18.–19.
duben 2013
Hotel Zámek
Štiřín
Jako dárek za včasné
přihlášení získáte
roční předplatné
časopisu Ekonom!
Human Power Forum
Nové výzvy pro HR
›
›
›
›
›
Můj business, moji lidé?!
Jaký je reálný přínos HR pro firmu?
Jsme chytří: Zaměřeno na nás, vzdělávání a rozvoj HR
Jsme výkonní: C&B speciál, novinky na poli odměňování
Jak být novodobým atraktivním zaměstnavatelem?
Na fóru vystoupí:
Lucie Baranová, vedoucí odboru Lidské zdroje, OSTROJ
Andrej Bukovčan, HR Director, Holcim
Ivana Čermáková, Director, People Development, Telefónica Czech Republic
Jan Doleček, personální ředitel, SKANSKA
Drahomíra Downerová, HR Manager, DHL Information Services
Josef Fidler, personální ředitel pro ČR a SR, Makro Cash & Carry ČR
Stanislav Háša, personální ředitel, Česká pojišťovna
Hana Hoblíková, ředitelka lidských zdrojů, EVRAZ VÍTKOVICE STEEL
Jan Jedlička, výkonný ředitel, UNITED BAKERIES
Martina Kněžourová, personální ředitelka, ČKD Praha DIZ
Vojtěch Kořen, personální ředitel, Baťa
Veronika Kořenková, HR Business Partner, Vodafone Czech Republic
Zdeněk Kostříž, vedoucí útvaru kvalifikačního rozvoje, Metrostav
Petr Kratochvíl, personální manager, Hamé
Vladimíra Michnová, personální ředitelka, Linet
Libor Sehnal, personální ředitel, AGC Flat Glass Czech
Ondřej Slabý, HR Director, Coca-Cola Hellenic
Jindřiška Sládková, personální ředitelka, HEWLETT-PACKARD
Luboš Tejkl, ředitel úseku lidských zdrojů, Česká spořitelna
Eva Tmejová, ředitelka pro lidské zdroje, Dalkia Česká republika
Václav Turko, personální ředitel, DOPRAVNÍ PODNIK hl. m. Prahy
Karel Vít, ředitel odboru implementace fondů EU, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Tomáš Vlček, HR Director, AERO Vodochody
Partneři:
Odborný garant:
www.topvision.cz
1. den | čtvrtek 18. dubna 2013
08.00–08.50
09.00–10.30
Registrace
Společný dopolední program / SALMŮV SÁL
moderace: Iva Bursová
Můj business, moji lidé?!
ƒƒ Chci nejen práci, ale nadšení!
ƒƒ Chci nejen loajalitu, ale hrdost! Jak nadchnout lidi pro firmu?
ƒƒ Chci nejen akceptaci, ale aktivitu! Jak docílit invence, kreativity a angažovanosti lidí?
ƒƒ ALE JAKÁ JE VLASTNĚ REALITA?
10.30–11.00
11.00–11.45
Přestávka na kávu
Učící se organizace – šance uspět
ƒƒ „Jediná šance jak být úspěšní je učit se rychleji než konkurence“
ƒƒ Jak podpořit a využít znalostní potenciál společnosti?
ƒƒ Nová éra práce se znalostmi, zkušenostmi – knowledge management
jako nová priorita HR
11.45–12.30
Jan Jedlička
výkonný ředitel,
United Bakeries
Jaký je reálný přínos HR pro firmu?
Aneb zahleděnost HR do sebe sama
ƒƒ Skutečně nás firma potřebuje? Co by se stalo, kdyby firma zrušila HR
a nechali si pouze mzdy a admin?
ƒƒ Mají skvělé firmy skvělé HR oddělení nebo kdo tam dělá HR?
ƒƒ Je či není HR nástroj moci či manipulace či pouze jeden z mnoha
sociálních diskurzů, který se nosí?
ƒƒ Co je hlavní funkce HR a proč v ní selháváme (HR poradenství)
ƒƒ Jakou hru hrajeme s liniovým managementem?
ƒƒ Skutečně víme, co chce business, nebo žijeme ve svém HR světě?
12.30–14.00
Společný oběd
14.00–15.00
Tématická sekce I / SALMŮV SÁL
moderace: Iva Bursová
JSME PESTŘÍ:
Diversity Management
jako konkurenční výhoda
ƒƒ Zkušenosti s fexibilními pracovními
programy pro:
1) studenty a mladé
2) ženy na/po MD
3) pracovníky 50+
4) znevýhodněné zaměstnance
ƒƒ Zkrácené úvazky
ƒƒ Podpora work-life-balance
ƒƒ Očekávání × realita programů – vyplatí se?
Jan Doleček
HR Director,
SKANSKA
Ivana Čermáková
Director, People
Development, Telefónica O2
Stanislav Háša
personální ředitel,
Česká pojišťovna
Vladimíra Michnová
personální ředitelka,
Linet
Tématická sekce II / CHVALŮV SÁL
moderace: Jaroslav Duspiva
Václav Turko
odborný ředitel, Dopravní
podnik hl. m. Prahy
Tomáš Vlček
HR Director,
AERO Vodochody
Dada Downerová
HR manager, DHL
Information Services
JSME ŠTÍHLÍ:
Tlak na výkon, efektivitu
a úspory
ƒƒ Protikrizová a optimalizační opatření
z pohledu HR
ƒƒ Jak podpořit zavádění principů štíhlé
společnosti?
ƒƒ Jak naučit lidi podnikatelsky myslet?
ƒƒ Jak komunikovat a motivovat ke změnám?
ƒƒ Když dojde na nejhorší: propouštění
a krizová komunikace
15.00–15.30
Přestávka na kávu
15.30–16.30
Debatní moderovaný blok I
moderace: Iva Bursová
Jindřiška Sládková
personální ředitelka,
HEWLETT PACKARD
Debatní moderovaný blok II
moderace: Jan Kozina
JSME CHYTŘÍ:
Zaměřeno na nás:
vzdělávání a rozvoj HR
Vojtěch Kořen
personální ředitel,
Baťa
JSME MODERNÍ:
Moderní trendy
v náboru zaměstnanců
ƒƒ Strategie rozvoje HR týmu
ƒƒ Jaké vzdělávání a proč má u HR zelenou?
ƒƒ Speciální projekty rozvoje HR týmu
ƒƒ Inspirace pro vlastní rozvoj
ƒƒ Zkušenosti s novinkami ve vzdělávání
na vlastní kůži HR
Josef Fidler
personální ředitel,
Makro Cash&Carry CZ
Andrej Bukovčan
HR Director, Holcim
ƒƒ E-recruitment - Pracovní portály,
LinkedIn, Facebook, reklama…
ƒƒ ICT a podpora knowledge managementu
16.30–17.30
Debatní moderovaný blok I
moderace: Jaroslav Duspiva
JSME NA JEDNÉ LODI:
Firemní kultura
ƒ Atmosférou ve firmě počínaje, sdílenými
představami o hodnotách a směřování
společnosti konče
ƒ Jak se nám podařilo (podařilo se vůbec?)
ovlivnit firemní kulturu?
Luboš Tejkl
personální ředitel,
Česká spořitelna
Veronika Kořenková
HR Business Partner,
Vodafone ČR
Hana Hoblíková
HR Director,
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL
Debatní moderovaný blok II
moderace: Iva Bursová
JSME VÝKONNÍ: C&B speciál:
Novinky na poli odměňování
ƒ Jak efektivně ovlivňovat výkonnost
a motivovanost zaměstnanců?
ƒ Indikátory hodnocení zaměstnanců
ƒ Motivace, hodnocení, odměna
ƒ Co funguje a co naopak ne?
Petr Kratochvíl
personální ředitel,
Hamé
18.00
Zveme Vás na skleničku dobrého vína a rautového pohoštění v neformálním prostředí restaurace ATIS
Od 19 hodin se můžete těšit na vystoupení Karla Hynka z pořadu Na Stojáka!
2. den | pátek 19. dubna 2013
08.00-08.50
Snídaně / RESTAURACE ATIS
moderace: Jan Kozina
Karel Vít
ředitel odboru implementace fondů EU,
MPSV ČR
Pracovní snídaně na téma: JSME „EU“
ƒ EU fondy na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
ƒ Zkušenosti, aktuální stav a očekávání.
Společný dopolední program / SALMŮV SÁL:
09.00-10.30
Jak být novodobým atraktivním zaměstnavatelem?
moderace: Jan Kozina
ƒ Jak dosáhnout toho, aby ti správní lidé chtěli právě „k vám“
a následně šířili dobrou pověst firmy
ƒ Doba změn: Jak zabránit odchodu „těch pravých“
ƒ Zastupitelnost nezastupitelných?
Libor Sehnal
manažer lidských zdrojů,
AGC Glass Czech
Zdeněk Kostříž
vedoucí útvaru kvalifikačního rozvoje,
Metrostav
Eva Tmejová
ředitelka pro lidské zdroje,
Dalkia Česká republika
10.30-11.00
Přestávka na kávu
11.00-12.00
Talent Management
moderace: Jaroslav Duspiva
ƒ Identifikování a výchova talentů
ƒ Objevením talentů vše teprve začíná: dlouhodobé a systematické udržení
a rozvíjení talentů
ƒ Trainee programy
ƒ Nastavení pravidel napříč společností
ƒ „Kam s nimi?“ Schopnost a umění využít na maximum schopností talentů
12.00-13.00
Kolektivní vyjednávání – šance a strasti HR
moderace: Jan Kozina
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
13.00-14.30
Role zaměstnavatelů a odborů v praxi
Jak může kolektivní vyjednávání probíhat?
Co vše mohou zaměstnavatel a odbory během vyjednávání udělat?
Cíle – strategie – význam pro business
Lucie Baranová
vedoucí odboru Lidské zdroje,
OSTROJ
Ondřej Slabý
HR Director,
Coca-Cola Hellenic
Martina Kněžourová
personální ředitelka,
ČKD Praha DIZ
Společný oběd a oficiální ukončení programu
Moderátoři:
Iva Bursová
ředitelka odboru rozvoj
zaměstnanců, Česká spořitelna
Jaroslav Duspiva
Partner / Country Manager CZ,
ACCESS ASSESSMENT
Jan Kozina
CEO,
Trenkwalder
Vybraná fóra
pro Vás a Vaše kolegy
Úspěšná asistentka manažera
19 900 Kč
základní cena
12 900 Kč
prémiová cena*
21. března 2013................... 10 900 Kč / 6 900 Kč
Přihlaste se na Human Power Forum:
www.topvision.cz/human-power-forum
Jako dárek za včasné přihlášení získáte
roční předplatné časopisu Ekonom!
Event Management Forum
Na setkání s Vámi se těší:
28. března 2013................... 11 900 Kč / 7 900 Kč
Eva Petrová, event manager
tel: +420 234 718 721
mobil: +420 777 733 356
[email protected]
Příběhy úspěšných podnikatelů
11. dubna 2013................... 11 900 Kč / 7 900 Kč
Brand & Product Forum
25. dubna 2013................... 11 900 Kč / 7 900 Kč
CFO Forum
16.–17. května 2013...... 19 900 Kč / 13 900 Kč
Efektivní logistika
22. května 2013................... 11 900 Kč / 7 900 Kč
Externí komunikace
30. května 2013................... 11 900 Kč / 7 900 Kč
Treasury Management Forum
6. června 2013...............................................6 900, Kč
Pro členy ČAT vstup zdarma.
*Prémiová cena je určena
pro dva a více účastníků
z jedné společnosti.
(Uvedená cena je
pro jednoho účastníka.)
Ceny jsou uvedeny
bez DPH.
Místo konání:
Hotel Zámek Štiřín,
Ringhofferova 711,
251 68 Štiřín
Tel.: +420 255 736 111
[email protected]
www.stirin.cz
Storno podmínky:
Účast na fóru je možná pouze po zaplacení účastnického
poplatku. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na fórum, podklady k fóru, snídani, oběd, občerstvení během
dopolední a odpolední přestávky, večera a konferenční
set. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním
fóra získáte zpět 50 % ceny fóra. Při odhlášení 3 a méně
pracovních dní před konáním fóra či při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za fórum nemůžeme vrátit.
Neproběhla-li platba za fórum z Vaší strany před jeho
konáním, bude Vám v prvním případě fakturováno 50 %
ceny fóra, ve druhém pak 100 % ceny fóra. Samozřejmě
je možné převést účast na fóru na kolegu/kolegyni. Odhlášení z fóra musí být provedeno písemně (e-mailem).
Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo
na změnu programu.
Mediální partneři:
Další semináře, které by Vás mohly zaujmout
Compensation & Benefits Manager – certifikovaný cyklus
C&B – Performance Management – motivace zaměstnanců a řízení jejich výkonu prostřednictvím odměňování
C&B – Profesionální systémy odměňování v praxi – vyvážený mix finančních složek a benefitů
3.–4. dubna 2013, Praha
18.–19. června 2013, Praha
Recruitment Manager – certifikovaný cyklus
RCM – Efektivní nábor a osvědčené metody výběru zaměstnanců
RCM – Profesionální techniky vedení přijímacího pohovoru
27.–28. března 2013, Praha
29.–30. května 2013, Praha
Training & Development Manager – certifikovaný cyklus
T&D – Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců T&D – Výběr vzdělávacích programů, realizace a hodnocení jejich efektivnosti
12.–13. března 2013, Praha
4.–5. června 2013, Praha
Internal Communication Manager – certifikovaný cyklus
ICM – Efektivní strategie a cíle interní komunikace nejen v období změn
ICM – Moderní nástroje interní komunikace v praxi
27.–28. února 2013, Praha
15.–16. května 2013, Praha
Talent management – praktické zkušenosti firem
Vzdělávání pomocí interních lektorů – zavádění a praxe společností
Assessment centre v praxi – best practices profesionálů Nábor zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí – inspirace best practice
Principy genderové rovnosti ve firemní praxi
21. února, 9. května 2013, Praha
5. března, 23. května 2013, Praha
7. března 2013, Praha
21. března, 13. června 2013, Praha
9. dubna 2013, Praha
top vision s. r. o. | tel.: + 420 234 718 721 | U Půjčovny 2, 110 00 Praha 1 | e-mail: [email protected] | web: www.topvision.cz
Download

Human Power Forum