PODNIKAVÁ PĚTKA
Elektronický zpravodaj Informačního centra Praha 5, o.p.s
05/2013
STAROSTA
chce podporovat živnostníky
ŠTEFÁNIKOVA
ULICE
Střet historie
se současností
Praze 5 schází
MECENÁŠI
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
rád bych Vás přivítal u prvního vydání elektronického zpravodaje Informačního centra
Praha 5, o.p.s., který je lakonicky pojmenován PODNIKAVÁ PĚTKA.
Proč PODNIKAVÁ PĚTKA? Protože se jedná o newsletter prioritně zaměřený
na podnikatele či živnostníky a na jejich podnikání na území městské části Praha 5.
PODNIKAVÁ PĚTKA si klade za cíl informovat o zajímavých podnikatelských
aktivitách velkých i malých podnikavců. Dále pak o činnosti Informačního centra
Praha 5. Ve zpravodaji také najdete zajímavé rozhovory, nabídky volných míst
k podnikání a v neposlední řadě informační servis o dění v naší městské části.
PODNIKAVÁ PĚTKA je v tuto chvíli občasníkem. V roce 2013 plánujeme dvě vydání.
V případě úspěchu tomu může být v dalším roce jinak. A právě tomu můžete napomoci
i Vy. Zašlete nám své tipy na články, na zajímavé podnikatele, případně na témata,
která Vás zajímají, nebo můžou usnadnit právě to VAŠE podnikání.
Své náměty, nápady, připomínky, případně žádosti o registraci k zasílání PODNIKAVÉ
PĚTKY zasílejte na info@infopraha5.cz
Bc. Miloslav Mrštík
Ředitel IC Praha 5, o.p.s.
PŘEDSTAVUJEME
Infocentrum v novém
I
Blíž k občanům, podnikatelům a seniorům
nformační
centrum Praha 5 je obecně prospěšná
společnost
zřízená
Městskou
částí Praha 5
a najdete jej na adrese
Štefánikova 30. Již
z principu slouží k
informování občanů
a návštěvníků naší
městské části, ale
přináší a poskytuje
i další služby, a to nejen v oblasti
cestovního ruchu.
V závěru minulého roku došlo ke
změnám ve vedení společnosti,
a tím i ke změnám v činnosti samotného infocentra. V úvodu roku
byla provedena rekonstrukce IC,
a to především s ohledem na
požadovanou funkčnost tedy
informovanost. Změnu poznáte již
na výloze IC, ta se stala nosičem
základních informací, které v IC
najdete.
Nechybí ani velkoformátová mapa
a na ní zvýrazněná zásadní místa
na území městské části. Nově si u
nás můžete zakoupit mapy z portfolia Kartografie Praha. Na základě
licenční smlouvy s Kartografií pro
vás ještě letos připravíme originální
mapy Prahy 5 a možná dojde i na
Prokopské údolí.
Na www.infopraha5.cz naleznete
na jednom místě aktuality z městské části, informace o aktivitách
infocentra, informace pro návštěvníky Prahy 5 včetně nabídky
Novinkou pro občany
Prahy 5, pro podnikatele
či podnikání chtivé je
zasílání pravidelných elektronických informačních
zpravodajů. Jeden z nich si
právě čtete. V newsletteru
budete nacházet spoustu
zajímavých informací
o Praze 5, a to především –
ale nejen – v souvislosti
s podnikáním.
zajímavých turistických míst
a v neposlední řadě informace
a služby pro podnikatele.
V informačním centru je rozšiřováno portfolio publikací či
upomínkových předmětů, které
mají souvislost s Prahou 5. V druhé
polovině roku pro vás připraví mj.
například originální pohlednice či
pexeso.
Zásadní činností IC je pořádání
seminářů, školení, workshopů či
konferencí. Akce jsou primárně
určené pro osoby pohybující se
v různých odvětvích
podnikání. Nejedná
se však jen o podnikatele stávající, ale
i o jejich zaměstnance
a samozřejmě
i pro podnikatele potencionální. Přehled
akcí najdete na zmiňovaných stránkách
www.infopraha5.cz
v sekci „Školení,
kurzy, přednášky“.
Další novou aktivitou
je pořádání pravidelných setkání pod názvem Praštíme
do toho! „60+“. Akce je zaměřena
na setkávání občanů (seniorů), kteří
i v pokročilejším věku neztratili
potřebu se vzájemně seznamovat,
poznávat a navazovat nové kontakty, a to formou zábavných aktivit.
Na setkání „60+“ vždy přijde jedna
zajímavá osobnost ze společenského života, která nám o sobě
v malém rozhovoru něco poví.
Více informací získáte právě
v Informačním centru Praha 5.
Informační centrum Praha 5 se
v žádném případě nebrání spolupráci. Primární je samozřejmě
spolupráce s občany a MČ Praha 5.
Do budoucna chceme také spolupracovat s nadačním fondem MČ
a třeba i se zásadním vydavatelským domem, který sídlí na Praze
5. Je jím Mediální skupina Mafra
(mj. vydavatel deníků MF DNES
a Lidové noviny).
Foto: Vít Drbal
MILOSLAV
MRŠTÍK:
Děly se tu zvláštní pokusy
Působil v dozorčí radě infocentra a tak nějak se postupem času už na to nemohl
dívat. Poté, co „byl odejit“ ředitel IC, se přihlásil do výběrového řízení a uspěl.
Miloslav Mrštík tedy už několik měsíců zodpovídá za to, aby občané Prahy 5,
ale nejen oni, měli dostatek informací o své městské části.
Co předcházelo Vašemu zvolení
ředitelem společnosti?
V roce 2012 jsem byl jako
zastupitel městské části v dozorčí radě infocentra a v rámci
„dozorování“ jsem se seznamoval s jeho fungováním, možná
přesněji řečeno nefungováním.
Práce předchozího ředitele pana
Jaroslava Knapa v IC vyvrcholila
jeho odstoupením z funkce, a to
na stejné správní radě, na které
měl být projednáván návrh na
jeho odvolání z důvodu totální
manažerské neschopnosti.
Jak se projevovala ona manažerská neschopnost?
Infocentrum v podstatě stálo na
práci manažerky provozovny
a její kolegyně, a to formou komunikace s klienty na přepážce.
Ostatní činností byly především
zvláštní pokusy o školení pro
podnikatele, které vycházejí
mj. z potřeby plnění indikátorů
poskytnuté dotace v rámci OPPK
(Operační program Praha – Konkurenceschopnost). Pro bližší
představu o smysluplnosti školení, které často realizoval přímo
pan Knap, asi stačí některá uvést.
Velmi často se jednalo
o propagaci v rámci facebooku,
ale našly se i takové perličky jako
hra na fujary a hranové píšťaly.
Jak jste se z člena dozorčí rady
stal ředitelem?
Po ukončení spolupráce s panem
Knapem jsem byl s kolegou
pověřen převzetím infocentra.
Musím přiznat, že to skutečně
nebylo jednoduché. Každopádně
jsem při přebírání došel k názoru,
že by se infocentrum skutečně
mohlo stát prospěšnou společností pro obyvatele a návštěvníky
Prahy 5. Na základě tohoto jsem
se přihlásil do výběrového řízení
a uspěl jsem.
Jaké byly první měsíce Vašeho
ředitelování?
Rád bych už odpověděl trošku
pozitivně, proto nebudu dále
rozvádět následky činnosti mého
předchůdce, ale úvod mé práce
byl v jakési stabilizaci provozu
a vytvoření konkrétní představy
o činnosti infocentra do budoucna. Světlé body pak byly dva.
Paradoxně jedním byl začátek
v podstatě na zelené louce a druhým pak výborný přístup k práci
od spolupracovnic.
Ve funkci jste již několik měsíců, co se povedlo a co nikoli?
Spustili jsme webové stránky
infopraha5.cz, které momentálně
fungují jako skutečný komunikační kanál. Změnili jsme interiér
i exteriér infocentra tak, aby
skutečně sloužil k informování veřejnosti. Podařilo se sestavit profesionální nabídku školení a seminářů.
Začínáme vydávat elektronický
zpravodaj. Realizujeme seznamku pro seniory. Povedlo se také
navázat komunikaci s magistrátem
ohledně přidělené dotace.
A co se tedy nepovedlo?
Nemohu říci, že by se něco vyloženě nepovedlo. Pokud mám
něco zmínit, tak je to opět řešení
minulosti. Konkrétně pak plnění
parametrů přidělené dotace.
V současnosti čelíme vyhodnocení plnění magistrátem a ten minulou činnost bohužel rozhodně
nechválí, ba naopak.
Co pro občany MČ Praha 5
chystáte do budoucna?
Chceme z infocentra udělat
skutečně centrum pro podávání
informací občanům a návštěvníkům městské části a to nejen při
jejich návštěvě provozovny. Určitě chceme posílit aktivity směrem
navenek a tou nejzásadnější bude
právě elektronický zpravodaj.
V rámci provozovny budeme
ještě zdokonalovat nabídku seminářů a školení. Určitě dojde
i rozšíření nabídky upomínkových předmětů a publikací.
VZDĚLÁVÁME
IC chce pomáhat i podnikatelům
Program přednášek
vše v prostorách IC Praha 5 – Štefánikova 249/30
5. 6. 2013
12. 6. 2013
18. 6. 2013
19. 6. 2013
25. 6. 2013
26. 6. 2013
I
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
17:00 - 19:45
16: 00 -17:00
17:00 - 18:00
17:00 - 19:45
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
nformační centrum Praha 5,
o.p.s. (IC) pro vás pravidelně
připravuje semináře, školení,
workshopy či konference. Akce
jsou primárně určeny pro osoby
pohybující se v různých odvětvích
podnikání. Nejedná se však jen
o podnikatele stávající, ale i o jejich
zaměstnance a samozřejmě i pro
podnikatele budoucí. Všechny semináře, školení, workshopy
či konference jsou zdarma!
Současná média: manipulace, komunikace a základy PR
Využití sociálních médií k efektivní komunikaci
Současná média: manipulace, komunikace a základy PR
Využití sociálních médií k efektivní komunikaci
Vyznejte se v marketingu: PR, sociální sítě, obsah a co dál?
Současná média: manipulace, komunikace a základy PR
Využití sociálních médií k efektivní komunikaci
Právo ochrany spotřebitele a změny v občanském zákoníku
Současná média: manipulace, komunikace a základy PR
Využití sociálních médií k efektivní komunikaci
IC tak v rámci přednášek nabízí
vzdělávací program zaměřený na
získání teoretických i praktických znalostí z oblasti podnikání
a obchodu. Poskytuje možnost
přístupu k novým podnikatelským ideám a zdrojům inovací
potřebných pro úspěšné podnikání, a dodává tak správný impuls
pro start podnikání nebo nové
myšlenky pro podnikání stávající.
Výsledkem by mělo být zvýšení
adaptability a konkurenceschopnosti podnikatelů a posílení udržitelnosti pracovních míst.
Pokud vás výběr z uvedené
nabídky zaujme, zaregistrujte
se telefonicky na 257 215 695,
emailem na info@infopraha5.cz
případně osobně na provozovně
IC (Štefánikova 30, Praha 5).
ROZHOVOR
Starosta Prahy 5 Miroslav Zelený:
Podnikatelé jsou motorem
rozvoje městské části!
Jedním z klíčových bodů jeho volebního programu byla
podpora a rozvoj malého a středního podnikání v Praze 5.
Na podzim roku 2012 získal podporu zastupitelstva a stal
se starostou. Ing. Miroslav Zelený nám prozradil, co pátá
městská část nabízí firmám a podnikatelům.
Jak vnímáte místní podnikatelské prostředí?
Praha 5 se může dle mého názoru
pochlubit, že se stává novým obchodním centrem celé metropole.
Bezesporu především Smíchov
a blízké okolí nabízejí pestrou
škálu obchodních příležitostí,
a to jak pro občany a návštěvníky,
tak i pro samotné podnikatele.
Když jdu do práce, míjím desítky
zajímavých obchodů, restaurací,
holičství nebo květinářství. Je
známo, že kde je nabídka, tam je
i poptávka. Vlastně můžeme říci,
že pestrá nabídka zboží
a především služeb přináší rozvoj
městské části.
Co tedy konkrétně přinášejí
podnikatelé Praze 5?
Odpověď je velmi jednoduchá.
Podnikatelé jsou motorem rozvoje městské části. Přinášejí sem
kapitál, nejen v podobě svých
investic, ale především budují
potřebné zázemí jak pro občany,
tak i pro návštěvníky v podobě
podpory cestovního ruchu. Na
druhou stranu si ale myslím, že je
zapotřebí uvažovat opačně! Tedy
klást si otázku, co může Praha 5
nabídnout podnikatelům.
A má pátá městská část co nabídnout?
Ano. Dokonce si troufám říci, že
v tomto směru lehce převyšuje
ostatní městské části. Důkazem je
právě nárůst a rozvoj obchodu na
levém břehu Vltavy v posledních
letech. Praha 5 je velmi rozmanitá. Služby a prodej drobného zboží mají své místo v centru, máme
zde ale i prostory pro průmyslovou výrobu. Je zde dostatečné
zázemí umožňující vznik administrativních center. Není náhodou,
že do Prahy 5 míří investoři z řad
velkých společností a korporací.
Nabízíme strategickou polohu pro
transit, napojení na dálnici D5
i D1. Barrandovský most je patrně
nejvytíženější dopravní křižovatka v této zemi, denně jí projede
skoro 100 tisíc aut. Naopak na
politických představitelích města
je ochrana občanů, zachování
přírody, hledání rovnováhy mezi
pokrokem, často spojeným
Můžete uvést příklady konkrétních opatření?
Snažíme se například zrychlit procesy na živnostenském odboru,
i proto jsme zrušili jeho předchozí
sloučení s odborem občansko-správním. Zmíněná anketa Podnikatel a živnostník Prahy 5 má
zase pomoci zajímavým firmám
více se zviditelnit. Vydali jsme
almanach řemesel a restaurací,
který rozdáváme na akcích pořádaných radnicí a který je volně
k dispozici v našich informačních centrech. Nezanedbatelnou
podporou je i zřízení Informačního centra Prahy 5, které pořádá
pravidelné přednášky a semináře
pro podnikatele. Témata jsou různá, od ekonomické problematiky,
novinek v legislativě, až po rozvoj tzv. „soft skills“ pro vedoucí
pracovníky a management.
s výstavbou, a zdravým životním
prostředím.
Co je podle Vás tím rozhodujícím faktorem kromě samotného
zázemí pro byznys?
Jednoznačně lidé. Občané Prahy
5 jsou aktivní a nelze jim upřít
obchodního ducha. Jistě není náhodou, že například jeden
z největších pivovarů v zemi
vznikl na Smíchově. Historicky už
ze 14. století, kdy Jan Lucemburský založil klášter na úpatí Petřína
poblíž dnešních ulic Štefánikova
a Kartouzská, jsou dochované
zmínky o budování vinic
a chmelnic. Když se v devadesátých letech odsunula výroba
z areálu ČKD Tatra, vzniklo zde
Obchodní centrum Nový Smíchov, které dalo práci stovkám
místních lidí. Nezapomínejme ale
ani na výrobu například v areálu
Waltrovky v Jinonicích. Praha 5
byla v minulosti domovem především dělníků, tedy lidí ochotných
tvrdě pracovat. Byla rodištěm
vizionářů schopných jít za svými
sny i přes obtíže doby. Věřím, že
duch místa zde stále silně působí.
Denně jsme svědky, jak právě naši
občané přicházejí s novými podnikatelskými záměry, které realizují
a sklízejí úspěch.
Máte na mysli nějaký konkrétní
projekt?
Každý rok na podzim vyhlašujeme anketu Podnikatel a živnostník
Prahy 5. Loni jsem předal ocenění
společnosti DuPont CZ, která se zabývá průmyslovou výrobou vláken,
a živnostníkovi Pavlu Krušinovi,
který provozuje známé rámování
obrazů. Myslím, že tyto výsledky
potvrzují velkou diverzitu podnikatelských nápadů a projektů. Uspět
lze jak velkovýrobou zaměstnávající
stovky lidí, tak i s malým projektem,
který vznikl doslova „na koleni“.
I to je součástí jedinečného prostředí
v Praze 5.
Jaká je úloha radnice z hlediska
rozvoje podnikání?
Radnice představuje veřejnou
správu. Někteří představitelé veřejné správy podle mě bohužel občas mají dojem, že jsou podnikatelům i občanům nadřazeni. U nás
se snažíme, aby tomu tak nebylo.
Radnice by podle mého názoru
měla být firmám i živnostníkům
partnerem.
Jakým směrem podle Vás půjde
rozvoj podnikání v Praze 5 dál
a má radnice možnost jej ovlivnit?
Podle mého názoru se bude odvíjet od řešení několika klíčových
dlouhodobých projektů, na kterých se podílí i radnice, takže ano.
Příkladem za všechny je vyřešení
územního plánu spojeného s tzv.
oblastí Smíchov-jih, tedy obrovského území od autobusového
nádraží Na Knížecí až po Lihovar.
Podle mě by se toto území mělo
stát novou, plně vybavenou
občanskou čtvrtí, včetně obchodů, školek i bydlení. Obdobný
dlouhodobý problém je dopravní
situace, spojená s vybudováním
Radlické radiály a mnohé další.
Rád bych čtenáře ujistil, že
i v těchto problematických projektech, jejichž vyřešení je bohužel
zatím v nedohlednu, posouváme
postupně věci dopředu.
Foto: Archiv MČ Praha 5
CHODÍM ULICÍ
Štefánikova ulice
Střet historie se současností
Štefánik
Š
vandovo divadlo,
Veselý bizon, vila
Portheimka, kostel
sv. Václava. Co
vše mají tyto objekty společného?
Adresu. Sídlí totiž
na Štefánikově ulici. Jedné z nejdůležitějších obchodních a kulturních tepen městské části Praha 5,
ze které na vás dýchá historie, ale
i moderní současnost.
Pojďme se tedy po ní projít.
Nemůžeme začít nikde jinde než
na náměstí Kinských, kterému
dlouhá léta dominoval tank č. 23,
symbol příjezdu Rudé armády do
Prahy. V roce 1991 byl odstraněn
a v roce 2009 byla na náměstí instalována socha Tarase Ševčenka,
ukrajinského básníka a buditele.
Nepřehlédnutelnou dominantou
politik, voják, astronom
Na domě čp. 246 ve Štefánikově
ulici 15 Praha 5 je pamětní
deska s hlavou M. R. Štefánika
a textem:
„Štefánikova ulice pojmenovaná podle generála Dr. Milana
Rastislava Štefánika narozenévšak je Justiční palác, v minulosti
to byla vojenská kasárna, dnes
sídlo soudu pro Prahu 5 a krajského soudu pro Středočeský kraj.
Samotná budova Justičního paláce
v současné podobě se začala stavět v roce 1892 a dokončena byla
po deseti letech, kdy byla postavena vojenská kasárna podle plánů
vojenského velitelství ve Vídni
a pojmenována po polním maršálkovi arcivévodovi Albrechtovi.
Po I. světové válce nesla kasárna
jméno Štefánika, po II. světové
válce jméno Fučíka.
Vydáme-li se směrem k Andělu,
ho dne 21. 7. 1880
a tragicky zesnulého při leteckém neštěstí 4. 5. 1919. Generál
Dr. Milan Rastislav Štefánik byl
významným československým
politikem, vojákem a astronomem, spolu s T. G. Masarykem
a Dr. E. Benešem se podílel na
založení Národní rady československé, orgánu Československého zahraničního odboje.“
pak hned po pravé straně narazíme na Švandovo divadlo. To
prošlo rozsáhlou rekonstrukcí
a znovu otevřeno bylo v roce 2002
už jako Švandovo divadlo, když
předtím neslo názvy Divadlo Labyrint. Realistické divadlo Zdeňka
Nejedlého a Intimní divadlo. Své
útočiště v něm nalezli např. Vlasta
Burian, Ferenc Futurista či Jára
Kohout.
Poblíž divadla nechybějí ani další
zařízení, kde můžeme utišit žízeň
či hlad. Pizzerie, veřejná jídelna,
ale např. i sklepní restaurace Ve-
selý bizon s vyhlášenými steaky.
Zdejší lahůdkou je steak z kachních prsou s brusinkami a šťouchanými brambory, pro labužníky
naprostá pohádka.
Ale dost jídla a posuňme se dál.
Další dominantou, kterou na své
cestě nemůžeme přehlédnout je
Arbesovo náměstí a jeho krásně
udržovaný park, kde si můžeme
v klidu odpočinout.
Je několik kroků před velmi
rušnou křižovatkou Štefánikovy s Kartouzskou ulicí,
v čísle popisném 30 sídlí
Infocentrum Prahy 5, které
poskytuje služby a poradenství pro občany, turisty
a návštěvníky.
Za křižovatkou nás čeká skutečný
barokní skvost – Vila Portheimka. Tu si jako letní rodové sídlo
vyprojektoval a nechal uprostřed
zahrad postavit vynikající architekt té doby Kilián Ignác Dienzenhofer. Dokončena byla
v roce 1728. Hlavní reprezentační
prostor, oválný mramorový sál
v patře, vyzdobil stropní freskou
Dienzenhoferův přítel, význačný
barokní malíř Václav Vavřinec
Reiner. Motivem nádherných maleb jsou Bakchovy slavnosti. Své
jméno nese letohrádek po bratrech
Porgesových z Portheimu. V současné době se zde nachází galerie,
kavárna a šest salonků.
Hned vedle Vily můžeme navštívit
kostel sv. Václava, novorenesanční baziliku zasvěcenou patronovi
české země svatému Václavu.
Vystavěna byla v letech 1881
– 1985 podle plánů architekta
Antonína Barvitia. Vnitřek kostela
tvoří hlavní loď, na niž navazují dvě lodi postranní, oddělené
každá čtyřmi velikými sloupy, obě
postranní lodi jsou ukončeny 50 m
vysokou věží.
Naproti kostelu stojí radnice
Prahy 5 a pak jsme již prakticky
na Andělu, kde Štefánikova ulice
končí a mění se v Nádražní.
Ve Štefánikově pochopitelně nechybí i několik poboček významných bankovních domů a rovněž
zde najdeme vchod do obchodního centra Nový Smíchov, které
uchvátí milovníky nakupování,
fast foodu, kaváren a filmů, navíc
zde mohou navštívit zdejší multikino Palace Cinemas.
Foto: Vít Drbal
POMÁHÁME
Praze 5 schází Mecenáši
Doručte noviny do Vašich škol
Mládež nečte, vévodí
televize a počítač.
J
sou to již dva roky, co
největší vydavatelský dům
v České republice MAFRA
rozjel projekt „Mecenáš
Dnes“. Ten má mladé lidi
školou povinné přivést
zpět ke sledování tištěných médií,
k návratu čtení jako takovému a v
neposlední řadě tím zvýšit i zájem
mladé generace o všeobecné dění
ve společnosti. Vzhledem ke konkurenci elektronických médií a jejich
rostoucí oblibě se jedná o velmi
ambiciózní plán.
Jak toho docílit či tomu napomoci,
není však nikterak složité. Stačí
pouze, aby se našel Mecenáš, který
uhradí jednorázový roční příspěvek
na pokrytí předplatného novin pro
vybranou školu a o zbytek se postará vydavatelství MAFRA. To na
škole zřídí čtecí kroužek, jejž vybaví
moderními sedacími vaky, věšáky,
držáky novin a dodá denní tisk 5 dní
v týdnu.
Mecenáš, který se rozhodne vstoupit
do tohoto projektu, kromě dobrého
pocitu, získává od MAFRy zajímavé
bonusy – prezentaci v regionálních
MF DNES, prezentaci na stránkách
Podle posledních průzkumů
se ve svém volném čase
mládež, ve věku 15 – 19 let,
pravidelně věnuje ze 76 %
televizi, následuje povídání si
s přáteli a práce s počítačem.
Jen pouhých 11 % si přečte noviny nebo časopis. Ještě před
čtením novin se umístilo nicnedělání, odpočinek, ležení,
studium, chov zvířat, schůzka
s partnerem, domácí práce,
sport a poslech rozhlasu.
www.mfdnes.cz v sekci Projekty,
kde bude jméno, foto a stručný
popis činnosti Mecenáše, skleněnou
plaketu Mecenáše DNES, pozvánku
na Den s MF DNES, která zahrnuje
setkání se zástupci vedení společnosti, členy redakce a návštěvu tiskárny. Navíc certifikát, představující
Mecenáše školy, bude umístěn
v každém čtecím koutku.
Obyvatelům městské části Praha 5
nemohlo uniknout, že vydavatelský
dům MAFRA sídlí v jejich „rajonu“,
nedaleko křižovatky Anděl, v ulici
Karla Engliše. A přestože MAFRA
patří k nepřehlédnutelným společnostem Prahy 5, vězte, že doposud
se neobjevil jediný Mecenáš, který
by v tomto projektu podpořil školu
v naší městské části.
Přitom každý z nás má svoji alma
mater, která nám dala vzdělání, pří-
padně ho dává našim dětem. „Mecenáš Dnes“ je projektem, jak to
své bývalé škole můžeme částečně
vrátit, anebo pomoci rozšířit obzory
našich dětí na jejich současných
školách.
Mecenášem se mohou stát nejen
fyzické osoby, ale i podnikatelské
subjekty a firmy. V současné době je
do projektu zapojeno 15 Mecenášů.
Kdo je MAFRA?
Největší vydavatelský dům
v Čechách, jehož vlajkovou lodí je
Mladá fronta DNES, která má
819 000 čtenářů. Do uskupení
MAFRy dále patří Lidové noviny,
deník Metro, zpravodajské portály
iDNES.cz a lidovky.cz, rozhlasové
stanice Expresradio a Classic FM,
televizní stanice Óčko. Vydavatelství vlastní tiskárny v Praze a
Olomouci v divizi MAFRAPRINT.
Společnost zaměstnává na 1 100 lidí
a od roku 1994 je majoritním vlastníkem německý holding Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft GmbH.
Foto: Vít Drbal
ŠETŘÍME
e-Aukce:
Snižte si své náklady za elektřinu
V
oda, elektřina,
zemní plyn, to jsou
zdroje energie, bez
kterých si nedokážeme představit
svou existenci, zároveň však za ně
utrácíme nemalé finanční částky. Většina z nás se domnívá, že
jediným způsobem, jak můžeme
snížit pravidelné měsíční výdaje, je
omezení spotřeby energií. Ve skutečnosti to jde i jinak – nákupem
energií formou e-Aukce. Tento způsob ale není určen jednotlivcům.
Domácnosti nebo malí podnikatelé
nemají šanci získat výhodnější
ceny, protože jejich odběr je příliš
nízký, navíc běžný člověk nemá čas
obíhat všechny dodavatele, studovat jejich složitě sepsané smlouvy
a podmínky a pátrat, kdo mu nabídne skutečně nejvýhodnější ceny.
Z toho důvodu se městská část
Praha 5 rozhodla ve spolupráci se
společností eCENTRE nabídnout
občanům, podnikatelům a bytovým
družstvům nákup silové elektrické
energie a zemního plynu formou
elektronické aukce, do které se
může přihlásit zdarma kdokoliv
v oblasti celé Prahy a blízkého okolí. Za tuto službu nehradíte žádné
poplatky.
Elektronická aukce, nebo také
e-Aukce, je princip obchodování provozovaného ve virtuálním
prostředí a funguje podobně jako
dražba, pouze s tím rozdílem, že
dodavatelé snižují své ceny. Větší
množství zájemců – domácností
nebo podnikatelů sdruží svou poptávku po elektřině a plynu do jed-
Vážení spoluobčané,
stálé zdražování a rostoucí
náklady na energie a provoz
našich domácností jsou jednou z nejčastějších věcí, které
nám dělají vrásky. I z toho
důvodu jsme se rozhodli, že
občanům městské části Praha
5 nabídneme možnost odlehčení od problémů, a pomůžeme se snížením finančních
nákladů na domácnost. Když
jsme se dozvěděli, že Říčany
a další města pořádají elektronické aukce pro občany,
sledovali jsme tento trend.
Nakonec jsme takový způsob
snižování nákladů vyhodnotili
jako prospěšný, obzvláště,
když společnosti eCENTRE,
která aukce pořádá, nehradíme žádné poplatky a přihlásit
se je možné zdarma.
Ing. Miroslav Zelený,
starosta MČ Praha 5
noho velkého balíku a nabídnou jej
všem dodavatelům na trhu v e-Aukci. Aukce probíhá elektronicky na
internetu. Dodavatelé vidí množství
poptávané energie v jednotlivých
tarifech, nejnižší cenu a svou cenu,
kterou můžou dále snižovat, dokud
aukce neskončí. Nevidí, jaké odběratele draží, nevidí konkurenty, ani
kolik jich je. Vše je anonymní a bez
možnosti jakéhokoliv ovlivnění.
Do e-Aukce se můžete přihlásit,
když od 6. do 31. května, termín
ukončení přihlášek může být prodloužen, navštívíte jedno z našich
kontaktních míst a s sebou přinesete
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem, a to včetně všech dodatků
a obchodních podmínek a také
kopii ročního vyúčtování spotřeby
elektřiny a plynu. Podklady od vás
zkontrolujeme, převezmeme a uzavřeme s vámi smlouvu, která vám
zajistí účast
v e-Aukci. Pozor, smlouvu s námi
musí vždy podepsat člen rodiny,
který je i na smlouvách s dodavateli.
Veškeré informace získáte na
kontaktních místech, které
zřídila společnost eCENTRE
ve spolupráci s městskou částí
Praha 5. Od 6. do 31. května
2013 pro vás budou otevřena
kontaktní místa na těchto
adresách:
• Infocentrum Štefánikova,
Štefánikova 13,15 – od pondělí
do pátku 13:00 – 19:00 hodin
• Poliklinika Barrandov, Krškova
807/21, odbor sociální – každé
pondělí, středu a pátek
13:00 – 19:00 hodin
• ZŠ Tyršova, U Tyršovy školy
1/430 – každé úterý a čtvrtek
14:00 – 18:00 hodin
Kontaktní osoba:
Mgr. Jakub Šafránek,
hotlinka: 775 933 823 (poplatek
za hovor dle vašeho tarifu),
e-mail: jakub.safranek@ecentre.cz,
www.praha5.cz | www.ecentre.cz
www.safranek-ecentre.cz
CHYSTÁME
Vznikne
literární
kavárna
s hendikepovanou obsluhou
Ú
žasná věc se
daří na Praze
5 v sociálním
programu. Ve
Štefánikově
ulici bude
v nejbližší
době otevřena literární kavárna. Její výjimečnost je v tom, že
návštěvníky budou obsluhovat
hendikepovaní lidé.
Půjde o tréninkovou kavárnu, ve
které pracují lidé se zdravotním
postižením - převážně s mentálním postižením. Jedná se o druh
chráněného zaměstnávání, kdy
v kavárně obsluhu pro širokou
veřejnost zajišťují handicapovaní
spoluobčané pod vedením pracovních asistentů. Důraz je kladený
na rozvoj pracovních dovedností,
na nácvik zvládání pracovní
a sociální zátěže.
Vše vzniká ve spolupráci s organizací Etincelle.
Součástí kavárny bude i knihovna,
takže kdo si rád čte u dobré kávy,
nápoje či nad nějakou lahůdkou,
bude zde mít možnost strávit
příjemné chvíle v nekuřáckém
prostředí.
Partnerkou a patronkou
projektu je známá spisovatelka Bára Nesvadbová.
Ta věnuje nejen své knihy,
ale i knihy uvolněné z rodinné knihovny.
Rozsah knihovny by postupem
času měl být takový, aby si každý
návštěvník našel tu svou knížku.
Navíc na poměry v Praze bude
exkluzivní i otvírací doba, neboť
kavárna by měla nabízet své služby již od 7 hodin ráno.
Sdružení Etincelle
uklízí Prahu 5
Občanské sdružení Etincelle
vzniklo na podzim roku
2005. Jedná se o neziskovku,
která podporuje lidi s lehkým
mentálním nebo kombinovaným postižením. Provozuje
kavárnu, pekárnu s dvěma
prodejnami, dva úklidové
týmy, biofarmu, e-shop
a poskytuje ambulantní
sociální rehabilitaci. Cílem
sdružení je vytvořit pracovní
příležitosti pro lidi, kteří
jsou trvale odsouváni mimo
běžnou společnost a ukázat,
že dokáží být prospěšní sobě
i ostatním. Nechtějí, stejně
jako my, jen tak stát se zalo-
ženýma rukama a čekat, co
přijde.
Vznikající literární knihovna
není jediným výsledkem
spolupráce radnice Prahy
5 s Etincelle. Radnice se
rozhodla zlepšit úklid veřejných prostranství na území
celé Prahy 5. Na ruční sběr
odpadu jako jsou především
plastové lahve, odhozené
papírové i plastové obaly, ale
i další nepořádek na ulicích
a v zeleni najala úklidový
tým občanského sdružení
Etincelle, který je složený
z lidí s lehkým mentálním
postižením.
Obsluha z hendikepovaných občanů nebude jediným specifikem
kavárny. Ta totiž některé produkty např. pečivo, bude odebírat
z provozoven, které zaměstnávají občany s hendikepem.
Celý projekt zastřešuje radnice
Prahy 5, ovšem samotná realizace a dohled nad vznikem
kavárny spadá přímo do gesce
zastupitelky Prahy 5 Mgr. Diany
Bubníkové, která je předsedkyní
sociální a zdravotní komise.
Literární kavárnu najdete na
ulici Štefánikova 40, v prostorách, které sice patří do majetku
Prahy 5, ale byly dlouhodobě
neudržované. Místnosti proto
prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
V plánu je i zřízení zahrádky
ve vnitrobloku domu.
Foto: Mediafax,
Vít Drbal
NAUČTE SE
Výuka cizích jazyků a kopec srandy
Ch
cete se
naučit anglický nebo
německý
jazyk a při
tom se královsky bavit? Nemusíte
jezdit nikam daleko. V naší městské části totiž sídlí česká pobočka
jazykové školy EMPIRE. Ta má
zastoupení ve třech zemích – na
Slovensku,
v Polsku a v Česku, konkrétně
v naší Kartouzské ulici číslo 4.
Motto školy, kterému je podřízena
veškerá výuka, je jednoduché: Věříme, že jen vzdělávání, které je
opravdovou zábavou, je efektivní
a přináší rychle žádané výsledky.
V německém jazyce pak škola
poskytuje kurzy skupinové
a individuální. EMPIRE poskytuje
i firemní vzdělávání.
„Díky metodám EMPIRE jsou
kurzy oblíbené u firemní klientely.
Samozřejmostí je docházení lektorů do sídla firmy,“ říká manažerka
pobočky Adela Masaryková.
V kurzech jsou používány licen-
cované systémy výuky Direct
Method, díky čemuž se naučíte
cizí jazyk rychleji a jednodušeji
a navíc si užijete kopec srandy!
Na škole funguje i online angličtina, která je součástí každého
kurzu. Student dostává bezplatný
přístup do online platformy, v níž
nachází množství interaktivních
úkolů, na kterých si procvičí konkrétní dovednost (čtení, psaní, poslech). Online výuka je účinným
doplňkem reálných hodin. Studenti jsou tak v kontaktu s angličtinou
i z pohodlí svého domova nebo
v práci.
EMPIRE velice dbá na výběr
svých lektorů, kteří musí projít řadou speciálních školení a na reálnou hodinu se dostanou ve chvíli,
kdy si je vedení školy stoprocentně jisté, že splňují náročná kritéria
EMPIRE a dokáží podat špičkový
výkon k plné spokojenosti klientů.
Lektory jsou pedagogové
s bohatou praxí, které učení baví
a mají stejnou filozofií, hodnoty
a smýšlení.
Co získáte?
>
>
>
>
>
>
v pohodě zvládnete běžnou konverzaci s cizincem
zvýšíte si sebevědomí při vyjadřování
zbavíte se strachu z mluvení
zvyknete si na cizí jazyk jako na mateřský jazyk
učíte se přirozeným způsobem – mluvením
okamžitě využíváte získané vědomosti v praxi
„Myslím, že všechno jde lépe, pokud nás to baví. Snažím se proto,
aby každá minuta mé vyučovací
hodiny byla zajímavá a studenti
se cítili dobře, aby nevědomky
získávali nové užitečné poznatky
v angličtině.“ říká Timea, jedna
z lektorek.
Výuka angličtiny probíhá
v malých skupinách (do
9 studentů) nebo v mini
skupině (do 3 studentů),
možností je i individuální
vyučování, kdy personál
školy vyjde ochotně vstříc
vašim požadavkům, samozřejmostí jsou kurzy
pomaturitní a pobytové.
Úspěšní absolventi získají kromě
EMPIRE Certifikátu také Certifikát
Ministerstva školství (pro Pomaturitní studium) a rovněž se mohou
připravit na mezinárodní Cambridgeské zkoušky (FCE a PET).
Abyste vůbec věděli, do čeho tzv.
„jdete“, nabízí EMPIRE účast na
ukázkové hodině. Takže stačí se
jen přihlásit a vyrazit. Pak už je to
jen na vás. Brána jazyků je vám
otevřena dokořán…
Foto: Vít Drbal
Jazyková škola EMPIRE,
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 866
fax: +420 257 214 866
mob.: +420 739 614 956
e-mail:
praha5@empire-skola.cz
hodiny pro veřejnost:
PO – PÁ 10:00 – 19:00
NAVŠTÍVILI JSME
Horáková:
Gabriela
Zpracování daní mě velmi baví
T
aké se vám stává, že
kdykoliv se objeví
shluk čísel a máte
s ním provést nějakou matematickou
operaci, orosí se vám
čelo? A to nemluvě o tom, že výsledek musí přesně sedět…? Přesto
se najde dost lidí, kteří si v číslech
„Zpracování daní mě velmi baví,“
říká s úsměvem úspěšná podnikatelka z Prahy 5, jejíž firma má sídlo ve
stejné městské části.
Firmu začala budovat v roce 1998,
začínala s menšími klienty – živnostníky a postupem času přibírala
i větší klienty – firmy. Dnes už mají
paní Horáková a její zaměstnankyně
širokou a různorodou
klientelu, zpracovávají daně jak pro velké
firmy, tak i pro menší
Staropramenná 6, 150 00 Praha 5
podnikatele a osoby
Tel.: +420 607 802 802
samostatně výdělečně
činné. Převažují prý
E-mail: info@ucetnictvitaxes.cz
muži.
www.ucetnictvitaxes.cz
„V naší firmě jsme jen
od začátku letošního
roku do dubna zpracolibují, našli kouzlo v klasickém „má vali bezmála 120 daňových přidáti, dal“. Pokud si někdo myslí, že
znání,“ poznamenala majitelka, jež
za touto zálibou se skrývají nesymzaměstnává 9 lidí. „Nastálo je u mě
patičtí suchaři, pak se mýlí.
pět zaměstnankyň, já jsem šestá a tři
Důkazem je Gabriela Horáková,
kolegyně jsou z vysoké školy, které
majitelka společnosti Taxes s.r.o.
mají práci u nás jako praxi,“ vypozabývající se kompletními službami četla Gabriela Horáková.
v oblasti zpracování a vedení účetMyslí-li si někdo, že práce s daněmi
nictví, daňové evidence, zpracování se omezují jen na měsíce leden –
daňových přiznání. A nejen to,
březen, pak je na omylu. Pracuje se
v Taxesu vám pomohou i se založe- na nich celoročně, neboť nejrůznější
ním společnosti a poradí při prvních daně a odvody se musejí řešit vždy
krůčcích v podnikání.
do 25. v každém měsíci roku.
Taxes, s.r.o.
„Často máme problém najít čas pro
vybrání dovolené,“ usmívá se paní
Horáková, která považuje svou
práci za velmi zajímavou, při které
získává spoustu nových poznatků.
Neustálé sledování různých vyhlášek, které často mění parametry její
práce, je samozřejmostí.
„Musíme si to hlídat a prostě se
vždy vejít do toho, co nám současné
zákonné prostředí i nařízení umožňuje,“ dodává podnikatelka.
I proto ke každému klientovi přistupují v Taxesu individuálně a hledají
pro něj optimální výsledek. Takže
pokud máte zájem a hledáte pomoc,
jak se svými daněmi, s důvěrou se
na společnost Taxes obraťte.
Foto: Vít Drbal
KULTURA
Chlouba pětky
Švandovo divadlo
na Smíchově
N
evýraznějším kulturním stánkem
páté pražské
městské
části je
Švandovo
divadlo na Smíchově, jež sídlí ve
Štefánikově ulici.
Divadlo na Smíchově disponuje
dvěma hracími prostory – Velkým
sálem pro cca 300 diváků
a suterénním variabilním Studiem
pro 50 – 100 diváků podle potřeby
a momentálního uspořádání. Dále
má divadlo k dispozici dvě vybavené zkušebny s příslušenstvím
a profesionální nahrávací studio.
Samozřejmostí je i příjemná divadelní kavárna „Kafárna“ s kapacitou cca 50 míst slouží jak příchozím během dne, tak i divákům
o přestávkách a po představení.
Repertoár Švandova divadla
tvoří především inscenace stálého
činoherního souboru a další produkce, jež se dělí do pravidelných
programových cyklů věnujících
se různým žánrům a disciplínám živého umění. Ročně se zde uskuteční
více než 450 kulturních akcí. Divadlo využívá pro vybrané produkce
ve Velkém sále titulkovací zařízení
a díky tomu je otevřeno také mezinárodnímu, anglicky mluvícímu
publiku. Divadlo má bezbariérový
přístup a je klimatizované!
Divadlo (foyer se šatnou) se otevírá
divákům 30 minut před začátkem
konané akce, velký sál i Studio je
zpřístupněno 15 minut před zahájením představení.
Současný herecký soubor:
Klára Cibulková, Filip Čapka, Patrik Děrgel, Kristýna
Frejová, Kamil Halbich, Petra
Hřebíčková, Miroslav Hruška,
Robert Jašków, Martina Krátká, Zuzana Onufráková, Tomáš
Pavelka, Marek Pospíchal,
David Punčochář, Stanislav
Šárský, Jaroslav Šmíd
a Apolena Veldová.
Vstupenky si můžete zakoupit na
pokladně divadla, která je otevřena
každý den 11:00 – 14:00, 14:30 –
19:00, So-Ne 17:00 – 19:00 hod.,
telefon 257 318 666, nebo přes skype: svandovodivadlo – pouze písemné objednávky (vyčkejte, prosím, na
odpověď pokladní). Jsou možné
i on-line objednávky. Více na
www.svandovodivadlo.cz
Program – červen
1. 6. – 19:00 Vladimirova děvka
3. 6. – 19:00 Vladimirova děvka
3. 6. – 20:00 Králíček
4. 6. – 19:00 Kurz negativního myšlení
4. 6. – 20:00 Dioptrie růžových brýlí
5. 6. – 19:00 Just! Impro show
6. 6. – 19:00 Nebe nad Berlínem
7. 6. – 19:00 Parchant Marilyn
8. 6. – 15:00 Tři mušketýři
8. 6. – 19:00 Tři mušketýři 2
9. 6. – 16:00 MAJA: O Jeníčkovi a Mařence
10. 6. – 19:00 Řemeslníci
11. 6. – 19:00 Kdo je tady ředitel
11. 6. – 19:00 Zpověď masochisty
12. 6. – 19:00 Vladimirova děvka
13. 6. – 11:00 CRY BABY CRY
13. 6. – 19:00 Kdo je tady ředitel
14. 6. – 19:00 CRY BABY CRY 1. premiéra
15. 6. – 19:00 CRY BABY CRY 2. Premiéra
17. 6. – 19:00 Román pro ženy
18. 6. – 19:00 Román pro ženy
20. 6. – 19:00 Román pro ženy
21. 6. – 19:00 Román pro ženy
24. 6. – 19:00 Biomanželka
25. 6. – 19:00 Biomanželka
26. 6. – 19:00 Biomanželka
27. 6. – 19:00 Biomanželka
28. 6. – 19:00 Biomanželka
Program – září
2. 9. – 19:00 Biomanželka
3. 9. – 19:00 Biomanželka
4. 9. – 19:00 Biomanželka
5. 9. – 19:00 Biomanželka
6. 9. – 19:00 Biomanželka
9. 9. – 19:00 Román pro ženy
10. 9. – 19:00 Román pro ženy
11. 9. – 19:00 Román pro ženy
12. 9. – 19:00 Román pro ženy
13. 9. – 19:00 Román pro ženy
14. 9. – 19:00 Román pro ženy
27. 9. – 11:00 Krakatit
28. 9. – 19:00 Krakatit
Třetí nejstarší
divadelní budova
v Praze
Švandovo divadlo na Smíchově bylo slavnostně
otevřeno 1. října 1881 Pavlem Švandou st. ze
Semčic. Název i podoba kamenného divadla
na Kinského třídě (dnešní Štefánikova ulice)
se během jeho více než stotřicetileté existence neustále měnily. Zásadní přestavbu divadla
nechal provést Švandův syn Karel, když v roce
1900 dal zaměnit hlediště (kapacita 600 míst) za
jeviště (původně seděli diváci na místě dnešního
jeviště), a tak vznikla dispozice prostoru, která se
dochovala dodnes.
V roce 1908 bylo divadlo přejmenováno na
Intimní divadlo (do r. 1928). Zhruba v roce 1922
následovaly další úpravy. Tehdejší ředitelka a herečka Ema Jelínková-Švandová nechala rozšířit
hlediště o 200 míst a vybudovat železobetonovou
konstrukci balkonů.
Po válce ministr kultury Zdeněk Nejedlý zrušil
divadelní podnikání a od září 1945 tu začal působit nový soubor pod názvem Realistické divadlo.
K příležitosti pětasedmdesátých narozenin Nejedlého mu bylo divadlo věnováno a muselo používat název Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého. Počátkem devadesátých let prošla budova
rozsáhlou rekonstrukcí. Slavnostně znovuotevřena byla 9. ledna 1992 pod názvem Labyrint, ale
po sedmi letech byla činnost zastavena a budova
uzavřena.
Současným názvem – Švandovo divadlo na
Smíchově – se divadlo vrací k původnímu názvu
a obnovuje tak tradici třetí nejstarší divadelní budovy v Praze. Od roku 1999 šéfuje divadlu, jež
bylo po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřeno v prosinci 2002, Daniel Hrbek.
Foto: Vít Drbal
SPORT
Čechie, klub s více jak
stoletou tradicí
C
o by to bylo za
městskou část,
kdyby se v jejím
katastru nehrál
fotbal. Praha 5 není
výjimkou. I tady se
hraje a navíc tu působí klub
s více jak stoletou tradicí. SK Čechie Smíchov. Na fotbalové mapě
existuje úctyhodných 108 let. Klub
s bohatou historií v současné době
bojuje o záchranu v pražské 2. třídě.
V Čechii však mají jasnou filosofii,
soustředí se především na mládež
a její výchovu. Působí zde týmy
mladší a starší přípravky, mladší a
starší žáci, dvě mužstva dospělých
a stará garda. Kategorie dorostu pro
letošní soutěžní rok přihlášena nebyla. Jako všude, tak i zdejším fotbalistům scházejí peníze a sponzoři se
hledají velice těžko. Klub si provoz
prakticky financuje sám formou
příspěvků především od samotných
hráčů, rodičů malých fotbalistů, ale
i od fanoušků. V Čechii tak přivítají
každého sponzora, který se bude
podílet na chodu klubu i na budování komerčně úspěšného areálu, jenž
se postupně realizuje.
Výrazným pomocníkem je radnice
Prahy 5 a magistrát hlavního města, navíc se klubu podařilo získat
některé granty. Proto se také Čechie
mohla pustit do velké investice
a vybudovala nové hřiště pro malou
a novou umělkou
kopanou, na kterém položila umělý
trávník nejnovější generace.
„Kromě pondělí je velké hřiště
v provozu prakticky každý den,“
vysvětluje investici předseda klubu
Jiří Vrbický. Často rozbahněný terén
vytvářel nevhodné podmínky pro
přípravu týmů všech věkových kategorií. Právě nově zbudovaná plocha
s umělým povrchem, by hlavnímu
hřišti měla odlehčit především ve
chvílích nepříznivého počasí. „Na
to jsme hodně pyšní, že se nám
něco takového podařilo vybudovat,“
dodává Vrbický.
V Čechii se zaměřují na své vlastní
odchovance. „Mladí hráči jsou pro
nás prioritou,“ potvrzuje Jiří Vrbický. Klub pořádá pravidelné nábory
od přípravek až po žáky, a i do tzv.
předpřípravky, kam mohou přijít
4 – 6 letí kluci a vyzkoušet si, zda
jim učaruje „kulatý nesmysl“.
A tak není výjimkou, že na hřišti
potkáte pětileté prcky hledající své
místo v kádru mladší přípravky.
Postupem času se tito kluci svým
výkonem a věkem prokoušou
z mladší přípravky do starší a posléze dál do žákovských soutěží.
Mladší i starší přípravky hrají nejnižší soutěže Pražského fotbalového svazu, nicméně jejich fotbalová
klání nepostrádají nic z dramatičnosti vyšších soutěží jejich starších
vzorů. Kluci nezahálí ani v zimním období – účastní se pravidelně
halových turnajů.
Trénování nejmenších se v současnosti věnuje tým několika nadšenců, a to jak z řad trenérů, tak
i z řad rodičů. Letní příprava
a samozřejmě i mistrovské zápasy
se odehrávají na hřišti nacházejícím se pod Ladronkou, nedaleko
Nové hřiště k pronajmutí
Podbělohorské ulice. Zimní příprava pak probíhá v halách a tělocvičnách na Smíchově. Obě přípravky
absolvují v rámci letní přípravy
i letní fotbalový tábor.
Ale zpět ještě k areálu Čechie.
Zbudování umělého trávníku není
jediným úspěchem klubu. Další
fází by mělo být oplocení objektu
a jeho nové osvětlení, v hlavách
mají i rekonstrukci zázemí klubu
– šatny, kantýny. Zatím je však
problém s okrajovými pozemky,
Vedení Čechie by pochopitelně rádo nově vybudované hřiště
komerčně využívalo, proto ho nabízí futsalistům, ale
i hráčům Hanspaulské ligy k sehrání jejich zápasů či k jejich
přípravě. Aktuální by vše mohlo být od podzimu letošního
roku. Zájemci, nechť se hlásí na Čechii.
Zároveň i nadále přijímají mladé adepty fotbalu a pochopitelně rádi budou spolupracovat s každým, kdo finančně
pomůže a bude mít zájem na rozvoji SK Čechie Smíchov.
Kontakt: SK Čechie Smíchov, Podbělohorská 55, Praha 5 –
Košíře, PSČ: 15000
fotbal.cechiesmichov@seznam.cz
www.cechiesmichov.cz
jež jsou ve vlastnictví třetích osob.
Vedení klubu chce proto jednat
o odkoupení či výměně pozemků
tak, aby byl areál celistvý a měl
jednoho majitele (ideálně MČ Pra-
ha 5). A v tomto duchu i s městkou
částí začínají fotbalisté jednat.
Foto: Vít Drbal
DOPORUČUJEME
Restaurace
U Váhy
P
okud máte zájem si zavzpomínat na staré časy „klasických čtyřek“ a ještě se při
tom dobře a poměrně levně najíst, tak
je hostinec U Váhy právě tím správným
místem. Znalci říkají, že od dob předrevolučních se zde změnila především otvírací doba (otvírá se nikoliv již okolo šesté ranní, ale
až v deset), ale duch místa zůstal stejný. Na žíznivé
kolemjdoucí čeká v úzké předsíňce možnost piva „na
stojáka“ a za ní klasický výčep. Jídlo můžete zkonzumovat ve dvou saloncích a denně je z čeho vybírat.
Za zmínku stojí především solidní výběr hotových
jídel z české kuchyně (s cenami okolo 80 korun
i s přílohou) i chuťovky typu „něco k pivu“. Také většina minutek i s přílohou atakuje zespoda jen hranici
stokoruny. Cena kompletního poledního menu je
85 korun. Když se k tomu připočte dobře ošetřená
desítka gambáč za 25,50 (cena za půllitr - klasika
i nefiltrovaná), tak není divu, že zde o zákazníky
nemají nouzi. V nabídce je ještě Plzeňský prazdroj za
rovných 36 korun či tmavá desítka Velkopopovického kozla za 25,50 Kč a samozřejmě i výběr různého
nealka. Jedinými drobnými minusy je poněkud hustší,
ale stále dýchatelná atmosféra a úroveň toalet, ale to,
zdá se, přece k „živoucímu retru“ patří.
Hospoda
U Buldoka
Z
a 15 let své existence se hospoda
U Buldoka stala opravdovým pojmem,
a tak není divu, že v době obědů je zde
pořádně plno. Napomáhá tomu vyhlášená česká hotovková kuchyně
s cenami okolo 90 korun a s velkým
výběrem, ale i kulinářské speciality a minutky, věnované různým dobrotám z celého světa. Zdejším lákadlem jsou však masa na grilu, která opravdu stojí za
ochutnání, i když jsou cenově o něco výše, podobně
jako sortiment těstovin. Na spláchnutí mlsných jazýčků se zde čepuje dobrý Plzeňský prazdroj (půllitr za
38 korun), Zvíkovský kvasnicový speciál (také
38 korun) a nealko pivo Radegast Birell za 32 Kč.
K dispozici jsou i různá lahvová piva, široký výběr
nealkoholických nápojů a solidně zásobený bar s
tvrdým alkoholem. Příjemnému posezení napomáhá
i stylové prostředí a klimatizace stejně jako příjemná
obsluha. Kromě dobrého jídla a pití je „Buldok“ vyhlášen i jako restaurace, kam stojí za to zajít i na sledování a fandění při různých sportovních přenosech.
Adresa
Adresa
Nádražní 88, Smíchov - další informace
a denní nabídka na: www.lunchtime.cz/u-vahy
Preslova 1, Smíchov - další informace
a denní nabídka na: www.ubuldoka.cz
PŘIJĎTE
Kalendář chystaných akcí
Výstava Jaroslav Kopáč v Portheimce
Jarní den seniorů
Koncert pro Prahu 5
Den zdraví
1. – 30. 6. 2. - 28. 6. 8. – 9. 6. 20. – 22. 6. 22. 6. 29. 6. – 31. 7. Kreslený humor – Česká unie karikaristů
M. L. Hlobilová a M. J. Růžičková: Múzy v barvách
Primátorky
United Islands
MDA Ride
Festival Za vodou
Červenec 2013
1. - 30.7. 1. 7. – 2. 8.
29. 6. – 31. 7. Jiřina Wilma Palková – Miniatury
Jiří a Olga Michálkovi: Spřízněni volbou
Festival Za vodou
5. - 30. 8. 18. – 30. 8. 25. 8. Kolektivní výstava (Stibůrek, Sokol, Šerých, Grimm ad.)
Výstava SZUŠ Music art Barrandov
Dostihový den s Prahou 5
Září 2013
Červen 2013
Květen 2013
1. – 30. 5. 23. 5. 29. 5. 30. 5. Srpen 2013
na Praze 5
14. 9. 21. 9. Cyklozvonění pod taktovkou Prahy 11
Sousedské setkání v parku Kavalírka
Den neziskových organizací
PODNIKAVÁ PĚTKA Elektronický zpravodaj Informačního centra Praha 5, o.p.s
Vydavatelství 4 Elements Group s.r.o., 130 00 Praha 3, Bořivojova 878/35. Šéfredaktor Václav Šámal, samal@4eg.cz
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství 4 Elements Group s.r.o., je zakázána
jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části
materiálu zveřejněného v tomto PDF zpravodaji.
Download

Podnikavá pětka 05/2013