Krajská komise Matematické olympiády
V Ostravě 12. září 2014
64. ročník Matematické olympiády
Školní rok 2014/2015
Vážení kolegové,
seznamujeme Vás s organizací 64. ročníku Matematické olympiády.
Termíny konání MO ve školním roce 2014/2015:
A
B, C
P
I. kolo
školní kolo
II. kolo
krajské
III. kolo
ústřední
9. 12. 2014
13. 1. 2015
22. – 25. 3. 2015
22. 1. 2015
31. 3. 2015
---
---
leden 2015
bude upřesněno
25. – 27. 3. 2015
Termíny pro odevzdání vypracovaných úloh domácích části školního kola:
Kategorie A:
1. 12. 2014
Kategorie B, C:
12. 1. 2015
Kategorie P:
15. 11. 2014
Hodnocení: 1 – výborně; 2 – dobře; 3 – nevyhovuje.
Do školního kola postupuje ten, kdo má aspoň čtyři úlohy ohodnoceny jako výborné nebo dobré.
V tomto kole budou ve stanoveném čase (4 hodiny) samostatně řešeny tři úlohy. Nejlepší účastníci
(ne nutně všichni úspěšní řešitelé) budou pozváni do krajského kola a budou řešit během čtyř hodin
čtyři úlohy. V kategoriích A a P se koná ústřední kolo, z vítězů se pak vybere družstvo České
republiky na mezinárodní olympiádu.
Do kategorie P se studenti přihlašujte pomocí webového rozhraní https://mo.mff.cuni.cz/p/submit/.
Teoretické i praktické úlohy se odevzdávají tamtéž. Webové rozhraní bude zprovozněno v průběhu
měsíce září a stejně tak bude zveřejněn i termín konání krajského kola (leden 2015).
Oficiální stránky KK MO pro Moravskoslezský kraj jsou http://jcmf.vsb.cz/mo, pod stránkami
JČMF pobočka Ostrava. Na těchto stránkách naleznete seznam střediskových gymnázií, složení KK
MO a kontaktní adresy, aktuální informace.
Od tohoto ročníku MO došlo ve složení KKMO ke změně, garantem kategorie A je Mgr. Petr
Vodstrčil, Ph.D., [email protected], člen katedry aplikované matematiky Fakulty
elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.
Přednášky pro studenty k řešení úloh domácího kola Matematické olympiády kategorií A, B a C
proběhnou v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě následovně:
Kategorie A: 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12. 2014, od 15.15 hod učebna K204
Kategorie B: 7. 10., 21. 10., 4. 11. 2014, od 15:15 hod, učebna D204
Kategorie C: 7. 10., 21. 10., 4. 11. 2014, od 15:15 hod, učebna D208
Ve dnech 17. 10. a 24. 10. 2014 na Přf OU (čas a učebny budou ještě upřesněny).
Mnoho zdaru přeje Vaše
KK MO
Download

Úvodní leták se základními informacemi k 64. ročníku MO