Kandidátní listina
pro volby do Zastupitelstva Statutárního města Liberec
Liberec
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
typ volební strany:
Sdružení politického hnutí Změna, Strany zelených
a nezávislých kandidátů
název volební strany:
Změna pro Liberec
Kandidáti:
Poř.
č.
Jméno a příjmení
Věk
1.
Mgr. Jan Korytář
42
2.
PhDr.Jaromír
Baxa, Ph.D.
32
3.
Ing. Karolína Hrbková
32
Povolání
ekolog, politik, zakladatel
Krajského protikorupčního
pracoviště o.p.s., předseda
spolku Čmelák, koordinátor
prvního libereckého
referenda proti prodeji
letiště a TSML, zastupitel
města Liberec, kandidát
na primátora
ekonom, vysokoškolský
učitel a vědecký pracovník
Univerzity Karlovy,
předseda osadního výboru
Vesec, zastupitel města
Liberec a bývalý náměstek
primátora pro ekonomiku
zahradní architektka,
zastupitelka města Liberec,
předsedkyně výboru
pro rozvoj a územní
plánování, iniciátorka
zachování zahrádkářských
osad v novém územním
plánu, kandidátka na
náměstkyni pro životní
prostředí a územní
plánování
Část obce
(nečlení-li se
obec na části název obce)
Název politické strany
či politického hnutí,
jehož je kandidát
členem, popř. údaj
"bez politické
příslušnosti"
Název politické
strany či politického
hnutí, které
kandidáta navrhlo,
nebo údaj, že jde
o nezávislého
kandidáta
Liberec XV –
Starý Harcov
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
Liberec XXV
- Vesec
Strana zelených
Strana
zelených
Liberec VII –
Horní
Růžodol
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bc. Zuzana
Kocumová
Prof. Ing. Josef
Šedlbauer, Ph.D.
MUDr. Kateřina
Absolonová
Mgr. Ondřej Petrovský
Mgr. Zuzana
Tachovská
PhDr. Mgr. Ivan Langr
35
45
48
33
43
42
statutární náměstkyně
hejtmana LK pro resort
zdravotnictví, tělovýchovy
a sportu, zastupitelka
města Liberec, členka
komise sportovců Českého
olympijského výboru,
bývalá reprezentantka ČR
vědec a vysokoškolský
učitel, zastupitel města
Liberec, předseda dozorčí
rady Krajské nemocnice
Liberec, předseda správní
rady Společnosti pro
Jizerské hory
dětská lékařka alergoložka, předsedkyně
komise pro zdraví a
prevenci sociálně
patologických jevů,
předsedkyně klubu
zastupitelů Změny
pro Liberec, spoluautorka
návrhu na omezení
hazardu v Liberci
ředitel Nadace
pro záchranu a obnovu
Jizerských hor, vedoucí
skautského oddílu,
zastupitel města Liberec,
místopředseda komise pro
rozvoj a strategické
plánování
zastupitelka města Liberec,
členka výboru pro školství,
výchovu a vzdělávání,
předsedkyně sdružení Lidi
pro Liberec, tisková mluvčí
spolku Změna pro Liberec
sociolog, novinář, tiskový
mluvčí ZOO Liberec, autor
studie ,,Systémová
korupce v Liberci“
Liberec XV –
Starý Harcov
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
Strana zelených
Strana
zelených
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Strana zelených
Strana
zelených
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
Strana zelených
Strana
zelených
Liberec VIII
– Dolní
Hanychov
Liberec I –
Staré Město
Liberec VI Rochlice
Liberec XIV Ruprechtice
Liberec XXII
– Horní
Suchá
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pavla Haidlová
Jiří Čeček
Ing. Marie Pavlová
Pavel Felgr
Ing. Alena
Dvořáčková
MUDr. Jiří Vytiska
Bc. Halina Doležalová
Ing. Milan Porš
Josef Pilnáček
Ladislav Kořínek
50
58
70
42
57
63
48
53
54
56
podnikatelka – repliky
historického skla,
předsedkyně Spolku
přátel Ostašova, členka
výboru pro rozvoj
a územní plánování
překladatel a publicista,
člen komise
pro partnerskou
spolupráci a cestovní
ruch
ekonomka, bývalá
zastupitelka města
Liberec za ČSSD,
členka kontrolního
výboru, dříve ředitelka
školy ISŠ Na Bojišti
Liberec XXII
– Horní
Suchá
správce IT, koordinátor
projektu Rekonstrukce
státu v Libereckém kraji,
předseda spolku Změna
pro Liberec
referentka
Specializovaného
finančního úřadu,
předsedkyně sdružení
Staré Město Liberec,
členka finančního
výboru
lékař, primář plicního
oddělení v Krajské
nemocnici Liberec,
dlouholetý zastupitel
městského obvodu
Vratislavice n. N.
zdravotní sestra
v Krajské nemocnici
Liberec,
spoluzakladatelka
hospicového hnutí
v Liberci
podnikatel, předseda
Společnosti občanů
Machnína, odpůrce
průmyslové zóny
v Machníně
IT specialista, člen
sdružení Staré Město
Liberec
stavební technik,
předseda občanského
sdružení D.R.A.K., které
se věnuje zdravotně
postiženým občanům
Liberec VI Rochlice
Liberec VI Rochlice
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Strana zelených
Strana
zelených
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Liberec I –
Staré Město
Liberec I –
Staré Město
Liberec XXX
–
Vratislavice
Liberec XIV
–
Ruprechtice
Liberec
XXXIII –
Machnín
Liberec I Staré Město
Liberec VII –
Horní
Růžodol
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
20.
Mgr. Květa
Morávková
47
21.
Daniel Horáček
41
22.
Jana Novotová
Jahodová
41
23.
Ing. Martin Cicvárek
48
24.
Ing. arch Jana
Janďourková
Medlíková
38
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ing. Petr Červa, Ph.D.
Mgr. Markéta
Puzrlová
PhDr.Jan Činčera,
Ph.D.
Mgr. Martina
Burešová
Ing. Victor Robert
Šálek
Ing. arch. Marie
Procházková
Ing. Mgr. Jan Kubeš
33
37
botanička, předsedkyně
ZO ČSOP Armillaria,
zastupitelka
města Liberec,
propagátorka
udržitelného rozvoje,
třídění a recyklace
odpadů,
místopředsedkyně
Asociace neziskových
organizací LK
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Strana zelených
Strana
zelených
Liberec XXI
-Rudolfov
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Liberec XXV
– Vesec
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Bez politické
příslušnosti
Politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Liberec XII
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Liberec
XXIII- Doubí
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Liberec XIV Ruprechtice
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Liberec IStaré Město
Liberec IV
bez politické
příslušnosti
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
podnikatel v oblasti
průmyslové
automatizace
projektant, člen výboru
pro rozvoj a územní
plánování
Liberec XIV
–
Ruprechtice
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
Liberec XIV Ruprechtice
politické hnutí
Změna
politické hnutí
Změna
programátor, propagátor
Liberec XIV
–
bez politické
politické hnutí
OSVČ – chiropterolog a
oprava kulturních
památek, celostátní
koordinátor Mezinárodní
noci pro netopýry
podnikatelka, majitelka
pekařství a cukrářství
Jahůdka
podnikatel v energetice,
člen rady Aeroklubu
Liberec
architektka
vědec a vysokoškolský
učitel, prosazuje
transparentnost
městských společností,
vyhrál soudní spor
o přístup k informacím
se společností
Liberecká IS ve
vlastnictví města Liberce
majitelka kavárny a
čajovny
41
vysokoškolský učitel
41
projektová manažerka,
předsedkyně spolku
Krajina a zahrada
71
předseda
představenstva
Stavebního bytového
družstva Pozemní
stavby Liberec
37
architektka, OSVČ
34
manažer
středoškolská učitelka
32.
Mgr. Aneta
Rozkovcová
39
33.
Ing. Pavel Riss
50
34.
Ing. František
Chalupný
69
35.
Ing. Petr Henych
53
Liberec XIV Ruprechtice
Liberec VI –
Rochlice
Liberec I –
Staré
Město
Liberec XXIII
- Doubí
Liberec
XV –
Starý
Harcov
Liberec V Kristiánov
36.
Ing. Hana
Fialová, CSc.
55
cyklodopravy v Liberci
Ruprechtice
podnikatelka
ve stavebnictví,
terapeutka a cvičitelka
Liberec XIV Ruprechtice
příslušnosti
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
bez politické
příslušnosti
nezávislý
kandidát
bez politické
příslušnosti
politické hnutí
Změna
jógy
37.
Ing. Martin Švancar
44
38.
prof. Ing. Bohdana
Marvalová, CSc.
67
39.
MUDr. Vladislav
Chvála
61
manažer technických
projektů
v elektrotechnice, člen
správní rady Společnosti
pro Jizerské hory, člen
Podkrkonošského
symfonického orchestru
vysokoškolská učitelka,
profesorka TUL pro obor
Aplikovaná mechanika,
nositelka Zlaté medaile
TUL za zásluhy
o vzdělání a demokracii
lékař, rodinný terapeut,
zakladatel a vedoucí
Střediska komplexní
terapie v Liberci, oceněn
jako Lékař roku 2010,
zastupitel města
Liberec, spoluautor
návrhu na omezení
hazardu v Liberci
Liberec XIII Doubí
Liberec I –
Staré Město
Liberec IV Perštýn
Zmocněnec volební strany:
Ing. Jakub Macek
……………………………………
F. L. Čelakovského 4278/7, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou
………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu
Náhradník zmocněnce:
Anna Kšírová
……………………………………
Táborská 357/7, Liberec VIII – Dolní Hanychov
………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu
………………………………………………
podpis zmocněnce
Osoba oprávněná jednat jménem politického hnutí Změna:
Mgr. Jan Korytář, předseda
…………………………………………………
podpis předsedy
Osoby oprávněné jednat jménem Strany zelených:
Tomáš Průša, 3. místopředseda
…………………………………………………
podpis místopředsedy
Jana Drápalová, 1. místopředsedkyně
…………………………………………………
podpis místopředsedkyně
V Liberci dne 27. července 2014
Přílohy: prohlášení kandidátů
Schváleno kandidátem
Download

Kandidátka - Změna pro Liberec