Hybridy KUKUŘICE
Katalog odrůd 2012
FAO 220 Z
GAUDIO
FAO 240 S
FAO 210 Z / 220 S
LIBRETTO
FAO 270 Z
SL ARISTO
FAO 240 Z / 250 S
SL GASPARO
FAO 230 S / 230 Z
DONCARLO
FAO 280 Z / 280 S
ISANTO
FAO 260 S
ADORNO
LEONELLO
www.fnagro.cz
FAO 220 Z
FAO 210 Z / 220 S
GAUDIO
SL ARISTO
Počet řad: 14–16
Počet řad: 14
NOVINKA 2011
HYBRIDY KUKUŘICE
Rychle dozrávající
Nejranější hybrid
GAUDIO je velmi raný zrnový hybrid
s excelentní odolností k poléhání. Tento
dvouliniový hybrid má rychlý počáteční
vývoj a mladé rostliny mají vysokou toleranci
k nízkým teplotám. Ranost kombinovaná se
špičkovým výnosem zrna o nízké vlhkosti
a rychlým dozráváním umožňuje jeho pěstování i ve vyšších oblastech. Dvouliniový
hybrid Gaudio je určen do obilnářské, bramborářské a pícninářské oblasti pěstování.
Dvouliniový hybrid ARISTO je nový, rychle
rostoucí zrnový hybrid. Extrémní ranost
umožňuje jeho pěstování i ve vyšších oblastech. Aristo má rychlý počáteční růst,
vysoký výnos zrna a vysokou koncentraci
energie. To umožňuje jeho využití i na siláž
a bioplyn. I přes vyšší rostliny má Aristo vynikající odolnost poléhání. Hybrid Aristo je
určen do obilnářské, bramborářské a pícninářské oblasti pěstování.
• Top výnosy kukuřice na zrno
• Nízká sklizňová vlhkost zrna
• Rychlé dozrávání rostlin
• Tolerantní k podmínkám pěstování
• Typ zrna mezityp
• Optimální výsevek 90–95 tis. zrn/ha
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoké výnosy na zrno
• Velmi dobrá odolnost vůči sněti kukuřičné
• Výborné uvolňování vody ze zrna
• Bezproblémové rané výmlaty
• Typ zrna tvrdý až mezityp
• Optimální výsevek 90–95 tis. zrn/ha
Zrno - velmi raná skupina 2005–2006
RH0111
EGZ 4116
EarlyStar
PR39H84
Patrick
Calas
PR39G12
9,3
8,8
24,7
2
103
102
101
100
99
25,2
25,7
26,2
Vlhkost zrna při sklizni (%)
26,7
27,2
NK Ravello
Heliostar
10,3
104
NX0724
SL ARISTO
GAUDIO
10,8
9,8
105
X0821B
Výnos zrna (%)
Výnos zrna (t/ha)
11,3
Zrno - velmi raná skupina 2008–2009
FAO 230 S / 230 Z
ISANTO
NOVINKA 2012
Počet řad: 10–12
HYBRIDY KUKUŘICE
Nová velmi raná silážka
ISANTO je nový velmi raný hybrid silážní kukuřice.
Ve státních odrůdových pokusech na Slovensku v letech
2008 a 2009 byl nejlepší z celého sortimentu velmi
raných materiálů. Kromě toho se Isanto vyznačuje velmi
dobrou stabilitou rostlin. Tento nový hybrid se dá využít
i pro pěstování na zrno. Isanto je určeno do obilnářské,
bramborářské a pícninářské oblasti pěstování.
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoký výnos celkové
suché hmoty
• Vysoká škrobnatost
• Využití na siláž i zrno
• Typ zrna mezityp
• Optimální výsevek
85–95 tis. zrn/ha
Silážní kukuřice ÚKSÚP 2008–2009 - velmi rané
115
ISANTO
raný
ISANTO
CE 5307
110
CE 5407
Výnos suché hmoty (rel. %)
pozdní
KWS 5133
X7V601
X8T303
105
LG 3225
ES Archimedes
SM 60436
PR39R86
100
Eduardo
Fabrikant
95
TA 5428/07
NK Magitop
90
41
42
43
44
Sušina (%)
45
30
31
32
33
Obsah škrobu (%)
34
3
FAO 240 S
LIBRETTO
Počet řad: 12–14
HYBRIDY KUKUŘICE
Robustní a výborně olistěný silážní hybrid
LIBRETTO je vysoce výnosný silážní hybrid určený pro
chovatele skotu s vysokou užitkovostí. Mohutná konstituce a velký kořenový systém jsou předpokladem odolnosti
k poléhání. Dvouliniový hybrid Libretto má dynamický
a velmi rychlý počáteční vývoj. Jeho vysoký a stabilní výnos silážní hmoty, vysoká koncentrace energie a vysoký
výnos energie z 1 ha jej předurčuje na výrobu bioplynu.
Libretto je určeno do výrobní oblasti obilnářské a bramborářské.
Silážní kukuřice 2005–2006 - rané (zdroj: ÚKSÚP Bratislava 2007)
21
PR39T13
LIBRETTO
Gilberto
Výnos celkové suché hmoty (t/ha)
20
Stuard
19
LG 3225
Fixiff
18
17
Inka
16
36
4
38
40
Sušina (%)
42
44
46
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Stabilní a vysoký výnos silážní hmoty
• Vysoká koncentrace energie
• Hybrid vhodný na výrobu
bioplynu
• Dobrý „stay-green“ efekt
• Typ zrna mezityp
• Optimální výsevek
90–95 tis. zrn/ha
FAO 240 Z / 250 S
DONCARLO
Počet řad: 14–16
HYBRIDY KUKUŘICE
Vysoký výnos zrna a velmi dobrý výnos
silážní hmoty s excelentní kvalitou
DONCARLO je hybrid určený k využití jak na zrno, tak
i na siláž. Vysoký podíl palic ve sklízené silážní hmotě, výborný
výnos zelené hmoty a excelentní kvalita silážní hmoty jej doporučují i k pěstování na výrobu bioplynu. Hybrid Doncarlo má
velmi vysokou odolnost poléhání, rychlý počáteční růst a velmi
dobrou odolnost vůči sněti kukuřičné (Ustilago maydis) a helmintosporiové skvrnitosti (Helmintosporium turcicum). V registračních zkouškách v rakouském AGES obsadil tento hybrid
druhé místo ve výnosu siláže. Velmi silný ,,stay-green efekt,,
u Doncarla umožňuje flexibilní termín sklizně, rostliny zůstávají
dlouho zelené. Lze jej pěstovat i v chladnějších polohách, kde
dosahuje vysokého vzrůstu a velmi dobrého výnosu zrna. Doncarlo je určen do obilnářské a bramborářské oblasti pěstování.
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Univerzální využití na zrno,
siláž i výrobu bioplynu
• Velmi vysoký výnos zrna
• Vysoká koncentrace energie
• Hybrid vhodný na výrobu
bioplynu
• Silný „stay-green“ efekt
• Typ zrna mezityp až zub
• Optimální výsevek
85–95 tis. zrn/ha
Kukuřice na zrno 2004–2007 (zdroj: Ages Rakousko)
110
NK Falcone
Delitop
NK Borage
105
Nerissa
DONCARLO
ES Beatle
Amadeo
Výnos zrna (%)
100
95
NK Ravello
Nuestro
Fuxxol
EarlyStar
PR39G12
DKC2949
Phantom
Energystar
90
85
-3
Salotto
Heliostar
-2
-1
0
1
2
Rozdíl (%) vlhkosti zrna ke standardnímu sortimentu (Lacta, Nuestro, PR39G12, Delitop)
5
FAO 260 S
LEONELLO
Počet řad: 14–16
HYBRIDY KUKUŘICE
Plastický hybrid kombinující vysoký výnos
a kvalitní siláž
LEONELLO je dvouliniový silážní hybrid, který poskytuje velmi kvalitní kukuřičnou siláž. Má výbornou odolnost
k poléhání a vynikající zdravotní stav.
Leonello je plastický k podmínkám pěstování. Ideální
hybrid pro chovatele skotu, kteří potřebují vyrobit dostatek kvalitní kukuřičné siláže s vysokým podílem zrna.
Hybrid je určen do řepařské, obilnářské a bramborářské
výrobní oblasti.
Silážní kukuřice 2006 - středně rané (zdroj: ÚKZÚZ Brno)
PR39R86
PR39T99
115
Masetto
LEONELLO
Výnos celkové zelené hmoty (%)
110
Authion LG 22.80
LG 3266
Ronaldinio
Frenzi
PR39G12
Doncarlo
105
Arrigo
Gavott
Fixiff
100
Kornadi CS
Nemesis
Touran
Aurelia
Romario
95
Eurostar
Fanfare
Delitop
Coxximo
90
29
6
30
31
Sušina (%)
32
33
34
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Využití na siláž, bioplyn
a LKS
• Kombinace vysokého výnosu
a kvality
• Nenáročný na podmínky
pěstování
• TOP kvalita kukuřice na siláž
• Typ zrna tvrdý až mezityp
• Optimální výsevek
85–95 tis. zrn/ha
FAO 270 Z
FAO 280 Z / 280 S
SL GASPARO ADORNO
Počet řad: 12–14
Počet řad: 14–16
HYBRIDY KUKUŘICE
Výnosný a zdravý
Zdravý a plastický
Raná zrnová kukuřice SL GASPARO má velmi
dobrou odolnost poléhání ve spojení s vysokými výnosy zrna. Tento dvouliniový hybrid prokazuje dobrou rezistenci proti sněti kukuřičné.
Výmlat je bezproblémový, výborně se uvolňuje
voda ze zrna, sláma se snadno zaorává. Využít
lze i na sklizeň LKS, případně na mačkané
vlhké konzervované zrno. Tolerance k půdním
podmínkám, přísuškům a chladným lokalitám
rozšiřuje zařazení tohoto hybridu do všech obilnářských a řepařských výrobních oblastí.
Středně raný hybrid ADORNO je určen
pro pěstování zejména na zrno. Má vysoký
výnosový potenciál, výbornou plasticitu
k výrobním podmínkám a špičkový zdravotní stav. Adorno vytváří robustní rostliny
s pevným stonkem a mohutným kořenovým
systémem, má výbornou odolnost k poléhání. Využit lze i na siláž. Hybrid Adorno je
doporučen k pěstování v oblastech obilnářské, řepařské a kukuřičné.
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoká adaptabilita k podmínkám pěstování
• Vysoký výnos zrna, snadný výmlat
• Dobrá rezistence proti sněti kukuřičné
• Typ zrna mezityp až zub
• Optimální výsevek 80–90 tis. zrn/ha
98
NX1005
Saari
Severo
X6S415
Ronaldinio
EGZ7206
Moncada
Anjou 277
96
27,5
28
28,5
Vlhkost zrna při sklizni (%)
8
6
4
ES Cobra
94
27
10
29
29,5
Subito
Zidane
KXA6536
Marcello
DKC3759 MAS21D
12
LG 23.07
Výnos zrna (%)
100
PR39W45
14
Danilo
SL
102
Marcello
Ambrosius
Morisat
PR39T45
GASPARO
ADORNO
104
Lámavost rostlin 2005–2006 (zdroj: ÚKSÚP)
Lámání rostlin (%)
Zrno - skupina II 2008 (zdroj: AGES Vídeň)
• Dvouliniový hybrid (Sc)
• Vysoký výnos zrna
• Vynikající zdraví a plasticita
• Výborné uvolňování vody ze zrna
• Výborná odolnost poléhání
• Typ zrna tvrdý až mezityp
• Optimální výsevek 80–90 tis. zrn/ha
2
7
HYBRIDY KUKUŘICE - F&N Agro-osiva
Hybrid
Typ
Gen.
hybridu modif.
Sc
ne
Užití ( - vhodné, - nevhodné)
FAO
siláž
zrno
zrno
CCM
LKS
siláž
bioplyn
220
210
SL ARISTO
Staygreen
Typ zrna
Rajonizace
Optimální
hustota
(tis. rostlin/ha)
VJ
(tis. ks/VJ)
přech.
M-Z
PBO
90–95
50
PBO
90–95
50
PBO
85–95
50
M
BO
90–95
50
M-Z
BO
85–95
50
BOŘ
85–95
50
Nový rychle rostoucí zrnový hybrid s extrémní zralostí, dává vysoké výnosy zrna s vysokou koncentrací energie
Sc
ne
220
GAUDIO
přech.
M
Velmi raný výnosný zrnový hybrid s rychlým počátečním vývojem, nenáročný na podmínky pěstování
Sc
ne
230
230
ISANTO
přech.
M
Nový silážní hybrid s vysokým výnosem kvalitní siláže, vysoký výnos škrobu, vhodná i pro využití na zrno
Sc
ne
240
LIBRETO
dobrý
Robustní a bohatě olistěná silážní kukuřice, stabilní výnos s vysokou koncentrací energie
Sc
ne
250
240
DONCARLO
silný
Hybrid k dvojímu využití, vysoký výnos zrna, velmi dobrý výnos silážní hmoty s excelentní kvalitou siláže
Sc
ne
260
LEONELLO
silný
T-M
Nenáročný silážní hybrid, velmi kvalitní siláž s vysokou stravitelností, obsahem škrobu a vynikajícím zdravotním stavem
Sc
ne
270
SL GASPARO
silný
M-Z
OŘ
80–90
50
T-M
OŘK
80–90
50
Adaptabilní zrnová kukuřice s výbornou rezistencí sněti kukuřičné a vysokým výnosem zrna
Sc
ADORNO
ne
280
280
silný
Mohutný zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, vynikající zdraví a plasticita
F&N Agro Česká republika s.r.o.
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
tel.: 283 871 701, fax: 283 871 703
www.fnagro.cz
Prodej hybridů kukuřice:
Ing. Pavel Šitner
tel.: 602 742 757
e-mail: [email protected]
Download

Katalog ve formátu PDF ke stažení zde.