DOĞAYI GÜLÜMSETEN 
PROJELER İÇİN…
Contech Proje Yönetim ve Mühendislik A.Ş.
Tuba
Alaylı
CONTECH ?
İNŞAAT PROJE
YÖNETİM HİZMETİ
TRAFİK PLANLAMA
DANIŞMANLIK HİZMETİ
YEŞİL BİNA DANIŞMANLIK
HİZMETİ
Tuba
Alaylı
YEŞİL?
Tuba
Alaylı
YEŞİL HASTANE 
200 yatak ve üzeri tüm hastaneler yeşil hastane olacak !!!
Tuba
Alaylı
DÜŞÜNDÜRÜCÜ GERÇEKLER…
-
Dünyadaki enerjinin 1/3’ünü binalar tüketmekte
-
Hastaneler, ofislerin 2 katı, konutların 3 katı oranında enerji
tüketmekteler.
-
Türkiye’deki toplam hafriyat atığı : 4-5 milyon ton/yıl, ciddi enerji
sarfiyatı var…bu hafriyatın taşınması? Harcanan benzin? Depolaması?
-
Hastanelerdeki iç hava kalitesinin bozuk olmasından kaynaklı
hastalıklar, sağlık riskleri arasında ilk 5’te
-
Avrupa da inşaa edilen binalarda enerji harcaması. 100 kw/saat, Türkiye
de 200 kw/saat
Tuba
Alaylı
DÜŞÜNDÜRÜCÜ GERÇEKLER…
500 milyon Dolar ?
1 yıl içerisinde Türkiye deki binalarda enerji tasarrufu
yapılması durumundaki getiri.
PEKİ NASIL?
Tuba
Alaylı
Yeşil Hastane Entegre bir sistemdir….
Proje aşamasında, elektrik, mekanik, mimari, peyzaj grupları mal
sahibi başkanlığında bir araya gelerek projeyi optimize ederler. Her
disiplin, kendisini ilgilendiren kriterleri diğer disiplinlerle paralel
gerçekleştirmeye çalışmaları durumunda yeşil bina çalışması
gerçekleşir.
Tuba
Alaylı
YEŞİL HASTANELER
Geleceğin sürdürülebilir yeşil hastaneleri nasıl olacak?
Ne tür hastanelerden hizmet alıyor olacağız?
Geleceğin yeşil hastaneleri hangi ihtiyaçlarımıza ne tür
çözümler geliştirmiş olacaktır?
Tuba
Alaylı
YEŞİL HASTANELER ?

Çevresel misyon nedir?

Civa kullanımı var mı?

Tıbbi atıklar herhangi bir işlemden geçiriliyor mu?

Geri dönüşüm programı / uygulamaları var mı?

Daha sağlıklı/ çevreci temizlik uygulamaları var mı?

Enerji ve su tasarrufu programı / uygulamaları var mı?

Örnek bir sağlık yapısı mı? (LEED vb. Sertifika ile tescillenmiş mi?)

Sağlıklı yemekler sunuyor mu?
Tuba
Alaylı
YEŞİL TASARIM…

Doğal Aydınlatmanın Arttırılması
Lobi, hasta bekleme, dolaşım alanları, laboratuarlar ve hasta
odalarında artan doğal aydınlatma ve tabiat ile görsel ilişki ile
hasta ve çalışanlarda stres seviyelerinin ciddi miktarlarda
azalması ve hasta bakım veriminin arttırılması
sağlanmaktadır.
Tuba
Alaylı
YEŞİL TASARIM…

Enerji Performansının Arttırılması
- Enerji tüketimi az floresan aydınlatma, yeraltı ısı pompası ,
aktif soğuk tavan ve solar panel/ cam yüzey kullanımı ile
hastane yapısının enerji performansının arttırılması
- Doğru ısıtma ve soğutma sistemlerinin seçilmesi
- Enerji verimli medikal ekipman ve cihazlar kullanmak
Tuba
Alaylı
YEŞİL TASARIM…

Su Verimliliğinin Arttırılması
6-9 litrelik sifonlardan 2,5 – 4 litreye geçiş
Küvetler yerine duş teknelerinin tercih edilmesi
Bataryaların ve duş başlıklarının kullanımı
Evsel atıkların filtre sonrası bahçe sulamasında kullanılması
Tuba
Alaylı
YEŞİL TASARIM….

Ses Kontrolünün Arttırılması
- Hastaların başlıca şikayetlerinden biri olan aşırı
sesin kontrolü odalar ve servis mekanları arası
ses yalıtımı,
- Daha sessiz fan ve benzeri ekipman kullanımı
ve mekanik alanların hasta odalarından uzakta
konumlandırılması amaçlanmaktadır.
Tuba
Alaylı
YEŞİL TASARIM….

Yalıtım
Cephe, Çatının su ve ısı yalıtımı ve sızdırmazlık

Malzeme Seçimi
Yerel üreticileri desteklemek, mümkünse malzemeler bölgesel
olarak üretilmeli
Geri dönüşümlü ham maddeler kullanmak
Tuba
Alaylı
YEŞİL TASARIM….

Yeşil Çatıların Kullanımı
Hasta ve çalışanların görsel ve fiziksel olarak
ulaşabileceği yeşil çatılar ile stres seviyelerinin
azaltılması,
Yağmur suyunun geri kazanımı, artan ısı yalıtımı ile de enerji
Tuba
Alaylı
YEŞİL TASARIM….

İç Hava Mekan Kalitesi
Uçucu organik bileşimlerin (VOC) ve mikrobik atık gibi hava da
bulunan diğer yabancı maddelerin azaltılması
İnşa süresince inşaat malzemelerinin ve iç ortama ait ürünlerin
sıfır ya da çok az karbon emisyonuna sahip olması
Hastane içerisindeki iç hava kalitesini en yüksek düzeyde
tutmak, böylece daha temiz, hijyenik alanlar yaratarak
hastaların iyileşme sürelerini kısaltmak
Tuba
Alaylı
YEŞİL SATINALMA…
Hastane çalışanları ve hastalar dolaylı olarak daha fazla
toksin ve kontaminanta maruz kalmakta, bu duruma bağlı
olarak oluşan komplikasyonlar hastane kalış süreleri
arttırmakta.
Tuba
Alaylı
YEŞİL SATINALMA…
Kontaminasyonu azaltmak için;

Plastik şişelerin, kumaş ve yataklarda kullanılan aleve
dayanıklı maddelerin kullanımının kaldırılması

İçerisinde civa bulunduran termometrelerin ve florasan
lambaların değiştirilmesi
Tuba
Alaylı
YEŞİL SATINALMA…

Bilinen bir kanserojen olan formaldahyde (yalıtım
malzemelerinin ve ahşap kaplama) solüsyonlarının
kullanılmaması

Bağışıklık sistemi zayıf hastaları etkileyen zararlı koku/ gaz
yayan boya, yer kaplaması ve temizlik maddeleri yerine düşük
VOC li iç mekan kaplama ve yeşil temizlik malzemelerinin
kullanılması

Hastaların en sağlıklı ve yüksek kalitede hava soluması için iç
mekan havasının filtre edilmesi
Tuba
Alaylı
YEŞİL BESİN / YEMEK PROGRAMI…

Yerel, mevsimlik ve taze üretimi esas alan ve destekleyen
yemek programları ile hem hasta sağlığı ve iyileşmede artış,
hem de ekonomik faydalar sağlanması
Tuba
Alaylı
YEŞİL ULAŞIM…

Hem hastalar hem de sağlık personeli için ulaştırma stratejileri
geliştirerek hastanenin karbon ayak izini ve hava
kirliliğini azaltmak
Tuba
Alaylı
DÜŞÜNDÜRÜCÜ GERÇEKLER…
Bir üniversite hastanesinde;
Hastaların hastanede bulunma süresi ortalama: 48 saat
Hastanenin yeşil hastane olmasından sonra bu süre : 26 saat
Bu oran kurumdan kuruma değişmekle birlikte, % 46’lık bir oranda düşüş
söz konusu.. Dolayısıyla enerji tüketiminde düşüş söz konusu.
Tuba
Alaylı
DÜŞÜNDÜRÜCÜ GERÇEKLER…
Sadece aydınlatma kısmında tasarruflu ürünler kullanarak
sağlanacak tasarruf : %25
Su tasarruflu sifonlar kullanarak yıllık tasarruf : %68
Hastanenin kojenerasyon ünitesi ile; yıllık
elektrik ihtiyacının %87’si, ısı ihtiyacının %90’ı karşılanmaktadır.
Tuba
Alaylı
UFAK DOKUNUŞLARLA TASARRUF

Sadece temizlik sistemlerinde micro fiber mop’a geçmiş olmak
bile yıllık su tüketiminde 160.000 litre su tasarrufu ve kimyasal
temizleyici de % 90 oranında azalma sağlamaktadır.

Suyu emip, biriktiren ve gerektiğinde kullanan farklı tipte bitki
çeşitleri kullanarak, 4 mevsim rengarenk bir ortam sağlamak
mümkün.

Kullanılan tabakların veya bardakların petrol içerikli değil
mümkün mertebe, şeker kamışı veya mısırdan yapılıyor
olması
Tuba
Alaylı
KOJENERASYON / TRİJENERASYON
Kojenerasyon sistemler: Elektrik üretir
Isı üretir
Trijenerasyon sistemler: Elektrik üretir
Isı üretir
Soğutma sağlar
Tuba
Alaylı
KOJENERASYON SİSTEM
TASARRUFUNA ÖRNEK;
Hastanenin kojenerasyon sistemi öncesi ;
- Yıllık elektrik gideri: 7.013.000 kWh karşılığı 1.942.000
- Doğalgaz gideri 571.000 m3 karşılığı 351.000
- Toplam 2.293.000
TL,
TL
TL/yıl’dır.
Tuba
Alaylı
KOJENERASYON SİSTEM
TASARRUFUNA ÖRNEK;
Kojenerasyon sonrası bakım giderleri dahil olmak üzere toplam sarfiyat;
-Yıllık Enerji gideri (elektrik + doğal gaz) 1.169.000
Tasarruf miktarı : 1.124.000
TL’ye
TL/yıl
Buna göre toplam tasarruf oranı %
49 olarak gerçekleşmiştir.
Toplam yatırım tutarının finansman maliyetleri dahil yaklaşık;650.000 EUR
Yatırımın geri ödeme süresi ortalama 14-15 ay civarındadır.
Tuba
Alaylı
TRİJENERASYON SİSTEM
TASARRUFUNA ÖRNEK;
Trijenerasyon öncesi hastane binasının yıllık elektrik, fuel oil ve
doğalgaz gideri: 4.231.000
TL
Trijenerasyon tesisinin işletme giderleri: 1.701.000
Trijenerasyon ile hastane tasarrufu : 2.530.000
TL /YIL
TL / YIL
Amorti süresi : Maksimum 3 yıl
Tuba
Alaylı
DOĞA İLE BARIŞMAYA
MECBURUZ.
Tuba
Alaylı
KATZ WOMEN’S HOSPITAL
(LEED PLATINUM)

% 51 daha az su kullanımı =1.700.000 litre
su kullanımı

% 18.6 daha az enerji kullanımı

Tüm cihazlar energy star

Solar gölgeleme cihazları ile, gün ışığını
alıp, kışın mekanların sıcak tutulması,
yazında güneş ışınlarını bloke ederek,
mekanların serinletilmesi sağlanmaktadır.
Tuba
Alaylı
KATZ WOMEN’S HOSPITAL
(LEED PLATINUM)

Tüm boya ve kaplamalardaki VOC miktarı
“0”.

İnşaat esnasındaki atık miktarının %75’i geri
dönüşümlü malzemelerden

%100 elektrik tüketiminde azalma
(Rüzgar Enerjisi)
Tuba
Alaylı
KIOWA COUNTY MEMORIAL
HOSPITAL (LEED PLATINUM)

Yüksek verimlilikle çalışan T5 floresanlar ve
LED’ler kullanıldı.

50 kw rüzgar türübünü ile
220.000 kwh yıllık enerji üretimi
gerçekleştirildi. Bu yıllık enerji tasarrufunda
% 8’lik ek kazanç, ve toplam tasarrufta
yaklaşık %40 tasarruf getirdi.
Tuba
Alaylı
KIOWA COUNTY MEMORIAL
HOSPITAL (LEED PLATINUM)

Su tüketiminde %57 tasarruf sağlandı
Tüm hasta odaları kaliteli doğa
manzaralı ve yürüyüş parkurlu.
Bu yürüyüş parkurlarında LEED’in sunduğu
avantajların anlatıldığı tabelalar
Tuba
Alaylı
KIOWA COUNTY MEMORIAL
HOSPITAL (LEED PLATINUM)

%50 oranında atık suyun geri dönüşümlü
olarak kullanımı

Bina yapımında kullanılacak materyallerin
%30 u geri dönüşümlü

%32 daha enerji verimli bina
Tuba
Alaylı
DELL CHILDREN’S MEDICAL
CENTER (LEED PLATINUM)

Mueller havalimanından gelen 47.000 ton
atık, bu hastanenin inşaa sürecinde tekrar
kullanıldı.

Elektrik santralin yan mamülü olan
kömür’ün külü, % 40 oranda çimento yerine
beton karışımın içerisine eklendi.
Tuba
Alaylı
DELL CHILDREN’S MEDICAL
CENTER (LEED PLATINUM)

İnşaat süresince yaklaşık %92 oranında atık
geri dönüştürülerek kullanıldı (32.000 ton)

Malzeme sevkiyatında deniz yolunu
kullanarak mesafeyi azaltarak ve karbon
emisyonunda düşüş sağlamak
Tuba
Alaylı
DELL CHILDREN’S MEDICAL
CENTER (LEED PLATINUM)

Hastane yer kısımlarında linoleum ve mantar
gibi “hızlı yenilenebilir” malzemeler
kullanıldı, Boya ve yerlerde yine VOC
değeri düşük malzemeler seçildi.

Az su tüketen bataryalar, çift akışlı sifon
sistemleri, kuraklığa dayanıklı bitki seçimi,
su kullanımında ciddi tasarruf yarattı .
Yıllık: Yaklaşık 9,5 milyon litre tasarrufu
Tuba
Alaylı
PROVIDENCE NEWBERG MEDICAL
CENTER (LEED GOLD)

Jeneratörler vasıtasıyla üretilen güç, 3000
evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek
yapıda

Tüm malzemeler nemin vereceği zararı
engelleyici yapıda

İnşaat atığının % 80’i geri dönüşümlü
malzeme
Tuba
Alaylı
JOHNSTON MEMORIAL HOSPITAL
(LEED GOLD)

Projenin % 50’lik kısmı tamamen
yeşillendirmeye ayrıldı.

İnşa sürecinde, doğayla dost malzemeler
kullanıldı

Yıllık su tasarrufunda %40 tasarruf = 6
milyon litrelik geri kazanç
Tuba
Alaylı
JOHNSTON MEMORIAL HOSPITAL
(LEED GOLD)

İnşaa esnasında %31 geri dönüşümlü
malzeme kullanımı

Sahadan çıkan hafriyatın % 78’i başka bir
proje de yerde değerlendirildi.

Malzemelerin yaklaşık %41’i yakın
mesafelerdeki bölgelerden temin edildi.

Tüm yapıştırıcılar ve boyalarda çok düşük
miktarda VOC olmasına dikkate edildi.
Tuba
Alaylı
YEŞİL HASTANELER….
İNSANA, HAYATA VE GELECEĞE
VERİLEN DEĞER….
Tuba
Alaylı
http://www.contech.com.tr
Tel: +90 (216) 680 91 58 (PBX 4 Hat)
[email protected]
CONTECH PROJE YÖNETİM VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
Tuba
Alaylı
Download

Sunumu izlemek için lütfen tıklayınız.