Revizní víko má patentní
uzávěry, při montáži je nutno dbát na dostatek
prostoru pro manipulaci.
Ventilátor
2
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor
motoru. Motor je asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná
pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída
izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
ventilátoru je plastová, umístěna uvnitř
skříně a obsahuje rozběhový kondenzátor.
Svorkovnice elektrického ohřívače u jednotky
RME je umístěna pod snímatelným krytem,
přívod elektrické energie je šroubovací průchodkou, která není součástí dodávky.
Příslušenství EL
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné poloze. Typ RME může být uložen se servisním
víkem nahoru nebo do stran, typ RMW pouze
s víkem do strany. Zároveň je třeba zajistit
dostatek prostoru pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro provádění periodických revizí
elektroinstalace. Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů
je v kap.9.
• RSADA 502/EO/9-10 – regulační sada
pro RME 800/200/R
• RSADA 552/EO/9-20 – regulační sada
pro RME 800/200/R a směšovací klapku
• RSADA 505/EO/9-10 – regulační sada
pro RME 800/200
• RSADA 555/EO/9-20 – regulační sada
pro RME 800/200 a směšovací klapku
• RSADA 402/VO/8-10 – regulační sada
pro RMW 800/200
• RSADA 452/VO/8-20 – regulační sada
pro RMW 800/200 a směšovací klapku
Příslušenství VZT
Pokyny
• MSKM MIX – směšovací klapka
• VBM – pružná připojovací manžeta
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice
• PER – vnější žaluziová klapka
• IT – univerzální talířové ventily
• MAA – tlumič hluku
• RSK – zpětná klapka do potrubí
• MRW – deskový rekuperátor
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci
a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí
skříně a talířové ventily. Pro odvod vzduchu je
výhodné použít ventilátory RM, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME (RMW).
!
Jednotky RME /R mají regulátor výkonu již vestavěn v ohřívači a využívají jednodušší Rsadu.
Hluk
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
Regulace
PER, TRK – samotížná
venkovní žaluzie
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající směšovací
(cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
Typ
RME 800/200
RME 800/200/R
RMW 800/200
PRG, TWG – protidešová
žaluzie
SG – ochranná mřížka
MAA – tlumiče do
kruhového potrubí
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
schema zapojení ventilátoru
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
hmotnost
[kg]
2600
2600
2600
170/5200
170/5200
170/4100
230/400
230/400
230/–
0,72/13
0,72/13
0,72/–
60
60
60
42,7
42,7
42,7
44
44
48
RSADA
RSADA
vč. směšování
505/EO/9-10 555/EO/9-20
502/EO/9-10 552/EO/9-20
402/VO/8-10 452/VO/8-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
802
katalog_02.indd 802
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:22
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 800/200, RME 800/200/R, RMW 800/200
RSADA... –10
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
RME 800/200
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
RMW 800/200
Regulace RME/R s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
M
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
R
sada
R sada
502/EO/9
502/EO/9
552/EO/9*
LwA tot
63
125
250
500
sání
77
38
49
60
75
71
60
61
55
výtlak
75
37
46
64
68
72
68
66
58
do okolí
50
38
44
36
44
41
38
38
34
1000 2000 4000 8000
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
RME
odvodní
ventilátor
R sada
sada
R
402/VO/8
403/VO/12
452/VO/8*
230 V
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 803
803
10.11.2008 14:22:24
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 900/250, RME 900/250/R, RMW 900/250
osa
jednotky
servisní víko
RME – jednotka s elektrickým ohřevem, RMW – jednotka s vodním ohřevem
Skříň
Montáž
je rámová, z panelů s dvojitým pláštěm vyplněným tepelnou izolací. Skříň obsahuje radiální
ventilátor, elektrický ohřívač (RME) nebo vodní
ohřívač (RMW) a filtrační kazetu s filtrem G4. Na
skříni je umístěna průchodka pro elektrické připojení, u jednotek RMW jsou na straně výtlaku průchodky pro přívod vody. Revizní víko má patentní
uzávěry, při montáži je nutno dbát na dostatek
prostoru pro manipulaci.
Ventilátor
2
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor
motoru. Motor je asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná
pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída
izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
ventilátoru je plastová, umístěna uvnitř
skříně a obsahuje rozběhový kondenzátor.
Svorkovnice elektrického ohřívače u jednotky
RME je umístěna pod snímatelným krytem,
přívod elektrické energie je šroubovací průchodkou, která není součástí dodávky.
Příslušenství EL
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné poloze. Typ RME může být uložen se servisním
víkem nahoru nebo do stran, typ RMW pouze
s víkem do strany. Zároveň je třeba zajistit
dostatek prostoru pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro provádění periodických revizí
elektroinstalace. Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů
je v kap.9.
• RSADA 502/EO/9-10 – regulační sada
pro RME 900/250/R
• RSADA 552/EO/9-20 – regulační sada
pro RME 900/250/R a směšovací klapku
• RSADA 505/EO/9-10 – regulační sada
pro RME 900/250
• RSADA 555/EO/9-20 – regulační sada
pro RME 900/250 a směšovací klapku
• RSADA 402/VO/8-10 – regulační sada
pro RMW 900/250
• RSADA 452/VO/8-20 – regulační sada
pro RMW 900/250 a směšovací klapku
Pokyny
Příslušenství VZT
• MSKM MIX – směšovací klapka
• VBM – pružná připojovací manžeta
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice
• PER – vnější žaluziová klapka
• IT – univerzální talířové ventily
• MAA – tlumič hluku
• RSK – zpětná klapka do potrubí
• MRW – deskový rekuperátor
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci
a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí
skříně a talířové ventily. Pro odvod vzduchu je
výhodné použít ventilátory RM, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME (RMW).
!
Jednotky RME /R mají regulátor výkonu již vestavěn v ohřívači a využívají jednodušší Rsadu.
Hluk
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
Regulace
PER, TRK – samotížná
venkovní žaluzie
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající směšovací
(cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
Typ
RME 900/250
RME 900/250/R
RMW 900/250
PRG, TWG – protidešová
žaluzie
SG – ochranná mřížka
MAA – tlumiče do
kruhového potrubí
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
schema zapojení ventilátoru
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
hmotnost
[kg]
2750
2750
2750
180/6000
180/6000
180/6900
230/400
230/400
230/-
0,80/13
0,80/13
0,80/-
60
60
60
43,0
43,0
43,0
49,0
49,0
54,0
RSADA
RSADA
vč. směšování
505/EO/9-10 555/EO/9-20
502/EO/9-10 552/EO/9-20
402/VO/8-10 452/VO/8-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
804
katalog_02.indd 804
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:24
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 900/250, RME 900/250/R, RMW 900/250
RSADA... –10
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RME 900/250
RSADA... –20
RMW 900/250
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
Regulace RME/R s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
M
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
R
sada
R sada
502/EO/9
502/EO/9
552/EO/9*
LwA tot
63
125
250
500
sání
75
36
54
62
68
71
67
65
60
výtlak
78
37
54
64
67
73
74
70
62
do okolí
51
36
47
41
40
43
43
42
39
1000 2000 4000 8000
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
RME
odvodní
ventilátor
R sada
sada
R
402/VO/8
403/VO/12
452/VO/8*
230 V
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 805
805
10.11.2008 14:22:26
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 1200/315, RME 1200/315/R, RMW 1200/315
osa
jednotky
servisní víko
RME – jednotka s elektrickým ohřevem, RMW – jednotka s vodním ohřevem
Skříň
je rámová, z panelů s dvojitým pláštěm vyplněným tepelnou izolací. Skříň obsahuje radiální
ventilátor, elektrický ohřívač (RME) nebo vodní
ohřívač (RMW) a filtrační kazetu s filtrem G4. Na
skříni je umístěna průchodka pro elektrické připojení, u jednotek RMW jsou na straně výtlaku průchodky pro přívod vody. Revizní víko má patentní
uzávěry, při montáži je nutno dbát na dostatek
prostoru pro manipulaci.
Ventilátor
2
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor
motoru. Motor je asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem. Tepelná
pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída
izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
ventilátoru je plastová, umístěna uvnitř
skříně a obsahuje rozběhový kondenzátor.
Svorkovnice elektrického ohřívače u jednotky
RME je umístěna pod snímatelným krytem,
přívod elektrické energie je šroubovací průchodkou, která není součástí dodávky.
Hluk
(cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
Příslušenství EL
• RSADA 502/EO/9-10 – regulační sada
pro RME 1200/315/R
• RSADA 552/EO/9-20 – regulační sada
pro RME 1200/315/R a směšovací
klapku
• RSADA 505/EO/9-10 – regulační sada
pro RME 1200/315
• RSADA 555/EO/9-20 – regulační sada
pro RME 1200/315 a směšovací klapku
• RSADA 403/VO/12-10 – regulační sada
pro RMW 1200/315
• RSADA 453/VO/12-20 – regulační sada
pro RMW 1200/315 a směšovací klapku
Montáž
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné poloze. Typ RME může být uložen se servisním
víkem nahoru nebo do stran, typ RMW pouze
s víkem do strany. Zároveň je třeba zajistit
dostatek prostoru pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro provádění periodických revizí
elektroinstalace. Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů
je v kap.9.
Příslušenství VZT
• MSKM MIX – směšovací klapka
• VBM – pružná připojovací manžeta
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice
• PER – vnější žaluziová klapka
• IT – univerzální talířové ventily
• MAA – tlumič hluku
• RSK – zpětná klapka do potrubí
• MRW – deskový rekuperátor
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
Pokyny
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci
a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí
skříně a talířové ventily. Pro odvod vzduchu je
výhodné použít ventilátory RM, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME (RMW).
!
Jednotky RME /R mají regulátor výkonu již vestavěn v ohřívači a využívají
jednodušší Rsadu.
PER, TRK – samotížná
venkovní žaluzie
Regulace
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající směšovací
Typ
RME 1200/315/6
RME 1200/315/6/R
RME 1200/315/9
RME 1200/315/9/R
RMW 1200/315
PRG, TWG – protidešová
žaluzie
SG – ochranná mřížka
MAA – tlumiče do
kruhového potrubí
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
2700 350/6000
2700 350/6000
2700 350/9000
2700 350/9000
2700 350/10900
230/400
230/400
230/400
230/400
230/–
1,45/13
1,45/13
1,45/13
1,45/13
1,45/–
50
50
50
50
50
49,5
49,5
49,5
49,5
49,5
otáčky
[min-1]
Aluflex, Semiflex, Greyflex,
Sonoflex – flexohadice
schema zapojení ventilátoru
RSADA
RSADA
vč. směšování
57 505/EO/9-10
57 502/EO/9-10
58,0 505/EO/9-10
58,0 502/EO/9-10
61,0 403/VO/12-10
555/EO/9-20
552/EO/9-20
555/EO/9-20
552/EO/9-20
453/VO/12-20
hmotnost
[kg]
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
806
katalog_02.indd 806
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:27
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 1200/315, RME 1200/315/R, RMW 1200/315
RSADA... –10
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
RME 1200/315
RMW 1200/315
Regulace RME/R s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
M
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
R
sada
R sada
502/EO/9
502/EO/9
552/EO/9*
LwA tot
63
125
250
500
sání
78
42
57
68
73
70
72
69
64
výtlak
82
41
58
67
71
78
76
72
67
do okolí
52
42
41
46
42
42
46
45
38
1000 2000 4000 8000
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
RME
odvodní
ventilátor
R sada
sada
R
403/VO/12
403/VO/12
453/VO/12*
230 V
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 807
807
10.11.2008 14:22:29
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 1300, RMW 1300
600
620
710
345
1190
140
RME
300
320
405
+
100
pravá – při pohledu ve směru průtoku
obslužná strana pro připojení vpravo,
revizní víko standardně dole
je rámové konstrukce s panely s tepelnou
izolací. Skříň obsahuje radiální ventilátor, elektrický nebo vodní ohřívač a filtrační kazetu s filtrem G4. Na skříni je umístěna průchodka pro
elektrické připojení nebo svorkovnici. Revizní
víko má patentní uzávěry.
Ventilátor
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
typ RMK viz kapitola 1.3. Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor motoru. Motor je
asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým
kondenzátorem. Tepelná pojistka je umístěna
ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
2
ventilátoru je plastová a obsahuje rozběhový kondenzátor. Svorkovnice elektrického
ohřívače u jednotky RME je umístěna pod snímatelným krytem, přívod elektrické energie je
šroubovací průchodkou, která není součástí
dodávky.
Hluk
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
Regulace
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající cirkulační
klapku (klapku je třeba objednat samostatně).
Podrobné informace jsou v kap.9.
Montáž
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné polo-
Typ
RME 1300
RMW 1300
140
1100
600
620
710
220
ze. Typ RME může být uložen se servisním víkem nahoru nebo dolů, typ RMW pouze s víkem
dolů. Zároveň je třeba zajistit dostatek prostoru
pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro
provádění periodických revizí elektroinstalace.
Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče
k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů je v kap.9.
Příslušenství VZT
IAE 285 – pružná spojka (kap 7.1)
IAA 285 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IKV, IKF 285 – chladiče (kap 7.1)
IRW 285 – rekuperační výměník (kap 3)
IJK 285 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 285 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 285 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
RMW
300
320
+
Skříň
405
pravé provedení
100
provedení do čtyřhranného potrubí
s klapkou IJK na sání
•
•
•
•
•
alternativní provedení do kruhového
potrubí, připojení Ø 315
Příslušenství EL
• RSADA 505/EO/9-10 – regulační sada
pro RME 1300/315
• RSADA 555/EO/9-20 – regulační sada
pro RME 1300/315 a směšovací klapku
• RSADA 403/VO/12-10 – regulační sada
pro RMW 1300/315
• RSADA 453/VO/12-20 – regulační sada
pro RMW 1300/315 a směšovací klapku
IVK – samotížná venkovní
žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IJK – regulační klapka
Pokyny
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, provozoven a všude tam, kde je
nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice,
tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Pro odvod vzduchu je výhodné použít ventilátory, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME.
IAA – tlumiče do kruhového
potrubí
IKF – přímý výparník
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
2700
2700
350/9000
350/12000
230/400
230/–
1,45/13
1,45/–
50
50
55,0
55,0
RSADA
RSADA
vč. směšování
505/EO/9-10
403/VO/12-10
555/EO/9-20
453/VO/12-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
808
katalog_02.indd 808
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:29
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 1300, RMW 1300
RSADA... –10
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
1
Regulace RME s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
2
3
4
5
MSK (MSK mix)
Křivky 1 až 5 jsou pro jednotlivé polohy regulátoru REV.
Při použití RSADY je regulace plynulá.
M
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí
54
49
56
61
59
56
48
výtlak
55
66
68
71
70
65
60
R
sada
R sada
505/EO/9
502/EO/9
555/EO/9*
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
RME
R sada
sada
R
403/VO/12
403/VO/12
453/VO/12*
230 V
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 809
809
10.11.2008 14:22:32
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 2400, RMW 2400
600
620
710
345
1190
140
RME
350
370
455
+
100
pravá – při pohledu ve směru průtoku
obslužná strana pro připojení vpravo,
revizní víko standardně dole
je rámové konstrukce s panely s tepelnou
izolací. Skříň obsahuje radiální ventilátor, elektrický nebo vodní ohřívač a filtrační kazetu s filtrem G4. Na skříni je umístěna průchodka pro
elektrické připojení nebo svorkovnici. Revizní
víko má patentní uzávěry.
Ventilátor
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
typ RMK viz kapitola 1.3. Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor motoru. Motor je
asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým
kondenzátorem. Tepelná pojistka je umístěna
ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
2
ventilátoru je plastová a obsahuje rozběhový kondenzátor. Svorkovnice elektrického
ohřívače u jednotky RME je umístěna pod snímatelným krytem, přívod elektrické energie je
šroubovací průchodkou, která není součástí
dodávky.
Hluk
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
Regulace
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající cirkulační
klapku (klapku je třeba objednat samostatně).
Podrobné informace jsou v kap.9.
Montáž
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné polo-
Typ
RME 2400
RMW 2400
140
1100
600
620
710
220
ze. Typ RME může být uložen se servisním víkem nahoru nebo dolů, typ RMW pouze s víkem
dolů. Zároveň je třeba zajistit dostatek prostoru
pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro
provádění periodických revizí elektroinstalace.
Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče
k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů je v kap.9.
Příslušenství VZT
IAE 315 – pružná spojka (kap 7.1)
IAA 315 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IKV, IKF 315 – chladiče (kap 7.1)
IRW 315 – rekuperační výměník (kap 3)
IJK 315 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 315 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 315 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
RMW
350
370
+
Skříň
455
pravé provedení
100
provedení do čtyřhranného potrubí
s klapkou IJK na sání
•
•
•
•
•
alternativní provedení do kruhového
potrubí, připojení Ø 355
Příslušenství EL
• RSADA 506/EO/16-10 – regulační sada
pro RME 2400/355
• RSADA 556/EO/16-20 – regulační sada
pro RME 2400/355 a směšovací klapku
• RSADA 404/VO/25-10 – regulační sada
pro RMW 2400/355
• RSADA 454/VO/25-20 – regulační sada
pro RMW 2400/355 a směšovací klapku
IVK – samotížná venkovní
žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
Pokyny
IJK – regulační klapka
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, provozoven a všude tam, kde je
nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice,
tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Pro odvod vzduchu je výhodné použít ventilátory, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME.
IAA – tlumiče do kruhového
potrubí
IKF – přímý výparník
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
2700
2700
700/15000
700/25000
230/400
230/–
2,95/25
2,95/–
50
50
60,0
60,0
RSADA
RSADA
vč. směšování
506/EO/16-10
404/VO/25-10
556/EO/16-20
454/VO/25-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
810
katalog_02.indd 810
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:34
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 2400, RMW 2400
RSADA... –10
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
1
Regulace RME s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
0
přívodní jednotka
500
2
1000
3
1500
4
2000
5
2500
MSK (MSK mix)
Křivky 1 až 5 jsou pro jednotlivé polohy regulátoru REV.
Při použití RSADY je regulace plynulá.
M
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí
57
52
59
64
62
59
51
výtlak
58
69
71
74
73
68
63
R
sada
R sada
506/EO/16
502/EO/9
556/EO/16*
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
RME
R sada
sada
R
404/VO/25
403/VO/12
454/VO/25*
230 V
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 811
811
10.11.2008 14:22:36
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 3000, RMW 3000
700
720
810
345
1250
140
RME
400
420
505
+
100
pravá – při pohledu ve směru průtoku
obslužná strana pro připojení vpravo,
revizní víko standardně dole
je rámové konstrukce s panely s tepelnou
izolací. Skříň obsahuje radiální ventilátor, elektrický nebo vodní ohřívač a filtrační kazetu s filtrem G4. Na skříni je umístěna průchodka pro
elektrické připojení nebo svorkovnici. Revizní
víko má patentní uzávěry.
Ventilátor
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
typ RMK viz kapitola 1.3. Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor motoru. Motor je
asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým
kondenzátorem. Tepelná pojistka je umístěna
ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
2
ventilátoru je plastová a obsahuje rozběhový kondenzátor. Svorkovnice elektrického
ohřívače u jednotky RME je umístěna pod snímatelným krytem, přívod elektrické energie je
šroubovací průchodkou, která není součástí
dodávky.
Hluk
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
Regulace
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající cirkulační
klapku (klapku je třeba objednat samostatně).
Podrobné informace jsou v kap.9.
Montáž
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné polo-
Typ
RME 3000
RMW 3000
140
1200
700
720
810
220
ze. Typ RME může být uložen se servisním víkem nahoru nebo dolů, typ RMW pouze s víkem
dolů. Zároveň je třeba zajistit dostatek prostoru
pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro
provádění periodických revizí elektroinstalace.
Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče
k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů je v kap.9.
Příslušenství VZT
IAE 355 – pružná spojka (kap 7.1)
IAA 355 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IKV, IKF 355 – chladiče (kap 7.1)
IRW 355 – rekuperační výměník (kap 3)
IJK 355 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 355 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 355 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
RMW
400
420
+
Skříň
505
pravé provedení
100
provedení do čtyřhranného potrubí
s klapkou IJK na sání
•
•
•
•
•
alternativní provedení do kruhového
potrubí, připojení Ø 355
Příslušenství EL
• RSADA 508/EO/24-10 – regulační sada
pro RME 3000/355
• RSADA 558/EO/24-20 – regulační sada
pro RME 3000/355 a směšovací klapku
• RSADA 405/VO/33-10 – regulační sada
pro RMW 3000/355
• RSADA 455/VO/33-20 – regulační sada
pro RMW 3000/355 a směšovací klapku
IVK – samotížná venkovní
žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
Pokyny
IJK – regulační klapka
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, provozoven a všude tam, kde je
nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice,
tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Pro odvod vzduchu je výhodné použít ventilátory, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME.
IAA – tlumiče do kruhového
potrubí
IKF – přímý výparník
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
1235
1235
740/22500
740/42200
230/400
230/–
3,5/34
3,5/–
50
50
57
57
RSADA
RSADA
vč. směšování
508/EO/24-10
405/VO/33-10
558/EO/24-20
455/VO/33-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
812
katalog_02.indd 812
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:37
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 3000, RMW 3000
RSADA... –10
aktualizované výkonové
charakteristiky 3. Q 2009
na www.elektrodesign.cz
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
1
Regulace RME s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
0
přívodní jednotka
500
2
1000
3
1500
2000
4
2500
5
3000
MSK (MSK mix)
Křivky 1 až 5 jsou pro jednotlivé polohy regulátoru REV.
Při použití RSADY je regulace plynulá.
M
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí
61
63
63
59
55
51
48
výtlak
74
81
85
85
82
77
71
R
sada
R sada
508/EO/24
502/EO/9
558/EO/24*
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
RME
R sada
sada
R
405/VO/33
403/VO/12
455/VO/33*
30
kw
20
kw
230 V
1600
4500
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 813
813
10.11.2008 14:22:39
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 4000, RMW 4000
700
720
810
345
1250
140
RME
400
420
505
+
100
pravá – při pohledu ve směru průtoku
obslužná strana pro připojení vpravo,
revizní víko standardně dole
je rámové konstrukce s panely s tepelnou
izolací. Skříň obsahuje radiální ventilátor, elektrický nebo vodní ohřívač a filtrační kazetu s filtrem G4. Na skříni je umístěna průchodka pro
elektrické připojení nebo svorkovnici. Revizní
víko má patentní uzávěry.
Ventilátor
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami,
typ RMK viz kapitola 1.3. Oběžné kolo je nalisované přímo na vnější rotor motoru. Motor je
asynchronní, s vnějším rotorem a rozběhovým
kondenzátorem. Tepelná pojistka je umístěna
ve vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP 44.
Svorkovnice
2
ventilátoru je plastová a obsahuje rozběhový kondenzátor. Svorkovnice elektrického
ohřívače u jednotky RME je umístěna pod snímatelným krytem, přívod elektrické energie je
šroubovací průchodkou, která není součástí
dodávky.
Hluk
ventilátoru do potrubí a do okolí v oktávových pásmech je uveden v tabulce na vedlejší
stránce. Měření je pro max. průtok.
Regulace
K jednotkám nabízíme kompletní regulační výbavu RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým
ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro
jednotky s vodním ohřívačem (RMW), také regulační uzel TUV. Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového ovládače, na kterém nastavuje
teplotu, otáčky a provozní režimy. V tabulce
jsou uvedeny pro každou jednotku dva typy
sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zapnuto,
noční útlum a spouštění podle hodin. Druhá
sada má navíc režimy využívající cirkulační
klapku (klapku je třeba objednat samostatně).
Podrobné informace jsou v kap.9.
Montáž
Vzhledem ke konstrukci ohřívačů se jednotka musí montovat s osou ve vodorovné polo-
Typ
RME 4000
RMW 4000
140
1200
700
720
810
220
ze. Typ RME může být uložen se servisním víkem nahoru nebo dolů, typ RMW pouze s víkem
dolů. Zároveň je třeba zajistit dostatek prostoru
pro sejmutí víka jednotky, výměnu filtrů a pro
provádění periodických revizí elektroinstalace.
Rozvaděč RSADY se montuje na stěnu, montážní firma musí zajistit připojení rozvaděče
k elektrické síti a propojení rozvaděče s jednotkou a čidly, specifikace kabelů je v kap.9.
Příslušenství VZT
IAE 355 – pružná spojka (kap 7.1)
IAA 355 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IKV, IKF 355 – chladiče (kap 7.1)
IRW 355 – rekuperační výměník (kap 3)
IJK 355 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 355 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 355 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
RMW
400
420
+
Skříň
505
pravé provedení
100
provedení do čtyřhranného potrubí
s klapkou IJK na sání
•
•
•
•
•
alternativní provedení do kruhového
potrubí, připojení Ø 400
Příslušenství EL
• RSADA 508/EO/24-10 – regulační sada
pro RME 4500/400
• RSADA 558/EO/24-20 – regulační sada
pro RME 4500/400 a směšovací klapku
• RSADA 405/VO/33-10 – regulační sada
pro RMW 4500/400
• RSADA 455/VO/33-20 – regulační sada
pro RMW 4500/400 a směšovací klapku
IVK – samotížná venkovní
žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
Pokyny
IJK – regulační klapka
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, provozoven a všude tam, kde je
nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Výhodně lze při instalaci použít flexohadice,
tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Pro odvod vzduchu je výhodné použít ventilátory, které mají charakteristiky podobné jednotkám RME.
IAA – tlumiče do kruhového
potrubí
IKF – přímý výparník
otáčky
[min-1]
vent./ohř.
[W]
vent./ohř.
[V]
vent./ohř.
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
1315
1315
740/22500
740/42200
230/400
230/–
3,5/34
3,5/–
50
50
57
57
RSADA
RSADA
vč. směšování
508/EO/24-10
405/VO/33-10
558/EO/24-20
455/VO/33-20
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
814
katalog_02.indd 814
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:40
Malé přívodní jednotky s ohřevem
RME 4000, RMW 4000
RSADA... –10
aktualizované výkonové
charakteristiky 3. Q 2009
na www.elektrodesign.cz
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
RSADA... –20
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS
MINI (dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
1
Regulace RME s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
0
přívodní jednotka
2
3
4
5
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
MSK (MSK mix)
Křivky 1 až 5 jsou pro jednotlivé polohy regulátoru REV.
Při použití RSADY je regulace plynulá.
M
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí
71
65
62
59
55
51
48
výtlak
83
85
85
85
82
77
71
R
sada
R sada
508/EO/24
502/EO/9
558/EO/24*
2
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace RMW s použitím regulační sady (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
RME
R sada
sada
R
405/VO/33
403/VO/12
455/VO/33*
30
kw
20
kw
230 V
1600
4500
RMW
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 815
815
10.11.2008 14:22:42
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 1000/250
Skříň
2
je dvojitá z pozinkovaného plechu s mezerou vyplněnou tepelnou a zvukovou izolací
50 mm (nehořlavá A1 dle EN 13501-1). Skříň
obsahuje radiální ventilátor, elektrický ohřívač
s bezpečnostními termostaty nebo vodní ohřívač a výsuvnou filtrační kazetu s filtrem G4 (na
zvláštní objednávku F5 nebo F7, kontaktujte
nás pro dodací termíny). Na skříni je umístěn
revizní vypínač, kromě jednotky provedení BE,
kde je jenom svorkovnice. Jednotky s označením R jsou navíc vybaveny regulací a součástí
dodávky je pak i dálkový ovladač. Na boku skříně je umístěna svorkovnice pro elektrické připojení. Revizní víko je na horní straně skříně,
spodní rohy jsou opatřeny montážními patkami.
K potrubní síti se připojuje pomocí kruhových hrdel opatřených gumovými izolačními břity.
Ventilátor
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami,
dvouotáčkový. Motor je jednofázový asynchronní
s ochranou proti přehřátí. Třída izolace F, IP 44.
Svorkovnice
je umístěna na pravé boční stěně skříně
a obsahuje svorky pro obě rychlosti ventilátoru
a revizní vypínač (typ BC), svorky ventilátoru,
ohřívače a ochranných termostatů ohřívače
(typ BEM a BET) případně regulátor a revizní
vypínač (typ BRM, BRT, BCR).
Regulace BRM, BRT, BCR
Jednotky typu BRM, BRT a BCR jsou vybaveny interní regulací, která zajišuje regulaci
ohřívače na požadovanou teplotu v potrubí
nebo v místnosti (prostorové čidlo je nutné objednat zvláš), přepínání rychlostí ventilátoru,
sledování zanesení filtru a ovládání pohonu
klapky nebo odvodního ventilátoru (max.5A,
230V). Součástí dodávky jsou čidlo teploty do
potrubí, čidlo filtru, dálkový ovladač s kabelem
10 m (umožňující časové programování v rozsahu rok/týden/den) a spínač nárazového větrání (1hod bez ohledu na program).
Typ
otáčky vent./ohř.
[min-1]
[W]
A
B
C
ØD
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
820
520
370
250
510
840
540
85
210
385
52
600
585
695
Regulace BEM, BET, BC
Jednotky bez interní regulace BEM, BET
a BC se regulují externími reguláčními sety
RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro jednotky s vodním ohřívačem (BC), také regulační uzel TUV.
Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového
ovládače, na kterém nastavuje teplotu, otáčky a
provozní režimy. V tabulce jsou uvedeny pro
každou jednotku dva typy sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zepnuto a spouštění podle hodin.
Druhá sada má navíc režimy využívající směšovací (cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
Montáž
se provádí na rovný povrch vodorovně
nebo svisle. Jednotka s elektrickým ohřívačem
se nesmí montovat svisle s výtlačným hrdlem
dolů. K povrchu se jednotka montuje přes montážní patky v rozích skříně, mezi jednotkou
a stavební konstrukcí doporučujeme použít
pružné podložky nebo silentbloky, připojení jednotky k potrubí je třeba provést pomocí pružných manžet. Při montáži je třeba pamatovat na
prostor pro výměnu filtrů a revizi.
Hluk
uvedený ve výkonové charakteristice je
akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti 4 m s připojeným potrubím.
Varianty
• CAIB-xxx/yyy BEM – jednotka s jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BET – jednotka s třífázovým el. ohřívačem
vent./
ohř.
[V]
vent./ max. akust.
hmotnost
ohř. teplota
tlak*
[kg]
[A]
[˚C] [dB(A)]
• CAIB-xxx/yyy BRM – jednotka s interní
reg. a jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BRT – jednotka s interní
regulací třífázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BC – jednotka s vodním
ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BCR – jednotka s interní
regulací a vodním ohřívačem
Příslušenství VZT
• VBM – pružná připojovací manžeta
(kap. 7.1)
• MSKM – škrtící klapka pro servo
(kap. 7.1)
• MSKM MIX – směšovací klapka
(kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka do potrubí
(kap. 7.1)
• PRG – protidešová žaluzie (kap. 7.1)
• talířové ventily a další koncové elementy (kap. 7.2)
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MRW – deskový rekuperátor (kap. 7.1)
Příslušenství EL
• RSADA – regulační set, typ viz. tabulka
• TGBR 530 – prostorové teplotní čidlo
Pokyny
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Jednotku lze
dodat s vlastní zabudovanou regulací nebo
bez regulace pro použítí s externími systémy
MaR jako např. RSADA.
RSADA
RSADA
vč. směšování
CAIB-1000/250 BEM
2050 162/2x3000 230/230 1,4/26,1
60
32
40 509/EO/6-10+JTR-12-1N 559/EO/6-20+JTR-12-1N
CAIB-1000/250 BET
2050 162/3x3000 230/400 1,4/13
60
32
40
505/EO/9-10
555/EO/9-20
CAIB-1000/250 BRM
2050 162/6500 230/230 1,4/27,5
60
32
40
regulace je součástí jednotky
CAIB-1000/250 BRT
2050 162/9500 230/400 1,4/14,5
60
32
40
regulace je součástí jednotky
CAIB-1000/250 BC
2050 162/13000
230/–
1,4/–
60
32
40
403/VO/12-10
453/VO/12-20
CAIB-1000/250 BCR
2050 162/13000
230/–
1,4/–
60
32
40
regulace je součástí jednotky
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 4 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
816
katalog_02.indd 816
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:43
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 1000/250
Výkonové charakteristiky
P je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS MINI
(dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
Regulace CAIB-BEM/BET s regulační sadou (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
Filtr G4 (Pa)
M
R
sada
R sada
505/EO/9
502/EO/9
555/EO/9*
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace CAIB-BC s regulační sadou (bez/se směšováním*)
2
4
10
15
20
30
40
47
55
Filtr F5 (Pa)
10
15
30
40
55
70
80
130
160
Filtr F7 (Pa)
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
vysoké ot. (HS)
51
42
34
29
28
22
18
13
nízké ot. (LS)
45
36
28
23
22
16
12
7
2
Montážní polohy
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
R sada
sada
R
403/VO/12
403/VO/12
453/VO/12*
230 V
Jednotka s el. ohřívačem se nesmí montovat výtlakem dolů.
Jednotka s vodním ohřívačem se může montovat ve všech polohách.
Výkonová tabulka vodního ohřívače
Průtok vzduchu [m3/h]
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
Teplota výstupního vzduchu [°C]
48
46
44
43
41
40
38
37
36
35
34
33
900
32
Výkon ohřívače [kW]
5,9
6,6
7,3
8
8,6
9,2
9,8
10,3
10,9
11,4
11,9
12,4
12,8
Průtok vody [l/h]
260
292
323
351
379
405
431
455
479
502
524
545
566
Poznámka: hodnoty pro teplotu vstupního vzduchu -10°C a vodu 90/70°C (přepočet výkonu: pro 80/60°C k = 0,86; pro 50/40°C k = 0,55)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 817
817
10.11.2008 14:22:44
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 1700/355
Skříň
2
je dvojitá z pozinkovaného plechu s mezerou vyplněnou tepelnou a zvukovou izolací
50 mm (nehořlavá A1 dle EN 13501-1). Skříň
obsahuje radiální ventilátor, elektrický ohřívač
s bezpečnostními termostaty nebo vodní ohřívač a výsuvnou filtrační kazetu s filtrem G4 (na
zvláštní objednávku F5 nebo F7, kontaktujte
nás pro dodací termíny). Na skříni je umístěn
revizní vypínač, kromě jednotky provedení BE,
kde je jenom svorkovnice. Jednotky s označením R jsou navíc vybaveny regulací a součástí
dodávky je pak i dálkový ovladač. Na boku skříně je umístěna svorkovnice pro elektrické připojení. Revizní víko je na horní straně skříně,
spodní rohy jsou opatřeny montážními patkami.
K potrubní síti se připojuje pomocí kruhových hrdel opatřených gumovými izolačními břity.
Ventilátor
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami,
dvouotáčkový. Motor je jednofázový asynchronní
s ochranou proti přehřátí. Třída izolace F, IP 44.
Svorkovnice
je umístěna na pravé boční stěně skříně
a obsahuje svorky pro obě rychlosti ventilátoru
a revizní vypínač (typ BC), svorky ventilátoru,
ohřívače a ochranných termostatů ohřívače
(typ BEM a BET) případně regulátor a revizní
vypínač (typ BRM, BRT, BCR).
Regulace BRM, BRT, BCR
Jednotky typu BRM, BRT a BCR jsou vybaveny interní regulací, která zajišuje regulaci
ohřívače na požadovanou teplotu v potrubí
nebo v místnosti (prostorové čidlo je nutné objednat zvláš), přepínání rychlostí ventilátoru,
sledování zanesení filtru a ovládání pohonu
klapky nebo odvodního ventilátoru (max.5A,
230V). Součástí dodávky jsou čidlo teploty do
potrubí, čidlo filtru, dálkový ovladač s kabelem
10 m (umožňující časové programování v rozsahu rok/týden/den) a spínač nárazového větrání (1hod bez ohledu na program).
Typ
CAIB-1700/355 BET
CAIB-1700/355 BRT
CAIB-1700/355 BC
CAIB-1700/355 BCR
otáčky
[min-1]
1150
1150
1150
1150
A
B
C
ØD
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
1140
670
600
355
275
1140
690
105
390
640
52
750
735
845
Příslušenství VZT
• VBM – pružná připojovací manžeta
(kap. 7.1)
• MSKM – škrtící klapka pro servo
(kap. 7.1)
• MSKM MIX – směšovací klapka
(kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka do potrubí
(kap. 7.1)
• PRG – protidešová žaluzie (kap. 7.1)
• talířové ventily a další koncové elementy (kap. 7.2)
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MRW – deskový rekuperátor (kap. 7.1)
Montáž
se provádí na rovný povrch vodorovně
nebo svisle. Jednotka s elektrickým ohřívačem
se nesmí montovat svisle s výtlačným hrdlem
dolů. K povrchu se jednotka montuje přes montážní patky v rozích skříně, mezi jednotkou
a stavební konstrukcí doporučujeme použít
pružné podložky nebo silentbloky, připojení jednotky k potrubí je třeba provést pomocí pružných manžet. Při montáži je třeba pamatovat na
prostor pro výměnu filtrů a revizi.
Příslušenství EL
• RSADA – regulační set, typ viz. tabulka
• TGBR 530 – prostorové teplotní čidlo
Hluk
Pokyny
uvedený ve výkonové charakteristice je
akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti 4 m s připojeným potrubím.
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Jednotku lze
dodat s vlastní zabudovanou regulací nebo
bez regulace pro použítí s externími systémy
MaR jako např. RSADA.
Varianty
• CAIB-xxx/yyy BEM – jednotka s jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BET – jednotka s třífázovým el. ohřívačem
vent./ohř. vent./ohř. vent./ohř.
[V]
[A]
[W]
245/3x5000
245/15500
245/30000
245/30000
• CAIB-xxx/yyy BRM – jednotka s interní
reg. a jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BRT – jednotka s interní
regulací třífázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BC – jednotka s vodním
ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BCR – jednotka s interní
regulací a vodním ohřívačem
Regulace BEM, BET, BC
Jednotky bez interní regulace BEM, BET
a BC se regulují externími reguláčními sety
RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro jednotky s vodním ohřívačem (BC), také regulační uzel TUV.
Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového
ovládače, na kterém nastavuje teplotu, otáčky a
provozní režimy. V tabulce jsou uvedeny pro
každou jednotku dva typy sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zepnuto a spouštění podle hodin.
Druhá sada má navíc režimy využívající směšovací (cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
230/400
230/400
230/–
230/–
2,2/21,7
2,2/24
2,2/–
2,2/–
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
60
60
60
60
31
31
31
31
hmotnost
[kg]
RSADA
RSADA
vč. směšování
40 506/EO/16-10
556/EO/16-20
40
regulace je součástí jednotky
40 404/VO/25-10
454/VO/25-20
40
regulace je součástí jednotky
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 4 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
818
katalog_02.indd 818
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:45
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 1700/355
Výkonové charakteristiky
P je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS MINI
(dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
Regulace CAIB-BEM/BET s regulační sadou (bez/se směšováním*)
MSK (MSK mix)
přívodní jednotka
Filtr G4 (Pa)
M
0
2
10
20
30
Filtr F5 (Pa)
R
sada
R sada
506/EO/16
502/EO/9
556/EO/16*
0
10
25
60
100
Filtr F7 (Pa)
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
vysoké ot. (HS)
48
39
31
26
25
19
15
10
nízké ot. (LS)
47
38
30
25
24
18
14
9
Regulace CAIB-BC s regulační sadou (bez/se směšováním*)
2
Montážní polohy
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
R sada
sada
R
404/VO/25
403/VO/12
454/VO/25*
230 V
Jednotka s el. ohřívačem se nesmí montovat výtlakem dolů.
Jednotka s vodním ohřívačem se může montovat ve všech polohách.
Výkonová tabulka vodního ohřívače
Průtok vzduchu [m3/h]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
64
61
59
58
56
54
53
52
51
49
48
Výkon ohřívače [kW]
12,4
14,4
16,3
18,2
20
21,7
23,3
24,9
26,5
28
29,5
Průtok vody [l/h]
546
635
720
802
880
956
1029
1100
1168
1235
1300
Teplota výstupního vzduchu [°C]
1500
Poznámka: hodnoty pro teplotu vstupního vzduchu -10°C a vodu 90/70°C (přepočet výkonu: pro 80/60°C k = 0,86; pro 50/40°C k = 0,55)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 819
819
10.11.2008 14:22:46
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 2400/355
Skříň
2
je dvojitá z pozinkovaného plechu s mezerou vyplněnou tepelnou a zvukovou izolací
50 mm (nehořlavá A1 dle EN 13501-1). Skříň
obsahuje radiální ventilátor, elektrický ohřívač
s bezpečnostními termostaty nebo vodní ohřívač a výsuvnou filtrační kazetu s filtrem G4 (na
zvláštní objednávku F5 nebo F7, kontaktujte
nás pro dodací termíny). Na skříni je umístěn
revizní vypínač, kromě jednotky provedení BE,
kde je jenom svorkovnice. Jednotky s označením R jsou navíc vybaveny regulací a součástí
dodávky je pak i dálkový ovladač. Na boku skříně je umístěna svorkovnice pro elektrické připojení. Revizní víko je na horní straně skříně,
spodní rohy jsou opatřeny montážními patkami.
K potrubní síti se připojuje pomocí kruhových hrdel opatřených gumovými izolačními břity.
Ventilátor
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami,
dvouotáčkový. Motor je jednofázový asynchronní
s ochranou proti přehřátí. Třída izolace F, IP 44.
Svorkovnice
je umístěna na pravé boční stěně skříně
a obsahuje svorky pro obě rychlosti ventilátoru
a revizní vypínač (typ BC), svorky ventilátoru,
ohřívače a ochranných termostatů ohřívače
(typ BEM a BET) případně regulátor a revizní
vypínač (typ BRM, BRT, BCR).
Regulace BRM, BRT, BCR
Jednotky typu BRM, BRT a BCR jsou vybaveny interní regulací, která zajišuje regulaci
ohřívače na požadovanou teplotu v potrubí
nebo v místnosti (prostorové čidlo je nutné objednat zvláš), přepínání rychlostí ventilátoru,
sledování zanesení filtru a ovládání pohonu
klapky nebo odvodního ventilátoru (max.5A,
230V). Součástí dodávky jsou čidlo teploty do
potrubí, čidlo filtru, dálkový ovladač s kabelem
10 m (umožňující časové programování v rozsahu rok/týden/den) a spínač nárazového větrání (1hod bez ohledu na program).
Typ
CAIB-2400/355 BET
CAIB-2400/355 BRT
CAIB-2400/355 BC
CAIB-2400/355 BCR
otáčky
[min-1]
1200
1200
1200
1200
A
B
C
ØD
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
1140
670
600
355
275
1140
690
105
390
640
52
750
735
845
Příslušenství VZT
• VBM – pružná připojovací manžeta
(kap. 7.1)
• MSKM – škrtící klapka pro servo
(kap. 7.1)
• MSKM MIX – směšovací klapka
(kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka do potrubí
(kap. 7.1)
• PRG – protidešová žaluzie (kap. 7.1)
• talířové ventily a další koncové elementy (kap. 7.2)
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MRW – deskový rekuperátor (kap. 7.1)
Montáž
se provádí na rovný povrch vodorovně
nebo svisle. Jednotka s elektrickým ohřívačem
se nesmí montovat svisle s výtlačným hrdlem
dolů. K povrchu se jednotka montuje přes montážní patky v rozích skříně, mezi jednotkou
a stavební konstrukcí doporučujeme použít
pružné podložky nebo silentbloky, připojení jednotky k potrubí je třeba provést pomocí pružných manžet. Při montáži je třeba pamatovat na
prostor pro výměnu filtrů a revizi.
Příslušenství EL
• RSADA – regulační set, typ viz. tabulka
• TGBR 530 – prostorové teplotní čidlo
Hluk
Pokyny
uvedený ve výkonové charakteristice je
akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti 4 m s připojeným potrubím.
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří
a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Jednotku
lze dodat s vlastní zabudovanou regulací nebo
bez regulace pro použítí s externími systémy
MaR jako např. RSADA.
Varianty
• CAIB-xxx/yyy BEM – jednotka s jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BET – jednotka s třífázovým el. ohřívačem
vent./ohř. vent./ohř. vent./ohř.
[V]
[W]
[A]
740/6x3000
740/18500
740/–
740/–
• CAIB-xxx/yyy BRM – jednotka s interní
reg. a jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BRT – jednotka s interní
regulací třífázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BC – jednotka s vodním
ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BCR – jednotka s interní
regulací a vodním ohřívačem
Regulace BEM, BET, BC
Jednotky bez interní regulace BEM, BET
a BC se regulují externími reguláčními sety
RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro jednotky s vodním ohřívačem (BC), také regulační uzel TUV.
Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového
ovládače, na kterém nastavuje teplotu, otáčky a
provozní režimy. V tabulce jsou uvedeny pro
každou jednotku dva typy sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zepnuto a spouštění podle hodin.
Druhá sada má navíc režimy využívající směšovací (cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
230/400
230/400
230/–
230/–
3,7/26
3,7/30
3,7/–
3,7/–
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
60
60
60
60
34
34
34
34
hmotnost
[kg]
RSADA
RSADA
vč. směšování
55 507/EO/18-10
557/EO/18-20
55
regulace je součástí jednotky
55 404/VO/25-10
454/VO/25-20
55
regulace je součástí jednotky
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 4 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
820
katalog_02.indd 820
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:47
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 2400/355
Výkonové charakteristiky
P je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS MINI
(dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
Regulace CAIB-BEM/BET s regulační sadou (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
Filtr G4 (Pa)
M
RSADA
R sada
507/EO/18
502/EO/9
557/EO/18*
odvodní
ventilátor
2
10
20
30
50
Filtr F5 (Pa)
10
25
60
100
150
Filtr F7 (Pa)
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
vysoké ot. (HS)
51
42
34
29
28
22
18
13
nízké ot. (LS)
49
40
32
27
26
20
16
11
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace CAIB-BC s regulační sadou (bez/se směšováním*)
2
Montážní polohy
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
RSADA
R
sada
404/VO/25
403/VO/12
454/VO/25*
230 V
Jednotka s el. ohřívačem se nesmí montovat výtlakem dolů.
Jednotka s vodním ohřívačem se může montovat ve všech polohách.
Výkonová tabulka vodního ohřívače
Průtok vzduchu [m3/h]
800
900
1000
1100
1200
1300
58
56
54
53
52
51
Výkon ohřívače [kW]
18,2
20
21,7
23,3
24,9
Průtok vody [l/h]
802
880
956
1029
1100
Teplota výstupního vzduchu [°C]
1400 1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
48
47
46
46
45
44
43
42
26,5
28 29,5
30,9
32,3
33,6
35
36,3
37,5
38,8
1168
1235 1300
1362
1424
1484
1542
1599
1655
1710
49
2200
Poznámka: hodnoty pro teplotu vstupního vzduchu -10°C a vodu 90/70°C (přepočet výkonu: pro 80/60°C k = 0,86; pro 50/40°C k = 0,55)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 821
821
10.11.2008 14:22:48
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 3500/400
Skříň
2
je dvojitá z pozinkovaného plechu s mezerou vyplněnou tepelnou a zvukovou izolací
50 mm (nehořlavá A1 dle EN 13501-1). Skříň
obsahuje radiální ventilátor, elektrický ohřívač
s bezpečnostními termostaty nebo vodní ohřívač a výsuvnou filtrační kazetu s filtrem G4 (na
zvláštní objednávku F5 nebo F7, kontaktujte
nás pro dodací termíny). Na skříni je umístěn
revizní vypínač, kromě jednotky provedení BE,
kde je jenom svorkovnice. Jednotky s označením R jsou navíc vybaveny regulací a součástí
dodávky je pak i dálkový ovladač. Na boku skříně je umístěna svorkovnice pro elektrické připojení. Revizní víko je na horní straně skříně,
spodní rohy jsou opatřeny montážními patkami.
K potrubní síti se připojuje pomocí kruhových hrdel opatřených gumovými izolačními břity.
Ventilátor
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami,
dvouotáčkový. Motor je jednofázový asynchronní
s ochranou proti přehřátí. Třída izolace F, IP 44.
Svorkovnice
je umístěna na pravé boční stěně skříně
a obsahuje svorky pro obě rychlosti ventilátoru
a revizní vypínač (typ BC), svorky ventilátoru,
ohřívače a ochranných termostatů ohřívače
(typ BEM a BET) případně regulátor a revizní
vypínač (typ BRM, BRT, BCR).
Regulace BRM, BRT, BCR
Jednotky typu BRM, BRT a BCR jsou vybaveny interní regulací, která zajišuje regulaci
ohřívače na požadovanou teplotu v potrubí
nebo v místnosti (prostorové čidlo je nutné objednat zvláš), přepínání rychlostí ventilátoru,
sledování zanesení filtru a ovládání pohonu
klapky nebo odvodního ventilátoru (max.5A,
230V). Součástí dodávky jsou čidlo teploty do
potrubí, čidlo filtru, dálkový ovladač s kabelem
10 m (umožňující časové programování v rozsahu rok/týden/den) a spínač nárazového větrání (1hod bez ohledu na program).
Typ
CAIB-3500/400 BET
CAIB-3500/400 BRT
CAIB-3500/400 BC
CAIB-3500/400 BCR
otáčky
[min-1]
A
B
C
ØD
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
1120
670
600
400
265
1140
690
105
390
640
52
750
735
845
Příslušenství VZT
• VBM – pružná připojovací manžeta
(kap. 7.1)
• MSKM – škrtící klapka pro servo
(kap. 7.1)
• MSKM MIX – směšovací klapka
(kap. 7.1)
• RSK – zpětná klapka do potrubí
(kap. 7.1)
• PRG – protidešová žaluzie (kap. 7.1)
• talířové ventily a další koncové elementy (kap. 7.2)
• Aluflex, Sonoflex, Termoflex, Greyflex,
Semiflex – flexohadice (kap. 7.3)
• MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
• MRW – deskový rekuperátor (kap. 7.1)
Montáž
se provádí na rovný povrch vodorovně
nebo svisle. Jednotka s elektrickým ohřívačem
se nesmí montovat svisle s výtlačným hrdlem
dolů. K povrchu se jednotka montuje přes montážní patky v rozích skříně, mezi jednotkou
a stavební konstrukcí doporučujeme použít
pružné podložky nebo silentbloky, připojení jednotky k potrubí je třeba provést pomocí pružných manžet. Při montáži je třeba pamatovat na
prostor pro výměnu filtrů a revizi.
Příslušenství EL
• RSADA – regulační set, typ viz. tabulka
• TGBR 530 – prostorové teplotní čidlo
Hluk
Pokyny
uvedený ve výkonové charakteristice je
akustický tlak měřen ve volném poli ve vzdálenosti 4 m s připojeným potrubím.
Jednotky jsou určeny k přívodu vzduchu
do objektů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci a ohřev přívodního vzduchu. Jednotku lze
dodat s vlastní zabudovanou regulací nebo
bez regulace pro použítí s externími systémy
MaR jako např. RSADA.
Varianty
• CAIB-xxx/yyy BEM – jednotka s jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BET – jednotka s třífázovým el. ohřívačem
vent./ohř. vent./ohř. vent./ohř.
[V]
[A]
[W]
1250 1175/24000**
1250
1175/3900
1250
1175/–
1250
1175/–
• CAIB-xxx/yyy BRM – jednotka s interní
reg. a jednofázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BRT – jednotka s interní
regulací a třífázovým el. ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BC – jednotka s vodním
ohřívačem
• CAIB-xxx/yyy BCR – jednotka s interní
regulací a vodním ohřívačem
Regulace BEM, BET, BC
Jednotky bez interní regulace BEM, BET
a BC se regulují externími reguláčními sety
RSADA. RSADA je souprava obsahující zkompletovaný rozvaděč s dálkovým ovládačem, čidla, pohony a v případě sady pro jednotky s vodním ohřívačem (BC), také regulační uzel TUV.
Regulaci ovládá uživatel pomocí dálkového
ovládače, na kterém nastavuje teplotu, otáčky a
provozní režimy. V tabulce jsou uvedeny pro
každou jednotku dva typy sady. Sady se liší rozsahem provozních režimů. První sada má režimy vypnuto, zepnuto a spouštění podle hodin.
Druhá sada má navíc režimy využívající směšovací (cirkulační) klapku (je třeba objednat samostatně). Podrobné informace jsou v kap.9.
230/400
230/400
230/–
230/–
4,8/34,7
4,8/39
4,8/–
4,8/–
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
60
60
60
60
39
39
39
39
hmotnost
[kg]
RSADA
RSADA
vč. směšování
57 508/EO/24-10
558/EO/24-20
57
regulace je součástí jednotky
57 404/VO/25-10
454/VO/25-20
57
regulace je součástí jednotky
* akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 4 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí
** ohřívač obsahuje topné sekce 3x3000 W a 3x5000 W
822
katalog_02.indd 822
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:49
Malé přívodní jednotky s ohřevem
CAIB 3500/400
Výkonové charakteristiky
P je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
prostorové ovladače provozu, teploty a otáček k regulaci RS MINI
(dodávaný v rámci R-sady, jednotlivé typy kapitola 9)
Regulace CAIB-BEM/BET s regulační sadou (bez/se směšováním*)
přívodní jednotka
MSK (MSK mix)
Filtr G4 (Pa)
M
RSADA
R sada
508/EO/24
502/EO/9
558/EO/24*
odvodní
ventilátor
schema zapojení elektrických ohřívačů MBE viz kapitola 7.1
schema podrobnosti k regulačním sadám viz kapitola 9
Regulace CAIB-BC s regulační sadou (bez/se směšováním*)
2
10
20
30
50
10
25
60
100
150
70
95 Filtr F5 (Pa)
Filtr F7 (Pa)
Akustický výkon ve středu oktávových pásem LWA [dB(A)]
Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
vysoké ot. (HS)
56
47
39
34
33
27
23
18
nízké ot. (LS)
54
45
37
32
31
25
21
16
2
Montážní polohy
MSK (MSK mix)
odvodní
ventilátor
RSADA
R
sada
404/VO/25
403/VO/12
454/VO/25*
230 V
Jednotka s el. ohřívačem se nesmí montovat výtlakem dolů.
Jednotka s vodním ohřívačem se může montovat ve všech polohách.
Výkonová tabulka vodního ohřívače
Průtok vzduchu [m3/h]
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
54
51
49
47
45
43
42
40
39
38
37
36
35
Výkon ohřívače [kW]
21,4
24,6
27,6
30,4
33,1
35,7
38,2
40,5
42,8
44,9
47,1
49,1
51
Průtok vody [l/h]
943
1085
1217
1342
1461
1575
1683
1786
1886
1982
2075
2164
2251
Teplota výstupního vzduchu [°C]
Poznámka: hodnoty pro teplotu vstupního vzduchu -10°C a vodu 90/70°C (přepočet výkonu: pro 80/60°C k = 0,86; pro 50/40°C k = 0,55)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 823
823
10.11.2008 14:22:50
Malé přívodní jednotky
RFG 2200-01
sestava 01
Skříň
2
Filtr
Skříně jednotlivých částí přívodní jednotky jsou rámové z Al profilů včetně rohových
dílů. Stěnové panely jsou vyrobeny z ocelového pozinkového plechu a jsou vyplněny
tepelnou izolací o síle 2 cm. Sestavená přívodní jednotka obsahuje radiální ventilátor
s dopředu zahnutými lopatkami, pružné manžety, klapku a vodní ohřívač. Alternativně může
jednotka obsahovat elektrický ohřívač. Dále
pak přímý výparník nebo vodní chladič s odlučovačem kapek a odvodem kondenzátu, rámečkový filtr, rozváděcí a směšovací komoru
a listovou klapku. Jednotlivé díly jednotky jsou
přístupny po otevření vík, která jsou opatřena
panty a uzavíracími zámky. Při montáži je nutno dbát na dostatek montážního prostoru pro
manipulaci s víkem. Na skříni jsou standardně
namontovány odpružené úhelníky k zavěšení
na závitové tyče.
Ventilátor
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami.
Motor je uvnitř oběžného kola a je pružně uložen ve skříni, výtlak je s komorou spojen pružnou vložkou.
Motor
je asynchronní, s kotvou nakrátko. Podle
typu jsou motory s rozběhovým kondenzátorem
nebo bez něj. Tepelná pojistka je umístěna ve
vinutí motoru. Třída izolace B, krytí IP 44.
Elektrické připojení
Svorkovnice ventilátoru je umístěna uvnitř
skříně, připojení po otevření hlavních vík
jednotky. V případě použití elektrických ohřívačů je možno volit výkony 4,5 kW, 9 kW,
13,5 kW a 18 kW. Elektroinstalace není součástí jednotky.
Regulace
Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. V případě použití regulátoru otáček REV se zapojí
tepelná pojistka na svorky TK regulátoru REV
a není dále nutno použít motorový spouštěč
MSE. Regulaci vodního nebo elektrického
ohřívače, osazení protimrazové ochrany a čidlo zanesení filtru nebo osazeni směšovacího
uzlu je třeba specifikovat v rámci systému MAR
a objednat zvláš.
Typ
RFG 2200-01
824
katalog_02.indd 824
Přívodní jednotka je osazená vyjímatelným rámečkovým filtrem třídy EU 3. Velikost
filtrační vložky je 588 x 310 x 47 mm.
Montáž
Plochý a kompaktní tvar jednotky umožňuje montáž do podhledových konstrukcí,
s nízkými nároky na zastavěný prostor. Vodní
ohřívač, příp. chladič lze použít jako levý i pravý, jeho otočení v jednotce je velmi snadné.
Jednotka musí být namontována vždy tak, aby
byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření vík
jednotky, výměnu filtrů, připojení odvodu kondenzátu na odpadní vedení a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace. Výtlačné
hrdlo jednotky je standardně na krátké straně
ve směru podélné osy, na objednávku může
být namontováno také vpravo nebo vlevo.
a příslušenství. Jednotky jsou určeny k přívodu
vzduchu do větších objektů, restaurací, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci a ohřev (případně chlazení) přívodního vzduchu, ve vnitřním prostředí bez
nebezpečí výbuchu. Pro odvod vzduchu je výhodné použít ventilátorové komory ILB/ILT.
Upozornění
V rámci projektové dokumentace je nutno
vypracovat návrh provozního řádu s ohledem
na předpokládanou bezpečnost větracího zařízení a bezpečnost při obsluze a servisu všech
součástí zařízení. Přívodní jednotku je zakázáno spouštět a provozovat s otevřenými víky.
Pro objednání náhradních dílů je třeba uvést
seriové číslo a datum výroby jednotky.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
IAE 2200 – pružné spojky
IBR 2200 – volné příruby
IAA 2200 – tlumiče do potrubí
IFL 2200 – filtr do potrubí EU 5
JK 2200 – žaluziová klapka regulační
IWG 2200 – protideš_ová žaluzie
IVK 2200 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku
IAE – pružná manžeta
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
Příslušenství EL
• RSADA – kompletní regulační systém
(typ je v závislosti na typu jednotky, prosím konzultujte)
• TTC, REG – regulace výkonu el. ohřívačů
• UNIREG – regulátor vodních ohřívačů
• REV, REB – regulátory otáček
• DT 3 – doběhový spínač pro zpožděné
vypnutí
• HYG 2 – prostorový hygrostat
• RTR 6721 – prostorový termostat
• MSE – motorový spouštěč pro připojení
termokontaktu
• PM 55/3 – revizní vypínač
IAA – tlumič hluku
JK – regulační klapka
REB, REV – regulátory
otáček
MSE – motorový spouštěč
Pokyny
Jednotky se dodávají v 5 různých sestavách dle vybavení. Základní sestava 01 je uvedena na této straně, ostatní varianty (jednotka
s el. ohřívačem, s vodním chladičem, výparníkem, s dlouhým filtrem) jsou v příkladech sestav
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
1480
550
230
proud max. teplota
[A]
[°C]
3,8
40
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
potrubí
[mm]
akust. tlak
[dB(A)]
500 x 200
67
hmotnost
[kg]
regulace
74 RSADA (konzultujte)
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:51
Malé přívodní jednotky
RFG 2200-01
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
rozdělovací komora
Výkonové charakteristiky platí pro ventilátorovou komoru s klapkou, je nutno zohlednit
tlakovou ztrátu rozšiřujícího příslušenství.
schema zapojení ventilátorové komory
2
Akustický výkon ve středu oktávových pásem *
LWA
Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
[dB(A)]
do okolí
80
62
58
47
43
36
31
23
57
do sání
89
79
73
69
65
63
56
44
73
do výtlaku
80
80
79
76
73
71
67
58
79
3
* Platí pro sestavu ventilátor, filtr, vodní ohřívač, průtok vzduchu 1590 m /hod
Výkonové tabulky vodních ohřívačů
1000 m3/h
1500 m3/h
2000 m3/h
Počet
řad
tvst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
2
-18
8,4
32,2
14,2
24,2
18,5
18,7
22,3
2
-15
8,0
32,5
13,5
25,2
17,6
20,0
21,3
2
-12
7,7
34,1
12,7
25,8
16,7
21,3
2
-10
7,5
35,1
12,2
26,4
16,1
22,1
2
-5
6,9
36,7
10,9
27,6
14,5
2
0
6,4
38,3
9,6
28,7
2
5
5,8
39,9
8,3
29,6
Průtok
kPa
500 m3/h
500 m3/h
Průtok
1000 m3/h
1500 m3/h
2000 m3/h
Q*
kW
Q*
kW
Q*
kW
Počet
řad
tvst
˚C
15,3
3
-18
11,2
48,7
18,8
38,1
24,8
31,3
30,3
27,1
16,7
3
-15
10,7
49,0
18,1
38,8
23,8
32,3
29,0
28,3
20,1
17,9
3
-12
10,3
49,3
17,3
39,6
22,8
33,3
27,8
29,4
19,4
18,9
3
-10
10,0
49,4
16,8
40,0
22,1
33,9
27,0
30,2
23,9
17,6
21,2
3
-5
9,4
51,4
15,4
40,9
20,4
35,5
24,7
31,8
12,9
25,6
15,7
23,3
3
0
8,7
52,3
14,1
42,0
18,6
36,8
22,6
33,7
11,2
27,3
13,7
25,4
3
5
8,0
53,2
12,8
43,1
16,8
38,4
20,5
35,6
Q*
kW
tvýst
˚C
tvýst
˚C
tvýst
˚C
tvýst
˚C
kPa
* Hodnoty platí pro teplotní spád vody 80/60 ˚C, přípojné rozměry ohřívačů jsou G1“
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 825
825
10.11.2008 14:22:53
Malé přívodní jednotky
RFG 4000-01
sestava 01
Skříň
2
Filtr
Skříně jednotlivých částí přívodní jednotky jsou rámové z Al profilů včetně rohových
dílů. Stěnové panely jsou vyrobeny z ocelového pozinkového plechu a jsou vyplněny
tepelnou izolací o síle 2 cm. Sestavená přívodní jednotka obsahuje radiální ventilátor
s dopředu zahnutými lopatkami, pružné manžety, klapku a vodní ohřívač. Alternativně může
jednotka obsahovat elektrický ohřívač. Dále
pak přímý výparník nebo vodní chladič s odlučovačem kapek a odvodem kondenzátu, rámečkový filtr, rozváděcí a směšovací komoru
a listovou klapku. Jednotlivé díly jednotky jsou
přístupny po otevření vík, která jsou opatřena
panty a uzavíracími zámky. Při montáži je nutno dbát na dostatek montážního prostoru pro
manipulaci s víkem. Na skříni jsou standardně
namontovány odpružené úhelníky k zavěšení
na závitové tyče.
Ventilátor
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami.
Motor je uvnitř oběžného kola a je pružně uložen ve skříni, výtlak je s komorou spojen pružnou vložkou.
Motor
je asynchronní, s kotvou nakrátko. Tepelná pojistka je umístěna ve vinutí motoru. Třída
izolace B, krytí IP 44.
Elektrické připojení
Svorkovnice ventilátoru je umístěna uvnitř
skříně, připojení po otevření hlavních vík
jednotky. V případě použití elektrických
ohřívačů je možno volit výkony 4,5 kW, 9 kW,
13,5 kW a 18 kW. Elektroinstalace není součástí jednotky.
Regulace
Regulace otáček se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory. V případě použití regulátoru otáček RDV se zapojí
tepelná pojistka na svorky TK regulátoru RDV
a není dále nutno použít motorový spouštěč
MSD. Regulaci vodního nebo elektrického
ohřívače, osazení protimrazové ochrany a čidlo zanesení filtru nebo osazeni směšovacího
uzlu je třeba specifikovat v rámci systému MAR
a objednat zvláš.
Typ
RFG 4000-01
826
katalog_02.indd 826
Přívodní jednotka je osazená vyjímatelným rámečkovým filtrem třídy EU 3. Velikost
filtrační vložky je 880 x 310 x 47 mm.
Montáž
Plochý a kompaktní tvar jednotky umožňuje montáž do podhledových konstrukcí,
s nízkými nároky na zastavěný prostor. Vodní
ohřívač, příp. chladič lze použít jako levý i pravý, jeho otočení v jednotce je velmi snadné.
Jednotka musí být namontována vždy tak, aby
byl zajištěn dostatek prostoru pro otevření vík
jednotky, výměnu filtrů, připojení odvodu kondenzátu na odpadní vedení a pro provádění
periodických revizí elektroinstalace. Výtlačné
hrdlo jednotky je standardně na krátké straně
ve směru podélné osy, na objednávku může
být namontováno také vpravo nebo vlevo.
a příslušenství. Jednotky jsou určeny k přívodu
vzduchu do větších objektů, restaurací, kanceláří a provozoven a všude tam, kde je nutno zajistit filtraci a ohřev (případně chlazení) přívodního vzduchu, ve vnitřním prostředí bez
nebezpečí výbuchu. Pro odvod vzduchu je výhodné použít ventilátorové komory ILB/ILT.
Upozornění
V rámci projektové dokumentace je nutno
vypracovat návrh provozního řádu s ohledem
na předpokládanou bezpečnost větracího zařízení a bezpečnost při obsluze a servisu všech
součástí zařízení. Přívodní jednotku je zakázáno spouštět a provozovat s otevřenými víky.
Pro objednání náhradních dílů je třeba uvést
seriové číslo a datum výroby jednotky.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
IAE 4000 – pružné spojky
IBR 4000 – volné příruby
IAA 4000 – tlumiče do potrubí
IFL 4000 – filtr do potrubí EU 5
JK 4000 – žaluziová klapka regulační
IWG 4000 – protideš_ová žaluzie
IVK 4000 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku
IAE – pružná manžeta
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
Příslušenství EL
• RSADA – kompletní regulační systém
(typ je v závislosti na typu jednotky, prosím konzultujte)
• TTC, REG – regulace výkonu el. ohřívačů
• UNIREG – regulátor vodních ohřívačů
• REV, REB – regulátory otáček
• DT 3 – doběhový spínač pro zpožděné
vypnutí
• HYG 2 – prostorový hygrostat
• RTR 6721 – prostorový termostat
• MSE – motorový spouštěč pro připojení
termokontaktu
• PM 55/3 – revizní vypínač
IAA – tlumič hluku
JK – regulační klapka
RDV – regulátory otáček
MSD – motorový spouštěč
Pokyny
Jednotky se dodávají v 5 různých sestavách dle vybavení. Základní sestava 01 je uvedena na této straně, ostatní varianty (jednotka
s el. ohřívačem, s vodním chladičem, výparníkem, s dlouhým filtrem) jsou v příkladech sestav
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
1480
1550
3x400
proud max. teplota
[A]
[°C]
3,75
40
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
potrubí
[mm]
akust. tlak
[dB(A)]
710 x 250
70
hmotnost
[kg]
regulace
103 RSADA (konzultujte)
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:53
Malé přívodní jednotky
RFG 4000-01
K
návrh, konzultace
regulační sady na
tel. 602 679 469
rozdělovací komora
Výkonové charakteristiky platí pro ventilátorovou komoru s klapkou, je nutno zohlednit
tlakovou ztrátu rozšiřujícího příslušenství.
schema zapojení ventilátorové komory
2
Akustický výkon ve středu oktávových pásem *
LWA
Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
[dB(A)]
do okolí
88
69
65
54
49
42
39
32
65
do sání
97
86
80
76
71
69
64
53
79
do výtlaku
97
87
86
83
79
77
75
67
86
3
* Platí pro sestavu ventilátor, filtr, vodní ohřívač, průtok vzduchu 2900 m /hod
Výkonové tabulky vodních ohřívačů
1500 m3/h
2250 m3/h
3000 m3/h
3500 m3/h
Počet
řad
tvst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
2
-18
24,7
31,0
32,0
24,4
38,3
20,0
42,1
2
-15
23,7
32,0
30,7
25,7
36,7
21,5
40,4
2
-12
22,7
33,1
29,4
27,0
35,2
22,9
2
-10
22,0
33,8
28,4
27,6
34,1
2
-5
20,4
35,4
26,2
29,7
2
0
18,7
37,1
24,0
2
5
16,9
38,5
21,9
Průtok
kPa
1500 m3/h
2250 m3/h
3000 m3/h
3500 m3/h
Počet
řad
tvst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
Q*
kW
tvýst
˚C
17,8
3
-18
30,7
43,1
40,3
35,4
49,1
30,7
54,0
28,0
19,4
3
-15
29,6
43,8
38,8
36,4
47,2
31,9
52,0
29,3
38,6
20,9
3
-12
28,5
44,6
37,3
37,4
45,4
33,1
49,9
30,5
23,9
37,5
21,9
3
-10
27,7
45,1
36,3
38,2
43,9
33,6
48,6
31,4
31,5
26,3
34,6
24,5
3
-5
25,8
46,3
33,7
39,7
40,8
35,5
45,1
33,4
31,8
28,7
28,5
31,5
26,8
3
0
23,8
47,2
31,2
41,4
37,7
37,4
41,7
35,5
34,0
26,1
30,9
28,6
29,4
3
5
21,8
48,4
28,5
42,7
34,6
39,3
38,2
37,5
Průtok
kPa
* Hodnoty platí pro teplotní spád vody 80/60 ˚C, přípojné rozměry ohřívačů jsou G1“
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 827
827
10.11.2008 14:22:55
Malé přívodní jednotky
RFG – sestavy a příslušenství
sestava 01
Přívod s filtrací a vodním ohřevem
Součástí přívodní jednotky jsou pružné
manžety, klapka, filtr, vodní ohřívač
a ventilátor.
Typ
L
hmot. (kg)
RFG 2200-01
1100
74
RFG 4000-01
1100
103
L = délka jednotky bez pružných vložek a klapky
sestava 02
Přívod s filtrací a elektrickým ohřevem
Součástí přívodní jednotky jsou pružné manžety, klapka, filtrační komora, ventilátorová
komora a komora s elektrickým ohřívačem.
Typ
L
hmot. (kg)
RFG 2200-02
1660
110
RFG 4000-02
1660
150
L = délka jednotky bez pružných vložek a klapky
2
sestava 03
Přívod s vodním ohřívačem a chladičem
Součástí přívodní jednotky jsou pružné manžety, klapka, filtrační komora, ventilátorová
komora a komora s vodním chladičem
a ohřívačem.
Typ
L
hmot. (kg)
RFG 2200-03
1780
120
RFG 4000-03
1780
165
L = délka jednotky bez pružných vložek a klapky
sestava 04
Přívod s vodním ohřívačem a výparníkem
Součástí přívodní jednotky jsou pružné manžety, klapka, filtrační komora, ventilátorová
komora a komora s vodním ohřívačem
a přímým výparníkem.
Typ
R 407c
L
hmot. (kg)
RFG 2200-04
1780
110
RFG 4000-04
1780
150
L = délka jednotky bez pružných vložek a klapky
828
katalog_02.indd 828
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:22:59
Malé přívodní jednotky
RFG – sestavy a příslušenství
sestava 05
Přívod s vodním ohřívačem a dlouhým filtrem
Součástí přívodní jednotky jsou pružné manžety, klapka, dlouhá filtrační komora, ventilátorová komora a komora s vodním ohřívačem.
Typ
L
hmot. (kg)
RFG 2200-05
1780
105
RFG 4000-05
1780
140
L = délka jednotky bez pružných vložek a klapky
RZK 2200, RZK 4000 – rozváděcí komora
Rozváděcí komora s difuzorem slouží k připojení kruhového potrubí nebo hadic k přívodní
jednotce RFG. Difuzor zrovnoměrňuje průtok
a tlakové poměry v připojovacích hrdlech.
RZP 2200, RZP 4000 – rozváděcí panel
Rozváděcí panel slouží k připojení kruhového
potrubí nebo hadic k přívodní jednotce RFG,
maximálně 6 hrdel.
Typ
Rozváděcí panel na sání
rozváděcí panel
rozváděcí komora
Ø D (mm) hmot. (kg) Ø D (mm) hmot. (kg)
2200
125
3
125
12
4000
160
4
160
17
Rozváděcí komora na výtlak
2
KLK 2200, KLK 4000 – klapková komora
Krátkou klapkovou komoru lze osadit klapkami
v libovolné poloze. Při umístění klapky
z přední nebo zadní strany jednotky je nutno
použít dlouhou klapkovou komoru.
Typ
L
hmot. (kg)
KLK 2200
340
25
KLK 4000
340
34
KLR 2200, KLR 4000 – klapková komora
Dlouhou klapkovou komoru lze osadit klapkami v libovolné poloze. Používá se při umístění
klapky z přední nebo zadní strany jednotky.
Typ
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 829
L
hmot. (kg)
KLR 2200
660
33
KLR 4000
960
39
829
10.11.2008 14:22:59
Malé přívodní jednotky
Poznámky
2
830
katalog_02.indd 830
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:23:00
Malé přívodní jednotky
Poznámky
2
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_02.indd 831
831
10.11.2008 14:23:00
Malé přívodní jednotky
Poznámky
2
832
katalog_02.indd 832
www.elektrodesign.cz
[email protected]
10.11.2008 14:23:00
Download

malé přívodní jednotky - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s ro