ROČNÍK 8 * 1.9. - 7.9. 2014 * ČÍSLO 32 * ZDARMA
str. 5
ROZHOVOR: MLADÝ OLYMPIONIK
MIROSLAV JECH ZAŽÍVÁ ROK SNŮ
DRUHÁ ZÁŘIJOVÁ SOBOTA BUDE V PARDUBICKÉM PIVOVARU PATŘIT PERNŠTEJNSKÝM SLAVNOSTEM
Na své si přijdou návštěvníci všech věkových kategorií
PARDUBICE - Již příští sobotu,
13. září, se opět otevřou brány Pardubického pivovaru pro širokou veřejnost. Na jeho nádvoří se po roce
uskuteční již tradiční Pernštejnské
slavnosti. Jejich letošní program
byl koncipován tak, aby navázal
na úspěšná vystoupení z minulých
let a přinesl zábavu, ale i poučení,
návštěvníkům všech věkových kategorií. Přípravami této velké akce
plně vytížená marketingová manažerka Pardubického pivovaru Lucie
Srbová si našla čas na odpovědi pro
náš list.
Letos se Pernštejnské slavnosti
konají v sobotu. Znamená to, že
páteční termín se neosvědčil?
Tak bych to neřekla, každý z
obou termínů má něco do sebe. Pro
sobotu jsme se ale rozhodli především protože si myslíme, že uprostřed víkendu může vše probíhat ve
větším klidu, návštěvníci nepřicházejí přímo ze zaměstnání, jsou více
uvolnění. V sobotu se samozřejmě
koná ve městě více různých akcí,
věříme ale, že většina našich dosavadních příznivců nám zůstane věrná a že přibudou i noví. Máme totiž
opět co nabídnout.
Do pivovaru lidé zamíří samo-
„Přijďte příští sobotu na Pernštejnské slavnosti,“ zve marketingová manažerka Pardubického pivovaru Lucie Srbová. Foto: ROMAN MARČÁK
zřejmě za dobrým pivem. Hodně
z nich ale také za kulturním programem. Co v něm letos nabízíte?
Na své si přijdou návštěvníci
všech věkových kategorií a příznivci nejrůznějších žánrů. Od půl třetí
odpoledne bude vyhrávat dechovka
Pernštejnka. V 16 hodin ji vystřídá
formace Kokeš & spol. band, která
bude mít na našich slavnostech premiéru. Velkým lákadlem je určitě
punk-rocková skupina Visací zámek, kterou si poslechneme od půl
šesté. Večer se ještě na pódiu vystřídají loni velmi dobře přijatí Heebie
Jeebies se skupinou Sabrage.
Mysleli jste opět na děti?
Odpověď je jednoduchá: ano.
Pro nejmenší bude připravena řada
atrakcí a míst, kde se mohou dosyta
vyřádit.
Pokud jde o pivo, budou ve
stáncích u výčepů připraveny nějaké novinky?
Z výčepních kohoutů nabídneme návštěvníkům Pernštejnských
slavností většinu našeho sortimentu
včetně oblíbeného Viléma či Kvasňáku, chybět nebude ani vynikající
Porter. Toužíte-li po novince, určitě
zkuste náš dvanáctistupňový světlý
hořký ležák Premium, u kterého se
podařilo dosáhnout zajímavé chuti
zvýrazněným chmelením. K mání
bude také náš letní Pernštejn s příchutí citronu. Ani u stánků nezapomínáme na ty nejmenší, doporučuji
ochutnat některou z našich výborných limonád.
A co když bude někdo chtít nakouknout do zákulisí pivovaru?
Má k tomu skvělou příležitost.
Od půl třetí do půl šesté se uskuteční
exkurze, během nichž vám odborníci na slovo vzatí dají nahlédnout do
tajů výroby piva.
V kolik se tedy příští sobotu
brány pivovaru otevírají?
Začínáme ve 14 hodin. A program
potrvá až do desáté večerní. Srdečně
tímto všechny do pivovaru zvu, těch
osm hodin bude stát za to. A v neděli pak je ještě dost času na odpočinek a regeneraci organismu. (ro)
Vlaky do Hradce deset dnů nepojedou
PARDUBICE - Rozsáhlá stavební činnost na zdvoukolejnění
trati mezi Stéblovou a Opatovicemi
nad Labem a oprava traťového úseku z Pardubic do Rosic nad Labem
jsou důvodem desetidenní výluky
na železnici, spojující Pardubice s
Hradcem Králové. Ta začala dnes v
8.40 hodin a potrvá až do středy 10.
září ve 22.00 hodin. Všechny vlaky
budou nahrazeny autobusy, je třeba
dávat pozor na výlukový jízdní řád,
označení náhradních spojů a jejich
návaznost na přípoje.
Spoje linky R pojedou z Pardubic do Hradce a zpět bez zastávek,
linka A obslouží na trase pouze železniční stanici Pardubice - Rosice
nad Labem, spoje linky Z budou
zastavovat ve všech nácestných stanicích a zastávkách. Především u
spojů linky Z je však nutno počítat
až s pětatřicetiminutovým zpožděním.
(ro)
PARDUBICE - Více než dva
tisíce dětí z krajského města vyráží
dnes poprvé za vzděláním. Do školních lavic sedmnácti základních škol
usedne 1107 prvňáčků, 970 dětí zamíří poprvé do mateřské školy. Do
prvních tříd základních škol nastoupí v září zhruba o 80 dětí více než
loni. „Jak je vidět i z demografické
křivky, do škol přichází další silný
ročník. Celkem bude v základních
školách zřizovaných statutárním
městem Pardubice pro 7928 žáků
otevřeno více než 330 tříd. Celková
kapacita pardubických škol je zatím
využita z 84 procent, ale některé z
nich, například ZŠ Svítkov, jsou naplněny na 100 procent,“ řekla Ivana Liedermanová, vedoucí odboru
školství, kultury a sportu.
Stabilně plné jsou pardubické
mateřské školy. Letos se připravují
na přijetí 970 nových dětí. Při březnovém zápisu musely školy 174 dětí
odmítnout. „I když je tento počet o
polovinu nižší než v loňském roce,
rozhodlo se město využít výzvy ministerstva školství a ucházet se o dotaci z programu Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních
škol. Dotace jsou určeny na vytvoření nových míst jak pro žáky v ZŠ,
tak pro děti v MŠ,“ konstatovala
Liedermanová.
Vzhledem k tomu, že nejkritičtější lokalitou je Svítkov a jeho okolí, požádalo město o dotaci na výstavbu nového objektu na pozemku
zdejší základní školy. „Měl by zde
být prostor pro 50 dětí předškolního
věku a 90 prvňáčků ve třech třídách
včetně tříd pro samostatné školní
družiny,“ doplnil náměstek primátorky Jindřich Tauber.
(NaH)
PŘELOUČ - Projekt „Snížení
energetické náročnosti budovy Městského kina“ je spolufinancován Evropskou unií. Stavební úpravy byly
zahájeny během letních prázdnin a
obsahují mimo jiné zateplení vnějšího pláště budovy, podlahy podkroví,
stropu plochých střech a podlahy
hlediště a dále výměnu oken a dveří
a rekonstrukci ústředního vytápění a
vzduchotechniky.
Nabídku v zadávacím řízení po-
dalo sedm uchazečů. Vítězem se stala
firma LANGERONE, SE, Pardubice, se kterou byla následně uzavřena
smlouva o dílo s nabídkovou cenou
4 263 951 korun. Termín ukončení
rekonstrukce 15. října, uvedený ve
smlouvě, se však bude dodatkem
smlouvy minimálně o měsíc prodlužovat. Důvodem je skutečnost, že
město zhotoviteli předalo staveniště
o měsíc později a tudíž došlo k opožděnému zahájení prací.
(mh)
Přes dva tisíce dětí dnes poprvé
Přelouč nechce být bez kina
V sobotu setkání pod Kunětickou horou Z jeviště Východočeského divadla i francouzsky
KUNĚTICKÁ HORA - Již
24. setkání občanů pod Kuňkou se
uskuteční v sobotu 6. září. Program
zahájí v 10 hodin kapela country, od
11 hodin se zde uskuteční návštěva
ze Šlágru TV (Piňakoláda), od 13
hodin pak politický mítink, kterého
se zúčastní vedení KSČM, poslanci
Evropského parlamentu a PS PČR,
kandidáti pro volby do senátu a
obecních zastupitelstev Pardubického a Královéhradeckého kraje
tohoto politického subjektu. Od 14
hodin vystoupí Taneční orchestr
TOX Poděbrady. Nebude chybět
tradiční diskusní stan (3x45 minut
s hosty o aktuálních tématech), dále
stánkový prodej, soutěže pro děti,
prodej knih a autogramiáda, slosování vstupenek. Doprava autobusem
z Pardubic od nádraží ČD v 9.30 a
10.30 hodin (zpět v 15.30 hodin), od
autobusového nádraží v 11.45 a zpět
v 16.25 hodin.
(jma)
PARDUBICE - Východočeské
divadlo zahajuje zítra svou již 105.
sezónu. Prvním představením bude
repríza Balady pro banditu autorů
Milana Uhdeho a Miloše Štědroně
v režii Michaela Taranta. Do konce
týdne jsou dále na programu komedie A je to v pytli! a inscenace Rozbitý džbán a Zojčin byt. V polovině
září se uskuteční premiéra hry ve
francouzštině. Podrobnosti přineseme v příštím vydání.
(zr)
Kraj hodlá čerpat sedm miliard
PARDUBICE - Až sedm miliard
korun. Na tolik peněz z evropských
fondů by si v novém programovém
období chtěl sáhnout Pardubický
kraj. Pokud to Integrovaný operační
program umožní, plánuje kraj inves-
tovat největší část finančních prostředků v oblasti dopravy na silnice a
integrovaný dopravní systém. Aktualizované finanční požadavky kraje na
jednotlivé operační programy schválila Rada Pardubického kraje. (zr)
DŮSTOJNÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V MORAVANECH A V HOLICÍCH
Konec prázdnin dnem plným her pro děti si připomněli v Moravanech a v Holicích. Dvanácté Moravanské úletnutí bylo letos spojeno se 770. výročím vzniku
obce. Místní i přespolní tak mohli zavzpomínat u dobových fotografií, neboť v Seniorcentru pro ně byla připravena výstava (snímek vlevo). I v Holicích se
bylo na co dívat. Nejvíce asi zaujalo přistání bojového vrtulníku MI-17 a jeho následné prohlídky (snímky vpravo). Nejmenším i dalším také předvedli, že
do starého železa ještě nepatří hráči gard SK Holice a Bohemians Praha 1905 v čele s Antonínem Panenkou a Karolem Dobiášem. Foto: LIBOR ČIHÁK
STRANA 2
PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
Pardubickým krajem telegraficky
Jeden z klientů v chráněném bydlení.
Evropský dům bude mít sídlo
v budově kraje. Evropský dům,
který by se měl stát centrálním
příjmem pro žadatele o evropské
dotace v regionech, bude s největší pravděpodobností sídlit přímo v
prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje. Kraj zareagoval
na výzvu Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky a předložil mu nabídku na zajištění těchto
prostor.
„Aktivně jsme při vyjednávání
s ministerstvem tlačili na vznik
Evropských domů v krajích, které
žadatelům zpřehlední nový systém čerpání evropských fondů do
roku 2020. Jsem přesvědčen, že
takové místo bude mít jednoznač-
Foto: ARCHIV PK
ný přínos pro žadatele, neboť budou
moci získat všechny potřebné informace na jednom místě pod jednou
střechou,“ objasnil hejtman Martin
Netolický a pokračoval: „Úředníci
několika institucí nebudou rozmístěni po celých Pardubicích, neboť
jsme zprostředkujícím subjektům
nabídli prostory přímo v sídle kraje. Naší snahou je, aby občané nemuseli běhat od čerta k ďáblu, ale z
jednoho místa vyřešili většinu svých
požadavků.“
****
Klienti Domova pod Kuňkou
se do běžného života vracejí postupně. Život v komunitní domácnosti podobné rodině. To je jeden
z cílů transformace pobytových
sociálních služeb v Pardubickém
kraji, o který usiluje i Domov pod
Kuňkou v Rábech u Pardubic. Do
projektu transformace se zapojil v
listopadu loňského roku. Za podpory zřizovatele, kterým je Pardubický kraj, by se v budoucnu měli
všichni uživatelé domova pozvolna začlenit do běžného života.
„Hlavním nástrojem tohoto
přechodu je vytváření chráněného
bydlení v rámci stávající zástavby,
které umožní klientům sociálních
ústavů postupné začleňování do
společnosti za pomoci a podpory
sociálních pracovníků,“ objasnil
tento proces krajský radní pro
sociální věci a neziskový sektor
Pavel Šotola.
„Domov pod Kuňkou poskytuje ve dvou sociálních službách pomoc a podporu pro necelou stovku
uživatelů. V rámci neustálé snahy
o integraci osob s mentálním postižením do většinové společnosti
vítáme zapojení našeho zařízení
do procesu transformace,“ uvedl
Tomáš Černík, ředitel Domova
pod Kuňkou.
„Z našeho zařízení odešlo již v
průběhu let 2012 až 2014 sedmnáct uživatelů do nově vzniklé
služby chráněného bydlení nebo
zpět do rodinného prostředí. Dá
se tedy říci, že jsme začali s transformací ještě před oficiálním zapojením do zmíněného projektu,“
vysvětlil Tomáš Černík.
Kraj chce dostat filmaře do regionu i pomocí grantu
PARDUBICE - Přípravou grantu, který by měl pomoci do regionu
nalákat filmaře, se intenzivně zabývá radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch René Živný.
O tvorbě podmínek pro vypsání nového dotačního titulu diskutoval s
Ludmilou Claussovou, která je ředitelkou Czech Film Commission.
„Pokud se vše podaří, bude
Pardubický kraj prvním regionem
v republice, který pobízí filmaře k
natáčení filmů prostřednictvím regionální filmové kanceláře a grantu.
Nyní pracujeme na jeho konkrétní
podobě, vypsání grantu předpokládáme v první polovině roku 2015. V
prvním roce chceme mít připraveny
dva miliony korun k rozdělení,“ sdělil krajský radní René Živný. Kraj v
podpoře filmové produkce, která je
běžná ve vyspělých zemích světa,
vidí dvojí přínos. A sice v propagaci zajímavých míst v kraji, ale také
dalším přílivu peněz do regionu.
Grant by se měl především zaměřovat na tuzemskou filmovou
produkci, ale bude otevřen i koprodukčním filmům. „Jedním ze zásadních hodnotících kritérií bude,
jaké procento natáčecích dnů stráví
filmaři v našem regionu. Dalším
by měla být i filmová stopáž. Na
hodnocení kulturní kvality bychom
chtěli spolupracovat s odborníky
z Czech Film Comission, Státního
O učebnice ze Svítání mají zájem také v cizině
PARDUBICE - Nedostatek kvalitních učebních materiálů na trhu
a problémy při zaměstnávání lidí
s mentálním a kombinovaným postižením byly pro Základní školu a
Praktickou školu Svítání hlavními
motivacemi pro realizaci projektu „Prakticky do života...!“. Ten se
uskutečnil v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a s konkrétními výsledky
byli novináři seznámeni v pátek na
tiskové konferenci.
Jde o sedm výukových materiálů
v pěti vzdělávacích oblastech - Práce
na zahradě, Údržba prádla a šití, Rodinná a zdravotní výchova, Úklido-
vé práce a Dílenské práce. Všechny
učebnice jsou určeny pro žáky praktických škol dvouletých. „Projekt
navázal na velice úspěšné realizace
několika sad učebnic a metodik, které vznikaly na naší škole v průběhu
posledních pěti let,“ řekla Markéta
Hujerová, zástupkyně ředitelky školy Svítání. „V nově vzniklých výukových materiálech jsme plně využili předchozí zkušenost a věříme,
že sklidí velký úspěch, především v
rámci využití v praktických školách.
Pozitivní ohlasy a poptávku jsme zaznamenali nejen v České republice,
ale také na Slovensku a v Polsku.“
Manažerka projektu Petra Von-
dráčková dodává, že na rozdíl od
minulých byl tento realizován jako
partnerský. „Na vzdělávacích materiálech se kromě školy Svítání podílely tři další praktické školy dvouleté v
Pardubickém kraji - z Pardubic, Moravské Třebové a ze Žamberka. Celkem se zúčastnilo 38 pedagogických
pracovníků včetně konzultantů.“
Druhou klíčovou aktivitou projektu, jehož náklady budou nižší
než plánovaných 6,9 milionu korun,
bylo vzdělávání pedagogů v oblasti
sociálních dovedností. Pokud jde o
zmíněné výukové materiály, jejich
distribuce v rámci našeho kraje bude
zahájena v tomto týdnu.
(ro)
CHRUDIM - Rada města na
svém jednání projednávala studii
využitelnosti zámku Medlešice,
kterou ve dvou variantách předložila firma Med Pavlík architekti z
Pardubic. Chrudimští radní nakonec
schválili variantu A, která počítá s
co nejmenšími zásahy do konstrukcí
a celé historické budovy zámku. K
ní se předtím přiklonili architekti,
památkáři i samotný osadní výbor
místní části Medlešice.
„Projektové práce na rekonstrukci zámku, který si o větší zásah už
nějakou dobu říká, jsme zahájili v
loňském roce stavebně historickým
průzkumem, na který v letošním
roce navázala studie využití,“ říká
místostarosta města Jan Čechlovský.
Vybraná varianta, která umožňuje zachování dispoziční čistoty
objektu a jeho autenticity, tak počítá
s tím, že v přízemí objektu dojde k
rekonstrukci a rozšíření prostorů již
existující školky. V prvním patře budou opraveny foyer a reprezentační
sál jako volné univerzální prostory,
na které navazuje příležitostně užívaná zámecká kaple. Zbývající prostory patra by po rekonstrukci měly
i nadále sloužit především místním
aktivitám, dojde k rozšíření sociálního zázemí. Nejvýraznější stavební zásah je plánován v podkroví,
kde vznikne univerzální prostor
multifunkčního sálu a technické a
hygienické zázemí. „Dá se říci, že
zůstanou zachovány všechny dosavadní aktivity, které v zámku probíhají, a nově vzniknou další prostory pro využití od sportovních a
společenských aktivit po výstavní a
samozřejmě nové, v současné době
naprosto nedostatečné hygienické
zázemí,“ uzavřel Čechlovský. (apr)
Chrudim schválila studii rekonstrukce zámku Medlešice
Bigbítové kapely zahrají pro kardiologii
RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA
setkání hasičů a bezpečnostních složek
PARDUBICE - Setkání milovníků klasického bigbítu, kteří
chtějí přispět na dobrou věc. Takový podtitul by mohl nést benefiční
koncert, který se uskuteční v pátek
26. září od 19 hodin v Kulturním
domě Dukla v Pardubicích. Zahrají
na něm brněnská skupina The Glass
Onion (Beatles Revival) a pardubická kapela Simulantenbande. Výtěžek z celé akce bude věnován kardiologickému oddělení Pardubické
krajské nemocnice.
A na co se mohou diváci při
tomto výjimečném koncertu těšit?
Brněnská skupina The Glass Onion
dá vzpomenout na 60. léta minulého
století, kdy hudebnímu světu vládli
The Beatles. Rovněž skupina Simulantenbande, v níž vedle Petra Vojtíška hraje na baskytaru i jeho kolega z kardiologického oddělení Jan
Matějka, svou produkcí zamíří do
stejného období. Její repertoár tvoří
skladby ze 60. let - jednak klasické
bluesové standardy, taki i písně od
bigbítových legend Rolling Stones,
Yardbirds nebo Doors.
Vstupenka na benefiční koncert
stojí 200 korun a k dostání jsou v
Turistickém informačním centru u
Zelené brány v Pardubicích. (DuKo)
26. - 28. září, areál bývalých kasáren T. G. Masaryka
PARDUBICE - Krajské město
se bude opět zbavovat hlodavců.
V průběhu září a října položí pracovníci odborné firmy na území
celého města jedovaté návnady do
kanalizační sítě a na některá veřejná
prostranství ve městě.
„Město se krys a potkanů snaží zbavovat pravidelně a průběžně.
Celoplošnou deratizaci střídá pokládání návnad do ohnisek s větším
výskytem hlodavců, snažíme se
snížit jejich populaci pod práh přijatelnosti,“ řekl náměstek pardubické
primátorky František Brendl.
„Žádáme vlastníky jednotlivých
objektů, aby se do deratizace zapojili spolu s námi ve stejném termínu.
Účinnost hubení potkanů a krys tak
bude mnohem větší. Stačí koupit
hubící prostředky v drogeriích, nebo
se obrátit na odborníky z deratizačních firem. Hlodavci se totiž často
natáhnou na „čistá“, jedem nedotčená území. A rychle se množí,“ dodal
vedoucí odboru životního prostředí
magistrátu Miroslav Míča.
Při deratizaci budou použity
moderní ekologické deratizační prostředky s atestem hlavního hygienika ČR. Návnady nejsou nebezpečné
domácím zvířatům, přesto je vhodné
omezit jejich volný pohyb.
ce, Hůrka, Spojil, Dubina, Studánka
a Slovany.
Týden od 15. září do 19. září:
Dukla - po ulici Teplého, Višňovka
- po ulici Pichlova, Vinice, sídliště
Drážka, Polabiny I a II, Kréta a Cihelna.
Týden od 22. září do 26. září:
Dukla - od ulice Teplého po železniční trať, Višňovka - od ulice Pichlova po železniční trať, Polabiny III
až V, sídliště Tesla a Bílé předměstí.
Týden od 29. září do 3. října:
sídliště Závodu míru, střed města a
Karlovina.
Termín od 6. října do 24. října:
kontrola účinnosti deratizace včetně
likvidace uhynulých hlodavců, doplnění nástrah. Zbývající období (27.
až 30. října) je určeno jako rezerva
pro případ nepříznivého počasí. (zr)
Magistrát bude v září a říjnu hubit krysy a potkany
Snímek z jednání krajského radní René Živného s ředitelkou Czech Film
Commission Ludmilou Claussovou.
Foto: ARCHIV PK
fondu kinematografie a CzechTourismu, kteří by prováděli takzvaný
kulturní test,“ objasňuje Živný.
Již v loňském roce v této souvislosti Destinační společnosti Východní Čechy, která má na starosti
propagaci cestovního ruchu v kraji,
založila regionální filmovou kancelář East Bohemia Film Office.
Jejím hlavním úkolem je pomáhat
filmařům při výběru lokací v regionu a vyjednávání s úřady a dalšími
subjekty.
„Právě díky činnosti filmové
kanceláře Pardubický kraj získal
certifikovanou značku Film friendly
region. Tato značka bude jedním z
rozhodovacích momentů filmařů
při výběru lokací pro natáčení. Věřím, že ve spojení s novým grantem
by kraj mohl navázat na poměrně
úspěšnou filmařskou historii a stát
se pro filmaře lákavou destinací,“
vysvětlil René Živný.
Pardubický kraj už v minulosti
byl oblíbeným místem filmování a
vznikly tu některé kultovní filmy,
například Spalovač mrtvol se natáčel
v krematoriu v Pardubicích, Všichni
dobří rodáci ve městě Bystrém nebo
třídílný film Ďáblova lest v Pardubicích a Podlažicích. Připomenout můžeme i divácky úspěšné seriály Cirkus Humberto nebo Dobrá voda. (zr)
Plán deratizačních prací
Týden od 1. září do 5. září:
Svítkov, Popkovice, Dražkovice,
Nové Jesenčany, Jesničánky, Rosice
nad Labem, Trnová, Doubravice a
Ohrazenice.
Týden od 8. září do 12. září:
Pardubičky, Černá za Bory, Nemoši-
Lázeňské vinobraní
LÁZNĚ BOHDANEČ - Produkty moravských a českých vinařů,
bohaté pohoštění, moravské koláče,
poctivý burčák, výrobky z medu,
folklor paličkované krajky, ale i
farmářské produkty - to vše bude k
mání při Lázeňském vinobraní, nachystaném na sobotu 6. září v areálu
Léčebných lázní. Akce začíná ve
13.30 hodin a jejím vyvrcholením
bude od sedmi hodin večer koncert
cimbálové skupiny Sylván.
(zr)
Koncerty na Přeloučsku
TRNÁVKA/PŘELOUČ - Dva
zajímavé koncerty se uskuteční v
závěru týdne na Přeloučsku. V pátek 5. září od 18 hodin představí
svůj neotřelý repertoár v kostele
Českobratrské církve evangelické
v Trnávce Corvus Quartet, hrát se
budou skladby od Bacha, Mozarta
a Dvořáka až k The Beatles, Pink
Floyd či Dream Theater. Vstupné je
dobrovolné.
V neděli 7. září zazní klasická
hudba v kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí v Přelouči. Představí
se Martin Jakubíček (varhany), Irena
Bezdičková (housle) a Naďa Bláhová (zpěv). Začátek v 17 hodin. (ro)
STRANA 3
PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
Lávka přes Chrudimku už je na svém místě
PARDUBICE - Od časných ranních hodin usazovali dělníci minulé
úterý za pomoci dvou velkých jeřábů lávku, která spojí park Na Špici
se zámkem a Tyršovými sady. Při
montáži dvoudílné mostní konstrukce záleželo na milimetrech, i proto
celá akce trvala několik hodin a obě
části konstrukce se konečně potkaly
až kolem čtvrté hodiny odpolední.
„Právě tato lávka byla při přípravě projektu naprosto klíčová. V
současné době je přístup do parku
Na Špici směrem z centra katastrofální,“ řekl náměstek primátorky
František Brendl.
Díky lávce, jejíž pořizovací
cena je zhruba 6,3 milionu korun,
budou moci lidé projít trasu Tyršovy sady - park Na Špici přímo, bez
zdlouhavého obcházení přes most u
Bělobranského náměstí. „Považuji
dnešní den za významný milník revitalizace parku Na Špici. Ne zrovna
každý den stavíme přes řeku most.
Navíc, tento je jedinečný i svým významem a designem,“ dodal náměstek Brendl.
Součástí revitalizace je oprava
a výstavba hřišť a pavilonu, který
bude také sloužit jako zázemí pro
sportovce, matky s dětmi i správce.
Samozřejmostí je rekonstrukce cest
a zpevněných ploch, úprava břehů a
mola a tolik potřebné parkové a sadové úpravy.
(ŠiH)
Naděje na Komplexní onkologické centrum vzrostla
PARDUBICE - Pardubický kraj
usiluje o zařazení Pardubické krajské nemocnice do sítě Komplexních
onkologických center. Úsilí kraje
vyvrcholilo jednáním hejtmana
Martina Netolického a zástupců
zainteresovaných stran s ministrem
zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Pravděpodobnost, že v Pardubicích statut komplexního centra
získají, se po jednání s ministrem
výrazně zvýšila. Definitivní rozhodnutí lze očekávat v polovině září.
Hejtmanství argumentovalo, že
se fakticky jedná o narovnání stavu. Pardubická krajská nemocnice
ve spolupráci s Multiscanem totiž
komplexní onkologickou péči již
poskytuje. Přesto není do sítě center zařazena. „Naše úsilí je logické.
Spádovost onkologického centra
Pardubice je výrazně vyšší, než jaké
jsou požadavky ministerstva, neboť
nepokrývá pouze území celého kraje, ale má i nadregionální význam
směrem ke Kolínu. Již dnes zajiš-
ťuje péči pro území čítající 800 tisíc
obyvatel,“ vysvětlil hejtman.
Pardubická krajská nemocnice s
Multiscanem proto připraví do konce srpna společnou žádost, kde bude
doložena a garantována vzájemná
spolupráce. Zařazením nemocnice
mezi Komplexní onkologická centra by se podle hejtmana zvýšily
možnosti čerpat peníze z fondů Evropské unie na vybavení a zkvalitňování péče.
Lepší pozice by byla i v jednání s
pojišťovnami ve vazbě na udržení a
rozšíření spektra v proplácení výkonů. „Na toto téma jsem opakovaně
jednal s náměstky ministra zdravotnictví. Zřízení plnohodnotného
onkologického centra v Pardubicích
bude správným vyústěním několikaměsíčních jednání, jejichž cílem
je v Pardubickém kraji poskytovat
prvotřídní a dostupnou péči onkologickým pacientům,“ komentoval I.
náměstek hejtmana zodpovědný za
zdravotnictví Roman Línek.
(zr)
PARDUBICE - Právě probíhající rekonstrukce pardubické tepny,
třídy Míru, poutá pozornost Pardubáků především po stránce jejího
budoucího vzhledu a využití. Služby
města Pardubic však již teď myslí
na budoucí úklid a údržbu této hlavní městské třídy.
Jako každé nově budované či
rekonstruované prostranství se samozřejmě i třída Míru dočká zbrusu
nového mobiliáře, který bude zahrnovat například i lavičky či odpadkové koše. Právě péče o něj je úkolem Služeb.
„Nejedná se však jen o údržbu
mobiliáře, ale také třeba o úklid celé
třídy. Už teď musíme přemýšlet o
tom, s jakou technikou a jakým způsobem budeme provádět čištění komunikace, svoz odpadu a podobně,“
upozorňuje Lea Tomková, ředitelka
Služeb. V lokalitě rekonstruované
třídy Míru se totiž podmínky pro
tyto činnosti významnou měrou
změní.
Třída Míru je nejvýznamnější
městskou komunikací na trase mezi
hlavním nádražím a historickým
centrem Pardubic. Po rekonstrukci bude od ulice Sladkovského po
náměstí Republiky fungovat jako
pěší zóna se zachovaným provozem
MHD. Střední část ulice je tvořena
stromořadím s lavičkami střídajícími
se s prvky osvětlení.
(SvPo)
PARDUBICE - Pohřební služby,
které poskytuje stejnojmenná divize
Služeb města Pardubic, se mohou
pyšnit obhajobou Znaku kvality,
který jim opět propůjčilo Sdružení
pohřebnictví České republiky.
Smyslem udělování Znaku kvality je především pomoci občanům při
orientaci na trhu těchto specifických
služeb. Jeho udělení přitom předchází rozsáhlé a přísné hodnocení
profesní i zákaznické. „Na obhájený
Znak kvality pro naši pohřební služ-
bu jsem samozřejmě hrdá. Nutno
dodat, že je to především zásluha
pracovníků, kteří se starají jak o samotné pohřební služby, tak i o správu hřbitovů a krematoria, které také
provozujeme. Dlouhodobě se snažíme poskytovat tyto služby s úctou k
zesnulým a s pochopením a citlivým
přístupem k pozůstalým,“ říká Lea
Tomková, ředitelka Služeb.
Znak kvality Služby získaly poprvé v roce 2010 a letos jim byl
propůjčen na následující tři roky. V
současné době se jím může prokázat
40 subjektů poskytujících pohřební
služby v České republice.
(SvPo)
Rekonstrukce třídy Míru:
Je třeba myslet také na úklid
Pietní služby obhájily Znak kvality v pohřebnictví
„Vyšší dívčí“
Četba regionálních a radničních
periodik bývá mnohdy velmi výživná.
Když nic jiného, člověk si odpočine od
všech globálních problémů, jimiž nás
bez ustání zásobují televize, rozhlas,
celostátní deníky a tiskové agentury.
Nevím jak vy, ale já mám někdy při
dlouhé jízdě autem, provázen naladěným Radiožurnálem věčně omílajícím
ukrajinsko-ruský konflikt či islamistické hrozby ze syrsko-iráckého teritoria, chuť napálit to do nejbližšího
mostního pilíře, protože budoucnost
se jeví jaksi velmi chmurně...
Oč sympatičtější jsou debaty o
takzvané Myší díře mezi Rokycanovou a Sladkovského ulicí v Pardubicích. Úřad sice již rozhodl, že
z používání téhle oblíbené spojnice
budou vyloučeni jedoucí cyklisté a že
na obou stranách podchodu rychle
dojde k instalaci příslušných dopravních značek, o slovo se ale stále hlásí
příznivci i odpůrci takovéhoto řešení.
Málokdo dokáže svůj názor formulovat tak elegantně a chce se říci, že
velmi lidsky, jako dukelský starosta
Hájek (žel, pochopení také nenašel),
převládají spíše kategorická stanoviska, svědčící o sílícím nedostatku
tolerance k názoru druhého a smyslu
pochopit situaci v souvislostech. Myší
díra samozřejmě není pupek světa,
debaty o ní však čtu rád, ačkoli sám
tudy na kole projedu jednou za uher-
ský rok. Fascinuje mě, pro kolik lidí
je problém na těch pár desítek metrů
sesednout, ale zároveň vzpomínám,
jak mě vypasení a důchodovým věkem obtížení příslušníci radničního
„šedého moru“ (pamětníci jistě vědí,
koho mám na mysli) honili před pár
desítkami let pod zdymadlem, kam se
dříve na bicyklu také nesmělo a nám
klukům to bylo samozřejmě šumafuk.
To dnešní městská policie už je
mnohdy jiná káva! Kupříkladu u té
přeloučské mi začal být nadmíru
sympatický, ač ho osobně neznám,
její velitel. Styl a čeština jeho posledního příspěvku v místním Roštu
mi připomněly dávno minulé doby,
snad ještě s patinou někdejšího c.k.
mocnářství. Posuďte sami, jak Bc.
Radek Hrdý píše o zásahu strážníků
v případě, kdy jistá žena zanechala v
horkém dni v autě svého psa: „Neb
byla vedra okolo 30 °C a ve vozidle
se zvedne během 20 minut teplota až
o 30 °C hrozilo úmrtí psa extrémně
trýznivou smrtí na následky přehřátí
a jedná se o trestný čin týrání zvířete, rozhodla se hlídka pro okamžité
vyproštění zvířete. V tom se k vozidlu
konečně dostavila udivená majitelka
a tvrdila, že si riziko neuvědomila.“
Cítíte také, že takhle přímočaře už se
dnes, bohužel, nepíše? A ona podřadicí spojka „neb“ na začátku věty?
Toť nádhera nevýslovná, skvostně
archaická, přitom účinná. Jindy se
s tím velitel nemaže: „Po půlnoci a
v ranních hodinách byli opakovaně
řešeni opilci, kteří se už nedostali po
svých domů. Většinou upadnou na
chodníku, nebo někde na trávě usnou.
Po probuzení jsou zmatení, agresivní,
špinaví a pokálení. Nadýchají většinou více než 2 promile alkoholu v
dechu. Jednotlivé případy nemá cenu
rozebírat, neb se hodně podobají.“
A z místního tisku do třetice, tentokrát jsem ovšem s rozpaky. Bývalý
poslanec a nynější předseda krajské
sociální demokracie Miroslav Váňa
píše: „Nevěřím tomu, že dvaadvacet
tisíc nezaměstnaných v Pardubickém
kraji jsou všechno lidé, kteří pracovat
nechtějí a po dlouhém váhání by možná přijali místo s platem generálního
ředitele železnic a povinnostmi a zodpovědností koloťuka.“ Možná jsem
sémantický autista, tedy nerozeznám
ironii či nadsázku, možná pan Váňa v
kontextu reaguje na to, co někdy řekl
někdo jiný, ale ve výsledku je jeho vyjádření každopádně velmi nešťastné.
Nejen jako sociální demokrat by měl
vědět, že práce koloťuka je na dráze
nesmírně důležitá a doslova na ní závisí životy cestujících. Mnohem více
než na generálních ředitelích střídajících se jako figury na orloji. Ten zatím
poslední, Babišův, kterého znají i ze
Semtína, se mi dosud nejvíce vryl do
paměti severokorejským odznakem na
saku. Jako koloťuk bych asi byl pěkně
naštvanej.
ROMAN MARČÁK
Z magistrátu ve zkratce
Do škol poslalo město během
prázdnin téměř 46 milionů. Rušno bylo v řadě pardubických škol
i o prázdninách. K běžné údržbě
školních budov za deset milionů
korun letos město přidalo dalších
téměř 46 milionů. Největší investicí bylo dokončení
rekonstrukce
tělocvičny základní školy
v Ohrazenici, která
město přišla na více
než 13 milionů. Škola
Npor. Eliáše se během
prázdnin díky úpravám příjezdu stala dostupnější pro
handicapované, děti ze základní
školy Erno Košťála mohou využívat hřišť zrekonstruovaných za
více než 11 milionů korun. „Další
investice máme připravené, například probíhá výběrové řízení na
firmu, která nákladem zhruba dva
miliony korun opraví fasádu na ZŠ
Štěfánikova, připravujeme zatep-
Občanská
energetická
poradna
Milan Vich,
energetický
poradce a analytik, vám odpovídá na vaše
dotazy týkající
se problematiky nákladů
občanů na elektřinu, plyn a vodu.
Končí mi smlouva na dobu
určitou, kterou jsem řádně dle vašich rad již vypověděla. Jaký čekáte vývoj cen elektřiny a plynu?
Mám si nyní udělat smlouvu na
dobu neurčitou, nebo určitou?
Vývoj cen energií je dost těžké
určit, protože do něho zasahuje celá
řada vlivů. V posledních měsících
jsme zaznamenali postupný pokles
cen za energie pro občany, který byl
zapříčiněn hlavně otevřením trhu,
vstupem nových alternativních prodejců a vyšší konkurencí, na kterou
museli dominantní prodejci zareagovat snížením svých cen. Toto je
známé z médií a z jejich masážních
reklam. Stále však mají dominantní
dodavatelé po těchto sníženích vyšší ceny o několik procent, až desítek
procent, než někteří ostatní menší
a flexibilní. V některých případech
jsou ceny, dle mého názoru, již na
hranici rentability pro prodejce. Do
vývoje cen, myslím, nyní vstoupí
další fenomén a tím je politická situace v Evropě i ve světě. Vidíte, co se
děje na Ukrajině, přes kterou jde stá-
lení základní školy v Ohrazenici,
ZŠ Družstevní a mateřské školy
Na Třísle,“ konstatoval náměstek
primátorky Jindřich Tauber.
****
Dětský parlament čeká velká
obměna. Zhruba polovina z více
než třiceti dětí ukončila povinnou školní
docházku a v poradním
orgánu rady města je
nahradí mladší. V minulém školním roce
malé poslance zaujalo
například zákulisí závodiště a městského divadla, aktuálně se zajímali o Winternitzovy
automatické mlýny. Anketa ukázala, že pardubická mládež by chtěla, aby automatické mlýny sloužily
veřejnosti. V minulosti jejich členové inspirovali město k vybudování skateparku, studenti se aktivně také podíleli na tvorbě strategie
rozvoje města platné do roku 2025.
le ještě nejdůležitější produktovod
pro Českou republiku, vidíte co se
děje v arabských zemích, kde jsou
světově důležitá naleziště ropy. Z
tohoto důvodu si myslím, že pokud
vám bude nabídnuta dobrá cena za
dodávku elektřiny nebo plynu, tak je
možné ji i zafixovat. Ale ne déle než
2 roky. Pokud se chcete problematice věnovat a sledovat vývoj, nebo
máte energetického poradce, který
se o vás stará, pak je dobré smlouvu
uzavřít na dobu neurčitou, kde je výpovědní doba 3 měsíce. Máme tady
ale za posledních sedmnáct měsíců
cenové stagnace a zlevňování jev
nevídaný, který může ledacos signalizovat, a to je zdražení služeb pro
občany v dodávce elektrické energie
od jednoho z dominantních dodavatelů. V tichosti zdražila společnost
E.ON a zvýšila cenu elektřiny. Od
minulého pondělí zdražila měsíční paušál, který domácnost platí za
existenci a správu odběrného místa.
Jejich zákazníci zaplatí asi o 150 Kč
ročně navíc oproti dosavadnímu stavu. Zdražení to není výrazné, přesto všichni, kdo s ním nesouhlasí,
mohou využít standardní možnosti
dané zákonem a vypovědět smlouvu do tří měsíců od účinnosti tohoto
zdražení. Háček je ovšem v tom, že
se o tom jejich zákazníci vůbec nemusí dozvědět. Firma totiž zveřejnila nové ceníky jen v příslušné sekci na svém webu, zákazníky na ně
nijak aktivně neupozorňuje. Běžný
spotřebitel tedy nenajde na toto žádné upozornění, nedostane od svého
dodavatele žádné avízo poštou, nebo
e-mailem. Takže pokud jste někdo u
E.ON a chcete odejít k levnější konkurenci, nyní máte ideální možnost
smlouvu vypovědět.
• MÁTE PROBLÉMY S POČÍTAČEM? Nechce se Vám
platit drahý IT servis? Vyřeším velmi levně - odvirování
PC, čištění, zrychlení počítače,
údržba, nastavení, reinstalace
systému, záloha dat, instalace
programů, apod. Neváhejte zavolat 603 833 336 - p. Jeřábek.
PORADNA NRZP ČR PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Mám uznanou chorobu z povolání. Zaměstnavatel mi nechce dát
výpověď ze zdravotních důvodů,
ale dohodou, aby nemusel platit
odstupné. Pokud bych na dohodu
přistoupila, co to pro mne bude
znamenat? Neztratím nárok na
rentu?
Odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku vám v případě skončení pracovního poměru
z důvodu nemoci z povolání náleží
jak v případě výpovědi dané zaměstnavatelem, tak v případě dohody o
skončení pracovního poměru (nikoliv v případě výpovědi, kterou byste
dala sama). Můžete tedy s klidným
svědomím uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru. Pro usnadnění prokazování vašich nároků je samozřejmě vhodné, aby v dohodě byl
důvod výpovědi uveden, nicméně i
NRZP ČR
Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
pokud důvod v dohodě uveden není,
nárok na odstupné vám tím nezaniká
a pokud by zaměstnavatel odstupné
nechtěl vyplatit, lze se jej domáhat
soudní žalobou. Podstatný je skutečný důvod pro rozvázání pracovního
poměru, nikoliv to, co je uvedeno v
dohodě. Pro zaměstnavatele je dohoda o něco výhodnější, neboť pracovní poměr může dohodou skončit
okamžitě. V případě výpovědi vás
zaměstnavatel musí platit ještě po
dobu dvouměsíční výpovědní lhůty
(kdy je povinen vás buď převést na
jinou práci, nebo vám platit náhradu
mzdy za „překážku v práci“).
Stejně tak forma skončení pracovního poměru nemá žádný vliv na náhradu za ztrátu výdělku po ukončení
pracovního poměru, tedy tzv. „rentu“.
Pozor však, abyste nedala výpověď vy sama. Je třeba striktně odlišovat skončení pracovního poměru
„dohodou“, tedy dvoustranným jednáním zaměstnance i zaměstnavatele, od skončení pracovního poměru
výpovědí (jednostranným jednáním
zaměstnance nebo zaměstnavatele). Pojem „výpověď dohodou“ je
tak protimluv, resp. nesmysl. Pozor
však, abyste skutečně nepodepsala nějaký dokument nazvaný třeba
„výpověď dohodou“, z jehož obsahu by mohlo vyplývat, že se jedná
o výpověď danou zaměstnancem. V
případě výpovědi dané zaměstnancem totiž nárok na odstupné nemáte.
STRANA 4
PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
SLOUPCOVKA
O cenu pro výherce
Tajenka sloupcovky skrývá název mořského živočicha.
A. Druh paliva; hodnota. - B. Kulovitá baktérie; savý obratlovec; španělská exkrálovna. - C. Žlutohnědá barva; starořímský pozdrav; ukaz. zájmeno. - D. TAJENKA. - E. Pohřební hostina; pramáti; tavenina. - F. Smyčky; cukr; druh pepře. - G. Dobytčí nápoj; záhrobí. Autor: JIŘÍ MOTL
Na vyluštěnou křížovku budeme čekat do čtvrtka 12 hodin, nalepenou na
korespondenčním lístku vhozenou do krabice u vrátnice budovy T-String
a.s., vrátnice Pardubického pivovaru nebo zaslanou poštou, oskenovanou
e-mailem, adresa v tiráži novin. Tajenka z minulého vydání SÉPIE. Pro
výhru Pardubického pivovaru si přijde: HANA ENDRYCHOVÁ, Závodu míru 1856, Pardubice. Výhry možno vyzvednout ve středu nebo
čtvrtek od 9 do 15 hodin nebo po telefonické domluvě.
Významná výročí regionu
●●1. září 1914 (před 100 roky) byli
na začátku I. světové války do Pardubic dovezeni první váleční ranění
a ukládáni do polního lazaretu ve
Staroměstské dívčí škole na Komenského náměstí.
●●1. září 1939 (před 75 roky) nezačal v Pardubicích školní rok, byl
odložen pro šíření obrny v okrese. V
období 1. - 8. září 1939 se vyskytlo
na Pardubicku 14 nových případů a
2 úmrtí dětí.
●●2. září 1924 (před 90 roky) došlo
k výbuchu v Explosii Semtín, kde v
budově S7 se vzňal dynamon. Výbuch odhodil střechu a pokroutil 10
tun těžká kola. Tři dělníci byli usmrceni a sedm bylo zraněno.
●●2. září 1934 (před 80 roky) tragicky zahynul v VI. ročníku pardubické Zlaté přilby Československa
holandský závodník Ari Bastian
Poldervaart.
●●3. září 1939 (před 75 roky) zemřel
pardubický rodák František Černý, kontrabasista, profesor pražské
Konzervatoře a hudební skladatel,
10 let člen orchestru Národního divadla v Praze.
●●3. září 1979 (před 35 roky) se
narodil Petr Čáslava, hokejový
obránce HC Pardubice, český reprezentant.
●●4. září 2004 (před 10 roky) si ženy
Hvězdy SKP Pardubice vybojovaly
v Olomouci historicky první postup
do lehkoatletické extraligy.
●●5. září 1924 (před 90 roky) se narodil v Horním Jelení Jiří Novák,
koncertní umělec, houslista, prof.
AMU v Praze, bývalý koncertní
mistr Českého komorního orchestru, primárius Smetanova kvarteta
(+2010).
●●5. září 1984 (před 30 roky) se
uskutečnil první Běh na Kunětickou horu, který od té doby každoročně pořádá Běžecký klub (BK)
Pardubice.
●●6. září 1934 (před 80 roky) se narodila herečka Jana Štěpánková, v
letech 1954 - 59 členka hereckého
souboru VČD, nositelka Medaile
města Pardubic.
●●7. září 1959 (před 55 roky) se narodil profesor Jiří Málek, anorganický chemik, 2000 - 03 prorektor
a 2006 - 10 rektor Univerzity Pardubice, nositel Medaile Univerzity
Pardubice. MIROSLAV KLIMPL
Filmový klub zahájí svůj podzim Chlapectvím
PARDUBICE - Zaměřit se na
snímky, na které diváci v běžné nabídce místních multikin nenarazí,
ale i na takové, které do stotisícového krajského města z nepochopitelných důvodů nedorazí, hodlá
i nadále ve svém dramaturgickém
a programovém záměru Filmový
klub. Díky podpoře radnice, bez
níž by jeho činnost byla v dnešních
podmínkách nemyslitelná, se podařilo připravit pro příznivce artové
kinematografie zajímavý program i
pro podzimní část letošní sezóny. Ta
je v pořadí již jedenapadesátá, což
pardubický „Filmáč“ řadí k nejstarším v republice.
Prvním filmem podzimní nabídky bude v pondělí 15. září Chlapec-
tví. Všude se o tomto snímku mluví
a všichni ho chválí. Jde vskutku o
magické dílo, které diváka vtáhne od prvního okamžiku a vůbec
nevadí, že trvá téměř tři hodiny.
Americký nezávislý režisér Richard
Linklater chtěl příběh o dospívání
jednoho obyčejného kluka natočit
co nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři
až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž
sestava herců a tvůrců, aby zasadila
další střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem je snímek, který je
neobyčejný svou obyčejností a také
tím, jak neuvěřitelně pestrou škálu
emocí dokáže ze svých diváků vydolovat.
O týden později, 22. září, budou
SECURITAS ČR,
globální lídr v oblasti bezpečnosti hledá
pracovníky na víkendové akce
v Pardubicích a okolí
mít návštěvníci Filmového klubu
výjimečnou příležitost zhlédnout
dokument Směr: Válečná zóna, který otevřeně vypráví o překážkách,
jež brání poskytování humanitární
pomoci válečným obětem. Prostřednictvím rozhovorů s pacienty
a hlavními humanitárními aktéry
film nejen odhaluje rizika, která při
pomoci lidem ve válečných zónách
humanitární organizace podstupují,
a nutná bezpečnostní opatření, ale
sleduje také prolínání pozic humanitárních s vojenskými a politickými.
Večer je připravován ve spolupráci
se společností Lékaři bez hranic a k
jeho atraktivitě jistě přispěje i osobní účast zástupce této organizace a
beseda po filmu.
Poslední zářijové pondělí promítne Filmový klub dánský snímek
Sex, drogy a daně, přibližující dvě
bizarní osobnosti, které výrazně
poznamenaly moderní historii této
skandinávské země. Šlo přitom o
osoby nechvalně známé a provokativní. Také tento film se v Pardubicích bude hrát coby premiéra.
Na říjen jsou dále připraveny
oceňovaný polský film Ida (6. října),
islandské zamyšlení O koních a lidech (13. října), britský dokument
Nick Cave: 20 000 dní na Zemi
(20. října) a českými kiny trestuhodně opomenutý americký snímek
o lidech z okraje společnosti s názvem Joe (27. října). Všechna představení Filmového klubu začínají
v multikině CineStar v OC Grand
vždy v pondělí od 18.30 hodin. (ro)
Požadujeme:
• profesní kvalifikace strážný 68-008-E
• dobrý zdravotní stav, reprezentativní chování
• bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost
Nabízíme:
• kvalitní práci v týmu profesionálů za dobrých platových podmínek
• práce na dohodu o pracovní činnosti
• zázemí mezinárodní firmy
V případě zájmu prosím kontaktujte
Administrativní pracovnici paní Petru Pajskrovou na tel.: 724 015 402.
Nová Základní umělecká škola v Holicích
HOLICE - Dnes se poprvé oficiálně otevřou dveře nové Základní
umělecké školy, která nese název
zdejšího slavného rodáka Karla Malicha. Nová budova architekta Dalibora Boráka stojí v Holubově ulici
a v tomto školním roce přivítá na
600 žáků. Slavnostní otevření se
uskuteční ve 13 hodin, od 12.30
bude před budovou hrát dětský
dechový orchestr BaŠaPa řízený
Františkem Machačem a od 15 do
17 hodin proběhne „den otevřených dveří“, při němž si zájemci
budou moci prohlédnout celou budovu. V 18 hodin zakončí akci ve
společenském sále koncert big bandu
ZUŠ Týniště nad Orlicí pod vedením
Pavla Plašila. Prohlídky se budou
ještě opakovat v úterý 2. a středu 3.
září vždy od 16 do 18 hodin. (PeKa)
Recept pro zpestření vašeho jídelníčku
AKČNÍ CENY
PAPRIKY PLNĚNÉ ZELÍM
Pro 4 sklenice s obsahem 500 ml
budete potřebovat: 12 paprik, půl
hlávky bílého zelí, sůl a celý kmín.
Na nálev: 1,1 l vody, 250 ml octa,
100 g cukru, 25 g soli, 2 bobkové
listy, 5 kuliček pepře, 3 kuličky no-
Na všech prodejnách Pivovarka platí po celé září
slevy na lahvová piva
Světlý ležák
Světlé výčepní
vého koření, půl lžičky hořčičného
semínka, 12 tabletek cukerínu.
Zelí nakrouhejte, posypte solí,
kmínem a nechte ho změknout. Po
20 minutách jím naplňte vydlabané
a očištěné papriky. Do hrnce nalijte
a nasypejte všechny suroviny a asi
10 minut je vařte. Do sklenic pak
skládejte papriky, zalijte je nálevem,
zavíčkujte a sterilujte při 80° C 20
minut.
(mm)
9,90 Kč
7,90 Kč
Prodejny Pivarka naleznete: Pivovarka Pardubice (Palackého
třída 250), Pivovarka Chrudim (U Stadionu 765), Pivovarka Přelouč (Nerudova 63), Pivovarka Lázně Bohdaneč (Šípkova ulice 84),
Pivovarka Holice (Staroholická 9), Pivovarka U Soudku (Eduarda
Beneše 1543, Hradec Králové)
Otevírací doby na www.pernstejn.cz
OHLÉDNUTÍ MIROSLAVA KLIMPLA ZA PŘÍBĚHY, KTERÉ ODNESL ČAS
„Hotel Kotel“ - předchůdce pardubického Grandu
Při příležitosti otevření velmi
úspěšné Celostátní výstavy tělesné
výchovy a sportu, zahájené v Pardubicích 31. května 1931 prezidentem T. G. Masarykem, byl dán současně do provozu právě dokončený
hotel „Grand“, postavený podle
projektu Josefa Gočára (ano, jedná
se o bývalý hotel Grand, který je v
současnosti Obchodním centrem).
Málo se ví, že na místě nového
hotelu stával před ním rovněž hotel. Měl prapodivný název - „Hotel
Kotel“. Podívejme se, jak k tomu
názvu přišel.
Od počátku 16. století byla zřizována při městských branách, jimiž se vjíždělo do města, výběrčí
místa, kterým se říkalo „celny“.
Jedna taková celna stála u bývalého mostu přes Městskou řeku před
Zelenou branou a měla pohyblivý
„šraňk“ (závoru). Každý, kdo chtěl
přejet po mostě a Zelenou branou
vjet do města, musel u šraňku zastavit a zaplatit stanovené clo,
„Hotel Kotel“ před zbouráním v roce 1914.
poplatek, který šel na obohacení
městské pokladny.
Celna u Zelené brány fungovala
až do roku 1639, kdy byla za třicetileté války před útokem Švédů
spolu s mnoha dalšími objekty na
Zeleném předměstí stržena a srovnána se zemí, aby ji útočící nepřítel
nevyužil jako strategický úkryt.
Místo po ní zůstalo dlouhá léta
nezastavěné a teprve až po čase se
tu objevila obytná chalupa. I ta ale
vzala ve válce o rakouské dědictví
v roce 1744 za své.
Až v roce 1753 vyrostla na
tomto frekventovaném místě chalupa další, která tu potom vydržela
100 let. Z jejích majitelů byl nejznámější Karel Patzelt ze známé
pardubické kotlářské rodiny, který
domek v roce 1869 koupil. Patzelt
měl vedle kotlařiny i šenkýřské
oprávnění, a tak dům přestavěl na
hostinec. Když po jeho smrti převzal v roce 1899 šenkovnu jeho syn
František, připevnil na nepohyblivé
křídlo dveří, vedoucích do hlavní
ulice, měděný kotel jako připomínku dávné profese svého rodu. Protože hostinec měl nad prostorným
šenkovním sálem ložnici, kterou
Dnešní pardubická třída Míru před 100 lety. Nízká bílá budova zcela vpravo
je „Hotel Kotel“.
Patzelt pronajímal za dva krejcary
za noc, nazval nějaký vtipálek Patzeltovu živnost „Hotel Kotel“. Tento název hostinci zůstal až do roku
1914, kdy byl zbořen.
Po 17 letech vyrostl potom na
jeho místě jiný, již skutečný hotel,
daleko větší a modernější - hotel
Grand, dnešní Obchodní centrum.
K zajímavostem hotelu Kotel
jistě patří, že tu 29. března 1892
vznikl čtenářsko-ochotnický spolek, který 31. května 1892 dostal
název Spolek divadelních ochotníků v Pardubicích.
RETROFOTO
ARCHIV AUTORA
www.mdlogistika.cz
STRANA 5
PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
Mezinárodní výstava Koně v akci láká na filmové téma Korečková vylepšila rekord v hodu kladivem
PARDUBICE - Vyhledávanou
mezinárodní výstavu o koních a lidech „Koně v akci“ hostí pardubické závodiště už pošestnácté. Letos
Dostihový spolek a.s. nabízí téma
„Koně a film“ a s ním rozmanitý
program pro děti i dospělé návštěvníky. Představí se různá plemena
koní v mnoha různých sportovních
disciplínách i pracovních činnostech
a lože dostihových tribun se na čas
promění v promítací sály. Poutavé
koňské příběhy začínají…
Dostihové závodiště své brány
výstavě otevře tradičně první zářijový víkend, tedy v sobotu 6. a neděli
7. září. Po oba dny bude připraven
program, do kterého se budou moci
aktivně zapojit všechny věkové generace návštěvníků. „Setkání koní
a lidí v takové míře a v rozsahu,
jaké výstava Koně v akci nabízí, je
v České republice ojedinělé,“ říká
ředitel pořádajícího Dostihového
spolku Michael Skalický. „Každoročně se snažíme divákům nabídnout něco nového a zajímavého,
hledáme atraktivní téma. Podtitulem
letošní výstavy je motto Koně a film
a chceme tím návštěvníkům výstavy
představit koně jak v roli filmových
hrdinů, tak i v těch vedlejších a v
dokumentárních filmech,“ dodává
Skalický.
Diváci poznají také zblízka
dostihový svět i prostředí sportovních koní a také historii českého
jezdeckého sportu. Ukázky práce s
koňmi budou k vidění na dostihové dráze, ve stájích, na sportovních
kolbištích, ale i při chovatelských
přehlídkách, soutěžích nebo dokon-
V Chrudimi se poběží
Pernštejn desítka
ce výstavách a seminářích. „Velká
část programu je věnována dětem,
prostor dostávají chovatelské přehlídky a prezentace rozmanitých
dovedností chladnokrevných koní i
poníků. V doprovodném programu
jsme nezapomněli ani na různé soutěže pro návštěvníky či ochutnávku
regionálních potravin Mls Pardubického kraje,“ vyjmenovává některé
body programu Skalický.
Na pískovém kolbišti se uskuteční pony hry pro děti spojené i s
ukázkami hiporehabilitace, na sousedním travnatém kolbišti bude k
vidění výstava nativních anglických
plemen pony a trakénských koní,
na celý den je připraven program
ve westernovém městečku i ukázky
sportovní kynologie. Paddock bude
FOTBAL
HOLICE - Posledním závodem
letošního seriálu Stadion Cup měl být
ten v Autokempu Hluboký 6. září. Z
technických důvodů byl ale zrušen.
Organizátoři tak hledají náhradní termín i místo závěrečného závodu. (lč)
PARDUBICE - V pátek dopoledne přistál na pražském letišti
vládní speciál z Číny, na jehož palubě byla česká výprava vracející
se z Olympijských her mládeže v
Nanjingu. Mezi mladými sportovci
nechyběl ani nadějný veslař z Pardubic Miroslav Jech. Ten si navíc z
této prestižní akce přivezl stříbrnou
medaili, kterou na kilometrové trati
získal se svým parťákem Lukášem
Helešicem. Tato dvojice odlétala
před čtrnácti dny do pětimilionového Nanjingu v roli favoritů, když
krátce před tím vybojovala titul mistrů světa na juniorském šampionátu
v Hamburku! A právě student pardubického sportovního gymnázia
poskytl Týdeníku Pernštejn exkluzivní rozhovor.
Jakého sportovního úspěchu
ve své dosavadní kariéře si zatím
vážíš nejvíce?
Zcela určitě je to vítězství na nedávném mistrovství světa v Německu. Hned za titul mistra světa bych
pak zařadil druhé místo na juniorském mistrovství Evropy a stříbro z
juniorské olympiády v Číně. Úspěchy jsou o to cennější, že jsme všech
dosáhli v letošním roce! Nesmím ale
zapomínat na svého parťáka Lukáše
Helešice, bez kterého bych to nedal.
Kdy jsi s veslováním vůbec začal?
K veslování jsem se dostal před
pěti lety přes školní nábor, kde nás
lákali, abychom si to přišli vyzkoušet. No, a já tehdy přišel, zalíbilo se
mi to a zůstal jsem u toho.
Cenné kovy ve veslování sbíráš
se svým parťákem Lukášem Helešicem. Jak jste se k sobě vůbec
dostali?
Dobrá otázka... s jednoduchou
odpovědí: Ani jeden jsme nechtěli
jezdit sám, a jelikož i výkonnostně
jsme na tom byli podobně, tak nás
trenéři na jednom reprezentačním
soustředění dali k sobě. A bylo to.
Je to super, vycházíme spolu velice
dobře a snad je to znát i na výsledcích. A nic na tom nemění ani fakt,
že já jsem z Pardubic a Lukáš z
Břeclavi.
Komu vděčíš za své úspěchy?
Jednoznačně trenérům, kteří se
mnou tráví celé dny a pak samozřejmě
rodině, která mě ve všem podporuje.
S jakou medailí bys byl před
Hamburkem spokojen? Nebo jste
si už dopředu věřili ve zlato?
S jakoukoliv! Hrozně moc jsme
se chtěli dostat do finále a tam bojo-
Turnaj v ragby žen
PŘELOUČ - Na místním hřišti
uspořádá RC Přelouč první turnaj
domácího šampionátu v ragby žen.
Kromě domácího výběru se zúčastní
dalších sedm týmů. V neděli 7. září
se začíná prvním zápasem v 10 hodin. Ve stejný den se rozběhne i první
liga mužů. V úvodním kole se hráči
Přelouče představí v Havířově. (tra)
Závod Stadion Cupu
v Holicích zrušen!
sobotu začínáme slavnostním zahájením už v 9 hodin, v neděli tato přehlídka začne v poledne,“ připomíná
ředitel Dostihového spolku Michael
Skalický.
Kdykoli během dne mohou návštěvníci navštívit lože na tribuně
D, kde budou promítány filmy a
dokumenty s koňskou tématikou.
Budou tu také instalovány expozice plakátů výstavy Koně v
akci i Velké pardubické či obrazů
Emila Kotrby a dalších autorů. V
tiskovém středisku bude k vidění výstava dokumentů a exponátů
ke 140. výročí Velké pardubické.
Kompletní program 16. ročníku
mezinárodní výstavy Koně v akci
je k dispozici na www.pardubiceracecourse.cz/kone-v-akci. (kan)
Holice i Mateřov si prodloužily pohárovou účast
PARDUBICE - Dva zástupci v
semifinále. Ve třetím dějství Poháru
hejtmana Pardubického kraje vyhrály Holice i Starý Mateřov. Nováček krajských soutěží doma zdolal
Hlinsko, Holice po úspěšném úvodu
uspěly v Luži. Oba celky postoupily
do jarních závěrečných bojů.
SK Starý Mateřov - FC Hlinsko 3:1 (1:0). Branky: 26. Jonáš,
74. Fenyk, 86. Křížek z penalty - 78.
Volf. STARÝ MATEŘOV: Doležal
- D. Holek (84. V. Procházka), Zach,
T. Holek, Meduna - Žďára, Klíma,
Křížek, Zezula, Hlaváček (20. Fenyk) - Jonáš (45. Mynka). Hlinsko se
jako favorit zápasu snažilo o vstřelení první branky. V nadějné pozici se
dvakrát objevil Sádovský, ale nejprve trefil brankáře, potom přestřelil.
Ve 26. minutě udeřili domácí, když
se po rohovém kopu prosadil Jonáš
hlavou. Hráči Mateřova dále hrozili
z protiútoků, ale Fenyk dvakrát sám
proti brankářovi neuspěl, stejně jako
po přestávce, kdy zakončil těsně
vedle tyče. Vyrovnat mohl Nevole,
jehož křížná střela orazítkovala tyč.
Potom svůj další samostatný únik vyřešil úspěšně Fenyk, za hosty snížil
hlavou Volf. Definitivně se rozhodlo
v 86. minutě, kdy Vanžura fauloval
Fenyka a Křížek proměnil penaltu.
CHRUDIM - V neděli 7. září
se v historickém centru města uskuteční běžecký závod Chrudimská
Pernštejn desítka. Na desetikilometrovou trať vyběhnou závodníci ve
12 hodin z Resselova náměstí, kde
bude i cíl. O hodinu dřív má start Lidový běh škol a rodičů s dětmi. Generálním partnerem závodu je Pardubický pivovar.
(tra)
patřit chovatelských přehlídkám.
Představí se plemena norik, slezský norik, českomoravský belgik,
anglický plnokrevník, shagya arab,
trakénský kůň, starokladrubský kůň
a řada dalších. V oranicích a na dráze u lesa budou chladnokrevní koně
soutěžit v orbě a v ovladatelnosti, u
hlavní tribuny pak v tahu břemene.
Kromě toho se chladnokrevní koně
předvedou i v zápřahu a dokonce i v
roli dostihových koní. Protikladem
„velkých“ chladnokrevných koní
budou poníci a minihorse, kteří budou zápolit v parkurových soutěžích.
„Po oba dny, jak v sobotu, tak i v
neděli, je v cílové rovině před hlavní
tribunou připravena slavnostní přehlídka účastníků výstavy s ukázkami jejich činností a dovedností. V
Starý Mateřov vyhrál i třetí domácí zápas v krajském poháru. Na středopolaře
Radka Klímu (u míče) doráží Roman Jůn z Hlinska. Foto: LIBOR ČIHÁK
TJ Luže - SK Holice 1:3 (0:3).
Branky: 89. Černohorský - 3. T.
Jedlička, 12. Dědič, 20. J. Krpata.
HOLICE: Zahradník - T. Krpata,
Ručka, Hanč - Chvála - Klouček
(46. Morávek), J. Krpata (66. Flachs), R. Machatý, Denk - T. Jedlička (46. Michalec), Dědič. První
půlhodina zápasu měla jednoznačný
průběh. Holičtí na soupeře vlétli
a během dvaceti minut si vytvoři-
li tříbrankový náskok. Ve druhém
poločase se průběh hry vyrovnal,
ale ani jedno mužstvo si vyložené šance nevytvořilo. Až v závěru
Luže korigovala na konečných 1:3.
Ostatní výsledky: Litomyšl Lanškroun 2:3, Pomezí - Choceň
1:3. Semifinálové dvojice budou
rozlosovány na zimním aktivu s
kluby, zápasy se odehrají až na jaře
příštího roku.
(tra)
PARDUBICE - Na zdejším atletickém stadionu bojovali mladí
atleti o krajské tituly i postup do
semifinále Mistrovství ČR. Zástupci
Pardubického a Královéhradeckého kraje předvedli řadu výborných
atletických výkonů, jimž vévodí
nový oddílový a krajský rekord
v hodu kladivem dorostenky Adély
Korečkové (64,02 m). V kategorii dorostenců obsadil první místo
Sokol Hradec Králové 160,5 bodů,
před AC Pardubice 145 b., Hvězdou
Pardubice 138,5 b., Jiskrou Ústí n.
O. 99 b. a Dvorem Králové 36 b.
V kategorii dorostenek zvítězila
Hvězda SKP Pardubice 156 b., před
Sokolem Hradec Králové 143,5 b.,
TJ Dvůr Králové 134,5 b., AC Pardubice 57,5 b., Spartakem Slatiňany
57,5 b. a TJ Svitavy 37 b.
Nejúspěšnějším družstvem mezi
juniorkami bylo AC Vysoké Mýto
193 b., před Hvězdou SKP Pardubice 133 b., AC Pardubice 131 b., Jiskrou Ústí nad Orlicí 88 b., Týništěm
nad Orlicí 14 b. a Sokolem Hradec
Králové 8 b. Vítězem juniorské kategorie chlapců se stal Sokol Hradec
Králové 227,5 b., před AC Pardubice 130 b., třetí místo patří zástupcům Hvězdy SKP Pardubice 119 b.,
čtvrté byly Slatiňany 78,5 b., před
novým Městem nad Metují 60 b. a
Týništěm nad Orlicí 33 b.
Z výsledků pardubických závodníků: Dorostenci: 200 m: 1. Miroslav Chrbolka (AC) 23,53 s, 400
m: 1. Lukáš Secký (Hvězda) 53,41 s,
1 500 m: 1. Martin Pavliš (Hvězda)
4:23,31 min, výška: 1. Jan Štěpánek
(AC) 1,92 m, dálka: 1. Matěj Kašpar
(AC) 5,95 m, trojskok: 1. Martin
Kulhánek (Hvězda) 12,37 m. Dorostenky: 100 m: 1. Veronika Niščáková (AC) 13,20 s, 200 m: 1. Veronika
Niščáková (AC) 26,89 s, 400 m: 1.
Veronika Kupková (Hvězda) 65,57
s, 800 m: Veronika Kupková (Hvězda) 2:29,43 min, koule: 1. Barbora
Tylichová (Hvězda) 12,70 m, disk:
1. Adéla Korečková (Hvězda) 33,71
m, kladivo: 1. Adéla Korečková
(Hvězda) 64,02 m. Junioři: 800 m:
1. Tomáš Kroupa (AC) 2:01,85 min,
1 500 m: 1. Dominik Kubec (Hvězda) 4:12,79 min, 110 m př.: 1. David
Sklenář (AC) 14,50 s, koule: 1. Jan
Touš (Hvězda) 15,47 m, disk: Jan
Touš (Hvězda) 41,12 m, kladivo: 1.
Jaroslav Lauterkranc 59,26 m. Juniorky: 400 m: 1. Zuzana Krupičková (AC) 61,50 s, 800 m: 1. Martina
Papežová 2:22,35 min, 100 m př.: 1.
Anežka Kubištová (Hvězda) 15,98 s,
tyč: 1. Kateřina Janatová (AC) 3,20
m, dálka: 1. Lenka Kučerová (AC)
5,17 m, trojskok: 1. Karolína Jelínková (Hvězda) 5,80 m, oštěp: 1. Tereza
Krejnusová (Hvězda) 30,85 m. (yak)
KOLÍN - Při Velké ceně Kolína
vyhrál oštěpař Hvězdy SKP Pardubice Jaroslav Jílek. Ten zkoušel
místní sektor před blížícím se Mistrovstvím ČR družstev, které se koná
právě na kolínském stadionu tuto
neděli 7. září. Oštěpař Hvězdy si
letos udržuje stabilní formu, kterou
potvrdil i nyní, když suverénně zvítězil hodem dlouhým 71,13 m. (yak)
Jílkova prověrka na výbornou
BASKETBAL
Slovenská mise pokračuje tento týden
PARDUBICE - I ve druhém
přípravném duelu pardubičtí basketbalisté zvítězili, když porazili
úřadujícího slovenského šampióna
Inter Bratislava. Ten ale hrál bez
slovenských reprezentantů. Slovenská mise Pardubických pokračuje
dalšími zápasy tento čtvrtek v Prievidze a v sobotu v Nitře.
Inter Bratislava - BK JIP Pardubice 66:92 (22:27, 16:20, 8:22,
20:23). Body: Dykstra 23, Starosta
a Musil po 12, Babič 11... - Kohout
15, Pospíšil 14, Bohačík 12, Pandula
a Půlpán po 10, Šoukal a Sanders po
9, Wall 5, Kotas 4, Škranc 3, Šoula 1.
„Chtěli jsme se poučit z chyb,
které jsme dělali v prvním příprav-
ném zápase s Prudnikem. Do utkání
s Interem jsme vstupovali se dvěma
základními pravidly, která jsem se
snažil po celou dobu hráčům připomínat. Určitý posun jsem viděl hlavně ve hře na obranné polovině hřiště, kde jsme dokázali praktikovat
hru a plnit pokyny, na kterých jsme
se před zápasem domluvili,“ uvedl
trenér pardubických basketbalistů
Dušan Bohunický, jehož svěřenci
měli na palubovce slovenského mistra problémy hlavně při obranném
doskoku. „Ohledně soupeřova útočného doskoku si myslím, že to bylo
zapříčiněno naší nekoncentrací. Ta
musí být na obranný doskok z naší
strany mnohem vyšší.“
(zrp-lč)
PARDUBICE - Soutěže Pamako
zahajují o víkendu 6. a 7. září svůj
další ročník. První zápasy jsou na
programu v první až čtvrté lize, veteráni zahájí v sobotu 27. září. Tomu
předchází schůze vedoucích mužstev
Pamako, které se uskuteční v areálu
na Hůrkách následovně: pro 1. a 2.
ligu v pondělí 1. září, pro 3. a 4. ligu
v úterý 2. září a pro veterán ligu v
pondělí 15. září (vše od 18 hodin).
Zde se budou vybírat i členské příspěvky za každého hráče (200 Kč).
V sobotu 20. září se koná 3. ročník Prezidentského poháru Pamako
v malé kopané. Startovné 500 Kč,
přihlášky do 15. září v kanceláři Pamako.
(tra)
Dalším vrcholem tvého snového roku byla juniorská olympiáda
v čínském Nanjingu, odkud ses
vrátil doslova před několika hodinami. Nemrzelo „až“ druhé místo?
Ne, to nás nemrzelo! Byli jsme
spokojení a šťastní. Už vůbec kvůli
tomu, že jsme tam mohli být, užívat
si olympiádu a navíc získat stříbro!
Celou dobu se tam navíc o nás starali přímo královsky!
Co tě pod juniorskými olympijskými kruhy nejvíce zaujalo?
Asi ta atmosféra. Naprosto srovnatelná s „velkou“ olympiádou. Od
úvodního ceremoniálu, přes špičkovou organizaci závodů až po volný
čas. Například návštěva Šanghaje a
jízda jejich rychlovlakem je zážitek
na celý život.
V Číně byl s českou výpravou
i sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.
Jaká je spolupráce s touto sportovní ikonou? Měl jsi u něj třeba
nějaké plus, že jsi z Pardubic?
Je hrozně fajn, myslím ale, že
žádnou protekci u něj nemám. Ale
ani nikdo jiný. Ke všem se chová
stejně a snaží se nám maximálně
vyjít vstříc.
Olympijské hry v roce 2016. Je
účast v Rio de Janeiru podle tebe
reálná?
Nejspíš nereálná, jsem totiž moc
mladý. Nominace na olympiádu v
Riu začne již příští rok a to já budu
pořád ještě v juniorech…
Jaké máš koníčky či záliby?
Zbývá ti na ně vůbec čas?
Miluju veslování! Na další koníčky mi už, bohužel, nezbývá moc
času. Rád si poslechnu dobrou muziku, chodím do kina... a hrozně rád
jím!
Ve kterých státech jsi už jako
veslař závodil?
No, v mnoha zemích to zatím
nebylo, stále to dovedu spočítat:
Německo, Švýcarsko, Litva, Bělorusko, Belgie, teď Čína a to je zatím
asi všechno…
Jak jsi oslavil (nebo oslavíš)
titul mistra světa a stříbro z juniorské olympiády? Uvaří mamka
nějakou baštu?
Pořádně slavit ještě nebyla žádná možnost. Prakticky hned z Hamburku jsme odlétali do Číny. Tak
nějak slavit začnu vlastně až nyní,
zato můžu ale hned dvě medaile
najednou! A bašta od mamky? Doufám, že bude! Třeba knedlo, vepřo,
zelo?
JAN ŠAFÁŘ
Pardubická malá kopaná hlásí start sezony
Pardubický veslař Miroslav Jech zažívá rok snů!
Veslaři Miroslav Jech (vpravo) a Lukáš Helešic získali na Olympijských
hrách mládeže v čínském Nanjingu stříbrné medaile.
FOTO: ARCHIV
vat o velký sen. Tím byla jakákoliv
placka! Zlato bylo bonus…
Titul světového šampiona se
nezískává každý den. Určitě sis ho
v prvních vteřinách užíval. S kým
ses dělil o radost?
Byl to naprosto úžasný pocit.
Nedokážu to ani nějak popsat, prostě úžasný! V tom šíleném transu
si už ani nevzpomínám, komu jsem
psal jako prvnímu, zřejmě domů.
Telefon jsem měl plný esemesek,
ani jsem nestíhal odepisovat…
Fanoušci tě na lodi poznají
podle neodmyslitelného kšiltu.
Nosíš ho, i když nesvítí slunce. Je
to pěstovaná image?
Ne, to určitě ne. Jen se mi s ním
jezdí dobře, nelezou mi do očí vlasy
a neteče mi do nich pot.
STRANA 6
PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
TLAPNET
KRAJSKÝ PŘEBOR
Devadesátá minuta nepřála Pardubičkám Hradci stačila první půlhodina
FOTBAL - MLÁDEŽ
PARDUBICE - Moravany drží
vítěznou sérii. Tři body v tomto kole
získaly i Holice, které doma přehrály Svitavy.
1. FC Žamberk - SK Pardubičky 1:1 (0:0), na penalty 6:5.
Branky: 90. Čada - 52. Froš. Rozhodčí: Hořínek. ŽK: 1:2. Diváků:
120. PARDUBIČKY: Šváb - Kořínek (64. Kříž), Strnad, Klement,
Rössler - Froš, Krejčí, Mráz, Kutílek - Kopp (76. Svoboda), Pleskot.
Hráči Pardubiček měli v první půli
více ze hry, ale branku vstřelili až
krátce po přestávce. V 52. minutě
vyrazili hosté do brejku a využili
nedorozumění domácího obránce s
brankářem. Akci zakončil Froš pohodlně podél brankáře. Potom se
hra na chvíli vyrovnala. Další šance
měli i hosté, ale Kříž ani Krejčí je
nevyužili. V závěru dostali domácí možnost zahrávat přímý kop z
hranice pokutového území, který
ideálně nasměroval Čada do sítě. V
penaltovém rozstřelu až do páté série všichni proměnili. Až v té šesté
Pardubičky neskórovaly a odvezly
si tak pouze jeden bod.
SK Holice - TJ Svitavy 4:2
(2:1). Branky: 18. a 80. T. Jedlička
(první z penalty), 9. Klouček, 77.
Dědič - 6. Ovad, 84. Frolo. Rozhodčí: Kotyza. ŽK: 2:3. Diváků: 100.
HOLICE: Zahradník - T. Krpata,
Ručka (26. Dědič), Hanč - Chvála
- Klouček (90. Bareš), Machatý, J.
Krpata, Denk (87. D. Velinský) - T.
Jedlička (81. Stárek), Michalec. V
kvalitním utkání šli hosté do vedení
v 6. minutě, kdy se trefil Ovad z hranice vápna k tyči. Vzápětí vyrovnal
Klouček po příhře Denka. Po ruce
svitavského obránce pak T. Jedlička
proměnil penaltu. Ve druhé půli převzali iniciativu hosté, ale Holičtí dál
hrozili z brejků. Dva z nich úspěšně
ONDRÁŠOVKA
I. A TŘÍDA
Choceň 0:2 (0:1). Branky: 31.
Zavřel, 81. Mihovský. Rozhodčí:
Vaško. ŽK: 2:3. Diváků: 360.
HORNÍ JELENÍ: Jozl (4. Starec) Čermák (48. Houžvíček), Hendrych,
Pinkas, Komárek - Michálek (77.
Svatoň), Velinský, Chadima (67.
Martinec), Houžvička - Kaňkovský
(88. Mile), Pecivál. Nepříjemný
moment na úvod. Již ve 4. minutě
musel opustit hřiště brankář Jozl,
který byl převezen do nemocnice s
podezřením na zlomenou nohu. To se
naštěstí nepotvrdilo. Samotné utkání
nepostrádalo nasazení a fotbalovost.
Ve 31. minutě po ztrátě domácích
proměnil Zavřel rychlý brejk. V 72.
minutě se Kaňkovskému nepodařilo
dotlačit míč za brankovou čáru,
naopak Mihovský po další rychlé
kombinaci přidal druhý gól choceňské Agrie.
(tra)
Ostatní výsledky: Litomyšl Dolní Újezd 3:6. MFK Chrudim
B - Polička 1:0 p.k. Hlinsko - Lanškroun 0:1. Moravská Třebová Třemošnice 3:2.
Příště: Třemošnice - Horní Jelení (so 17), Pardubičky - Holice, Moravany - Chrudim B (oba ne 17).
1. Moravany
2. MFK Chrudim B
3. Polička
4. Holice
5. Hlinsko
6. Lanškroun
7. Choceň
8. Žamberk
9. Pardubičky
10. Dolní Újezd
11. Svitavy
12. Moravská Třebová
13. Litomyšl
14. Letohrad
15. Třemošnice
16. Horní Jelení
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0 9:1 9
0 14:2 8
0 8:2 7
1 8:4 6
1 5:1 6
1 4:3 6
1 3:4 6
1 4:4 5
1 4:4 4
1 9:10 4
2 6:7 3
2 3:4 3
2 4:14 3
2 4:9 2
3 2:8 0
3 0:10 0
Přelouč brala body i v deseti
PARDUBICE - Oba zápasy, ve
kterých nastoupili zástupci regionu,
musely rozhodnout pokutové kopy.
Přelouč si odvezla bod navíc ze Starého Hradiště, Srch neuspěl v Pomezí.
TJ Sokol Staré Hradiště - FK
Přelouč 1:1 (0:1), na penalty 1:3.
Branky: 61. Hýsek - 32. Ulrych.
Rozhodčí: Kolbaba. ČK 0:1 (59.
Březina), ŽK: 3:3. Diváků: 90. STARÉ HRADIŠTĚ: Hlavatý - Němec,
Hýsek, Svoboda, Vohralík - Kučera,
Oulický, Hajdari, Prokůpek - Klouda, Götz. PŘELOUČ: Konvalina
- Martin Beránek, Hladík, Ulrych,
Březina - Novák, Novotný (13. Milan Beránek), Pištora (49. Dušek),
Kosek - Volejník, Vančura (13. Hataš). Ani jeden z týmů nenastoupil v
kompletním složení, Přelouč navíc
již ve 13. minutě musela dva hráče
vystřídat. První poločas byl na vyložené šance chudý. Až ve 32. minutě
se po rohovém kopu prosadil Ulrych
z dorážky a poslal hosty do vedení.
Pak ještě hlavičkoval Březina, ale
Hlavatý zasáhl. Domácí se dostali
ke slovu až ve druhém poločase, kdy
v 52. minutě Prokůpek orazítkoval
břevno. O sedm minut později rozhodčí vyloučil za vulgarity Březinu a
nabídl Hradišti přesilovku. Tu hned v
BERGER - HUCK
I. B TŘÍDA
využili Dědič a T. Jedlička po vzájemné spolupráci. Za hosty jen korigoval Frolo.
FK OEZ Letohrad B - TJ Sokol Moravany 1:4 (1:3). Branky:
40. F. Krejčí - 8., 23. a 54. Kříž, 29.
Poláček. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 0:3.
Diváků: 40. MORAVANY: B. Branda - Sokol, J. Lukas, Kubík, Hurta Veselý (79. J. Branda), Beran, Knotek (89. Pištora), Novák (72. Mach)
- Kříž, Poláček (85. Smejkal). Hosté
se dostali do vedení po chybách domácího brankáře, po nichž vstřelili
dvě branky. Letohrad snížil po opakované standardní situaci na konci
prvního poločasu. Definitivní rozuzlení přišlo deset minut po přestávce,
kdy Kříž svým třetím gólem zvýšil
na 1:4. Potom si Moravany svůj zasloužený náskok pohlídaly.
AFK Horní Jelení - FK Agria
Derby musely rozhodnout až penalty, bod navíc získala Přelouč. Na snímku atakovaný Petrit Hajdari (St. Hradiště) a vlevo Martin Beránek. Foto: TOMÁŠ RAIS
61. minutě domácí využili, když po
centru Hajdariho zakončil zblízka
Hýsek. Přelouč se i v deseti snažila o
brejky, v 76. minutě zakončil Ulrych
těsně vedle. Na druhé straně po kombinaci zakončil domácí Hýsek střelou vedle. V poslední minutě se pak
střela přeloučského Nováka odrazila
od tyče. O vítězi bojovného utkání
rozhodly pokutové kopy. Hned tři
domácí střelci neuspěli, Přeloučští
byli naopak třikrát úspěšní.
TJ Sokol Pomezí - Titanic Srch
1:1 (1:0), na penalty 5:4. Branky:
21. Nespěšný - 64. Putnar. Rozhodčí: Smitka. ČK: 1:1 (62. Roušar 72. Doležal), ŽK: 3:4. Diváků: 100.
SRCH: Skalický - Beran (54. Putnar),
Brož, Hurta, Tměj - Zeman, Doležal,
Krejčí, Víšek - Práchenský, Maivald.
Akce se od úvodu střídaly na obou
stranách. V prvním poločase měli
gól přidal Brož opět střelou z dálky. Za hosty nastřelil Gerčák břevno a tyč. Prosadil se až v závěru,
kdy přímo z rohu korigoval na 5:2.
TJ Sokol Mnětice - FK Nasavrky 2:4 (2:2). Branky: 25. a 40.
Tláskal - 6. Dostál, 11. Čechlovský,
60. Boháč, 69. Dostál. Rozhodčí:
Čech. ČK: 1:0 (47. Hochman),
ŽK: 1:1. Diváků: 50. MNĚTICE:
Jahelka - Pištínek, Neugebauer,
Vafka, Hochman - Lamberský,
Turek, Chmelař (73. Ruprecht),
Tláskal - Hodás (67. Křivka), Doležal (85. Dávid). V Mněticích se
hrál vyrovnaný zápas. Domácí sice
rychle dvakrát inkasovali, ale ještě
do přestávky dokázali vyrovnat.
Po vyloučení Hochmana na začátku druhé půle už si Nasavrky vytvořily převahu, kterou vyjádřily i
gólově.
SK Řečany nad Labem - TJ
Sokol Rosice nad Labem 2:0
(0:0). Branky: 47. Bank, 84. Mi-
chael Moravec. Rozhodčí: Trocha.
ČK: 0:1 (67. Růžička), ŽK: 3:4. Diváků: 100. ŘEČANY: Pavel Moravec - Rozsévač, Chára, Matoušek,
Š. Tichý - M. Tichý (90. Lupínek),
Novotný, Stoklasa, Bank - Hostinský, Michael Moravec. ROSICE:
Nahálka - D. Rousek, Pozdník, Pešek, Růžička - F. Bartoš, Rogovik
(88. Bulis), Lejsek, Vratišovský
(77. L. Rousek) - M. Bartoš, Šebek.
Po celý zápas se hrálo převážně od
vápna k vápnu bez vyložených příležitostí. Řečany šly do vedení ve
47. minutě, když Bank zakončil
střelou podél gólmana. Naděje Rosic pohasly v 67. minutě, kdy byl
vyloučen Růžička za stažení M.
Tichého. Druhý gól Řečan přidal
M. Moravec dorážkou střely Hostinského.
TJ Sokol Rohovládova Bělá
- FK Proseč 4:1 (1:1). Branky: 4.
Strouhal, 74. Starý z penalty, 84. a
87. Tomič - 25. vlastní (Chovanec).
mírně navrch domácí, kteří se ve 21.
minutě ujali vedení, když Nespěšného přízemní rána zapadla k tyči.
Ve druhé půli se více do útoku tlačil
Srch. V 64. minutě po rohu Maivalda
nejprve hlavičkoval Víšek do gólmana a následně Putnar dorazil do sítě.
V 77. minutě nevyužil velkou šanci
Nespěšný, ale ani Srch své příležitosti neproměnil. V závěrečných penaltách domácí dvakrát zaváhali, hosté
ze Srchu dokonce třikrát.
(tra)
Ostatní výsledky: Slatiňany
- Česká Třebová B 7:3. Načešice Hlinsko B 2:0. Luže - Kunčina 5:0.
Vysoké Mýto B - Heřmanův Městec
4:2. Svitavy B - MFK Chrudim C 0:1.
Příště: Srch - Slatiňany (so
10.15), Kunčina - Staré Hradiště (so
14), Přelouč - Vysoké Mýto B (so 17).
3
1. Slatiňany
3
2. Načešice
3
3. Pomezí
3
4. Staré Hradiště
3
5. Vysoké Mýto B
6. MFK Chrudim C 3
3
7. Přelouč
3
8. Srch
3
9. Luže
10. Heřmanův Městec 3
11. Česká Třebová B 3
3
12. Svitavy B
3
13. Kunčina
3
14. Hlinsko B
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0 17:4
0 7:3
0 8:2
0 6:1
1 9:6
1 5:6
1 7:4
1 7:9
2 6:4
2 5:7
2 4:9
2 3:7
3 2:13
3 1:12
9
9
8
7
6
6
5
4
3
3
2
1
0
0
HRADEC KRÁLOVÉ - Pardubickým dorostencům derby nevyšlo.
Ve 25. minutě prohrávali o tři góly a
to určilo ráz utkání. Tuto sobotu si
mohou spravit chuť, když v areálu
v Ohrazenici přivítají Hlučín (13).
I. liga U19: FC Hradec Králové - FK Pardubice 4:0 (3:0). PARDUBICE: Stejskal - Stránský (75.
Staněk), Koblížek, Matějka, Jedlička - Formáček (70. Molek), Kejmar,
Řehák, Bydžovský (46. Markovič) Kovář (65. Málek) - Valenta (70. Bulušek). Utkání blbec. V úvodních 25.
minutách vsítili Hradečtí tři branky a
bylo po zápase. Přitom podobné šance si vypracovali i Pardubičtí, ale nedali. Zbytek zápasu se tak za převahy
domácích hrál jen z povinnosti...
Česká liga dorostu U17 A: Jablonec - FK Pardubice 3:4 (1:3), Nikodém a Huf po 2. PARDUBICE: Bartaloš - Švec, Vávra, Jirka, Lněnička
- Březina, Müller, Spěvák, Nikodém
- Mužík, Huf (Zelinka, Kmetík, Barbarič, Letáček). Pardubickým opět
vyšel vstup do utkání, když ve 13.
minutě vedli o dva góly. I po zbytek
poločasu byli lepším mužstvem a zaslouženě vedli 3:1. Po obrátce ale zaspali úvod a dovolili domácím do 52.
minuty srovnat. Po prostřídání hosté
opět ožili a v závěru se jim podařilo
vsítit rozhodující branku.
Česká liga dorostu U16 A: Jablonec - FK Pardubice 0:2 (0:0), Huf,
Jankele z penalty. PARDUBICE:
Letáček - Šafařík, Batelka, Koblížek,
Rambousek - Čuchal, Jiroušek, Vašek
- Víšek, Jankele, Peleška (Huf, Born,
Machatý, Menšík, Večeřílek). V prvním poločasu vyrovnaného zápasu
se hosté nedostali do žádné šance,
tutovky domácích zneškodnil jistý
Letáček. Po přestávce se hra Pardubických dopředu zvedla příchodem
Hufa, který i jako první skóroval.
Huf a dvakrát Šafařík pak nedokázali
vedení navýšit, a tak až po faulu na
Hufa deset minut před koncem pečetil výhru hostů z penalty Jankele.
Východočeský přebor U19: FK
Pardubice B - RMSK Cidlina.
Odloženo pro nezpůsobilý terén, náhradní termín předběžně stanoven na
středu 10. září (17).
Krajský přebor U19: vložené
kolo: Horní Jelení - Žamberk 6:2
(4:1), Šimek 3, Mrštík, Kaplan, Slabý. Pardubičky/FK Pardubice C
- Třemošnice 1:5 (1:3), Duha. Živanice/Lázně Bohdaneč - Pomezí/Polička 3:0 (2:0), Virt, Jindra, Netuka.
Choceň - Holice 2:1 (1:0), Stehlík.
Jablonné n. O. - Přelouč 4:1 (2:0),
Linhart.
Třemošnice - Živanice/Lázně
Bohdaneč 2:1 (1:0), Vašíček. ŽIV/
BOH: Jezdinský - Klátil, Netuka,
Landsman, Rež - Dušek, Siska, Vašíček, Hemerka - Jindra, Virt (Pecha,
Černý). Ve vyrovnaném utkání vedli
domácí po dvou proměněných penaltách 2:0. Hostům se podařilo jen
snížit dvacet minut před koncem.
Žamberk/Letohrad B - Přelouč 0:2 (0:2), Fencl 2. PŘELOUČ:
Václavek - Hruška, Heblík, Bolek,
Horák - Černík, Chaloupský, Pokorný, Bukovič - Linhart, Fencl (Fujdl,
Matěj Vašíček). Neurovnaná hra
z obou stran. Přeloučští však dokázali skórovat v 8. a 40. minutě, kdy
po podobných akcích z hranice vápna zakončoval neobsazený Fencl po
zpětné přihrávce.
Horní Jelení - Svitavy B 3:5
(2:3), Šimek 2, Mrštík. JELENÍ:
Šumpík - Vik, Richter, Kaplan, Slabý - Liška, Vaněk, Mráz, Vojtěch Šimek, Mrštík (Kabeláč). Výsledek
hovoří za vše, hosté byli herně lepší,
silnější na míči. Domácí mohou mrzet zbytečné góly z brejků a neubráněných standardních situací.
Holice - Heřmanův Městec 4:2.
Nedohráno, přerušeno v poločase
pro průtrž mračen, náhradní termín
předběžně na úterý 9. září (17).
Pardubičky/Pardubice C - Dolní Újezd 3:2 (1:2), Vltavský, L.
Svoboda, Rezek. PAR/PCE: Holub
- Kántor, Vltavský, Makovič, Hrebenar - Ptáček, Musil, Rezek, L. Svoboda - Duha, Čáň. I když domácí po
poločasu prohrávali, podařilo se jim
stav utkání zvrátit na svoji stranu.
I. A třída U19 A: Staré Hradiště/Opatovice - Stolany 2:2 (1:2),
na penalty 4:3, Morávek, Richter.
HRA/OPA: Zelinka - Daňhel, Forbelský, Bartoníček, Louvar - Zahradníček, Patočka, Hájek, Mencl
- Morávek, Richter (Daniel, Hocký,
Harvánek).
Holice B/Horní Ředice - Pardubičky 0:4 (0:3), Jiráček 2, Zelenka,
Hong Le Nam. HOL/ŘED: Navrátil - Brandýský, Pavel Fikejs, Prešek, Motyčka - J. Moravec, Černý,
Petr Fikejs, V. Moravec - Shejbal,
Vaňásek (Braun, Svoboda, Černý,
Zběhlík). PARDUBIČKY: Hanzlík
- Havlíček, L. Chýle, Bělohlávek,
Dojčán - Jirout, Zelenka, Svoboda,
Wagner - T. Chýle, Jiráček (Krajhanzl, Hong Le Nam, Netušil, Maršálek,
Votheminh).
Řečany n. L. - Miřetice/Skuteč
1:2 (1:1), Novák. ŘEČANY: Kalousek - Vaněk, Munzar, Vančura, Sotona - Rosůlek, Krejčík, Novák, Šlajs
- Špitalský, Rajnet (Vokál, Ruml,
Klouda, Veselý).
Sezemice - Moravany/Roveň
1:0 (0:0), Fous. SEZEMICE: F. Voříšek - Tichý, Tomášek, Tláskal, Plecháč - Holeček, Papšík, Fous, Veselý
- Ehl, Babčan (L. Voříšek). MOR/
ROV: Laksar - Hlaváček, Pospíšil,
Shejbal, Horák - Rejman, Rulíšek,
Hynek, Hájek - Daněk, Bareš (Kříž,
Karásek, Mlejnek, Provazník).
Dašice - Rosice n. L. 2:1 (0:1),
Morávek, Buchtele - Bohuněk. DAŠICE: Vaněk - Kmošek, Bořek, Hegar, Vinař - Šibal, Kysilka, Vlasák,
Kašpar - Morávek, Krajíček (Šprta,
Buchtele). ROSICE: Jirásek - Kolisko, Voženílek, Šprachta, Průša - Novák, Janura, Bohuněk, Vaňásek - Bulis, Levinský.
Česká liga U15 A a U14 A: Utkání FK Pardubice - SK Slavia Praha
bylo přeloženo na úterý 2. září (15 a
17, hř. Ohrazenice).
Česká liga U13 C: MFK Chrudim - FK Pardubice 3:7 (1:5), Březina, Kůrka, Marek Hruška, Slavík,
Šimek, Horníček, Vojtíšek.
Česká liga U12 C: MFK Chrudim - FK Pardubice 1:25 (1:13),
Šenkýř 5, Obermajer 4, Mikan 3,
Khol, Sušil, Veverka a Němec všichni po 2, Skřivánek, Teplý, Deml, Štichauer, Popelář.
(46. Zezula), Zach, T. Holek, Janeček (66. Mynka) - Vašíček, Klíma,
Křížek, Jonáš, Žďára - Fenyk. V
první půlhodině padlo šest branek.
Hosté šli jako první do vedení, ale
Prosetín otočil na 3:2. Hned za minutu odpověděl Klíma, který z voleje poslal míč do sítě. A ještě před
přestávkou po individuální akci T.
Holka Mateřov opět vedl. Ve druhé
půli mohli domácí srovnat, ale trefili jen brankáře. V 78. minutě zase
Šikl zaskakoval na brankové čáře
proti střele Žďáry. Tečku udělal
vlastní gól, když po dlouhém nákopu Černý hlavou přehodil vlastního
brankáře.
SK Zámrsk - Spartak Sezemice 2:0 (1:0). Rozhodčí: Jansa.
ŽK: 4:3. SEZEMICE: Báča - Plecháček, Hrdý, T. Kašpar, Süttö Borovec, Kříž, Knaute, Lába - J.
Kašpar, Valenta (Blažek). Domácí
byli aktivnější, ale své šance nevyužili. Ve 41. minutě Sezemičtí
inkasovali z penalty po zbytečném faulu. Hned v úvodu druhé
půle navíc po chybě dostali další
branku. Potom si hosté vytvořili tři šance, které však gólem neskončily. Ani domácí už proti otevřené obraně neskórovali.
(tra)
Ostatní výsledek: Chroustovice - Dobříkov 4:2.
Příště: Rosice n. L. - Mnětice,
Starý Mateřov - Řečany n. L., Sezemice - Roh. Bělá, Dobříkov - Libišany (vše so 17).
Oba nováčci opět zatížili konta soupeřů pěti góly
PARDUBICE - Libišany se po
další výhře udržely na vedoucí pozici. Společně s Mateřovem stejně
jako v prvním kole vstřelily pět
branek. Na první vítězství stále čekají Sezemice, Rosice i Mnětice.
FC Libišany - TJ Sokol Sruby
5:2 (0:1). Branky: 49. a 78. Brož,
58. a 69. Svatoň, 55. Gottwald 6. Šeda, 85. Gerčák. Rozhodčí:
Zerzáň ml. ŽK: 0:3. Diváků: 110.
LIBIŠANY: Šimon (87. Rybka) Jozíf, Gottwald, Vích, Hron - Kuric, Machala, Brož, Ročín - Svatoň
(70. Přikryl), Vokáček (78. Hackenberg). Sruby šly v 6. minutě do
vedení, když se ve skrumáži nejlépe zorientoval Šeda. Domácí pak
soupeře zatlačili, ale obranná činnost hostů fungovala spolehlivě.
Gólovou palbu zahájil až Brož ve
49. minutě střelou ze třiceti metrů.
Potom se trefil Gottwald hlavou a
Svatoň z dorážky. Stejný hráč ještě
zakončil kombinaci Libišan a pátý
Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 1:4. Diváků: 50. BĚLÁ: Kouba - Strouhal, I.
Morávek, Braun, Chvovanec - Starý, V. Zavřel, Jelínek, Semínko Kotajny (73. Tomič), Klír. Domácí
si vytvořili v úvodu převahu. Hned
ve 4. minutě Strouhal dorazil hlavou míč po trestném kopu Zavřela.
Od 20. minuty se hosté zvedli, po
nešťastném zásahu Chovance se
dočkali vyrovnaní a jednou trefili
tyč. Druhá půle už byla ve znamení Bělé. Starý proměnil penaltu po
faulu na Klíra, potom se dvakrát
prosadil střídající Tomič. Kromě
toho ještě Klír nedal penaltu a dvakrát za gólmanem Proseče zazvonila tyč.
SK Sokol Prosetín - SK Starý
Mateřov 3:5 (3:4). Branky: 17.
Haman, 25. Kulháň, 29. Šafránek
- 11. a 20. Žďára, 30. Klíma, 43. T.
Holek, 86. vlastní (L. Černý). Rozhodčí: Morávek. ŽK: 3:1. STARÝ
MATEŘOV: Procházka - Jonáš
1. Libišany
2. Zámrsk
3. Řečany n. L.
4. Nasavrky
5. Rohovládova Bělá
6. Starý Mateřov
7. Dobříkov
8. Sruby
9. Chroustovice
10. Proseč
11. Prosetín
12. Sezemice
13. Rosice n. L.
14. Mnětice
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0 12:3
0 10:1
0 6:3
0 10:5
0 6:2
1 10:7
1 6:6
2 6:7
2 7:11
2 6:9
2 5:10
2 4:9
2 2:8
3 3:12
9
9
8
7
7
6
5
3
3
2
2
1
1
0
STRANA 7
PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
PERNŠTEJN
OKRESNÍ PŘEBOR
Valy po debaklu od Nemošic spadly na zem Derby pro Popkovice
Křičeň - Přelouč B 1:2 (0:1).
Branky: 87. Ginter - 44. Hataš, 57.
Jedlička. KŘIČEŇ: Pleskot - L. Půlpán, Hackenberg, Pilc, Malý (46. Kopáč) - Karela, Hanzl, Urbanec, Hynek
- Biath, Ginter. PŘELOUČ B: Marek
- Kmoníček, Dušek, Martin Beránek,
Musil - Pokorný (52. Školník), Milan
Beránek, Slabý, Kalinin (52. Linhart)
- Jedlička (72. Záruba), Hataš. Rozh:
Bém, ŽK 2:4, div: 60. V první půli domácí zahodili pět tutovek a přišel trest
minutu před přestávkou, když Hataš
zakončil rychlý kontr hostů. Ve druhém poločase místy až drtivá převaha
domácích se spoustou šancí, skórovali
však opět hosté po ojedinělém brejku.
Tři minuty před koncem se hlavou
prosadil Ginter....
Roveň - Srch B 4:0 (1:0). Branky:
Absolon 3, Kaplan. ROVEŇ: Baláš O. Koláček, Mládek, M. Koláček,
D. Král - Kaplan, Madák, Kašpar,
Johanides - Mile, Absolon (Brňák,
Marek Šándor, Roček). SRCH B:
Mičjan - Biško, Šmíd, Berger, Bažant
- Mužík, Horyna, Bačina - Levinský.
Rozh: Kudyn, ŽK: 2:1, div: 80. Hosté
přicestovali pouze s devíti hráči, a tak
byl zápas odehrán především na jejich
polovině. Nicméně předvedli bojovný výkon. Rovenští dali sice úvodní
branku, poté ale zůstalo dlouho u
nevyužitých šancí, dvakrát pomohla
Mičjanovi tyč. Až v závěru zápasu
třikrát rozvlnil síť Absolon.
Valy - Nemošice 1:5 (1:1). Branky: 4. Vohradník - 30. Koblížek, 51.
Linha, 57. Libánský, 66. Michňák,
68. Mareček. VALY: Černík - Hývl,
Pleskot, Jeřábek, Veselý - Kutílek (66.
Chleboun), Vojtíšek, Klas (44. Mzyk),
Betlach - Vohradník, Hačko (72. Šanda). NEMOŠICE: Gruber - Kreml,
Vítek, Koblížek, Večeřa - Mareček,
Ujec (81. Matěna), Granec (46. Novotný), Michňák - Libánský (72. Fišar), Linha. Rozh: Baracz, ŽK: 5:2,
div: 80. Začátek utkání patřil domácím, kteří šli již ve 4. min. do vedení.
To se po akci Klase prosadil Vohralík.
HAINZ-SPORTOVNÍ TROFEJE IV. TŘÍDA HOLICKO
Přelovice trestaly chyby dřítečské defenzívy a zvítězily 4:2. S míčem přelovický Pavel Vohralík, kterého sleduje Zdeněk Zollman. Foto: LIBOR ČIHÁK
Až do 20. min. měli hru pod kontrolou, poté ale zvolnili a hosté vyrovnali
hru. Skóre dorovnali po půlhodině
hry Koblížkem, jemuž pomohla teč
domácího obránce. Do druhé půle nenastoupil zraněný Klas a na hře Valů
se to projevilo až příliš. Hosté ovládli
hru a úsek mezi 50. a 70. minutou proměnili ve svou exhibici.
Dříteč - Přelovice 2:4 (1:3).
Branky: 20. Klofanda, 79. Drahokoupil - 19. a 39. A. Šprync, 34. Khun,
61. Řehák. DŘÍTEČ: Frinta - Hrůša,
Drahokoupil, Pluhař, Štěpán - Lepič, Zollman, Bednář, Pečinka - M.
Pech, Klofanda (Mužík, Szanisló, B.
Pech, Samšeňák). PŘELOVICE: R.
Šimák - Čapek, Bidlo, Khun, Kaderka - O. Šimák, Vohralík, Řehák, Blažek - Malý, Šprync (Balada, T. Pracz)
Rozh: M. Schmeiser, ŽK: 4:1, div: 50.
Kluzký terén více vyhovoval běhavějším hostům. Skóre otevřel v 19. min.
Šprync, který se protáhl z pravé strany
do vápna a obstřelil Frintu. Domácí
bleskově vyrovnali ostrou ránou Klofany z trestňáku, na kterou brankář
hostí nestačil vůbec zareagovat. Po
nedorozumění stoperů skóre pozměnil přelovický Khun. Slabší chvilku si
před půlí vybral i jinak vždy spolehlivý Frinta. Ve druhé půli se domácí
sice snažili o větší pohyb a aktivnější
hru, ale to se jim příliš nedařilo. Navíc
díky Řehákovi Přelovice odskočily na
rozdíl tří gólů. Domácí Drahokoupil
pak přízemní ranou k pravé tyči už
pouze korigoval.
Choltice - Holice B 4:1 (2:1).
Branky: 10. a 72. Adam, 41. a 84.
Jeřábek - 8. Vrátil. CHOLTICE: Zářecký - Kopečný, Hlaváček, Peml,
Korbeľ - Jan Kohoutek, Mach, Jeřábek, Adam - Urbanec (76. Augustin),
Jiří Kohoutek (54. Karlík). HOLICE:
Hrdý - Valenta (79. Velinský), Škaloud, Tláskal, R. Bareš - Svoboda (66.
M. Bareš), Lát, M. Branda, Morávek
- Vrátil, Uhlíř. Rozh: Skala, ŽK: 1:0,
div: 83. Od úvodu domácí lepším
mužstvem. Do vedení se ale po pohledné kombinační akci dostali hosté.
Choltičtí zanedlouho srovnali a když
už se zdálo, že do kabin se půjde za
stavu 1:1, udělali hosté chybu, kterou
domácí využili Jeřábkem. Ve druhé
půli byli domácí aktivnější a hosty
přehrávali, což potvrdili i brankově, a
po zásluze si připsali tři body.
Opatovice n. L. - Lázně Boh-
daneč 1:1 (0:1). Branky: 51. Richter
- 9. Kopřiva. OPATOVICE: Guldán
- M. Jánoš, Voříšek, Trupl, Svoboda - Vandas, Balog, R. Jánoš, Bartoníček - Richter, Kovařík (Šťastný).
BOHDANEČ: Jezdinský - Buchta,
Peterka, Zackl, Lánský - Kvapil, Kopřiva, Žurek, Cincibuch - Zeman, Fistr
(Havlíček, Landsman) Rozh: Pavlas,
ŽK: 1:3, div: 60. Zápas přinesl vyrovnanou hru. Mnoho šancí v první půli k
vidění nebylo, až na tu, kterou přetavil
v úvodní gól Kopřiva. Po změně stran
domácí rychle srovnali krok a nadále
se hnali do útoku. Nespočet brankových příležitostí ale nevyužili a zápas
skončil plichtou.
Dašice - Horní Ředice 1:0 (0:0).
Branka: 55. O. Vajer. DAŠICE: Pulkrábek - O. Šmejda, Cabicar, Šafář, M. Buchtele - Hora, Vomočil, V.
Englich, O. Vajer, J. Vajer - Englich.
Střídali: D. Buchtele, P. Šmejda. ŘEDICE: Vávra - Šolta, Kopa, Skalický,
Kopecký - Markovics, Horyna, Černý, Jirout - Machatý, Hrubý. Rozh:
Málek, ŽK 2:0, div: 75. Od úvodu oba
mančafty dělaly hodně nepřesností,
navíc bylo utkání i nervózní. Emoce
vychladly až s nástupem do druhého
poločasu. V něm už hráli prim Dašičtí, kteří sice jednou skórovali, ale další
šance zůstaly promarněny.
Příště: Přelovice - Choltice, Nemošice - Dříteč, Lázně Bohdaneč - Dašice
(vše so 17), Holice B - Křičeň, Srch B
- Valy, Horní Ředice - Roveň, Přelouč
B - Opatovice n. L. (vše ne 17). (lč)
1. Choltice
2. Přelouč B
3. Nemošice
4. Roveň
5. Valy
6. Dašice
7. Opatovice n. L.
8. Horní Ředice
9. Přelovice
9. Dříteč
11. Srch B
12. Lázně Bohdaneč
13. Křičeň
14. Holice B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
10:3
9:6
10:4
7:4
11:9
6:5
5:4
4:5
6:8
6:8
4:9
6:7
4:8
6:14
9
9
6
6
6
6
4
3
3
3
3
2
1
0
FOTBAL MLÁDEŽ * FOTBAL MLÁDEŽ * FOTBAL MLÁDEŽ * FOTBAL MLÁDEŽ * FOTBAL MLÁDEŽ
Krajský přebor žáků: STARŠÍ:
vložené kolo: FK Pardubice B Přelouč 1:2 (0:0), Málek - Klusák 2.
Prosetín/Holetín - Holice 1:3
(0:1), Zběhlík, Hegar, Prokop. HOLICE: Kašpar - Klasovitý, D. Černý,
Šprta, Dědič - Prokop, Zběhlík, Roček, Kmošek - Kovařík, Hegar (Starý, Š. Černý).
Hlinsko - FK Pardubice B 4:4
(2:1), na penalty 4:5, Melichar, Šustr, Sýkora, Blažek. PARDUBICE:
Novotný - Hrečín, Menšík, Úlehla,
Sauer - Žák, Nepivoda, Svěrák, Tuťálek - Šebek, Melichar (Sýkora, Ondruš, Hájek, Šustr, Blažek).
PERNŠTEJN VILÉM
III. TŘÍDA HOLICKO
Mikulovice - Dražkovice 3:3 (2:1).
Branky: Plesinger, Václavek, J. Vencl
- Krejčík 2, Stehno. MIKULOVICE:
P. Dufek - Hromek, T. Karlík ml.,
Vyskočil, Handlíř - J. Hyxa, Stefanov,
Valský, Václavek - Plesinger, J. Vencl
(Fendrich, Antoš, P. Hyxa) Rozh:
Málek, bez karet, div: 100. V první
půli byli jasně lepší domácí jaloví v
koncovce a Dražkovice nakonec v 80.
minutě vyrovnaly.
Sezemice B - Chvojenec 2:4
(0:2). Branky: Horák 2 - Vach 2 (jedna
z pen.), Velinský, vlastní (Petružálek).
SEZEMICE: Levínský - Jindra,
Plecháček, Knotek, Hrdý - Knaute,
Holeček, Petružálek, Harvánek Horák, Knížek (Báča, Hajšínek,
Řehák) Rozh: laik (Bělohubý), bez
karet, div: 120. V herně vyrovnaném
utkání se domácím lepila smůla na
paty, když dvakrát trefili tyč a dali si
ještě vlastence.
Ostřešany - Vysoké Chvojno 7:1
(3:1). Branky: M. Novák a L. Moravec po 3, Závorka z pen. - Ryšavý.
OSTŘEŠANY: Dufek - Havelka, Vácha, Hošek, Hájek - M. Novák, L. Moravec, Závorka, Paštyka - Drbohlav,
M. Moravec (Mužátko, Kasal, Půlpán, Ledvinka, Sekyrka) Rozh: laik,
Třemošnice - Pardubičky 1:2
(0:0), Otava, Preclík. PARDUBIČKY: Jákl - Binder, Hegyi, Horák,
Vaverka - Pavlíček, Hátle, Markl, D.
Šarišský - Havelka, Křepela (Otava,
Preclík, Boar).
Vysoké Mýto - Přelouč 1:4 (0:2),
Frydrychová, Německý, Klusák, Voženílek. PŘELOUČ: Procházka - V.
Rokyta, Pliva, Jelínek, Hála - Vác-
FOTBAL - ŽENY
lavek, Voženílek, Německý, Matlas
- Semelka, Klusák (R. Rokyta, Frydrychová, Norek).
MLADŠÍ: vložené kolo: FK Pardubice B - Přelouč 9:2 (3:0), za domácí: Vašíček, Kárský a Slavík po 2,
Čapek, Kmoníček, Hruška.
Prosetín/Holetín - Holice 0:0.
Hlinsko - FK Pardubice B 0:13
(0:8), Čapek 6, Vašíček 3, Kárský
2, Hruška, Besperát. Třemošnice Pardubičky 0:4 (0:1), Bednář, Maršíček, Tobeš, T. Šarišský. Vysoké
Mýto - Přelouč 6:1.
Okresní přebor starších žáků: L.
Bohdaneč/Živanice - FK Pce 1899/
Choltice 7:0 (3:0), Havlíček 3, Drapák
2, Špás, Kudla. Přelovice/Bukovka
- Opatovice n. L. 4:2. St. Hradiště
- Újezd/Řečany. Odloženo. (lč, rtr)
Na hřišti úřadujících mistryň s nulou
PARDUBICE - Po úvodní výhře
nad Plzní čekal na prvoligové fotbalistky zápas proti pražské Slavii.
Na hřišti posledního vítěze nejvyšší
soutěže se hráčky Pardubic ani jednou neprosadily.
1. liga žen: SK Slavia Praha
- SK DFO Pardubice 9:0 (4:0).
Branky: 25., 27., 48. a 71. Necidová, 13. a 54. Svitková, 35. Budošová, 81. Divišová, 87. Pěničková.
PARDUBICE: Pavlíčková (57. Ma-
counová) - Dostálová, Sehnoutková
(66. Martínková), Dobrevová, Kunáková - Danihelková, Nováková,
Šrůtková, Strachotová, Čechová Šmídová (51. Merklová).
Slavia již v prvním poločase
potvrdila roli favorita. Pardubice
se soustředily hlavně na defenzivu,
i přesto čtyřikrát inkasovaly. Další
branky přidaly domácí hráčky po
změně stran. Čtyřikrát přesně mířila
Simona Necidová, sestra útočníka ni-
Chvojenec zvládl i třetí zápas
bez karet, div: 100. Ostřešanští herně
lepší, hosté pouze snižovali na 3:1.
Staré Hradiště B - Litětiny 3:0
(0:0). Branky: Shejbal, Mládek, Prokůpek. HRADIŠTĚ: Bílek - Holéci,
Mládek, Jičinský, Ondřej - Kostka,
Teplý, Žďárský, Prokůpek - Shejbal,
Skuček (Svoboda, Holman, Hanč, Kasal) Rozh: Májek, ŽK: 1:2, div: 80. Zasloužené vítězství domácí rezervy, která se prosadila až ve druhém poločase.
Ostřetín - Nemošice B 6:2 (4:0).
Branky: Šubrt 3, Horák, Březina, Novotný - Vaculík, Libáňský. OSTŘETÍN: Schejbal - Leczo, Starý, Kučera,
M. Frydrych - Vančura, Šubrt, Březina, Udržal - Horák, Hlava (Langr,
Novotný). Rozh: Jakoubek, ŽK: 3:1,
ČK: 0:1 (85. Nekola), div: 50. Domácí
lepší, mohli dát více branek, ale řadu
šancí neproměnili. Hosté nedali v 70.
minutě penaltu, kterou gólman Schejbal lapil.
Torpedo - Opatovice B 7:3 (4:0).
Branky: 19., 28., 54. Roman, 30. Kmoníček, 44. Mareš, 59. Kmošek, 85. Jiří
Kaciáň - 58. Bíro, 61. Lexa, 62. Nový.
TORPEDO: Pavlíček - Sládeček, Koreček, Jarmar, Hanousek - Kmoníček,
Pašťalka, J. Kaciáň, Roman - P. Kaciáň, Mareš (Kubík, Kmošek) Rozh:
Sponner, bez karet, diváků: 20. Jednoznačná záležitost domácích, vyjma
krátkého výpadku ve druhé půli. Výborný výkon podal gólman hostů.
Moravany B - Jaroslav 2:3 (1:1).
Branky: Bakeš, Švadlenka - Peška 2,
Marci. MORAVANY: Laksar - Fibikar, Fišer, Král, Petráň - Branda, Bakeš, Půlpán, Lukas - Švadlenka, Smejkal (Kopták, Rataj) Rozh: Havlík, ŽK:
3:3, div: 70. Domácí ač posíleni o hráče A mužstva nestačili na hladovější a
bojovnější hostující fotbalisty.
Příště: Opatovice n. L. B - St. Hradiště B, Chvojenec - Torpedo Pce, V.
Chvojno - Moravany B, Dražkovice
- Ostřešany (vše so 17), Nemošice B
- Sezemice B, Jaroslav - Ostřetín, Litětiny - Mikulovice (vše ne 17). (vaj)
1. Chvojenec
2. Torpedo
3. Jaroslav
4. Ostřešany
5. Ostřetín
6. Dražkovice
7. Staré Hradiště B
8. Moravany B
9. Litětiny
10. Vysoké Chvojno
11. Mikulovice
12. Sezemice B
13. Opatovice n. L. B
14. Nemošice B
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
2
1
2
2
3
10:4
12:5
8:5
11:3
8:4
9:5
6:3
11:7
5:9
8:15
9:11
5:10
5:11
2:17
9
7
7
6
6
5
5
3
3
3
2
1
1
0
zozemského Zwolle Tomáše Necida.
1. liga dorostenek: SK Slavia
Praha - SK DFO Pardubice 4:1
(2:0). Branka Pardubic: 65. Hrbková.
Příště: Pardubice - Liberec (ženy
so 11), Pardubice - Ostrava (dorostenky so 13.30), hř. Letní stadion.
SK DFO Pardubice hledá mladé
fotbalistky (ročník narození 2009 a
starší). Nábor dívek se uskuteční v
úterý 2. září od 17 hodin na Letním
stadionu.
(tra)
Bukovka - Horní Ředice B 1:2
(1:1). Branky: Abbrent - Matys, Skoumal. BUKOVKA: Krčmář - L. Jičinský, Kvapil, Řezníček, Branský - Jánský, Vondrouš, P. Jičinský, Novotný
- Abbrent, Launa (Dobrovolný) Rozh:
Binka, ŽK: 2:3, div: 50. Domácí nedokázali zužitkovat svojí územní převahu a tak si všechny body odváží hosté.
Dašice B - Veliny 3:0 (2:0). Branky: Polák, Hruša, Zamastil. DAŠICE:
Kabeláč - Čermák, Sládek, M. Hora,
P. Borovec - Polák, Šibal, J. Hora, L.
Kučera - Hruša, Zamastil (Šafařík, D.
Buchtele) Rozh: Sponner, ŽK: 1:2,
div: 55. Utkání pod taktovkou domácí
jedenáctky.
Dříteč B - Mnětice B 1:3 (1:1).
Branky: Vondrouš - Dávid 2, Václavek. DŘÍTEČ: Samšeňák - Menšl,
B. Pech, V. Vosyka, Flídr - Kašík, M.
Pech, Mužík, Pečinka - Vondrouš, Holouš (Viselka, Papík, M. Vosyka, Hodaň) Rozh: Hamrník, ŽK: 1:1, div: 30.
Remízové utkání, rozhodla neproměněná penalta domácích za stavu 1:1.
Chvojenec B - Býšť 4:2 (1:1).
Branky: Vrbata, Spěšný z penalty,
Izák, Kvapil - Vilím, Cink. CHVOJENEC: Pavlíček - Pospíšil, Smolný,
Píša, Izák - Nýč, Kvapil, Vrbata, Petr
Nechvíle - D. Nechvíle, Fizek (Štěpánek, Spěšný) Rozh: Šebetka, ŽK: 1:2,
div: 60. Nic moc pohledného, domácí
lepší v koncovce.
1. Dašice B
2. Rosice n. L. B
3. Chvojenec B
4. Mnětice B
5. Horní Ředice B
6. Roveň B
7. Bukovka
8. Popkovice
9. Paramo
10. Veliny
11. Dříteč B
12. Býšť
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0 10:2
0 7:3
0 5:2
0 3:1
0 2:1
1 5:3
1 3:3
1 3:5
2 0:2
2 1:5
2 2:7
2 4:11
6
6
6
4
4
3
3
3
0
0
0
0
HAINZ-SPORTOVNÍ TROFEJE IV. TŘÍDA PŘELOUČSKO
Semín pokračuje na vítězné vlně
Řečany n. L. B - Křičeň B 1:3
(0:1). Branky: Grande z pen. - Hynek 2, Ginter. ŘEČANY: Hrubeš Linhart, Jolinski, Kaňuka, Krupička
- Lupínek, Miloš Moravec, Grande,
Šlajs - Veselý, M. Tichý (Veselák,
Pirkl, Flieger) Rozh: Čížek, ŽK:
1:1, div: 30. Hosté byli po celé utkání lepší, domácí snížili z penalty na
1:2, ale hosté pečetili gólem do otevřené obrany...
Kojice - Choltice B 0:3 (0:0).
Branky: Licek, Šrámek, Kadlec.
KOJICE: Karásek - Sekerka, Hrbek,
Hloušek, Balán - Pavliš, Sláma, Svoboda, Kašička - Záleský, Munzar.
Rozh: Školoud, ŽK: 1:1, div: 28. V
první půli měli výrazně více šancí
domácí, zaspali ale úvod druhé půle.
Hosté skóre navýšili z brejků.
Tetov - Újezd B 2:1 (1:0). Branky: Rajnet, Trojáček z pen. - Jiří Petříček. TETOV: M. Heřman - Šanda,
Kulhánek, J. Kalina, Příhoda, Trojáček, P. Kalina, Procházka, O. Rajnet, Černý, Kout (V. Svoboda, Březina, J. Pelant) Rozh: J. Rambousek,
ŽK: 2:0, div: 40. Z obou stran dobrý
fotbal, domácí měli lepší střeleckou
potenci.
Labské Chrčice - Semín 1:4
(0:1). Branky: Demyan z pen. - Devera 2, Pokorný, Trubač. CHRČICE: L. Havrda - Šanc, Král, Černý,
Matoušek - Kuch, Kollár, Demyan,
M. Havrda - Koukal, Kutílek (Morávek, Briance, Modráček, Hajn,
Kiš). Rozh: Halas, bez karet, div:
PERNŠTEJN GRANÁT
III. TŘÍDA PŘELOUČSKO
Starý Mateřov B - Lány na
Důlku 3:2 (1:1). Branky: 5. Buňka,
67. Tomiška, 88. Vašíček - 19. Horák, 47. Tichý. MATEŘOV: Doležal
- Hloušek, Mach, Škrha, Dvořák Vašíček, Kalousek, Jonáš, Buňka
- Tomiška, Macek (Žďára). Rozh:
Svoboda, ŽK: 1:1, div: 70. Domácí po rohu vedli, hosté ale ze stejné situace srovnali a v úvodu druhé
půle zápas otočili - po malé domů
zahrávali ve velkém vápně trestný
kop. V 67. min. ale poslal Tomiška
míč pod břevno a parádní křížnou
střelou k tyči zajistil Mateřovu výhru Vašíček.
Rybitví - Jankovice 2:1 (1:1).
Branky: Levai 2 - Horňáček. RYBITVÍ: Sup - Řehák, Bořil, Kašpar,
Píša - Novotný, Hunka, Černík, Němec - Levai, Válek (Doušek, Vondráček, Tichý) Rozh: Derner, ŽK:
1:1, div: 40. U všeho podstatného se
nachomýtl domácí Levai. Z fotbalu
ale diváky bolely oči.
Pardubičky B - Rohovládova
Bělá B 0:6 (0:2). Branky: Remeš 2,
Tomič, J. Kotraš, Kosinka, vlastní
(Maršíček). PARDUBIČKY: Kučera - T. Jonáš, Pech, Musil, Němec Hanko, Luptovský, Mrázek, Marší-
Popkovice - Paramo Pardubice
1:0 (1:0). Branka: Vejdělek z penalty.
POPKOVICE: Jiří Vavřín - P. Zvolenský, K. Zvolenský, O. Zvolenský, Berger - Pittner, Barbarič, Pavel, Manych
- Vejdělek, Štolfa (Braun, Kalenský)
Rozh: Čížek, ŽK: 0:1, ČK: 0:1 (84.
Havlíček), div: 100. Vypjatá atmosféra, derby jak se patří. Šance na obou
stranách, šťastnější domácí. Popkovičtí podali bojovný a kolektivní výkon.
Roveň B - Rosice n. L. B 1:2
(1:2). Branky: Dušek - Tesař 2. ROVEŇ: Baláš - Nečesaný, Rojkovič,
Shejbal, P. Motyčka - Dušek, Michal
Šándor, Prokeš, Roček - Marek Šándor, Přibyl (Švarc) Rozh: Pražák, ŽK:
1:3, div: 40. Ve vyrovnaném zápase
byli hosté šťastnější v koncovce.
Příště: Veliny - Chvojenec, H. Ředice B - Dašice B (oba so 17), Rosice
n. L. B - Dříteč B, Paramo - Roveň
B, Býšť - Popkovice, Mnětice B - Bukovka (vše ne 17).
(rtr)
40. Hosté herně lepší a zaslouženě
si odvážejí tři body.
Přelovice B - Zdechovice 7:0
(2:0). Branky: M. Hladík 3, Šprinc,
Šprync, Pracz, Hlaváček. PŘELOVICE: Kalous - Mrštík, Hrabě, Pracz,
Štochl - M. Hladík, Mádr, Šprinc, J.
Novák - Doležal, Rejmont (Kučera,
Kvapil, Hlaváček, Šprync, L. Černík)
Rozh: Bém, ŽK: 1:1, div: 50. Výsledek zcela odpovídá průběhu hry.
Sopřeč - Dolany 0:5 (0:3).
Branky: Vrbas 2, Kučera, Štancel,
Schejbal. SOPŘEČ: Štochl - Smolík, Sejkora, Hančil, J. Chlumecký Nový, V. Chlumecký, Hamrník, Pokorný - Pošepný, Votápka (Jaroslav
Boudyš, Kadirov, Havlíček) Rozh:
Svoboda, ŽK: 2:1, div: 50. Hodina
hry jasně pro hosty, po všech stránkách lepší. V závěru Dolany už
ubraly plyn.
Příště: Semín - Sopřeč, Křičeň
B - Kojice (oba so 17), Dolany Řečany n. L. B, Újezd B - L. Chrčice, Zdechovice - Tetov, Choltice
B - Přelovice B (vše ne 17). (rtr)
1. Dolany
2. Přelovice B
3. Semín
4. Choltice B
5. Křičeň B
6. Řečany n. L. B
7. Tetov
8. Zdechovice
9. Újezd B
10. Kojice
11. Sopřeč
12. Labské Chrčice
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0 11:1
0 8:0
0 7:1
0 7:4
0 7:5
1 4:4
1 2:4
1 5:10
2 1:3
2 3:8
2 1:8
2 2:10
6
6
6
4
4
3
3
3
0
0
0
0
Újezd čepoval desítku
ček - Duha, D. Jonáš (Krejčí, Richtr,
Ptáček, Bednář) Rozh: Szánto, ŽK:
2:4, div: 30. Na podmáčeném terénu bylo ve hře hodně nepřesností.
Domácí odolávali až do 20. minuty,
poté hosté ovládli utkání.
Lipoltice - Selmice 3:0 (1:0).
Branky: Hejcman, Hladík, Beránek.
LIPOLTICE: Machač - Chára, Ročín, M. Doležílek, Melichar - Kopa,
Beránek, Mužík, Hejcman - Kožený,
Čermák (Hladík, Bortl, Flégr) Rozh:
Ledajaks, ŽK: 0:1, div: 100. Hosté
v oslabené sestavě, jednoznačně pro
domácí.
Rohoznice - Chvaletice 3:1
(2:0). Branky: Metelka 2, Boháček
- Molnár. ROHOZNICE: Francl T. Štěpánek, Skoupý, Rosenbaum,
A. Jirousek - Staroba, J. Štěpánek,
Pitterle, Metelka - Krejsa, Boháček.
Rozh: Rokyta, ŽK: 3:3, div: 50.
Vyrovnané utkání, domácí produktivnější a navíc je hodně podržel
gólman, hosté snižovali v poslední
minutě na konečných 3:1.
Staré Ždánice - Újezd 1:10
(0:3). Branky: Lakatos - Koblížek
4, Dvořáček 3, Hladík 2, vlastní.
ŽDÁNICE: Pokorný - T. Bidman,
J. Bidman, Valenta, Ehl - Voženílek,
Rezler, Lakatos - Militký, Kněžour
(Půplán, Juriček) Rozh: Svatoň, ŽK:
2:0, div: 60. Zápas zcela jasně pro
hosty....
Staré Čívice - Kolesa 3:6 (1:2).
Branky: Jan Bálek 2, Zeman - P. Král
a Jelínek po 2, Jan Kůrka, Fofoňka.
ČÍVICE: L. Málek - L. Křivka, A.
Křivka, Zeman, J. Suchý - Vasilev,
Suchánek, L. Křivka, Horáček - Jan
Málek, Kulhánek (Motyčka) Rozh:
Oulický, ŽK: 2:0, div: 30. Zaslouženě pro hosty, kteří byli fotbalovější.
Příště: Kolesa - Pardubičky B,
Újezd - St. Čívice, Chvaletice - St.
Ždánice, Jankovice - Rohoznice,
Lány - Lipoltice (vše so 17), Roh.
Bělá B - St. Mateřov B, Selmice Rybitví (oba ne 17).
(vaj)
1. Újezd
2. Roh. Bělá B
3. Kolesa
4. Lipoltice
5. Chvaletice
6. Lány na Důlku
7. Pardubičky B
8. Starý Mateřov B
9. Rohoznice
9. Rybitví
11. Selmice
12. Jankovice
13. Staré Čívice
14. Staré Ždánice
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
19:3
9:0
11:4
5:2
4:3
10:5
4:9
4:7
4:8
4:8
3:9
4:6
5:10
1:13
9
9
9
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
STRANA 8
FNL
PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ
Fusek nasměroval tým za první výhrou Na Spartu nakonec tuto neděli!
KARVINÁ - Na pátý pokus to
vyšlo. Fotbalisté Pardubic po nerozhodných výsledcích poprvé v novém
ročníku FNL vyhráli. V Karviné to
bylo vítězství třígólové. Pardubičtí
tak v jednom utkání vstřelili více
branek než v předchozích čtyřech
duelech dohromady.
MFK OKD Karviná - FK Pardubice 1:3 (0:1). Branky: 56. Urgela - 3. Fusek, 52. Jeřábek z penalty,
65. Vencl. Rozhodčí: Bílek. ČK: 1:0
(90. Janíček), ŽK: 4:4. Diváků: 921.
KARVINÁ: Pindroch - Růžička,
Trousil, Cverna, Eismann - Skwarczek (46. Urgela), Janíček - Puchel
(71. Juřena), Budínský, Zelený Ondřejka (76. Fiala). PARDUBICE:
Frydrych - Přibyl, Bederka, Vencl,
V. Kakrda - Hašek, Kudrna, Jeřábek,
Fusek (59. Nečas) - Fousek (53. Záviška), Fikejz (80. Klátil).
Jeden z klíčových okamžiků
utkání přišel již ve 3. minutě. Pardubický obránce Přibyl zatáhl míč
po pravé straně a předložil ho přízemním centrem k Fuskovi, jenž při
zakončení nezaváhal. Proti dobře
organizované obraně Pardubic se
pak Karviná složitě prosazovala. V
jednom z protiútoků hostů se objevil
Fusek, ale Pindrocha neprostřelil. V
závěru první půle byly sraženy pokusy karvinských hráčů Budínského
a Ondřejky, obránce Trousil pak hlavičkoval vedle.
V 50. minutě se znovu Fusek
prodral za míčem do vápna, kde
byl nedovoleně zastaven brankářem
Pindrochem. Nařízenou penaltu bez
problémů proměnil Jeřábek. Domácí však dokázali rychle odpovědět.
V 56. minutě se k míči dostal Urgela, jenž přízemní střelou z úhlu prostřelil Frydrycha. V 63. minutě ještě
KRÁTCE
FOTBAL - ČFL: Písek - MFK
Chrudim 4:2 (1:2). Branky: 40. a
64. Němec, 69. Zušťák, 85. Zahrádka - 30. Nadrchal, 44. Vácha. Příště:
Převýšov - Chrudim (st 17), Chrudim
- Vyšehrad (so 10.15).
ATLETIKA: Mistrovství Evropy handicupovaných ve Swansea
- Jan Vaněk vybojoval na Mistrovství Evropy zlatou medaili v hodu
kuželkou výkonem 23,78 m. Jaroslav
Petrouš získal bronzovou medaili v
hodu diskem výkonem 34,72 m, v
hodu oštěpem, skončil na 7. místě za
26,88 metrů. Český pohár vozíčkářů
v Novém Městě - výsledky zástupců
Hvězdy Pce - 6. místo Vendula Písaříková za 9,30 m v hodu kuželkou, 3.
místo Michal Enge za 23,77 m v hodu
kuželkou, 6. místo Jaroslav Petrouš
za 38,25 m v hodu diskem, 7. místo
Martin Zach v osobním rekordu 21,28
m v hodu kuželkou, 10. místo Viktor
Uřidil za 27,96 metrů.
VOLEJBAL: Skupina PA-Z2B - SK Spartak Slatiňany - Hvězda
SKP Pardubice 3:0 (16,14,21) a 3:1
(20,16,-21,9). TJ Sokol Chrudim TJ Jiskra Holice 3:0 (14,16,23) a 3:1
(22,-16,16,15). ŽSK Třemošnice - TJ
Tesla Pardubice B 3:1 a 3:1.
HÁZENÁ - POHÁR: 1. HC Pardubice - HC Kolín 27:33 (14:16), Culka, Grus - Ptáčník 3, Valenta, Knoll 1,
Skalický 6, Říha, Padevět 1, Šmidrkal, Morávek, Nosil 6, Weinrich,
Novotný 5, Vaněk 1, Havlas 1. Trenér
Janoš.
(val)
HOKEJBAL
o náhradním termínu - bez manipulačního poplatku - je nutno zaslat na
STK PKFS do pondělí 1. září do 16
hodin. Náhradními termíny jsou sobota 6. a neděle 7. září. Na STK OFS
je nutné případné změny termínů nahlásit do středy 3. září do 12 hodin.
Náhradní termíny: pátek 17.30, sobota a neděle 10.15 nebo 13 hodin,
případně středa 10. září od 17.30.
Druholigový FK Pardubice zajíždí k 3. kolu českého fotbalového poháru do Domažlic. Na hřišti
účastníka ČFL se o postup popere ve
středu 10. září od 17 hodin.
(lč)
BÍLINA - Závěrečný, osmý závod Českého poháru BMX, se jel
o uplynulém víkendu v Bílině a na
startu se představila rovněž výprava
pardubických bikrosařů. Ve svých
věkových kategoriích se jim dařilo se střídavými úspěchy. Nejlepší
formu prokázal letošní vicemistr
Evropy Jan Seidl, který jasně ovládl
věkovou kategorii 9/10 let. Finálová
umístění si připsali také čtvrtý Martin Šálek, šestí Karolína Vránová a
René Živný a osmý Adam Moravec.
Sebastian Pařízek bral místo desáté
a Vít Gruntorád čtrnácté. V hlavní
kategorii Elite Men jasně kraloval
celý den Štěpán Tumpach, aby ve
finálové jízdě po uklouznutí upadl z
prvního místa.
V konečném pořadí celého seriálu Českého poháru skončili nejlépe
Jan Seidl na prvním, Martin Šálek na
třetím, Adam Moravec na čtvrtém a
Karolína Vránová na šestém místě.
Pardubický a reprezentační trenér René Živný rovněž informovuje
o přípravě elitních jezdců. „Druhá
část výpravy pardubických bikrosa-
řů se v minulém týdnu připravovala
na kopii olympijské dráhy pro OH
v Riu 2016 ve švýcarském středisku
mezinárodní cyklistické federace v
Aigle. Tomáš Merta, Marcel Pešek a
Aneta Hladíková měli poprvé možnost potrénovat na této zbrusu nové
a nadstandardně náročné bikrosové
trati,“ uvedl Živný
V příštím týdnu odlétá reprezentace na čtvrtý závod Světového poháru do argentinského Santiago del
Estero. Na start se postaví také trojice pardubických závodníků, olympionička z Londýna Aneta Hladíková,
juniorský národní šampión Miloš
Křeček a náš nejlepší elitní jezdec
Štěpán Tumpach. Celá výprava se
z Argentiny vrací v pátek 12. září,
tedy den před pardubickým bikrosovým víkendem. V sobotu 13. září
se v areálu na sídlišti Závodu míru
koná šestý závod Českomoravského
poháru BMX, ve stejný den večer
za umělého osvětlení Velká cena
Městského obvodu Pardubice I a v
neděli Mistrovství České republiky
družstev.
(rž)
Pardubičtí bikrosaři na Českém poháru
Konečně výhra. Po čtyřech remízách vezou pardubičtí fotbalisté tři body ze Slezska. K vítězství 3:1 nad Karvinou je
nasměroval již ve třetí minutě skórující Dominik Fusek po výborné práci Davida Přibyla. Foto: MILAN KŘIČEK
nebezpečně hlavičkoval Cverna, ale
bez efektu. O dvě minuty později
přišlo rozhodnutí. Hosté se znovu
vydali do úniku, tentokrát po levé
straně, odkud přihrál Nečas před
branku, kde zakončoval Vencl. Do
otevřené obrany Karviné se pak dostali ještě Záviška a Nečas, ale skóre
se již neměnilo. Pardubice, které na
zápas do Karviné cestovaly již v pátek, mohly slavit tříbodový zisk.
„V prvním poločase jsme dali
rychlý gól, výborně jsme bránili,
ale nedostávali jsme se tolik dopředu. Ve druhé půli už jsme začali
být nebezpeční a několikrát jsme
šli sami na bránu. Poslali jsme na
hřiště rychlé hráče, kteří tam vnesli
DIVIZE
C
moment překvapení. Když jsme odskočili na 3:1, tak už jsme věřili, že
vyhrajeme. Již ve Varnsdorfu jsme
dobře bránili, ale až v Karviné jsme
k tomu dokázali přidat nadstavbu v
podobě nebezpečných protiútoků.
Podařilo se nám vstřelit tři branky,
což je pozitivní,“ hodnotil po zápase
pardubický trenér Martin Hašek.
Tento týden má Fotbalová národní liga pauzu. Pardubičtí fotbalisté
vyběhnou k dalšímu utkání v sobotu
13. září, kdy od 10:15 doma přivítají
Frýdek-Místek. Předtím je ještě ve
středu 10. září čeká pohárový duel v
Domažlicích.
(tra)
Ostatní výsledky: Ústí nad Labem - Třinec 1:3. Sokolov - Viktoria
Žižkov 0:1. Frýdek-Místek - Kolín
1:0. Opava - Olomouc 0:0. Varnsdorf - Zlín 3:0. Znojmo - Táborsko
1:4. Most - Vlašim 0:1.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1. Viktoria Žižkov
2. Opava
3. Třinec
4. Znojmo
5. Sokolov
6. Karviná
7. Vlašim
8. Zlín
9. Táborsko
10. FK Pardubice
11. Frýdek-Místek
12. Varnsdorf
13. Olomouc
14. Most
15. Ústí nad Labem
16. Kolín
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
0
0
1
1
1
0
2
2
2
2
4
4
1
3
1
1
1
0
1 9:5 10
1 8:4 10
1 9:7 10
2 10:8 9
1 9:6 8
1 7:6 8
1 6:5 8
1 5:6 8
0 8:5 7
0 5:3 7
2 6:7 7
1 5:5 6
3 6:7 4
3 6:9 4
4 4:10 1
5 2:12 0
Druhý gól Živanic přišel až v závěru
PARDUBICE - Ve čtvrtém divizním kole získaly Živanice druhou
výhru v sezoně, když doma zdolaly
Náchod. Naopak rezerva Pardubic
musela ve Vysokém Mýtě přijmout
svou druhou porážku.
Sokol Živanice - FK Náchod
2:0 (1:0). Branky: 31. Buriánek z
penalty, 83. Novák. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 1:3. Diváků: 100. ŽIVANICE: Knobloch - Novotný, Novák,
Ferčák, Poděbradský - Buriánek,
Gorol, Ráliš, Janecký (88. Vanžura)
- Kořínek (59. Kayamba), T. Kakrda.
Domácí měli většinu utkání míč pod
kontrolou, žehrali však na tragickou
koncovku. Hned v 1. minutě měl gól
na hlavě Janecký, ale zblízka zamířil jen nad branku. Následnou šanci
nevyužil ani Kořínek. Živaničtí se
tak prosadili až po půlhodině hry,
kdy rozhodčímu neušlo držení Nováka ve vápně, a nařízenou penaltu
proměnil Buriánek. Náchod se z
tlaku vymanil až v závěru poločasu,
ale k výraznějšímu ohrožení branky
Knoblocha se nedostal. Stejně jako
ve druhé půli. To domácí zahazovali, co mohli. Ve 49. min. zastavilo
Gorolovu střelu břevno, v zakončení poté selhali dvakrát Janecký a
Ferčák. Vysvobození pro Živanice
tak přinesla až 83. minuta, kdy po
Buriánkově pasu Poděbradský našel
centrem ve vápně Nováka, který poslal míč k tyči. Bylo rozhodnuto.
SK Vysoké Mýto B - FK Par-
MICHAL BURIÁNEK
dubice B 4:1 (2:0). Branky: 2. a 51.
Svoboda, 30. Štěpánek, 76. Benda 86. Rydval. Rozhodčí: Tryzna. ČK
1:0 (67. Mach), ŽK: 1:4. Diváků:
240. PARDUBICE B: Truhlář Špidlen (46. Mandutz), Baldrych,
Křivka (69. Rydval), Vondra - Jarosz, Jiroutek (80. Portyš), Řezníček
I (46. Konvalina), Dostálek - Klátil
(83. Kopecký), Petráň. Již ve druhé
minutě unikl po pravé straně Luptovský, dal míč před branku na Svobodu, který měl příliš mnoho prostoru a prostřelil gólmana Truhláře.
Hosté poté dobývali domácí branku,
ale bez úspěchu. Po půlhodině přišel brejk domácího Štěpánka, který
přízemní střelou zvýšil na 2:0. Pardubičtí do druhé půle udělali dvě
změny v sestavě a hned v 50. minutě
mohl přijít kontaktní gól z kopačky
World Cup v Nitře přinesl zklamání
NITRA - Až jedenácté místo
obsadili pardubičtí hokejbalisté na
letošním Světovém poháru. Ten se
konal ve slovenské Nitře. Z dalších reprezentantů České republiky
skončila Vlašim, která loni slavila v
Pardubicích triumf, sedmá, do finále
se ale dostalo Kladno, které v něm
.... slovenskou Skalici.
Na úvod své skupina dostali Autoskláři těžkého soka - švýcarského
vicemistra Belpu. Ve vyrovnané
partii padli 1:3 (Ingršt). Stejným
výsledkem, ale tentokrát výhrou, v
druhém utkání zdolali London Crusaders. O branky Pardubic se podělili Filip, Krejčí a Skřivánek. I třetí
ŽIVANICE - Po peripetiích byl
stanoven termín fotbalového pohárového utkání Sokol Živanice - AC
Sparta Praha. To se odehraje v živanickém sportovním areálu tuto neděli 7. září od 17 hodin. Vstupenky
na 3. kolo poháru budou k zakoupení od úterý v restauraci živanické
sokolovny (otevírací doba od 16 hodin). Cena vstupenek je 120 korun.
V této souvislosti nabízí STK
krajského i okresního fotbalového
svazu možnost po oddíly zdarma
změnit si termíny nedělních mistrovských zápasů. Potvrzené dohody
vstoupení skončilo 3:1 (Bílý, Filip
2), tentokrát si Pardubičtí vyšlápli
na finský celek Pelikassit. Závěrečným zápasem ve skupině byli domácí Nitrianski Rytieri Nitra. Do duelu
šli Východočeši jako favorit, ale
před zaplněnou halou jim nevyšla
druhá půle a nakonec prohráli 1:4
(Kubeš).
Osmifinálovým soupeřem jim tak
byl švýcarský mistr Oberwill. Reprezentanti země helvetského kříže
měli celé utkání pod kontrolou. Až
za nepříznivého stavu 0:3 korigoval
pardubický Skřivánek na konečných
1:3. Prohra tak odsoudila Pardubické do skupiny o 5. až 8. místo. V ní
narazili na slovenské Vrútky. Naši
východní sousedé se od úvodu tlačili
do útoku a vytvořili si dvoubrankový náskok. Pardubice se sice dostaly
do kontaktu trefou Bílého, ale záhy
Vrútky kontrovaly a zápas dovedly
do vítězného konce 1:4. Pardubice
tak čekal poslední zápas o 11. místo.
Tento duel proměnily v jasnou záležitost a po vysoké výhře 7:0 (Filip
2, Vlasák, Urbanec, Hák, Ingršt, Válek) nad London Crusaders obsadily
konečné jedenácté místo.
Turnaj byl pro Pardubické dobrou prověrkou před zahájením extraligy. První zápas odehrají na hřišti
Vlašimi tuto sobotu od 11 hodin. (lč)
Petráně, ale jeho rána skončila těsně
vedle. Místo toho z protiútoku přišel
brejk domácích, prohraný hlavičkový souboj Baldrycha a Svoboda
pohodlně přeloboval Truhláře. V 67.
minutě byl vyloučen domácí Mach
a hostům začala přesilovka. Za čtyři
minuty byl ve vápně jasně podražen
Petráň, ale k údivu všech sudí penaltu neodpískal. V 76. minutě zvýšil
Benda přesnou střelou na 4:0. Čestný úspěch hostů zaznamenal Rydval
hlavou po centru Dostálka. (lč, ašo)
Ostatní výsledky: Česká Třebová - Letohrad 0:1. Jablonec n. J.
- Trutnov 3:1. Dvůr Králové - Český
Brod 3:1. Týniště n. O. - Ústí n. O.
2:3. Benátky n. J. - Kutná Hora 4:1.
Pěnčín-Turnov - Dobrovice 2:4.
Příště: Letohrad - Živanice
(středa 10. září, 17), FK Pardubice
B - Týniště nad Orlicí (ne 10:15).
1. Ústí n. Orlicí
2. Dobrovice
3. Vysoké Mýto 4. Jablonec n. Jiz.
5. Benátky n. Jiz.
6. Kutná Hora
7. Letohrad
8. Živanice
9. Náchod
10. FK Pardubice B
11. Pěnčín-Turnov
12. Česká Třebová
13. Dvůr Králové
14. Český Brod
15. Trutnov
16. Týniště n. Orlicí
NÁRODNÍ
HÁZENÁ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
3
1
2
2
2
1
2
1
0
1
0
0
0
2
1
1
0
3
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
2
0
1
2
0
0 8:3 10
0 9:5 9
0 6:2 9
1 9:6 9
0 6:3 9
1 8:5 8
1 5:3 7
1 5:3 7
1 2:3 6
2 8:10 6
2 10:11 4
1 2:3 4
3 6:9 3
2 4:10 3
2 3:6 2
4 3:12 0
Početná výprava pardubických jezdců na závěrečném Českém poháru v Bílině. Zleva Sebastian Pařízek, Martin Šálek, Adam Moravec, Jan Seidl, Štěpán
Tumpach, Vít Gruntorád, Karolína Vránová a René Živný. Foto: ARCHIV
Hokejisty čeká o víkendu Liga mistrů
PARDUBICE - Extraligoví hokejisté odehráli poslední dva přípravné zápasy. Pardubičtí vyhráli v
Prostějově i na chrudimském zimním stadionu nad Spartou. V tomto
týdnu jsou již na programu dva zápasy Ligy mistrů v domácím prostředí.
LHK Jestřábi Prostějov - HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice 1:5
(0:0, 0:2, 1:3). Branky: 53. Skřivánek (Coufal) - 26. Korím (Cetkovský), 32. Starý (Cetkovský), 44.
Tybor (Semorád), 49. Nahodil (Semorád, Cetkovský), 51. Poulíček.
Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. Diváci:
1480. PARDUBICE: Halász - Zdráhal, Korím, Havlík, Benák, Kočí,
Gregorc, Škvor - Půhoný, Nahodil,
Cetkovský - Tybor, Marcinko, Pou-
líček - Starý, Špaček, Kolář - Semorád, Kaut, Moučka.
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - HC Sparta Praha 3:1 (0:1, 0:0,
3:0). Branky: 48. Sýkora (Kočí), 49.
Tybor (Radil, Havlík), 59. Zohorna
(Sýkora) - 4. Volek (Torquato). Rozhodčí: Úlehla, Doležal - Blümel,
Barvíř. Vyloučení: 8:6. Bez využití.
Diváci: 1250. PARDUBICE: Halász
- Čáslava, Korím, Havlík, Benák,
Kočí, Gregorc, Škvor - Zohorna,
Nahodil, Sýkora - Radil, Marcinko,
Tybor - Kolář, Špaček, Starý - Semorád, Cetkovský, Moučka - Kaut.
Příští zápasy - Liga mistrů:
Pardubice - Linköping (pátek 5. září
v 17:30), Pardubice - TPS Turku (neděle 7. září v 17:30).
(tra)
Špatný vstup do prvoligové sezony
POHŘEBAČKA - Domácí prohrou vstoupili do 1. ligy házenkáři
Opatovic, když ještě v poločase drželi nerozhodný stav. Ženy prohrály
ve 2. lize o jednu branku na hřišti
Náchoda. V oblastním přeboru béčko mužů zdolalo lázeňské hosty,
nad stejným soupeřem vyhráli také
mladší žáci a mladší žákyně remizovaly.
1. liga muži: TJ Sokol Opatovice n/L. - TJ Sokol Rokytnice
15:21 (10:10). Branky: Práchenský
5, Bajer a V. Bittner po 3, Štefanča
2, Z. Bittner, Staněk. OPATOVICE:
Pospíšil, Hrubý - Křovák, Jindřich
Hruška, Straník, Živčák - Z. Bittner,
Štefanča, Staněk, Bajer, V. Bittner,
Práchenský. Trenér: L. Bittner.
Až do 9. minuty byl průběžný stav 4:4, poté se hosté utrhli do
vedení o tři branky. Domácí však
přidali a do poločasu vyrovnali na
10:10, důležité góly zaznamenal V.
Práchenský. Druhou část zahájili
domácí brankou V. Bittnera, ale hosté srovnali. Ještě ve 36. minutě byl
stav 12:12. Poté se ale zranil elmi
dobře hrající obránce Živčák. Opatovičtí zbytečně ztráceli míče a hosté navyšovali skóre. Ani záverčná
hra vabank kýžený efekt nepřinesla.
2. liga ženy: SK Náchod TJ Sokol Opatovice n/L. 18:17
(12:10), za hosty: B. Bittnerová 10,
Petra Janková 3, Prudičová a Pavla
Janková po 2. OPATOVICE: Ansorgová, Hanušová - Hanovcová, Ďurinová, Benková, Krátká, Dulíčková B. Bittnerová, Petra Janková, Pavla
Janková, Prudičová, Š. Bittnerová.
Trenérka: V. Benková.
Oblastní přebor muži: Opatovice n/L. B - Lázně Bělohrad 24:12
(9:3), za domácí: Bureš 12, Hruška
6, Pechánek 4, Staněk 2. Ml. žáci:
Opatovice n/L. - Lázně Bělohrad
12:11 (5:8). Bouz a Kodym po 6.
Ml. žákyně: Opatovice n/L. - Lázně Bělohrad 3:3 (1:1). Řepková,
Kodymová, Dulíčková.
(rtr)
TÝDENÍK PERNŠTEJN - noviny pardubického regionu, vychází každé pondělí, vydavatel: Pernštejn media, s.r.o., sídlo redakce: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice * Vedoucí redaktor: Roman Marčák,
[email protected], * Provoz - inzerce: 731 468 575, e-mail: [email protected] Nábor inzerce: Zdenek Ryzner, tel: 733 549 531, [email protected]; Sport: Libor Čihák 605
226 566, [email protected], [email protected], Tomáš Rais 603 116 324, [email protected], pevné linky: 466 260 988, 466 260 958 * www.tydenikpernstejn.cz * Zlom: Libor Čihák
* Tisk: NOVOTISK, s.r.o., U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10 - Malešice.
MK ČR E 17875 ISSN 1803-2877
Download

Na své si přijdou návštěvníci všech věkových