SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH DIVADEL
PRAŽSKÝCH V SEZONÁCH 1950/1951 AŽ 1971/1972
sestavila: Mgr. Jitka Neureuterová
1
Soupis proměn hereckého souboru Městských divadel pražských v letech 1950-1972
- zahrnuje sezony 1950/1951 – 1971/72
- délka trvání angažmá hereček a herců souboru je bráno pouze jako činnost na hlavní
pracovní poměr, nezohledňuje následné kontinuální účinkování jako pracující
důchodkyně/důchodce
- obsah:
1. Počátek (1950/1951)
a) Herečky a herci přicházející z původních Městských divadel pražských
b) Herečky a herci přicházející z Realistického divadla
c) Herečky a herci přicházející z ostatních divadel
2. Padesátá léta – příchod/odchod po sezonách
a) 1950/1951
b) 1951/1952
c) 1952/1953
d) 1953/1954
e) 1954/1955
f) 1955/1956
g) 1956/1957
h) 1957/1958
i) 1958/1959
j) 1959/1960
3. Šedesátá léta – příchod/odchod po sezonách
a) 1960/1961
b) 1961/1962
c) 1962/1962
d) 1963/1964
e) 1964/1965
f) 1965/1966
2
g) 1966/1967
h) 1967/1968
i) 1968/1969
j) 1969/1970
4. Fúze s Divadlem ABC (1962) – sezona 1962/1963
5. Sedmdesátá léta – příchod/odchod po sezonách
a) 1970/1971
b) 1971/1972
6. Stav hereckého souboru MDP v závěrečné sezoně 1971/1972
3
1. Počátek (1950/1951)
a) Herečky a herci přicházející z původních Městských divadel pražských:
Jaroslava Adamová
Marie Bendová
Svatopluk Beneš
Gustav Hilmar
Miroslav Homola
Rudolf Hrušínský st.
Jaromír Jánský
Eva Kavanová
Ladislav Kulhánek
Marie Lukášová
Radovan Lukavský
Zdeněk Martínek
Jaroslav Marvan
Marie Rosůlková
Jindřich Stanislav Strnad
Josef Šmíd
Jaroslav Vávra
Bedřich Vrbský
Richard Alois Záhorský
Erik Zámiš
Miluše Zoubková
b) Herečky a herci přicházející z Realistického divadla:
Zdeněk Jelínek
Nina Jiránková
Irena Kačírková
Lubomír Lipský
Miroslav Musil
Alexandra Myšková
Jiřina Petrovická
Ludmila Píchová
4
Jarmila Smejkalová
Bohumil Švarc
Jiří Vršťala
c) Herečky a herci přicházející z ostatních divadel:
Světla Amortová – Divadlo státního filmu
Štěpán Bulejko – Městské oblastní divadlo Pardubice
Jaroslav Cmíral – Městské oblastní divadlo Pardubice
Eduard Dubský – Divadlo státního filmu
Josef Kemr – Městské oblastní divadlo Praha-Libeň
Miloš Kopecký – Národní divadlo v Praze
Magda Kopřivová – D46
Heda Marková – Městské oblastní divadlo Pardubice
František Miška – Divadlo státního filmu
Eva Svobodová – Divadlo státního filmu
Stanislav Sedláček – Městské oblastní divadlo Kolín
Jarmil Škrdlant – Městské divadlo v Plzni
Václav Voska – Národní divadlo v Praze
5
2. Padesátá léta – příchod/odchod po sezonách
a) 1950/1951
1) Příchod (odkud) – zpracováno v bodě 1.
2) Odchod (kam)
Jaroslava Adamová – Divadlo Hl. města Prahy
Světla Amortová – Ústřední divadlo armády
Miloš Kopecký – Armádní umělecké divadlo
Zdeněk Martínek – Městské divadlo pro mládež
Jiřina Petrovická – Národní divadlo v Praze
Stanislav Sedláček – Divadlo Hl. města Prahy
Erik Zámiš – Krajské oblastní divadlo Varnsdorf
Miluše Zoubková – Ústřední divadlo armády
b) 1951/1952
1) Příchod (odkud)
Nina Bártů – Východočeské divadlo Pardubice
Josef Beyvl – Státní divadlo Brno
Vladimír Leraus – Ústřední divadlo armády
Dana Medřická – Ústřední divadlo armády
Karel Pavlík – Ústřední divadlo armády
Zora Polanová – Divadlo státního filmu
Marie Rýdlová – Ústřední divadlo armády
2) Odchod (kam)
Jaromír Jánský – důchod?
Eva Kavanová – mimo divadlo
Vladimír Leraus – Národní divadlo v Praze
c) 1952/1953
1) Příchod (odkud)
Růžena Lysenková – Divadlo státního filmu
Zdenka Procházková - Divadlo státního filmu
Jaromír Spal – Divadlo státního filmu
Jan Otakar Martin – Divadlo státního filmu
2) Odchod (kam)
6
Marie Rýdlová - důchod
d) 1953/1954
1) Příchod (odkud)
Josef Šidlichovský – Vesnické divadlo
2) Odchod (kam)
Nina Bártů – Krajské oblastní divadlo Varnsdorf
Jaroslav Marvan – Národní divadlo v Praze
Ludmila Píchová – Divadlo satiry
Jarmil Škrdlant – Vesnické divadlo
e) 1954/1955
1) Příchod (odkud)
Josef Bek – Krajské oblastní divadlo Olomouc
Vítězslav Boček – Divadlo hl. města Prahy v Karlíně
Jana Koulová – Městské oblastní divadlo Kolín
Jarmila Švabíková – Divadlo československé armády
Milada Želenská-Frýdová - ? (dohledat kam)
2) Odchod (kam)
Jan Otakar Martin – důchod (PRDUCH)
f) 1955/1956
1) Příchod (odkud)
Eduard Cupák – Armádní umělecké divadlo
Jaroslav Raušer – Krajské oblastní divadlo Olomouc
2) Odchod (kam)
g) 1956/1957
1) Příchod (odkud)
Nina Bártů – Krajské oblastní divadlo Varnsdorf
Karel Beníško – invalidní důchod
Miroslav Macháček – Jihočeské divadlo České Budějovice
Jaroslava Skorkovská-Kučerová – Ústřední divadlo armády
2) Odchod (kam)
7
Radovan Lukavský – Národní divadlo v Praze
h) 1957/1958
1) Příchod (odkud)
Blanka Bohdanová – Krajské oblastní divadlo Pardubice
Miloš Vavruška – Divadlo Jiřího Wolkera
2) Odchod (kam)
Josef Šidlichovský – důchod
Josef Šmíd - důchod
i) 1958/1959
1) Příchod (odkud)
Otto Šimánek – Státní divadlo Ostrava
Miluše Zoubková – D34
2) Odchod (kam)
Eduard Cupák – Divadlo S. K. Neumanna
Gustav Hilmar – důchod
Magda Kopřivová – důchod
Miroslav Macháček – Národní divadlo v Praze
Jiří Vršťala – pracovní odchod od Východního Německa
j) 1959/1960
1) Příchod (odkud)
Rudolf Deyl ml. – Divadlo ABC
František Holar – D34
Miriam Hynková – DAMU
Petr Kostka – DAMU (není absolvent)
Vladimír Salač – Divadlo státního filmu (Karlín?)
2) Odchod (kam)
Blanka Bohdanová – Divadlo E. F. Buriana
Rudolf Hrušínský st. – Národní divadlo v Praze
Heda Marková – úmrtí
Dana Medřická – Národní divadlo v Praze
Jaroslav Vávra - úmrtí
8
3. Šedesátá léta – příchod/odchod po sezonách
a) 1960/1961
1) Příchod (odkud)
Hana Kreihanslová – Divadlo V. Nezvala Karlovy Vary
Aglaia Morávková – Východočeské divadlo Pardubice
2) Odchod (kam)
Nina Bártů – Horácké divadlo Jihlava
Vítězslav Boček – úmrtí
Bedřich Vrbský - důchod
b) 1961/1962
1) Příchod (odkud)
Eduard Cupák – Divadlo S. K. Neumanna
Vlastimil Hašek – Divadlo Na zábradlí
Ota Sklenčka – Ústřední divadlo armády
2) Odchod (kam)
Milada Želenská-Frýdová – důchod
c) 1962/1963 – herci mimo fúze s Divadlem ABC
1) Příchod (odkud)
Jana Drbohlavová – Divadlo na Fidlovačce
Libuše Švormová – Východočeské divadlo Pardubice
2) Odchod (kam)
Marie Bendová – důchod
Miriam Hynková – Státní divadlo v Brně
Vladimír Klemens – důchod
Lubomír Kostelka – volná noha
Ladislav Kulhánek – důchod
Marie Lukášová – úmrtí
Rudolf Pellar – Čs. film Praha
Zlatomír Vacek – Státní divadlo Brno
d) 1963/1964
1) Příchod (odkud)
9
Jiří Bruder – Divadlo na Fidlovačce
2) Odchod (kam)
Jaroslava Skorkovská-Kučerová - důchod
e) 1964/1965
1) Příchod (odkud)
František Němec - DAMU
2) Odchod (kam)
Josef Kemr – Národní divadlo v Praze
f) 1965/1966
1) Příchod (odkud)
Milan Stehlík – DAMU
Dana Syslová – DAMU
Ladislav Trojan – Realistické divadlo
2) Odchod (kam)
Jiřina Bohdalová – volná noha
Vladimír Hrubý – volná noha
Václav Trégl - důchod
g) 1966/1967
1) Příchod (odkud)
Carmen Mayerová – Divadlo Vítězného února Hradec Králové
2) Odchod (kam)
h) 1967/1968
1) Příchod (odkud)
2) Odchod (kam)
Eduard Cupák – volná noha
Rudolf Deyl ml. – úmrtí
Zdenka Procházková - emigrace
i) 1968/1969
10
1) Příchod (odkud)
Jan Libíček – Divadlo Na zábradlí
Rudolf Pellar – Čs. film Praha (Karlín?)
Viktor Preiss – DAMU
Jana Šulcová – DAMU
Ivana Vondrovicová – volná noha
2) Odchod (kam)
Aglaia Morávková – emigrace
Jarmila Švabíková - úmrtí
j) 1969/1970
1) Příchod (odkud)
Václav Postránecký – Státní divadlo Brno
František Vicena – Divadlo Jaroslava Průchy Kladno-Mladá Boleslav
2) Odchod (kam)
Jan Maška – úmrtí
Alexandra Myšková – definitivně se nevrátila z norského hostování
Milan Stehlík – Národní divadlo v Praze
11
4. Fúze s Divadlem ABC (1962) – sezona 1962/1963
- do původního souboru MDP přichází z ABC:
Jaroslava Adamová
Jiřina Bohdalová
Otto Budín
Květa Fialová
Stanislav Fišer
Nataša Gollová
Elena Hálková
Roman Hemala
Gustav Heverle
Vladimír Hrubý
Vladimír Klemens
Lubomír Kostelka
Alena Kreuzmannová
Otto Lackovič
Felix Le Breux
Stella Májová
Jan Maška
Ivo Niederle
Rudolf Pellar
Jiří Pick
Ludmila Píchová
12
Václav Trégl
Zlatomír Vacek
Jan Víšek
Alena Vránová
Jan Werich
Stella Zázvorková
Josef Zíma
13
5. Sedmdesátá léta – příchod/odchod po sezonách
a) 1970/1971
1) Příchod (odkud)
2) Odchod (kam)
Nataša Gollová – důchod
František Holar - úmrtí
b) 1971/1972
1) Příchod (odkud)
Jana Hermachová – Jihočeské divadlo České Budějovice
Miroslav Masopust – Divadlo Za branou
2) Odchod (kam)
Elena Hálková – důchod
Jindřich Stanislav Strnad – důchod
Richard Alois Záhorský - důchod
14
6. Stav hereckého souboru MDP v závěrečné sezoně 1971/1972
Jaroslava Adamová
Josef Bek
Svatopluk Beneš
Karel Beníško
Josef Beyvl
Jiří Bruder
Otto Budín
Štěpán Bulejko
Jaroslav Cmíral
Jana Drbohlavová
Eduard Dubský
Květa Fialová
Stanislav Fišer
Elena Hálková
Vlastimil Hašek
Roman Hemala
Jana Hermachová
Gustav Heverle
Miroslav Homola
Zdeněk Jelínek
Nina Jiránková
Irena Kačírková
15
Petr Kostka
Jana Koulová
Hana Kreihanslová
Alena Kreuzmannová
Otto Lackovič
Felix Le Breux
Jan Libíček
Lubomír Lipský
Růžena Lysenková
Stella Májová
Miroslav Masopust
Carmen Mayerová
František Miška
Miroslav Musil
František Němec
Ivo Niederle
Karel Pavlík
Rudolf Pellar
Jiří Pick
Ludmila Píchová
Zora Polanová
Václav Postránecký
Viktor Preiss
16
Jaroslav Raušer
Marie Rosůlková
Vladimír Salač
Ota Sklenčka
Jarmila Smejkalová
Jaromír Spal
Jindřich Stanislav Strnad
Eva Svobodová
Dana Syslová
Otto Šimánek
Jana Šulcová
Bohumil Švarc
Libuše Švormová
Ladislav Trojan
Miloš Vavruška
František Vicena
Jan Víšek
Ivana Vondrovicová
Václav Voska
Alena Vránová
Václav Vydra ml.
Richard Alois Záhorský
Stella Zázvorková
17
Josef Zíma
Miluše Zoubková
18
Download

SOUPIS PROMĚN HERECKÉHO SOUBORU MĚSTSKÝCH