KATALOG ZDRAVOTNICKÝCH A
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA
LOUNY A OKOLÍ
2012
OBSAH
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY ........................................................................................ 1
LOUNY ................................................................................................................................. 1
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – pobočka Louny .............................................................. 1
Všeobecná dětská pohotovost ........................................................................................................................ 1
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................... 1
Zubní pohotovost Louny – Poliklinika Louny ............................................................................................... 2
Nemocnice Louny, a. s. ................................................................................................................................. 2
Ambulance a oddělení ........................................................................................................................................ 3
Chirurgické ambulance .................................................................................................................................. 3
Interní ambulance .......................................................................................................................................... 4
Gynekologické ambulance ............................................................................................................................ 5
Neurologické ambulance ............................................................................................................................... 7
Praktičtí lékaři pro dospělé ............................................................................................................................ 8
Dětští lékaři (dětská poliklinika) ................................................................................................................. 12
Stomatologické ambulance .......................................................................................................................... 14
Orthopedické ambulance ............................................................................................................................. 18
Oční ambulance ........................................................................................................................................... 19
Otorinolaryngologie – nosní, krční, ušní ambulance ................................................................................... 20
Nefrologická a peritoneální ambulance - Fresenium Medical Care............................................................. 20
Urologické ambulance ................................................................................................................................. 20
Kožní ambulance ......................................................................................................................................... 21
Alergologické ambulance ............................................................................................................................ 21
Psychologické ambulance............................................................................................................................ 22
Psychiatrické ambulance ............................................................................................................................. 22
Logopedické ambulance .............................................................................................................................. 23
TRN – plicní ................................................................................................................................................ 24
EEG ............................................................................................................................................................. 24
Diabetická poradna ...................................................................................................................................... 24
Hematologická poradna ............................................................................................................................... 25
Ambulance fyziatrie a rehabilitační lékařství .............................................................................................. 25
Imuno – biochemická laboratoř ................................................................................................................... 25
Optometristé - Optik......................................................................................................................................... 26
Lékárny ............................................................................................................................................................ 27
ŽATEC .................................................................................................................................29
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 29
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 29
Nemocnice Žatec o.p.s................................................................................................................................. 29
MOST...................................................................................................................................30
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 30
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 30
Oční pohotovost........................................................................................................................................... 30
Zubní pohotovost – Poliklinika Paracelsus, s. r. o. ...................................................................................... 30
Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Most, o. z. ......................................................................................... 30
CHOMUTOV ........................................................................................................................31
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 31
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 31
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. ................................................................................ 31
SLANÝ .................................................................................................................................31
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost ...................................................................................................... 31
Všeobecná pohotovost pro dospělé ............................................................................................................. 31
Nemocnice Slaný ......................................................................................................................................... 32
KADAŇ ................................................................................................................................32
Nemocnice Kadaň, s. r. o. ............................................................................................................................ 32
ÚSTÍ NAD LABEM ...............................................................................................................32
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem ............................................................ 32
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ........... 33
ÚŘADY ................................................................................................................................33
Městský úřad Louny, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ........................................................................... 33
Okresní správa sociálního zabezpečení Louny ................................................................................................. 35
Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny ...................................... 36
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO SENIORY .....................................................................37
Domov pro seniory U Pramene Louny ............................................................................................................. 37
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny ............................................................................. 37
Občanské sdružení Pomoc bližnímu ................................................................................................................ 38
Občanské sdružení Lounští Lounským ............................................................................................................ 39
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ..........................................39
Nemocnice Louny, a. s. .................................................................................................................................... 39
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.s. ....................................................................................... 40
Svaz postižených civilizačními chorobami, ČR, Základní organizace Louny ................................................. 40
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny ................................................................................................ 41
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Louny ..................................................................... 41
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Obl. organizace Louny .......................................... 42
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Základní organizace neslyšících Louny .......................................... 42
Společnost pro podporu lidí s mentálním postiženým v ČR, o.s., Okr. organizace.......................................... 43
MEDIKA Agentura domácí péče ..................................................................................................................... 43
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s., Středisko integračních služeb Louny .................................................. 44
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny ............................................................................. 44
Městská knihovna Louny – Sociálně terapeutická dílna Jeroným .................................................................... 45
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, DĚTI, MLÁDEŽ A OBČANY V KRIZI ............................46
Manželská poradna ........................................................................................................................................... 46
Rodinné centrum Puclík, o.s............................................................................................................................. 47
Dětská psychiatrická léčebna Louny ................................................................................................................ 47
Pedagogicko – psychologická poradna ............................................................................................................ 48
Český červený kříž, Oblastní spolek Louny – Azylový dům muži .................................................................. 48
Domov pro seniory U Pramene - azylový dům ................................................................................................ 49
Občanské sdružení „Návraty“ o.s. – sociální poradenství a služby .................................................................. 49
Most k naději – Nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou, pracoviště Žatec ................................... 50
Občanské sdružení Spirála ............................................................................................................................... 51
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, detašované pracoviště Louny............................. 51
Centrum krizové intervence Ústí nad Labem ................................................................................................... 52
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum .................................................................................................. 52
POSKYTOVATELÉ SLUŽBY ROZVOZ OBĚDŮ ..................................................... 53
Veřejné stravování a restaurace Pohoda ........................................................................................................... 53
Veřejné stravování CZ, a. s. ............................................................................................................................. 53
Restaurace na Valích ........................................................................................................................................ 54
Městská pečovatelská služba ............................................................................................................................ 54
Pivovarská restaurace U Somolů ...................................................................................................................... 55
Petra Hornová................................................................................................................................................... 55
Kučera a Dlouhý, s.r .o. .................................................................................................................................... 55
JMENNÝ SEZNAM LÉKAŘŮ A SPECIALISTŮ V
LOUNECH
Lékař
Str.
MUDr. Abiad Fádi.......................................................................................................... 22
MUDr. Bradáč Bohumil........................................................................................ ............5
MUDr. Bradáčová Hana................................................................................................. 19
MUDr. Broďáni Peter..................................................................................................... 14
MUDr. Budínská Hana................................................................................................... 24
MUDr. Bušák Ladislav......................................................................................................4
MUDr. Bušáková Iveta.................................................................................................. 8
MUDr. Červová Romana................................................................................................15
MUDr. Dernerová Alena...................................................................................................7
MUDr. Dolínek Tomislav................................................................................................ 15
MUDr. Dragoun Martin................................................................................................... 15
MUDr. Dragoun Miroslav................................................................................................15
MUDr. Dubský Josef
...................................................................................................3
MUDr. Dubský Hynek. ............................................................................................... ..3
MUDr. Dyrhon Ladislav ................................................................................................. 20
MUDr. Dzivjak Martin..................................................................................................... 18
MUDr. Emingr Vladimír............................................................................................ 12,21
MUDr. Fialová Olga....................................................................................................... 9
MUDr. Hanková Kamila................................................................................................. 20
MUDr. Hellingerová Jitka............................................................................................... 9
MUDr. Helšusová Dobroslava .........................................................................................7
MUDr. Hochmanová Lenka..............................................................................................6
MUDr. Holubová Jitka.................................................................................................... 9
Mgr. Homolková Eva..................................................................................................... 23
MUDr. Hošek Daniel .................................................................................................... 19
MUDr. Houska Josef ..................................................................................................... ..6
MUDr. Chloubová Alena .............................................................................................. 16
MUDr. Iblová Miroslava ................................................................................................ 25
MUDr. Jandová Kateřina................................................................................................16
MUDr. Janský Zdeněk......................................................................................................9
Mgr. Kolaříková Anna.................................................................................................... 23
MUDr. Kolářová Jitka..................................................................................................... 12
MUDr. Králíček Milan..................................................................................................... 19
MUDr. Králová Jitka....................................................................................................... 20
MUDr. Krátká Lenka ..................................................................................................... 19
MUDr. Kreslová Dana ................................................................................................... 13
MUDr. Kučerová Blanka................................................................................................ .10
MUDr. Kulhánek Petr....................................................................................................... 6
MUDr. Laksa Václav .................................................................................................... 10
MUDr. Lošan Ivo .......................................................................................................... 21
MUDr. Machek Petr ..................................................................................................... 20
MUDr. Maszlanková Šárka ........................................................................................... 16
Mgr. Mikolášek Aleš ..................................................................................................... 22
MUDr. Mládek Josef ..................................................................................................... 10
MUDr. Horáčková Marie................................................................................................ 10
MUDr. Mudruňková Dana.............................................................................................. 21
MUDr. Nováček ............................................................................................................ 16
MUDr. Nováčková Věra................................................................................................. 16
MUDr. Nováková – Antkowiczová Helena..................................................................... 13
MUDr. Pehr Luděk ........................................................................................................ .10
MUDr. Pilař Roman ....................................................................................................... ..4
MUDr. Piklová Alena……………………………………………………………………… …25
MUDr. Ploranská Eva .... .............................................................................................. 13
MUDr. Protivová Hana ................................................................................................. 14
MUDr. Ptáček Václav ................................................................................................... 17
MUDr. Ptáčková Hana……………………………………………………………………… 17
MUDr. Raisová Veronika .............................................................................................. 17
MUDr. Rajzík Ota ........................................................................................................ ..3
MUDr. Rausová Vlasta ................................................................................................. ..4
MUDr. Rejnková Petra ................................................................................................. 23
MUDr. Richterová Aneta .............................................................................................. 25
MUDr. Rossová Alena .................................................................................................. ..7
MUDr. Roubalová Monika ............................................................................................ ..6
MUDr. Sandovský Jan ................................................................................................. 11
MUDr. Semrádová Václava .............................................................................................4
MUDr. Skála Zdeněk .................................................................................................... 17
MUDr. Skolilová Markéta .............................................................................................. 17
MUDr. Slavík Ivan ......................................................................................................... 8
MUDr. Staňo Ota .......................................................................................................... 19
MUDr. Svačinová Lívia ................................................................................................. 21
MUDr. Šmahelová Milena ............................................................................................. 11
MUDr. Špinková Renáta ............................................................................................... 14
MUDr. Šusová Jitka ...................................................................................................... 24
MUDr. Šuttová Vladimíra .............................................................................................. 24
MUDr. Tesař Jiří ............................................................................................................11
MUDr. Tyl Petr .............................................................................................................. ..5
MUDr. Uhlířová Věra .................................................................................................... 18
MUDr. Unger Jiří ........................................................................................................... 4
MUDr. Vicherek Pavel .................................................................................................. ..5
MUDr. Vlček Miroslav .................................................................................................. 18
Mgr. Volkmerová Marie ................................................................................................ 22
MUDr. Weberová Anna ................................................................................................ 12
MUDr. Zasadil Bořek .......................................................................................................3
MUDr. Ziková Ivona ..................................................................................................... 21
MUDr. Žídková Alena ................................................................................................... 22
Vážení spoluobčané,
předkládaný adresář vám v aktualizované podobě přináší informace o zdravotních a
sociálních službách, které jsou poskytovány ve městě Louny a jeho správním území.
Cílem tohoto materiálu je podat občanům aktuální, dostatečně srozumitelné informace o
sociálních a zdravotních službách tak, aby každému, kdo potřebuje pomoc nebo se o tuto
oblast zajímá, pomohl lépe se orientovat.
Záměrem je nejen ve stručnosti vysvětlit, co jsou a jaké typy sociálních i zdravotních služeb
existují, ale přinést všem zájemcům detailní informace o jejich obsahu i s kontakty, na které
je možné se v případě potřeby obrátit.
Doufám, že tento materiál bude přínosem pro všechny, kteří se dostanou do tíživé situace
v důsledku stáří, nemoci či jiné události.
S ohledem na neustále se měnící data, ordinační hodiny i místa poskytování služeb by byla
jeho písemná aktualizace velice nákladná a proto bude tento obsáhlý dokument neustále
aktualizován a vyvěšen na webových stránkách Města Loun www.mulouny.cz (sekce
Komunitní plánování a sekce Zdravotnictví).
Radovan Šabata
starosta města Loun
Z
ZD
DR
RA
AV
VO
OT
TN
NIIC
CK
KÉ
ÉS
SL
LU
UŽ
ŽB
BY
Y
LOUNY
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje –
pobočka Louny
Adresa: Rybalkova 2784, Louny
155
Telefon:
Souřadnice GPS: 50.211318N, 13.4837102E
ZZS ÚK zabezpečuje pouze neodkladnou péči v terénu. Volejte ji pouze výjimečně,
jde-li o stavy:
 bezprostředně ohrožující život postiženého
 mohou prohlubováním chorobných změn vést k náhlé smrti
 by vedly při neposkytnutí odborné první pomoci k trvalé chorobné
změně, nebo působí náhlé utrpení a náhlou bolest
 kdy chování a jednání postiženého ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí
Všeobecná dětská pohotovost
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny (v objektu polikliniky – boční vchod)
Telefon: 415 242 480
Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek: 17:00 - 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 09:00 – 18:00
Souřadnice GPS: 50.20.99418N, 13.48.49472E
Poznámka: Neošetřuje chirurgické úrazy, využijte nemocnice
Žatec, Most nebo Slaný
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny (v objektu polikliniky – boční vchod)
Telefon: 415 242 481
Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek: 17:00 – 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 09:00 – 18:00
Souřadnice GPS: 50.20.99418N, 13.48.49472E
Poznámka: Neošetřuje chirurgické úrazy, využijte nemocnice Žatec, Most nebo Slaný
1
Zubní pohotovost Louny – Poliklinika Louny
Adresa: Louny, Pod Nemocnicí 2503 (ordinace MUDr. Zdeňka Skály)
Telefon: 415 242 134
Ordinační hodiny: Soboty, Neděle, a svátky: 09:00 – 12:00 (od 01.09.2012)
Souřadnice GPS: 50.20.99418N, 13.48.49472E
Nemocnice Louny, a. s.
Adresa: Rybalkova 1400, 440 01 Louny
Telefon: 415 242 400, automatická spojovatelka
E-mail: [email protected]
Web: http://www.nemlouny.cz
Souřadnice GPS: 50.211318N, 13.4837102E
Oddělení: Lůžka následné péče





















Oddělení lůžek následné péče má v současné době 90 lůžek.
Poskytuje léčebnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální
péči pacientům, kteří vyžadují delší pobyt ve zdravotnickém zařízení po od léčení
na akutním lůžku.
Při diagnostické a léčebné péči spolupracuje s celou řadou ambulantních
provozů.
Součástí oddělení následné péče je oddělení sociálních lůžek, které má v
současné době kapacitu 30 lůžek.
Sociální lůžka poskytují služby na základě smlouvy uzavřené mezi
poskytovatelem a osobou požadující sociální službu
Stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
Na lůžkovou stanici DIOP jsou umísťováni pacienti s převážně neurologickými
postiženími, kteří již nemusí pobývat na lůžku JIP, ale je pro ně nadále nezbytná
dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. Zařízení tohoto typu pro specifickou
skupinu pacientů v lounském okrese zatím chybělo.
Vysoce náročná zdravotnická činnost je zabezpečována odborně vyškoleným
zdravotnickým personálem.
Toto specializované pracoviště s deseti lůžky pracuje v nepřetržitém 24
hodinovém režimu.
Radiodiagnostické oddělení
Počítačová tomografie (CT)
Skiagrafie (prosté, konvenční snímky)
Intravenozní urografie (IVU)
Ultrazvukové sono vyšetření
Rehabilitační oddělení
Léčebná tělesná výchova pro dospělé i děti + cvičení na míčích
Reflexní masáž
Měkké techniky a mobilizační techniky u vertebrogenních onemocnění
Magnetoterapie
Mechanoterapie – rotoped, steper, mechanický chodník, žebříčky, kladky, kolo
pro cvičení ramenního kloubu
Ergoterapie – nácvik praktických denních činností
Vodoléčba – podvodní masáže, vířivé koupele pro horní i dolní končetiny,
perličkové koupele, zábaly po koupeli
Elektroléčba - s přístroji diadynamik, sonodyn, interdyn, iontoforesa, krátkovlnná
diathermie, ultrazvuk, solux, horské slunce, biolampa
Lymphoterapie
2




Ambulantní pracoviště
Interní ambulance
Ambulance fyziatrie a rehabilitačního lékařství
EEG
Ambulance pro léčbu chronické bolesti
Ambulance a oddělení
Chirurgické ambulance
Lékař: MUDr. Hynek Dubský
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 325
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
07:00 - 11:00
Dny
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Josef Dubský
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 325
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 11:30 13:00 – 15:00
07:30 – 11:30 12:30 – 15:00
07:30 – 11:30 13:00 – 15:00
07:30 – 11:30 12:30 – 15:00
07:30 – 11:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Ota Rajzík – lichý týden, MUDr. Bořek Zasadil – sudý týden
Adresa: Pod Nemocnicí 2503
Telefon: 415 620 213
Ordinační hodiny
Dopoledne
Odpoledne
07:30 – 12:00 12:30 – 15:00
07:30 – 12:00 12:30 – 15:00
07:30 – 12:00 12:30 – 15:00
07:30 – 12:00 12:30 – 16:00
07:30 – 12:00 12:30 - 14:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Mamologická poradna
vč. chir. amb. každý
lichý týden
08:00 – 14:00 Dr. Rajzík
(úterý, středa, čtvrtek)
3
Lékař: MUDr. Jiří Unger, (MUDr. Roman Pilař - cévní)
Adresa: Pod Nemocnicí 2381, Louny
Telefon: 415 623 274
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 15:30
07:30 – 12:00
07:30 – 16:30
07:30 – 15:30
07:30 – 12:00
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Od 13:00 cévní
Interní ambulance
Lékař: MUDr. Ladislav Bušák – kardiologie, interna
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 341
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:30 – 15:30
07:30 – 15:30
07:30 – 15:30
07:30 – 15:30
07:30 – 15:30
Po
Út
St
Čt
Pá
Pouze ultrazvuky
Lékař: MUDr. Vlasta Rausová – endokrinologie, interna
Adresa: Beneše z Loun 321, Louny
Telefon: 732 965 366
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 14:30
07:30 – 14:30
St
Čt
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Václava Semrádová – gastroenterologie, interna
Adresa: Poděbradova 859, Louny
Telefon: 415 655 050
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 14:00
14:00 – 16:00
07:00 – 15:00
07:00 – 14:00
07:00 – 14:00
07:00 – 14:00
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
14:00 – 16:00 pro
objednané
Kolonoskopie
Gastroskopie
Ordinace
Ordinace
4
Lékař: MUDr. Petr Tyl – kardiologie, interna
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 225 – lékař, 415 620 224 - sestra
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Po
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Út
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
08:00 - 12:00
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
06:30 – 08:00
ECHO
od 12:00 ERGO
dle objednání
Lékař: MUDr. Pavel Vicherek – revmatologie, interna
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 470
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 17:00
07:00 – 17:00
Út
Čt
POZNÁMKA
Gynekologické ambulance
Lékař: MUDr. Bohumil Bradáč
Adresa: Březinova 1614, Louny
Telefon: 415 670 138
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
St
10:00 – 11:00
13:00 – 17:00
Čt
POZNÁMKA
odpoledne pouze
objednaní
dopoledne pouze
objednaní
5
Lékař: MUDr. Lenka Hofmanová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 336 – lékař, 415 620 337 - sestra
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
08:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
13:00 – 15:00
Út
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
08:00 – 12:00
St
Čt
Pá
Pouze sudý týden,
lichý týden pouze
sestřička
Lékař: MUDr. Josef Houska
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 335
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
sudý týden –
operační den
lichý týden – nové
těhotné
07:30 – 12:00
13:00 - 16:30
St
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30
Čt
Pá
disp. péče
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
akutní pacienti
jsou přijímáni do
08:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
Pá
odpoledne pouze
objednaní
Lékař: MUDr. Petr Kulhánek
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 314 – sestra, 415 620 315
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 12:00
12:30 – 15:30
07:00 – 12:00
13:00 – 16:30
07:00 – 12:00
12:30 – 15:30
07:00 – 12:00
12:30 – 15:30
07:00 – 12:00
Lékař: MUDr. Monika Roubalová
Adresa: Březinova 1614, Louny
Telefon: 415 670 138
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
13:00 – 14:30
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
6
Neurologické ambulance
Lékař: MUDr. Alena Dernerová – dětská neurologie
Adresa: Pod Nemocnicí 2709
Telefon: 415 620 253
Ordinační hodiny
Dny
09:00 – 14:00
Po
09:00 – 14:00
Čt
POZNÁMKA
08:00 – 09:00UZ
09:00 – 14:00
ordinace
14:00 – 15:30
EEG
Lékař: MUDr. Dobroslava Helšusová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 170
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
13:00 - 14:30
07:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Alena Rossová
Adresa: Čeňka Zemana 1440, Louny
Telefon: 415 653 239
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
11:00 – 14:00
14:30 - 17:30
08:00 – 13:00
11:00 – 14:00
14:30 – 17:30
08:00 – 14:00
09:30 – 13:00
Po
Út
St
Čt
Pá
Pouze po domluvě
7
Lékař: MUDr. Ivan Slavík (dětská poliklinika)
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 163
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 12:45
13:00 – 15:00
Po
07:30 – 12:45
13:00 – 15:00
Út
07:30 – 12:45
13:00 – 15:00
St
07:30 – 12:45
13:00 – 15:00
Čt
07:30 - 12:00
Pá
POZNÁMKA
07:30 – 08:3
ultrazvuk
08:30 – 12:45
ambulance
13:00 – 14:00
konzolia
14:00 – 15:00
ambulance
07:30 – 12:45
EEG, ambulance,
ultrazvuk
13:00 – 15:00
konzolia,
hodnocení EEG
07:30 – 08:3
ultrazvuk
08:30 – 12:45
ambulance
13:00 – 14:00
konzolia
14:00 – 15:00
ambulance
07:30 – 12:45
EEG, ambulance,
ultrazvuk
13:00 – 15:00
konzolia,
hodnocení EEG
07:30 – 08:00
ultrazvuk
08:00 – 12:00
ambulance
Praktičtí lékaři pro dospělé
Lékař: MUDr. Iveta Bušáková
Adresa: Štefánikova 1896, Louny
Telefon: 415 658 334
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 - 12:00
12:30 - 14:30
07:30 - 13:00
07:30 - 12:00
12:30 – 14:30
12:30 - 18:00
07:30 – 12:30
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
8
Lékař: MUDr. Olga Fialová
Adresa: Kosmonautů 2304, Louny
Telefon:773 975 522
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
13:00 – 18:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
13:00 – 18:00
07:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Jitka Hellingerová
Adresa: Javorová 2896, Louny
Telefon: 415 653 884
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
12:00 – 18:00
07:00 – 13:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Jitka Holubová
Adresa: Husova 647, Louny
Telefon: 415 652 830, 415 655 655
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
12:45 – 14:00
12:45 – 14:00
12:45 – 14:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
12:45 – 17:00
Čt
07:30 – 12:00
Pá
Od 14:00 pouze
pro objednané
Od 09:00 pouze
pro objednané
Lékař: MUDr. Zdeněk Janský
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 247 – sestra
415 620 246 – lékař
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
10:00 – 13:00
14:00 – 18:00
07:00 – 13:00
07:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
odpoledne
prevence
Čt
Pá
9
Lékař: MUDr. Blanka Kučerová
Adresa: Pod Nemocnicí, 2503, Louny
Telefon: 415 620 233, 773 947 600
Ordinační hodiny
dopoledne odpoledne
12:30 – 18:00
07:00 – 12:30
07:00 – 11:00
07:00 – 12:30
07:00 – 12:00
POZNÁMKA
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Václav Laksa
Adresa: Tyršovo náměstí 1970, Louny
Telefon: 415 655 162
Ordinační hodiny
Dny
07:00 - 12:00
12:00 - 17:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Josef Mládek, MUDr. Horáčková
Adresa: Blahoslavova 1710, Louny
Telefon: 415 657 125, 415 657 126
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Pouze pro
07:30 – 12:00
zvané do 16:00
07:30 - 12:00
13:00 - 15:30
07:30 - 12:00
13:00 – 18:00
Pouze pro
07:30 - 12:00
zvané do 14:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Pá
Lékař: MUDr Luděk Pehr
Adresa: Pod Nemocnicí, 2503, Louny
Telefon: 415 620 443
Ordinační hodiny
06:00 - 14:00
06:00 - 14:00
06:00 - 12:00
07:00 – 16:00
16:00 – 18:00
06:00 - 11:00
Dny
Po
Út
St
Čt
POZNÁMKA
Od 16:00 pouze
pro objednané –
návštěva předem
domluvena.
Pá
10
Lékař: MUDr. Jan Sandovský (Medica Clinic)
Adresa: 17. listopadu 2071, Louny
Telefon: 415 670 601
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Milena Šmahelová
Adresa: Dvořákova 1159, Louny
Telefon: 415 653 815
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 12:30
10:00 – 15:30
07:30 – 12:30
07:30 – 12:30
07:30 – 11:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Jiří Tesař – Lékař policie ČR
Telefon: 415 620 392 – lékař, 415 620 412 - sestra
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 - 11:30
07:00 - 11:30
07:00 - 11:30
07:00 - 11:30
07:00 - 11:30
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 14:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
do 07:45 odběry,
injekce
07:45 – 11:30
preventivní péče
Pá
13:00 – 14:00
objednaní
pacienti, nutné a
neodkladné
případy
11
Lékař: MUDr. Anna Weberová
Adresa: Chelčického 1127, Louny
Telefon: 415 658 044
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
06:00 – 13:00
06:00 – 13:00
06:00 – 13:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
06:00 – 13:00
Čt
06:00 – 13:00
Pá
Od 10:00 do 12:00
pouze pro
objednané.
Dětští lékaři (dětská poliklinika)
Lékař: MUDr. Vladimír Emingr – děti a dorost, imunologie
Adresa: Benedikta Rejta 2774, Louny
Telefon: 415 670 203, 602 968 729
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 11:00
15:00 – 16:30
07:00 – 11:00
07:00 – 11:00
07:00 – 11:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Jitka Kolářová
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 265, 415 620 266
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 11:00
07:00 – 11:00
Po
Út
07:00 – 11:00
11:30 – 13:00
St
11:00 – 15:30
Čt
07:00 – 11:00
Pá
POZNÁMKA
pro nemocné
odpoledne pro
kojence
pro nemocné
12
Lékař: MUDr. Dana Kreslová
Adresa: Pod nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 262
07:30 -11:00
pro nemocné
07:30 – 09:30
ordinace
Koštice
07:30 – 11:00
pro nemocné
Ordinační hodny
11:00 – 13:00
preventivní prohlídky
09:30 – 11:00
návštěvy v bytě
11:00 – 11:30
preventivní prohlídky
07:30 – 11:00 11:00 – 11:45
pro nemocné preventivní prohlídky
07:30 – 11:00
pro nemocné
11:00 – 13:00
preventivní prohlídky
Dny POZNÁMKA
13:00 – 14:00
návštěvy v bytě
Po
11:00 – 15:45
pro nemocné
Út
11:30 – 13:15 13:30 – 14:30
poradna pro návštěvy v bytě St
kojence
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
ordinace
Čt
návštěvy v bytě
Koštice
13:00 – 14:00
Pá
návštěvy v bytě
Lékař: MUDr. Helena Nováková – Antkowiczová – pro děti a dorost
Adresa: Náměstí B. Rejta 2297, Louny
Telefon: 415 670 615
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 11:00
07:00 – 11:00
14:00 – 16:00
07:00 – 11:00
07:00 – 11:00
07:00 – 11:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Eva Ploranská
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 490
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:30 - 09:00
11:00 - 18:00
Po
9:00-11:00
návštěvy v bytech
07:30 - 11:00
11:00 – 13:00
(poradna pro
kojence)
Út
13:00-15:30
návštěvy v bytech
07:30 - 11:00
(pro nemocné)
11:00 - 14:00
(lichý týden)
St
07:30 - 11:00
(pro nemocné)
07:30 - 11:00
(pro nemocné)
11:00 -14:00
(pro zdravé)
11:30 - 12:30
(pro zvané)
Čt
Pá
sudý týden
13:00-14:00
Hřivice,
od 14:00 návštěvy
v bytech
14:00-15:30
návštěvy v bytech
12:30-14:00
návštěvy v bytech
13
Lékař: MUDr. Hana Protivová
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 263, 603 592 435
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 - 11:00
07:30 - 11:00
11:00 - 12:30
11:00 - 15:30
07:30 - 11:00
11:00 - 12:00
07:30 - 11:00
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
07:30 - 11:00
ordinace Peruc
13:30-15:00 návštěvy
v bytech
11:00 – 12:30 pro
zvané,
12:30-15:00 návštěvy
v bytech
8:00 – 9:30 ordinace
Peruc
15:30-17:00 akut.př.
11:00–12:00 poradna
12:00-15:00 návštěvy
v bytech
12:30-14:00 návštěvy
v bytech
Lékař: MUDr. Renáta Špinková
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 244
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 - 11:00
10:30 - 13:00
13:00 - 14:00
13:00 - 16:30
07:30 - 11:00
12:30 - 14:30
07:30 - 11:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
13:00 – 14:00
poradna
St
Čt
12:30 – 14:30
poradna
Pá
Stomatologické ambulance
Lékař: MUDr. Peter Broďáni
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 654 830, 603 276 511
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
06:00 – 12:00
13:00 - 15:00
06:00 – 12:00
13:00 - 15:00
06:00 – 12:00
13:00 - 15:00
06:00 – 12:00
13:00 - 16:30
06:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
14
Lékař: MUDr. Romana Červová
Adresa: Platanová 2820, Louny
Telefon: 415 672 645
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Tomislav Dolínek
Adresa: Pod Nemocnicí 2503. Louny
Telefon: 415 620 428
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
07:30 - 10:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Martin Dragoun
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 425 – lékař
6Ordinační hodiny
Dny
07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
07:30 – 12:00
13:00 – 16:30
07:30 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Miroslav Dragoun
Adresa: Jeronýmova 704, Louny
Telefon: 415 658 415, 415 658 416
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 - 12:00
12:30 – 15:30
07:00 - 12:00
12:30 – 15:30
07:00 - 12:00
07:00 - 12:00
12:30 – 17:00
07:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
15
Lékař: MUDr. Alena Chloubová
Adresa: Sladovnická 21, Louny
Telefon: 415 655 758
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:00 – 12:00
13:00 – 15:00
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 12:00
13:00 – 14:00
07:00 – 12:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Kateřina Jandová
Adresa: Osvoboditelů1175, Louny
Telefon: 776 005 325
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 11:00
Pouze pro objednané
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Šárka Maszlanková
Adresa: 17. listopadu 2071, Louny
Telefon:415 670 818
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
07:30 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
Bolestivé případy
do 07:00.
Lékař: MUDr. Věra Nováčková, MUDr. Jakub Nováček
Adresa: Náměstí Benedikta Rejta 2774, Louny
Telefon: 606 230 981
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
06:00 – 12:00
12:40 – 14:00
06:00 - 12:00
12:40 - 15:20
06:00 - 12:00
12:40 – 14:00
06:00 - 12:00
12:40 – 14:00
06:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
16
Lékař: MUDr. Václav Ptáček, MUDr. Hana Ptáčková
Adresa: Husova 647, Louny
Telefon: 415 654 958
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
07:30 – 12:30
10:00 – 15:30
07:30 – 12:30
07:30 – 12:30
07:30 – 11:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Veronika Raisová
Adresa: Jeronýmova 704, Louny
Telefon: 415 652 050
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 16:30
07:00 – 14:30
07:00 – 14:30
07:00 – 14:30
07:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Zdeněk Skála
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 721 132 340, 415 620 134
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
08:00 - 11:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Markéta Skolilová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 655 163
Ordinační hodiny
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 – 15:00
07:00 - 12:00
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
07:30 – 09:00
akutní ošetření
17
Lékař: MUDr. Vladimíra Šuttová
Adresa: Školní 2426, Louny
Telefon: 415 654 770
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:30 – 12:00
13:00 – 15:00
08:30 – 12:00
13:00 – 16:00
08:30 – 12:00
13:00 – 15:00
08:30 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 10:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékař: MUDr. Věra Uhlířová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 670 384
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 - 12:00
13:00 - 16:00
07:30 - 12:00
13:00 - 14:00
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
07:30 - 12:00
13:00 - 14:00
07:30 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Miroslav Vlček
Adresa: Husova 647, Louny
Telefon: 415 674 100
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
06:00 – 14:00
06:00 – 14:00
06:00 – 14:00
06:00 – 14:00
06:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Orthopedické ambulance
Lékař: MUDr. Martin Dzivjak
Adresa: Beneše z Loun 185, Louny
Telefon: 606 849 702
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Dopoledne pouze
dětská ortopedie
08:00 – 14:00
08:00 – 12:00
Út
St
08:00 – 12:00
Čt
Dle potřeby se
ordinuje i do 16:00
18
Lékař: MUDr. Daniel Hošek
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 323
Ordinační hodiny
Dny
09:00 - 15:00
Po
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Milan Králíček
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 231, 415 655 255
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:00 - 12:30
07:00 - 12:30
07:00 - 12:30
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
Po
Út
Čt
07:00 - 12:30
13:00 - 14:00
Pá
13:00 – 14:00
konsilia
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
09:00 - 15:00
Po
Lékař: MUDr. Ota Staňo (ordinace MUDr. Hoška)
Adresa: Pod Nemocnicí 2503
Telefon: 415 620 323
Oční ambulance
Lékař: MUDr. Hana Bradáčová
Adresa: 17. listopadu 2074, Louny
Telefon: 415 655 160
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 17:00
07:00 – 16:00
07:00 – 16:00
07:00 – 17:00
07:00 - 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Lenka Krátká
Adresa: Nám. B. Rejta 2774, Louny
Telefon: 773 641 146
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:30 – 18:00
07:30 – 15:30
07:30 – 15:30
07:30 – 18:00
07:30 – 15:30
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
19
Otorinolaryngologie – nosní, krční, ušní ambulance
Lékař: MUDr. Kamila Hanková
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 509
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
08:00 – 12:00
09:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Pouze pro zvané
08:00 – 12:00
13:00 – 14:00
08:00 – 12:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Jitka Králová
Adresa: Kosmonautů 2304, Louny
Telefon: 733 792 668
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 13:00
Po
07:00 – 13:00
13:00 – 15:00
Út
07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
POZNÁMKA
13:00 – 15:00
pouze pro zvané
St
13:00 – 15:00
Čt
13:00 – 15:00
pouze pro zvané
Nefrologická a peritoneální ambulance - Fresenium Medical Care
Lékař: MUDr. Petr Machek
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Telefon: 415 620 221
Ordinační hodiny
dopoledne Odpoledne
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
Dny
POZNÁMKA
St
Čt
Pá
Odběry 07:00 – 09:00
denně
Urologické ambulance
Lékař: MUDr.Ladislav Dyrhon
Adresa: Pod Nemocnicí 2503,Louny
Telefon: 415 620 221
Ordinační hodiny
07:00 – 13:00
Dny
Po
POZNÁMKA
20
Lékař: MUDr. Ivo Lošan
Adresa: Konstantina Biebla 1692, Louny
Telefon: 415 652 712, 737 581 495
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
08:00 – 14:00
Dny
POZNÁMKA
Út
St
Pá
Kožní ambulance
Lékař: MUDr. Lívia Svačinová
Adresa: Štefánikova 1896, Louny
Telefon: 606 476 352
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:00 – 12:30
07:00 – 12:30
13:00 – 15:30
13:00 – 15:30
Út
Čt
07:00 – 12:00
12:00 – 15:00
Pá
12:00 – 15:00
pouze pro
objednané
Dny
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Ivona Ziková (MediClinic)
Adresa: Pod Nemocnicí 2709,Louny
Telefon: 415 620 342
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Po
08:00 - 12:00
13.00 - 15:00
Út
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
11:00 - 12:30
St
Čt
Pá
8:00 – 12:00
venerologie
Alergologické ambulance
Lékař: MUDr. Vladimír Emingr – imunologie, alergologie
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 725 978 525
Ordinační hodiny
Dny
07:30 – 12:00
Út
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Dana Mudruňková
Adresa: Kosmonautů 2970, Louny
Telefon: 725 978 525
Ordinační hodiny
07:30 – 12:00 12:30 – 16:30
Dny
Po
POZNÁMKA
21
Lékař: MUDr. Alena Žídková
Adresa: Beneše z Loun 185, Louny
Telefon: 415 653 065
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
06:00 – 12:45
06:00 – 12:45
12:00 – 17:00
06:00 – 12:45
06:00 – 10:45
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Psychologické ambulance
Lékař: Mgr. Aleš Mikolášek
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 139, 777 906 767
Ordinační hodiny
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
07:30 - 17:00
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékař: Mgr. Marie Volkmerová – klinická psychologie
Adresa: Sladovnická 21, Louny
Telefon: 415 658 225
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
12:00 – 17:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Psychiatrické ambulance
Lékař: MUDr. Fádi Abiad
Adresa: Jeronýmova 778, Louny
Telefon: 776 055 486
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
12:00 – 19:00
08:30 – 16:30
08:30 – 16:30
08:30 – 15:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
22
Lékař: MUDr. Petra Rejnková
Adresa: Beneše z Loun, Louny
Telefon: 725 524 056
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
08:00 – 13:00
08:00 – 15:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Přes prázdniny
ordinujeme pouze
pondělí až středa
Pá
Ordinuje MUDr.
Šilhartová –
dětská
psychyatrička
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
07:30 – 17:00
07:30 – 15:00
07:30 – 09:00
Po
Út
St
Čt
Pá
08:00 – 12:00
Logopedické ambulance
Logoped: Mgr. Eva Homolková
Adresa: Pražská 90, Louny
Telefon: 415 674 068
Logoped: Mgr. Anna Kolaříková
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 722 202 950
Ordinační hodiny
Dny
08:30 - 15:00
08:30 - 16:00
08:30 - 16:00
08:30 - 15:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
pouze lichý týden
23
TRN – plicní
Lékař: MUDr. Jitka Šusová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 166 – lékař
415 620 165 – sestra
Ordinační hodiny
dopoledne odpoledne
POZNÁMKA
Dny
07:15 - 12:00 12:30 - 16:30
07:15 - 12:00 12:30 - 15:30
07:15 - 12:00
07:15 - 12:00 12:30 - 16:30
07:15 - 12:00 12:30 - 14:30
Po
Út
St
Čt
Pá
pouze pro zvané
pouze pro zvané
EEG
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 242 282
Ordinační hodiny
06:00 - 14:30
06:00 - 14:30
06:00 - 14:30
06:00 - 14:30
06:00 - 14:30
POZNÁMKA
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
Diabetická poradna
Lékař: MUDr. Hana Budínská
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 381
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
POZNÁMKA
diabetická
poradna
07:45 – 13 .00
13 .15 – 14:00
Po
06:30 – 07:45
odběry
diabetická
poradna
07:45 – 13 .00
13:15 – 15:00
Út
06:30 – 07:45
odběry
diabetická
poradna
07:45 – 13 .00
13:15 – 14:00
St
06:30 – 07:45
odběry
lipidová poradna
07:45 – 13 .00
13:15 – 14:00
07:45 – 13:15
Čt
Pá
06:30 – 07:45
odběry
06:30 – 07:45
odběry
24
Hematologická poradna
Lékař: MUDr. Miroslava Iblová
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 370
Ordinační hodiny
Dny
07:00 - 13:30
pouze na základě objednání
Po
POZNÁMKA
07:00 – 08:00
odběry
09:00 – 13:30
ordinace
Ambulance fyziatrie a rehabilitační lékařství
Lékař: MUDr. Richterová Aneta
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 242 461
Ordinační hodiny
dopoledne
odpoledne
Dny
07:00 – 12:00
12:30 – 15:30
08:00 – 12:00
Út
Čt
POZNÁMKA
Lékař: MUDr. Alena Piklová
Adresa: Pod Nemocnicí 2380, Louny
Telefon:415 623 339
Ordinační hodiny
dopoledne odpoledne
Dny
07:30 –12:00 12:30 - 16:00
07:30 –12:00
07:30 –12:00 12:30 - 16:00
07:30 –12:00 12:30 - 16:30
07:30 –12:00 12:30 - 14:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Imuno – biochemická laboratoř
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 236
Ordinační hodiny
Dny
POZNÁMKA
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
06:00 – 18:00
Po
Út
St
Čt
Pá
06:00 – 17:00
příjem vzorků
25
Optometristé - Optik
Petr Šimánek
Adresa: Tyršovo nám. 1969, Louny
Telefon: 415 652 412
E-mail: [email protected]
Web: www.optikasimanek.cz
Otevírací doba
08:00 – 17:00
08:00 – 11:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
So
DR. OPTIK,.s. r. o.
Adresa: Pražská 78, Louny
Telefon: 774 713 664
Web: www.doctoroptic.cz
Otevírací doba
08:30 – 17:00
08:30 – 11:30
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
So
POZNÁMKA
Dny
Po
Út
St
Čt
Pá
So
POZNÁMKA
Karel Melíšek
Adresa: Žatecká 444, Louny
Telefon: 415 652 200
E-mail: [email protected]
Otevírací doba
08:00 – 17:30
08:30 – 12:0
26
Jan Sejval
Adresa: Fügnerova 966, Louny
Telefon: 604 378 749
Otevírací doba
Dny
09:00 – 17:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Marta Sejvalová
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Telefon: 415 620 111, 415 620 127
Karel Melíšek
Adresa: Náměstí Benedikta Rejta 2774, Louny
Telefon: 415 654 903
E-mail: [email protected]
Lékárny
Lékárna Dr. Max (budova OD Kaufland)
Adresa: Václava Majera 2898, Louny
Telefon: 415 653 502
Otevírací doba
Dny
08:00 – 20:00
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
POZNÁMKA
Lékárna v poliklinice (Pretender, a.s .)
Telefon: 415 652 557
Otevírací doba
dopoledne
odpoledne
07:00 – 15:30
07:00 – 15:30
07:00 – 15:30
07:00 – 15:30
07:00 – 14:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
27
Lékárna U Léčivého pramene (malá poliklinika)
Telefon: 415 658 603
Otevírací doba
sudý týden
lichý týden
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 17:00
07:00 – 15:30
07:00 – 16:00
07:00 – 14:30
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékárna na Široké
Adresa: Kosmonautů 2303, Louny
Telefon: 415 670 118, 739 416 351
E-mail: [email protected], [email protected]
Otevírací doba
07:30 – 18:00
07:30 – 17:00
Dny
POZNÁMKA
Po
Út
St
Čt
Pá
Lékárna na Tyršově náměstí
Adresa: Tyršovo náměstí 1970,Louny,
Telefon: 415 653291
Email: [email protected]
Otevírací doba
Dny
07:00 – 17:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
Lékárna U Svatého Mikuláše
Adresa: Beneše z Loun 321, Louny
Telefon: 415 653 469
E-mail: [email protected]
Otevírací doba
Dny
07:00 – 18:00
Po
Út
St
Čt
Pá
POZNÁMKA
08:00 – 12:00
28
ŽATEC
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: Husova 2796, Žatec (Nemocnice)
Telefon: 414 110 164
Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek: 17:00 – 20:00
Soboty, Neděle, Svátky: 9:00 – 18:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Husova 2796, Žatec (Nemocnice)
Telefon: 414 110 440
Ordinační hodiny: Pondělí až Pátek: 17:00 – 20:00
Soboty, Neděle, Svátky: 9:00 – 18:00
Nemocnice Žatec o.p.s.
Adresa: Husova 2796, Žatec
Telefon: 414 110 111
E-mail: [email protected]
Web: www.nemzatec.cz
Souřadnice GPS: 50.3195439N,13.5379817E
Oddělení: Chirurgické oddělení¨
Tel: 414 110 202
Ošetření akutních chirurgických onemocnění a úrazů.
Návaznosti na RTG vyšetření. Diagnostika a
konsiliární služba pro chirurgicky nemocné po dobu 24 hodin. Služba je zajištěna
na ambulanci 24 hodin
denně.
Interní příjmová ambulance při interním oddělení nemocnice
Tel: 414 110 354, 415 110 352
Ambulance je umístěna ve zvýšeném přízemí, vedle lůžkového
interního oddělení.
Všední dny po 15,00 hod, víkendy a svátky nonstop – vyšetření
na interním oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení
Tel: 414 110 301
Služba je zajištěna 24 hodin denně
Dětské oddělení nemocnice
Tel: 414 110 402
Pondělí až pátek: 20:00 – 07:00
Soboty, Neděle, Svátky: 18:00 – 09:00
29
MOST
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: J. E. Purkyně 270/5
Telefon: 478 032 537
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 18:00 – 21:00
Sobota, Neděle: 11:00 – 20:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: J. E. Purkyně 270/5,
Telefon: 478 031 111
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 18:00 – 21:00
Sobota, Neděle: 11:00 – 20:00
Oční pohotovost
Adresa: J. E. Purkyně 270/5, Most
Telefon: 478 031 111
Ordinační hodiny: Pondělí:
08:00 – 12:00
Úterý a Čtvrtek: 08:00 – 12:00; 15:00 – 18:00
Pátek:
09:00 – 12:00
Zubní pohotovost – Poliklinika Paracelsus, s. r. o.
Adresa: Litvínov – Záluží 1 (V areálu Chemopetrol)
Telefon: 476 162 240
Ordinační hodiny: Soboty, Neděle, a svátky: 09:00 – 18:00
Krajská zdravotní, a. s. – nemocnice Most, o. z.
Adresa: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
Telefon: 478 031 111
E-mail: [email protected]
Web: www.kzcr.eu
Souřadnice GPS: 50.5076978N, 13.6273400E
Oddělení: interní, chirurgické, kožní, oční, neurologické, ortopedické a urologické



V těchto odděleních v pracovní i mimopracovní dobu probíhají:
ambulantní vyšetření,
ošetření,
eventuelní přijetí do nemocnice pacientů:
- přivezených posádkami zdravotnické záchranné služby,
- pacientů na doporučení praktických lékařů a lékařů ambulantní
pohotovostní péče,
- pacientů odborných ambulancí s náhlým zhoršením stavu,
- pacientů, kteří se dostaví na oddělení centrálního příjmu bez
doporučení
30
CHOMUTOV
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: Kochova 1185, Most
Telefon: 474 447 267
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 18:00 – 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 10:00 – 20:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Kochova 1185, Most
Telefon: 474 447 313
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 18:00 – 20:00
Sobota, Neděle, Svátky: 10:00 – 20:00
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Adresa: Kochova 1185, Most
Telefon: 474 447 313
E-mail: [email protected]
Web: www.kzsr.eu
Souřadnice GPS: 50.4551739N, 13.4112942E
Oddělení: chirurgické, neurologické, interní a pediatrické
SLANÝ
Všeobecná pohotovost pro děti a dorost
Adresa: Politických vězňů 576, Slaný
Telefon: 312 522 222
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 17:00 – 22:00
Sobota, Neděle, Svátky: 08:00 – 20:00
Všeobecná pohotovost pro dospělé
Adresa: Politických vězňů 576, Slaný
Telefon: 312 522 222
Ordinační hodiny:
Pondělí až Pátek: 17:00 – 22:00
Sobota, Neděle, Svátky: 08:00 – 20:00
31
Nemocnice Slaný
Adresa: Politických vězňů 576, Slaný
Telefon: 314 575 111
E-mail: [email protected]
Souřadnice GPS: 50.2344611N, 14.0839719E
Oddělení: chirurgie, interna, následná péče, pediatrie, gynekologicko – porodnické
KADAŇ
Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Adresa: Golovinova 1559, Kadaň
Telefon: 474 944 111
E-mail: [email protected]
Web: www.nemkadan.cz
Souřadnice GPS: 50.3912250N, 13.2701561E
ÚSTÍ NAD LABEM
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Adresa: Sociální péče 3316/12 A, Ústí nad Labem – Severní Terasa
Telefon: 477 111 111
E-mail: [email protected]
Web: www.kzcr.eu
Souřadnice GPS: 50.6800900N, 14.0224850E
32
P
PO
OS
SK
KY
YT
TO
OV
VÁ
ÁN
NÍÍ S
SO
OC
CIIÁ
ÁL
LN
NÍÍC
CH
HS
SL
LU
UŽ
ŽE
EB
BA
A
S
SO
OC
CIIÁ
ÁL
LN
NÍÍH
HO
OP
PO
OR
RA
AD
DE
EN
NS
ST
TV
VÍÍ
ÚŘADY
Městský úřad Louny, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
Adresa: Městský úřad Louny, Pod Nemocnicí 2379,
Louny
Telefon: 415 621 229
Vedoucí odboru: Eva Píchová
E-mail: [email protected]
Web: www.mulouny.cz
Jaké služby nabízíme: Odbor sociálních věcí se dělí na:
Úsek sociálních služeb a zdravotnictví
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Úsek sociální prevence
Činnost těchto úseků je podrobně popsána níže, pod jednotlivými úseky.
Komu je služba určena: Občanům uvedeným v jednotlivých úsecích, viz níže pod
jednotlivými úseky.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, budova čp. 2379 naproti
poliklinice (budova bývalého okresního úřadu), vchod z boku.
Úřední hodiny: Pondělí: 08.00 – 17.00
Úterý:
08.00 – 15.00
Středa: 08.00 – 17.00
Čtvrtek: neúřední den
Pátek:
08.00 – 14.45
33
Úsek sociálních služeb a zdravotnictví
Vedoucí úseku: Milan Fürstl
Telefon:415 621 230
E-mail: [email protected]
Jaké služby nabízíme: Poradenství pro národnostní menšiny
Odborné sociální poradenství (senioři, zdrav. postižení, osob nezaměstnaných, osob
v hmotné nouzi, osob závislých na péči jiné osoby a další dle potřeby, osoby předlužené a
ohrožené dluhovou pastí). Agenda opatrovnictví a zvláštního příjemce. Agenda parkovacích
průkazů pro zdravotně postižené.
Komu je služba určena: Občanům dle problematiky.
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Vedoucí úseku: Bc. Iva Vildová
Telefon: 415 621 204
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Sociálně-právní ochranu rodinám s dětmi (funkce opatrovníka
v řízeních týkajících se nezl. dětí, poskytujeme sociálně-právní poradenství, sledování dětí
s nařízeným dohledem). Agenda náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče, děti
svěřené do péče jiného občana než rodiče, sledování dětí s nařízenou ústavní nebo
ochrannou výchovou). Monitoring dětí s podezřením na syndrom CAN (problematika dětí
týraných nebo sexuálně zneužívaných). Preventivní činnost (přednášky a osvětová činnost
na školách, pořádání víkendových pobytů pro děti ze sociálně slabých rodin). Terénní
sociální práce. Přímá spolupráce s rodinou jako celkem.
Komu je služba určena: Rodičům nezl. dětí, kteří řeší záležitosti své či svých dětí
prostřednictvím soudu. Rodinám dysfunkčním, nestabilním, ohroženým, sociálně slabým.
Rodinám, kam bylo svěřeno dítě na základě rozhodnutí soudu či jiným občanům, kteří o
takové dítě pečují. Rodinám či lidem, kteří mají zájem do své výchovy děti převzít. Rodinám,
které mají problémy s výchovou dětí
Úsek sociální prevence
Vedoucí úseku: Taťána Tkadlečková
Telefon: 415 621 235
E-mail: [email protected]
Jaké služby nabízíme:
Kurátoři pro děti a mládež:
- sociálně-právní ochranu dětí – poradenství dětem a rodičům
- řešení problematiky dětí, které spáchaly trestnou činnost (provázení trestním řízením
dítěte)
- řešení problematiky záškoláctví, nevhodného chování dítěte
- sledování dětí s nařízeným dohledem, dětí s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou
nebo dětí, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby
- preventivní činnost (pořádání víkendových pobytů pro děti s rizikovým chováním)
- terénní sociální práce
Koordinátor sociální prevence (sociální kurátor):
- sociální poradenství
- terénní sociální práce
- drogová problematika
34
Komu je služba poskytována:
Kurátoři pro děti a mládež:
- dětem do 18 let s problémovým chováním (trestná činnost, záškoláctví, útěky, prostituce,
agresivita atd.), dětem, proti nimž je vedeno trestní řízení
Koordinátor sociální prevence (sociální kurátor):
- občanům po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, vazby, ukončené léčby chorobných
závislostí, ústavní nebo ochranné výchovy nebo z pěstounské péče
- občanům, kteří nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby – osoby bez přístřeší
- občanům, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
Okresní správa sociálního zabezpečení
Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2378, Louny
Telefon: 415 627 311
Statutární zástupce: Ing. Petr Burdych
E-mail: [email protected]
Web: www.cssz.cz
Jaké služby nabízíme: Oblast důchodového a nemocenského pojištění zaměstnanců a jim
na roveň postavených, osob samostatně výdělečně činných, dobrovolného důchodového
pojištění
Komu je služba určena: Všem občanům ČR, EU a států se kterými má ČR bilaterální
dohody, splňujícím zákonem stanovené podmínky. Klientů se ujmou pracovnice klientského
centra, kde jsou zastoupena všechna oddělení. Zvláště složité případy jsou dořešeny na
specializovaných pracovištích uvnitř budovy. Případy ve spojitosti s EU vyřizují
specializovaní pracovníci pro tuto oblast.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.2, zastávka Poliklinika nebo Pudlovská. V
blízkosti nemocnice a bývalého okresního úřadu.
Úřední hodiny: Pondělí a středa:
Úterý a Čtvrtek:
Pátek:
8.00 – 17.00
8.00 – 14.00
8.00 – 13.00
35
Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny,
Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny
Adresa: Postoloprtská 2664, Louny
Telefon: 950 134 111
Statutární zástupce: Ing. Vratislav Pražák
E-mail: [email protected]
Web: www.portal.mpsv.cz
Jaké služby nabízíme: Zabezpečení státní politiky
zaměstnanosti a další úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů.
Zajištění agendy státní sociální podpory a dávek pomoci
v hmotné nouzi
Komu je služba určena: Nezaměstnaným občanům bez
vymezení skupin, kteří o službu požádali, vystupujícím žákům a studentům se ZŠ, SŠ a VŠ.
Zájemcům o změnu zaměstnání, kvalifikace a zaměstnavatelům. Státní sociální podporou a
dávkami pomoci v hmotné nouzi se podílí stát na krytí nákladů na výživu a ostatní základní
potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích
Jak se k nám dostanete:
Agenda zaměstnanosti – Autobus MHD č. 1 a 2, zastávka ČSAD, okrajová, západní část
města.
Agenda státní soc. podpory – Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika,Pod Nemocnicí 2380,
budova B.
Agenda dávek pomoci v hmotné nouzi – Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika.Pod
Nemocnicí 2379, budova B.
Provozní doba:
Agenda zaměstnanosti:
Pondělí a Středa:
8.00 – 17.00
Úterý a Čtvrtek:
8.00 – 13.00
Pátek:
neúřední den, pouze nová evidence nebo po
předchozí dohodě
Agenda státní sociální podpory a dávek pomoci v HN:
Pondělí a Středa:
8.00 – 17.00
Úterý a Pátek:
8.00 – 13.00
Čtvrtek:
neúřední den, pouze nová evidence nebo po předchozí dohodě
36
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO
SENIORY
Domov pro seniory U Pramene Louny
Adresa: Rakovnická 2502, 440 01 Louny
Telefon: 415 654 085, 415 652 879
Statutární zástupce: Bc. Jana Černá
E-mail: [email protected]
Webové stránky:www.dsup-louny.cz
Jaké služby poskytujeme:
Domov pro seniory – pobytová služba pro seniory od 65 let věku
Centrum denních služeb – denní pobyt seniorů
Domov se zvláštním režimem – pobytová služba pro osoby od 45 let věku trpící různými
formami demence
Komu je služba určena: Domov pro seniory je určen seniorům pobírající jakoukoli formu
důchodu, kteří z různých důvodů nemohou žít v domácím prostředí. Centrum denních služeb
poskytuje pobyt seniorům, kteří žijí ve svém domácím prostředí. V denním centru pobývají
pouze v denních hodinách. Dopravu do centra organizuje DSUP vlastním vozem, která je
v Lounech a okolí do 5km zdarma. Domov se zvláštním režimem je pobytová služba pro
osoby od 45 let věku trpící různými formami demence.
Jak se k nám dostanete: MHD č. 2, zastávka Poliklinika
Provozní doba:
Domov pro seniory:
Nepřetržitý provoz
Centrum denních služeb:
Pondělí až Pátek: 08:00 – 15:30
Domov se zvláštním režimem: Nepřetržitý provoz
Městská pečovatelská služba s denním
stacionářem Louny
Adresa: Fügnerova 1668, Louny
Telefon: 415 652 404, Ing. Libuše Machillová, ředitelka
725 785 400
725 785 403 Jaromíra Borlová
725 785 406 Dana Šustrová, jídelna
725 785 401 Miluše Benešová
E- mail: [email protected]
Web: www.mpslouny.cz
Jaké služby poskytujeme:
1) pomoc s péčí o vlastní osobu (pomoc při oblékání, podání jídla a pití, při přesunu na
vozík, při prostorové orientaci)
2) pomoc s osobní hygienou (koupání, pedikúra, atd.)
3) zajištění 2 druhů stravy (racionální a diabetická), dovoz nebo donáška jídla
37
Pomoc při chodu domácnosti (běžný a velký úklid, mytí oken)
praní prádla v prádelně MPS vč. žehlení a mandlování, dovoz prádla
zajištění nákupů
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady,
do školského zařízení apod.)
8) pomoc při vyřizování úředních záležitostí (vyplnění žádostí apod.), poradenství
9) přijímání žádosti o byt v DPS
10) další služby nad rámec základních služeb
4)
5)
6)
7)
Komu je služba určena: Seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytujeme do domácnosti
občana. Služby pro seniory jsou rovněž zajištěny v domech s pečovatelskou službou
v Lounech v ul. Rakovnická čp. 2502 a v ul. U Pramene čp. 2634.
Žádosti vč. ceníků služeb a jiné informace je možné zaslat i e-mailem.
Jak se k nám dostanete: MHD č. 2, zastávka Tyršovo náměstí. Vchod do DPS se nachází
naproti dvoru Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech
Provozní doba:
Pečovatelství: Pondělí
Úterý, Čtvrtek
Pátek
07:30 – 15:30
07:30 – 16:00
07:30 – 15:00
Výdej obědů v jídelně: Pondělí až Neděle 10:30 – 12:00
Občanské sdružení Pomoc bližnímu
Adresa: U Pramene 2634, Louny
Statutární zástupce: Vilemína Svobodová
Telefon: 605 214 704
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Naplnění volného času a
začlenění seniorů do společenského života. Provoz Senior klubu.
Komu je služba určena: Seniorům.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.2, zastávka Poliklinika nebo Cítolibská.V budově
Městské pečovatelské služby, U Pramene 2634. Vedle léčebného pramenu Luna.
Provozní doba:
Středa: 13.30hod hravé odpoledne a kroužky ručních prací
Čtvrtek: dopoledne jazykový nebo jiný zájmový kurz
od 13.30 hod. pravidelné schůzky
38
Občanské sdružení Lounští Lounským
Adresa: Mírové náměstí 1, Louny
Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Bahnerová
Telefon: 736 645 912,
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Podporujeme všestranný rozvoj
vzdělanosti a kultury v Lounech a na Lounsku. Usilujeme o rozvoj čtenářství a informační
gramotnosti. Prioritou je vydavatelská činnost, především publikací s regionální platností (viz
http://www.mkl.cz/sdruzeni.htm). Podporujeme aktivity směřující k obohacení fondu Městské
knihovny Louny. V rámci běžného provozu knihovny nabízíme seniorům, zdravotně
postiženým i ostatním znevýhodněným občanům, možnost zařazení do vzdělávacího
projektu „Třetí věk.“ Jedná se o 3 -5 letý vzdělávací cyklus ve 13 oborech.Aktivně pracujeme
s dobrovolníky.
Komu je služba určena: Naše aktivity jsou určeny pro všechny kategorie uživatelů
Jak se k nám dostanete: Sídlíme v prostorách Městské knihovny Louny
Provozní doba: Po domluvě
POSKYTOVATELÉ SLUŽEB PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Nemocnice Louny, a. s.
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Statutární orgán: Antonín Strolený
Telefon: 415 242 420, MUDr. Pavel Vicherek, ředitel
pro zdravotní péči
E-mail: [email protected]
Web: www.nemlouny.cz
Jaké služby poskytujeme: Nabízíme stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
DIOP a sociální lůžka.
Komu je služba určena: Ošetřovatelská péče je určena dlouhodobě nemocným. Služby na
sociálních lůžkách jsou poskytovány seniorům bez omezení věku.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Pudlovská nebo zastávka Poliklinika
Provozní doba: Nepřetržitý provoz
39
Centrum služeb pro zdravotně postižené
Louny, o.s.
Adresa: Rakovnická 2502, Louny
Telefon: 415 654 308, 608 108 373
E-mail: [email protected]
Web: www.centrum-louny.wbs.cz
Jaké služby poskytujeme:
Služby registrované krajským úřadem:
Odborné sociálně poradenství (odborná pomoc sociálního pracovníka, psychologa,
rehabilitačního pracovníka a speciálního pedagoga).
Osobní asistence pro těžce zdravotně postižené - nepřetržitě
Po-Ne 24 hod. denně
Odlehčovací služba – pomoc pečujícím osobám - nepřetržitě
Po-Ne 24 hod. denně
Pečovatelská služba – denně 07.00 – 22.00 hod.
Další služby a aktivity:
Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Přednášky, školení, semináře, sociálně rehabilitační programy, kurzy základů práce
na počítači, tréninky paměti.
Konzultace uživatelům sluchadel – prodej náhradních dílů a baterií.
Preventivní programy – besedy na základních a středních školách.
Volnočasové aktivity – kulturní a společenské aktivity.
Komu je služba určena: Zdravotně postiženým občanům s různým druhem i rozsahem
postižení a jejich rodinám, nacházejícím se v nepříznivé sociální situace, kterou nejsou sami
schopni zvládnout
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, v areálu Domova pro
seniory U Pramene Louny
Provozní doba: Pondělí, Středa: 08.00 – 17.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: terénní práce, individuální
pomoc (možnost návštěvy centra
po tel. dohodě)
Svaz postižených civilizačními
chorobami, ČR, Základní organizace
Louny
Adresa: Rakovnická 2502, Louny
Telefon: 415 654 308,
Statutární zástupce: Jiří Fencl
Jaké služby poskytujeme: Nabízíme pomoc postiženým civilizačními chorobami a
rehabilitační pobyty.
Komu je služba určena: Postiženým civilizačními chorobami (sdružujeme kardiaky,
diabetiky, astmatiky, dialýzované pacienty a ostatní civilizační choroby)
40
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, využíváme prostory
CSZP Louny, areál Domova pro seniory U Pramene Louny.
Provozní doba: Středa 14.00 – 16.00
Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny
Adresa: J. Schovánka 1853, Louny
Telefon: 415 180 094, 415 655 169 – p. Kubištová,603 351 654
Statutární zástupce: Ivo Zeman
Jaké služby nabízíme: Edukace, přednášky, rekondiční pobyty, rehabilitační plavání,
zájezdy.
Komu je služba určena: Diabetikům a jejich rodinám.
Jak se k nám dostanete: Městský úřad Louny (radnice), Mírové nám. 35
Provozní doba: Každý 2. čtvrtek v měsíci: výborová schůze na radnici od 14.00 – 15.30
hod. Jinak telefonické konzultace.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,
Okresní organizace Louny
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 415 620 300, 732 184 297
senior taxi: 739 464 541
Statutární zástupce: Zdeňka Mocňáková
E-mail: [email protected]
Web: http://www.svaztelesnepostizenych-louny.ic.cz/
Jaké služby nabízíme:
Služby registrované krajským úřadem:Odborné sociální poradenství pro tělesně
postižené, Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory
Další služby a aktivity: Půjčovna kompenzačních pomůcek, edukační činnost, školení,
kurzy, semináře, přednášky psychorehabilitační pobyty, ergoterapie, rekondice.Vyhledávání
architektonických překážek a jejich odstraňování (apelace na úřady).
SENIOR TAXI - doprava seniorů, zdravotně postižených a rodiče s postiženými dětmi, kteří
se potřebují dopravit k lékaři, na nákupy, na úřady, do lázní atd.
Komu je služba určena: Tělesně postiženým a seniorům
Jak se k nám dostanete:
Louny - Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika; Poliklinika, 4. patro,
Postoloprty – Jiráskovo nám. 622, v prostorách rehabilitace, p. Fínová
Podbořany – Mírová 615, v prostorách městského úřadu
Provozní doba: Louny: Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Podbořany: Úterý
Postoloprty: Pátek
08.00 – 17.00
08.00 – 14.00
08.00 – 17.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 14.00
08.00 – 12.00
41
SENIOR TAXI: Pondělí – Pátek 07.00 – 15.30 (jinak po tel.
dohodě)
Půjčovna kompenzačních pomůcek: NON – STOP po
tel. dohodě – tel. 732 184 297
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR, Obl. organizace Louny
Adresa: Městská knihovna Louny, Mírové nám. 1, Louny
Telefon: 415 654 038, 721 284 317
Statutární zástupce: Jaromír Matějka
E-mail: [email protected]
Jaké služby nabízíme: Pomoc zrakově postiženým, poradenství.
Komu je služba určena: Zrakově a sluchově postiženým občanům.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 1, zastávka Komenského nám., v prostorách
Městské knihovny v Lounech.
Provozní doba:
Každé první úterý v měsíci:
09.00 – 12.00 hod.
Každé třetí úterý v měsíci:
09.00 – 12.00 hod.
V době letních prázdnin (červenec – srpen) schůzky pouze po telefonické dohodě.
Poslední čtvrtek v měsíci: 12.00 – 15.00 hod. pracoviště Žatec
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR,
Základní organizace neslyšících Louny
Adresa: Rakovnická 2502, Louny
Telefon: 606 539 830, 774 539 830
Statutární zástupce: Věra Váchová, DiS.
Kontaktní osoba: Mundok Anton
E-mail: [email protected] ,
[email protected]
Jaké služby poskytujeme:
Základní organizace neslyšících Louny:
Sportovní a kulturní akce, přednášky, sociálně rehabilitační pobyty, klubová činnost,
kurzy znakového jazyka.
Služby registrované krajským úřadem:
Sociálně aktivizační služby pro neslyšící (SAS) – pomoc při vyřizování různých
úředních i osobních záležitostí, pomoc při kontaktu se slyšícím prostředím,
přednášky, besedy
Tlumočnické služby pro neslyšící (TS) – pomoc při zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a slyšící veřejností, překlady ze znakového jazyka do
mluveného slova a naopak, pomoc při uplatnění oprávněných práv a zájmů.
Další služby a aktivity:
Výuka znakového jazyka a znakové češtiny.
Komu je služba určena: Sluchově postiženým, komunikujícím znakovou řečí, artikulací a
odezíráním
Jak se k nám dostane: Autobus MHD č.2, zastávka Poliklinika. Využíváme prostory v
areálu Domova pro seniory U Pramene Louny,
42
Provozní doba: Úterý: 15.00 – 19.00 (ZON)
15.00 – 16.30 terénní služby (TS)
16.30 – 19.00 ambulantní služby (TS)
16.30 – 18.30 ambulantní služby (SAS)
Společnost pro podporu lidí s mentálním
postiženým v ČR, o.s., Okr. organizace
Adresa: nám. B. Rejta 2271, Louny
Telefon: 776 682 164,
Statutární zástupce: Olga Bartošová
E-mail: [email protected]
Web: www.spmp.cz
Jaké služby poskytujeme: Poskytujeme aktivity pro volný čas, rekondiční pobyty, sportovní
aktivity – Sk Nautilidae – plavecký oddíl při Českém hnutí speciálních olympiád.
Komu je služba určena: Lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami a jejich
rodičům.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.2, zastávka Tyršovo nám. Schůzky probíhají
v Městské pečovatelské službě s denním stacionářem Louny, Fügnerova 1668, poblíž
Tyršova náměstí.
Provozní doba: Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16.00 hod. klub rodičů, jinak dle aktuální
potřeby.
MEDIKA Agentura domácí péče
Adresa: Pod Nemocnicí 2709, Louny
Telefon: 415 620 252,
Statutární zástupce: Alena Babušková
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Poskytujeme zdravotní a
sociální péči ve spádových oblastech Louny, Žatec,
Podbořany (kontakt přes Louny)
Komu je služba určena: Klientům imobilním, po operacích, po mozkových příhodách,
klientům s diabetem- péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, nachází se v areálu
polikliniky.
Provozní doba: Denně 24 hodin, nepřetržitá služba.
43
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.,
Středisko integračních služeb Louny
Adresa: V Jirchářích 705/3, Ústí nad Labem
Telefon (středisko Louny): 774 135 430,
475 542 237 , Blanka Vítková
E-mail: [email protected] , [email protected]
Jaké služby nabízíme: Průvodcovské a předčitatelské služby pro TZP, sociální
rehabilitace. Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů
Komu je služba určena: TZP občanům Lounska a okolí.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.2, zastávka Tyršovo náměstí. V prostorách
Městské pečovatelské služby s denním stacionářem, Fügnerova 1668.Kancelář se nachází v
centru města, poblíž Tyršova náměstí,.Vchod do naší organizace je naproti dvoru Gymnázia
v Lounech.
Provozní doba:
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek:
Pátek:
08.00 – 17.00
08.00 – 12-00
Úřední hodiny mohou být přesunuty na jiný termín v případě
předem plánovaných pracovních akcí v terén
Městská pečovatelská služba s denním
stacionářem Louny
Adresa: Fügnerova 1668, Louny
Telefon: 725 785 400 (pí Machillová,ředitelka)
415 652 404 (Bc. Zuzana Kubínková, Olga
Bartošová)
415 625 404 (Jaromíra Borlová,
podpora sam. bydlení)
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.mpslouny.cz
Jaké služby poskytujeme:
Denní stacionář - výchovná péče a zájmová činnost pro mentálně postižené, ambulantní
služby uživatel dochází k nám do zařízení
Podpora samostatného bydlení - péče o osoby s lehkým a středně těžkým mentálním
postižením nebo psychickým onemocněním, terénní služby, cílem je naučit uživatele žít
samostatně ve vlastní domácnosti
Základní sociální poradenství - určeno všem skupinám
Naše služby: podpora samostatného bydlení
služby pro osoby s mentálním postižením či psychickým onemocněním
1) pomoc s péčí o vlastní osobu (pomoc při oblékání, podání jídla a
pití, při přesunu na
vozík, při prostorové orientaci)
2) pomoc s osobní hygienou (koupání, pedikúra, atd.)
3) zajištění 2 druhů stravy (racionální a diabetická)
44
4) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná
činnost, upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,vytvoření podmínek pro
zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění)
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(upevňování kontaktů s rodinou, podpora při aktivitách
podporujících sociální začleňování osob apod.)
sociálně terapeutické činnosti
6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
- další služby nad rámec základních služeb
Komu je služba určena: Mentálně postiženým občanům. Služby jsou poskytovány
v denním stacionáři umístěném v sídle naší organizace. Mentálně či psychicky postiženým
občanům v jejich vlastní domácnosti. Služba je terénní. Žádosti vč. ceníků služeb a jiné
informace je možné zaslat i e-mailem.
Jak se k nám dostanete: MHD č. 2, zastávka Tyršovo náměstí. Vchod do DPS se nachází
naproti dvoru Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech
Provozní doba:
Denní stacionář: Pondělí - pátek 6:30 – 15:30 nebo dle potřeby
Pečovatelství: Pondělí
Úterý, Čtvrtek
Pátek
07:30 – 15:30
07:30 – 16:00
07:30 – 15:00
Výdej obědů v jídelně: Pondělí až neděle 10:30 – 12:00
Městská knihovna Louny – Sociálně
terapeutická dílna Jeroným
Adresa: Mírové náměstí 1, Louny
Telefon: 734 693 771, 734 693 772, 734 521 907,
736 645 912 - Mgr. Bahnerová, ředitelka
E-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
Web: www.mkl.cz
Jaké služby nabízíme: Katalog, on-line a elektronické služby. Půjčování knih, časopisů, CD,
CD-ROM, DVD, LP, magnetofonových kazet a jiných nosičů s možností rezervace;
audioknihy pro handicapované. Meziknihovní výpůjční služba. Knihovnické vzdělávací lekce
pro ZŠ a SŠ. Veřejný internet. Regionální informační služba. Bibliograficko-informační
služba. Kopírování dokumentů a další služby (skenování, xerox, ukládání dat, laminace).
Editační a publikační činnost. Přednáškové a vzdělávací akce, projekty. Program „Mozaika“
– zázemí pro trávení volného času dětí mladšího školního věku a dalším dětem ve věku 12 –
14 let.
Sociálně terapeutická dílna Jeroným (STD) pro osoby s duševním onemocněním a
mentálním postižením ve věku 16 – 64 let.
Komu je služba určena: Nejširší veřejnosti. Dále poskytujeme speciální služby pro
handicapované (audioknihy apod.)
STD Jeroným - osobám s duševním onemocněním a mentálním postižením.
45
Jak se k nám dostanete: Nově zrekonstruovaná budova v centru na náměstí.
Provozní doba:
Hlavní budova: Pondělí:
15:00 – 19:00
Úterý až Pátek: 09:00 – 18:00
Sobota:
09:00 – 12:00.
Neděle:
14:00 – 17:00.
Pobočka Domov pro seniory U Pramene Louny:
Každý čtvrtek: 09:00 – 10:30
SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, DĚTI,
MLÁDEŽ A OBČANY V KRIZI
Manželská poradna
Adresa: Sladovnická 21, Louny
Telefon: 415 655 132
Vedoucí poradny: Petr Kubík
Web: [email protected]
Jaké služby nabízíme: Manželské a rodinné poradenství
Komu je služba určena: Jedincům, párům, rodinám
nacházejícím se v těžké životní situaci
Jak se k nám dostanete: Ve středu města. Z Mírového náměstí směrem k Žatecké bráně,
Uličkou proti „Muzeu“ do prava, vedle prodejny nábytku.
Provozní doba:
Pondělí až Čtvrtek: 8.00 – 17.00
Pátek:
8.00 – 15.00
46
Rodinné centrum Puclík, o.s
Adresa: Fűgnerova 1668, 440 01 Louny
Telefon: 775 353 137
Odpovědná osoba: Jendrísková Petra
E-mail: [email protected]
Web: www.rcpuclik.cz
Jaké služby nabízíme:
Poskytujeme služby pro rodiče s dětmi:
- cvičení,výtvarné kroužky,angličtina,muzicírování,společné akce
pro RODIČE – besedy, přednášky, burzy
pro DĚTI BEZ RODIČŮ – kroužky, hlídání dětí
pro TĚHOTNÉ – cvičení,poradenství
- Herničku po celý den!
Komu je služba určena: Všem rodinám, maminkám i tatínkům,babičkám i dědečkům a
hlavně dětem.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Tyršovo náměstí.
Provozní doba: Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek :
10.00 – 12.00, 14.30 - 17.30
10.00 – 12.00, 14.30 - 17.30
zavřeno
10.00 – 12.00, 14.30- 17.30
09.00 – 12.00, 14.30 - 17.30
Dětská psychiatrická léčebna Louny
Adresa: Rybalkova 1400, Louny
Telefon: 415 620 138 – sociální pracovník
Statutární zástupce: MUDr. Ivana Schejbalová
E-mail: [email protected]
[email protected] – sociální pracovník
Web: http://dpllouny.mypage.cz/
http://www.skoladpl.cz/ - škola při léčebně
Jaké služby poskytujeme:
Psychiatrie pro děti a dorost – ambulantní péče, lůžková péče od 5 - 15 letPsychiatrie pro dospělé – ambulantní péče.
Komu je služba určena: Dětem a mládeži s poruchami chování, nacházející se v krizové
situaci, uživatelům drog (spíše ambulantně - závislým na alkoholu, duševně nemocným).
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Pudlovská nebo zastávka Poliklinika.
DPL je umístěna v areálu Nemocnice Louny a. s.
Provozní doba:
Psychiatrie pro děti a dorost. ambulance po tel. dohodě
- lůžkové odd.: 24 hod. denně
Psychiatrie pro dospělé.
ambulance po tel. dohodě
47
Pedagogicko – psychologická poradna
Adresa: Poděbradova 634, Louny
Telefon: 415 652 323
Statutární zástupce: Mgr. Marie Šťastná
Vedoucí pracoviště: PhDr. Renata Hajná, PhD.
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Informační, diagnostická,
poradenská a metodická činnost v oblasti speciálně
pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb, preventivní aktivity v oblasti sociálně
patologických jevů - metodické vedení, zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
Komu je služba určena: Dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a
školským zařízením.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č.1 a 2 zastávka Sokolovna, odtud ulicí
Poděbradova k železniční stanici Louny – město. Nachází se asi uprostřed ulice po pravé
straně.
Provozní doba: Pondělí, Středa:
Úterý, čtvrtek:
Pátek:
07.00 – 16,30
07.00 – 15,00
07.00 – 14,30
Český červený kříž, Oblastní spolek Louny –
Azylový dům muži
Adresa: Mírové náměstí 129, Louny
Telefon: 415 652 573, 602 154 739 – soc. pracovnice
Statutární zástupce: Miloslava Horová
Sociální pracovnice: Bc. Karolína Nováčková
E-mail: [email protected], [email protected]
Jaké služby nabízíme: Azylový dům pro osoby bez přístřeší
Komu je služba určena: Občanům (mužům), kteří se ocitli bez přístřeší.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 1, zastávka sídliště Hrnčířská Ubytovna Louny,
Blahoslavova 2635, pod Autobusovým nádražím, nedaleko kostela Českých bratří.
Provozní doba: Denně 24 hodin, nepřetržitý provoz.
48
Domov pro seniory U Pramene - azylový
dům
Adresa: Domov pro seniory U Pramene Louny, Rakovnická
2502, 440 01 Louny
Telefon: 415 652 879, 604226313
Statutární zástupce: Bc. Jana Černá ředitelka
Kontaktní osoba: Ilona Filandrová - sociální pracovnice
E-mail: [email protected]
Jaké služby poskytujeme: Poskytujeme pobytovou službu na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Základní činnosti: Poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování
práv.
V případě žádosti o službu: Kancelář sociální pracovnice v budově DSUP nebo odbor
sociálních věcí MěÚ Louny
Komu je služba určena: Občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení, kteří nejeví známky akutního onemocnění a nevyžadují ošetřovatelskou péči.
Služba je určena hlavně pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší
(ne osoby žijící dlouhodobě bez domova), rodiny s dětmi nebo rodič s dětmi
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD Louny, linka č.2, zastávka Poliklinika, vedle
nemocnice.
Provozní doba: Nepřetržitý provoz.
Občanské sdružení „Návraty“ o.s. – sociální
poradenství a služby
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Odpovědná osoba: Mgr. Kateřina Wagnerova
Telefon: 739 031 474, 415 620 234
E-mail: [email protected]
Web: www.navraty.com
Jaké služby poskytujeme:
Sociální poradenství – informace v sociální sféře, poradenství v sociálně-právní ochraně dětí
(včetně psaní návrhů k soudu ve věci úpravy práv a povinností k nezletilým dětem – úprava
výchovy, výživy, styku; návrh na předběžné opatření - vykázání, zákaz kontaktu ve smyslu §
76b, § 273 b o.s.ř., ve znění novely zákona č. 135/2006 Sb. v případě domácího násilí),
organizace příprav budoucích pěstounů a osvojitelů, zprostředkování odborné pomoci.
DOMA - Aktivizační služba pro rodiny s dětmi – terénní program pro rodiny ohrožené
sociálním vyloučením. Úzká spolupráce s OSPOD MěÚ Louny.
Zprostředkovává kontakty s:
Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím – OS Spirála
Alternativním programem pro podporu rodiny RADDAR (o.s. Mosty – soc. psychologické
centrum) - nabízí rodinnou terapii, individuální terapii, motivační program, doučování aj. pro
rodiny s dětmi se sociálními a emočními problémy
Komu je služba určena: Občanům nacházejícím se v tíživé životní situaci (převážně rodiny
s dětmi, děti a mládež, ale i starší lidé a zdravotně postižení občané). Těmto lidem
49
pomáháme zvládnout svoji situaci, orientovat se v zákonech a zjistit jejich možnosti na
sociální a právní pomoc.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika, Budova polikliniky – 2.
patro, chodba vlevo.
Provozní doba:
Poradenství: Pondělí:
08.00 – 16.00
Středa:
08.00 – 17.00
Čtvrtek:
08.00 – 12.00
Pátek:
08.00 – 12.00
Objednání a konzultace: tel. 606 223 081
Doma: Pondělí, Středa, Čtvrtek: 08.00 – 12.00 ambulance
Informace: e-mail: [email protected]
Objednání a konzultace: tel. 721 987 917
Intervenční centrum: Objednání a konzultace
na tel. 475 511 811
Centrum krizové intervence: Provoz nepřetržitý – tel. 475 603 390
Most k naději – Nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou,
pracoviště Žatec
Adresa: Dvořákova 11, Žatec
Telefon: 415 710 514, 776 238 693, 608 273 794 - terén
Statutární zástupce:Lubomír Šlapka
Vedoucí KC: Aneta Lávičková
E-mail: [email protected]
Web: www.mostknadeji.eu
Jaké služby poskytujeme:
Terénní program (kontaktování problémových uživatelů a experimentujících s toxickými
látkami v terénu, sběr inf. materiálu)
HARM REDUCTION (snižování zdravotních rizik) pro drogově závislé; informační materiály;
výměnu injekčního materiálu; další zdravotnický materiál; poradenství ohledně HIV,
žloutenky typu C; individuální poradenství; poradenství pro rodiče; zprostředkování léčby;
monitorování drogové situace.
Komu je služba určena: Uživatelům drog, experimentujícím s drogami a ostatním osobám,
kterých se dotýká drogová problematika.
Jak se k nám dostanete: Terénní služby jsou poskytovány v Žatci, Lounech, Podbořanech
a Postoloprtech. Zázemí terénních pracovníků se nachází v centru města Žatec, vedle
náměstí, v blízkosti synagogy.
Provozní doba: Provozní doba se přizpůsobuje podmínkám v terénu. Pracovníky lze
kontaktovat: od 10:00 do 17:00 na služební telefony: 776 238 693 a 608 273 794.
50
Občanské sdružení Spirála
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím, detašované pracoviště
Louny
Adresa: K Chatám 22, Ústí nad Labem - Skorotice
Telefon: 475 511 811
Statutární zástupce: Mgr. Veronika Roudná, předsedkyně
E-mail: [email protected]
Web: www.spirala-ul.cz
Jaké služby nabízíme: Odborné psychologické, právní a sociálně právní poradenství.
Kontaktování ohrožené osoby po vykázání násilné osoby a po obdržení dokumentace od
Policie ČR o vykázání násilné osoby. Telefonické a osobní konzultace, výjezd za uživatelem
služby v případě jeho mobility. Asistenci při vypracování písemných právních podání (návrhy
na předběžná opatření, rozvod, trestní oznámení, úprava péče o děti). Rady s řešením
majetkoprávních záležitostí (bytová otázka). Podporu při kontaktech s oddělením sociálně
právní ochrany dítěte, Policií České republiky, přestupkovou komisí a dalšími subjekty.
Pomoc při zajištění krizového, azylového nebo utajovaného bydlení. Zprostředkování
kontaktů na navazující služby. Nadstandardní služby: vypracování písemných žádostí a
podání, pomoc při zajištění finanční nebo materiální pomoci, přímé zprostředkování
návazných služeb za klienta za dohody s uživatelem služby, krátkodobou terapii pro osobu
ohroženou domácím násilím a jejím dětem
Komu je služba určena: Osobám ohroženým domácím násilím, svědkům domácího násilí,
spolupracujícím odborníkům.
Jak se k nám dostanete: Budova Polikliniky Louny, 2. patro, prostory občanského sdružení
Návraty, naproti ordinaci praktického lékaře, autobus MHD č. 2, zastávka „Poliklinika“
.
Provozní doba: Denně na telefonu : 475 511 811
Pondělí, Středa: 8.00 – 18.00
Úterý, Čtvrtek: 8.00 – 12.00
Pátek: 8.00 – 15.00
Osobní konzultace v Lounech:
Úterý:
10.00 – 14.00
objednání a konzultace na telefonu:
475 511 811
51
Centrum krizové intervence Ústí nad Labem
Adresa: Pod Nemocnicí 2503, Louny
Telefon: 475 603 390 – telefon pro objednání
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Lešková, Pavla Pejšová
E-mail: [email protected]
Web: www.spirala-ul.cz
Jaké služby nabízíme:
Telefonická krizová pomoc – Linka pomoci tel. 475 603 390 (nepřetržitý provoz)
Krizová pomoc a základní sociální poradenství – intervence je poskytována v rámci
ambulantního kontaktu, je zaměřená na lepší a snadnější začlenění osob do běžného
způsobu života, na trh práce nebo procesu vzdělávání, poskytuje podporu při získávání
běžných životních návyků osob ohrožených sociálním vyloučením, podporu při uplatnění
práv a oprávněných zájmů ohrožených osob, pomoc při řešení sociálních a ekonomických
krizí. Pomoc je poskytována na základě spolupráce s dalšími návaznými službami v rámci
sociální sítě regionu, sociálních odborů a orgánů sociálně právní ochrany dětí
Komu je služba určena: Osoby v krizi, děti a mládež, rodiny s dětmi
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika. Budova Polikliniky
Louny, 2. patro, prostory občanského sdružení Návraty, naproti ordinaci praktického lékaře,
Provozní doba: Pracoviště v Lounech: Úterý 10.00 – 16.00
- na základě objednání
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
Adresa: Tř. Budovatelů 2957, Most
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Malá
Telefon: 774 680 013, 476 000 397
E-mail: [email protected]
Web: www.osmosty.cz
Jaké služby nabízíme: RADDAR (Alternativní program na
podporu rodiny)
Části programu:
•
Výchovné poradenství pro rodiče (rodinná terapie)
•
Motivační program Its In U2
•
Učební program (akreditovaný probační program)
•
Individuální terapie/koučování
•
Internetová poradna pro rodiče i děti (bezplatná)
www.raddar.cz
Komu je služba určena: Dětem/mládeži s emočními nebo sociálními problémy a jejich
rodiče, mladistvím (do 26 let věku).
Jak se k nám dostanete: Budova Polikliniky Louny, 2. patro, prostory občanského sdružení
Návraty, naproti ordinaci praktického lékaře, autobus MHD č. 2, zastávka „Poliklinika“
Provozní doba: Středa: 13.00 -17.00
52
P
PO
OS
SK
KY
YT
TO
OV
VA
AT
TE
EL
LÉ
ÉS
SL
LU
UŽ
ŽB
BY
Y
R
RO
OZ
ZV
VO
OZ
ZO
OB
BĚ
ĚD
DŮ
Ů
Veřejné stravování a restaurace Pohoda
Adresa: Rybalkova, Louny (areál nemocnice v Lounech)
Telefon: 773 643 318, 739 285 179
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pohoda-louny.cz/index.php/rozvoz
O nás: Příprava a rozvoz jídel probíhá podle platných hygienických předpisů, jídla
připravujeme bez konzervačních prostředků. Jídla jsou vždy čerstvá a teplá, z čerstvých
surovin. Obědy dodáváme buďto ve Vašich vlastních nádobách nebo v menu – boxech.
Rozvoz probíhá mezi 10 a 12hodinou a je zajištěn tak, aby splňoval časové požadavky
zákazníků.
Jídelní lístek nabízíme s týdenním předstihem, vyplněný se odevzdává nejpozději do pátku
řidiči nebo je možné jej zaslat e-mailem.
Jak se k nám dostanete: Autobus MHD č. 2, zastávka Poliklinika nebo Pudlovská. V areálu
nemocnice sv. Alžběty.
Cena obědů: oběd bez polévky: 63,oběd s polévkou: 68,Platba se provádí vždy na konci kalendářního měsíce na základě odsouhlaseného
počtu jídel za uplynulý měsíc.
Veřejné stravování CZ, a. s.
Adresa: Březno u Loun
Telefon: 415 653 343
E-mail: [email protected]
Web: www.verejnestravovanicz.cz
O nás: V současné době nabízíme zákazníkům zpracovaný jídelní lístek vždy s týdenním
předstihem, který se dodává nejpozději v pondělí a odevzdává se vyplněný zákazníkem
nejpozději ve středu. Jídelní lístek obsahuje vždy jeden druh polévky a tři druhy standardních
jídel, dále výběrovou polévku a tři druhy výběrových jídel. V neposlední řadě nabízí denně
jeden druh salátu. O skladbu jídelního lístku se stará zkušený tým kuchařů s mnohaletou
praxí.
53
Cena obědů: standardní hlavní jídlo: 51,standardní polévka:
8,výběrové hlavní jídlo: 58,výběrová polévka:
14,Cena do dalších míst je smluvní. Vždy záleží jak na počtu odebraných jídel tak na počtu
kilometrů vzdálených od města Loun. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH a
dopravy do místa předání.
Platbu u naší firmy je možno provádět třemi způsoby: hotově, bezhotovostním převodem na
účet, nebo v jídelních poukázkách (stravenkách) firmy – Sodexho pass, Ticket restaurant,
Cheque Dejeuner. Platba se provádí vždy na konci kalendářního měsíce na základě předem
odsouhlaseného počtu porcí jídel za příslušné období.
Podmínky dodávky jídel:
 Individuelně - dle předem dohodnutých smluvních podmínek
 Realizace objednávek - telefonicky, písemně, e-mailem
 Úprava objednávek – telefonicky nebo osobně denně nejpozději do 07:00 hod.
Restaurace na Valích
Adresa: Na Valích 641, Louny
Telefon: 415 652 920, 737 724 375
E-mail: [email protected]
Web: http://navalich.webnode.cz/kontakt/
O nás: Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost, proto nabízíme jen ta nejlepší jídla a
nápoje. Nabízíme rozvozy obědů v menuboxech. Přijímáme rezervace na firemní a jiné
večírky, rauty, malé svatby a pod. Přijímáme stravenky.
Cena obědů: hlavní jídlo: 60,- (včetně menuboxu)
Městská pečovatelská služba
Adresa: Fügnerova 1668, Louny
Telefon: 415 652 404, Ing. Libuše Machillová, ředitelka
725 785 406 Dana Šustrová, jídelna
E- mail: [email protected]
Web: www.mpslouny.cz
Ceny obědů: strava normální:
51,strava diabetická: 51,žlučníková dieta: 51,dovoz po městě Louny: + 9,dovoz do domu s pečovatelskou službou: + 7,Kuchyň s jídelnou zajišťuje uvaření a dovoz oběda pro seniory, zdravotně postižené občany
a uživatele služeb denního stacionáře. Kapacita kuchyně je 350 obědů.
54
Pivovarská restaurace U Somolů
Adresa: Pražská 80, Louny
Telefon: 604 335 724
E-mail: [email protected]
Web: www.usomolu.com
Ceny obědů: hlavní jídlo: 56,- + nevratný obal 4,polévka:
10,- + nevratný obal 3,salát:
13,- + nevratný obal 3,-
Petra Hornová
Adresa: Školní 2429, Louny – provozovna
Telefon: 732 812 500, 722 484 860
E-mail: [email protected]
Ceny obědů: hlavní jídlo: 55,polévka:
10,příplatek za menubox: hlavní jídlo: + 5 ,polévka:
+ 3,Jídelní lístek na vyžádání zašleme na e-mail.
Objednávka jídel e-mailem či telefonicky.
Kučera a Dlouhý, s.r .o.
Adresa: Komenského, Peruc (areál ZD)
Telefon: 774 286 077, 774 286 078
E-mail: [email protected]
Ceny obědů: hlavní jídlo + polévka: 60,- – 79,V ceně je zahrnut jednorázový jídlonosič.
Při odběru jídla bez polévky se z ceny odečítá 6 Kč.
55
Download

lékařská pohotovost v lounech a okolí, záchranná zdravotní služba