Umělecký klub
www
.um
ele
Ars Auro Prior
b.cz
u
l
y-k
k
c
Cesty
za malířstvím,
sochařstvím a architekturou
v roce 2014
/2015
GALERIE
PETRA BRANDLA
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
otevřeno
Po – Pá 1100 – 1800
Lutobor Hlavsa (*1924)*
Legenda o uršule
olej, plátno, 70x50 cm
William Shakespeare
HAMLET
režie: Daniel Špinar
vás zve na klasiku trochu jinak
Franz Kafka
PROMĚNA
režie: Dodo Gombár
Umělecký klub
Ars Auro Prior
Vážení přátelé,
jsme cestovní kancelář s nejdelší působností na českém trhu
se zaměřením na výtvarné umění; zájezdy úspěšně pořádáme
již od roku 1991.
I v roce 2014 a 2015 si můžete vybrat z pestré nabídky
vícedenních zájezdů, jejichž cílem jsou přední evropské galerie
a muzea, historické památky a výjimečné skvosty architektury.
Zájezdy pro vás po odborné stránce i nadále připravuje
PhDr. Peter Kováč (uměleckohistorická agentura ARS AURO
PRIOR).
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a věříme, že i v tomto novém
katalogu naleznete zájezd, na který se s námi vydáte.
René Christen
CK Umělecký klub, s.r.o., Hudečkova 2036/1a, 140 00 Praha 4
tel./fax: +420 272 933 127, tel.: +420 602 442 001
skype: umelecky_klub
e-mail: [email protected], [email protected]
www.arsauro.cz, www.umelecky-klub.cz
IČ: 413 29 007, DIČ: CZ413 29 007
bankovní spojení:
GE Money Bank, č.ú. 199123269/0600
Na jakékoliv otázky týkající se tématického obsahu
zájezdů pořádaných ve spolupráci s uměleckohistorickou
agenturou ARS AURO PRIOR rád odpoví PhDr. Peter
Kováč na tel. čísle: 272 933 448 nebo prostřednictvím e-mailu:
[email protected], www.stavitele-katedral.cz.
4
Obsah
Paříž: výstava Ludvík Svatý, král a vojevůdce, nové muzeum
Pabla Picassa, pařížská gotika v Musée de Cluny, výstava Paul
Durand-Ruel, výstavy v Centre Pompidou....................................................6
BUDAPEŠŤ: Rembrandt a zlatý věk holandské malby, historické
památky Budapešti, secesní lázně Gellért, krok za krokem renesanční
a barokní expozicí Muzea krásných umění, Historické muzeum na
budapešťském hradě...........................................................................................8
Umění ve stínu Vesuvu: Antika, románské umění Normanů,
renesance a baroko v Neapoli a jejím okolí..................................................10
Salzburg - město výtvarného umění..............................................................12
Rembrandt, Hals a Vermeer, nová expozice Rijksmusea v Amsterdamu
a Mauritshuisu v den Haagu, výstava Pozdní dílo Rembrandta..............14
Durynskem po stopách malíře Lucase Cranacha.......................................16
Královské město Krakov: Tizian, Leonardo da Vinci, Veit Stoss,
krakovská renesance, mistři Světelského oltáře, Berrecci a italští mistři...18
Rakouské kláštery VI - Kláštery ve Štýrsku a Štýrský Hradec................20
To nejlepší z Burgundska: země katedrál, románských klášterů,
dvorského umění podzimu středověku a vynikajícího vína.....................22
Cesta za obrazy Hieronyma Bosche: Gent, Brusel, Bruggy, Antverpy,
Rotterdam, ´s–Hertogenbosch, Frankfurt nad Mohanem.......................28
Irsko svatého Patrika........................................................................................31
Velké francouzské gotické katedrály 3. část: Remeš, Châlons-enChampagne, Jouarre, Meaux, Blandy-les-Tours, Chartres, Le Mans,
Angers, Saint-Loup-de-Naud, Provins.........................................................33
Rakouské kláštery VII. – Tyrolsko: Wilten, Innsbruck, Stams
a Schwaz..............................................................................................................35
Martin Luther a umění doby reformace.......................................................37
Benátky krok za krokem, umění doby Tiziana, Palladia, Veroneseho
a Tintoretta; Benátské bienále současného umění 2015...........................39
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST
NA ZÁJEZDECH CK Umělecký klub s.r.o...................................................42
5
Letecký zájezd
Paříž: výstava Ludvík Svatý, král a vojevůdce, nové muzeum
Pabla Picassa, pařížská gotika v Musée de Cluny, výstava
Paul Durand-Ruel – nejslavnější obchodník s obrazy
impresionistů, výstavy v Centre Pompidou: Jeff Koons
a Marcel Duchamp a Frank Gehry
4. až 7. prosince 2014
Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS
AURO PRIOR a Klubem přátel Stavitelů katedrál, průvodcem bude
historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Kristova trnová koruna
o gotické Paříži a o době vlády Ludvíka Svatého.
V areálu bývalého královského paláce v Paříži se v závěru roku
uskuteční grandiózní výstava o Ludvíku svatém, nejslavnějším
francouzském králi 13. století. Ludvík byl významným uměleckým
mecenášem pařížské gotiky, postavil slavnou kapli Sainte-Chapelle,
byl reformátorem francouzského království a byl také vojevůdce, který
uspořádal dvě křížové výpravy. Za jeho vlády dosáhla Francie svého
rozkvětu. Expozice nabídne 150 cenných historických a uměleckých
exponátů, zapůjčených do Paříže z mnoha světových muzeí. Výstava
bude také poctou nedávno zemřelému historikovi Le Goffovi, který
o Ludvíkovi Svatém napsal svoji stěžejní knihu, která vyšla nedávno
i česky. V rámci výstavy navštívíme také Sainte-Chapelle, Saint-Denis
a Muzeum Cluny s jeho unikátní sbírkou pařížské gotiky.
Druhá část zájezdu bude věnována modernímu umění v Paříži.
Především navštívíme Picassovo muzeum a jeho nově připravenou
expozici. Muzeum bylo po léta zavřeno a nyní se po náročné
rekonstrukci a reinstalaci znovu otevírá divákům. Nabídne úžasný
zážitek. V Paříži zajdeme i na rozsáhlou výstavu věnovanou Paulu
Durand-Ruelovi, nejslavnějšímu obchodníku s obrazy. Bude to
jedinečná bilance slavných obrazů impresionistů a postimpresionistů,
které prošly rukama tohoto krále mezi obchodníky s uměním.
Pro individuální zájemce je možnost navštívit v Centre Pompidou
tři výstavy osobností, které výrazně ovlivnily současné umění
a architekturu: sochař Jeff Koons, vizionář Marcel Duchamp,
architekt Frank Gehry.
Program zájezdu:
Sraz účastníků je ve čtvrtek 4. prosince v 8. 00 hodin v odletové hale
Letiště Václava Havla, terminál Sever II, kde bude čekat zástupce
cestovní kanceláře s cedulí UMĚLECKÝ KLUB ARS AURO. Po příletu
ubytování v hotelu, výstava o Durand-Ruelovi; noc v hotelu v Paříži.
V pátek 5. prosince dopoledne výstava LUDVÍK SVATÝ, odpoledne
první část uměleckohistorického tématu pařížské gotiky; noc v hotelu
v Paříži.
V sobotu 6. prosince dopoledne Muzeum Picassa a druhá část
uměleckohistorického tématu pařížské gotiky; noc v hotelu v Paříži.
V neděli 7. prosince volno a odpoledne odjezd na letiště a odlet do
Prahy. Předpokládaný návrat do Prahy ve 21.50 hodin.
6
Letecký zájezd
Paříž: výstava Ludvík Svatý, král a vojevůdce, nové muzeum
Pabla Picassa, pařížská gotika v Musée de Cluny, výstava
Paul Durand-Ruel – nejslavnější obchodník s obrazy
impresionistů, výstavy v Centre Pompidou: Jeff Koons
a Marcel Duchamp a Frank Gehry
Cena 14 690 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu Academia
a Klubu přátel GHMP a cena 15 780 Kč pro ostatní zájemce. Cena
zahrnuje letenku pravidelnou linkou ČSA včetně letištních tax
a všech poplatků spojených s letenkou, transfer autobusem z letiště do
hotelu a zpět, 3x ubytování a 3x snídani v hotelu IBIS La Villette Cité
des Sciences v Paříži (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC; příplatek
za jednolůžkový pokoj činí 2860 Kč), zdravotní a cestovní pojištění,
výklad historika umění. Pojištění storna lze sjednat za příplatek
290 Kč. V ceně je zahrnuta časová vstupenka na výstavu Ludvíka
Svatého a vstup do Picassova muzea. Ostatní vstupné nutno uhradit
z vlastních prostředků (výdaje asi 25 eur).
7
Autokarový zájezd
BUDAPEŠŤ: Rembrandt a zlatý věk holandské malby, historické
památky Budapešti a jeho hradu, secesní lázně Gellért, krok za
krokem renesanční a barokní expozicí Muzea krásných umění
s historikem umění Peterem Kováčem, Historické muzeum
na budapešťském hradě.
12. až 14. prosince 2014
Zájezd pořádá cestovní kancelář Umělecký klub ve spolupráci
s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera
Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál.
Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.
Muzeum krásných umění v Budapešti nabízí na rozhraní roku 2014
a 2015 velkolepou bilanci zlatého věku holandské malby 17. století,
která zahrne slavné obrazy zvučných jmen, jako byl Rembrandt van
Rijn, Jan Vermeer van Delft, Frans Hals, Jan van Goyen, Jan Steen,
Jacob van Ruysdael a Willem Claeszoon Heda. Výstavou navazuje
muzeum na úspěšné expozice o italské malbě doby renesance a baroka,
které přilákaly do Budapešti statisíce diváků. Na obrazech z galerií celé
Evropy a USA diváci uvidí panorama holandského malířství 17. století,
které zrodilo tolik výjimečných géniů v oboru krajinomalby, portrétu,
zátiší i historické malby. Králem mezi nimi byl Rembrandt van Rijn, na
kterého organizátoři soustředili hlavní pozornost.
Program:
V pátek 12. prosince-odjezd v 6.30 hodin z autobusového nádraží
u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, technické zastávky během
cesty, odpoledne příjezd do centra Budapešti, ubytování v hotelu
a volno v centru města; společná návštěva secesních lázní Gellért
v Budapešti – unikátní architektura a interiéry, dokonalá atmosféra
orientálních lázní, relaxace. Večeře a noc v hotelu.
V sobotu 13. prosince dopoledne výstava Rembrandt a zlatý věk
holandské malby a odpoledne komentovaná prohlídka stálých
sbírek Muzea krásných umění s velmi kvalitní kolekcí italského
a nizozemského renesančního umění od XIII. do XVIII. století, poklady
starého španělského malířství s velkou kolekcí děl El Greca, vynikající
díla reprezentují francouzské malířství XIX. - XX. století, v podvečer
Muzeum Vasarelyho, největší toho druhu na světě, představující
reprezentativní soubor díla slavného zakladatele hnutí op-artu, který
byl maďarského původu. Večeře a noc v hotelu.
V neděli 14. prosince Hradní vrch a královská rezidence; pro
příznivou polohu byly tyto části města obydlené již ve XIII. století. Béla
IV. po tatarském vpádu nechal na místě vybudovat hrad a přenesl sem
své sídlo. Navštívíme společně Historické muzeum s unikátní sbírkou
umění z doby Zikmunda Lucemburského, syna Karla IV. a s kolekcí
architektury dokumentující vůbec první renesanci ve střední Evropě.
Ve 14.00 odjezd do Prahy, příjezd do Prahy ve 22.00 hodin (dojezd
záleží na provozu na dálnici).
K návštěvě secesních lázní Gellért: cena vstupu do lázní je přibližně
380 korun na celé odpoledne a podmínkou jsou plavky, přezůvky
a koupací čepice.
8
Autokarový zájezd
BUDAPEŠŤ: Rembrandt a zlatý věk holandské malby, historické
památky Budapešti a jeho hradu, secesní lázně Gellért, krok za
krokem renesanční a barokní expozicí Muzea krásných umění
s historikem umění Peterem Kováčem, Historické muzeum
na budapešťském hradě.
Cena: 5360 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní
zájemce 5630 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x
ubytování s polopenzí v čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Budapešti
(pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou), časovou vstupenku na
výstavu Rembrandt a zlatý věk holandské malby, výklad historika
umění, kompletní zdravotní a cestovní pojištění a pojištění storna
zájezdu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních
prostředků (výdaje asi 7800 HUF). Příplatek za jednolůžkový pokoj
činí 1660 Kč.
9
Autokarový
Letecký zájezd
zájezd
Umění ve stínu Vesuvu:
Antika, románské umění Normanů, renesance
a baroko v Neapoli a jejím okolí
24. až 29. března 2015
Letecký zájezd je pořádán cestovní kanceláří Umělecký klub
ve spolupráci s uměleckohistorickou a cestovní agenturou ARS AURO
PRIOR a s Klubem přátel Stavitelů katedrál; průvodcem bude historik
umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance o dvorském
umění císaře Fridricha II. v jižní Itálii.
Program zájezdu:
Sraz účastníků je v úterý 24. března v 15.15 hodin v odletové hale
Letiště Václava Havla terminál Sever II, kde bude čekat zástupce
cestovní kanceláře s cedulí UMĚLECKÝ KLUB ARS AURO PRIOR.
Let přes Řím do Neapole ve 22.05 hodin pravidelnou linkou letecké
společnosti Alitalia. Cesta z letiště do čtyřhvězdičkového hotelu
v Neapoli.
Ve středu 25. března: celodenní výlet autobusem: CAPUA, Muzeum
Kampánie – nádherná kolekce antického sochařství a mimořádná
umělecká díla, dvorské umění císaře Fridricha II., skutečná první
renesance v evropské kultuře, Brána císaře Fridricha II. – fragment
nejslavnější světské stavby středověku, románská katedrála
s unikátně zachovalým velikonočním svícnem z 12. století, fragment
paláce normanských vévodů a opevnění z doby císaře Karla V. –
velkolepá stavba doby manýrismu, SANT ANGELO IN FORMIS
- jedinečný románský chrám s kompletní freskovou výzdobou
z 11. století – „Sixtinská kaple středověku“, nejvýznamnější malířské
a architektonické dílo románského umění v Itálii, CASERTA
VECCHIA – malebné středověké městečko, sídlo Riccarda di Lauro,
významného dvořana Fridricha II. s katedrálou z 12. století představuje
nádhernou ukázku jihoitalské normanské architektury; noc v hotelu
v Neapoli.
Ve čtvrtek 26. března: hlavní památky a muzea NEAPOLE: expozice
Museo Archeologico Nazionale s jedinečnou kolekcí archeologických
nálezů z Pompejí a dalších míst zasypaných výbuchem Vesuvu,
Národní galerie v Palazzo Reale di Capodimonte (královská rezidence
postavená za vlády Karla III. v 18. století) s působivou sbírkou italského
gotického, renesančního a barokního malířství (Simone Martini,
Tizian, Botticelli, Perugino, Mantegna, Masolino, Raffael, del Piombo,
El Greco, slavný obraz Pochod slepců Pietra Bruegela a další velkolepé
obrazy) a se vzácnými díly neapolské barokní malířské školy, včetně
obrazu Bičování Krista od Caravaggia z doby jeho útěku na jih Itálie.
Významné barokní a gotické kostely v Neapoli- zejména Cappella
Sansevero – skvost evropského baroka, Castel Nuovo – pevnost Karla
z Anjou ze 13. století a hlavní královská rezidence s renesančním
vítězným obloukem, který vytvořil v polovině 15. stol. Francesco
Laurana jako připomínku triumfálního vstupu Alfonse Aragonského
do města v únoru 1443, městská architektura 19. století; noc v hotelu
v Neapoli.
10
Autokarový zájezd
Umění ve stínu Vesuvu:
Antika, románské umění Normanů, renesance
a baroko v Neapoli a jejím okolí
V pátek 27. března: celodenní výlet autobusem, dopoledne
PAESTUM, významné starořecké sídelní město, které bylo v roce
1998 zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO. Unikátem jsou
mimořádně zachovalé zbytky tří chrámů v dórském stylu, pocházející
z první poloviny 6. století př. n. l. - byly zasvěceny bohům Héře,
Apollónovi a Athéně. Ani samo Řecko se nemůže pochlubit takovým
souborem dórských chrámů. Zdejší antické muzeum se chlubí největší
kolekcí monumentálního starořeckého malířství a významnou sbírkou
řeckých antických předmětů z jižní Itálie. Při návratu do Neapole
krátká zastávka v SALERNU s románskou normanskou katedrálou,
kde se unikátně propojují prvky románské a islámské.
V sobotu 28. března: celodenní výlet autobusem do POMPEJÍ samostatná prohlídka archeologických areálů a unikátně zachovaných
antických měst, které byly v roce 79 pohřbeny popelem z vybuchlé
sopky Vesuvu. V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam
světového dědictví UNESCO. Celá archeologická lokalita nabízí
pohled na každodenní život v 1. století n. l. a na bývalou velkolepost
i technickou vyspělost Římské říše. V době erupce mělo město asi
20 000 obyvatel a Pompeje s přístavem sloužily jako rekreační místo
Římanů. Nalezneme zde vily, velký trh s potravinami, mlýn, hospodu,
kde byly podávány teplé i studené nápoje, amfiteátr, zachovaný systém
ulic i náměstí. Unikátní památkou je zejména Vila Mystérií, dobře
zachovaná starořímská vila, veleslavná především pro své nástěnné
malby se scénami iniciace žen do mysterijního kultu boha Dionýsa.
V neděli 29. března odlet do Prahy. Předpokládaný přílet do Prahy
v 16.20 hodin.
Cena pro členy Uměleckého klubu a Klubu přátel GHMP činí 21
150 Kč za osobu, pro ostatní zájemce 22 340 Kč, zahrnuje letenku
(pravidelná linka Alitalia přes Řím), 5x ubytování se snídaní
ve čtyřhvězdičkovém
hotelu v Neapoli (dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím), autobusový transfer z letiště do hotelu v Neapoli
a zpět, 8 hodinový výlet do CAPUA, SANT ANGELO IN FORMIS
a CASERTA VECCHIA, autobusový výlet do PAESTA a SALERNA,
8 hodinový výlet do POMPEJÍ, kompletní zdravotní a cestovní
pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 290 Kč a výklad
historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje
asi 80 eur). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 9600 Kč.
11
Autokarový zájezd
Salzburg - město výtvarného umění
10. až 12. dubna 2015
Salzburg je staré biskupské město na řece Salzachu, které je známé
svými bohatými sbírkami a hodnotnými stavebními památkami.
Klášter sv. Petra byl založen již v 7. století a biskupství je datováno od
8. století. S historií města je spjat sv. Rupert, který sem přivedl první
benediktiny. Největší umělecký rozvoj pak zaznamenalo město za
tří biskupů Wolfa Ditrichsteina, Marcuse Sitticuse a Parise Lodrona.
V letech 1587 – 1635 byly realizovány významné stavby a upraveny
či postaveny biskupské zámky v okolí Salzburgu, z nichž nejznámější
je Hellbrunn. Druhou stavební etapou byly vrcholně barokní stavby
mladého architekta Fischera z Erlachu, který zde začínal svoji
dráhu. Kromě starého kláštera benediktinů u sv. Petra jsou dalšími
církevními objekty Dóm, františkánský kostel s barokním oltářem
Fischerovým a pozdně gotickou sochou P. Marie od Pachera. Barokní
kostely reprezentuje Kolegiátní kostel a Kostel trojiční.
Z galerií je možno uvést Rezidenční galerii se sbírkou staršího umění
od 16. do 19. století, pak sbírku Galerie baroka v zámku Mirabell,
která obsahuje nádherný soubor barokních skic a bozzet. Výtvarná
díla uchovává i Salzburské muzeum a Muzeum panoramy. Klenotem
zahradního umění je manýristický zámek Hellbrunn, který založil
Marcus Sitticus a jeho zahradu vybavil řadou manýristických hříček
založených na vodním živlu.
Program zájezdu:
Odjezd z Prahy v pátek 10. dubna v 6.00 hodin z autobusového
nádraží u stanice metra Roztyly, stanoviště č. 7.
Cesta s nádhernými pohledy na severní stranu Alp a na jezero
Mondsee. Příjezd od Salzburgu kolem poledne, návštěva zámku
a zahrad v Hellbrunnu a okružní jízda s výhledy na město.
V případě příznivého počasí výjezd lanovkou na Untersberg. Nocleh
ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Salzburgu.
V sobotu 11. dubna prohlídka Salzburského muzea a Musea
panoramy, ve kterém jsou vystaveny skutečně unikátní pohledy
na Salzburg a okolí a které dokazují zájem malířů 19. století
o jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Rezidenční galerie se nachází
v arcibiskupském paláci a v době zájezdu bude rozšířena i o časovou
výstavu starého umění. Galerie v Dómu je souborem církevního
umění spojeného s diecézí a návštěvník z ní může pohlédnout do
prostoru dómu z výšky chrámových empor. Závěrem dne bude pak
možno uskutečnit plavbu po Salzachu. Nocleh v Salzburgu.
V neděli 12. dubna ráno vyjížďka lanovkou do biskupské pevnosti
Hohensalzburg a prohlídka města z jejích hradeb. Galerie baroka
v zámku Mirabell a zahrada s nádherným výhledem na panorama
pevnosti a města. Návrat romantickou cestou přes průsmyk Schutt
a údolím Gosautal do údolí řeky Traun, přes Bad Ischl a Gmunden pak
zpět do Prahy. Předpokládaný příjezd ve 23.00 hodin.
12
Autokarový zájezd
Salzburg - město výtvarného umění
Cena 4450 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP
a Klubu Academia a 4680 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu
zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém
hotelu v centru Salzburgu (pokoj pro dvě osoby s koupelnou a WC),
zdravotní a cestovní pojištění, audioguide systém a výklad historika.
Za příplatek 290 Kč pojištění storna zájezdu. Vstupné nutno uhradit
z vlastních prostředků (výdaje asi 26 eur). Příplatek za jednolůžkový
pokoj činí 1400 Kč.
Při objednávání zájezdu prosím uveďte, zda máte zájem
o 48 hodinovou Salzburskou kartu za cenu 980 Kč. Tato karta
umožňuje mimo jiné bezplatný vstup do salcburských muzeí,
bezplatnou jízdu zubačkou na salcburskou pevnost Hohensalzburg
a kabinovou lanovkou na Untersberg, plavbu lodí po Salzachu nebo
bezplatné užívání veřejných dopravních prostředků v Salcburku (www.
salzburg.info).
13
Autokarový zájezd
Rembrandt, Hals a Vermeer, nová expozice
Rijksmusea v Amsterdamu a Mauritshuisu v den
Haagu, výstava Pozdní dílo Rembrandta
15. až 19. dubna 2015
Autobusový zájezd bez nočních přejezdů, který je pořádán
ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR
PhDr. Petera Kováče. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter
Kováč.
Holandsko je sice malá země, ale narodila se v ní řada malířských
géniů. Zájezd je orientován především na důkladné poznání
zdejších nejvýznamnějších uměleckých sbírek a umění tří velikánů
– Rembrandta, Halse a Vermeera. Pozornost bude věnována nové
expozici Mauritshuisu a Rijksmusea s díly těchto malířů a velké
výstavě o pozdním díle Rembrandta, kterou Amsterodam pořádá
společně s Národní galerií v Londýně. Poprvé v moderní historii se
tak do Amsterdamu vrací některé z nejslavnějších Rembrandtových
obrazů z evropských a amerických sbírek. Největší holandská výstava
roku 2015 a pozdní tvorba velkého mistra, která výrazně překračuje
umělecké hranice své doby!
Program zájezdu:
Odjezd z Prahy ve středu 15. dubna v 6.00 hodin z autobusového
nádraží u stanice metra Roztyly (stanoviště č. 7), technické zastávky
během cesty, v podvečer ubytování v Amstel Botelu v bývalé loděnici
NDSM na řece Ij (rychlé spojení trajektem s centrem Amsterdamu).
Ve čtvrtek 16. dubna celý den AMSTERDAM, největší nizozemské
město, návštěva výstavy Pozdní Rembrandtovo dílo – obrazy z mnoha
světových sbírek a nová stálá expozice Rijksmusea s díly Rembrandta,
Halse a Vermeera. Pro zájemce možnost návštěvy Muzea Vincenta
van Gogha, které je v sousedství Rijksmusea, večerní procházka
Amsterdamem; noc v hotelu v Amsterdamu.
V pátek 17. dubna dopoledne DEN HAAG, třetí největší město
Nizozemska, prohlídka historického centra se sídlem hrabat z Haagu,
návštěva znovuotevřené galerie Mauritshuis s novou expozicí.
Kolekce patří mezi nejslavnější umělecké sbírky umění doby baroka
a nabízí více než čtyři stovky pláten holandských a vlámských umělců.
Odpoledne město DELFT – místo působení slavného malíře Vermeera,
návštěva Museum Het Prinsenhof s expozicí o umění v Delftu; noc
v hotelu v Amsterdamu.
V sobotu 18. dubna dopoledne HAARLEM a jeho Muzeum Franze
Halse s největší kolekcí nejslavnějšího portrétisty 17. století, prohlídka
hlavního náměstí se slavnou gotickou katedrálou. Odpoledne
AMSTERDAM – Rembrandtův dům, prohlídka rekonstruovaného
ateliéru a soukromých místnosti malíře – vše je vytvořeno tak, aby
měl divák dojem autentické návštěvy u Rembrandta; noc v hotelu
v Amsterdamu.
14
Autokarový zájezd
Rembrandt, Hals a Vermeer, nová expozice
Rijksmusea v Amsterdamu a Mauritshuisu v den
Haagu, výstava Pozdní dílo Rembrandta
V neděli 19. dubna odjezd do ČR, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin
(dojezd je závislý na provozu na dálnicích v Německu a v ČR).
Cena 11 550 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP
a Klubu Academia a 12 320 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu
autobusem, 4x ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu se snídaní
v Amsterdamu (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC; příplatek za
jednolůžkový pokoj činí 5200Kč), zdravotní a cestovní pojištění
(pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290Kč) a výklad
historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje
asi 50 eur).
15
Autokarový zájezd
Durynskem po stopách malíře Lucase Cranacha a
umění jeho doby
24. až 26. dubna 2015
Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS
AURO PRIOR a Klubem přátel Stavitelů katedrál, průvodcem bude
historik umění PhDr. Peter Kováč, odborník na umění středověku
a renesance.
Malíř Lucas Cranach starší (1472 – 1553) patřil mezi nejslavnější
umělce německé renesance. První slávu si jako třicátník vydobyl
ve Vídni. Začal se tehdy psát Cranach, což byla zkomolenina názvu
rodného Kronachu. Proslulost malíře mu otevřela cestu k dvorské
kariéře. Vstoupil do služeb saského kurfiřta, který mu vyplácel stálý
plat. Umělec rychle zbohatl, stal se majitelem několika domů a peníze
uměl dobře investovat. Otevřel si lékárnu s prodejem bylinek, mastí,
ale i barev a vína a získal také privilegium na vydávání a prodej knížek,
podílel se tak na novém a výnosném odvětví – knihtisku. Jako malíř
zaměstnával řadu pomocníků a učňů. Závěr života prožil ve Výmaru,
kde 16. října 1553 i zemřel. V jeho dílně pracovali také jeho synové,
z nichž nejslavnějším se stal Lucas Cranach mladší (1515 – 1586),
od jehož narození uplyne v roce 2015 pět set let. Jubileum se stalo
podnětem pro výstavy o umění Cranacha a jeho synů, které pořádá
spolková země Durynsko.
Program zájezdu:
V pátek 24. dubna odjezd z Prahy v 7.00 hodin z autobusového
nádraží Roztyly – stanoviště č.7, dopoledne AUGUSTUSBURG
– lovecký zámek ze 16. století, sídlo saských vévodů a významná
renesanční památka střední Evropy; pro tento objekt maloval lovecké
scény Lucas Cranach mladší, památka se připravuje na zapsání na
prestižní seznam UNESCO; odpoledne CVIKOV (ZWICKAU) –
návštěva středověkého města a pozdně gotického chrámu P. Marie
s řadou cenných uměleckých děl a původního vybavení z doby Lucase
Cranacha staršího (Pieta sochaře Petera Breuerse, renesanční kazatelny
a rozměrný oltář norimberského malíře Michaela Wolgemuta, učitele
Albrechta Dürera). Ubytování v hotelu ve Výmaru ve čtyřhvězdičkovém
hotelu Park Inn Weimar.
V sobotu 25. dubna dopoledne GOTHA a speciální výstava Lucas
Cranach ve službách dvora a reformace, kam půjčuje svoje obrazy
i pražská Národní galerie (HERZOGLICHEN MUSEUM GOTHA),
odpoledne MÜHLHAUSEN/THÜRINGEN – unikátní památka pro
české umění, kostel Panny Marie s monumentálním vyobrazením
Karla IV. a jeho manželky Elišky Pomořanské, jak vítají návštěvníky
chrámu, podvečer ERFURT - hlavní město německého spolkového
státu Durynsko, kde studoval Cranachův přítel reformátor Martin
Luther; noc v hotelu ve Výmaru.
V neděli 26. dubna VÝMAR, prohlídka výstavy Výmar a Cranachové
(SCHILLER-MUSEUM WEIMAR), návštěva pamětihodností města,
zejména kostela sv. Petra a Pavla se slavným Cranachovým oltářem,
16
Autokarový zájezd
Durynskem po stopách malíře Lucase Cranacha a
umění jeho doby
Cranachův dům, místa, kde žili a pracovali Goethe a Schiller a budovy,
kde bylo první sídlo Bauhausu, nejslavnější umělecké školy 20. století;
pozdě odpoledne odjezd do ČR a večer příjezd do Prahy.
Cena: 4560 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní
zájemce 4880 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 2x
ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu ve Výmaru - www.
parkinn.com/hotel-weimar (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou;
příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1450 Kč ), výklad historika
umění, osobní audio systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění,
pojištění storna zájezdu za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí
a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (cca 28 eur).
17
Autokarový zájezd
Královské město Krakov mezi pozdní gotikou
a renesancí: Tizian, Leonardo da Vinci, Veit Stoss,
krakovská renesance, mistři Světelského oltáře,
Berrecci a italští mistři, umění zrcadlící vztahy
mezi Prahou a Krakovem
8. až 11. května 2015
Zájezd pořádá cestovní kancelář Umělecký klub ve spolupráci
s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera
Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik
umění PhDr. Peter Kováč a historikové umění z Jagellonské univerzity
v Krakově.
Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.
Program:
Odjezd z Prahy v pátek 8. května v 7.00 hodin z autobusového
nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, dopoledne zastávka
v KROMĚŘÍŽI, zámecká obrazárna s řadou vynikajících děl
evropského umění (Cranach, Massys, Veronese, van Dyck, Tizianovo
Potrestání Marsya, malba považovaná za nejdůležitější obraz malířova
stáří a jedno z vůbec nejcennějších uměleckých děl světa); v podvečer
ubytování a noc v hotelu v Krakově.
V sobotu 9. května KRAKOV: památky a muzea v centru města,
gotický kostel P. Marie s díly sochaře a řezbáře Veita Stosse - obrovský
křídlový oltář Smrti P. Marie z let 1477 až 1489, který náleží mezi
vrcholná díla evropského pozdně gotického umění 15. století, Stossův
kamenný Krucifix z roku 1492, bronzová díla z norimberské dílny
rodiny Vischerů, zbytek starých hradeb Krakova, zejména tzv. Rondel
(z l. 1489-99) a Florianská brána, unikátní ukázka obranného systému
pozdní gotiky, dominikánský kostel - v chóru bronzová náhrobní
deska proslulého humanisty zvaného Callimachus (zemřel v r.1496),
vychovatele krále Zikmunda I., kterou vytvořil Veit Stoss, stará budova
Sukiennice sloužící kdysi pro kupecké krámy, dům, kde žil v Krakově
Veit Stoss, Collegium Maius z 15. a 16. stol. - krásná ukázka pozdně
středověké univerzitní architektury (Jagellonskou univerzitu založil
Kazimír Veliký 12. května r. 1364 se svolením papeže Urbana V.),
gotický kostel sv. Barbory s Pietou - mistrovské dílo krásného stylu
z doby kolem r. 1410, pravděpodobně import z Čech, kostel jezuitů
z l. 1597-1609/19 postavený podle vzoru římského chrámu Il Gesů;
noc v hotelu v Krakově.
V neděli 10. května dopoledne městská část KRAKOV - KAZIMIERZ
s prohlídkou augustiniánského chrámu sv. Kateřiny, kvalitní
gotická architektura z 2. poloviny 14. století a kolem roku 1400,
dílo stavební hutě ovlivněné Petrem Parléřem a jeho příbuznými,
odpoledne WAWEL, hrad polských králů, unikátní dílo středověku
a středoevropské renesance, bohaté sbírky včetně unikátního souboru
závěsných koberců z bruselských dílen ze 16. stol. (tzv. wawelské
arrasy) a slavná Dáma s hranostajem Leonarda da Vinciho, nejkrásnější
obraz velikána italské renesance; Wawelská katedrála sv. Václava
a sv. Stanislava, středověká stavba s řadou uměleckých památek: kaple
sv. Kříže s rusko- byzantskými freskami z 15. stol. a s náhrobkem krále
Kazimíra Jagellonského z roku 1492 - mistrovské sochařské dílo Veita
18
Autokarový zájezd
Královské město Krakov mezi pozdní gotikou
a renesancí: Tizian, Leonardo da Vinci, Veit Stoss,
krakovská renesance, mistři Světelského oltáře,
Berrecci a italští mistři, umění zrcadlící vztahy
mezi Prahou a Krakovem
Stosse; Zikmundova kaple z l. 1517 - 33 italského architekta Bartolomea
Berrecciho, mimořádné dílo toskánské renesance mimo území Itálie,
nádherná architektura, bohatá renesanční ornamentika, ikonograficky
promyšlená sochařská, zlatnická a malířská výzdoba; gotický náhrobek
Kazimíra Velikého z l. 1370-82; náhrobek Wladyslawa Jagielly sochařské dílo z 1. pol. 15. století; náhrobek Jana Olbrachta z l. 1502
- 1505 italského renesančního mistra Francesca (Franciscus Italus).
Pokladnice chrámu vlastní mistrovská díla zlatnictví a textilu od
středověku až po 19. století. Volno, noc v hotelu v Krakově.
V pondělí 11. května ráno odjezd z Krakova, odpoledne příjezd do
Prahy, zastávka v ADAMOVĚ u Brna, prohlídka Světelského oltáře
z první třetiny 16. století, nejvýznamnějšího uměleckého díla tzv.
podunajské pozdní gotiky.
Cena: 5580 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní
zájemce 5830 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem,
3x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu v Krakově –
hotel Chopin (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou - příplatek za
jednolůžkový pokoj činí 1800 Kč), výklad historika umění, osobní
audio systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna
zájezdu za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno
uhradit z vlastních prostředků- cca 70 PLN.
19
Autokarový zájezd
Rakouské kláštery VI - Kláštery ve Štýrsku
a Štýrský Hradec
5. až 7. června 2015
Zájezd opakujeme pro velký zájem a přidán je klášter Admont
Spolková země Štýrsko je zajímavá i z hlediska církevního života.
Štýrský Hradec je město na břehu řeky Mur, které si oblíbil Fridrich
III. a městu věnoval přízeň i Ferdinand II., který je zde i pohřbený.
V nedalekém okolí města je i několik klášterů. Nejstarším z nich je
cisterciácký klášter Rein, který byl založen v roce 1129 Leopoldem
Silným a má vazby k předním rodům své doby. Dnešní podoba
kláštera je výsledkem barokní přestavby v letech 1738-47 (J.G. Stengg)
s freskovou výzdobou J.A. Molka dokončenou v roce 1766. Zajímavostí
je skutečnost, že klášter byl v letech 1959-90 útočištěm bratří z Vyššího
Brodu a užíval název Stift Rhein – Hohenfurt. Další dva kláštery
najdeme na jihovýchodě Štýrska, prvním z nich je augustiniánský
klášter Vorau, založený ve 12. století, později upravený v pevnost a
dokončený barokní přestavbou s nádhernou knihovnou v rokokovém
stylu. Klášterní kostel sv. Tomáše byl upravený v letech 1700 až 1705 a
chová velký oltář a kazatelnu od M. Steinla. Druhým augustiniánským
klášterem je klášter v Pollau, který je sice zrušený, ale jeho kostel sv.
Víta je příkladem štýrského baroka kolem roku 1700. Za autora je
pokládán J. Carlone. Freskovou malířskou výzdobu provedl Mathias
Gorz a hlavní oltářní obraz je dílem J. A. Molka.
Bránou na severu Štýrska je i benediktinský klášter Admont založený
v 11. století, který má ve svých zdech jednu z největších knihoven
s rokokovým interiérem Gotharda Heybergra z roku 1774. Knihovna
má více než 160 000 svazků a nástropní malbu Bartolomea Altomonta.
Součástí kláštera je i zajímavé muzeum.
Štýrský Hradec je rovněž městem mnohých církevních památek.
Pozdně gotický dóm z let 1439-64, nese na portálu znak Fridricha III.
a jeho heslo AEIOU. Uvnitř se nachází dvojice Gonzagovských truhlic,
které slouží jako relikviáře. Vedle dómu je mauzoleum objednané
Ferdinandem II. postavené v manýristickém slohu podle návrhu Pietra
de Pomis. Interiér je dílem J.BH. Fischera von Erlach, který se zde
narodil a nastoupil stavitelskou dráhu. Za stavbu podobnou klášteru je
pokládán i zámek Eggenberg, který je nedaleko města, a vyniká nejen
svojí podobou se španělským Escoriálem, ale i planetovým sálem a
astrologickou zahradou. Dnes je v zámku kromě původních místností i
velmi kvalitní obrazárna Zemského muzea Johannea.
Program zájezdu:
V pátek 5. června odjezd v 6.00 hodin z autobusového nádraží
u stanice metra Praha – Roztyly – stanoviště č. 7, cesta přes Linec se
zastávkou v klášteře Admont a vyhlídkami na Alpská údolí, odpoledne
příjezd do kláštera Rein, prohlídka kláštera a odjezd do Štýrského
Hradce. Zde ubytování v centru města a možná prohlídka centra města
se současnými architekturami. (Kunsthaus a plovoucí ostrůvek na řece
Mur). Nocleh v hotelu v centru Štýrského Hradce.
20
Autokarový zájezd
Rakouské kláštery VI - Kláštery ve Štýrsku
a Štýrský Hradec
V sobotu 6. června dopoledne prohlídka Dómu, Mauzolea a středu
města, pro zájemce i prohlídka některé z expozic Johannea. Polední
pauza v hotelu. Odpoledne odjezd do Eggenbergu, prohlídka zámku,
galerie a zahrady. Po prohlídce okružní cesta Štýrským Hradcem
a návrat do hotelu.
V neděli 7. června odjezd z hotelu v 9.00 hodin, cesta do Pollau,
prohlídka kláštera a pak cesta přírodní rezervací Pollau do Vorau,
kde bude prohlídka kostela u zrušeného kláštera. Kolem 14.00 hodiny
odjezd přes Vídeň do Prahy. V případě dostatku času se můžeme
zastavit ve Vídeňském Novém Městě. Návrat do Prahy ve večerních
hodinách.
Cena: 4790 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní
zájemce 5150 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem,
2x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Grazu
(pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou - příplatek za jednolůžkový
pokoj činí 920 Kč), výklad historika umění, osobní audio systém,
kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za
příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit
z vlastních prostředků (cca 25 eur).
21
Autokarový zájezd
To nejlepší z Burgundska
země katedrál, románských klášterů, dvorského umění
podzimu středověku a vynikajícího vína
2. až 7. června 2015
Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS
AURO PRIOR a Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem zájezdu
je historik umění PhDr. Peter Kováč, odborník na románské, gotické a
renesanční umění ve Francii.
Autobusový zájezd bez nočních přejezdů
V úterý 2. června v 6.00 hodin odjezd z Prahy z autobusového nádraží
Roztyly – stanoviště č. 7, technické zastávky cestou, ubytování v hotelu
Ibis Nuits-Saint-Georges.
Ve středu 3. června AUTUN – latinsky Augustodunum – město založené
císařem Augustem roku 10 př. n. l. Od 2. století je zde doložena křesťanská
obec a od 3. – 4. stol. biskupství. Roku 532 se před městem odehrála
významná bitva, v níž Frankové porazili Burgundy a Autun se stal jejich
hlavním městem. Z římské doby se zachovaly dvě brány (Porte d´Arroux
a Porte Saint-André), divadlo pro 17 tisíc diváků a zřícenina chrámu
zasvěceného bohu Janusovi. Hlavní pamětihodností města je románská
katedrála sv. Lazara, vystavěná v letech 1120 až 1146, ve které se nachází
unikátní soubor sochařských děl románského umělce Gisleberta – prvního
francouzského středověkého sochaře, kterého známe jménem.
Prohlídka vnějšku zámku LA ROCHEPOT, který je nádhernou
ukázkou gotické rezidence z 15. století. Toto architektonické dílo by
mohlo být kulisou k jakémukoliv filmu o podzimu středověku.
Chrám v PERRECY s druhým velkým souborem děl románského
umělce Gisleberta a jeho dílny.
PARAY-LE-MONIAL – historické městečko s proslulým románským
kostelem Sacré-Coeur, který je jednou z nejvýznamnějších památek
clunyjské architektury. Jednalo se zřejmě o zmenšenou kopii zničeného
velkého opatského kostela v Cluny.
Noc v hotelu Ibis Nuits-Saint-Georges.
Ve čtvrtek 4. června CLUNY – historické městečko, které vyrostlo
kolem kdysi slavného benediktinského opatství založeného roku
910 vévodou Vilémem Akvitánským a jež bylo ve středověku jedním
z nejslavnějších křesťanských center a poutním místem. Vrchol
jeho slávy spadá do 10. až 12. století, kdy bylo Cluny ohniskem tzv.
renesance 12. století. Město si zachovalo historický půdorys, větší část
hradeb s věžemi a bránami, gotický kostel Panny Marie ze 13. století,
mnoho historicky cenných domů a zejména torzo zničené architektury
kláštera (příčná loď, vstupní portál, hospodářské budovy) s ukázkami
původní sochařské výzdoby z 12. století.
BOURG-EN-BRESSE – klášterní chrám z let 1506 – 1532, pohřební
místo Marie Rakouské a Filipa Savojského, mimořádně zachovalý
umělecký komplex z doby pozdní gotiky (letner, chorové lavice, vitráže,
náhrobky, mistrovská díla sochaře a řezbáře Konrada Meita – všechny
kamenné detaily vypadají, jako by byly vyřezávané ze dřeva, jedinečné
renesanční vitráže inspirované díly Albrechta Dürera).
22
Autokarový zájezd
To nejlepší z Burgundska
země katedrál, románských klášterů, dvorského umění
podzimu středověku a vynikajícího vína
Zastávka v malém městě TOURNUS s úžasným benediktinským
klášterem, který vznikl patrně už za Merovejců v 6. nebo 7. století
a v současné podobě patří k nejstarším zachovaným památkám
románského stavitelství v Burgundsku. Jeho klenba s válcovými
poli napříč hlavní lodí se pokládá za technický kompromis, když se
stavitelům nedařilo sklenout loď obvyklou valenou klenbou, kterou by
boční zdi neudržely – jedná se o unikátní architektonické řešení.
Noc v hotelu Ibis Nuits-Saint-Georges.
V pátek 5. června SEMUR-EN-AUXOIS – malebné městečko, které
často slouží jako kulisa pro filmy o středověku a lze v něm využít
nabídky vynikajících pečených burgundských šneků.
FONTENAY – nejlépe zachovalý cisterciácký klášter z 12. století
s kostelem, křížovou chodbou, kovárnou, skriptoriem, dormitářem
a unikátním systémem rozvoru vody. Opatství založil v roce 1118
Bernard z Clairvaux jako dceřiný klášter Clairvaux.
TONNERRE – středověké městečko se špitálem ze 13. století
(založeno Margaretou Burgundskou, velkolepá architektura, jedna
z nejpůsobivějších plastických skupin pozdního středověku Kladení
do hrobu autorů Jean Michela a Georges de la Sonnette) a obrovskou
středověkou městskou studnou, která je světovou raritou.
Podvečerní zastávka v CHABLIS, nejslavnějším centru pěstování
bílého burgundského vína.
Noc v hotelu Ibis Nuits-Saint-Georges.
V sobotu 6. června BEAUNE, což je původně keltské a později římské
sídlo, které od 14. století bylo vedle Dijonu sídlem burgundských
vévodů. Oblast okolo Beaune je proslulá kvalitním burgundským
vínem a pořádají se tu i výroční dražby vín. Nejslavnější památkou
města je jedinečně zachovalá pozdně gotická nemocnice čili špitál,
který založil v roce 1443 Nikolas Rolin, kancléř burgundského vévody.
Z nemocnice se stalo muzeum lékařské péče s nejrůznějšími nástroji,
historickou lékárnou a kuchyní. Mimořádná je původní gotická
výzdoba, zejména obrovský malovaný oltář Rogiera van der Weyden,
největšího umělce 15. století.
DIJON, bývalé hlavní město Burgundského vévodství, nabízí dodnes
jedinečná umělecká díla gotiky a renesance: tzv. Mojžíšovu studnu a
portál kartuziánského kláštera Champmol; díla geniálního Clause
Slutera, nejvýznamnějšího evropského sochaře rané renesance,
velkého předchůdce Donatella a Michelangela; časně románskou
kryptu Saint Bénigne – vzácné dílo z doby tzv. renesance 12. století;
gotickou katedrálu Notre-Dame a velkolepý Vévodský palác z doby
baroka, ve kterém se nachází Muzeum umění se skvělými uměleckými
objednávkami burgundských vévodů (náhrobky Clause Slutera a
jeho následovníků, dva oltáře řezbáře Jacquese de Baerze s obrazy
Melchiora Broederlama, který má hodně společného s českým Mistrem
Třeboňského oltáře, Narození Krista od Roberta Campina, zakladatele
vlámské pozdně gotické malby).
23
Autokarový zájezd
To nejlepší z Burgundska
země katedrál, románských klášterů, dvorského umění
podzimu středověku a vynikajícího vína
Noc v hotelu Ibis Nuits-Saint-Georges.
V neděli 7. června cesta do ČR, příjezd do Prahy v pozdních nočních
hodinách (plánovaný příjezd kolem 23.30 hodin je limitován aktuální
průjezdností německých a českých dálnic).
Cena 11 640 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu Academia a Klubu přátel GHMP a cena 12 460 Kč pro
ostatní zájemce zahrnuje dopravu autobusem, 5x ubytování se snídaní
v hotelu v Nuits-Saint Georges (dvoulůžkový pokoj s koupelnou a WC)
včetně městské turistické taxy, zdravotní a cestovní pojištění, pojištění
storna zájezdu za příplatek 290 Kč, výklad historika umění.
Vstupné je nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 55 eur).
Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 3120 Kč.
24
Smlouva o zájezdu
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
UMĚLECKÉHO KLUBU
Hvězdička značí povinné položky.
Přihlášku zašlete na adresu Uměleckého klubu: Hudečkova 2036/1a, 140 00 Praha 4
Název zájezdu................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Cena zájezdu.................................................................................................
Jméno a příjmení nebo firma a jméno kontaktní osoby (*) ...................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Titul ...............................................................................................................
Rodné číslo (*) .............................................................................................
IČO ................................................................................................................
DIČ ................................................................................................................
Ulice, číslo (*) ...............................................................................................
........................................................................................................................
Město (*) .......................................................................................................
........................................................................................................................
PSČ (*) ..........................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................
E-mail (*) ......................................................................................................
........................................................................................................................
Cestující je členem uměleckého klubu (ano/ne) .....................................
Cestující je členem Klubu přátel GHMP (ano/ne) ..................................
Spolucestující
(Zde vyplňte pouze jméno Vašeho spolucestujícího. Každý účastník zájezdu musí však mít vyplněnou i vlastní smlouvu.)
Jméno a příjmení..........................................................................................
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s všeobecnými podmínkami zájezdů
CK Umělecký klub s.r.o., Praha 4 - Krč, Hudečkova 2036/1a, PSČ 140
00, IČ: 41329007, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v
Praze pod sp. zn. C 175617 a jejich významem, že jim rozumím a že s
nimi souhlasím. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s vymezením zájezdu.
Datum............................................................................................................
Podpis.............................................................................................................
Smlouva o zájezdu
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
UMĚLECKÉHO KLUBU
Hvězdička značí povinné položky.
Přihlášku zašlete na adresu Uměleckého klubu: Hudečkova 2036/1a, 140 00 Praha 4
Název zájezdu................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Cena zájezdu.................................................................................................
Jméno a příjmení nebo firma a jméno kontaktní osoby (*) ...................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Titul ...............................................................................................................
Rodné číslo (*) .............................................................................................
IČO ................................................................................................................
DIČ ................................................................................................................
Ulice, číslo (*) ...............................................................................................
........................................................................................................................
Město (*) .......................................................................................................
........................................................................................................................
PSČ (*) ..........................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................
E-mail (*) ......................................................................................................
........................................................................................................................
Cestující je členem uměleckého klubu (ano/ne) .....................................
Cestující je členem Klubu přátel GHMP (ano/ne) ..................................
Spolucestující
(Zde vyplňte pouze jméno Vašeho spolucestujícího. Každý účastník zájezdu musí však mít vyplněnou i vlastní smlouvu.)
Jméno a příjmení..........................................................................................
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s všeobecnými podmínkami zájezdů
CK Umělecký klub s.r.o., Praha 4 - Krč, Hudečkova 2036/1a, PSČ 140
00, IČ: 41329007, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v
Praze pod sp. zn. C 175617 a jejich významem, že jim rozumím a že s
nimi souhlasím. Současně potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s vymezením zájezdu.
Datum............................................................................................................
Podpis.............................................................................................................
Autokarový zájezd
Cesta za obrazy Hieronyma Bosche:
Gent, Brusel, Bruggy, Antverpy, Rotterdam,
´s–Hertogenbosch, Frankfurt nad Mohanem
16. až 21. června 2015
Zájezd pořádá cestovní kancelář Umělecký klub ve spolupráci
s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera
Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik
umění PhDr. Peter Kováč.
Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.
Hieronymus Bosch patří k nejzáhadnějším postavám dějin světového
malířství. Byl osamělým géniem a velkým věrozvěstem surrealistů nebo
jeho dílo zapadá do dějin nizozemského umění jako jeho součást? Na
tuto otázku by měl dát odpověď všem zájemcům komponovaný zájezd
za obrazy Hieronyma Bosche, doplněný o návštěvu míst, kde sám
mistr prožil celý svůj život a spojený s poznáním tvorby Boschových
předchůdců, vrstevníků i následovníků.
Program:
V úterý 16. června odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového
nádraží u stanice metra Roztyly, zastávka č. 7, zastávky během cesty,
odpoledne příjezd do Gentu a ubytování v hotelu v Gentu.
Ve středu 17. června dopoledne GENT, katedrála sv. Bavona (zde
Gentský oltář Huberta a Jana van Eycka, nejslavnější dílo evropského
malířství a oltář Ukřižování Krista od malíře Justa z Gentu z druhé
poloviny 15. století) a Muzeum krásných umění v Gentu se dvěma
slavnými originály Hieronyma Bosche: Sv. Jeroným na modlitbách
a Nesení kříže (patrně poslední Mistrův obraz a jedno z jeho
nejpůsobivějších děl). Odpoledne BRUSEL, dopoledne návštěva
Královského muzea výtvarných umění v Bruselu, prohlídka děl
Boschových předchůdců a vrstevníků, zejména díla malířů jako byl
Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hans Memling
a Gerard David. Z tvorby Hieronyma Bosche je v muzeu zajímavé
Ukřižování Krista s donátorem – skvostné dílo jeho raného období a
pak díla Pietra Breughela (Pád andělů) ovlivněná Boschovou fantazií;
odpoledne pro zájemce individuální prohlídka nedávno otevřeného
Magrittova muzea v Bruselu, které nabízí největší mezinárodní kolekci
děl slavného belgického surrealisty René Magritta (1898-1967), dědice
Boschovy představivosti. Noční procházka středověkým osvětleným
Gentem, hotel v Gentu.
Ve čtvrtek 18. června celý den BRUGGY, unikátně zachovalé
středověké nizozemské město, ve 14.–15. století nejvýznamnější
obchodní středisko Evropy (nejstarší burza na světě, obchod
vlámskými látkami). Společná prohlídka hlavních památek: Velké
tržiště s domy měšťanů a náměstí Burg s gotickou radnicí (sochařská
výzdoba konzol z doby slavného sochaře pozdní gotiky Slutera),
gotický kostel P. Marie (Michelangelo - Madona z roku 1503 až
1506, první dílo velikána italské renesance, které bylo přivezeno do
Nizozemí; slavné bronzové náhrobky vévody Karla Smělého a jeho
28
Cesta za obrazy Hieronyma Bosche:
Gent, Brusel, Bruggy, Antverpy, Rotterdam,
´s–Hertogenbosch, Frankfurt nad Mohanem
dcery Marie, velký oltář Boschova současníka Bernarda van Orly),
špitál sv. Jana (díla malíře Hanse Memlinga z druhé poloviny 15.
století, staršího vrstevníka Hieronyma Bosche), Groeningemuseum
se stálou expozicí nejslavnějších obrazů malířů flámské pozdní gotiky,
Boschových předchůdců a vrstevníků (Jan van Eyck - Madona van der
Paele a portrét Margarety van Eyck, Hugo van der Goes - Smrt P. Marie,
Gerard David - obrazy soudů a triptych sv. Jana Křtitele), Hieronymus
Bosch je tu zastoupen nedávno restaurovaným triptychem Posledního
soudu, který je skvělou ukázkou jeho fantazijního umění. Noc v
hotelu v Gentu.
V pátek 19. června celý den ANTVERPY - Rubensovo město,
návštěva honosného domu malíře Petra Paul Rubense (unikátně
zachovalý malířský ateliér), Grote Markt s cechovními domy, prohlídka
zdejší pozdně gotické katedrály s díly Rubense, odpoledne Královské
muzeum výtvarného umění s díly Jan van Eycka, Rogiera van der
Weyden, Hanse Memlinga, van Dycka a Rubense; ubytování v hotelu
v centru Rotterdamu.
V sobotu 20. června ROTTERDAM, komentovaná prohlídka Musea
Boymans van Beuningen s vynikající kolekcí obrazů z 15. až 20.
století a s řadou děl Hieronyma Bosche (především Svatý Kryštof a
Marnotratný syn; Svatba v Káni Galilejské, kdysi považovaná za
Mistrův originál, je podle nejnovějších výzkumů pouze kopií, nicméně
pro poznání raného Bosche velice důležitou), odpoledne zastávka v
´s-HERTOGENBOSCH, rodném městě Bosche, které během života
jen málokdy opustil; rodný dům a ani malířský ateliér se nezachovaly,
pouze skvostná pozdně gotická kaple v nádherné katedrále je
autentická a lze si tu představit pohřební slavnost uspořádanou 9. srpna
1516 k poctě zesnulého „Jeronýma z Cách, zvaného Bosch, slavného
malíře“, jak praví dobový dokument. Celá katedrála je jednou z mála
autentických staveb z doby Bosche. Její stavba probíhala po celé 15.
století. Víme, že hlavním architektem byl Willem van Kessel z Lutychu,
který kolem r. 1418 až 1420 vytvořil hlavní plán stavby, která byla
dokončena až v roce 1529. Jde o nejúžasnější dílo brabantské gotiky;
z 19. století pochází nová budova Bratrstvo Panny Marie, jehož byl
Bosch členem a pravidelně se účastnil jeho charitativní práce. Odjezd
do Frankfurtu nad Mohanem a noc v hotelu v centru Frankfurtu.
V neděli 21. června dopoledne návštěva Städel Museum ve
Frankfurtu nad Mohanem, výklad bude soustředěn na Boschovy
velké předchůdce a současníky- Robert Campin, Jan van Eyck a
Rogier van der Weyden, z díla Hieronyma Bosche je v muzeu slavné
Posmívání Kristu. Odpoledne odjezd do ČR, příjezd do Prahy v neděli
kolem 22 hodin.
Cena 12 450 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu Academia a Klubu přátel GHMP a cena 13 580 Kč
29
Cesta za obrazy Hieronyma Bosche:
Gent, Brusel, Bruggy, Antverpy, Rotterdam,
´s–Hertogenbosch, Frankfurt nad Mohanem
pro ostatní zájemce. Cena zahrnuje dopravu autobusem, 3x ubytování
se snídaní v Gentu, 1x ubytování se snídaní v centru Rotterdamu,
1x ubytování se snídaní v centru Frankfurtu nad Mohanem, pokoj
s koupelnou a WC), zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna
zájezdu za příplatek 290 Kč, výklad historika umění a osobní
audioguide systém.
Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 73 eur).
Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4900 Kč.
30
Letecký zájezd
Irsko svatého Patrika
2. až 6. července 2015
Zájezd pořádá cestovní kancelář Umělecký klub ve spolupráci
s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera
Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik
umění PhDr. Peter Kováč.
Ve čtvrtek 2. července v 05.00 hodin sraz účastníků na letišti Václava
Havla v Praze, odletová hala Terminálu 2, 1. patro, pulty vlevo
od vchodu E, kde bude čekat zástupce cestovní kanceláře s informační
cedulí UMĚLECKÝ KLUB. Předpokládaný přílet do Dublinu
v 10.30 hodin a transfer autobusem do hotelu.
V pátek 3. července DUBLIN A JEHO PROSLULÁ MUZEA
TRINITY COLLEGE A MUZEUM KNIHA Z KELLSU
Kniha z Kellsu (Book of Kells) je biblí křesťanských Keltů.
Jde o výjimečně zachovalý raně středověký rukopis, jehož výzdoba
a zejména fantastické ornamenty patří k nejúžasnějším dílům západní
kaligrafie. Kniha patří do skupiny tzv. iroskotských rukopisů, které
vznikaly od konce 6. do počátku 9. století. Jedná se o nejcennější irský
národní poklad – skvost písemnictví i malířství.
Národní Muzeum (NATIONAL MUSEUM OF IRELAND) je
ve světě unikátní archeologická sbírka, která nabízí poklady dávných
keltských králů, nádherné ukázky pravěkého, starověkého i raně
středověkého zlatnictví.
Komentovaná prohlídka NÁRODNÍ GALERIE (NATIONAL
GALLERY OF IRELAND), která nabízí díla evropského malířství
od renesance po impresionismus. Výjimečně nádherná je kolekce
italského a francouzského umění. Mezi největší skvosty galerie patří
obrazy Vermeera, Rembrandta a Caravaggia, jehož nedávno objevený
obraz Zajmutí Krista se stal velkou světovou senzací.
Noc v hotelu v centru Dublinu.
V sobotu 4. července CESTA DO PRAVĚKU - NEWGRANGE
A IRSKÉ KLÁŠTERY MONASTERBOICE A MELLIFONT
NEWGRANGE je zcela unikátní dílo megalitického umění. Tato
monumentální pohřební mohyla z doby pravěku byla vybudovaná
kolem roku 3200 př. n. l. Do centra stavby vede mnohametrový tunel,
který prozáří slunce vždy v době zimního slunovratu. Celý komplex
je na seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě návštěvy samotné
mohyly nás čeká i prohlídka malého muzea o životě v pravěkém Irsku.
Prohlídka fragmentů cisterciáckého opatství MELLIFONT ABBEY,
které bylo založeno již ve 12. století a je dokonalou ukázkou
burgundského francouzského stavitelského umění ve vzdáleném Irsku.
Klášter fungoval až do 16. století, kdy byl zrušen v rámci reforem krále
Jindřicha VIII.
MONASTERBOICE je staroirský klášter s fragmenty architektury
raného středověku. Za zmínku stojí i dokonale zachovalý
monumentální kamenný kříž z 10. století, který je jedinečnou ukázkou
středověkého sochařství. Noc v hotelu v Dublinu.
31
Letecký zájezd
Irsko svatého Patrika
V neděli 5. července SLAVNÉ IRSKÉ KLÁŠTERY
CLONMACNOISE A GLENDALOUGH
CLONMACNOISE je středověký irský klášter v malebném povodí
řeky Shannon. Opatství s kamennou věží, mnišskými kamennými
domky a monumentálními kříži bylo založeno sv. Kieranem v roce 545
a představovalo významné náboženské centrum keltské vzdělanosti,
ale bylo i pohřebištěm králů z Tary a Connaughtu.
GLENDALOUGH je klášter v čarokrásném Údolí dvou jezer.
Jeho hlavní rozvoj spadá do období raného středověku. Jedná se
o výjimečnou památku z dob nástupu křesťanství v Irsku. Nejstarší
budovy jsou spojené s památkou svatého Kevina, který vztahem
k přírodě a zvířatům v mnohém připomínal pozdějšího sv. Františka
z Assisi.
Krátká zastávka u zámku RUSSBOROUGH. Exteriér stavby
je mimořádnou ukázkou palladianské architektury v Irsku ovlivněné
dílem renesančního italského architekta Palladia.
Noc v hotelu v Dublinu.
V pondělí 6. července odlet z Dublinu do Prahy. Předpokládaný přílet
v 18.55 hodin.
Cena zájezdu 25 480 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel
GHMP a Klubu Academia, pro ostatní zájemce 26 560 Kč zahrnuje
letenku (pravidelná linka leteckou společností Swiss s přestupem
v Curychu ) včetně všech letištních a bezpečnostních tax, dopravu
z letiště do hotelu a zpět, 4 x ubytování se snídaní v tříhvězdičkovém
hotelu v centru Dublinu (www.cassidyshotel.com), kompletní zdravotní
a cestovní pojištění, audio guide systém, výklad odborného průvodce
– historika umění, veškeré autobusové výlety v rámci programu
(celododenní autobusový výlet do Clonmacnoise, Glendaloughe
a Russboroughu, celodenní výlet do Newgrange, Meliffont Abbey
a Monasterboice, vstupenky do Clonmacnoise, Glendaloughe,
Newgrange a Trinity College). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí
4 150 Kč, pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290 Kč.
32
Autokarový zájezd
Velké francouzské gotické katedrály
s dr. Petrem Kováčem
3. Část: Remeš, Châlons-en-Champagne, Jouarre, Meaux,
Blandy-les-Tours, Chartres, Le Mans, Angers,
Saint-Loup-de-Naud, Provins
18. až 23. srpna 2015
Zájezd je pořádán cestovní kanceláří Umělecký klub ve spolupráci
s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR a s Klubem
přátel Stavitelů katedrál; průvodcem bude historik umění PhDr. Peter
Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál.
Autobusový zájezd bez nočních přejezdů
Program zájezdu:
Odjezd z Prahy v úterý 18. srpna v 6.00 hodin z autobusového nádraží
u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7., technické zastávky cestou,
v podvečer příjezd do Remeše, ubytování v hotelu v centru města.
Ve středu 19. srpna REMEŠ – kultovní centrum středověké
Champagne; antické památky města; vrcholně gotická katedrála NotreDame z 13. století, která byla korunovačním místem francouzských
králů, jedinečná díla středověkého sochařství (slavný Usmívající se
anděl) a Chagallovy moderní vitráže v interiéru chrámu; Šímovy
vitráže v poutním kostele sv. Jakuba; raně gotická klášterní bazilika sv.
Remigia – místo přechovávání ampule se svatým olejem k pomazání
králů. Od roku 1991 jsou katedrála i bazilika v Remeši zapsány na
seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE – městečko, které se může pochlubit
jedinečnou sbírkou raně gotického sochařství 2. poloviny 12. století
z areálu bývalé kapituly při kostele Notre-Dame-en-Vaux, gotická
katedrála sv. Štěpána a úžasný chrám v pozdně gotickém stylu NotreDame de l‘Épine poblíž Châlons-en-Champagne.
Noc v hotelu v Remeši.
Ve čtvrtek 20. srpna JOUARRE – unikátně zachovalá merovejská
krypta i s náhrobky z raného středověku.
Katedrála v MEAUX – středověká stavba proslulá především díky
působení architekta 13. století Gautiera de Vainfroy, který v roce 1253
podepsal smlouvu s biskupem, děkanem a kapitulou na vybudování
zdejšího chrámu; Gautiera de Vainfroy je jedním z mála známých
francouzských stavitelů vrcholné gotiky.
Hrad BLANDY-LES-TOURS – stavba rekonstruovaná koncem
minulého století dává dokonalou představu o reprezentačním sídle
francouzské aristokracie v době vrcholného středověku; opevnění
s donjonem vzniklo především ve 13. a 14. století. Dnes je místo
dějištěm řady středověkých slavností.
Noc v hotelu v centru Chartres.
V pátek 21. srpna LE MANS – středověká katedrála Saint-Julien
s mohutným gotickým chórem ze 13. století, stavba vybudovaná pod
vlivem katedrály v Bourges, z vnitřního vybavení jsou dochované četné
gotické sklomalby a ukázky gotického sochařství.
ANGERS – středověká katedrála svatého Mořice, ojedinělá památka
33
Autokarový zájezd
Velké francouzské gotické katedrály
s dr. Petrem Kováčem
3. Část: Remeš, Châlons-en-Champagne, Jouarre, Meaux,
Blandy-les-Tours, Chartres, Le Mans, Angers,
Saint-Loup-de-Naud, Provins
zvláštní anjouovské gotiky a hrad – obrovská středověká pevnost
s jedním z nejcennějších děl gotického textilního umění: Apokalypsou
z Angers, téměř sto metrů dlouhou tapisérii, kterou objednal vévoda
Ludvík I. z Anjou. Jedná se o největší monumentální malířský cyklus
Francie 14. století.
Noc v hotelu v centru Chartres.
V sobotu 22. srpna dopoledne CHARTRES – jedna z nejslavnějších
a nejmystičtějších gotických katedrál Francie 12. a 13. století s původní
sochařskou i malířskou výzdobou – výklad symboliky její malířské
a sochařské výzdoby. Tento chrám, zapsaný na Seznam světového
dědictví UNESCO, byl svatostánkem pro šat Panny Marie a patří
k nejstarším poutním mariánským kostelům v Evropě. Monumentální
podobu v něm dostaly všechny nejnovější konstrukční nápady
francouzské gotiky.
Odpoledne SAINT-LOUP-DE-NAUD – kostel s raně gotickým
portálem imitujícím sochařství z Chartres.
PROVINS – středověké město, jedno z významných obchodních
a kulturních center Champagne; opevněná pevnost – donjon (Tour
César), nejslavnější památka tohoto typu ve středověké Francii;
kolegiátní kostel s plastikami napodobujícími sochy ze západního
průčelí katedrály v Chartres. Městečko bylo díky zachování svého
středověkého rázu v roce 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Noc v hotelu v Metz.
V neděli 23. srpna cesta do ČR, příjezd do Prahy kolem 22. hodiny.
Cena 13 900 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu Academia a Klubu přátel GHMP a cena 14 450 Kč
pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování se
snídaní v centru Remeše, 2x ubytování se snídaní v centru Chartres, 1x
ubytování se snídaní v Metz (dvoulůžkový pokoj s koupelnou a WC),
zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu za příplatek 290
Kč, výklad historika umění.
Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 55 eur).
Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 7560 Kč.
34
Autokarový zájezd
Rakouské kláštery VII. – Tyrolsko: Wilten, Innsbruck,
Stams a Schwaz
11. až 13. září 2015
Tyrolsko je dnes jednou ze spolkových zemí Rakouska, historie
Habsburské državy začíná již v roce 1363, následně bylo údělem mladší
větve rodu a těšilo se určité samostatnosti. V monumentálním údolí
Innu se nachází řada památek a hlavní město Innsbruck, kde najdeme
další církevní památky celoevropského významu.
Wilten je jedním z nejstarších klášterů, jeho založení se klade do 12.
století a je zasvěcen sv. Vavřinci. Původně románský klášter byl v 17.
a 18. století barokně upraven. Klášter augustiniánů kanovníků je
místem kde lze vidět jak renovovaný kostel, tak i reprezentační
místnosti kláštera. Se založením je spojena legenda souboje dvou obrů
Haymona a Thyrsa posunující založení kostela až do 9. století.
Nedaleko kláštera je barokní kostel Wiltenská bazilika zasvěcená
Panně Marii, jejíž kult je založen na základě zde chovaného obrazu ze
14. století. Bazilika je dílem Franze de Paula Penze, výmalba je dílem
Mattthause Grundtera z Augsburgu.
Jedinečnou památkou v Innsbrucku je Dvorní kostel, ve kterém
je bronzový náhrobek Maxmiliána I., postavený jeho vnukem
Ferdinandem I. Náhrobek obklopený postavami předků a členů
rodiny císaře a ozdobený reliéfy ze života císaře, je skutečnou učebnicí
dějin doby, kdy byl rod Habsburků spojen s vévody Burgundskými.
V Dvorním kostele je i hrobka arcivévody Ferdinanda II. a jeho ženy
Filipiny Welserové, autorem díla je Alexandr Colin, z jehož ruky
pochází i císařský náhrobek u sv. Víta v Praze.
Dóm sv. Jakuba je dílem Johanna Jakoba Herkomera , autorem
oltářního obrazu P. Marie je Lucas Cranach starší. Fresková
a sochařská výzdoba je dílem mnichovských bratří Cosmy Damiana
a Egida Quirina Asamů. Dóm byl v rámci poválečné obnovy doplněn
sochami, které byly uvažovány v původním návrhu. Jejich autorem
je Hans André a dominantním dílem je jezdecká socha sv. Jakuba.
Významným duchovním centrem Tyrol je klášter Stams, založený
Meinhardtem II. Goricko- Tyrolským v roce 1273. Cisterciácký klášter
chovající vzácnou relikvii sv. Krve, byl v baroku výrazně přestavěn a
dekorován kvalitními malbami v kostele a v sále sv. Benedikta. Kostel
je vymalován malířem J.G. Wolckerem v roce 1743, hlavní oltář je
výraznou prací raného baroka (B. Steidl 1613). V hrobce kostela
je pohřbena druhá manželka Maxmiliána I. Bianca Sforza a rodina
zakladatele kláštera.
Městečko Schwaz je bývalým hornickým městem, jeho gotický
halový kostel je příkladem velkého farního kostela a jeho novogotická
výzdoba včetně velkého oltáře je ukázkou věhlasného tyrolského
řezbářství. Františkánský klášter má pozdně gotický kostel
a zachované části gotického interiéru a jeho křížová chodba
postavená v letech 1509 až 1512 je zdobena výjevy z pasionálu
namalovanými v 16. století.
Program zájezdu:
V pátek 11. září odjezd z autobusového nádraží Praha Roztyly
v 6.00 hodin – stanoviště č. 7, cesta přes Řezno a Mnichov do
35
Autokarový zájezd
Rakouské kláštery VII. – Tyrolsko: Wilten, Innsbruck,
Stams a Schwaz
údolí Innu, návštěva kláštera a baziliky ve Wiltenu, ubytování
ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Innsbrucku.
V sobotu 12. září odjezd z Jenbachu v 9.00 hodin, prohlídka
Innsbrucku – Dvorní kostel, Dóm sv. Jakuba, Zlatá stříška, postavená
Maxmiliánem I. u bývalé rezidence Fridricha IV., zámecká zahrada,
prohlídka města a jeho památek, odjezd do Jenbachu, vyhlídková cesta
s pohledy na Ambrass a Tratzberg. Nocleh v čtyřhvězdičkovém hotelu
v Innsbrucku.
V neděli 13. září odjezd z Jenbachu v 9.00 hodin, cesta do kláštera
Stams, prohlídka kláštera. Přejezd do města Schwaz a zde prohlídka
kostelů a kláštera. Cesta přes Kufstein, s možnou zastávkou podle času
a počasí, pak po dálnici na Mnichov a do Prahy. Předpokládaný příjezd
do Prahy kolem 22.00 hodiny.
Cena 5380 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP
a Klubu Academia a 5560 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu
zahraničním autobusem, 2x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém
hotelu v Innsbrucku (pokoj pro dvě osoby s koupelnou a WC),
zdravotní a cestovní pojištění, audioguide systém a výklad historika.
Za příplatek 290 Kč lze sjednat pojištění storna zájezdu, příplatek za
jednolůžkový pokoj činí 930 Kč. Vstupné nutno uhradit z vlastních
prostředků, výdaje asi 22 eur).
36
Autokarový zájezd
Martin Luther a umění doby reformace
26. až 27. září 2015
Zájezd pořádá cestovní kancelář Umělecký klub ve spolupráci
s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR Petera Kováče
a Klubem přátel Stavitelů katedrál.
Martin Luther (1483 –1546) byl německý teolog, kazatel a reformátor,
zakladatel protestantismu, autor překladu bible do němčiny. Výrazně
ovlivnil duchovní život v Německu i umění reformace, byl mj. přítelem
Lucase Cranacha i Albrechta Dürera. K 500. výročí vzniku reformace
je připravena řada výstav – jedna z největších, pod názvem Luther
a knížata, představí v Torgau dobu a kulturu v Německu v 16. století.
Výstava Luther und die Fürsten má mít rozsah 1500 metrů čtverečních
a připravili ji pracovníci Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Expozice zaplní celý unikátně zachovalý zámek Hartenfels u Torgau,
nejkrásnější stavbu saské renesance – vzorem byly francouzské zámky
na Loiře.
Pozornost zájezdu bude věnována i dalším dvěma městům
Wittenbergu a Halle, spojeným přímo s Lutherem a renesančním
uměním jeho doby.
Program:
V sobotu 26. září odjezd v 7.00 hod. z autobusového nádraží u stanice
metra Praha Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do TORGAU kolem
11. hodiny, společná návštěva výstavy Luther und die Fürsten na
zámku Hartenfels, poté návštěva města Torgau, které patří mezi jedno
z nejhezčích měst v Sasku. Torgau je považováno za „kolébku reformace“
i za její politické centrum. Sám Luther navštívil toto město více než
čtyřicetkrát. V mariánském kostele často kázal a jeho žena Katharina
Luther, rozená von Bora, zde našla místo svého posledního odpočinku.
Vedle jejího náhrobku se nachází známá malba Čtrnáct pomocníků
v nouzi od Lucase Cranacha. Ubytování a noc ve čtyřhvězdičkovém
hotelu u Wittenbergu.
V neděli 27. září po snídani odjezd z hotelu do univerzitního města
WITTENBERGU (dnes Lutherstadt Wittenberg), které se stalo po
příchodu Martina Luthera v roce 1508 a uveřejněním jeho 95 tezí
v roce 1517 kolébkou reformace evangelické teologie. Působily zde další
významné osobnosti spojené s reformací, mj. Philipp Melanchthon
a malíř Lucas Cranach. Na zdejší univerzitě studovali i čeští učenci,
např. Jan Blahoslav, Jiří Třanovský či Ján Jesenský. Od roku 1996 je
město zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Odpoledne město HALLE, historické centrum s řadou památek pozdní
gotiky a renesance, zejména Kostel Panny Marie (Marienkirche),
který nechal přebudovat jako reprezentační sakrální stavbu kardinál
Albrecht von Brandenburg, arcibiskup Mohuče a Magdeburku, jeden
z nejmocnějších mužů v Německu na začátku 16. století. Pozdě
odpoledne odjezd do Prahy, příjezd kolem 22.00 hodin.
37
Autokarový zájezd
Martin Luther a umění doby reformace
Cena 3620 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Stavitelů
katedrál, Klubu přátel Academia a Klubu přátel GHMP, pro ostatní
zájemce 3850 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem,
1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu u Wittenbergu,
pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC (příplatek za jednolůžkový
pokoj činí 580 Kč), výklad historika umění, osobní audioguide systém,
kompletní zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu lze
sjednat za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno
uhradit z vlastních prostředků (cca 22 eur).
38
Autokarový zájezd
Benátky krok za krokem
Umění doby Tiziana, Palladia,
Veroneseho a Tintoretta;
Benátské bienále současného umění 2015
8. až 12. října 2015
Zájezd pořádá cestovní kancelář Umělecký klub ve spolupráci
s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera
Kováče a Klubem přátel stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik
umění Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.
Součástí programu je poznání Benátek jako mimořádného uměleckého
centra od 14. do 18. století. Speciální pozornost bude věnována době
vrcholné renesance, kdy ve městě tvořili Tizian, Palladio, Tintoretto
a Veronese. V programu během několika dnů a jedné podvečerní
procházky budou zahrnuty tyto památky:
Dóžecí palác – Palazzo Ducale, gotická stavba a její sochařská
výzdoba na vnějšku stavby (G. a B. Buonovi); Knihovna sv. Marka
od stavitele a sochaře Sansovina, nejkrásnější renesanční knihovna
v celé Itálii; renesanční Loggetta u zvonice z let 1537-49 s plastikami
antických bohů od Sansovina; chrám sv. Marka, kdysi dóžecí kaple,
od roku 1807 katedrála (bohatá výzdoba z doby středověku: mozaiky
z 11. až 14. století, gotické sochy na letneru, antické plastiky koní,
cenné památky byzantského umění v pokladnici – zejména Pala d‘Oro,
unikátně zachovaný byzantský oltář z 12. a 13. století); S. Giovanni
e Paolo zvaný San Zanipolo, trojlodní gotický kostel zbudovaný pro
dominikány v letech 1246-1430 s mnoha sochařskými náhrobky
(například dóžete A. Vendramina z roku 1478), mistrovskými díly
benátské malby 15. a 18. století (Bellini, Lotto, Vivarini, Piazzetta)
a také renesanční jezdeckou sochou Colleoniho od florentského
renesančního velikána Verrocchia (z let 1479-88); S. Maria Gloriosa
dei Frari, gotický chrám (1250-1443) s pozoruhodnými pracemi
14. až 18. století, mimo jiné od Tiziana, Belliniho, Palmy Vecchia,
Tiepola, Donattella – k nejslavnějším patří Tizianovy obrazy
Nanebevzetí Panny Marie (1516-18) a Madona rodiny Pesaro; S. Maria
Formosa, jeden z prvních renesančních chrámů v Benátkách (architekt
Codussi); S. Maria dei Miracoli, renesanční kostel se zajímavým
obložením barevnými mramory (architekt Pietro Lombardo); gotický
chrám S. Giovanni in Bragora s klenbou v podobě obráceného kýlu
lodi a Pietou krásného stylu (dovezenou možná z gotických Čech);
Scala del Bovolo, unikátní vnější schodiště v areálu paláce Contarini
z roku 1499; Scuola di S. Giovanni Evangelista (mimořádně bohatý
renesanční portál a schodiště od architekta M. Codussiho); Scuola
di S. Rocco – dům bratrstva z 1. poloviny 16. století s přebohatým
průčelím, krásným schodištěm a sály, v nichž je 56 biblických obrazů
od Tintoretta, Giorgiona a Tiziana, mezi nimi Tintorettovo mistrovské
Ukřižování Krista z roku 1565 – nejvýznamnější památka benátské
vrcholné renesance 16. století; S. Salvatore, renesanční chrám
dokončený roku 1534 s díly od Sansovina, Tiziana (Zvěstování Panně
Marii – mistrovská malba pozdního Tiziana) a Carpaccia; Fondaco dei
Tedeschi, renesanční skladiště a byty německých kupců; most Ponte
Rialto založený roku 1588 (soutěže na něj se účastnil i Michelangelo);
renesanční chrám S. Zaccaria s neopakovatelnou interiérovou
39
Autokarový zájezd
Benátky krok za krokem
Umění doby Tiziana, Palladia,
Veroneseho a Tintoretta;
Benátské bienále současného umění 2015
výzdobou a s obrazem Svaté konverzace od malíře Giovanniho
Belliniho – nádherný artefakt benátské renesance; S. Maria Pieta,
barokní kostel patřící k bývalému sirotčinci, kde jako skladatel působil
Antonio Vivaldi (výzdoba s hudebními motivy od Tiepola). Chrám
San Sebastiano – galerie malířských děl Paola Veroneseho. Kostely
San Francesco della Vigna, San Giorgio Maggiore a Il Redentore –
nejslavnější církevní stavby Palladia, jednoho z nejvlivnějších tvůrců
v dějinách evropské architektury.
Důkladná komentovaná prohlídka bude věnována Gallerii
dell‘Accademia, která poskytuje ucelený přehled vývoje benátské
malby od 14. do 18. století (mistrovská díla Giorgiona, Carpaccia,
bratří Belliniů, Tiziana, Tintoretta, Veronese, Tiepola, Guardiho
a Canaletta).
Jeden den bude vyhrazen pro individuální prohlídku Benátského
bienále, což je výtvarná přehlídka založená v roce 1895 jako pravidelná
bilance aktuálního stavu výtvarného umění. Koná se každé dva roky
a její specifikou jsou národní expozice v pavilonech v zahradách
Giardini di Castello, kde se každý ze zúčastněných států může
prezentovat kolekcí podle vlastního výběru, bez omezení mezinárodní
porotou. K expozici je vždy připravena řada dalších doprovodných
výstav současného umění po celém městě.
Pro pobyt přímo v Benátkách byl vybrán tříhvězdičkový hotel na
ostrově Lido (čtvrt hodiny chůze od Benátského kasina, kde se
pravidelně koná filmový festival). Hotel je několik metrů od pískových
pláží a individuálně se lze kdykoliv ve dne i v noci vaporettem dostat do
srdce Benátek na náměstí sv. Marka (cesta touto benátskou „tramvají“
trvá z přístaviště 15 minut).
Program zájezdu:
V úterý 8. října odjezd z Prahy v 6.00 hod. z autobusového nádraží
u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7, cesta přes Linec, Salzburk
a Tauerské Alpy s výhledy na horskou krajinu a ubytování na Lido di
Venezia.
Od středy 9. října do soboty 11. října dle počasí program, který je
popsán výše.
V neděli 12 října v 10.00 hodin odjezd z ostrova Lido di Venezia na
pevninu a cesta do ČR.
Cena pro členy Uměleckého klubu a Klubu přátel GHMP činí 11 200
Kč za osobu, pro ostatní zájemce 11 800 Kč. Cena zahrnuje dopravu
autobusem, 4x ubytování se snídaní ve tříhvězdičkovém hotelu se
snídaní na Lido di Venezia (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím),
kompletní zdravotní a cestovní pojištění (pojištění storna zájezdu lze
40
Autokarový zájezd
Benátky krok za krokem
Umění doby Tiziana, Palladia,
Veroneseho a Tintoretta;
Benátské bienále současného umění 2015
sjednat za příplatek 290 Kč), výklad historika umění a osobní audio
guide systém. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi
50 euro). Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 5 460 Kč.
Cena nezahrnuje jízdenky na městskou a lodní dopravu v Benátkách
a osobní městský poplatek – ten hradí každý samostatně na konci
ubytování v recepci hotelu (3 euro/osoba/noc).
41
Podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST
NA ZÁJEZDECH CK Umělecký klub s.r.o.
Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky pro účast na zájezdech (dále jen „VOP“ nebo
„Všeobecné podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby
cestovního ruchu cestovní kanceláře CK Umělecký klub s.r.o., Praha 4 - Krč,
Hudečkova 2036/1a, PSČ 140 00, IČ: 41329007, zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 175617 (dále jen „CK“).
Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné
smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK a jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.
Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Za zákazníka
se považuje rovněž osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena ve
smyslu § 1767 a § 1768 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění
(„NOZ“). Uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí
osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě,
která smlouvu o zájezdu uzavřela.
Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká a smlouva o zájezdu je uzavřena na
základě závazné přihlášky zákazníka a jejího potvrzení ze strany CK.
Závazná přihláška musí být doručena CK, a to:
a) osobně (možné pouze po předchozím dohodnutí termínu)
b) poštou na adresu CK
c) elektronicky z webového rozhraní www.umelecky-klub.cz
Přihláškou vyslovuje zákazník souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami
a stvrzuje, že se seznámil s popisem a obsahem zájezdu dle katalogu a/nebo
nabídkou zveřejněnou na internetových stránkách CK http://www.umeleckyklub.cz.
Příjem přihlášky písemně potvrdíme! Současně s potvrzením o zájezdu zašleme
i pokyny k úhradě zájezdu, včetně pokynů k okamžitému zaplacení zálohy.
Pokud je zájezd už obsazen, zařazujeme zájemce mezi náhradníky a klienta
o tom neprodleně informujeme.
Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem a/nebo nabídkou zveřejněnou
na internetových stránkách CK
http://www.umelecky-klub.cz, případně
dodatečnými podmínkami a těmito Všeobecnými podmínkami.
Cena zájezdu
Cena zájezdu obvykle zahrnuje dopravu, ubytování, výklad odborného průvodce
a v případě vícedenních zájezdů i cestovní pojištění, zdravotní pojištění. Nutným
předpokladem pojištění je řádné a čitelné vyplnění závazné přihlášky.
Pozor! V případě jednodenních zájezdů je cestující povinen sám uzavřít pojištění,
především pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby,
než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny
zájezdu.
Platební podmínky
Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení ceny zájezdu
v celé sjednané výši.
Celá cena zájezdu musí být zaplacena před zahájením zájezdu v souladu s pokyny
CK zaslanými zákazníkovi. V případě, že nebude cena nebo některá její část
zaplacena řádně a včas, smlouva o zájezdu se automaticky ruší a CK má nárok na
smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zájezdu.
Zvýšení ceny zájezdu
CK má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě
o zájezdu v případě, že do 21. dne včetně před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot takto:
i) letecké zájezdy: cena zájezdu se zvyšuje o zvýšení o ceny letenky oproti
ceně ke dni uzavření smlouvy o zájezdu
ii) autokarové zájezdy: ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 34,33
Kč/litr (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad
36,- Kč/litr je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu
(včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každou
započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 36,- Kč/litr bude
klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých započatých 100
km ujetých v průběhu zájezdu.
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu takto:
42
Podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST
NA ZÁJEZDECH CK Umělecký klub s.r.o.
CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající
navýšení těchto plateb na osobu.
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu
v průměru o více než 10% takto:
CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši
změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla
stanovena cena služeb, je den uzavření smlouvy o zájezdu, není-li uvedeno
v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů jinak.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději
21 dní včetně před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě
o zájezdu, pokud není uvedena doporučeným dopisem zaslaným na adresu
bydliště uvedeného ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od
oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení
tohoto závazku má CK právo od smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 NOZ), tím
není dotčeno právo CK na náhradu škody.
CK je dále oprávněna zvýšit cenu zájezdu za podmínek stanovených §2531 NOZ.
Pojištění na vícedenní zájezdy
CK je řádně pojištěna pro případ úpadku cestovní kanceláře podle § 8 odst. 2,
zákona 159/1999 Sb. O kompletním cestovním a nemocenském pojištění na
vícedenní zájezdy, které je zahrnuto v ceně, zákazníky informujeme zvláštním
dopisem, který dostanou společně s potvrzením zájezdu!
Stornovací podmínky a poplatky
Smluvní vztah je zrušen a účast na zájezdu stornována ke dni, kdy zákazník
zašle písemné storno zájezdu na adresu CK, a to formou doporučeného dopisu
(datum uvedené na poštovním razítku). Při zrušení přihlášky do 25 dnů včetně
před odjezdem zájezdu činí stornopoplatek 15 % z ceny zájezdu, poté činí
stornopoplatek 100 % ceny zájezdu.
U vícedenních zájezdů je možné na žádost zákazníka a za poplatek 290 Kč sjednat
pojištění storna, které CK uzavře 25 dní před odjezdem a které se vztahuje na
tyto pojistné události: 1. vážné akutní onemocnění nebo vážný akutní úraz, kde
je nutná hospitalizace pojištěné osoby (nemoc nutno doložit originálem nebo
kopií dokladu o neschopnosti, kterou vystavuje lékař, tzv. neschopenkou), 2. smrt
manžela, resp. manželky, dětí, rodičů, pojištěné osoby, 3. znásilnění pojištěné
osoby, 4. zdravotní komplikace v důsledku těhotenství pojištěné osoby, nejpozději
dva měsíce před očekávaným datem porodu a pokud je nutná hospitalizace, 4.
krádež nebo vloupání do místa stálého bydliště anebo do podniku, který je ve
vlastnictví pojištěné osoby, a to krátce před počátkem cesty.
Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK nárok na plnou
úhradu ceny zájezdu.
Doprava a ubytování
a) autokarové zájezdy
Autokar je přistaven vždy 15 minut před odjezdem. Odjezd autokaru je
z autobusového nádraží (stanoviště č. 7) u stanice metra Roztyly, která se
nachází na trase C pražského metra. Je to asi 15 minut jízdy metrem od
stanice Muzeum (směr na Jižní Město). Pokud jedete autem, odbočíte
z magistrály na Brno směrem na Horní Roztyly. V autokaru není dovoleno
kouřit. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem jako je počasí, čekání
na hraničních přechodech, popřípadě technické problémy může dojít
k prodloužení plánované doby přepravy a ve zcela mimořádných případech
i ke změně původní trasy. V případě nutných změn prosíme o Vaše
pochopení. Sedadla v autokaru jsou obsazována CK, předběžnou rezervaci
konkrétních míst CK neprovádí.
b) letecké zájezdy
Zákazník je povinen dostavit se 2 hodiny před odletem k odbavení na
přepážce v odletové hale Letiště Václava Havla, která bude určena CK.
Teprve po odbavení na přepážce CK následuje odbavení zákazníka k letu
na určené přepážce letecké společnosti. Sedadla v letadle jsou obsazována
leteckou společností, rezervace konkrétních sedadel není možná, není-li
u popisu zájezdu uvedeno jinak.
c) ubytování a stravování
Z nabídky ubytování vybíráme hotely dvou a tříhvězdičkové.
I v komfortnějších hotelech jsou pokoje většinou jednoduše vybaveny,
velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Přidělení
a rozdělení pokojů probíhá ze strany hotelu a naše CK na něj nemá vliv.
43
Podmínky
V ceně zájezdu je zahrnuto ubytování se snídaní (pokud není v programu
zájezdu uvedeno jinak) v 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v hotelu
uvedené kategorie (zařazení hotelu do příslušné kategorie je vždy dle
zvyklostí dané země; CK upozorňuje na možné rozdíly v kvalitě stejných
kategorií mezi jednotlivými evropskými a mimoevropskými zeměmi).
Klienti, kteří cestují sami, jsou pro ubytování automaticky doplňováni
do dvojic. Poslední samostatně přihlášený klient má možnost uhradit
příplatek za jednolůžkový pokoj nebo zájezd zrušit (bez stornopoplatků).
CK jej o této skutečnosti informuje nejpozději 3 týdny před konáním
zájezdu (v odůvodněných případech i kratší době); v případě souhlasu
s jednolůžkovým pokojem musí být příplatek uhrazen před zahájením cesty.
Možnost ubytování v jednolůžkovém nebo třílůžkovém pokoji je nutné
projednat při podání přihlášky (počet jednolůžkových pokojů může být ze
strany hotelu omezen).
V odůvodněném případě může cestovní kancelář změnit místo ubytování.
Pokud tato změna neovlivní stanovený program zájezdu a ubytování je ve
stejné kvalitě, není změna důvodem pro zrušení přihlášky ze strany klienta.
O případných změnách je CK povinna klienty informovat nejpozději 14
dnů před zahájením zájezdu (v kratší době - bezprostředně po obdržení
informace o změně).
Jsou-li v nabídce zájezdu večeře, jsou obvykle podávány v jednotném čase.
Umělecký klub a slevy
Umělecký klub není žádnou oficiální organizací. Automaticky do něj zařazujeme
zákazníky, kteří se už zúčastnili více než tří našich zájezdů. Členy Uměleckého
klubu přednostně informujeme o našich akcích, při programové skladbě se
snažíme vyjít vstříc jejich přáním a poskytujeme jim na každý zájezd cenovou
slevu.
Změny podmínek zájezdu
Ve výjimečných případech může CK upravit program i dobu konání zájezdu,
jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy
a termínu letu, mezipřistání, eventuelně progra¬mu během zájezdu (z důvodu tzv.
vyšší moci) apod. Pokud je termín zájezdu změněn proti původně stanovenému
termínu (dříve či později) o více než 48 hodin, má zákazník právo na odstoupení
bez stornopoplatků. Změna odletu nebo odjezdu, příletu nebo příjezdu do 48
hodin není důvodem ke zrušení zájezdu ze strany zákazníka. Program zájezdu
vychází vždy z posledních nám dostupných informací o otevírací době výstav,
muzeí, galerií, kostelů a uměleckohistorických objektů. Neručíme za jejich
případné změny. Nemůže–li být program zájezdu dodržen následkem místních
stávek, povstání, teroristických útoků, nepříznivých povětrnostních podmínek,
přírodních katastrof, dopravních kolapsů, čekání na státních hranicích a jiných
nepředvídatelných událostí, nemá CK ve vztahu k zákazníkovi povinnost vracet
poměrnou část ceny zájezdu. Stanovený program není možno upravovat podle
individuálních požadavků účastníka. Účastník zájezdu je povinen respektovat
pokyny průvodce, dodržovat termíny společných srazů skupiny a odjezdů
dopravního prostředku. Pokud svým jednáním účastník ohrozí program
a průběh zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší právní předpisy ČR
nebo navštíveného státu, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí
jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. Zákazník musí mít u sebe během
zájezdu platný cestovní doklad, případně splnit další povinnosti při cestách
do států, pro které jsou příslušné povinnosti právně stanoveny.
Zrušení zájezdu
CK je oprávněna zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy o zájezdu, jestliže nebylo
dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. CK je
oprávněna v takovém případě zrušit zájezd, nejpozději však 9 dní před zahájením
zájezdu a v téže lhůtě je CK povinna o zrušení zájezdu informovat zákazníka.
CK si dále vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby a odstoupit od
smlouvy o zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. Dojde-li ke
zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy dle tohoto článku, není CK odpovědna
za takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv jiné pokuty.
44
S E ZO N A 2 0 1 4/2 0 1 5 • Z A N Á S !
Miloš Orson Štědroň
VElVEt HAVEl
Režie: Jan Frič
Albert Camus
ciZiNEc
Režie: Jan Mikulášek
w w w. N A Z A b r A d l i . c Z
Hudečkova 2036/1a,
140 00 Praha 4
Umělecký klub
Ars Auro Prior
Download

smlouva o zájezdu - CK Umělecký klub