OZIMÁ PŠENICE
Beduin
Středně raná, potravinářská | NOVINKA
Registrace: ČR 2011, SR 2011
Nová středně raná potravinářská odrůda
Výnos zrna v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2008–2010
Velmi vhodná pro pěstování po pšenici
115
Velmi vysoký výnos při nízkých vstupech
Výnos zrna (%)
Vynikající zdravotní stav
Odrůda odolná vůči poléhání
Cubus
Akteur
105
100
95
Potravinářská kvalita
pekařská jakost chlebová
výborné mlynářské a pekařské parametry
vysoký obsah dusíkatých látek a vysoká hodnota
Zelenyho testu, stabilní obsah kvalitního lepku
velmi dobrá objemová hmotnost a stabilní číslo poklesu
ideální poměr P/L a vysoká energie W
Alveograf
Beduin
Biscay
110
Výborné mlynářské a pekařské parametry
Energie
(W)
310
Beduin
Odpor
(P)
84
Tažnost
(L)
96
Poměr
(P/L)
0,88
Zdroj: Výsledky zkoušek Mlým Kyjov, lokalita Hrubčice, sklizeň 2010
Výnos zrna
velmi vysoký výnos zrna při nízkých vstupech
velmi vysoký výnos zrna v registračních zkouškách
ÚKZÚZ 2008–2010 ve všech výrobních oblastech
středně velké zrno s HTZ 42 g
vysoký počet zrn v klase
90
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská
a bramborářská
Pozn.: Výnos zrna je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Biscay, Cubus, Akteur
v neošetřené variantě (Akteur nezobrazen v ŘVO - výnos 87 %)
Agronomické vlastnosti
středně raná odrůda se střední odnoživostí
středně vysoké rostliny odolné vůči poléhání
odrůda s vysokou produktivitou klasu
velmi vhodná pro pěstování po pšenici
velmi vhodná i pro časné setí
dobré přezimování s vysokou odolností vůči plísni sněžné
Zdravotní stav
odrůda odolná vůči chorobám pat stébel (gen Pch1)
vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase, braničnatce
v klase a běloklasosti
vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné
velmi dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem
Beduin
Výsledky registračních zkoušek ÚKZÚZ (2008–2010)
Výnos zrna
Kukuřičná
oblast
Odrůda
Beduin
Biscay
Cubus
Akteur
N
107
104
103
93
Řepařská
oblast
O
100
102
105
93
N
113
108
105
87
Obilnářská
a bramborářská oblast
N
O
113
106
104
105
102
101
94
94
O
105
107
102
90
Pozn.: Výnos zrna je uvedený v % na průměr kontrolních odrůd Biscay, Cubus, Akteur
N –neošetřená varianta, O – ošetřená varianta
Potravinářská kvalita
Číslo
poklesu
Obsah
NL
Zelenyho
test
Objemová
hmotnost
Vaznost
mouky
s
313
%
13,3
ml
52
g/l
774
%
57,0
Odrůda
Beduin
Měrný
objem
pečiva
ml
511
Padlí travní v klase
Listové skvrnitosti
Braničnatka plevová v klase
Rez pšeničná
Rez plevová
Běloklasost
Fuzariózy klasů
Plíseň sněžná
Stav po zimě
Poléhání - metání
Poléhání před sklizní
Délka rostlin
Začátek metání
Doba do zralosti
HTZ
9-1
7,3
7,4
7,5
6,9
9-1
7,1
6,6
7,3
5,2
9-1
6,0
6,4
6,4
6,8
9-1
5,8
4,7
4,5
4,5
9-1
7,1
6,9
6,9
7,5
9-1
6,8
6,3
5,1
5,8
9-1
8,7
7,7
8,2
7,2
9-1
8,2
7,7
6,6
7,1
9-1
7,5
6,7
6,8
7,4
9-1
8,0
7,5
7,8
7,8
9-1
7,2
6,8
7,5
8,3
9-1
8,8
9,0
8,8
8,6
9-1 ks/m2 cm
8,1 634 100
7,1 726 85
6,4 688 90
6,9 680 105
dny
149
151
149
153
dny
207
207
206
208
g
45
41
40
42
Hodnocení vlastností 9–1: 9 nejlepší, 1 nejhorší, Biscay, Cubus, Akteur kontrolní odrůdy
Počet produktivních klasů
Padlí travní na listu max
Odrůda
Beduin
Biscay
Cubus
Akteur
Padlí travní na listu – DC37
Významné hospodářské vlastnosti
Pěstování
Vhodnost pro pěstování s nízkými vstupy
Rajonizace: plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
Zařazení v osevním postupu: odrůda velmi vhodná pro pěstování po pšenici
Termín setí: odrůda vhodná i pro časný termín setí
Výsevek v MKS/ha podle výrobních oblastí a termínu setí
Oblast
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská,
bramborářská
15. 9.
20. 9.
25. 9. 30. 9.
3,8–4,3
3,2–4,0
3,5–4,3
5. 10.
10. 10. 20. 10. 30. 10.
4,0–4,5
3,8–4,5
4,1–4,7
Hnojení dusíkem
Regenerační
růstová fáze 21–25 (odnožování)
(je vhodné tuto dávku rozdělit na dvě aplikace)
1. produkční
růstová fáze 30–32 (začátek sloupkování)
2. produkční
růstová fáze 37–39 (objevení se posledního listu)
Kvalitativní
růstová fáze 49–51 (začátek metání)
50–70 kg N/ha
40–60 kg N/ha
20–30 kg N/ha
20–30 kg N/ha
Morforegulátory růstu
Vzhledem k tomu, že odrůda je odolná vůči poléhání není aplikace nutná
V případě intenzivního pěstování a podle stavu porostu lze moforegulátory použít v následujících případech:
Podpoření odnožování
růstová fáze 21 (začátek odnožování)
Srovnání odnoží
růstová fáze 30–31 (začátek sloupkování)
Fungicidní ochrana
Základní: dle infekčního tlaku chorob, růstová fáze 35–55 (sloupkování – metání)
Intenzivní pěstování:
1. ošetření
růstová fáze 29–37 (konec odnožování – sloupkování)
2. ošetření
růstová fáze 51–59 (metání)
Beduin pochází z německého šlechtitelského programu Nickerson, podobně jako odrůdy Ebi a Drifter
Kontakty na odborné poradce v regionech
ČECHY
Bc. Jaroslav Trávníček
tel.: 725 083 695
e-mail: [email protected]
Ing. Jiří Dubec, Ph.D.
tel.: 725 815 706
e-mail: [email protected]
MORAVA
Petr Procházka
tel.: 602 340 473
e-mail: [email protected]
Právně chráněná odrůda
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku
Držitel šlechtitelských práv:
Nickerson International Research SNC, Francie
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Sazečská 8, 108 25 Praha 10
tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262
e-mail: [email protected]
www.odrudynickerson.cz
Download

Beduin - Limagrain Europe