ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)
PROJESİ
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Müh. Ersen ÜNSAL
Daire Başkanı
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
İÇERİK
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
•
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürün Kayıt Bilgileri
•
Ürün Takip Sistemi – Amaç
•
Ürün Takip Sistemi - Hedefler
•
Ürün Takip Sistemi - Paydaşlar
•
Ürün Takip Sistemi – Kurgulanan Süreç
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
TIBBİ CİHAZ FİRMA BİLGİLERİ
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Tıbbi Cihaz Firma Bilgileri
4000
3500
3000
1333
1312
2270
2297
2500
2000
1500
1000
500
0
2013
İthalatçı
İmalatçı 2014
Ruhsatlı Tıbbi Cihaz Merkez Sayıları
6000
5542
5345
5000
4000
3000
2000
1000
230
648
280
705
0
2013
2014
Optisyenlik Müessesi
Ortez Protez Uygulama Merkezi
İşitme Cihazı Uygulama Merkezi
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
TIBBİ CİHAZ SAYILARI
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Tıbbi Cihaz Sayıları
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.786.474
1.839.208
1.500.000
1.000.000
500.000
1.208.212
1.351.054
0
2013
İmal Tıbbi Cihaz
2014
İthal Tıbbi Cihaz
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
KOZMETİK FİRMA SAYISI
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Kozmetik Firma Sayısı
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
4.037
2.000
1.500
1.000
1.764
500
0
2012
2014
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
KOZMETİK ÜRÜN SAYISI
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Kozmetik Ürün Sayısı
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
361.997
150.000
100.000
229.766
50.000
0
2012
2014
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Ürün Takip Sisteminin Amacı Nedir?
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerin tekil bazlı
takibi ile;
ithal edilen ürünlerin gümrükten
geçişinden itibaren, son kullanıcıya kadar
tüm süreçlerin takip edilmesi
yurt içinde üretilen ürünlerin piyasaya
arzından itibaren, son kullanıcıya kadar
tüm süreçlerin takip edilmesi
ihraç edilen ürünlerin sayısal verilerinin
tutulması
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Ürün Takip Sistemi Projesi (ÜTS) - Hedefler
ÜN TAKİP SİSTEMİ
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Güvenli Ürüne
Erişim
Etkin Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
Ekonomik
Katkı
Politika
Belirleme
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Güvenli Ürüne Erişim
•
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin üretim veya
ithalatından, son kullanımına kadar tüm süreçlerinin
takip edilmesiyle güvensiz olan ürünler tespit
edilebilecektir.
•
Hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadaki
dolaşımı engellenebilecektir.
•
Ürünlere yönelik yapılan test ve kontroller ile nakliye
ve depolama koşulları kayıt altına alınabilecektir.
•
Tıbbi cihazların envanter, bakım onarım, kalibrasyon
ve garanti süreçlerinin doğru bir şekilde takibi
sağlanabilecektir.
Güvenli
Ürüne Erişim
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Etkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
• Piyasadaki güvensiz ürünlerin tespiti ve geri
çekme işlemlerinin etkin bir şekilde
yapılması sağlanabilecektir.
• Kullanılan
ürünlerin
nereden
edildiğinin takibi yapılabilecektir.
temin
Etkin Piyasa
Gözetimi ve
Denetimi
• Son kullanıcıların ve vatandaşların da proje
kapsamında geliştirilecek uygulamalar ile
(akıllı telefonlar v.s) kullandıkları ürünler
hakkında temel bilgilere erişimi sağlanacak
ve geri bildirimler alınabilecektir.
• İnsan marifeti ile yapılan denetimlerin bir
kısmı sistem tarafından anlık yapılabilecektir.
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Politika Belirleme
• Kısa ve uzun vadeli planlamalar yapılabilecek ve
sağlık politikalarının belirlenmesinde
kullanılabilecektir.
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
• Ürünlerin ülke ekonomisine katkısı ayrı ayrı
ölçülebilecektir.
• Sistemden elde edilecek olan istatistiki veriler ile
üretim ve stok politikaları oluşturulabilecektir.
• Vücuda implante edilen cihazlar kıyaslanabilecek
ve buna göre politikalar oluşturulabilecektir.
• Geri ödemede ürün hareketliliği bilgisinin
eksikliğinden kaynaklanan sorunlar
çözümlenebilecektir.
Politika
Belirleme
• Sistemde kayıtlı olan envanterle birlikte acil ve
olağanüstü durumlarda daha hızlı ve stratejik
kararlar alınabilecektir.
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Ekonomik Katkı
• Kayıt dışı üretilen ürünlerin ve aksesuarlarının
piyasada dolaşımı engellenecektir.
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
• Tıbbi cihazlarda kullanılacak yedek parçaların
da takibi yapılacağından konu ile ilgili sıkıntılar
çözülecektir.
• Firmalar ve sahip olduğu ürünlerin envanter
takibi yapılacağından kaçak ürünlerin dolaşıma
girmesinin önüne geçilebilecektir.
Ekonomik
Katkı
• Farklı bölgelerde aynı ürünler için uygulanan
farklı fiyat uygulamaları takip edilebilecektir.
• Tıbbi cihazların üretim ve ithalatındaki vergi
politikalarının belirlenmesine katkı
sağlayacaktır.
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Ürün Takip Sistemi Projesi - Paydaşlar
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Paydaşlar
Amaç ?
Ürünlerin piyasaya arzından
itibaren takibinin sağlanması
amacı ile; üretici/ithalatçı,
distribütör/satıcı,
kullanıcı/hastane ve ilgili
kamu kurumları arasında bir
iletişim ağı oluşturmak.
ÜTS
TITCK
TÜBİTAK-Bilgem
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
KAYIT SİSTEMLERİ
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
2016
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
Sistemin Ülkemize Sağlayacağı Katkı ve Faydalar
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Belirlenebilir Sağlık
Politikası
Tüketici Güvenliği
Daha Etkili Piyasa
Gözetim Denetimi
Hasta Güvenliği
Güvenli Ürün Dolaşımı
Şeffaf Pazar
ÜTS Abant Çalıştayı-10.09.2014
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Müh. Ersen ÜNSAL
Daire Başkanı
E-posta: [email protected]
Download

Tıbbi Cihaz Firma Bilgileri - ÜTS