OBLASTI VYUŽITÍ
VÝHODY EKONOMICKÉHO SYSTÉMU DUNA
ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
DPH
POKLADNA
BANKA
ZÁPOČTY
POHLEDÁVKY
ZÁVAZKY
POZASTÁVKY
MAJETEK
OBCHODNÍ SYSTÉM
SKLADY A VÝKONY
KASA
FAKTURACE
OBJEDNÁVKY
NABÍDKY A POPTÁVKY
VÝROBA
ZAKÁZKY
DALŠÍ MODULY
PERSONALISTIKA
CESTY
POŠTA
ÚKOLY
vynikající poměr cena/výkon, minimální náklady na nasazení systému a zaškolení
pracovníků, bezplatná podpora pro nové klienty
kompletní řešení na úrovní ERP pro všechny podnikové činnosti v ceně
jediná instalace = neomezený počet zpracovávaných firem
řada nadstandardních funkcí šetří Váš čas
vlastní nastavení parametrů zpracování v jednotlivých modulech a způsobů
spolupráce mezi nimi, současná práce v několika modulech
INFOSYSTÉM – zobrazení souvisejících dokladů/informací na jediné kliknutí myší
možnost uložení jedné nebo několika příloh ve tvaru souboru libovolného typu
ke každému záznamu v každé evidenci
hromadné operace generování navazujících záznamů nebo dokladů, kopírování
dokladů s úpravou pro nový doklad ve všech modulech
export sestav a dokladů do formátů DOC, XLS, PDF, XML a dalších
export/import faktur ve formátu EDI a ISDOC pro předávání/přebírání faktur
i do/z jiných softwarových systémů
podpora na HOT LINE a síť zkušených konzultantů v celé ČR
možnost zákaznických úprav
obsáhlá uživatelská dokumentace
jednoduchá obsluha programu, ovládaní horkými klávesami nebo myší, pro nejčastější úkony výhodné pravoruké ovládání z klávesnice
propracovaný systém přístupových práv zvyšující bezpečnost zpracovávaných dat
jednoduchá uživatelská nebo dodavatelská úprava sestav formou modifikace tiskových šablon
automatizované i ručně řízené zálohování dat
možnost práce v lokální nebo v terminálové síti
plná komptabilita s daňovou legislativou
velká škála modulů s propracovanými vazbami
standardní výběry a řazení, nadstandardní univerzální výběry
automatické účtování z prvotních evidencí, práce s cizími měnami
napojení na webové služby – kurzovní lístek, insolvenční rejstřík, ARES, registr plátců DPH, mapy
podpora elektronických operací s Českou daňovou správou
Homebanking pro většinu tuzemských bank
široká podpora čárových kódů, komunikace s datovými terminály v obchodních modulech (prodej z kasy, příjem/výdej ze skladu,
objednávky a další), tisky cenových štítků s čárovými kódy
Systém DUNA je nástrojem k vedení účetních a obchodních agend středních
a menších firem a podnikatelů. Je zcela přizpůsobený pro nasazení v příspěvkových
a nevýdělečných organizacích.
ÚČTOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DANÍ
DUNA umí vést jak účetnictví, tak daňovou evidenci. Daňová
evidence obsahuje kromě reálného peněžního deníku
i očekávaný pracovní deník. DUNA zpracovává daně z příjmu
fyzických i právnických osob, DPH, silniční daň. Je zde
možnost upravovat hospodářský výsledek před tiskem
ve výkazech zaokrouhlovaných na tisíce. K dispozici je plán
odpisů, odpisová, daňová i matematická kalkulačka s přímým
zápisem výsledků. Účtovat mohou plátci i neplátci DPH. Daň
z DPH je dispozici jak v tištěné podobě, tak ve formátu XML
pro elektronické podání.
V případě, že nemáte k dispozici obchodní moduly, můžete
v modulu Pohledávky vystavovat faktury s využitím
Jednoduchého ceníku. V modulech Pohledávky/Závazky jsou
řešené tzv. „pozastávky“
VEDENÍ SKLADŮ
Libovolný počet skladů s různým nastavením, neomezené
množství skladových karet. Oceňování zásob metodou
váženého průměru nebo FIFO nebo pevné ceny. Evidence
sériových čísel, šarží, exspirace a umístění skladových
položek. Složené skladové karty s kusovníky. Možnost výdeje
do záporného stavu skladu, přepočet cen pro zaúčtování
algoritmem Inventarizace dokladů ve skladech. Komunikace
s terminály PSION, CipherLab, Unitech.
OBCHODNÍ SYSTÉM
Tvorba nabídek a poptávek, objednávek přijatých i vydaných,
sledování vykrytí a rezervací, automatické sestavování
objednávek dle různých kritérií, generování navazujících
dokladů. Propracovaný systém tvorby prodejních cen
s využitím modulů zákaznických cen, akčních cen, modifikace
cenových skupin, slevy a přirážky položkové a dokladové. Šest
základních cenových skupin. Podpora cizích měn. Kontrola
marží, slev a prodejů pod nákupní cenou. Sledování platební
morálky partnerů s nastavením kreditů. Prodej i fakturace
z modulu KASA.
SYSTÉMY DUNA
DUNA PROFI
ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
DPH
POKLADNA
BANKA
POHLEDÁVKY
ZÁVAZKY
PERSONALISTIKA
MAJETEK
CESTY
POŠTA
ÚLOLY
ČÍSELNÍKY
SERVISNÍ AKCE
FAKTURACE
KASA
ZAKÁZKY
VÝROBA
SKLADY A VÝKONY
OBJEDNÁVKY
NABÍDKY A POPTÁVKY
MZDY
* pouze seznam bankovních účtů
www.DUNA.cz
VARIANTY SYSTÉMU DUNA
Program DUNA je možné vyzkoušet na bezplatné verzi DUNA
DEMO, kde jsou již připravená demonstrační data. Verze DEMO
TRIAL neobsahuje žádná data a je rovněž vhodná jako ostrá
verze pro nejmenší firmy nebo pro testovací účely.
U placených verzí si vybíráte kombinace ze tří skupin modulů.
K dispozici je skupina účetních modulů pro zpracování
účetnictví [označení U], další skupina účetních modulů pro
zpracování daňové evidence [D] a konečně skupina
obchodních a skladových modulů [O].
FAKTURACE, CIZÍ MĚNY A KURZOVÉ ROZDÍLY
Snadné je vystavování faktur v jakékoliv měně dle kurzovního
lístku, tisk faktur i v angličtině a němčině. Automatický
výpočet běžných i ročních kurzových rozdílů se současným
zápisem do evidence všeobecných účetních dokladů, včetně
přepočtu hodnoty faktur kurzem k rozvahovému dni.
INVESTIČNÍ MAJETEK A ODPISY
Lze evidovat majetek odepisovaný i neodepisovaný,
s jednotlivými technickými zhodnoceními. Ke každé kartě
majetku zaznamenávané vypočítané měsíční nebo roční
účetní a daňové odpisy. Odepisování lze přerušit.
SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Pro smluvní zákazníky jsou připravená úvodní školení pro
různé profese. V pracovní dny je k dispozici několik linek HOT
LINE, kde dotazy k software zodpovídají jednotliví specialisté.
Pro složitější dotazy existuje e-mailová poradna. Nové verze
software jsou k dispozici vždy nejdříve na webu. Některé
zásadní nové verze nebo na žádost zákazníka jsou rozesílané
poštou na CD.
DUNA PROFI KOMPLET
DUNA ÚČTO
DUNA ÚČTO KOMPLET
DUNA DE
Pro výukové účely je k dispozici bezplatná školní verze.
Pro prohlížení a analyzování uložených dat můžete používat
neomezeně prohlížecí verze [RO].
Pro práci na jednom počítači je určena základní licence
software. Pro práci na dalších stanicích nebo samostatných
počítačích je nutné pořídit tzv. další licence k základní licenci.
Většinu kombinací placených licencí systému DUNA lze
i pronajímat na 3 nebo 6 měsíců.
DOPORUČENÁ KONFIGURACE POČÍTAČE
procesor
operační paměť (RAM)
ovládání
volné místo na HDD
CD-ROM mechanika
monitor
tiskárny
síťové připojení
operační systém
internetové připojení
DUNA DE KOMPLET
min. 2 GHz, Pentium DC, AMD Athlon 64 X2 nebo vyšší
od 4 GB
klávesnice a myš
200 MB
libovolná i DVD-ROM
rozlišení min. 1024 x 768
inkoustové i laserové obvyklých výrobců s pamětí,
procesorem i v GDI provedení
Ethernet karta, 1 Gb/s
Windows Vista, Windows 7
vhodné pro získání on-line podpory
DUNA OBCHOD
*
DUNA MZDY
Download

prospekt