A.C. TEPO KLADNO
ROČENKA 2010
Váţení sportovní přátelé,
dovolte, abych Vám předloţil stručné hodnocení atletického roku 2010. Hodnocení atletického klubu
A.C. TEPO Kladno je stejně jako v předchozích letech velice pozitivní ať jiţ v soutěţích jednotlivců či
druţstev. Opět jsme se zařadili mezi nejlepší atletické kluby v České republice. To, ţe můţeme hodnotit
uplynulý atletický rok jako velice dobrý, je zásluhou všech, kteří se podíleli na činnosti ať jiţ jako
závodníci, trenéři, rozhodčí, funkcionáři a v neposlední řadě i jako naši partneři či sponzoři.
V soutěţích jednotlivců jsme slavili úspěchy nejen na domácí scéně, ale i v mezinárodních soutěţích.
Tou nejvýznamnější částí byla účast na Mistrovství Evropy hned našich dvou závodníků. Eliška
Klučinová a Libor Malina si díky splněným limitům zajistili účast na tomto šampionátu. Elišce se dařilo
skvěle, a po vyrovnání českého rekordu v sedmiboji při TNT-Fortuna mítinku, předvedla opět vynikající
výkon a obsadila 7. místo. Libor Malina se jiţ před ME potýkal se zraněním a do finále soutěţe diskařů
bohuţel nepostoupil. Libor ještě před ME reprezentoval ČR při Mistrovství Evropy druţstev. Eliška
reprezentovala ČR při superlize druţstev ve vícebojích. V kategorii dospělých se stal mistrem ČR Libor
Malina, Eliška Klučinová se stala mistryní ČR v kategorii do 22 let. V mládeţnických kategoriích se
stali mistry ČR Marek Bakalár, Milan Klos, Lukáš Posekaný a Jana Janoušová. Při mistrovstvích České
republiky všech kategorií jsme získali celkem 37 medailí z čehoţ je 12 zlatých, 12 stříbrných a 13
bronzových. V mezistátních utkáních nás reprezentovali Eliška Klučinová, Jan Flídr, Lukáš Posekaný,
Jan Tauber, Kristýna Šrobová, Marek Bakalár, Jana Janoušová, Jonáš Tuček, Jan Ring a David
Zahradník.
V uplynulém roce jsme byli úspěšnější i v soutěţi druţstev. Muţi po roční pauze vybojovali postup zpět
do extraligy. Ţeny ve finále mistrovství České republiky druţstev obsadily pěkné šesté místo.
Potěšitelné a příslibem do budoucnosti je vítězství starších ţáků při mistrovství České republiky
v Kladně. Radost určitě máme i z výsledků těch nejmladších kategorií. Finále krajského přeboru vyhrálo
druţstvo mladších ţákyň. Věřím, ţe se o budoucnost kladenské atletiky nemusíme obávat, a ţe i nadále
bude dobře reprezentovat naše město a Středočeský kraj.
Na závěr tohoto krátkého hodnocení výsledků našeho klubu v roce 2010 bych Vám všem závodníkům a
závodnicím, trenérům, rozhodčím, funkcionářům, vedení města Kladna, společnosti TEPO s.r.o.,
společnosti SAMK s.r.o., vedení Sportovního gymnázia a základní škole Moskevská a samozřejmě i
Vám všem, kteří jste se podíleli na našich výsledcích, chtěl poděkovat za podporu a spolupráci
v letošním roce.
Jiří Klesnil
Předseda klubu
Členové výboru klubu A.C. TEPO Kladno:
Předseda: Jiří Klesnil
Místopředseda: Mgr. Vít Rus
Místopředseda: Martin Nešvera
Členové výboru: Ing.Martin Kamenský, Mgr. Hana Větrovcová, Marek Voňavka
Ekonomka: Jitka Knotková
Sekretářky: Mgr. Jaroslava Kuţelová, Sylvie Slavíková
Vedoucí druţstev 2010
Muţi „A“
Jiří Klesnil
Muţi „B“
Ing.Jaroslav Špička
Ţeny „A“
Michal Pufr, Metod Fikes
Ţeny „B“
Martin Nešvera, Jitka Pellichová
Junioři
Tomáš Puţman
Juniorky
Mgr. Jan Šátek
Dorostenci
Mgr. Vít Rus
Dorostenky
Sylvie Slavíková
Starší ţáci
Mgr. Alena Větrovcová
Starší ţákyně
Mgr. Hana Větrovcová
Mladší ţáci
Mladší ţákyně
Mgr. Alena Větrovcová, Mgr. Petra Mejtská
Mgr. Hana Větrovcová, Romana Bennett
TRENÉŘI
Sportovní gymnázium Kladno:
Mgr. Jiří Hakl (2.tř.) - Mgr. Jiří Kaňka (1.tř.) - Mgr. Markéta Košťálová (1.tř.) - Mgr. Vít Rus (1.tř.)
Mgr. Kateřina Rusová (1.tř.) - Mgr. Jan Šátek (1.tř.) - Marek Voňavka (2.tř.) - Ing. Eva Voňavková (1.tř)
ZŠ Moskevská:
Romana Bennett (2.tř.) –Gabriela Dvořáková (1.tř.) –Mgr. Petra Mejtská (1.tř.) – Sylvie Slavíková (3.tř.)
Anna Špalková - Mgr. Hana Větrovcová (1.tř.) – Mgr. Alena Větrovcová (1.tř.)
Oddíl:
Mgr. Věra Hrušová (1.tř.) – Ing. Martin Kamenský – Martin Nešvera (3.tř.) – František Procházka (2.tř.)
Michal Pufr – Josef Vávra (2.tř.)
Přípravky:
Šárka Součková (3.tř.) – Lukáš Rác – Daniela Vlasáková (4.tř.) – Hana Vondráčková
Lucie Hrubanová (4.tř.) – Štěpánka Kříţková – Petra Badinová – Radka Procházková (3.tř.)
Miluše Hráchová (3.tř) – Lenka Samková (3.tř.) – Lída Haipetrová – Vít Puţman (4.tř.)
Mgr. Větrovcová Hana (1.tř.) – Mgr. Větrovcová Alena (1.tř.)
REPREZENTAČNÍ STARTY 2010
16.
jméno
Klučinová Eliška
datum
30.1.
7.
6.
1.
6.
Klučinová Eliška
Klučinová Eliška
Klučinová Eliška
Klučinová Eliška
16.kv.A
6.
4.
3.
3.
5.
4.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
5.
Malina Libor
Malina Libor
Flídr Jan
Šrobová Kristýna
Posekaný Lukáš
Tauber Jan
Klos Milan
Bakalár Marek
Bakalár Marek
Janoušová Jana
Janoušová Jana
Zahradník David
Ring Jan
Tuček Jonáš
umístění
název akce
MU hala víceboje – ţeny (NED)
disciplína
pětiboj
výkon
3367 b.
27.7.
26.6.
11.9.
11.9.
ME ţeny – Barcelona (ESP)
EP ve vícebojích – Tallin (EST)
MU do 22let – Celje (SLO) CZE-SLO-HUN
MU do 22let – Celje (SLO) CZE-SLO-HUN
sedmiboj
sedmiboj
výška
oštěp
6187 b.
5920 b.
175cm
46,55m
27.7.
19.6.
11.9.
7.7.
7.7.
7.7.
12.6.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
ME muţi – Barcelona (ESP)
ME druţstev (1.liga) – Budapešť (HUN)
MU do 22let – Celje (SLO) CZE-SLO-HUN
disk
disk
1500m
400m př.
tyč
kladivo
dálka
60m
150m
60m
150m
kladivo
oštěp
300m
53,64m
58,81m
3:59,34
62,51
450cm
51,92m
669cm
7,10
16,61
7,93
19,10
45,30m
49,25m
38,14
MU do 19let – Veszprém (HUN) CZE-SLO-HUN-CRO
MU do 19let – Veszprém (HUN) CZE-SLO-HUN-CRO
MU do 19let – Veszprém (HUN) CZE-SLO-HUN-CRO
MU do 17let – Brno CZE-SVK-HUN
MU do 15let – Hodonín CZE-SVK
MU do 15let – Hodonín CZE-SVK
MU do 15let – Hodonín CZE-SVK
MU do 15let – Hodonín CZE-SVK
MU do 15let – Hodonín CZE-SVK
MU do 15let – Hodonín CZE-SVK
MU do 15let – Hodonín CZE-SVK
Eliška Klučinová – 7.místo na ME v Barceloně (sedmiboj)
MU do 19let Veszprém (HUN) zleva: L.Posekaný (tyč), K.Šrobová (400m př.), J.Tauber (hod kladivem)
MU ţáků a ţákyň zleva nahoře: M.Bakalár (60, 150m), Jana Janoušová (60, 150m), Jonáš Tuček (300m)
zleva dole: J.Ring (oštěp) D.Zahradník (hod kladivem)
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVCŮ NA MČR 2010 (halová sezóna)
místo
jméno
název akce
datum
kategorie
disciplína
výkon
ţeny
pětiboj
4227 b.
2.
Klučinová Eliška
12.-14.2.
Halové MČR ve vícebojích -Praha
6.
Posekaný Lukáš
12.-14.2.
Halové MČR ve vícebojích -Praha
junioři
sedmiboj
4530 b.
7.
Suchelová Nikola
12.-14.2.
Halové MČR ve vícebojích -Praha
juniorky
pětiboj
2948 b.
1.
Klos Milan
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
dorostenci
trojskok
14,03m
2.
Posekaný Lukáš
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
junioři
tyč
452cm
2.
Šrobová Kristýna
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
juniorky
400m
58,22
3.
Hofmannová Adéla
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
juniorky
800m
2:14,27
3.
Hofmannová Adéla
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
juniorky
1500m
4:40,27
3.
Šrobová, Hofmannová,
Hamerníková, Zaplatílková
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
juniorky
4x200m
1:49,91
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
dorostenci
4x200m
1:35,98
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
dorostenky
400m
59,86
4.
Krejsa,Palivec,
Myškovský, Klos
Zaplatílková Lucie
4.
Klos Milan
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
dorostenci
dálka
660cm
4.
Minařík Tomáš
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
junioři
koule
15,53m
6.
Frolík Petr
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
junioři
60m př.
8,44
7.
Nestrašilová Pavla
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
dorostenky
dálka
538cm
7.
Tauber Jan
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
junioři
koule
14,59m
7.
Suchelová Nikola
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
juniorky
60m př.
9,69
8.
Kotrba Lukáš
20.-21.2.
Halové MČR dorost,junioři - Praha
junioři
koule
14,00m
2.
Klučinová Eliška
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
ţeny
dálka
599cm
2.
Sedlák Pavel
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
muţi
60m př.
8,00
4.
Radostová Nicola
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
ţeny
dálka
593cm
5.
Klučinová Eliška
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
ţeny
60m př.
8,86
5.
Pavlíček Miroslav
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
muţi
koule
16,26m
6.
Klučinová Eliška
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
ţeny
výška
176cm
6.
Flídr Jan
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
muţi
1500m
4:00,23
6.
Gregorová Kamila
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
ţeny
3000m
10:02,61
7.
Líbalová Kateřina
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
ţeny
dálka
580cm
8.
Posekaný Lukáš
27.-28.2.
Halové MČR muţi,ţeny - Praha
muţi
tyč
445cm
1.
Bakalár Marek
6.-7.3.
Halové MČR ţáci - Jablonec
starší ţáci
60m
7,08
1.
Bakalár Marek
6.-7.3.
Halové MČR ţáci - Jablonec
starší ţáci
150m
17,38
1.
Bezák, Tuček, Bakalár
6.-7.3.
Halové MČR ţáci - Jablonec
starší ţáci
3x300m
1:58,24
7.
Bezák Jan
6.-7.3.
Halové MČR ţáci - Jablonec
starší ţáci
150m
18,98
7.
Dobrovodská Natálie
6.-7.3.
Halové MČR ţáci - Jablonec
starší ţákyně
800m
2:39,66
3.
HALA
Muţi
Ţeny
Junioři
Juniorky
Dorostenci
Dorostenky
Starší ţáci
Starší ţákyně
1.
2.
1
2
1
1
1
3.
3
1
4.
5.
6.
7.
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
4
5
4
4
3
5
8.
CELKEM
1
4
7
5
8
3
2
4
1
3
1
1
1
1
7
2
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVCŮ NA MČR 2010 (dráha)
místo
Jméno
datum
název akce
kategorie
disciplína
výkon
2.
Gregorová Kamila
20.3.
MČR přespolní běh - Temelín
ţeny
Přesp.běh
22:59
3.
Hofmannová Adéla
20.3.
MČR přespolní běh - Temelín
juniorky
Přesp.běh
13:51
7.
Dobrovodská Natálie
20.3.
MČR přespolní běh - Temelín
ţákyně
Přesp.běh
7:02
4.
Dvořáková Kateřina
28.-30.5.
ml.ţákyně
pětiboj
2531 b.
8.
Vondrová Iva
28.-30.5.
MČR ve vícebojích –
St. Boleslav
MČR ve vícebojích –
St. Boleslav
juniorky
sedmiboj
3165 b.
1.
Posekaný Lukáš
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
tyč
485cm
2.
Šrobová Kristýna
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
400m př.
63,14
2.
Tauber Jan
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
kladivo
58,08m
3.
Klos Milan
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenci
dálka
690cm
3.
Turanský Karel
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenci
kladivo
58,96m
3.
Purkytová Ivana
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
kladivo
42,32m
4.
Nestrašilová Pavla
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenky
dálka
567cm
4.
Tauber Jan
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
disk
46,30m
4.
Nekuţa Miloš
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
10 000m
35:41,37
4.
Auředníková Eva
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenky
kladivo
48,99m
4.
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
kladivo
53,59m
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
4x400m
3:58,31
5.
Keller Jakub
Suchelová,Hamerníková,
Zaplatílková, Šrobová
Zaplatílková Lucie
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenky
400m
58,62
5.
Hamerníková Simona
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
400m
58,94
5.
Hamerníková Simona
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
800m
2:18,20
5.
Frolík Petr
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
110m př.
14,86
5.
Machová Nikola
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
dálka
553cm
5.
Machová Nikola
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
trojskok
11,65m
5.
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
kladivo
52,10m
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
4x100m
50,40
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
4x100m
44,41
6.
Minařík Tomáš
Nestrašilová, Machová,
Sklenářová, Šrobová
Frolík,Vokoun,
Posekaný,Nohava
Tauber Jan
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
koule
14,68m
7.
Myškovský Matyáš
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenci
100m
11,29
7.
Krejsa Josef
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenci
400m
51,19
7.
Prouzová Kateřina
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenky
800m
2:25,95
7.
Suchelová Nikola
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
juniorky
100m př.
15,35
7.
Procházková Zuzana
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
dorostenky
kladivo
44,46m
8.
Minařík Tomáš
25.-27.6.
MČR dorost, junioři - Tábor
junioři
koule
14,12m
1.
Malina Libor
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
muţi
disk
60,11m
2.
Líbalová Kateřina
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
ţeny
dálka
606cm
3.
Mihál Jan
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
muţi
oštěp
69,31m
3.
Klučinová Eliška
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
ţeny
dálka
604cm
4.
Pavlíček Miroslav
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
muţi
kladivo
63,87m
4.
Flídr Jan
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
muţi
1500m
3:53,76
4.
Klučinová Eliška
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
ţeny
výška
175cm
5.
Klučinová Eliška
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
ţeny
100m př.
14,54
6.
Sedlák Pavel
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
muţi
110m př.
14,93
6.
Klučinová Eliška
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
ţeny
oštěp
41,07m
7.
Šrobová Kristýna
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
ţeny
400m př.
64,24
8.
Posekaný Lukáš
17.-18.7.
MČR muţů a ţen - Třinec
muţi
tyč
465cm
4.
5.
5.
1.
Klučinová Eliška
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
ţeny
výška
181cm
2.
Flídr Jan
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
muţi
1500m
4:00,64
3.
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
ţeny
oštěp
45,60m
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
ţeny
4x100
49,82
4.
Klučinová Eliška
Šrobová,Machová,
Suchelová, Klučinová
Klučinová Eliška
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
ţeny
koule
13,73m
4.
Posekaný Lukáš
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
muţi
tyč
455cm
5.
Machová Nikola
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
ţeny
dálka
546cm
5.
Voňavka Tomáš
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
muţi
disk
49,85m
6.
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
muţi
dálka
685cm
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
muţi
4x100m
43,88
7.
Nešvera Tomáš
Nešvera, Frolík,
Posekaný, Nohava
Klučinová Eliška
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
ţeny
100m př.
15,04
8.
Kamenský Vojtěch
28.-29.8.
MČR do 22let - Břeclav
muţi
800m
1:57,24
1.
Bakalár Marek
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţáci
60m
6,94
1.
Bakalár Marek
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţáci
150m
16,77
1.
Janoušová Jana
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţákyně
150m
18,81
1.
Tuček, Řezníček, Bakalár
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţáci
3x300m
1:52,50
2.
Janoušová Jana
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţákyně
60m
7,94
2.
11.-12.9.
st.ţáci
kladivo
46,82m
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţáci
4x60m
27,95
4.
Zahradník David
Tuček, Jánský,
Řezníček, Bakalár
Ring Jan
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţáci
oštěp
46,66m
4.
Tuček Jonáš
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţáci
300m
38,14
5.
Blovská Lenka
Dvořáková, Jílková,
Janoušová
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţákyně
kladivo
36,70m
11.-12.9.
MČR ţáků a ţákyň – Praha (Slavia)
st.ţákyně
3x300m
2:13,07
3.
6.
3.
6.
DRÁHA
Muţi
1.
2.
1
Muţi „22“let
1
Ţeny
3
Ţeny „22“let
1
Junioři
1
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
CELKEM
1
1
1
7
1
6
1
9
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
5
1
1
Juniorky
3.
2
1
1
1
2
Dorostenci
2
Dorostenky
Starší ţáci
2
1
Starší ţákyně
1
1
6
8
1
9
1
1
6
1
10
1
11
2
4
2
5
2
6
1
1
1
1
14
13
6
9
6
5
4.ročník vícebojařského TNT-Fortuna meetingu se uskutečnil na kladenském Sletišti
Atleti ze Sportovního gymnázia Kladno obhájili vítězství v Poháru Sportovních gymnázií
MUŢI „A“
Druţstvo muţů „A“ startovalo po dlouhých letech v 1. lize. Dvacetileté působení v extralize narušila
neúčast slovenských závodníků při třetím kole extraligy v roce 2009. Do soutěţe jsme nastoupili s 28 závodníky
na soupisce, z čehoţ 24 bylo kladenských. Tři závodníky jsme měli ze Slovenska a Ivana Formánka na hostování
z Počerad. Z toho je patrné, ţe základ tvořili kladenští závodníci. Od počátku soutěţe jsme nenechali nikoho na
pochybách, ţe to myslíme s postupem do extraligy váţně, byť nový systém extraligy je pro soutěţ druţstev
naprosto nepřehledný a netýmový. Ve všech čtyřech kolech jsme zvítězili naprosto přesvědčivě a rozdílem třídy
před ostatními druţstvy. Drtivá většina závodníků předvedla výborné výkony a nasazení, které vyvrcholilo při
baráţi v Olomouci. I tady jsme soupeře doslova „smetli“ a zvítězili rozdílem 61,5 bodů. Mohl bych jmenovat
téměř všechny závodníky, neboť vítězství druţstva a postup do extraligy je dílem všech, kteří startovali.
Z tabulky bodování vyplývá jak se kteří závodníci podíleli na výsledku druţstva. Zastavím se proto jen u
několika okamţiků v průběhu soutěţe. Nejmladším a nováčkem v druţstvu byl patnáctiletý Marek Bakalár, který
byl jedničkou ve sprintech. V dlouhých bězích byl jedničkou Pepa Poduška, kterému je 48 let. I to hovoří o
sloţení druţstva, které se skládalo z různých věkových kategorií, ale duch druţstva byl jednotný. Sice ne bodově,
ale výkonnostně jedničkou byl ve vrzích Libor Malina. Jeho výkon v disku 62.18 je určitě nejlepším výkonem ze
všech disciplín. Libor jako jediný dokázal vyhrát ve všech kolech i v baráţi, ačkoliv nenastupoval vţdy zcela
zdráv. Krásný pohled byl na kladenské půlkaře při čtvrtém kole na Slavii kdy doběhli na prvních čtyřech místech
a udělali 35 bodů, coţ je nejvíce v jedné disciplíně v kole. Výborným záţitkem, ke kterému se musím vrátit byla
baráţ, kam jsme nepřijeli jako hlavní favorit, ale kluci zaváleli a připravili soupeřům drtivou poráţku. Naše jasné
vítězství bylo určitě překvapením pro druţstvo Vítkovic, ale hlavně pro plzeňské závodníky a funkcionáře, kteří
přijeli do Olomouce jako hlavní favorit.
Konečná tabulka 1.ligy po čtyřech kolech:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A.C Tepo Kladno
TJ Slavoj Stará Boleslav
A.C. Sparta Praha
AK Bílina
USK VŠEM Ústí nad Labem
AC Domaţlice
Sokol České Budějovice
TJ Vodní sdtavby Tábor
921,5 /
556,5 /
524,5 /
514 /
474,5 /
493 /
377 /
329 /
Konečná tabulka baráţe
1. A. C. TEPO Kladno
2. AK ŠKODA Plzeň
3. AK SSK Vítkovice
4. AK Olomouc
5. AC Slovan Liberec, o.s.
6. TJ Lokomotiva Břeclav
7. TJ Spartak Třebíč
8. TJ Sj. Stará Boleslav
253.50
192.00
174.00
146.50
126.00
111.00
59.50
50.50
32
22
22
20
17
16
9
6
Tabulka bodování jednotlivců:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Pavlíček Miroslav
Ţitňanský Jaroslav
Flídr Jan
Sedlák Pavel
Křelina Jiří
Nešvera Tomáš
Steiner Ladislav
Malina Libor
Mihál Jan
Voňavka Tomáš
Klesnil Ondřej
Posekaný Lukáš
Sekerák David
Kamenský Vojtěch
Bakalár Marek
Puţman Tomáš
Tauber Jan
Bernášek Jiří
Novosad Adrian
Poduška Josef
Fikes Metoděj
Bernášek Karel
Ondrejko Tomáš
Řenč Tomáš
Klos Milan
Formánek Ivan
Myškovský Matyáš
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
Baráţ
Celkem
PV
24,00
18,00
22,25
16,50
12,00
17,50
4,25
11,00
11,00
8,00
N
9,00
8,00
N
N
9,00
7,00
5,25
11,00
8,00
6,00
7,25
4,50
3,00
2,00
N
1,00
13,00
20,00
24,25
14,75
19,00
15,25
10,00
11,00
9,00
8,00
N
9,00
11,00
7,25
9,00
7,00
7,00
N
12,75
1,00
3,00
N
3,00
9,00
3,00
N
4,25
22,00
20,00
13,25
17,00
14,00
N
17,25
11,00
11,00
13,00
8,00
11,00
9,00
8,25
16,00
8,00
8,00
6,25
N
N
6,00
3,00
5,50
7,00
N
N
N
23,00
20,00
10,25
8,00
12,00
15,00
17,25
11,00
11,00
11,00
22,00
9,00
8,00
11,25
N
8,00
4,00
10,25
N
7,00
1,00
5,00
N
N
3,00
N
0,00
21,00
18,00
16,25
12,75
11,00
15,25
11,25
11,00
11,00
13,00
18,25
9,75
9,00
11,25
12,00
2,00
7,00
8,75
5,00
7,00
5,00
5,75
6,50
N
N
7,25
N
103,00
96,00
86,25
69,00
68,00
63,00
60,00
55,00
53,00
53,00
48,25
47,75
45,00
38,00
37,00
34,00
33,00
30,50
28,75
23,00
21,00
21,00
19,50
19,00
8,00
7,25
5,25
4
3
4
1
5
4
2
1
1
2
V tabulce jsou uvedeny body v jednotlivých kolech, baráţi a celkový součet. PV - je počet vítězství v
jednotlivých disciplínách. N – znamená, ţe závodník v daném kole nestartoval.
Nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách:
100m – Marek Bakalár 10.93, 200m – Marek Bakalár 22.24, 400m – Ladislav Steiner 50.64, 800m – Jan Flídr
1:51.55, 1500m – Ondřej Klesnil 3:57.49, 3000m – Tomáš Řenč 9:05.86,
5000m – Josef Poduška 15:59.53, 10000m – Josef Poduška 33:50.59, 110m př. Adrián Novosad 14.58, 400m př. –
Jiří Bernášek 57.06, 3000m př. – Vojtěch Kamenský 9:52.51, Výška – Tomáš Nešvera 1.90, Tyč – Lukáš
Posekaný 4.90, Dálka – Tomáš Nešvera 7.26, Trojskok – Jiří Křelina 14.16, Koule – Jaroslav Ţitňanský 17.08,
Disk – Libor Malina 62.18, Oštěp – Jan Mihál 67.30, Kladivo – Miroslav Pavlíček 64.87, 4x100m – Novosad,
Steiner, Myškovský, Sedlák 44.15, 4x400m – Bernášek J., Kamenský, Steiner, Flídr 3:22.99.
Tabulka bodování disciplín:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Disk
Oštěp
Koule
Tyč
Dálka
800m
1500m
Kladivo
3km/5km/10km/3000m př.
110m př.
4x400m
Trojskok
400m
200m
4x100m
100m
Výška
400m př.
Chůze
1.kolo
30
28
20
19
18
11
11
18
17
20
9
11
0
1
6
6,5
-
2.kolo
32
27
20
17
22
16
13
7
16
20
9
11
1
11,5
7
0
1
-
3.kolo
31
28
25
21,5
14
9
25
18
13
9
11
9
6
7
9
1
-
4.kolo
33
25
23
27
21
35
12
15
7
1
9
11
8
0
0
-
Baráţ
31
22
22
21,5
17
20
16
17
17
10
14
8
13
5
7
7
0
6
-
Celkem
157
130
110
106
92
91
77
75
70
60
52
50
28
24,5
20
16
8,5
6
0
V tabulce jsou uvedeny body v jednotlivých kolech, baráţi a celkový součet. Proškrtnuté kolonky znamenají, ţe
disciplína nebyla obsazena ţádným závodníkem. Dlouhé běhy jsou střídajícími disciplínami, proto je bodování
sečteno dohromady.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem závodníkům a trenérům, kteří se zaslouţili o postup do extraligy. Vedení
druţstva v tomto roce bylo příjemným záţitkem s krásným zakončením. Někteří mladší závodníci by si měli vzít
příklad z těch starších, ať jiţ výkony, nasazením či přístupem k závodění za druţstvo. Všem přeji úspěšnou
sezónu 2011.
Vedoucí družstva: Jirka Klesnil
Postup do extraligy se podařil! Vítězné druţstvo muţů A.C. TEPO Kladno
Libor Malina – mistr ČR 2010 v hodu diskem (60,11m)
MUŢI „B“
Muţi B soutěţili tradičně v severní skupině 2. národní ligy, a opět pouze ve čtyřech kolech základní
části. Oproti předchozí sezóně soupisku na rok 2010 výrazně poznamenal fakt, ţe A druţstvo sestoupilo
v loňském roce z elitní soutěţe, a mohlo tak být sestaveno pro 1. národní ligu výhradně z odchovanců.
To znamenalo přesun několika tradičních opor druhého druţstva na soupisku áčka. Počtem závodníků,
kteří za béčko letos nastoupili, se tedy nemohla letošní sezona rovnat těm předchozím, coţ bylo znát i na
bodových ziscích v jednotlivých kolech. Přesto jsme se po celou dobu soutěţe pohybovali v poklidných
vodách středu tabulky, bez ambicí na postup, ale také bez obav ze sestupu. Nakonec z toho bylo solidní
čtvrté místo.
Bodování jednotlivců:
jméno
Havel Erik
Rus Vít
Auersvald Miloš
Formánek Ivan
Trávníček Martin
Jonáš Tomáš
Frolík Petr
Pastrňák Aleš
Šátek Jiří
Rodriquez Alexandr
Nohava Vojtěch
Nekuţa Miloš
Henych Petr
Krejsa Josef
Keller Jakub
Lacika Josef
Krsek Ivo
Vokoun Tomáš
Puţman Vít
Turanský Karel
Minařík Tomáš
Voňavka Marek
Vácha Michael
Folprecht Marek
Řezníček Jakub
Balla Michal
Kamenský Matěj
Kameníček Jan
Mundok Marian
Nešvera Jakub
1.kolo
13.25
14
9
9
x
6
12
x
x
8.25
4
6
0
8
6
2
x
x
x
0
1.25
3
x
0
x
x
x
0.25
x
x
2.kolo
10
12
9.25
11
18.25
11
1
18
11
0
5
4.25
8
5
4
x
x
5
3
0
0
x
2.5
0.25
0
x
x
x
x
x
3.kolo
17
13
20
11
13.75
17
17
17
x
4.75
6
x
x
x
0
x
x
x
x
x
3
x
x
x
1.75
0.75
x
x
0
0
4.kolo
15.75
16.5
14
17
15.75
9
7
x
13
7
3
7
7
x
2
6
7
1
2
5
0
x
x
1.75
0
x
0.75
x
x
0
celkem
56
55.5
52.25
48
47.75
43
37
35
24
20
18
17.25
15
13
12
8
7
6
5
5
4.25
3
2.5
2
1.75
0.75
0.75
0.25
0
0
Vedoucí družstva: Ing. Jaroslav Špička
Bodování druţstva:
1
2
3
4
5
6
7
8
Druţstvo
SK ZŠ Jeseniova Praha
AK Most
AC Ústí nad Labem
AC TEPO Kladno B
VSK FTVS Praha
AC Start Karlovy Vary
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
AC Česká Lípa
pom. b.
761
575,5
577
535,5
424
361
386
347
hl. b.
31
25
23
20
14
14
9
7
Erik Havel - nejvíce bodující závodník muţů „B“
Zleva: Petr Frolík a hostující Tomáš Jonáš
ŢENY „A“
Druţstvo ţen se napevno usadilo mezi tradičními extraligovými druţstvy a potřetí za sebou postoupilo mezi elitní
finálovou sedmičku. Pro letošní rok jsme druţstvo neposílily polskými závodnicemi, ale pouze Yvon Tomanovou
(vrhy) a Slávkou Slukovou (tyčka). Ty se sice potýkaly v prvních kolech s poklesem výkonnosti, ale ve finále
nám to naštěstí vynahradily. Další slovenskou posilou byla běţkyně Janka Zatlúkalová. Bohuţel kvůli zranění
byla schopna absolvovat pouze úvodní kolo. Z českých hostujících závodnice to byly běţkyně Petra Fousková a
Katka Beroušková.
Před prvním kolem panovaly trochu obavy, zda se nám podaří splnit cíl, postoupit do finále a vyhnout se baráţi,
ale děvčata od první disciplíny dokazovala, ţe obavy byly zbytečné. Na všech byla vidět velká obětavost a
nasazení. A neplatilo to jen pro první kolo. Sedmá příčka a pouze malý odstup od šestého nám dával naději do
dalších kol. Druhé kolo se konalo v Praze na Strahově. Druţstvo jsme doplnili o vybrané závodnice B týmu.
Zaskvěla se hlavně Eliška Klučinová, která ze třech disciplín skončila nejhůře pátá na překáţkách (druhá ve výšce
a třetí v oštěpu)! Pozadu nezůstala ani Katka Líbalová. Obětavost se projevila i ve štafetách, ze kterých jsme
získali výborných 17 bodů. Celkové sedmé místo bylo potvrzením našich představ. Třetí kolo se uskutečnilo na
začátku prázdnin. Ostatní druţstva nenastoupila v plné síle, ale to nesniţuje výkon našich děvčat. Spousta
osobních rekordů a další řada výborných výsledků se odrazilo v šestém místě a postup do finále ze sedmého
místa. Finále se uskutečnilo 4.září ve Vyškově. Dobrou organizaci trochu pokazilo počasí. Celé závody provázel
déšť, vítr a chlad. Systém finále neumoţňoval vícenásobné obsazení některých našich silných disciplín
(oštěp,dálka), ale díky obětavosti závodnic, které nastoupily i v jiných disciplinách, neţ na které se specializují,
nebyla bodová ztráta výrazná. Bohuţel v posledních letech chybí Kladnu běţkyně na delších tratích. A hostující
posily byly s reprezentací na MS v běhu do vrchu. Přesto jsme chtěli vyrovnat loňský výsledek a bojovat o 6.
místo. V průběhu závodu jsme se dokonce pohybovali i na pátém místě, ale přeci jen Vítkovice byly nad naše síly.
Konečné šesté místo je vyrovnáním loňského nejlepšího výsledku.
Dlouhodobě je naší nejlepší závodnicí Eliška Klučinová. Její vícebojařská všestrannost je zárukou bodového
přínosu. Druhá stálice je Katka Líbalová. Kromě dálky začala skákat i trojskok a výborně rozbíhá štafetu. Nerad
bych hodnotil ostatní jmenovitě. Někomu se dařilo více, někomu méně. Kaţdopádně jsem byl pyšný, ţe všechny
nechaly na hřišti srdce a bylo vidět, ţe bodují za tým. Protoţe o tom je týmová soutěţ. Kaţdý bod je důleţitý.
Vzhledem k tomu, ţe většina členek je věkem ještě v mládeţnickým kategoriích, perspektiva je obrovská. Záleţí
na kaţdé, jak bude pokračovat jejich sportovní růst. V příštím roce projde extraliga totální proměnou. Podle
návrhu, by mělo být první kolo stejné jako letos, druhé v rámci MČR, třetí jako řada mítinků. Bodovat se nebude
umístění, ale výkon podle maďarských tabulek. Zda to bude pro Kladno přínosem ukáţe nadcházející sezóna.
Chtěl bych poděkovat VŠEM členkám druţstva za jejich úsilí, přístup k závodům a týmového ducha.
Tabulka bodování:
Příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Klučinová Eliška
Líbalová Kateřina
Fousková Petra
Šrobová Kristýna
Sluková Slavomíra
Tomanová Yvon
Radostová Nicola
Hamerníková Simona
Zaplatílková Lucie
Slavíková Sylvie
Suchelová Nikola
body
68
57
24
22
17
17
14
12
11
9
8
Příjmení
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Zatlukalová Jana
Gregorová Kamila
Zábranská Dominika
Machová Nikola
Dalihodová Lucie
Beroušková Kateřina
Sklenářová Lucie
Prouzová Kateřina
Jelenová Nikola
Yevsyuková Yekaterina
Kolínská Dana
body
7
7
6
5
5
5
4
4
4
2
1
Vedoucí družstva: Michal Pufr
Konečná tabulka MČR druţstev ţen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
USK Praha
Olymp Praha
ACP Olymp Brno
Hvězda Pardubice
Vítkovice
TEPO Kladno
Sokol SG Plzeň
179
169
120
93
62
54
43
Eliška Klučinová vyrovnala český rekord v sedmiboji (6268 b.)
štafety 4x400m zleva nahoře: Sklenářová, Slavíková, Zaplatílková, Jelenová
zleva dole: Prouzová, Suchelová, Šrobová, Hamerníková
JUNIOŘI
Ačkoli v prvních třech kolech za naše druţstvo nastoupilo málo závodníků (z moţných 24 pouhých 11-14 atletů),
hoši i tak suveréně postoupili do semifinále MČR. Hlavními pilíři druţstva byli: Jan Tauber, Lukáš Posekaný,
Vojtěch Nohava, Miloš Nekuţa, Tomáš Minařík, Petr Frolík, Michael Vácha, Jakub Keller, Dušan Korenko a
hostující Miloš Auersvald. Při semifinálovém kole na domácím stadiónu jsme byli posíleni druţstvem dorostenců,
čímţ jsme naplnili maximální počet závodníků. To se výrazně projevilo na výsledku a závodníci s velkým
nasazením postoupili z druhého místa do finále MČR.
Na finálové kolo do Olomouce jsme byli motivováni úspěchem z předešlého závodu. V první a zároveň
nejsilnější disciplíně hodu kladivem se umístili Jan Tauber - 2. místo, Karel Turanský- 3. místo, Jakub Keller- 4.
místo a Tomáš Minařík- 6. místo, dohromady součet činí 29 bodů. V disciplíně 100m se na 5. místě umístil Tomáš
Jonáš, na 7. místě Vojta Nohava a na 10. místě Matyáš Myškovský, dohromady 11 bodů.Na trati 800m se na 10.
místě umístil Miloš Auersvald 1 bod.V disciplíně 100m př. se na 4.místě umístil Petr Frolík a vybojoval 7
bodů.V hodu oštěpem se Michael Vácha umístil na 9. místě a přinesl 2 body. Na trati 400m se umístili Ivan
Formánek na 5.místě a Josef Krejsa na 10.místě, celkem 7 bodů.Na trati 3000m se Miloš Nekuţa umístil na 7.
místě a získal 4 body.V disciplíně skok o tyči vybojoval 1. místo Lukáš Posekaný a získal tím 11 bodů.Ve vrhu
koulí se na 5. místě umístil Jan Tauber, na 7. místě Tomáš Minařík ,dohromady 10 bodů.Na disku Jan Tauber
vybojoval 2. místo a přinesl 9 bodů.V trojskoku zabodoval Ivo Krsek 9. místem a 2 body.Na trati 200m se na
5.místě umístil Tomáš Jonáš a na 8.místě Ivan Formánek, dohromady 7 bodů.Na trati 1500m se na 3. místě umístil
Miloš Auersvald a získal 8 bodů.V krátké štafetě se na 2.místě umístili Frolík, Myškovský, Nohava a Jonáš a
získali tím 9 bodů. Ve Štafetě 4 x 400m se na 4.místě umístili Formánek, Auersvald, Krejsa a Nohava a získali 7
bodů. Bohuţel zranění našich 2 nejlepších skokanů, kteří se nemohly zúčastnit finále byla hodně znatelná a
nenahraditelná.
Bodový stav filnále:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AC SYNER Turnov 301,50
TJ Sokol Opava
253,50
ASK Slavia Praha
133
A. C. TEPO Kladno
124
AK Olomouc
76
TJ Dukla Praha
69
AC Pardubice
42
TJ Klatovy
36
AK SSK Vítkovice
29
Všichni závodící ve finále udělali maximum pro získání cenného kovu, ale bohuţel nás od něj dělilo jen 9 bodů. I
tak si myslím, ţe čtvrtá příčka ve finálovém klání je rozhodně velký úspěch a chtěl bych všem závodníkům, kteří
se po celou sezónu podíleli při reprezentování našeho klubu velmi poděkovat a popřát mnoho úspěchů do dalších
sezón.
Vedoucí družstva: Tomáš Pužman
Bodování jednotlivců:
Pořadí
Jméno
1.Kolo
2.Kolo
3.Kolo
Semifinále
Finále
celkem
1.
2.
Jan Tauber
Lukáš Posekaný
14
11
14
13,75
21
4
28
20,75
24
11
101
60,5
3.
Vojťech Nohava
10
12,75
7
16,25
8
54
4.
Miloš Auersvald
8,75
5
7
18
10,75
49,5
5.
Miloš Nekuţa
8,75
7
12
15
4
46,75
6.
Tomáš Minařík
10
9
x
13
9
41
7.
Petr Frolík
x
12,75
13
4,25
9,25
39,25
8.
Michael Vácha
13
14
x
10
2
39
9.
Jakub Keller
x
8
7
7
7
29
10.
Tomáš Jonáš
D.
D.
D.
16,25
12,25
28,5
11.
Ivan Formánek
D.
D.
D.
15
10,75
25,75
12.
Dušan Korenko
x
10
9
x
x
19
13.
Milan Klos
D.
D.
D.
17
x
17
14.
Tomáš Vokoun
7
0
0
7,75
0
14,75
15.
Tomáš Kuhnel
x
x
6
8
0
14
16.
Matyáš Myškovský
D.
D.
D.
9,25
3,25
12,5
17.
Josef Krejsa
D.
D.
D.
7,75
2,75
10,5
18.
Jiří Křelina
x
x
x
9
x
9
19.
Karel Turanský
D.
D.
D.
x
8
8
20.
Ivo Krsek
D.
D.
D.
5,75
2
7,75
21.
Aleš Kršík
x
2
5
x
x
7
21.
Vít Puţman
D.
D.
D.
7
x
7
21.
Josef Lacika
D.
D.
D.
7
x
7
22.
Balla Michal
3,75
2,75
x
x
x
6,5
23.
Marek Lhoták
D.
D.
D.
6
x
6
24.
Ondřej Čadek
x
x
5
x
x
5
25.
Ondřej Bukový
D:
D.
D.
4
0
4
26.
Filip Arnaudov
1,75
x
x
x
x
1,75
27.
Vojta Zaňák
D.
D.
D.
1
0
1
28.
Tomáš Chalupecký
D.
D.
D.
0
x
0
28.
Jakub Hána
D.
D.
D.
0
x
0
JUNIORKY
Druţstvo juniorek nastoupilo v letošní sezóně s jediným cílem: postup do finále MČR druţstev. Problém ovšem
nastal hned od prvního kola, ve kterém nastoupilo pouze 9 závodnic. V dalších kolech se situace nezlepšila, v
třetím kole závodilo dokonce 6 dívek!! Nicméně současná situace v krajském přeboru, kde na celkové vítězství
stačí oněch šest závodnic, nám umoţnila postup do semifinále MČR, které se konalo na domácím stadionu. Zde
uţ prořídlé řady juniorek doplnily dorostenky a boj o postup do finále mohl začít. Všechna děvčata podala
maximální výkon (i na nepopulárních tratích 3000m a 3000m př.) a nakonec se jim podařilo semifinále vyhrát
před favorizovanými Pardubicemi. Finále se konalo o týden později v hanácké metropoli Olomouci a kladenské
dívky se opět neohroţeně pustily do boje. V průběhu soutěţí se druţstvo pohybovalo na medailových pozicích,
v závěru ovšem nedokázalo odolat drtivému závěru JAC Brno a po štafetách jiţ bylo jasné, ţe to bude
„bramborová“ medaile. Toto umístění ovšem musíme brát jako jednoznačný úspěch vzhledem ke sloţení druţstva
a výkonnosti jednotlivých závodnic. Závěrem trochu statistiky: Všech kol se zúčastnily pouze 3 juniorky (to je
zoufale málo). Nejvíce bodující závodnicí se stala s velkým náskokem K.Šrobová (400m př., oštěp, 200m).
Bodovala nejen v základních kolech, ale byla i největší oporou v semifinále a finále MČR. Stejně tak N. Machová
(dálka, trojskok) a N. Suchelová (100m př.) dokázaly výrazně bodově zásobovat své druţstvo. Z dorostenek se
nejvíce osvědčily N.Jelenová (400m, 200m) a také E.Auředníková, která dokázala ve finále vyhrát hod kladivem.
Do příštího roku přeji všem závodnicím hodně zdaru a těm, které se od ledna stávají „ţenami“ také hodně
trpělivosti.
Tabulka bodování:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.-8.
7.-8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.-16.
15.-16.
17.
18.
19.
20.-21.
20.-21.
22.-23.
22.-23.
Příjmení, jméno
Šrobová Kristýna
Machová Nikola
Suchelová Nikola
Purkytová Ivana
Vondrová Iva
Auředníková Eva*
Haunerová Barbora
Pudivítrová Eliška*
Hamerníková Simona
Jelenová Nikola*
Zaplatílková Lucie*
Sklenářová Lucie*
Melicharová Karolína
Procházková Zuzana*
Kaňková Beáta
Lepičová Tereza
Šmídová Dominika*
Prouzová Kateřina*
Nestrašilová Pavla*
Míková Aneta*
Slánská Kateřina
Kamešová Tereza*
Skleničková Gabriela*
* dorostenky
1.kolo
2.kolo
3.kolo
Semifinále
MČR
Finále MČR
Body celkem
19
12
13
17
4
8
9
5
4
-
13,75
6,75
22,75
11
11
4
8,75
8
-
22,75
10,75
7
7,75
7
4,75
-
25,5
17
18
11
14
6
14
15
10,5
15
8
3,25
1
11
5,25
2,75
4
0,75
1
18,75
9,5
2
9
13
4
11
7,5
7,75
9,25
3
8
8,5
1
0,25
1,5
0,25
-
99,75
56
55,75
38
35,75
27
25
25
24,5
22,75
19,75
18
17
16
11,75
11,75
11
5,5
4,25
4
4
1
1
Mgr. Jan Šátek (vedoucí družstva)
nejvíce bodující juniorka Kristýna Šrobová (400m př.)
Nikola Machová (dálka, trojskok)
Nikola Suchelová (100m př.)
DOROSTENCI
Druţstvo dorostenců se na semifinále ČR spojilo s juniory. Na finále ČR si vybojovali 4. místo. I přesto, ţe
dorostenci závodili se starší kategorií, předvedli velmi dobré výkony. Nejvíce bodující závodník byl Tomáš Jonáš
a hned za ním Ivan Formánek. Oba závodníci u nás hostují, za coţ jsme velmi rádi, neboť pomohli nejen
dorostencům a ve finále juniorům, ale i v muţské kategorii předvedli pěkné výkony. Mezi další, kteří za druţstvo
výborně závodili a byli na všech kolech patří například Matyáš Myškovský, Josef Krejsa, Alexandr Rodriguez,
Marek Lhoták, Ivo Krsek a Josef Lacika. V začátku soutěţe předvedl dobré výkony Milan Klos a umístil se
celkově jako třetí nejlépe bodující závodník, avšak velice nám chyběl společně s Jiřím Křelinou ve finále, kde šlo
juniorům o kaţdý bod. Nesmíme zapomenout na vrhače, kteří byli velkou oporou druţstva. Patří mezi ně Vojtěch
Zaňák, Ondřej Bukový a Karel Turanský.
Do příští sezóny přeji klukům hodně radosti z tréninku a co nejlepší výkony.
Bodování jednotlivců:
Jméno
Příjmení
1. kolo
2. kolo
3. kolo
SEMIFINÁLE
FINÁLE
Celkem
1.
Tomáš
Jonáš
15, 75 b.
16 b.
12 b.
16, 25 b.
12, 25 b.
72, 25 b.
2.
Ivan
Formánek
15, 75 b.
9 b.
12 b.
15 b.
10, 75 b.
62, 5 b.
3.
Milan
Klos
15 b.
11 b.
9 b.
17 b.
-
52 b.
4.
Alexandr
Rodriguez
20 b.
14 b.
10 b.
-
-
44 b.
5.
Matyáš
Myškovský
22, 75 b.
6 b.
2 b.
9, 25 b.
3, 25 b.
43, 25 b.
6.
Josef
Krejsa
15, 75 b.
8 b.
2 b.
7, 75 b.
2. 75 b.
36, 25 b.
7.
Marek
Lhoták
12 b.
7 b.
7 b.
6 b.
-
32 b.
8.
Karel
Turanský
12 b.
9 b.
-
-
8 b.
29 b.
9.
Ivo
Krsek
11 b.
10 b.
-
5, 75 b.
2 b.
28, 75 b.
10.
Josef
Lacika
8 b.
6 b.
6 b.
7 b.
-
27 b.
11.
Vojtěch
Zaňák
13 b.
-
8 b.
1 b.
-
22 b.
12.
Vít
Puţman
13 b.
-
-
7 b.
-
20 b.
13.
Ondřej
Bukový
-
8 b.
-
4 b.
-
12 b.
14.
Hána
Jakub
-
-
5 b.
-
-
5 b.
15.
Tomáš
Chalupecký
-
-
2 b.
-
-
2 b.
Vedoucí družstva: Sylvie Slavíková
Milan Klos – skok daleký - 712cm
Matyáš Myškovský (druhý zprava)
DOROSTENKY
Za druţstvo dorostenek startovalo v jednotlivých kolech celkem 20 dorostenek z toho 2 hostující
závodnice. Dvě ze tří kol KPD SKAS proběhla společně s druţstvy libereckého krajského atletického svazu a to
první kolo 8. 5. v Mladé Boleslavi a 2. kolo 20. 6. ve Staré Boleslavi. Toto spojení soutěţí bylo pro úroveň soutěţí
velmi přínosné a ve srovnání se třetím kolem v Čáslavi mnělo mnohem vyšší úroveň. Za naše druţstvo soutěţilo
v jednotlivých kolech 16, 14 a 12 dorostenek. Přehled bodování je uveden v tabulce. Ve třetím kole soutěţ
dorostenek skončila vzhledem k rozhodnutí posílit v semifinále a finále MČR druţstev juniorky, coţ se ukázalo
jako velmi rozumné. Všem dorostenkám přeji mnoho úspěchů v příští sezóně 2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bodovací tabulka
Příjmení, jméno
Sklenářová Lucie
Nestrašilová Pavla
Pudivítrová Eliška
Nevrlová Michaela
Kunrtová Renata
Zaplatílková Lucie
Auersvaldová Eliška
Auředníková Eva
Míková Aneta
Pacovská Lucie
Cuhrová Eliška
Gajdošová Nela
Prouzová Kateřina
Sehnalová Pavlína
Šmídová Dominika
Procházková Zuzana
Nestrašilová, Kunrtová, Sehnalová, Prouzová
Příjmení, jméno
Nestrašilová Pavla
Pudivítrová Eliška
Sklenářová Lucie
Auersvaldová Eliška
Procházková Zuzana
Míková Aneta
Pacovská Lucie
Nováková Veronika
Zaplatílková Lucie
Šmídová Dominika
Auředníková Eva
Gajdošová Nela
Součková Gabriela
Skleničková Gabriela
Nevrlová Michaela
Prouzová Kateřina
Zaplatílková, Součková, Gajdošová,
Nestrašilová
výkon
13.26
13.01
2.20
10.19
2:36.12
13.23
2:31.25
10.42
1.50
53.81
2:58.29
14.00
14.31
14.17
1.35
07.71
4:19.13
body
3,00
5,00
7,00
2,00
5,00
4,00
7,00
3,00
5,00
3,00
2,00
1,00
výkon
27.42
27.21
21.45
25.08
25.95
27.40
26.47
09.02
06.71
28.79
29.38
18.75
1.kolo
body výkon body celkem
3,00 32.15 7,00 13,00
5,00 štafeta 1,75 11,75
1,00 24.86 2,00 10,00
3,00 26.87 4,00
9,00
3,00 štafeta 1,75
9,75
1.30
4,00
8,00
7,00
4,00
7,00
5,00
3,00
2,00
1,00
štafeta 1,75
1,75
štafeta 1,75
1,75
0,00
0,00
7,00
90,00
2. kolo
výkon body výkon body výkon body celkem
13.21 3,00 5.31 7,00 štafeta 1,75 11,75
10.20 2,00 26.92 2,00 30.99 4,00
8,00
13.47
09.85 1,00 33.94 7,00
8,00
11:17.77 7,00
7,00
06.83
42.84 5,00
5,00
1.50 5,00 09.58
5,00
17.67 5,00 3.73
16.18
5,00
15:17.10 4,00
4,00
13.24 2,00 4.29
štafeta 1,75
3,75
1.45 3,00
3,00
10.51 3,00 47.78 7
3,00
14.03
štafeta 1,75
1,75
14.09
štafeta 1,75
1,75
09.58
0,00
DNP
0,00
DNP
0,00
50.11 7
67,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
3. kolo
výkon body výkon body výkon
9.72
28.93
24.64
3
4
39.29
20.46
7
2
1.50
413
5
4
5:19,93
7
20.12
9.83
1
4
63,73
5
28.52
13,94
2
1 štafeta
27.92
13,73
3
3 štafeta
21.70
štafeta
3
18.66
štafeta
3
14,18
54.45
7
Příjmení, jméno
Pudivítrová Eliška
Procházková Zuzana
Míková Aneta
Auersvaldová Eliška
Skleničková Gabriela
Prouzová Kateřina
Sklenárová Lucie
Zaplatílokvá Lucie
Kamešová Tereza
Pacovská Lucie
Nestrašilová Pavla
Kamešová,Zaplatílková,Pacovská,Sklenářová
body celkem
4
11,00
9,00
9,00
7,00
5,00
5,00
1,75 4,75
1,75 7,75
1,75 4,75
1,75 4,75
0,00
68,00
Konečná tabulka:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Příjmení, jméno
Pudivítrová Eliška
Sklenářová Lucie
Nestrašilová Pavla
Auersvaldová Eliška
Zaplatílková Lucie
Míková Aneta
Procházková Zuzana
Pacovská Lucie
Auředníková Eva
Kunrtová Renata
Nevrlová Michaela
Prouzová Kateřina
Skleničková Gabriela
Kamešová Tereza
Nováková Veronika
Šmídová Dominika
Gajdošová Nela
Cuhrová Eliška
Sehnalová Pavlína
Součková Gabriela
celkem
29,00
26,75
23,50
21,00
19,50
19,00
14,00
12,75
10,00
9,75
9,00
6,75
5,00
4,75
4,00
3,00
2,75
2,00
1,75
1,75
Lucie Sklenářová
Tabulka po 3. kolech
1.
2.
3.
Sokol Kolín-atletika
TEPO Kladno
Slavoj Stará Boleslav
250,5
214,5
134
8
7
3
Vedoucí družstva: Mgr. V. Rus
Starší ţáci obhájili titul Mistrů České republiky !!!
Druţstvu starších ţáků se podařilo i v tomto roce zvítězit ve finále MČR. Výsledek je zásluhou celého kolektivu,
vyzdvihnout je však třeba neuvěřitelného výkonu Marka Bakalára, který hned třikrát změnil český
rekord.Obhajoba nebyla jednoduchá a bojovalo se aţ do poslední chvíle, zejména pak s druţstvem Opavy. Kladno
prokázalo bojovnost, velké nasazení a zlato si všichni opravdu zaslouţí. Mistrovskému titulu předcházela krajská
kola a semifinále MČR.
Druţstvo s velkým přehledem vítězilo ve všech kolech krajského přeboru, postoupilo do semifinále MČR a ani
tady nenechalo nikoho na pochybách, kdo je velkým favoritem pro finále. Za druţstvo hostovali závodníci
z Vlašimi a zisk titulu je i jejich velkou zásluhou.
V průběhu celé soutěţe byly nejlepšími disciplínami sprinty, překáţky, vrhy (snad jen s výjimkou koule). Slabší
byl skok vysoký zejména v semifinále a finále. Velmi dobře startovali v chůzi Vít Hlaváč a Matěj Šindler, jako
kapitán druţstva se osvědčil Honza Jánský, byl opravdu platným členem a velmi pomohl vedoucí druţstva.
Nejvíce bodujícím závodníkem je Jan Ring, který se v závěru sezóny velmi zlepšil. Kromě jmenovaných je třeba
zmínit ještě výkony Jonáše Tučka, který v druţstvu zůstává i v příštím roce, dále Davida Zahradníka, Davida
Krégla, Matěje Pařízka, Jakuba Řezníčka. V nadcházejícím roce druţstvo zřejmě nebude mít výkonnost na
obhájení titulu, nicméně postup do finále by měl být povinností a dále se uvidí, jak se prosadí zejména ţáci
z mladšího ţactva, ročníky 1997.
TABULKA BODOVÁNÍ
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Jméno a Příjmení
Jan Ring
Štěpán Rillich
Jan Jánský
Marek Bakalár
Jakub Řezníček
Jonáš Tuček
Matěj Pařízek
David Zahradník
Jindřich Dumek
Vojtěch Pánek
Jan Kuklík
Filip Hromadník
Martin Skopec
Jan Bezák
David Kregl
David Lepič
body
109,5
106,5
93
84
76,91
76,66
72,5
72
66
65
55,41
54
52
50,25
47
40
pořadí
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Jméno a Příjmení
Antonín Vobecký
Štěpán Janák
Josef Klečák
Dominik Šejstal
Slavomír Herajn
Jan Hamouz
Radek Voňavka
Albert Málek
Vít Hlaváč
Ondřej Stoklasa
Michal Váša
Michal Pošta
Jan Vedlich
Matěj Šindler
Patrik Bujdák
body
38
29
24,5
21,5
20
19,5
14
13
13
10
9,66
9
8
7
5,66
Tabulka finále MČR druţstev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A. C. TEPO Kladno
TJ Sokol Opava
AK Olomouc
BYAC Brno
TJ Sokol Hradec Králové
ASK Slavia Praha
TJ Spartak Třebíč
ŠAK Chodov
AK SSK Vítkovice
201.50
187.00
149.00
128.00
122.00
79.50
68.00
45.00
42.00
Vedoucí družstva: Mgr. Alena Větrovcová
Mistři ČR druţstev 2010 – ţáci A.C.TEPO Kladno
sprinter Marek Bakalár – největší opora druţstva ţáků
STARŠÍ ŢÁKYNĚ
Starší ţákyně v letošním roce nastupovaly do soutěţe druţstev s cílem postoupit do finále MČR a umístit se ve
finále nejhůře do šestého místa. Tento cíl se podařilo nejen splnit, ale druţstvu se podařilo skončit ještě o stupínek
výše. Páté místo je určitě úspěchem. Bezesporu největší osobností druţstva byla Jana Janoušová, která byla
bezkonkurenčně nejvíce bodující závodnicí. Nejvíce bodující disciplínou v průběhu celé soutěţe byl hod
kladivem, jen škoda, ţe kladivářky neumí ještě další disciplínu, v základních kolech mohou sice soutěţit i
v jiných vrhačských disciplínách, ale v semifinále a finále uţ v těchto pro ně „doplňkových“ disciplínách
nebodují. Naopak nejslabšími disciplínami byly skok vysoký, hod oštěpem a 200mpřek, ve finále druţstvo
nezískalo ţádný bod . Potěšilo zlepšení Natálie Dobrovodské na 1500m a nadějné mladší ţákyně Majdy
Horynové, která je velkým příslibem do budoucna. V semifinále a finále pak startovaly i další mladší ţákyně sestry Dvořákovy a Doubravovy a určitě nasbíraly cenné zkušenosti, které se jim budou ve starším ţactvu určitě
hodit. Největším kladem celé soutěţe ale byla skutečnost, ţe druţstvo nastupovalo ke všem kolům v plném počtu
závodnic, v základních kolech dokonce startovalo i druţstvo „B“.
Pro příští rok si můţe druţstvo stanovit podobný cíl jako v roce letošním- postup do finále a zde potvrdit 5.místo.
Tabulka bodování:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.-7.
6.-7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
body
142
87
83,5
79
74,75
68
68
66
57,75
54
47,75
47,3
45
44,75
36,25
34
31
27,91
Jana Janoušová
Simona Vosátková
Jiřina Jenčíková
Denisa Kaňáková
Jitka Taubrová
Lenka Blovská
Aneta Šmídová
Barbora Zábranská
Marie Musilová
Karolína Jenčíková
Markéta Marvanová
Barbora Kučerová
Michaela Balá
Anna Jílková
Dominika Nobilisová
Natálie Dobrovodská
Hana Nenadálová
Karolína Procházková
pořadí
19.
20.
21.
22.
23.
24.-25
24.-25.
26.
27.
28.-29
28.-29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.-36.
35.-36.
Michaela Drunecká
Barbora Dvořáková
Alice Hrivňáková
Eliška Auersvaldová
Barbara Benešová
Nikola Hokeová
Nikola Náprstková
Anna Elznicová
A.Schindlerová
Klára Lamačová
Michaela Malá
Magdalena Horynová
Veronika Junová
Kamila Doubravová
Veronika Bártíková
Veronika Doubravová
Radka Břehová
Sabina Pőschlová
body
27
24,25
22,91
20,25
19,75
16
16
15,41
11,25
11
11
10,25
10
7,25
7
3
2
2
Tabulka finále MČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ATLETCLUB Nýřany 171.50
TJ LIAZ Jablonec n/N. 159.50
AK Hodonín
143.00
ASK Slavia Praha
122.00
A. C. TEPO Kladno 104.00
TJ Šumperk
77.50
TJ Sokol Opava
72.50
AC Slovan Liberec, o.s. 49.00
SK ZŠ Jeseniova Praha
43.00
Vedoucí družstva: Mgr. Hana Větrovcová
Jana Janoušová – nejvíce bodující ţákyně
MLADŠÍ ŢÁCI
Stejně jako v loňském roce tak i v letošním se základních kol krajského přeboru druţstev zúčastnila dvě
kladenská druţstva a oběma se podařilo postoupit do finále. Ve finále jsme trochu na naši velkou základnu
doplatili, neboť druţstvo A skončilo na druhém místě o pouhý bod za prvním, přičemţ pokud by nejlepší
závodníci z „B“ druţstva startovali za „áčko“, nebylo by o vítězství pochyb. Nicméně i pro příští rok počítáme
s účastí dvou druţstev v soutěţi. Navíc soutěţ se plánuje jiţ ne ve dvou skupinách, ale celokrajová od samého
počátku. V průběhu celé soutěţe velmi dobře bodovali ţáci současné sedmé a osmé sportovní třídy (Pešička,
Nodl, Hlaváč, Volf, Jelínek,Olič). Nejvíce bodujícím závodníkem byl Honza Šmíd, který spolu s Tomášem
Najmanem startovali i v semifinále a finále starších ţáků a stali se tak Mistry ČR. Po celou dobu soutěţe byl také
velkou oporou druţstva Luboš Hlava, který teprve s atletikou na jaře začal a hned patřil k nejlepším v druţstvu.
Pořadí bodujících závodníků je sečteno dohromady, protoţe v průběhu soutěţe došlo zejména pro finále
k přestupům z jednoho druţstva do druhého. Do staršího ţactva odchází ročník 1997, začne závodit ročník 1999.
Věříme, ţe vzhledem k široké základně přípravek bude druţstvo i v dalším roce patřit k nejlepším v kraji.
Tabulka finále KP
1. TJ Slavoj Stará Boleslav 151.00
2. A. C. TEPO Kladno
150.00
3. TJ Sokol Kolín-atletika 136.00
4. TJ Spartak Vlašim
47.00
5. AC Čáslav
39.00
6. AC TEPO Kladno B
29.00
7. Sokol Roztoky u Prahy
6.00
Tabulka bodování:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jméno a Příjmení
Jan Šmíd
Jakub Pešička
Tomáš Najman
Luboš Hlava
Filip Nodl
Petr Jelínek
Vít Hlaváč
Tomáš Volf
Zdeněk Olič
Jan Rajdl
Jan Zeis
Vadym Kuchera
Michal Klíma
Albert Málek
Petr Fiala
Matěj Šindler
Jakub Ledvinka
body
69
58,5
56,25
54
52,1
50,1
42,5
41,85
32,25
27,25
24,3
24,25
22
18
17,6
16
15
pořadí
18.
19.
20.
21.
22.-24
22.-24
22.-24.
25.
26.
27.
28
29.-30.
29.-30.
31
32.
33.
Jméno a Příjmení
Antonín Merta
Dan Jiránek
Matěj Pošmourný
Tomáš Javůrek
David Sabo
Tomáš Homer
Matěj Fiala
Jiří Novák
Tadeáš Douša
Jiří Dlouhý
Ondřej Jeţek
Vojtěch Holub
Jiří Dvořák
Zdeněk Jungmann
Matěj Patrovský
Jiří Poch
body
14,5
14
13,3
13
12
12
12
9
8,6
7
6,6
5
5
4,25
1,6
1
vedoucí družstev: Mgr.Alena Větrovcová
Mgr.Petra Mejtská
Druţstvo mladších ţáků „A“ – 2.místo v KP
MLADŠÍ ŢÁKYNĚ
Druţstvo mladších ţákyň se jiţ po několik posledních roků stává vítězem krajského přeboru druţstev a stejně tak
tomu bylo i v roce letošním. V základních kolech startovala dvě druţstva, obě postoupila do finále. Kromě toho
ještě celá řada závodnic startovala „mimo body“. Stejně jako v kategorii ţáků tak i zde je takto široká základna
dobrým příslibem do budoucna pro soutěţe dalších mládeţnických kategorií. V základních kolech nebyl problém
s bodováním v jakékoli disciplíně. Ve finále menší slabinou druţstva byl vrh koulí a skok vysoký. Několik
mladších ţákyň si vyzkoušelo start v semifinále a finále MČR druţstev starších ţákyň a rozhodně se v této soutěţi
neztratily. Nejvíce bodují závodnicí se stala Radka Břehová, po celou dobu soutěţe velmi dobře bodovaly sestry
Doubravovy, Bára Dvořáková, Nikola Kinclová, Sabina Pőschlová, Majda Horynová.V příštím roce se uţ nebude
závodit v základních kolech ve dvou skupinách, je plánována pouze jedna společná soutěţ, coţ by mělo přispět
ke zkvalitnění celé soutěţe. Koná se také Olympiáda dětí a mládeţe v Olomouci a minimálně dvě úvodní kola
soutěţe druţstev budou zároveň jako kvalifikační pro olympiádu. Lze tedy očekávat opravdu kvalitní soutěţ e
věříme, ţe kladenské závodnice podají dobré výkony, stejně jako letos, a řada z nich si tak zajistí účast na
olympiádě.Cílem druţstva pro příští rok nemůţe být nic jiného, neţ vítězství v krajském přeboru a věříme, ţe
druţstvo tento cíl splní. Děvčatům, která přechází do kategorie starších ţákyň pak přejeme úspěchy a další
vylepšení „osobáků“.
Tabulka finále KP:.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A. C. TEPO Kladno 181.00
TJ Sokol Kolín-atletika 152.00
TJ Slavoj Stará Boleslav 90.00
TJ Spartak Vlašim
48.00
AC Čáslav
46.00
AC TEPO Kladno B
42.00
Tabulka bodování:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Jméno a Příjmení
Radka Břehová
Veronika Doubravová
Barbora Dvořáková
Nikola Kinclová
Kamila Doubravová
Sabina Pochlová
Magdalena Horynová
Aneţka Kühnová
Tereza Blaţková
Kateřina Dvořáková
Pavlína Kopalová
Adéla Somrová
Kristýna Rudková
Nikola Pőschlová
Adéla Řešátková
Lucie Jiránková
Ester Wojasová
Body
66,35
64,35
58,6
58,35
57,75
51,85
47,75
45,75
40,8
29,6
27,1
25,75
24,25
23,8
23,3
21,25
21
pořadí
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.-32.
31.-32.
33.
34.
Jméno a Příjmení
Laura Tenorová
Kateřina Bártová
Dana Novotná
Anna Sucharová
Helena Pinďáková
Pavla Zelenková
Martina Jindrová
Barbora Erbenová
Aneţka Hájková
Kristýna Štíbrová
Markéta Vašířová
Michaela Karlovská
Anna Horáčková
Adéla Vojtková
Aneta Šoustková
Johana Divišová
Kateřina Kouglová
body
20,1
20
19,6
17,55
16,5
14
11,35
10
9,5
9
8
6,6
6,5
5
5
4,8
1,5
Vedoucí družstev: Mgr.Hana Větrovcová
Romana Bennett
Druţstvo mladších ţákyň „A“ – 1.místo KP druţstev
ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY (2010)
1.Skupina ročníky 2004/2005
Šárka Součková, Lukáš Rác, Daniela Vlasáková
……………………………………………………….
2. Skupina ročník 2003
Hana Vondráčková, Lucie Hrubanová
……………………………………………
3.Skupina ročníky 2002/2001
Štěpánka Kříţková, Petra Badinová
………………………………………..
4.skupina ročník 2000
Radka Procházková, Miluše Hráchová
……………………………………………
5.Skupina ročníky 2000/1999
Lenka Samková, Lída Haipetrová
………………………………………
6.Skupina ročník 1999
Vít Puţman
………………………………
7.Skupina
ročníky 1998/1997
A.Větrovcová, H.Větrovcová
webové stránky přípravek: www.ackladno-pripravka.tym.cz
NEJLEPŠÍ VÝKONY ATLETŮ A.C. TEPO KLADNO 2010
Muţi
100 m
ţ
d
10,93
11,24
11,37
11,46
11,47
11,52
11,70
11,71
11,73
11,79
2r2
2FB
D
D
D
D
2FB
D
5r2
D
11,81
11,83
11,84
11,91
11,94
11,99
12,10
12,10
12,14
12,21
12,35
12,39
12,53
13,16
D
4FA
d
5b1
3r4
d
5r2
d
5r1
1b2
2r3
ţ
D
d
6r3
další junioři
6r2
j
7FB
j
5r2
j
4b3
j
22,24
22,79
23,20
23,38
23,40
23,61
23,72
24,01
24,53
24,83
1b1
5b2
3b1
3b2
2b2
4b4
1b3
4b2
2b2
3b3
ţ
d
24,84
24,93
25,22
25,30
25,34
25,35
25,53
26,77
2b3
4b6
5b4
4b3
2r2
3b4
4r1
4b4
ţ
d
49,86
50,44
50,64
51,19
51,41
3
4b1
3
7F
1
j
j
j
j
j
Marek Bakalár
Matyáš Myškovský
Tomáš Nešvera
Petr Frolík
Vojtěch Nohava
Jiří Bernášek
Tomáš Vokoun
Erik Havel
Aleš Kršík
Lukáš Posekaný
110595
030294
020888
170791
160692
230489
010492
131290
290292
301292
Olomouc
Plzeň
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Ml.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
4.9.
29.5.
15.6.
9.10.
9.10.
9.10.
8.5.
9.10.
25.9.
9.10.
Karel Bernášek
Milan Klos
Pavel Sedlák
Josef Krejsa
Ivo Krsek
Jiří Šátek
Martin Trávníček
Jakub Řezníček
Alexandr Rodriguez
Jan Kameníček
230489
100793
040183
031193
270993
100186
230280
070495
240694
100287
Kladno
Ml.Boleslav
St.Boleslav
Ml.Boleslav
Kladno
Děčín
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Praha
9.10.
8.5.
15.5.
8.5.
25.9.
6.6.
15.5.
21.8.
9.10.
22.5.
Marek Folprecht
Michal Balla
Michal Vácha
Filip Arnaudov
230792
270891
051092
080592
Kladno
Ml.Boleslav
Ml.Boleslav
Čáslav
21.8.
8.5.
8.5.
18.9.
Marek Bakalár
Matyáš Myškovský
Ladislav Steiner
Vojtěch Nohava
Milan Klos
Tomáš Vokoun
Josef Krejsa
Petr Frolík
Martin Trávníček
Michal Balla
110595
030294
090689
160692
100793
010492
031193
170791
230280
270891
Č.Budějovice
Č.Budějovice
St.Boleslav
Kladno
Ml.Boleslav
Plzeň
Děčín
Děčín
St.Boleslav
Ml.Boleslav
5.6.
5.6.
15.5.
25.9.
8.5.
29.5.
6.6.
6.6.
15.5.
8.5.
Jakub Řezníček
Matěj Palivec
Jan Kameníček
Jan Bezák
Marek Folprecht
Kamil Barák
Lukáš Pavlíček
Filip Arnaudov
070495
231194
100287
060595
230792
130777
270694
080592
Kladno
Pha Strahov
Praha
Ml.Boleslav
Pha Strahov
Č.Lípa
Pha Strahov
Ml.Boleslav
21.8.
7.2.
22.5.
8.5.
9.1.
4.7.
9.1.
8.5.
Jiří Bernášek
Jan Hanzl
Ladislav Steiner
Josef Krejsa
Jan Flídr
230489
010178
090689
031193
250389
Kladno
Pha Stromovka
Olomouc
Tábor
St.Bolelsav
7.9.
30.1.
4.9.
26.6.
15.5.
11,19w
11,32w
200 m
j
d
j
d
j
j
ţ
j
d
j
hala
24,99w
hala
hala
400 m
d
hala
Tomáš Nešvera
Matyáš Myškovský
Vojtěch Kamenský
Vojtěch Nohava
Karel Bernášek
020888
030294
280289
160692
230489
Kladno
St.Boleslav
Domaţlice
Tábor
Kladno
15.6.
15.5.
18.9.
26.6.
9.10.
Ondřej Klesnil
Tomáš Vokoun
Lukáš Posekaný
Marek Folprecht
Michal Balla
Erik Havel
Martin Trávníček
Alexandr Rodriguez
Petr Frolík
190887
010492
301292
230792
270891
131290
230280
240694
170791
Domaţlice
St.Boleslav
Kladno
Pha Strahov
St,Boleslav
Kladno
Praha
St.Boleslav
Kladno
18.9.
15.5.
9.10.
9.1.
20.6.
9.10.
9.6.
28.5.
9.10.
Jan Flídr
Ondřej Klesnil
Vojtěch Kamenský
Ladislav Steiner
Miloš Nekuţa
Jonáš Tuček
Marek Lhoták
Jakub Hána
Matěj Pařízek
Jindřich Dumek
250389
190887
280289
090689
190791
060396
241093
010994
270496
230495
Kladno
Praha
Břeclav
Praha
Kladno
Kladno
Tábor
St.Boleslav
Kladno
Kladno
22.5.
21.8.
28.8.
21.8.
25,9.
2.10.
26.6.
15.5.
16.5.
2.10.
Tomáš Vokoun
010492
Pha Stromovka
31.1.
Jan Flídr
Ondřej Klesnil
Vojtěch Kamenský
Tomáš Řenč
Miloš Nekuţa
Metoděj Fikes
Václav Rataj
Jakub Hána
Marek Lhoták
Jiří Bernášek
250389
190887
280289
190290
190791
150267
030990
010994
241093
230489
Třinec
Olomouc
St.Boleslav
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Pha,Slavie
St.Boleslav
Praha
Č.Lípa
Kladno
18.7.
4.9.
3.7.
11.5.
11.5.
21.8.
15.5.
22.5.
4.7.
9.10.
Karel Bernášek
Martin Skopec
Jakub Terč
Jakub Nešvera
Vojtěch Nohava
Jakub Pešička
Josef Klečák
Lukáš Posekaný
David Lepič
Erik Havel
230489
031095
160592
140886
160692
270897
020395
301292
230595
131290
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
9.10.
2.10.
9.1.
hala
21.8.
10.10.
4.6.
16.5.
10.10.
2.10.
10.10.
další junioři
D
j
Marek Folprecht
230792
Kladno
10.10.
51,95
52,20
52,73
52,79
52,96
D
2b1
2b6
6r2
D
53,02
53,85
54,37
54,41
55,24
55,29
57,43
58,44
58,79
3b3
4
D
2r2
3b3
D
7b3
D
D
800 m
1:51,57
1:54,83
1:54,98
1:55,95
2:09,38
2:09,73
2:11,84
2:16,82
2:19,1 ruč.
2:19,72
2:25,21
1500 m
3:53,76
3:57,49
4:05,39
4:17,36
4:22,26
4:29,74
4:34,30
4:38,67
4:38,68
4:38,80
4:47,56
4:52,19
4:52,79
4:53,78
4:59,63
5:18,6 ruč.
5:18,77
5:19,86
5:20,23
5:21,65
5:27,65
d
j
j
j
j
j
d
j
2
1
2r3
4
5b1
j
2b1
ţ
7r2
d
3
d
2
ţ
7
ţ
další junioři
6
j
4
2
5
2
5
10
2
13
9
D
D
6
3
11
D
2
4
D
14
D
j
v
d
d
ţ
j
j
mţ
ţ
j
ţ
hala
hala
3000 m
8:49,39
9:05,86
9:09,75
9:11,74
9:17,34
9:27,49
9:48,53
10:43,87
10:52,65
10:59,91
5
4
6
8
10
1
6b2
5
8
14
5000 m
15:59,53
16:18,27
16:20,06
16:53,43
19:01,08
4
1
6
2
11
10000 m
33:50,59
34:34,33
34:52,28
35:41,37
37:05,00
3
5
8
4
7
110 m přek
14,74
15,54
16,05
16,15
16,40
16,77
17,66
2
1b1
6
D
D
D
D
400 m přek
57,06
59,56
60,42
62,54
2b2
2
4r1
4b2
3000 m přek
9:52,51
10:17,68
10:19,57
10:40,17
6
4
7
5
Ondřej Klesnil
Tomáš Řenč
Vojtěch Kamenský
Metoděj Fikes
Josef Poduška
Miloš Nekuţa
Marián Mundok
Albert Málek
Filip Hromadník
Jakub Nešvera
190887
190290
280289
150267
160562
190791
281191
280797
241195
140886
Kladno
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Č.Budějovice
St.Boleslav
Pha Stromovka
Kladno
Kladno
Č.Lípa
7.9.
5.6.
5.6.
5.6.
5.6.
20.6.
19.1.
2.10.
2.10.
4.7.
v
j
v
j
d
Josef Poduška
Miloš Nekuţa
Metoděj Fikes
Ondřej Čadek
Marek Lhoták
160562
190791
150267
190791
241093
Olomouc
St.Boleslav
Olomouc
Čáslav
Olomouc
4.9.
15.5.
4.9.
18.9.
2.10.
v
v
Josef Poduška
Metoděj Fikes
Tomáš Řenč
Miloš Nekuţa
Marián Mundok
160562
150267
190290
190791
281191
Kladno
Kladno
Kladno
Třinec
Třinec
22.5.
22.5.
22.5.
17.7.
17.7.
Pavel Sedlák
Petr Frolík
Martin Trávníček
Tomáš Nešvera
Jiří Bernášek
Karel Bernášek
Erik Havel
040183
170791
230280
120888
230489
230489
131290
Kladno
Č.Lípa
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
22.5.
4.7.
7.9.
30.5.
10.10.
10.10.
10.10.
Jiří Bernášek
Martin Trávníček
Tomáš Vokoun
Matěj Kamenský
230489
230280
010492
091087
Olomouc
Č.Lípa
Tábor
Kladno
4.9.
4.7.
26.6.
21.8.
Vojtěch Kamenský
Tomáš Řenč
Miloš Nekuţa
Metoděj Fikes
260289
190290
190791
150267
Olomouc
St.Boleslav
Olomouc
St.Boleslav
4.9.
3.7.
2.10.
3.7.
Tomáš Nešvera
Karel Bernášek
Erik Havel
Přemysl Horáček
Jiří Šátek
Pavel Sedlák
Josef Lacika
Petr Frolík
Lukáš Posekaný v.176
Michael Vácha
120888
230489
131290
070991
100186
040183
120393
170791
301292
051092
Kladno
Kladno
Č.Lípa
Pha Strahov
Děčín
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Pha Stromovka
St.Boleslav
15.6.
9.10.
4.7.
10.1.
6.6.
9.1.
9.10.
9.10.
13.2.
20.6.
v
v
j
j
mţ
ţ
j
j
j
j
j
v
hala
Výška
191
191
189
184
183
182
179
179
178
175
D
D
2
S
2
2
D
D
S
1
j
d
j
j
j
hala
hala
hala
173
173
170
170
167
156
155
155
152
D
D
1
8
D
D
5
5
D
726
712
699
698
659
632
624
608
601
595
2
1
1
3
5
5
D
D
14
4
d
Alexandr Rodriguez
Jiří Bernášek
Jan Ring
Vít Rus
Vojtěch Nohava
Jan Jánský
Jan Bezák
Matěj Pařízek
Marek Folprecht
240694
230489
050195
191275
160692
070395
060695
270496
230792
Kladno
Kladno
Kladno
Praha
Kladno
St.Boleslav
Pha Stromovka
Kladno
Kladno
9.10.
9.10.
7.5.
22.5.
9.10.
29.5.
20.1.
11.6.
9.10.
Tomáš Nešvera
Milan Klos
Pavel Sedlák
Jiří Křelina
Jiří Bernášek
Jiří Šátek
Karel Bernášek
Erik Havel
Vojtěch Nohava
Vít Puţman v.593
120888
100793
040183
140691
230489
100186
230489
131290
160692
161293
Olomouc
Č.Budějovice
Prostějov
Č.Budějovice
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Olomouc
Pha Strahov
4.9.
11.5.
19.9.
5.6.
7.9.
21.8.
9.10.
9.10.
2.10.
9.1.
Martin Trávníček
Lukáš Posekaný v.580
Tomáš Puţman
Tomáš Chalupecký
Petr Frolík
Josef Lacika
Alexandr Rodriguez
Jan Jánský
Přemysl Horáček
Tomáš Minařík
230280
301292
240384
131294
170791
120393
240694
070395
070991
080991
Praha
Pha Stromovka
Jablonec
Kladno
Kladno
Čáslav
Pha Stromovka
Kladno
Pha Strahov
Praha
9.6.
26.1.
23.1.
25.9.
9.10.
18.9.
13.2.
10.10.
9.1.
22.5.
Aleš Kršík
Tomáš Komárek
Michael Vácha
Miloslav Vavruška
290292
190791
051092
120191
Olomouc
Pha Strahov
St.Boleslav
Č.Budějovice
2.10.
9.1.
15.5.
11.5.
j
Lukáš Posekaný
Tomáš Nešvera
Karel Bernášek
Jiří Bernášek
Alexandr Rodriguez
Vít Rus
Erik Havel
Jan Jánský
Aleš Pastrňák
Přemysl Horáček
301292
120888
230489
230489
240694
191275
131290
070395
090476
070991
St.Boleslav
Č.Budějovice
Olomouc
St.Boleslav
Kladno
Děčín
Č:lípa
Kladno
Děčín
Pha Stromovka
3.7.
5.6.
4.9.
3.7.
22.9.
6.6.
4.7.
22.9.
6.6.
14.2.
ţ
j
j
d
ţ
David Zahradník
Vojtěch Nohava
Petr Frolík
Josef Lacika
Jan Ring
300595
160692
170791
120393
050195
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
16.5.
10.10.
10.10.
10.10.
9.10.
ţ
j
ţ
ţ
ţ
j
hala
Dálka
588
587
583
583
580
573
570
570
565
565
565
559
557
550
d
j
j
d
7
7
j
9
9
d
D
j
7
d
S
d
D
ţ
S
j
10
j
další junioři
19
j
2
j
1
j
16
j
hala
hala
hala
hala
hala
569w
hala
Tyč
490
430
420
415
400
380
370
350
340
320
1
6
8
8
5
3
5
6
7
S
270
260
250
250
240
1
D
D
D
D
j
d
ţ
kl.rek
hala
Trojskok
140691
100793
270993
Č.Budějovice
Pha Stromovka
Olomouc
5.6.
21.2.
2.10.
Miroslav Pavlíček
Libor Malina
Tomáš Voňavka v.14,61
Jan Tauber
Tomáš Puţman v13,19
Tomáš Nešvera
Jan Mihál
David Sekerák
Erik Havel
Karel Bernášek
310387
140673
040590
210991
240384
020888
300786
061074
131290
230489
Č.Budějovice
St.Florentin
Pha Strahov
Č.Budějovice
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Nýřany
Kladno
Pha Strahov
5.6.
11..9
9.1.
hala
5.6.
9.1.
hala
15.6.
12.10.
9.10.
9.10.
9.1.
hala
D
D
7
Jiří Bernášek
Libor Janeček
Jan Kameníček
230489
76
100287
Kladno
Kladno
St.Boleslav
9.10.
9.10.
15.5.
62,81
54,32
45,94
43,05
43,04
39,52
39,12
36,84
35,77
33,06
1
1
7
1
10
4
D
VP
13
11
Libor Malina
Tomáš Voňavka
Miroslav Pavlíček
Tomáš Puţman
Jan Tauber
Aleš Pastrňák
Tomáš Nešvera
Jan Mihál
Roman Němec
Vít Rus
140673
040590
310387
240384
210991
090476
020888
300786
76
191275
Praha Eden
Pardubice
Č.Budějovice
Kladno
Olomouc
Č.Lípa
St.Boleslav
Kladno
Praha
Děčín
27.5.
22.9.
5.6.
26.4.
4.9.
4.7.
30.5.
12.10.
27.5.
6.6.
30,81
27,81
27,79
27,30
26,55
23,60
22,03
D
D
16
VČ
D
7
D
Erik Havel
Jiří Bernášek
Martin Trávníček
David Sekerák
Karel Bernášek
Jan Hanzl
Libor Janeček
131290
230489
230280
061074
230489
010178
76
Kladno
Kladno
Děčín
Nýřany
Kladno
Domaţlice
Kladno
10.10.
10.10.
6.6.
9.10.
10.10.
18.9.
9.10.
73,56
65,23
63,28
51,71
51,27
50,35
48,12
47,92
46,83
43,75
2
1
4
D
4
9
6
4
3
3
Jan Mihál
David Sekerák
Tomáš Puţman
Tomáš Nešvera
Aleš Pastrňák
Michael Vácha
Vít Rus
Ivo Krsek
Tomáš Kühnel
Tomáš Sedlák
300786
061074
240384
020888
090476
051092
191275
270993
240591
051190
Kladno
Č.Budějovice
Č.Budějovice
St.Boleslav
Č.Lípa
Olomouc
Č.Lípa
Kladno
Kladno
Kladno
7.9.
5.6.
5.6.
30.5.
4.7.
2.10.
4.7.
21.8.
25.9.
22.9.
43,88
43,47
41,96
41,72
41,56
D
7
4
19
12
Jiří Bernášek
Erik Havel
Karel Bernášek
Vít Puţman
Vojtěch Nohava
230489
131290
230489
161293
160692
Kladno
Praha
St.Boleslav
Olomouc
Praha
10.10.
22.5.
15.5.
2.10.
22.5.
14,16
14,03
12,29
1
1
9
16,73
15,58
14,74
13,32
13,28
13,11
12,60
11,90
10,06
9,46
2
1
2
12
4
D
VP
VČ
D
S
9,14
8,86
8,73
j
d
d
Jiří Křelina
Milan Klos
Ivo Krsek
v.13,15
hala
Koule
j
Disk
j
Oštěp
j
d
j
d
j
40,05
34,92
34,83
33,03
29,34
D
8
11
VT
D
Kladivo
64,87
49,19
48,84
46,52
44,68
43,45
43,31
40,54
32,17
29,86
1
10
3
5
6
4
8
8
VP
VČ
j
j
d
;j
j
j
d
j
v
Lukáš Posekaný
Dušan Kurenko
Marek Lhoták
Miroslav Pavlíček
Petr Frolík
301292
291092
241093
310387
170791
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Sázava
Kladno
10.10.
20.6.
25.9.
2.10.
10.10.
Miroslav Pavlíček
Jan Tauber
Petr Henych
Jakub Keller
Karel Turanský
Tomáš Puţman
Tomáš Minařík
Marek Voňavka
Jan Mihál
David Sekerák
310387
210991
070180
040792
091194
240384
080991
020365
300786
061074
Kladno
Olomouc
Děčín
Praha
Kladno
Č.Lípa
Č.Lípa
Praha
Kladno
Nýřany
22.5.
4.9.
6.6.
22.5.
21.8.
24.7.
4.7.
22.5.
12.10.
9.10.
Desetiboj
6086
1
Jiří Bernášek
230489
Kladno
5934
2
Karel Bernášek
230490
Kladno
5050
3
Erik Havel
131290
Kladno
4 x 100 m
43,88
AC Tepo Kladno do 22 let
Břeclav
Nohava,Posekaný,Frolík,Nešvera
5
j
Jun.AC Tepo Kladno
Tábor
Vokoun,Frolík,Posekaný,Nohava
1
AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Frolík, Havel, J. a K. Bernášek
2b2
j
jři AC Tepo Kladno B
Kladno
Posekaný,Vokoun,Krsek,Krejsa
2b2
AC Tepo Kladno, I liga B
Olomouc
J.Bernášek,K.B.,Sedlák,Posekaný
2
j
jři AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Nohava,Frolík,Posekaný,Balla
5b2
j
jři AC Tepo Kladno B
Olomouc
Krejsa,Posekaný,Puţman,Rodriquez
1
d dci AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Myškovský,Lacika,Krejsa,Rodriquez
3
AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Sedlák,Puţman,Trávníček,Kameníček
4b3
AC Tepo Kladno B, II l.
Praha
Rodriquez,Minařík,Havel,Kameníček
štafety s hostujícími atlety
2b1
j
jři AC Tepo Kladno A
Olomouc
Nohava,Frolík,Myškovský,Jonáš
4
AC Tepo Kladno,I.liga
Č,Budějovice
Novosád,Steiner,Myškovský,Sedlák
3b2
AC Tepo Kladno, I liga
Kladno
K.a J.Bernášek,Ondrejko,Sedlák
6b1
AC Tepo Kladno extraliga A
Olomouc
Novosád,Křelina,Ondrejko,Nešvera
3
AC Tepo Kladno II.liga
Č.Lípa
Formánek,Jonáš,Frolík,Havel
1
d dci AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Jonáš,Formánek,Krejsa,Klos
4b1
44,41
44,55
45,49
45,62
46,30
46,40
46,41
46,85
46,90
43,91
h
44,15
h
44,47
h
44,65
h
44,97
h
45,55
h
9.10.10.
9.10.10.
9.10.10.
28.8.
26.6.
15.5.
25.9.
4.9.
20.6.
2.10.
15.5.
15.5.
22.5.
2.10.
5.6.
22.5.
4.9.
4.7.
20.6.
4 x 400 m
3:22,99
2
3:24,46
2
3:24,69
3
3:48,66
4b2
3:49,77
6b2
j
AC Tepo Kladno, I.Liga
Pha,Slavie
J.Bernášek,Kamenský.Steiner,Flídr
AC Tepo Kladno, I.Liga
Kladno
J.Bernášek,K.Bernášek.Steiner,Flídr
AC Tepo Kladno, I.liga
Č.Budějovice
Nešvera,V.Kamenský,Steiner,Flídr
AC Tepo B II.l.
Kladfnpo
Folprecht,Kamenský,Trávníček,Havel
Jři AC Tepo Kladno B
Olomouc
Vokoun,Nekuţa,Hána,Lhoták
21.8.
22.5.
5.6.
21.8.
2.10.
štafety s hostujícími atlety
3:31,70
4b1
j
h
3:39,77
1b3
h
3:42,08
1
d
h
3:45,22
4b1
h
3:50,76
1
j
6,85
7,27
7,34
7,35
7,40
7,41
7,42
7,49
7,50
7,50
1
1b16
1r4
1r4
S
1r1
7
3b1
1b2
4b1
ţ
j
d
ţ
7,51
7,53
7,53
7,54
7,54
7,56
7,56
7,57
7,66
7,67
5b1
j
S
2b8
d
1
d
D
ţ
4b5
d
5r5
S
j
3b8
d
S
j
další junioři
3b2
j
5b8
j
h
jři AC Tepo Kladno
Formánek,Auersvald,Krejsa,Nohava
AC Tepo Kladno B II.liga
Jonáš,Formánek,Krejsa,Havel
dci AC Tepo Kladno
Myškovský,Jonáš,Formánek,Krejsa
AC Tepo B II.L
Vokoun,Formánek,Jonáš,Nohava
jři AC Tepo Kladno
Arnaudov,Nekuţa,Balla,Auersvald
Olomouc
2.10.
Děčín
6.6.
Ml.Boleslav
8.5.
Kladno
21.8.
Ml.Boleslav
8.5.
Marek Bakalár
Vojtěch Nohava
Matyáš Myškovský
Jan Bezák
Jiří Bernášek v.7,43
Jakub Řezníček
Jiří Křelina
Pavel Sedlák
Tomáš Komárek
Tomáš Vokoun
110595
160692
030294
060595
230489
070495
140691
040183
190791
010492
Kladno
Pha Stromovka
Pha Strahov
Kladno
Pha Stromovka
Kladno
Č.Bodějovice
Pha Strahov
Pha Strahov
Pha Strahov
2.10.
9.2.
7.2.
2.10.
13.2.
10.10.
11.5.
9.1.
9.1.
9.1.
Petr Frolík
Karel Bernášek
Josef Krejsa
Milan Klos
Jan Jánský
Matěj Palivec
Jan Kameníček
Lukáš Posekaný
Ivo Krsek
Přemysl Horáček
170791
230489
031193
010793
070395
231194
100287
301292
270993
070991
Pha Strahov
Pha Strahov
Pha Stromovka
Pha Strahov
Kladno
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Pha Strahov
Pha Stromovka
Pha Stromovka
9.1.
9.1.
16.2.
9.1.
10.10.
26.1.
30.1.
9.1.
16.2.
13.2.
hala
hala
hala
hala
Aleš Kršík
Michal Balla
290292
270891
Pha Strahov
Pha Stromovka
9.1.
26.1.
hala
hala
Doplňkové disciplíny:
60 m
7,72
7,85
ţ
j
j
j
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
150 m
16,05
17,09
17,51
17,65
17,84
17,97
18,28
18,40
18,75
18,88
1
2b2
2b6
7b2
3b2
4b2
2b9
1b4
3b1
3b2
ţ
d
d
d
ţ
ţ
d
ţ
ţ
ţ
Marek Bakalár
Matyáš Myškovský
Milan Klos v.17,53
Josef Krejsa
Jan Bezák
Jakub Řezníček
Matěj Palivec
Jonáš Tuček
Vojtěch Pánek
Jindřich Dumek
110595
030294
010793
031193
060595
070495
231194
060396
071095
230495
Kladno
Č.Budějovice
Pha Strahov
Č.Budějovice
Kladno
Kladno
Pha Strahov
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
2.10.
11.5.
22.1.
11.5.
2.10.
2.10.
22.1.
18.6.
17.9.
18.6.
č.rek
34,76
36,18
37,47
37,92
38,14
38,34
38,72
38,98
39,95
39,99
1
3b3
1b6
1b2
4F
4b7
2b9
5b2
1
6b4
ţ
d
ţ
ţ
d
j
ţ
ţ
j
Marek Bakalár
Jan Hanzl
Matyáš Myškovský
Jakub Řezníček
Jonáš Tuček
Josef Krejsa
Tomáš Vokoun
Vojtěch Pánek
Jan Jánský
Michal Balla
110595
010178
030294
070495
060396
031193
010492
071095
070395
270891
Kladno
Pha Stromovka
Praha Strahov
Kladno
Praha Strahov
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Kladno
Kladno
Pha Stromovka
2.10.
26.1.
22.1.
2.10.
12.9.
26.1.
19.1.
2.10.
7.9.
26.1.
č.rek
hala
hala
500 m
1:17,72
2b4
j
Miloš Nekuţa
190791
Pha Strahov
22.1.
hala
600 m
1:27,13
1:34,29
1:36,64
2
9
10
j
Tomáš Vokoun
Filip Koloros
Václav Melichar
010492
090690
260291
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Č.Budějovice
11.5.
11.5.
11.5.
1000 m
2:28,62
2:29,66
2:50,39
2:52,04
2:57,05
2:57,07
2:58,25
3:00,17
3:01,1 ruč.
3
4
S
8b3
S
1b5
S
S
2
Ondřej Klesnil
Jan Flídr
Jiří Bernášek
Miloš Nekuţa
Karel Bernášek
Tomáš Vokoun
Přemysl Horáček
Lukáš Posekaný
Marek Lhoták
190887
250389
230489
190791
230489
010492
070991
301292
241093
Kladno
Kladno
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Pha Stromovkaahov
Pha Stromovka
Beroun
7.9.
7.9.
14.2.
26.1.
14.2.
26.1.
14.2.
14.2.
16.4.
Pavel Sedlák
Jiří Bernášek
Karel Bernášek
040183
230489
230489
Pha Stromovka
Pha Strahov
Pha Stomovka
28.2.
10.1.
14.2.
Petr Frolík
Lukáš Posekaný
Jiří Bernášek
Jindřich Dumek
170791
301292
230489
230495
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Praha
Kladno
11.5.
11.5.
12.5.
16.5.
hala
hala
300 m
60 m přek
7,95
9,09
9,19
2
S
S
200 m přek
25,95
27,20
28,39
29,87
3
4b2
3
2b1
j
j
j
j
j
d
j
j
ţ
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
hala
Hodinovka
16080
14686
14640
14630
14091
13939
1
2
3
4
6
9
v
v
Půlmaratón
1:18:25
1:18:30
1:23:50
1:24:49
1:33:02
1:33:06
1:37:50
1:38:57
1:40:06
65
66
14
57
77
33
578
50
23
v
v
Maratón
2:44:08
2:55:57
2:56:42
2:57:19
3:04:30
3:15:43
3:22:25
3:26:14
3:29:30
3:36:53
8
150
27
16
19
31
45
57
69
107
v
v
4 x 60 m
27,14
1
j
SG Kladno
Vokoun.Myškovský,Klos,Křelina
4 x 200 m
1:35,98
3
d
21.2.
hala
1:38,14
1
d
9.1.
hala
1:39,41
1
j
dci AC Tepo Kladno
Pha Stromovka
Krejsa,Palivec,Myškovský,Klos
dci AC Tepo
Pha Strahov
Rodriguez,Pavlíček,Myškovský,Klos
jři AC Tepo Kladno
Pha Strahov
Komárek,Kurenko,Palivec,Nohava
9.1.
hala
Sprinterský trojboj
2245
4
j
Vojtěch Nohava
160692
Praha
21.9.
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Metoděj Fikes
Ladislav Fanta
Pavel Bříza
MK
Pavel Vinš
KOB
Pavel Kratina MK
Josef Beránek MK
150267
66
74
69
65
58
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
Libor Malina
MK
Metoděj Fikes
Jaroslav Bohdal MK
Pavel Kratina
MK
Jan Švarcbach
Vladimír Urbanec MK
Milan Zderadička
Miroslav Vostrý MK
Petr Syblík
MK
040970
150267
090476
65
211270
280658
200571
77
68
Praha
Praha
Bakov n.Jiz.
Praha
Praha
Bakov n.Jiz.
Praha
Velešín
Liberec
27.3.
27.3.
10.4.
27.3.
27.3.
10.4.
27.3.
28.10.
27.6.
Libor Malina
MK
Jan Flídr st.
MK
Václav Rataj
Jaroslav Bohdal MK
Richard Dvořák Samb.
Václav Klos
MK
Ladislav Fanta nereg.
Vladimír Urbanec MK
Pavel Bříza
MK
Petr Syblík
MK
040970
270557
030990
090476
81
60
66
280658
74
68
Kladno
Praha
Praha
Praha
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Praha
18.9.
9.5.
9.5.
23.10.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
18.9.
23.10.
Č.Budějovice
11.5.
Halový sedmiboj
4375
15
Karel Bernášek
230489
Pha Stromovka
4258
17
Jiří Bernášek
230489
Pha Stromovka
13.14.2.
13.14.2.
2
1
4
Jan Mihál
Miroslav Pavlíček
David Sekerák
300786
310387
061074
Kladno
Sázava
Nýřany
12.-13.10.
2.10.
9.10.
Vrhačský trojboj
2033
1840
1756
hala
hala
Vrhačský čtyřboj
2418
2084
1840
3
4
3
Jan Mihál
David Sekerák
Miroslav Pavlíček
300786
061074
310387
Kladno
Nýřany
Sázava
12.-13.10.
9.10.
2.10.
Vrhačský pětiboj
2984
2619
4
3
Jan Mihál
Miroslav Pavlíček
300786
310387
Kladno
Sázava
12.-13.10.
2.10.
Miroslav Pavlíček
Karel Turanský
Jakub Keller
Jan Mihál
310387
091194
040792
300786
Sázava
Pardubice
Pardubice
Kladno
2.10.
7.3.
7.3.
12.10.
Petr Frolík
Lukáš Posekaný
Vojtěch Nohava
Marek Folprecht
170791
301192
160692
230792
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
20.6.
25.9.
10.10.
10.10.
Petr Frolík
Tomáš Komárek
Lukáš Posekaný
Miroslav Vavruška
Přemysl Horáček
170791
190791
301292
120191
070991
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Pha Strahov
Pha Stromovka
Pha Stromovka
16.2.
26.1.
9.1.
20.2.
14.2.
hala
hala
hala
hala
hala
Tomáš Minařík v.14,31
Jan Tauber
Lukáš Kotrba
Lukáš Posekaný v11,30
Ondřej Bukový
Rostislav Sehnal
Tomáš Kühnel
Přemysl Horáček
Vojtěch Zaňák
Dušan Kurenko
Vojtěch Nohava
080991
210991
040992
301292
260593
130192
240591
070991
270294
291092
160692
Pha Stromovka
St.Boleslav
Pha Stromovka
Pha Strahov
Kladno
St.Boleslav
Čáslav
Pha Stromovka
Olomouc
Čáslav
St..Boleslav
21.2.
15.5.
16.2.
9.1.
25.9.
15.5.
18.9.
13.2.
2.10.
18.9.
15.5.
hala
Jan Tauber
Tomáš Minařík
Jakub Kubík
210991
080991
170691
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Č.Budějovice
11.5.
11.5.
11.5.
Břemeno 16 kg
15,77
13,02
12,45
12,00
VP
13
15
VP
d
j
Junioři (91,92)
110 m přek (100 cm)
14,81
16,11
17,07
18,48
1
3
D
D
(100 cm)
60 m přek
8,33
3b1
8,52
2b1
8,66
S
8,91
6r1
9,22
S
Koule 6 kg
15,53
15,14
14,29
11,47
11,31
11,29
11,22
11,09
10,86
10,34
10,31
5 Kg
16,31
15,91
14,27
4
1
3
S
9
4
3
S
18
4
5
2
3
6
d
d
hala
hala
hala
Disk 1,75 kg
48,75
37,67
35,47
38,41
32,50
31,67
30,28
28,92
26,57
25,20
25,19
VP
Jan Tauber
8
Tomáš Minařík
15
d Karel Turanský
D
Lukáš Posekaný
4
Rostislav Sehnal
5
Dušan Kurenko
5
Tomáš Kühnel
22
d Vojtěch Zaňák
25
Jakub Keller
D
Vojtěch Nohava
další dorostenci
14
d Ondřej Bukový
210991
080991
091194
301292
130192
291092
240591
270294
040792
160692
Kladno
Kladno
Olomouc
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
Čáslav
Olomouc
Olomouc
Kladno
12.10.
25.9.
2.10.
10.10.
15.5.
15.5.
18.9.
2.10.
2.10.
10.10.
260593
Kladno
25.9.
Jan Tauber
Jakub Keller
Tomáš Minařík
Lukáš Kotrba
Karel Turanský
Rostislav Sehnal
Dušan Kurenko
Ondřej Bukový
Vojtěch Zaňák
210991
040792
080991
040992
091194
130192
291092
260593
270294
Olomouc
Tábor
Tábor
St.Boleslav
Olomouc
St.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
Kladno
2.10.
25.6.
25.6.
15.5.
2.10.
15.5.
15.5.
25.9.
25.9.
Kladivo 6 kg
58,22
53,59
52,10
51,42
51,07
37,57
36,16
33,25
33,22
2
4
5
2
3
6
7
9
10
Desetiboj
5923
5165
4789
3501
1
2
3
4
Lukáš Posekaný
Vojtěch Nohava
Petr Frolík
Marek Folprecht
301292
160692
170791
230792
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
9.-10.10.
9.-10.10.
9.-10.10.
9.-10.10.
Halový sedmiboj
4530
4040
6
9
Lukáš Posekaný
Přemysl Horáček
301292
070991
Pha Stromovka
Pha Stromovka
13.-14.2.
13.-14.2.
Vrhačský trojboj
1553
1042
1
2
Jan Tauber
Jakub Keller
210991
040792
Kladno
Kladno
12.10.
12.10.
Vrhačský čtyřboj
2335
1724
1
2
Jan Tauber
Jakub Keller
210991
040792
Kladno
Kladno
12.10.
12.10.
Vrhačský pětiboj
2507
2
Jakub Keller
040792
Kladno
12.10.
Jakub Keller
040792
Kladno
12.10.
Břemeno 14 kg
15,83
VP
d
d
d
j
hala
hala
Dorostenci (93,94)
7,84
7,86
7,95
8,14
6 nejlepších v muţích
Č
Alexandr Rodriguez
7b6
Marek Svoboda
5b9
Lukáš Pavlíček
3r1
Vít Puţman
240694
060493
270694
161293
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Pha Stromovka
Pha Strahov
16.1.
9.2.
26.1.
16.1.
12,26
12,63
12,66
13,08
5 nejlepších u moţů
D
Josef Lacika
4r2
Tomáš Chalupecký
2r2
Vít Puţman
7r3
Matěj Palivec
120393
131294
161293
231194
Kladno
Čáslav
Ml.Boleslav
Ml.Boleslav
9.10.
18.9.
8.5.
8.5.
60,71
3 nejlepší u muţů
D
Josef Lacika
120393
Kladno
9.10.
2 nejlepší u muţů
D
Josef Lacika
D
Alexandr Rodriguez
120393
240694
Kladno
Kladno
10.10.
10.10.
Alexandr Rodriguez
Josef Lacika
240694
120393
St.Boleslav
Kladno
29.5.
10.10.
Alexandr Rodriquez
240694
Č.Budějovice
11.5.
60 m
100 m
400 m
1500 m
5:35,00
5:56,58
110 m přek
15,95
17,83
D
D
200 m přek
30,53
5b3
300 m přek
45,04
1
Josef Krejsa
031193
Ml.Boleslav
8.5.
542
539
523
19
D
22
Matěj Palivec
Josef Lacika
Ivo Krsek
231194
120393
270993
Pha Strahov
Kladno
Olomouc
22.1.
9.10.
2.10.
koule 5 kg
12,81
12,26
11,92
11,80
11,04
11,04
10,98
10,28
10,27
VP
VP
VP
VP
Č
9
D
VP
13
Ondřej Bukový
Vojtěch Zaňák
Karel Turanský
David Štekl
Alexandr Rodriguez
Ivo Krsek
Josef Lacika
Vít Puţman
Matyáš Myškovský
260593
270294
091194
93
240694
270993
120393
161293
030294
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Pha Stromovka
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
17.1.
20.6.
9.10.
12.10.
20.6.
Disk 1,5 kg
37,64
33,01
32,45
30,04
29,88
26,48
25,38
24,96
24,71
21,60
VP
5
D
2
D
4
5
6
7
8
Karel Turanský
Vojtěch Zaňák
Josef Lacika
Ondřej Bukový
Alexandr Rodriguez
Matyáš Myškovský
Ivo Krsek
David Štekl
Vít Puţman
Matěj Palivec
091194
270294
120393
260593
240694
030294
270993
93
161293
231194
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.10.
15.5.
10.10.
12.10.
29.5.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
d
hala
hala
hala
hala
dálka
hala
hala
Oštěp 700 g
50,54
41,34
42,03
37,86
37,12
27,54
25,35
23,38
23,14
3
4
5
D
8
VP
D
VP
VP
Ivo Krsek
Vít Puţman
Matyáš Myškovský
Alexandr Rodriguez
Marek Lhoták
Karel Turanský
Josef Lacika
Matěj Palivec
Ondřej Bukový
270993
161293
030294
240694
241093
091194
120393
231194
260593
St.Boleslav
Ml.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
Ml.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
20.6.
8.5.
20.6.
10.10.
8.5.
12.10.
10.10.
12.10.
12.10.
Kladivo 5 kg
58,96
43,68
39,45
35,29
34,20
23,91
20,55
20,42
19,50
3
2
4
2
7
5
7
8
9
Karel Turanský
Ondřej Bukový
Matěj Palivec
Vojtěch Zaňák
Daniel Valenta
Matyáš Myškovský
Ivo Krsek
David Štekl
Vít Puţman
091194
260593
231194
270294
260594
030294
270993
93
161293
Tábor
Kladno
St.Boleslav
Čáslav
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
25.6.
12.10.
20.6.
18.9.
20.6.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
Desetiboj
4816
4518
12
2
Alexandr Rodriguez
Josef Lacika
240694
120393
St.Boleslav
Kladno
28.-29.5.
9.-10.10.
1000 m
3:44,90
S
Alexander Rodriguez
240694
Pha Stromovka
14.2.
hala
(91 cm)
60 m přek
8,97
S
Alexander Rodriguez
240694
Pha Stromovka
14.2.
hala
Halový sedmiboj
3497
11
Alexander Rodriguez
240694
Pha Stromovka
13.-14.2.
hala
Vrhačský trojboj
1485
1325
1211
1040
961
920
907
865
662
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Karel Turanský
Ondřej Bukový
Matyáš Myškovský
Vojtěch Zaňák
David Štekl
Ivo Krsek
Matěj Palivec
Vít Puţman
Marek Lhoták
091194
260593
030294
270294
93
270993
231194
161293
241093
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
Vrhačský čtyřboj
2259
1897
1465
1417
1403
1160
1121
1050
773
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Karel Turanský
Ondřej Bukový
Matyáš Myškovský
Vojtěch Zaňák
Matěj Palivec
David Štekl
Ivo Krsek
Vít Puţman
Marek Lhoták
091194
260593
030294
270294
231194
93
270993
161293
241093
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
Vrhačský pětiboj
3076
2575
1948
1
2
3
Karel Turanský
Ondřej Bukový
Matěj Palivec
091194
260593
231194
Kladno
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
Břemeno 12 kg
16,42
13,99
11,65
1
2
3
Karel Turanský
Ondřej Bukový
Matěj Palivec
091194
260593
231194
Kladno
Kladno
Kladno
12.10.
12.10.
12.10.
3000 m chůze
19:21,36
19:46,11
20:46,70
9
5
8
Marek Lhoták
Vít Hlaváč
Matěj Šindler
241093
260797
290697
Pha Strahov
Pardubice
Pardubice
30.1.
25.9.
25.9.
3 nejlepší v muţích
2r2
Jindřich Dumek
6b1
Jonáš Tuček
2r1
Vojtěch Pánek
4b1
Jan Vedlich
2FB
Michal Váša
3r1
David Lepič
D
Jan Ring
230495
080696
071095
150996
150795
230595
050195
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
18.6.
16.5.
11.6.
25.5.
11.6.
11.6.
10.10.
12,25
2 nejlepší u muţů
5r5
ţ Jan Bezák
060595
Ml.Boleslav
8.5.
18,97
19,69
19,96
20,15
20,62
5 nejlepších v muţích
2b2
ţ Jan Jánský
1b3
Jan Vedlich
3b3
Martin Skopec
3b1
Matěj Pařízek
5b3
Filip Hromadník
070695
150996
95
270496
241195
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
16.5.
4.6.
20.6.
7.5.
7.5.
40,40
43,46
46,12
47,21
48,54
5 nejlepších v muţích
3b1
Jindřich Dumek
2
Filip Hromadník
4
Matěj Danda
3b2
Michal Váša
4b2
Michal Pošta
230495
241195
020796
150795
221296
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
25.2.
2.9.
7.9.
16.5.
11.6.
3 nejlepší v muţích
2
Matěj Pařízek
2
Martin Skopec
ruč.
4
Filip Hromadník
5
Josef Klečák
ruč.
8
Jan Vedlich
ruč.
9
Jan Hamouz
270496
031095
241195
020395
150996
081096
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
16.5.
18.6.
16.5.
7.5.
16.5.
16.5.
Jan Jánský
Jindřich Dumek
Jan Ring
Jan Hamouz
070695
230495
050195
081096
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
mţ
mţ
hala
Starší ţáci (95,96)
60 m
7,68
7,69
7,77
7,83
7,91
8,01
8,01
100 m
150 m
300 m
800 m
2:19,1
2:21,47
2:23,3
2:26,06
2:40,9
2:46,6
1000 m
3:20,65
3:25,11
3:30,42
3:49,91
ruč.
D
D
D
D
hala
1500 m
5:21,75
5:34,16
6:01,27
3 nejlepší v muţích
2
Filip Hromadník
4
Jan Hamouz
6
Vladimír Černý
241195
061096
120396
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
11.6..
17.9.
18.6.
60 m přek
9,24
9,58
9,58
9,98
11,92
4r3
S
4b1
5
8
Jindřich Dumek
Jan Jánský
Jan Bezák
Matěj Pařízek
Václav Macák
230495
070695
060695
270496
120796
Jablonec
Pha Strahov
Pha Stromovka
Pha Strahov
Pha Strahov
7.3.
10.1.
20.1.
10.1.
10.1.
100 m přek
14,59
15,19
15,50
16,27
16,53
17,64
19,84
1
2
D
2b2
4b1
3b2
D
Jan Jánský
Jindřich Dumek
Jan Ring
Matěj Pařízek
Marek Janák
Filip Hromadník
Jan Hamouz
070395
230495
050195
270496
210896
241195
061096
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
17.9.
16.5.
9.10.
11.6.
11.6.
11.6.
9.10.
nejlepší u muţů
2b1
ţ Jindřich Dumek
3b1
Matěj Pařízek
4b1
Marek Janák
1 b2
Jonáš Tuček
4b1
Jan Vedlich
3b2
David Krégl
1b3 mţ Jan Šmíd
2b2
Michal Váša
5b1
Patrik Bojdák
3b3
Vladimír Černý
230495
270496
210896
060396
150996
031396
070797
150796
070796
031296
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Pardubice
Kladno
Kladno
Kladno
16.5.
7.5.
11.6.
11.6.
7.5.
7.5.
25.9.
11.6.
11.6.
7.5.
270496
Kladno
2.10.
200 m přek
29,87
31,56
31,93
31,98
32,54
32,56
33,05
33,85
36,94
38,70
x
1500 m přek
5:11,69
7
Matěj Pařízek
147
136
132
4 nejlepší u muţů
D
Jindřich Dumek
3
David Krégl
D
Jan Hamouz
230495
021296
061096
Kladno
St.Boelslav
Kladno
10.10.
25.5.
10.10.
546
542
508
507
506
485
478
467
458
nejlepší v muţích
4
Jindřich Dumek
D
Jan Ring
6
Matěj Pařízek
3
Vojtěch Pánek
5
David Zahradník
1
Jan Vedlich
5
Filip Hromadník
8
David Krégl
11
Marek Janák
1230495
050195
270496
071095
300595
150996
241195
021296
210896
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Praha Strahov
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
18.6.
10.10.
17.9.
11.6.
10.1.
25.5.
11.6.
7.5.
18.6.
240
200
nejlepší v muţích
D
ţ Jan Ring
D
Jindřich Dumek
050195
230495
Kladno
Kladno
9.10.
9.10.
Výška
Dálka
Tyč
x
hala
hala
hala
hala
hala
hala
Koule 4 kg
12,46
11,41
11,03
10,89
10,53
9,74
8,61
8,33
8,11
7,95
1
D
4
5
5
VT
VT
11
6
7
Jan Ring
Jan Jánský
Marek Bakalár
David Krégl
David Lepič
Jindřich Dumek
Slavomír Herajn
David Zahradník
Ondřej Stoklasa
Michal Pošta
050195
070395
110595
021296
230595
230495
290896
300395
250995
221296
Praha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
10.1.
10.10.
11.6.
7.5.
11.6.
12.10.
12.10.
11.6.
17.9.
16.5.
42,32
37,82
37,48
33,34
31,59
29,11
22,75
22,19
21,51
5
1
2
4
9
D
5
8
VP
Jan Ring
Radek Voňavka
Jan Jánský
David Zahradník
David Krégl
Jindřich Dumek
Ondřej Stoklasa
Jan Vedlich
Slavomír Herajn
050195
240495
070395
300595
021296
230495
250996
150996
290896
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
Pardubice
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
2.10.
17.9.
17.9.
18.6.
25.9.
9.10.
17.9.
16.5.
12.10.
53,77
36,20
36,00
35,75
35,62
31,86
29,37
26,04
24,17
21,95
1
3
2
11
1
7
4
8
9
10
Jan Ring
David Lepič
Jan Jánský
David Zahradník
Jindřich Dumek
Slavomír Herajn
David Krégl
Marek Janák
Michal Pošta
Štěpán Podhradský
050195
230595
070395
300595
230495
290896
021296
210896
221296
130396
Pardubice
Kladno
Kladno
Pardubice
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
25.9.
17.8.
24.8.
25.9.
29.4.
11.6.
17.8.
11.6.
18.6.
18.6.
Kladivo
46,82
34,01
28,61
28,41
16,47
2
5
1
2
11
David Zahradník
David Krégl
Radek Voňavka
Slavomír Herajn
Michal Pošta
300595
021296
240495
290896
221296
Praha
Pardubice
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
12.9.
25.9.
17.9.
17.9.
17.9.
Devítiboj
4864
4541
3816
1783
1
2
3
4
Jan Jánský
Jan Ring
Jindřich Dumek
Jan Hamouz
070395
050195
230495
061096
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
9.-10.10.
9.-10.10.
9.-10.10.
9.-10.10.
4 x 60 m
27,95
3
AC Tepo Kladno
Tuček,Jánský,Řezníček,Bakalár
AC Zepo Kladno
Řezníček,Tuček,Bezák,Bakalár
AC Tepo Kladno A
Praha
12.9.
Pardubice
25.9.
Kladno
2.10
St.Boleslav
18.6.
Disk
Oštěp
28,81
1b2
29,50
2b2
29,54
1
Tuček,Dumek,Pánek,Janák
AC Tepo Kladno
hala
h
30,89
1b3
31,21
5
31,52
3b1
31,85
3b3
B
Řezníček,Tuček,Kuklík,Janák
AC Tepo Kladno C
Janák,Šmíd,Pánek,Dumek
AC Tepo B
Pařízek,Pánek,Hromadník,Lepič
5.ZŠ Kladno
Vedlich,Henvert,Krégl,Najman
AC Tepo C
Krégl,Šmíd,Lepič,Hromadník
Pardubice
25.9.
Kladno
16.5.
St.Boleslav
25.5.
Kladno
2.10.
AC Tepo Kladno A
Bezák,Dumek,Jánský,Bakalár
AC Tepo Kladno B
Tuček,Krégl,Pařízek,Ring
Pha Strahov
10.1.
hala
Pha Strahov
10.1.
hala
AC Tepo Kladno
Tuček,Řezníček,Bakalár
AC Tepo Kladno A
Tuček,Pánek,Řezníček
AC Tepo Kladno
Bezák,Tuček,Bakalár
AC Tepo Kladno B
Dumek,Jánský,Pánek
AC Tepo Kladno B
Dumek Bezák,Pařízek
AC Tepo Kladno A
Tuček,Pánek,Dumek
AC Tepo Kladno
Hromadník,Skopec,Pařízek
AC Tepo Kladno B
Krégl.Pařízek,Hromadník
AC Tepo Kladno c
Šmíd,Skopec,Hlaváč
AC Tepo Kladno II
Váša,Klečák,Bojdák
Praha
12.9.
Kladno
2.10.
Jablonec
7.3.
Praha
12.9.
Kladno
2.10.
Pardubice
25.9.
St.Boleslav
18.9.
Pardubice
25.9.
Pardubice
25.9.
Kladno
11.6.
4 x 200 m
1:41,18
1
1:49,12
4
3 x300 m
1:52,50
1
1:57,50
1
1:58,24
1
1:59,48
4b2
2:01,26
1b2
2:02,07
1
2:08,04
1
2:08,58
1b2
2:20,24
2b3
2:22,34
3
1000 m
3:20,65
3:25,11
3:30,40
3:49,91
D
D
D
D
Jan Jánský
Jindřich Dumek
Jan Ring
Jan Hamouz
070395
230495
050195
061096
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
10.10.
10.10.
10.10.
10.10.
Halový pětiboj
3024
2
Jan Jánský
070395
Praha Strahov
9.-10.1.
Vrhačský trojboj
1198
1017
1
2
Jindřich Dumek
Slavomír Herain
230495
290896
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
Vrhačský čtyřboj
1275
1
Slavomír Herain
290896
Kladno
12.-13.10.
Vrhačský pětiboj
1684
1
Slavomír Herain
290896 Kladno
12.-13.10.
hala
hala
Břemeno 10 kg
9,22
Slavomír Herain
1
290896 Kladno
13.10.
Mladší ţáci (97 a mladší)
60 m
8,33
8,49
8,51
8,68
8,81
8,87
8,91
9,16
9,17
9,17
Adam Henvert 5.ZŠ
Jan Šmíd
Matěj Krsek
Tomáš Najman
Jakub Pešička
Tomáš Volf
Filip Nodl
Matěj Pošmourný
Antonín Merta
Jakub Ledvinka
2b2
7r1
1
2FB
1b1
2r3
1r3
2b3
2b3
1r2
97
070797
00
010297
270897
270398
020398
060598
051197
98
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
25.5.
2.10.
25.6.
4.6.
2.9.
4.6.
2.9.
25.6.
16.5.
19.9.
150 m
20,74
20,85
22,07
22,12
22,61
22,62
22,74
22,79
22,81
23,05
2b1
Tomáš Najman
1b1
Jan Šmíd
1b2
Petr Jelínek
2b2
Jan Rajdl
2b5 příp. David Herák
3b3
Filip Nodl
1b3
Matěj Fiala
1b4
Tomáš Volf
3b2
Jakub Ledvinka
4b2
Matěj Pošmourný
010297
070797
030397
240197
00
020398
260698
270398
97
060598
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
16.5.
2.9.
4.6.
4.6.
27.2.
16.5.
19.9.
16.5.
16.5.
4.6.
47,01
49,62
49,4 ruč.
50,11
51,13
51,25
51,46
51,56
51,99
52,16
1b3
1b4
1 příp
1b2
1b1
3b2
2b1
2b4
3b2
5b3
Tomáš Najman
Filip Nodl
David Herák
Petr Jelínek
Jan Rajdl
Vít Hlaváč
Matěj Fiala
Michal Klíma
Matěj Pošmourný
Petr Fiala
010297
020398
00
030397
240197
97
98
98
060598
97
St.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St,Boleslav
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
21.5.
21.5.
28.4.
7.5.
21.5.
7.5.
21.5.
21.5.
21.5.
21.5.
Jakub Pešička
Tomáš Volf
Matěj Krsek
David Herák
Daniel Szabo
Tomáš Homér
270897
270398
00
00
97
050698
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
21.5.
21.5.
25.6.
25.6.
21.5.
21.5.
Jakub Pešička
Petr Jelínek
Jan Šmíd
Petr Fiala
Vít Hlaváč
Tomáš Volf
Filip Nodl
Matěj Pošmourný
270897
030397
070797
98
260297
270398
020398
060598
Klasdno
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
19.9.
25.6.
10.10.
25.6.
25.6.
16.5.
16.5.
25.6.
300 m
600 m
1:47,72
1:54,44
1:58,35
1:58,77
2:04,22
2:07,81
1
2
1
2
7
8
800 m
2:33,89
2:42,50
2:44,09
2:47,15
2:47,71
2:45,33
2:47,26
2:51,68
1
4b1
P
2b2
3b2
3
2b2
5b2
příp
příp
hala
2:52,06
2:54,22
6b2
7b2
Jan Zeis
Matěj Fiala
200698
98
St.Boleslav
St.Boleslav
25.6.
25.6.
1000 m
3:21,68
3:33,70
3:34,47
3
11
4
Jakub Pešička
Jan Zeis
Vít Hlaváč
270897
200698
260297
St.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
25.5.
25.5.
2.9.
nejlepší v muţích
1500 m
5:24,60
1
Albert Málek
5:34,60
3
Jan Zeis
5:36,10
4
Vít Hlaváč
5:41,09
6
Petr Jelínek
5:49,99
4
Tomáš Homér
5:54,0 ruč.
8
Ondřej Jeţek
5:58,60
11
Michal Klíma
080797
200698
260297
030397
050698
98
97
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
19.9.
19.9.
19.9.
19.9.
10.1.
4.6.
19.9.
60 m přek
10,71
11,70
11,97
12,03
12,38
12,42
12,58
12,67
12,69
12,71
3b1
2b3
1
1b2
2b1
2
3b3
4
1b3
2b4
Jan Šmíd
Filip Nodl
Petr Jelínek
Petr Fiala
Tomáš Najman
Vít Hlaváč
Michal Klíma
Jan Zeis
Ludvík Hrabovský
Matěj Fiala
070797
020398
030397
98
010297
260297
200398
200698
99
98
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
16.5.
16.5.
4.6.
19.9.
21.5.
4.6.
25.6.
5.6.
19.9.
25.6.
132
130
130
120
120
120
115
5
4
6=
8
2
3
4=
Petr Jelínek
Vít Hlaváč
Antonín Merta
Filip Nodl
Michal Klíma
Tomáš Homér
Tadeáš Douša
030397
260297
051197
020398
98
080698
310898
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
25.5.
16.5.
19.9.
10.1.
4.6.
4.6.
4.6.
494
448
434
428
426
420
420
420
410
410
1
1
2
1
2
5
4
5
8
5
070797
270897
020398
00
00
97
270398
240197
060598
98
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
4.6.
4.6.
21.5.
28.4.
28.4.
21.5.
4.6.
4.6.
4.6.
25.6.
Koule 3 kg
11,12
8,25
8,05
7,72
7,02
6,80
6,49
1
2
3
9
13
7
14
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
2.9.
2.9.
2.9.
19.9.
19.9.
2.9.
19.9.
hala
hala
?
Výška
Dálka
Jan Šmíd
Jakub Pešička
Filip Nodl
příp. Ondřej Dojcsan
příp. David Herák
Lukáš Dlouhý
Tomáš Volf
Jan Rajdl
Matěj Pošmourný
Petr Fiala
Luboš Hlava
Antonín Merta
Zdeněk Olič
Dan Jiránek
Vadim Kučera
Jiří Dvořák
Vojtěch Holub
141297
051197
160997
280398
120397
99
98
hala
Disk 1 kg
21,97
VP
Luboš Hlava
141297
Kladno
12.10.
Oštěp 600 g
25,05
VP
Luboš Hlava
141297
Kladno
12.10.
Kladivo 3 kg
28,62
1
Luboš Hlava
141297
Kladno
27.4.
51,22
49,93
45,55
44,51
43,60
42,58
41,13
39,90
39,81
39,51
1
2
2
2
2
5
3
6
P
5
Vadim Kučera
Antonín Merta
Jan Šmíd
Matěj Šindler
Luboš Hlava
Jakub Pešička
Jiří Novák
Tadeáš Douša
Petr Jelínek
Ondřej Jeţek
120397
051197
070797
290697
141297
270897
99
98
97
98
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
25.6.
2.9.
25.6.
4.6.
21.5.
16.5.
4.6.
16.5.
10.10.
25.6.
1711
1209
1144
1125
1061
881
880
845
837
802
1
5
6
4
8
7
8
11
12
13
Jan Šmíd
Filip Nodl
Petr Fiala
Petr Jelínek
Matěj Pošmourný
Zdeněk Jungmann
Filip Nodl
Vít Hlaváč
Matěj Fiala
Michal Klíma
070797
020398
98
030398
060598
97
020398
260297
98
200398
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
10.10.
25.6.
25.6.
10.10.
25.6.
10.10.
10.10.
25.6.
25.6.
25.6.
4 x 60 m
34,02
34,07
35,29
35,34
35,64
35,95
36,77
37,84
38,12
38,48
3b1
1b1
2b1
2b1
1b2
3b1
5b1
4b2
4b1
4b1
Najman,Šmíd,Nodl,Pešička
Najman,Merta,Šmíd,Nodl
Najman,Pešička,Rajdl,Volf
Šmíd,Najman,Volf,Nodl
Olič,Volf,Douša,Ledvinka
Merta,Jelínek,Nodl,Pošmourný
Volf,Merta,Fiala,Pošmourný
Rajdl,Šindler,Ledvinka,Hladůvka
Ledvinka,Jelínek,Olič,Holub
Javůrek,Dlouhý,Klíma,Sabo
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
19.9.
16.5.
21.5.
2.9.
16.5.
21.5.
19.9.
19.9.
2.9.
21.5.
4 x 200 m
2:07,48
2
Pha Strahov
10.1.
hala
2:17,20
6
AC Tepo Kladno A
Šmíd.Pešička,Najman,Rajdl
AC Tepo Kladno B
Nodl,Šindler,Klíma,Holub
Pha Strahov
10.1.
hala
Kriket
příp
Pětiboj
B
B
II.
B
A II
B
100 m
13,01
7r2
Robin Gigán
00 Děčín
6.6.
3 x 300 m
2:22,85
2
2:27,76
3
2:39,12
5
2:44,84
6
2:45,79
7
AC Tepo Kladno A I.
Najman,Šmíd,Pešička
AC Tepo Kladno A II.
Volf,Nodl,Jelínek
AC Tepo Kladno A III.
Hlaváč,Rajdl,Ledvinka
AC Tepo Kladno B
Fiala,Patrovský,Jeţek
AC Tepo Kladno A IV.
Pošmourný,Zeis,Douša
Kladno
4.6.
Kladno
4.6.
Kladno
4.6.
Kladno
4.6.
Kladno
4.6.
Lukáš Posekaný – juniorský mistr ČR ve skoku o tyči (485cm)
Ţeny
60 m
7,73
7,75
8,00
8,10
8,10
8,17
8,20
1
1FA
3b1
2
5
6r3
1b1
8,24
8,29
8,34
2r6
1
2b1
8,35
8,40
8,44
8,45
8,51
8,54
8,57
8,57
8,58
8,59
3b3
2r3
1r2
2b2
1b1
1FA
5
1b3
1r3
2b6
100 m
12,22
12,45
12,57
12,65
12,66 w2,0
12,94
13,00
13,22
13,26
13,44
13,56
13,64
14,37
j
d
mţ
Kateřina Líbalová
Jana Janoušová
Eliška Klučinová
Nikola Radostová
Nikola Machová
Pavla Nestrašilová
Barbora Dvořáková
150983
311095
140488
100987
050292
120594
100597
Praha
Kladno
Stromovka
Pha Strahov
Č.Budějovice
Stromovka
Kladno
15.6.
11.6.
26.1.
9.1.
11.5.
20.2.
16.5.
j
j
mţ
Kristýna Šrobová
Beáta Kaňková
v.8,30
Kateřina Dvořáková
291091
220391
100597
Pha Strahov
Pha Strahov
Kladno
24.1.
9.1.
16.5.
hala
hala
Lucie Sklenářová
Simona Vosátková
Lucie Zaplatílková
Aneta Šmídová
Veronika Doubravová
Kamila Doubravová
Simona Hamerníková
Zuzana Švarcbachová
Jitka Tauberová
Nikola Suchelová
080893
040496
120794
021195
110197
110197
061092
280496
020495
080991
Pha Strahov
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Stromovka
9.1.
11.6.
9.1.
11.6.
4.6.
4.6.
9.1.
4.6.
7.5.
9.2.
hala
Kateřina Líbalová
Jana Janoušová
Eliška Klučinová
Nikola Radostová
Nikola Machová
Kristýna Šrobová
Pavla Nestrašilová
Lucie Zaplatílková
Lucie Sklenářová
Beáta Kaňková
150983
311095
140488
100987
050292
291091
120594
120794
080893
220391
Praha
Děčín
Kladno
Praha
Plzeň
Ml.Boleslav
Plzeň
Plzeň
Ml.Boleslav
Kladno
15.6.
6.6.
7.9.
9.6.
29.5.
8.5.
25.5.
29.5.
8.5.
9.10.
Simona Hamerníková
Nikola Suchelová
Kateřina Slánská
061092
080991
020692
Ml.Boleslav
Ml.Boleslav
Ml.Boleslav
8.5.
8.5.
8.5.
Eliška Klučinová
Jana Janoušová
Kateřina Líbalová
Nikola Machová
Kristýna Šrobová
Lucie Zaplatílková
Nikola Radostová
Simona Hamerníková
Pavla Nestrašilová
Lucie Sklenářová
140488
311095
150983
050292
291091
120794
100987
061092
120594
080893
Talance, Fr.
Plzeň
Praha
Ostrava
Ml.Boleslav
Pardubice
Praha
Plzeň
St.Boleslav
St.Boleslav
18.9.
25.5.
15.6.
22.5.
8.5.
3.7.
6.6.
29.5.
15.5.
28.5.
Beata Kaňková
Nikola Suchelová
Lenka Ryzáková
Kateřina Prouzová
220391
080991
120588
240594
Pha
Stromovka
Ml.Boleslav
Praha
Ml.Boleslav
9.2.
8.5.
22.5.
8.5.
ţ
d
ţ
d
ţ
mţ
mţ
j
ţ
ţ
j
1
1FA
3
3r1
1F
j
2r1
j
2
d
8
d
6FA
d
D
j
další juniorky
5FA
j
1FB
j
7r1
j
200 m
24,81
25,41
25,52
25,96
25,97
26,06
26,83
26,87
27,17
27,21
S
2
4
4b3
1b1
4b3
5b4
3b12
4
S
27,94
28,34
28,66
28,79
4b10
6b1
3b3
1b3
ţ
j
j
d
j
d
d
j
j
d
hala
hala
hala
hala
hala
hala
12,75w
hala
Iva Vondrová
Barbora Lišková
Pavlína Sehnalová
Tereza Lepičová
Lucie Pacovská
Yekaterina Yevsyuková
Renata Vavrušková
030792
061193
260594
230392
110793
311290
271293
j
j
Kristýna Šrobová v.58,79
Lucie Zaplatílková
Simona Hamerníková
Adéla Hofmanová
Kateřina Prouzová v.63,42
Pavlina Sehnalová
Lenka Ryzáková
Tereza Lepičová
Iva Vondrová
291091
120794
061092
160391
240594
260594
120588
230392
030792
2
j
Babora Haunerová
250691
Pha
Stromovka
Tábor
Praha
Pha Strahov
Pha Strahov
St.Boleslav
Praha
Praha
St.Boleslav
Praha
Strahov
2:12,79 přestup
2:12,82
2:18,20
2:22,86
2:25,51
2:27,96
2:31,65
2:32,13
2:35,86
2:36,12
6
S
5
11
5r2
1b2
4r2
6
S
4
j
Adéla Hofmanová
Eliška Klučinová
Simona Hamerníková
Sylvie Slavíková
Kateřina Prouzová
Martina Klesnilová
Natálie Dobrovodská
Tereza Lepičová
Kristýna Šrobová
Renata Kunrtová
160391
140488
061092
270487
240594
300390
300695
230392
291091
030393
Pha
Stromovka
Barcelona
Tábor
Pardubice
Tábor
Č.Lípa
Jablonec
Děčín
Kladno
Ml.Boleslav
2:37,17
2:37,19
2:38,71
2:39,52
2:39,79
S
3b2
7b1
6b2
P
d
j
d
ţ
mţ
Lucie Sklenářová
Babora Haunerová
Lucie Zaplatílková
Michaela Drunecká
Kateřina Dvořáková
080893
250691
120794
010295
100597
2:40,88
2:41,02
2:41,43
2:41,75
2:42,00
P
8b1
2
S
1
j
ţ
mţ
j
mţ
Nikola Suchelová
Barbora Kučerová
Barbora Dvořáková
Iva Vondrová
Magdalena Horynová
7
2
2
3
10
1
1
10
4
D
j
ţ
j
mţ
j
j
ţ
d
ţ
Adéla Hofmanová
Natálie Dobrovodská
Simona Hamerníková
Magdalena Horynová
Tereza Lepičová
Babora Haunerová
Hana Nenadálová
Kateřina Asterová SG
Karolína Procházková
Lucie Dalihodová
28,81
29,37
29,38
29,89
30,51
31,83
31,90
S
1b4
6b2
3
S
s
3b4
j
d
d
j
d
2
5
2b3
1
1b3
4
3b2
1b3
3b2
j
d
j
j
d
d
d
St.Boleslav
Pha Strahov
Ml.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
29.5.
9.1.
hala
8.5.
15.5.
9.10.
10.10.
25.9.
400 m
58,22
58,62
58,85
60,53 přestup
62,98
64,56
65,28
66,79
67,25
70,97
21.2.
26.6.
6.6.
9.1.
13.2.
15.5.
22.5.
22.5.
20.6.
hala
9.1.
hala
hala
hala
800 m
1500 m
4:32,57 přest.
5:15,86
5:22,65
5:33,92
5:36,86
5:49,14
5:56,63
6:07,69
6:20,88
6:42,44
j
d
ţ
j
j
d
7.2.
hala
30.7.
26.6.
3.7.
26.6.
4.7.
7.3.
hala
6.6.
10.10.
8.5.
29.5.
4.7.
8.6.
2.10.
30.5.
080991
260496
100597
030792
080897
St.Boleslav
Č.Lípa
Olomouc
Kladno
St.Boleslav
Pha
Stromovka
Pardubice
Kladno
St.Boleslav
Kladno
160291
300695
061092
080897
230392
250691
061095
090694
020196
210690
Vídeň
Kladno
Kladno
Pardubice
Olomouc
Čáslav
Kladno
Č.Budějovice
Kladno
Kladno
2.2.
hala
2.10.
21.8.
25.9.
2.10.
18.9.
7.5.
11.5.
7.5.
10.10.
13.2.
25.9.
25.6.
30.5.
16.5.
hala
3000 m
10:02,61
14:55,34
6
10
5000 m
17:05,83
4
j
Kamila Gregorová
Beáta Kaňková
300481
220391
Stromovka
Kladno
28.2.
25.9.
Kamila Gregorová
300484
Praha
6.6.
Eliška Klučinová
Nikola Suchelová
Marie Beranová
Iva Vondrová
140488
080991
241290
030792
Stromovka
Stromovka
Stromovka
Stromovka
26.1.
20.2.
26.1.
13.2.
Eliška Klučinová
Nikola Suchelová
Nikola Radostová
Kristýna Šrobová
Lenka Ryzáková
Iva Vondrová
Beáta Kaňková
Lucie Dalihodová
Jekatěrina Jevsjuková
140488
080991
100987
291091
120588
030792
220391
210690
311290
Kladno
Tábor
Pardubice
Kladno
Praha
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
15.6.
26.6.
3.7.
9.10.
22.5.
20.6.
10.10.
10.10.
9.10.
140488
291091
120588
080893
030792
St.Boleslav
Č.Budějovice
Pha, Juliska
Olomouc
Ml.Boleslav
15.5.
12.6.
10.6.
2.10.
8.5.
hala
60 m př.
8,84
9,69
9,94
10,99
2b1
7F
7b3
P
j
j
hala
hala
hala
hala
100 m př.
14,17
15,35
15,63
16,07
18,21
19,05
19,38
19,46
20,92
S
7
4b2
S
3b2
5
D
D
S
j
j
j
j
400 m př.
1
2
4b2
3b2
4
d
j
Eliška Klučinová
Kristýna Šrobová
Lenka Ryzáková
Lucie Sklenářová
Iva Vondrová
7
j
Babora Haunerová
250691
Olomouc
2.10.
182
156
156
155
150
150
149
148
145
142
S
ms
1
P
1
4
3
P
2
S
d
d
j
ţ
d
ţ
ţ
j
j
Eliška Klučinová
Lucie Sklenářová
Dominika Šmídová
Nikola Suchelová v.153
Jiřina Jenčíková
Aneta Miková
Denisa Kaňáková
Jana Janoušová
Iva Vondrová
Kristýna Šrobová
140488
080893
130194
080991
240395
090794
101095
311095
030792
291091
Talance, Fr.
Pha Strahov
Kaldno
Jablonec
Pha Strahov
Ml.Boleslav
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
18.9.
24.1. hala
25.9.
31.1. hala
10.1. hala
8.5.
7.5.
9.10.
15.5.
10.10.
140
140
138
4
4=
2
j
ţ
j
271292
030996
030692
St.Boleslav
St.Boleslav
Pha Strahov
20.6.
17.9.
9.1.
138
137
135
4
D
5
ţ
Ivana Purkytová
Anna Schindlerová
Kateřina Slánská
Michaela Vondrovská
v.135
Lucie Dalihodová
Aneta Kubíková
211296
210690
94
Pha Strahov
Kladno
St.Boleslav
10.1.
9.10.
15.5.
61,46
62,44
69,75
71,58
73,49
j
kl.rek.
3000 m př.
14:05,73
Výška
d
hala
hala
135
133
5
P
630
613
593
567
551
545
523
508
502
497
S
3
4
4
5
1
1
1
P
3
mţ
ţ
Sabina Pöschlová
Aneta Šmídová
220397
021195
Kladno
Stromovka
19.9.
12.2.
Eliška Klučinová
Kateřina Líbalová
Nikola Radostová v.573
Pavla Nestrašilová
Nikola Machová
Jana Janoušová
Nikola Suchelová
Kristýna Šrobová
Barbora Dvořáková
Denisa Kaňáková
140488
150983
100987
120594
050292
311095
080991
291091
100597
101095
Barcelona
Pardubice
Stromovka
Tábor
Tábor
Kladno
Pha Eden
Čáslav
Kladno
Kladno
30.7.
3.7.
27.2. hala
26.6.
26.6. 553w
2.10.
27.5.
18.9.
10.10.
11.6.
Lucie Sklenářová v.490
Beata Kaňková
Marie Beranová
Iva Vondrová
Jitka Tauberová
Veronika Nováková
Lucie Dalihodová
Radka Břehová
Veronika Doubravová
Dominika Šmídová
080893
220391
241290
030792
020495
140193
210690
230297
110197
130194
Praha
Kladno
Č.Budějovice
Čáslav
Kladno
Stromovka
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
9.2.
9.10.
11.5.
18.9.
2.10.
19.1.
9.10.
16.5.
19.9.
15.5.
Kateřina Slánská
Simona Hamerníková
030692
061092
Pha Strahov
St.Boleslav
9.1.
20.6.
210690
220391
120888
250394
Kladno
Kladno
Čáslav
St.Boleslav
22.9.
22.9.
18.9.
15.5.
hala
Dálka
495
494
487
478
467
462
462
458
448
447
442
442
d
j
ţ
j
j
mţ
ţ
9
d
D
j
10
3
j
12
ţ
10
d
D
2
mţ
2
mţ
4
d
další juniorky
4
j
9
j
hala
hala
Tyč
320
320
310
260
2
3
1
1
d
Lucie Dalihodová
Beáta Kaňková
Lucie Sedláková
Eliška Pudivítrová
5
5
j
Kateřina Líbalová
Nikola Machová
150983
050292
Vyškov
Tábor
4.9.
27.6.
d
j
j
j
j
d
j
j
Eliška Klučinová v.14,48
Eva Auředníková
Kristýna Šrobová
Karolina Melicharová
Nikola Suchelová
Iva Vondrová
Gabriela Skleničková
Beata Kaňková
Lucie Šímová
Yekaterina Yevsyuková
140488
240593
291091
120992
080991
030792
040594
220391
160291
311290
Otrokovice
Olomouc
St.Boleslav
Kladno
Jablonec
Stromovka
Olomouc
Kladno
Pha Strahov
Kladno
4.3.
2.10.
15.5.
26.4.
31.1.
13.2.
2.10.
9.10.
9.1.
9.10.
j
d
Simona Hamerníková
Zuzana Procházková
Lucie Dalihodová
161092
220394
210690
St.Boleslav
Kladno
Kladno
20.6.
25.9.
9.10.
j
Trojskok
12,39
11,65
Koule 4 kg
14,49
9,19
9,16
8,90
8,71
8,46
8,26
7,70
7,37
7,19
2
10
2
1
P
P
14
D
4
S
6,80
6,70
6,40
13
13
D
hala
hala
hala
hala
Disk
28,07
26,47
24,64
24,51
24,19
23,24
22,58
22,48
21,70
21,60
20,98
20,76
20,46
20,19
5
4
3
2
1
8
VP
D
4
4
12
14
5
14
Oštěp
50,75
46,63
38,22
36,90
35,10
32,85
27,88
27,72
27,08
26,36
S
2
3
4
S
6
2
4
VP
VP
26,06
25,99
25,95
22,72
21,25
20,97
20,18
5
6
7
5
VP
VP
S
Kladivo
47,13
42,32
41,06
40,58
34,64
30,64
27,11
1
3
3
2
3
2
6
Karolina Melicharová
Eva Auředníková
Eliška Pudivítrová
Jitka Tauberová
Dominka Nobilisová
Bára Zábranská
Denisa Kaňáková
Lucie Dalihodová
Tereza Kamešová
Yekaterina Yevsyuková
Lenka Blovská
Gabriela Skleničková
Zuzana Procházková
Markéta Marvanová
120992
240593
250394
020495
151195
141196
101095
210690
290194
311290
131096
040594
220394
040695
Ml.Boleslav
Ml.Boleslav
Čáslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Čáslav
St.Boleslav
Kladno
Olomouc
Čáslav
Kladno
8.5.
8.5.
18.9.
16.5.
2.9.
2.10.
12.10.
10.10.
18.9.
15.5.
2.10.
2.10.
18.9.
2.10.
d
d
ţ
j
ţ
ţ
Eliška Klučinová
Dominika Zábranská
Kristýna Šrobová
Yekaterina Yevsyuková
Lucie Sklenářová
Eliška Pudivítrová
Denisa Kaňáková
Iva Vondrová
Barbora Zábranská
Lenka Blovská
140488
140589
291091
311290
080893
250394
101095
030792
141196
131095
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Ml.Boleslav
Kladno
Kladno
16.6. kl.rek.
7.9.
7.9.
21.8.
10.10.
25.9.
22.9.
8.5.
12.10.
12.10.
d
ţ
d
ţ
ţ
ţ
d
Kateřina Nováková
Veronika Junová
Renata Kunertová
Alice Hrivňáková
Markéta Marvanová
Veronika Kučerová
Lucie Pacovská
060594
200796
030393
240196
040695
95
110793
St.Boleslav
Kladno
Ml.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
15.5.
16.5.
8.5.
17.9.
12.10.
12.10.
10.10.
Linda Mišková
Ivana Purkytová
Eva Auředníková
Dana Kolínská
Zuzana Procházková
Karolina Melicharová
Eliška Pudivítrová
270983
271292
240593
090689
220394
120992
250394
Praha
Tábor
Praha
Č.Lípa
Olomouc
St.Boleslav
Olomouc
22.5.
25.6.
22.5.
24.7.
2.10.
20.6.
2.10.
j
d
d
ţ
ţ
ţ
ţ
d
ţ
d
d
ţ
j
j
d
d
j
d
Sedmiboj
Eliška Klučinová
140489 Kladno
(14,17 - 181 - 13,83 - 25,08 - 618 - 50,75 - 2:15,85)
6268
1
4056
1
j
Kristýna Šrobová
291091
Kladno
3165
8
j
Iva Vondrová
030792
St.Boleslav
2129
5
Yekaterina Yevsyuková
311290
Kladno
15.16.6.
9.10.10.
29.30.5.
9.10.10.
kl.rek.
4 x 100 m
49,16
5
49,18
5
49,74
1b2
49,82
1b2
22
50,11
1
d
50,40
5
j
50,82
4b2
51,25
5b1
j
3b1
j
51,84
h
51,85
5b2
52,50
4b3
52,80
2
53,72
4b1
54,23
3b2
j
54,45
1
d
54,55
2b2
j
54,63
1
j
55,42
6b1
j
AC Tepo Kladno
Vyškov
Klučinová,Líbalová,Radostová,Machová
AC Tepo Kladno
Ostrava
Líbalová,Machová,Radostová,Šrobová
AC Tepo Kladno
Pardubice
Líbalová,,Radostová,Zaplatílková,Šrobová
AC Tepo Kladno
Břeclav
Šrobová,Machová,Suchelová,Klučinová
dky AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Zaplatílková,Součková,Gajdošová,Nestrašilová
jun.AC Tepo Kladno
Tábor
Nestrašilová,Machová,Sklenářová,Šrobová
AC Tepo Kladno B
Praha
Suchelová,Zaplatílková,Slavíková,Hamerníková
jky AC Tepo Kladno
Olomouc
Nestrašilová,Machová,Kaňková,Šrobová
jky AC Tepo Kladno
Kladno
Sklenářová,Suchelová,Šrobová,Jelenová
AC Tepo Kladno B
Pardubice
Sklenářová,Hamerníková,Slavíková,Suchelová
4.9.
AC Tepo Kladno B
Ostrava
Zaplatílková,Slavíková,Hamerníková,Dalihodová
jky AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Machová,Suchelová,Hamerníková,Šrobová
AC Tepo Kladno
Praha
Nestrašilová,Ryzáková,Sedláková,Suchelová
jky AC Tepo Kladno B
Olomouc
Hamerníková,Prouzová,Suchelová,Kamešová
dky AC Tepo Kladno
Čáslav
Kamešová,Zaplatílková,Pacovská,Sklenářová
jky AC Tepo Kladno B
Kladno
Prouzová,Kaňková,Nestrašilová,Kamešová
jky AC Tepo Kladno
Čáslav
Lepičová,Vondrová,Machová,Šrobová
AC Tepo Kladno
Č.Lípa
Klesnilová,Drunecká,Sedláková,Nestrašilová
22.5.
22.5.
3.7.
28.8.
20.6.
26.6.
6.6.
2.10.
25.9.
3.7.
20.6.
22.5.
2.10.
18.9.
25.9.
18.9.
4.7.
4 x 400 m
3:58,31
jky AC Tepo Kladno
Tábor
Suchelová,Hamerníková,Zaplatílková,Šrobová
5
AC Tepo Kladno,extraliga
Vyškov
Kllučinová,Hamerníková,Zaplatílková,Šrobová
5
AC Tepo Kladno
Ostrava
j
Zaplatílková,Prouzová,Hamerníková,Šrobová
3b2
AC Tepo Kladno extraliga B
Pardubice
Sklenářová,Prouzová,Suchelová,Slavíková
5b1
j
jky AC Tepo Kladno A
Kladno
Kaňková,Prouzová,Zaplatílková,Šrobová
3b2
j
jky AC Tepo Kladno B
Olomouc
Haunerová,Lepičová,Prouzová,Sklenářová
5b1
Tepo Kladno B, II.liga
Kladno
Dobrovodská,Haunerová,Sedláková,Ryzáková
štafety s hostujícími atletkami
4b1
j
AC Tepo Kladno A
Praha
Zaplatílková,Jelenová,Hamerníková,Šrobová
4
4:01,67
4:02,03
4:16,12
4:25,87
4:32,24
4:38,55
3:56,33
h
j
27.6.
4.9.
22.5.
3.7.
25.9.
2.10.
21.8.
6.6.
4:15,80
3b2
AC Tepo Kladno B, extraliga
Praha
Suchelová,Prouzová,Fousková,Slavíková
AC Tepo Kladno B, II.liga
Děčín
Haunerová,Auersvaldová,Ryzáková,Lepičová
AC Tepo Kladno B
Ostrava
Slavíková,Dalihodová,Fousková,Sklenářová
6.6.
1b5
ţ
4b1
2b2
mţ
1b11
j
2b6
d
3b3
d
1b8
j
4b2
j
3b1
ţ
1b3
mţ
další dorostenky
5b2
d
Jana Janoušová
Kateřina Líbalová
Barbora Dvořáková
Karolína Hlavatá
Lucie Zaplatílková
Lucie Sklenářová
Beáta Kaňková
Simona Hamerníková
Simona Vosátková
Kateřina Dvořáková
311095
150983
100597
080392
120794
080893
220391
061092
040496
100597
Kladno
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Stromovka
Č.Budějovice
Stromovka
Č.Bidějovice
St.Boleslav
Kladno
11.6.
16.5.
2.10.
15.1.
22.1.
11.5.
22.1.
11.5.
18.6.
4.6.
Kateřina Prouzová
240594
Č.Budějovice 11.5.
1b3
2
Kristýna Šrobová
Jana Janoušová
291091
311095
Lucie Zaplatílková
Anna Jílková
Barbora Dvořáková
Simona Hamerníková
Aneta Šmídová
Kateřina Dvořáková
Barbara Benešová
Simona Vosátková
120794
260995
100597
061092
021195
100597
141096
040496
Pha
Stromovka
Pha Strahov
Dvůr Králové
n/L.
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Lucie Zaplatílková
Babora Haunerová
Michaela Drunecká
Iva Vondrová
120794
250691
010295
030792
Pha Strahov
Pha Strahov
Pha Strahov
Pha Strahov
22.1.
22.1.
22.1.
22.1.
Adéla Hofmannová
Simona Hamerníková
Kateřina Prouzová
Magdalena Horynová
Lucie Zaplatílková
Iva Vondrová
Barbora Haunerová
Renata Vavrušková
160391
061092
210594
080897
120794
030792
250691
271293
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Č.Budějovice
St.Boleslav
Pha Strahov
Č.Budějovice
Pha Strahov
Č.Budějovice
11.5.
11.5.
11.5.
21.5.
15.1.
11.5.
15.1.
11..5
h
4:30,45
4
h
4:36,64
8
h
6.6.
22.5.
Doplňkové disciplíny:
150 m
18,59
19,22
19,86
20,02
20,03
20,03
20,22
20,65
20,65
20,72
21,26
kl.rek
hala
hala
hala
300 m
41,98
42,21
42,4 ruč.
44,20
44,80
45,06
45,40
46,21
46,60
47,07
j
ţ
1b1
2b2
1b4
2b3
1b1
2b4
1b2
2
d
ţ
mţ
j
ţ
mţ
ţ
ţ
1b2
4b2
5b2
6b2
d
j
ţ
j
1
2
3
1
5b2
7b2
6b4
8b2
j
j
d
mţ
d
j
j
d
26.1.
10.1.
22.8.
2.10.
7.5.
15.1.
11.6.
7.5.
16.5.
2.9.
hala
hala
hala
500 m
1:24,96
1:31,70
1:34,14
1:34,18
hala
hala
hala
hala
600 m
1:40,06
1:41,06
1:42,61
1:51,63
1:52,27
1:53,24
1:54,41
1:56,12
hala
hala
1000 m
2:55,17 přest.
2
j
Adéla Hofmannová
160391
Stromovka
26.1.
v
Kamila Gregorová
Radka Zbíralová
MK
Soňa Rybáčková MK
Hana Breburdová MK
300481
030672
83
060661
Jindř.Hradec
Praha
Kladno
Kladno
28.4.
16.9.
12.10.
12.10.
Radka Zbíralová
MK
030672
9.10.
v
Hana Breburdová
MK
060661
Benešov u
Semil
Benešov u
Semil
MK
MK
v
Radka Zbíralová
Soňa Rybáčková
Lucie Růţková
Gabriela Raková
Zuzana Ekrtová
Hana Breburdová
030672
83
300693
070675
76
06061
Praha
Kladno
Kladno
Plasy
Kladno
Plzeň
23.10.
18.9.
18.9.
11.9.
18.9.
22.7.
080991
080893
240395
241290
110896
240395
101095
040496
020495
Č.Budějovice
Č.Budějovice
Kladno
Č.Budějovice
St.Boleslav
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
11.5.
11.5.
11.6.
11.5.
18.6.
11.6.
18.6.
11.6.
11.6.
hala
Hodinovka
16025
13858
13664
12405
1
1
14/1
25/3
Půlmaratón
1:31:18
2
1:44:30
3
Maratón
3:10:59
3:30:28
3:34:27
3:54:05
3:59:41
4:14:48
3
69/5
83/7
23/1
135/12
4
MK
MK
MK
9.10.
200 m př.
ţ
ţ
ţ
ţ
ţ
Nikola Suchelová
Lucie Sklenářová
Karolína Jenčíková
Marie Beranová
Marie Musilová
Jiřina Jenčíková
Denisa Kaňáková
Simona Vosátková
Jitka Tauberová
13.2.
7
11
j
j
Eliška Klučinová
140488
Stromovka
(8,98 - 181 -13,10 - 600 - 2:26,42)
Nikola Suchelová
080991 Stromovka
Iva Vondrová
030792
Stromovka
1
2
ţ
Kateřina Líbalová
Jana Janoušová
150983
211095
Praha
Nýřany
15.6.
24.8.
3862
1
j
Beáta Kaňková
220391
Kladno
3788
2
Lucie Dalihodová
210690
Kladno
31,37
31,84
32,83
33,52
33,56
33,61
33,66
33,77
34,22
Halový pětiboj
4227
2948
2350
2b2
1b3
2b2
3b3
1b2
3b2
2b2
4b2
1b1
j
d
ţ
2
13.2.
13.2.
Sprint.trojboj
2684
2341
Desetiboj
9.10.10.
9.10.10.
hala
kl.rek
hala
hala
4 x 60 m
31,41
4
j
SG Kladno
Č.Budějovice 11.5.
Nováková,Suchelová,Kaňková,Machová
3
j
Jky AC Tepo Kladno
Stromovka
Šrobová,Hofmanová,Hamerníková,Zaplatílková
4 x 200 m
1:49,91
21.2.
hala
hala
Dorostenky (93,94)
3 nejlepší u ţen
60 m
8,84
2b7
Barbora Lišková
061193
Pha
Stromovka
19.1.
Nela Gajdošová
Gabriela Součková
Pavla Sehnalová
Kateřina Prouzová
120894
180294
260594
260594
Ml.Boleslav
St.Boleslav
Ml.Boleslav
Ml.Boleslav
8.5.
20.6.
8.5.
8.5.
3 nejlepší u ţen
100 m
14,00
14,09
14,17
14,31
5FB
1b3
7FB
6r1
vše u ţen
200 m, 400 m, výška, dálka, tyč
4 nejlepší u ţen
800 m
2:56,92
3
2:58,29
10
Kateřina Moulisová
Eliška Cuhrová
211194
200694
St.Boleslav
Ml.Boleslav
15.5.
8.5.
3000 m
15:17,10
4
Veronika Nováková
140193
St.Boleslav
20.6.
60 m př.
9,66
11,27
4
3r2
Lucie Sklenářová
Tereza Kamešová
080893
290194
Pha Strahov
Pha Strahov
24.1.
9.1.
100 m př.
16,76
17,67
23,72
P
4
5
Lucie Sklenářová
Lucie Pacovská
Aneta Kubíková
080893
110793
93
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
9.10.
20.6.
15.5.
300 m př.
47,67
53,81
56,02
6r3
5
4b2
Lucie Sklenářová
Lucie Pacovská
Veronika Nováková
080893
110793
140193
Tábor
Ml.Boleslav
St.Boleslav
27.6.
8.5.
15.5.
130
130
120
4 nejlepší v ţenách
13
Lucie Zaplatílková
13
Tereza Kamešová
S
Lucie Pacovská
120794
290194
110793
Ml.Boleslav
Kladno
Kladno
8.5.
25.9.
10.10.
433
432
429
405
5 nejl. v ţenách
3=
6
11
7
210693
090794
120794
93
Pha Strahov
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
9.1.
15.5.
20.6.
15.5.
Výška
Dálka
Anna Hujová
Aneta Miková
Lucie Zaplatílková
Anna Kočová
hala
hala
hala
Koule 3 kg
10,53
10,44
10,25
10,21
9,85
9,83
9,58
6,71
6,68
Eva Auředníková
Eliška Pudivítrová
Anna Hujová
Zuzana Procházková
Lucie Sklenářová
Gabriela Skleničková SG
Aneta Miková
Eliška Cuhrová
Lucie Pacovská
240593
250394
210693
220394
080893
040594
090794
93
110793
St.Boleslav
Kladno
Pha Strahov
Pha Strahov
St.Boleslav
Čáslav
St.Boleslav
Ml.Boleslav
Kladno
15.5.
12.10.
9.1.
hala
9.1.
hala
20.6.
18.9.
20.6.
8.5.
9.10.
5 nejlepších v ţenách
2
Zuzana Procházková
220394
Kladno
29.4.
4
7
VP
Eva Auředníková
Zuzana Procházková
Eliška Pudivítrová
240593
220394
250394
Tábor
Tábor
Kladno
25.6.
25.6.
12.10.
3984
14
Lucie Sklenářová
080893
St.Boleslav
2413
2
Lucie Pacovská
110793
Kladno
28.29.5.
9.10.10.
Břemeno 10 kg
8,22
4
Eliška Pudivítrová
250394
Kladno
12.-13.10.
Vrhač.trojboj
1401
1
Eliška Pudivítrová
250394
Kladno
12.-13.10.
Vrhačský čtyřboj
1753
1
Eliška Pudivítrová
250394
Kladno
12.-13.10.
Vrhačský pětiboj
2106
1
Eliška Pudivítrová
250394
Kladno
12.-13.10.
Oštěp
17,78
Kladivo 3 kg
48,99
44,46
30,08
2
VP
1
2
8
3
10
16
S
Sedmiboj
Starší ţákyně (95,96)
8,59
8,59
8,63
8,65
8,67
8,69
4 nejlepší u ţen
1b2
ţ
2FB
ţ
2b3
ţ
3FB
1FA
3b2
Nikola Hokeová
Anna Elznicová
Barbora Benešová
Anna Jílková
Klára Lamačová
Kristýna Horáková
011096
060995
141096
260995
300996
240196
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
16.5.
11.6.
4.6.
11.6.
17.9.
16.5.
150 m
20,89
21,11
21,15
21,21
21,19
21,40
21,61
21,60
21,75
2 nejlepší u ţen
S
ţ
1b2
2b4
1b4
1b1
4b1
2b4
5b1
2b2
Denisa Kaňáková
Markéta Marvanová
Anna Jílková
Barbora Benešová
Nikola Hokeová
Jiřina Jenčíková
Zuzana Švarcbachová
Anna Elznicová
Jitka Tauberová
101095
040695
260995
141096
011096
240395
280496
060995
020495
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
9.10.
16.5.
2.10.
4.6.
17.9.
7.5.
4.6.
7.5.
16.5.
60 m
300 m
47,29
47,45
47,47
47,50
47,69
5 nejlepších v ţenách
3
ţ
Klára Lamačová
4
ţ
Karolína Procházková
3b2
ţ
Michaela Drunecká
3b1
ţ
Marie Musilová
1b2
ţ
Nikola Hokeová
300196
020196
010295
110396
011096
Kladno
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
5.6.
5.6.
25.2.
21.5.
2.9.
800 m
2:46,14
2:48,23
3 nejlepší v ţenách
1b1
ţ
Aneta Šmídová
S
Jana Janoušová
021195
311095
31.1. hala
10.10.
101095
011096
200796
020196
141096
061095
Jablonec
Kladno
Pha
Stromovka
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Olomouc
3 nejlepší u ţen
5
Barbora Kučerová
6
Alice Hrivňáková
260496
190795
Pha Strahov
Pha Strahov
10.1.
10.1.
hala
hala
7.3.
31.1.
hala
hala
12.2.
6.2.
27.2.
10.1.
hala
hala
hala
hala
20.1.
10.1.
hala
hala
2:51,32
2:52,53
2:55,20
2:56,69
2:57,33
2:59,72
1500 m
6:43,24
6:59,48
P
S
S
8
5
11
Denisa Kaňáková
Nikola Hokeová
Veronika Junová
Karolína Procházková
Barbora Benešová
Hana Nenadálová
12.2. hala
10.10.
10.10.
16.5.
11.6.
8.6.
60 m př.
9,99
10,26
8r1
P
Denisa Kaňáková
JIřina Jenčíková
101095
240395
10,46
10,60
10,64
10,74
P
6b1
3b2
4
Aneta Šmídová
Markéta Marvanová
Simona Vosátková
Zdena Orltová
021195
040695
040496
070395
11,54
11,69
6b1
8
Karolína Jenčíková
Alice Hrivňáková
240695
240196
Jablonec
Jablonec
Pha
Stromovka
Pha Strahov
Pha Strahov
Pha Strahov
Pha
Stromovka
Pha Strahov
100 m př.
15,97
17,02
17,08
17,50
17,4 ruč.
17,5 ruč.
18,29
18,5 ruč.
18,78
19,38
P
P
1b2
2b2
2b1
4b1
5b1
2b2
5b2
P
Jana Janoušová
Denisa Kaňáková
Simona Vosátková
Jiřina Jenčíková
Marie Musilová
Karolína Jenčíková
Zdena Orltová
Alice Hrivňáková
Zuzana Švarcbachová
Veronika Junová
311095
101095
040496
240395
110396
240395
070395
240196
240896
200796
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
9.10.
28.5.
7.5.
7.5.
11.6.
11.6.
16.5.
11.6.
16.5.
10.10.
200 m př.
35,77
35,83
36,29
37,46
6 nejlepších u ţen
3b2
Alice Hrivňáková
5b2
Zdena Orltová
2b3
Aneta Šmídová
3b2
Michaela Drunecká
240196
070395
021195
010295
St.Boleslav
Pardubice
Kladno
Kladno
18.6.
25.9.
16.5.
16.5.
Výška
4 nejlepší u ţen
P
8
9
S
200796
130296
240896
141096
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
9.10.
16.5.
11.6.
10.10.
130
125
125
125
Veronika Junová
Simona Prátová
Zuzana Švarcbachová
Barbora Benešová
hala
Dálka
3 nejlepší u ţen
8
ţ
6
9
18
6
12
11
s větrem
446 +2,4w
14
ţ
Zuzana Švarcbachová
Lucie Jindrová
Michaela Drunecká
JIřina Jenčíková
Kristýna Horáková
Simona Prátová
Nikola Hokeová
240896
240595
010295
240395
240196
95
011096
Kladno
Pha Strahov
St.Boleslav
Olomouc
Kladno
St.Boleslav
Kladno
11.6.
10.1.
18.6.
8.6.
16.5.
18.6.
11.6.
Simona Vosátková
040496
Olomouc
8.6.
Aneta Šmídová
Karolína Procházková
021195
020196
St.Boleslav
Kladno
18.6.
16.5.
Markéta Marvanová
Nikola Kvídová
Denisa Kaňáková
Zdena Orltová
Jitka Tauberová
Veronika Junová
Barbora Zábranská
Klára Lamačová
Jiřina Jenčíková
Aneta Šmídová
Veronika Kučerová
040695
170395
101095
070395
020495
200796
141196
300996
240395
021195
95
Olomouc
Olomouc
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Stromovka
Jablonec
Kladno
8.6.
8.6.
17.9.
16.5.
11.6.
9.10.
12.10.
17.9.
12.2. hala
31.1. hala
12.10.
Lenka Blovská
Markéta Marvanová
Michaela Balá
Dominika Mňuková
Veronika Kučerová
131096
040695
081295
96
96
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
2.10.
2.10.
17.9.
12.10.
12.10.
7 nejlepších u ţen
P
Jana Janoušová
VP
Dominika Mňuková
VP
Michaela Balá
2
Veronika Bártíková
3
Dominika Houdová
311095
96
081295
090195
95
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
10.10.
12.10.
12.10.
29.4.
29.4.
131095
081295
141196
090195
151195
101095
95
96
95
95
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
11.6.
2.10.
2.9.
7.5.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
12.10.
442
438
438
436
433
425
421
hala
Tyč
220
200
2
5
Koule 3 kg
10,20
9,35
9,48
9,07
9,06
9,06
8,59
8,48
8,27
8,03
8,03
4
10
1
5
4
P
VP
7
P
P
VP
Disk
20,98
20,19
17,48
13,94
13,06
Oštěp
19,96
18,45
18,27
17,78
17,56
Kladivo 3 kg
37,37
35,60
29,94
25,68
23,51
20,74
20,47
17,93
14,97
11,49
x
x
4 nejlepší u ţen
12
ţ
14
ţ
7
VP
VP
1
2
2
5
VP
VP
VP
VP
VP
VP
Lenka Blovská
Michaela Balá
Barbora Zábranská
Veronika Bártíková
Dominika Nobilisová
Denisa Kaňáková
Zuzana Borová
Dominika Mňuková
Dominika Houdová
Veronika Kučerová
Sedmiboj
3960
1
Jana Janoušová
311095
Kladno
3519
2
Denisa Kaňáková
101095
Kladno
2742
4
Veronika Junová
200796
Kladno
2369
6
Barbora Benešová
141096
Kladno
1685
7
Nikola Hokeová
011096
Kladno
9.10.10.
9.10.10.
9.10.10.
9.10.10.
9.10.10.
4 x 60 m
31,90
2b1
d
32,38
4b1
33,25
1b2
33,39
2b2
33,51
1b2
33,75
2
34,38
4b3
h
34,62
3b1
34,76
3
35,51
4b2
35,62
6
5.ZŠ Kladno
Olomouc
Elznicová,Marvanová,Vosátková,Zaplatílková
AC Tepo Kladno A
Kladno
V. a K.Douravová,Vosátková,B.Dvořáková
AC Tepo Kladno B
Pardubice
Břehová,Pöschlová,Drunecká,Jílková
5.ZŠ Kladno II
Olomouc
Kaňáková,Kučerová,Orltová,Jenčíková
AC Tepo Kladno B
Kladno
Drunecká,Kaňáková,Marvanová,Szegediová
AC Tepo Kladno A
St.Boleslav
Elznicová,Benešová,Jílková,K.Jenčíková
AC Tepo Kladno B
Kladno
Auersvaldová,Dobrovodská,Hrivňáková,Marvanová
AC Tepo Kladno A
Kladno
Jílková,Elznicová,Hokeová,Benešová
AC Tepo Kladno B
St.Boleslav
Marvanová,Schindlerová,Kučerová B.,Kučerová V.
AC Tepo Kladno C
Pardubice
Orltová,Marvanová,Horynová,Nobilisová
AC Tepo Kladno A II.
St.Boleslav
Musilová,Nenadálová,Procházková,Hrivňáková
8.6.
AC Tepo Kladno A
Pha Strahov
Drunecká,Dobrovodská,Musilová,Janoušová
AC Tepo Kladno B
Pha Strahov
Vosátková,Benešová,Horáková,Hokeová
10.1.
hala
10.1.
hala
AC Tepo Kladno
Dvořáková,Jílková,Janoušová
AC Tepo Kladno A
Benešová,Dobrovodská,Hokeová
AC Tepo Klasdno B
K. a V.Doubravová,Dobrovodská
AC Tepo Kladno A
Drunecká,Auersvaldová,Jílková
AC Tepo Kladno A
Benešová,Musilová,Jílková
AC Tepo Kladno C
K.Doubravová,Horynová,Dobrovodská
Praha
12.9.
St.Boleslav
17.9.
Kladno
2.10.
Kladno
2.10.
Kladno
11.6.
Pardubice
25.9.
2.10.
25.9.
8.6.
16.5.
18.6.
2.10.
16.5.
18.6.
25.9.
18.6.
4 x 200 m
1:57,92
3
2:05,93
5
3 x 300 m
2:13,07
5b1
2:21,36
3
2:21,38
3b3
2:21,91
3b1
h
2:22,94
2
2:23,99
1b2
2:26,71
3b2
AC Tepo Kladno
Šmídová,Jenčíková,Jindrová
Pha Strahov
25.2.
hala
2:27,38
2b5
Kladno
2.10.
2:29,70
4b2
Pardubice
25.9.
2:32,73
6
AC Tepo Kladno C
Horynová,Kučerová,Malá
AC Tepo Kladno B
K.Jenčíková,Kučerová,Malá
AC Tepo Kladno A II
Procházková,Hrivňáková,Elznicová
Kladno
11.6.
Halový pětiboj
2417
2294
2255
15
17
6
Denisa Kaňáková
Jiřina Jenčíková
Aneta Šmídová
101095
240395
021195
Stromovka
Stromovka
Jablonec
12.2.
12.2.
31.1.
Břemeno 7,25 kg
11,82
10,10
9,85
7,59
6,74
6,18
5,20
1
2
3
5
6
7
8
Lenka Blovská
Dominika Zábranská
Michaela Balá
Dominika Nobilisová
Dominika Houdová
Dominika Mňuková
Veronika Kučerová
131095
141196
081295
151195
95
96
96
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
Vrhačský trojboj
1205
1188
1073
1016
865
803
801
774
717
583
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Denisa Kaňáková
Dominika Zábranská
Markéta Marvanová
Lenka Blovská
Veronika Kučerová
Michaela Balá
Dominika Nobilisová
Jitka Tauberová
Dominika Mňuková
Dominika Houdová
101095
141196
040695
131095
96
081295
151195
020495
96
95
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
Vrhačský čtyřboj
1504
1473
1409
1073
1048
928
877
803
698
598
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
Dominika Zábranská
Lenka Blovská
Denisa Kaňáková
Markéta Marvanová
Dominika Nobilisová
Veronika Kučerová
Dominika Mňuková
Michaela Balá
Dominika Houdová
Zuzana Borová
141196
131095
101095
040695
151195
96
96
081295
95
95
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
Vrhačský pětiboj
2028
1962
1409
1367
1247
1119
1117
1073
970
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lenka Blovská
Dominika Zábranská
Denisa Kaňáková
Dominika Nobilisová
Michaela Balá
Dominika Mňuková
Veronika Kučerová
Markéta Marvanová
Dominika Houdová
131095
141196
101095
151195
081295
96
96
040695
95
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
12.-13.10.
hala
hala
hala
3000 m chůze
20:20,50
21:30,50
Michaela Malá
Alice Hrivňáková
7
9
130195 Kladno
24701996 Kladno
2.10.
2.10.
Mladší ţákyně (97 a mladší)
8,67
8,78
8,84
8,90
8,92
8,93
4 nejlepší u ţen
P
3b4
3r3
P
3b3
3b2
Radka Břehová
Sabina Pöschlová
Kristýna Štíbrová
Nikola Kinclová
Kristýna Rudková
Dana Novotná
230297
220397
180898
210197
031297
150497
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
10.10.
11.6.
4.6.
10.10.
16.5.
16.5.
150 m
21,24
21,39
21,56
21,72
21,83
22,05
22,52
22,59
2 nejlepší u ţen
1b2
1b2
1b3
2b2
5b1
3b4
2b1
3b4
Kamila Doubravová
Veronika Doubravová
Dana Novotná
Sabina Pöschlová
Radka Břehová
Kristýna Štíbrová
Aneţka Kühnová
Martina Jindrová
110197
110197
150497
220397
230297
180898
120698
170797
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
4.6.
16.5.
16.5.
4.6.
16.5.
4.6.
4.6.
2.9.
300 m
48,46
49,41
49,70
50,05
50,23
50,84
50,94
50,95
2 nejlepší u ţen
1
mţ
1b2
mţ
2
3b4
3b2
3b2
1b3
4b4
Veronika Doubravová
Kamila Doubravová
Magdalena Horynová
Aneţka Kuhnová
Sabina Pöschlová
Pavla Zelenková
Kristýna Rudková
Dana Novotná
110197
110197
080897
98
220397
020497
031297
150497
St.Boleslav
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
Kladno
21.5.
21.5.
7.9.
7.5.
11.6.
11.6.
21.5.
7.5.
Magdalena Horynová
Lucie Jiránková
Nováčková
Adéla Somrová
Helena Pinďáková
Veronika Mňuková
Denisa Bízková
Lucie Fialová
080897
280397
99 ?
010498
160697
99
021097
00
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
St.Boleslav
21.5.
21.5.
25.6.
21.5.
21.5.
25.6.
21.5.
25.6.
Markéta Vašířová
Lucie Jiránková
Anna Sucharová
Nikola Pöschlová
Adéla Somrová
Aneţka Kuhnová
Radka Břehová
97
280698
200799
100998
010498
120698
260897
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
25,6.
25.6.
19.9.
25.6.
10.10.
11.6.
25.6.
Kristýna Rudková
Veronika Mňuková
031297
98
Kladno
Kladno
19.9.
19.9.
60 m
600 m
1:51,63
2:04,56
2:03,16
2:07,91
2:10,21
2:11,46
2:13,74
2:17,83
800 m
2:52,10
2:53,25
2:54,45
2:54,57
2:54,89
2:56,72
2:58,12
2:58,70
2:59,16
1
4
1
6
8
3
9
4
příp
příp
příp
3 nejlepší u ţen
2b1
5b2
6
příp
6b2
P
5
7b2
9
10
1500 m
6:57,1 ruč.
7:12,05
60 m př.
10,35
10,55
10,58
10,98
11,34
11,45
11,46
11,73
12,05
12,14
1
2
P
3b1
P
P
P
1b2
P
2
Výška
130
130
127
125
125
125
125
120
120
120
120
120
Dálka
441
437
414
413
411
408
407
404
400
Koule 3 kg
8,30
8,00
8,05
7,39
7,33
7,19
7,14
7,15
6,94
6,84
nejlepší u ţen
4
6
x
x
3 nejlepší u ţen
1
2
2
7
6
9
6
15
17
5
5
6
3 nejlepší u ţen
4
mţ
21
3mb
P
1
příp.
P
2
příp.
2
3
1
ms
2
ms
3
ms
2
3
6
8
Šárka Jozová
Pavla Zelenková
200197
020497
Kladno
Pha Strahov
4.6.
10.1.
Kateřina Dvořáková
Barbora Dvořáková
Nikola Kinclová
Aneţka Kuhnová
Sabina Pöschlová
Radka Břehová
Dana Novotná
Kristýna Rudková
Nikola Pöschlová
Denisa Bízková
100597
100597
210197
120698
220397
260897
150497
031297
100998
021097
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
16.5.
25.6.
10.10.
19.9.
10.10.
10.10.
10.10.
16.5.
10.10.
2.9.
Dana Novotná
v.125
Aneţka Kühnová
Aneţka Hájková
Nikola Pöschlová
Kristýna Rudková
Nikola Kinclová
Ester Wojasová
150497
120698
041097
100998
031297
210197
040297
Pha Strahov
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
10.1.
4.6.
10.1.
16.5.
16.5.
16.5.
19.9.
Kristýna Štíbrová
Lucie Jiránková
Magdalena Horynová
Pavla Zelenková
Aneţka Hájková
180898
280397
080897
020497
97
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
16.5.
16.5.
4.6.
2.9.
2.9.
Kateřina Dvořáková v.439
Sabina Pöschlová
Pavla Zelenková
Adéla Somrová
Aneţka Nováčková
Nikola Pöschlová
Anna Sucharová
Aneţka Kuhnová
Kamila Doubravová
100597
220397
020497
010498
99
100998
200799
120698
110197
Pha Strahov
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
St.Boleslav
St.Boleslav
10.1. hala
2.10.
21.5.
10.10.
28.4.
10.10.
28.4.
21.5.
21.5.
Adéla Řešátková
Baebora Dvořáková
Nikola Kinclová
Barbora Dvořáková
Johana Divišová
Dana Novotná
Adéla Vojtková
Tereza Blaţková
Anna Horáčková
Pavlína Kopalová
110597
100597
210198
100597
97
150497
210897
151197
250498
090398
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladmo
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
19.9.
11.6.
19.9.
11.6.
2.9.
11.6.
16.5.
19.9.
19.9.
19.9.
hala
hala
hala
Kriket
Pavlína Kopalová
Sabina Pöschlová
Kristýna Rudková
Nikola Kinclová
Kateřina Dvořáková
Radka Břehová
Aneţka Nováčková
Barbora Dvořáková
Tereza Blaţková
Dana Novotná
Helena Pinďáková
090398
220397
031297
210197
100597
260897
99
100597
151197
150497
160697
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
2.9.
25.6.
10.10.
2.9.
10.10.
25.6.
4.6.
25.6.
19.9.
10.10.
25.6.
1
4
4
4
7
8
7
9
10
8
Barbora Dvořáková
Kateřina Dvořáková
Radka Břehová
Sabina Pöschlová
Nikola Kinclová
Kristýna Rudková
Nikola Pöschlová
Adéla Somrová
Dana Novotná
Markéta Vašířová
100597
100597
260897
220397
210197
031297
100998
010498
150497
97
Kladno
St.Boleslav
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
10.10.
30.5.
10.10.
25.6.
10.10.
10.10.
25.6.
10.10.
10.10.
25.6.
32,54
2b1
19.9.
32,76
1
34,37
3
34,67
1
35,02
1b2
35,40
2b1
36,51
1b3
36,92
6b1
36,96
2
36,98
1b2
AC Tepo Kladno
Kladno
N.Pöschlová,Břehová,Doubravová V. a K.
AC Tepo Kladno A
Kladno
Dvořáková B. a K.,Břehová,Doubravová V,
AC Tepo Kladno
Kladno
Doubravová K.,Novotná,Rudková,Kuhnová
AC Tepo Kladno A
Kladno
Dvořáková,Břehová,Doubravová K. a V.
AC Tepo Kladno A II
Kladno
S.Pöschlová,Kinclová,Novotná,Horáčková
AC Tepo Kladno
St.Boleslav
Kinclová,Kuhnová,Rudková,Horynová
AC Tepo Kladno III
Kladno
Horynová,Kühnová,Somrová,Sucharová
AC Tepo Kladno B
Kladno
Rudková,Jindrová,N.Pöschlová,Zelenková
AC Tepo Kladno B
Kladno
S.Pöschlová,Kühnová,Horáčková,N.Pöschlová
AC Tepo Kladno
Kladno
Kopalová,S.Pöschlová,Vašířová,Bízková
AC Tepo Kladno A
Pha Strahov
B.Dvořáková,K.Dvořáková,Rudková,Novotná
AC Tepo Kladno B
Pha Strahov
S.Pöschlová,N.Póschlová,Kuhnová,Vašířová
AC Tepo Kladno D
Pha Strahov
Horáčková,Somrová,Karlovská,Šoustková
AC Tepo Kladno C
Pha Strahov
Divišová,Kopalová,Zelenková,Bízková
10.1.
hala
10.1.
hala
10.1.
hala
10.1.
hala
46,77
41,49
39,57
37,11
36,00
35,07
33,98
33,81
33,66
33,14
31,03
1
1
P
2
P
3
2
4
5
P
8
Pětiboj
2670
2531
2138
2017
1874
1793
1690
1646
1633
1603
příp.
4 x 60 m
16.5.
16.5.
2.9.
19.9.
21.5.
19.9.
19.9.
2.9.
16.5.
4 x 200 m
2:01,10
1
2:17,30
4=
2:18,28
6
2:19,81
7
3 x 300 m
2:18,4
1
2:28,7
2
2:33,0
3
2:45,0
5
2:45,9
1b2
AC Tepo Kladno A A
Kladno
Dvořáková K.,Dvořáková B.,Doubravová V.
AC Tepo Kladno A B
Kladno
Doubravová M.,Horynová,Štíbrová
AC Tepo Kladno A C
Kladno
Pöschlová S.,Kühnová,Břehová
AC Tepo Kladno B A
Kladno
Sucharová,Somrová,Šoustková
AC Tepo Kladno A D
Kladno
Kinclová,Novotná,Kopalová
Kateřina Líbalová – 2.místo MČR ţen 2010 (dálka – 606cm)
4.6.
4.6.
4.6.
4.6.
4.6.
REKORDY KLADENSKÉHO STADIONU (1955 – 2010)
ŢENY
100 m
11,42
200 m
23,45
400 m
53,04
800 m
2:02,79
1500 m
4:22,90
3000 m
9:35,51
5000 m 16:26,37
10000m 34:18,34
100m př.
12,73
400m př.
56,92
3000m př.10:13,48
Výška
195
Tyč
440
Dálka
666
Trojskok 14,18
Koule
17,10
Disk
66,66
Oštěp
62,68
Kladivo
70,97
4x100m
45,34
4x400m
3:42,27
60 m
7,47
1000 m 2:45,75
Sedmiboj
6354
Lucia Ivanová
SR
Lucia Ivanová
SR
Zuzana Hejnová
Lucia Klocová
SR
Marcela Lustigová
Lucie Müllerová
host.
Petra Kamínková
Petra Kamínková
Lucie Škrobáková (č.rek.)
Marta Rücklová
Barbora Kuncová
Iva Straková
Kateřina Baďurová
Martina Darmovzalová
Martina Šestáková
Jana Kárníková
Věra Pospíšilová
Nikola Brejchová
Martina Danišová
SR
Martincová,Klapáčová,
Ostravská,Košková
Ostravská,Rücklová,
Bergrová,Hejnová
Štěpánka Klapáčová
Andrea Šuldesová
Ludmila Blonská
ACP Junior Brno
PSK Olymp Praha
USK Praha
ACP Olymp Brno
USK Praha
AC Tepo Kladno
USK Praha
USK Praha
USK Praha
USK Praha
AC Slovan Liberec
Olymp Praha
USK Praha
AK SSK Vítkovice
USK Praha
SKP Pardubice
PSK Olymp Praha
Olymp Praha
Ban.Bystrica
USK Praha
220504
070603
280608
020607
020705
020607
070603
020705
050709
020705
030705
020607
020607
020705
050709
180508
070603
220504
140506
020705
USK Praha
100606
USK Praha
USK Praha
UKRAJINA
130604
080904
19-200607
Jiří Vojtík
Jiří Vojtík
Peter Ţňava
SR
Michal Šneberger
Michal Šneberger
Marco Marco Joseph Keňa
Ivan Ullsperger
Petr Svoboda
Miloslav Moravec
Michal Uhlík
Michael Nejedlý
Jaroslav Bába
Roman Novotný
Robert Michniewski
POL
Jan Kudlička
Jaroslav Brabec
Libor Malina
Miroslav Guzdek
Vladimír Maška
Roman Šebrle
Knébl,Stokláska,Götz,Milo
Odvárka,Götz,Uhlík,Bláha
Rostislav Šulc
Michal Šneberger
Lubomír Tesáček
Jiří Klesnil
Serbessa Mulugeta
Eth.
Olymp Praha
220504
Olymp Praha
220504
AC Tepo Kladno
100606
Dukla Praha
030705
Dukla Praha
280608
AK Kroměříţ
050709
ÚDA Praha
161055
Olymp Praha
020607
Sp.Hradec Králové
070855
ASK Slavie Praha
020705
AC Kablo Kladno
070603
ASK Vítkovice
030705
AK Kroměříţ
280608
AC Turnov
100605
Dukla Praha
050709
Dukla Praha
190972
Olymp Praha
080904
Dukla Praha
120901
LIAZ Jablonec
150999
Dukla Praha
19-200607
ČR 22
020705
ASK Slavia Praha
030705
Sp.Praha 4
130604
Dukla Praha
080904
Dukla Praha
120979
POLDI Kladno
101091
České Budějovice
120909
MUŢI
100 m
10,34
200 m
20,77
400 m
46,01
800 m
1:46,94
1500 m
3:42,25
5000 m
13:52,00
10000 m
29:29,2
110 m př. 13,73
200 m př 25,2
400 m př 49,43
3000 m př 8:50,23
Výška
228
Dálka
798
Trojskok 16,50
Tyč
560
Koule
20,40
Disk
64,13
Oštěp
82,40
Kladivo
79,65
Desetiboj 8697
4x100m
40,30
4x400 m
3:09,22
60 m
6,80
1 000 m
2:22,12
3 000 m
8:03,2
Hodinovka 18264
Maratón
2:27:30
ODDÍLOVÉ REKORDY MUŢI
100 m
10,63
Jiří Valík
Jablonec
120798
200 m
21,54
Jiří Šveněk
Praha ER
050693
400 m
46,44
Jan Hanzl
Plzeň
150604
800 m
1:48,39
Martin Kamenský
Ostrava
010683
1500 m hala 3:43,50
Michael Nejedlý
Karlsruhe
250198
venku 3:45,53
Jiří Klesnil
Bratislava
260584
5000 m
14:01,0
Jiří Klesnil
Praha ER
160788
10000 m
29:58,72
Jiří Klesnil
Praha ER
080990
Marathon
2:29:35,0
Jiří Klesnil
Budapešť
301088
110 m př.
14,2
Miloslav Tauber
Praha ER
190686
400 m př.
52,32
Jan Mazanec
Praha Juliska
020906
3000m př.
8:27,60
Michael Nejedlý
Ostrava
010600
Výška hala 222
Milan Čermák
Praha Olymp
120297
venku 220
Milan Čermák
Kladno
200995
Dálka
741
Miloslav Tauber
Praha Juliska
020777
Tyč
490
Lukáš Posekaný
St.Boleslav
030710
Trojskok
15,89
Zdeněk Šafra
Jablonec
040793
Koule
18,81
Jan Bártl
Ostrava
310596
Disk
63,10
Libor Malina
Turnov
200508
Oštěp
79,42
Miloš Steigauf
Kladno
090696
Kladivo
69,12
Michal Fiala
Litomyšl
140605
Desetiboj
7432
Aleš Pastrňák
Ried, Rak.
3006-010701
(11,53-694-12,49-195-51,33-15,09-41,64-470-56,69-4:37,42)
4x100 m
42,05
V.Kuklík,O.Zeman,
J.Šolc,K.Kuklík
Jablonec
030793
4x400 m
3:10,41
J.Mazanec,P.Jiráň,
A.Veselý,J.Hanzl
Praha
250606
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
50 m
60 m
150 m
hala
hala
5,90
6,84
16,05
ž
hala 16,52
300 m
33,78
500 m hala 1:03,89
600 m
1:19,1
1000 m
2:23,2
1 míle
4:08,43
2000 m
5:13,68
3000 m
8:00,85
Půlmarathon 1:05:23
Hodinovka
18870 m
50 m př.hala 6,95
60 m př.hala 7,95
200 m př.
25,38
1500 m př
4:17,2
2000 m př
5:33,54
Spr.trojboj 2574 b.
Ondřej Zeman
Praha Strahov
Ondřej Zeman
Jablonec
Marek Bakalár
Kladno
Jan Mazanec
Praha Strahov
Jan Hanzl
Praha
Pavel Jiráň
Praha Strom.
Martin Kamenský
Praha
Martin Kamenský
Nymburk
Jiří Klesnil
Praha ER
Vladimír Pospíšil
Ban.Bystrica
Jiří Klesnil
Praha Strom.
Radomír Soukup
Plzeň
Jiří Klesnil
Praha ER
Miloslav Tauber
Praha Strahov
Pavel Sedlák
Praha Stromovka
Martin Trávníček
Kladno
Milan Lalák
Praha Juliska
Michael Nejedlý
Barcelona
Jan Hanzl
Litomyšl
(7,19 - 10,90 - 22,08)
250295
280195
021010
160109
010604
250105
79
200679
300888
280805
210189
280894
120984
060283
270210
210803
200669
280600
310704
Vrh.trojboj 2310 b.
Klas.pětiboj 3476 b.
Libor Stehno
Kladno
070988
Tomáš Nešvera
Přerov
010507
(697-55,13-23,05-34,67-4:42,24)
Tomáš Nešvera
Praha Olymp
12-130108
(7,27-711-112,89-191-9,11-460-2:53,07)
Michal Fiala
Pardubice
050306
J.Slanina,P.David, Kladno
041069
J.Kaňka,P.Vojík
Sp.Gymnázium Kladno Č.Budějovice
110510
Vokoun,Palivec,Myškovský,Klos
V.Havlíček,A.Veselý, Praha Olymp
220204
P.Jiráň,J.Hanzl
J.Čermák, F.Špergl, Kladno
081066
V.Zahajský, J.Lhoták
Sedmiboj
5259 b.
halový
Břemeno 16kg 20,18
4x60 m
27,0
27,14
4x200 m h
1:29,81
4x800 m
8:09,2
3x1000 m
7:42,0
4x1500 m
16:47,0
400-300200-100 m
800-400200-100 m
10x100 m
1:59,53
j
3:23,18
j
1:52,85
4x110 m př. 1:10,86
L.Kabíček, J.Svrček,
K.Kopřiva
Praha ER
J.Lhoták,B.Fujan,
Kladno
K.Švácha,J.Kůra
M.Kamenský,Huml,
Plzeň
Lamer,Kopejtko
Kaplan,O.Lamer
Malý, Kopejtko
Brno
Pigan,J.Freja,P.Sedlák,Jiří Šátek,
Švestka,Vachata,M.Trávníček,Pinkr,
Tomec,Malý
Kladno
J.Sedlák,P.Sedlák,
P.Jiráň,M.Trávníček Liberec
140572
061065
160506
190504
110902
240803
ODDÍLOVÉ REKORDY JUNIOŘI
100 m
200 m
400 m
10,87
21,90
47,53 h
47,61
800 m
1:48,43
1500 m
3:52,38
5000 m
15:01,22
10000 m
33:59,97
110 m př(100) 14,74
(106) 15,22
400 m př.
55,5
3000 m př. 9:44,99
Výška
211
Dálka
738
Tyč
490
Trojskok
15,32
Koule 6 kg
16,73
Disk 1,75
55,74
Ondřej Zeman
Michal Škvára
Václav Hřích
Václav Hřích
Václav Hřích
Jan Flídr
Jan Tlustý
Zdeněk Kotulan
Martin Maroušek
Pavel Sedlák
Luděk Táborský
Petr Hloušek
Milan Čermák
Miloslav Tauber
Lukáš Posekaný
Zdeněk Šafra
Michal Fiala
Tomáš Voňavka
Praha Juliska
Praha Juliska
Praha Stromovka
B.Bystrica
Plovdiv, Bul.
Ostrava
Praha Slavie
Olomouc
Ostrava
St.Boleslav
Třinec
Jablonec
Košice
Kladno
St.Boleslav
Praha
Liberec
Turnov
210594
210996
180290
220990
090890
310508
280692
110703
060785
250502
090780
050693
120792
210675
030710
020990
170604
260909
Oštěp
68,50
Kladivo 6 kg 70,12
Desetiboj
7182
4x100 m
42,05
4x400 m
3:17,49
Martin Macháč
Michal Fiala
Tomáš Nešvera
V.Kuklík,O.Zeman,
J.Šolc,K.Kuklík
Šafra, Gregor,
Zderadička,V.Hřích
Ostrava
Halle, Něm.
Olomouc
Jablonec
B.Bystrica
260693
230504
09-100607
030793
150790
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
50 m
hala 5,8
Ondřej Zeman
Praha Strahov
150194
60 m
6,85
ž
Marek Bakalár
Kladno
021010
150 m
16,05
ž
Marek Bakalár
Kladno
021010
300 m
34,73
d
Aleš Veselý
Pliezhausen, Něm.
160504
500 m
1:04,92
Aleš Veselý
Praha Strom.
250105
1000 m
2:24,6
Martin Kamenský
Stará Boleslav
010577
3000 m
8:33,77
Jan Tlustý
Praha Slavie
280893
60 m př
8,26
Pavel Sedlák
Pha Stromovka
220102
Koule 7,25 15,13
Michal Fiala
Kladno
100903
Disk 2 kg 51,00
Tomáš Voňavka
Děčín
290809
Kladivo7,25 64,27
Michal Fiala
Litomyšl
140903
Hal.sedmiboj 5255
Tomáš Nešvera
Praha Stromovka
13-140107
Břemeno14kg 22,11
Michal Fiala
Kladno
200304
Břemeno16kg 18,84
Michal Fiala
Pardubice
070304
4x200 m h 1:31,87
Kopejtko,Vorlíček,Nešvera,Lamer Pha Olymp 180207
Spr.trojboj 2552 b.
Marek Malý
Kladno
130604
(7,10 - 11,04 - 22,30)
ODDÍLOVÉ REKORDY DOROSTENCI
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
110 m př.
300 m př.
2000 m př.
Výška
Dálka
Tyč
hala
Trojskok
Koule 5kg
Disk 1,5kg
10,93
ž
21,7
47,79
1:49,08
3:54,9
8:40,17
14,2
39,24
6:14,34
201
704
415
430
15,00
17,78
57,82
Marek Bakalár
Václav Hřích
Václav Hřích
Václav Hřích
Václav Švec
Jan Tlustý
Martin Bodlák
Tomáš Komárek
Jan Marek
Martin Vojtek
Aleš Paroulek
Jakub Král
Lukáš Posekaný
David Lhoták
Michal Fiala
Libor Malina
Olomouc
Plzeň
Praha ER
Ostrava
Nymburk
Budapešť
Jablonec
Praha
Ostrava
Praha ER
Praha ER
Kladno
Praha Strahov
Praha Přátelství
Liberec
Kladno
040910
270589
090989
230689
130777
310791
270992
220608
290696
120781
090783
110902
070209
150987
280902
200590
Oštěp 600g
700g
Kladivo 5kg
Desetiboj
4x100 m
4x400 m
75,12
60,02
69,98
6624
43,70
3:25,80
Martin Macháč
Kladno
David Svoboda
Kladno
Michal Fiala
Liberec
Tomáš Nešvera
Kladno
K.Kuklík,D.Hudeček,
J.Šolc,V.Veselý
Třinec
M.Kamenský,A.Veselý,
D..Huml,O.Lamer
Liberec
070991
230607
220702
08-091005
130791
200604
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
50 m
hala
60 m
150 m
300 m
600 m
1000 m
1 míle
5000 m
10000 m
Hodinovka
50 m př.hala
60 m př.hala
200 m př.
400 m př.
3000 m př.
4x200 m
6,08
6,85
ž
16,05
ž
34,73
1:27,81
2:31,4
4:41,30
15:18,79
35:50,0
16 662
7,08
8,47
26,1
56,62
10:02,89
1:33,14 h
400-3002:05,73
200-100 m
Disk 2 kg
48,66
Oštěp 800 g 62,96
Kladivo 6,25 60,63
Kladivo 7,25 57,81
Sedmiboj h
4786 b.
Břemeno 12kg 22,44
Břemeno 14kg 19,60
Spr.trojboj 2373 b.
(7,28 - 11,33 - 22,86)
Michal Škvára
Ostrava
110295
Marek Bakalár
Kladno
021010
Marek Bakalár
Kladno
021010
Aleš Veselý
Pliezhausen, Něm.
160504
Jan Hřích
Praha ER
040789
Jiří Koníček
Kladno
070976
Jan Hřích
Praha ER
290889
Jan Tlustý
Praha Juliska
100991
Petr Nekvinda
Kladno
171088
Jan Tlustý
Kladno
101091
Oldřich Novotný
Praha Strahov
030290
Petr Frolík
Praha Stromovka
050208
Josef Fencl
Čáslav
080795
Matěj Kamenský
Liberec
200604
Jan Tlustý
Praha Juliska
280991
Hoksza,Nešvera,
Praha Stromovka
130205
Kopejtko,Lamer
M.Kamenský,A.Veselý,
Ceman,J.Freja
Praha Eden
041003
Libor Malina
Plzeň
090690
Martin Machač
Třinec
130791
Michal Fiala
Olomouc
010502
Michal Fiala
Ostrava
200702
Josef Fencl
Praha Strahov
02-030396
Michal Fiala
Kladno
191002
Michal Fiala
Pardubice
030302
Marek Malý
Kladno
090602
ODDÍLOVÉ REKORDY ŢEN
100 m
11,97
Kateřina Líbalová
200 m
24,80
Kateřina Líbalová
400 m
56,77
Markéta Plzenská
800 m
2:09,79
Pavla Soukupová
1500 m
4:32,54
Radka Holubová
v hale
4:30,19
Radka Holubová
3000 m
10:00,19
Radka Holubová
v hale
9:20,36
Radka Holubová
5000 m
17:44,29
Radka Holubová
v hale
16:32,27
Radka Holubová
10 000 m
37:09,48
Monika Doleţelová
Marathon
3:02:08
Ivana Klosová
100 m přek
13,65
Jiřina Procházková
400 m přek
61,46
Eliška Klučinová
3000m přek
11:45,87
Jana Šubrtová
Výška
182
Eliška Klučinová
v hale
183
Romana Dubnovová
Dálka
635
Kateřina Líbalová
Tyč
380
Daniela Nováková
Trojskok
13,41
Kateřina Hrabalová
Koule
15,14
Věra Pospíšilová
Disk
54,67
Věra Pospíšilová
Oštěp st.typ 53,16
Dana Lukešová
n.typ
50,75
Eliška Klučinová
Kladivo 4kg 53,78
Klára Chytrá
Sedmiboj
6268
Eliška Klučinová
(14,17-181-13,83-25,08-618-50,75-2:15,85)
4x100 m
47,08
Líbalová,Šenderová
Novotná,Klučinová
4x400 m
3:51,51
Plzenská,Slavíková,
Klesnilová,Novotná
Meilen,Něm.
160706
Litomyšl
290706
Kladno
240607
Ostrava
100687
Plzeň
150700
Praha Stromovka
240202
Pardubice
160601
Praha Stromovka
240202
Olomouc
040904
Tuscoloosa USA
220301
Plzeň
250604
Pardubice
290495
Budapešť Madˇ.
290781
St.Boleslav
150510
Praha
010807
Talance, Francie
180910
Bratislava
020303
Kladno
090908
Jablonec
210697
Plzeň
260604
Pula Chorv.
140697
Kladno
140698
Dráţďany NDR
260992
Kladno
160610
Plzeň
160700
Kladno
15-160610
Praha
050606
Praha
250606
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách
50 m
hala
60 m
150 m
300 m
500 m hala
600 m
1000 m hala
1 míle
2000 m
Hodinovka
půlmaraton
50 m př.
60 m př.
200 m př.
Spr.trojboj
6,56
7,58
18,59
40,71
1:18,01
1:35,34
2:55,17
5:16,3
7:51,2
16025 m
1:26:50
7,1
8,64
27,79
2838 b.
Kateřina Líbalová
Kateřina Líbalová
Jana Janoušová
Radka Voţenílková
Markéta Plzenská
Jana Šubrtová
Adéla Hofmannová
Jana Šubrtová
Renata Livorová
Kamila Gregorová
Ivana Klosová
Jiřina Lamačová
Jiřina Procházková
Eliška Klučinová
Kateřina Líbalová
Praha Strahov
Litomyšl
Kladno
Praha ER
Praha Stromovka
Kolín
Praha Stromovka
Louny
Kladno
Jindř.Hradec
Havlovice
Praha
Jablonec n.Nisou
Brno
Litomyšl
110103
290706
110610
060796
290105
010501
260110
190800
201082
280410
280594
280276
080281
190504
290706
Vrh.trojboj
Hal.pětiboj
Desetiboj
Břemeno 10kg
4x60 m
1860 b.
4227 b.
6246 b. j
15,39
30,71
ţ
4x200 m
1:43,42 j
400-300200-100 m
2:20,17 j
Eliška Klučinová
Domaţlice
260909
Eliška Klučinová
Praha Stromovka
130210
Eliška Klučinová
Kladno
07-081006
Klára Chytrá
Pardubice
040300
E.Klučinová,Šenderová, Č.Lípa
280603
T.Laštovičková,Vachatová
Plzenská,Klučinová, Praha Stromovka
180206
Novotná,Šenderová
Plzenská,Vosáhlová, Plzeň
160506
Šenderová,Klučinová
ODDÍLOVÉ REKORDY JUNIOREK
100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
v hale
3 000 m
100 m př.
400 m př.
2000 m př
Výška
Tyč
v hale
Dálka
v hale
Trojskok
Koule
Disk
Oštěp st.typ
n.typ
Kladivo 4kg
Sedmiboj
4x100 m
12,15
25,03
d
56,77
2:09,79
4:38,58
4:32,57
10:17,57
13,84
62,40
7:28,01
178
361
380
607
d
609
12,32
d
15,14
51,80
d
53,16
44,87
51,12
5844
48,07
4x400 m
3:51,51
Kateřina Líbalová
Radka Voţenílkoá
Markéta Plzenská
Pavla Soukupová
Adéla Hofmannová
Adéla Hofmannová
Jitka Solařová
Jiřina Lamačová
Kristýna Šrobová
Jana Suchopárová
Eliška Klučinová
Daniela Nováková
Lucie Palasová
Eliška Klučinová
Eliška Klučinová
Petra Vachatová
Věra Pospíšilová
Alice Matějková
Dana Lukešová
Dominika Zábranská
Klára Chytrá
Eliška Klučinová
Plzenská,Šenderová,
Novotná,Klučinová
Plzenská,Slavíková,
Klesnilová,Novotná
Plzeň
220602
Praha ER
290697
Kladno
240607
Ostrava
100687
Uh.Hradiště
040709
Vídeň,Rak.
020210
Třinec
180787
Praha
210677
Uh.Hradiště
040709
Kladno
050703
Plzeň
050706
Ostrava
010695
Praha Olymp,
140298
Hodonín
040904
Praha Stromovka
170207
Pardubice
260605
Pula
140697
Praha ER
020786
Dráţďany
260992
Kladno
230607
Kladno
150999
Olomouc
09-100607
Ostrava
020706
Praha
250606
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
50 m
60 m
150 m
300 m
500 m
600 m
6,82
7,75
ž
18,59
ž
40,71
ţ
1:18,01
1:35,34
Markéta Bakulová
Jana Janoušová
Jana Janoušová
Radka Voţenílková
Markéta Plzenská
Jana Šubrtová
Praha Strahov
Kladno
Kladno
Praha, Strahov
Praha, Stromovka
Kolín
020291
110610
110610
060796
290105
010501
1000 m hala
1 míle
50 m př
60 m př
200 m př
400-300200-100 m
4x200 m
2:55,17
5:16,3
7,62
8,77
27,79
d
2:20,17
Hal.pětiboj
Desetiboj
Břemeno 10kg
Břemeno 7,26
4227 b.
6246
12,66
16,21
1:43,42
Adéla Hofmannová
Praha
260110
Jana Šubrtová
Louny
190800
Magda Nedvědová
Praha, ER
210987
Eliška Klučinová
Pha Stromovka
170207
Eliška Klučinová
Brno
190504
Vosáhlová,Plzenská, Plzeň
160506
Laštovičková,Šenderová
Plzenská,Klučinová, Praha Stromovka
180206
Novotná,Šenderová
Eliška Klučinová
Pha, Stromovka
130209
Eliška Klučinová
Kladno
07-081006
Kateřina Lautrbachová Kladno
141006
Klára Chytrá
Kladno
151099
ODDÍLOVÉ REKORDY DOROSTENEK
100 m
12,1
200 m
25,03
400 m
57,0
800 m
2:10,01
1500 m
4:42,19
3000 m
10:17,57
100 m př.
13,8
300 m př.
44,42
Výška
177
Dálka
607
Trojskok
12.32
Tyč
380 h
Koule 3kg
15,89
Disk
51,80
Oštěp st.typ 53,16
n.typ 42,83
Kladivo
52,78
Sedmiboj
5249
4x100 m
49,62
4x400 m
3:57,46
Anna Prošková
Praha Juliska
Radka Voţenílková
Praha ER
Blanka Fišerová
Čáslav
Pavla Soukupová
Praha ER
Jitka Solařová
Praha ER
Jitka Solařová
Třinec
Jiřina Lamačová
B.Bystrica
Kristýna Šrobová
Praha
Jiřina Lamačová
Kolín
Eliška Klučinová
Hodonín
Petra Vachatová
Pardubice
Lucie Palasová
Praha Strom.
Alice Matějková
Ostrava
Alice Matějková
Praha ER
Dana Lukešová
Dráţďany
Eliška Klučinová
Plzeň
Dana Kolínská
Ostrava
Eliška Klučinová
Marakeš, MAROC
L.Šloufová,L.Hejzlarová
J.Basová,B.Drahá
Praha ER
Součková,Šrobová,
Ostrava
Klesnilová,Vosáhlová
200877
290697
250683
020786
060687
180787
090875
220608
010576
120904
260605
140298
160785
020786
260992
180905
020706
15-160705
110787
020706
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
50 m
60 m
150 m
300 m
500 m
600 m
1 000 m
1 míle
6,6
7,75
ž
18,59
ž
40,71
ţ
1:18,01
1:36,7
2:59,67
5:19,9
Irena Kubeková
Jana Janoušová
Jana Janoušová
Radka Voţenílková
Markéta Plzenská
Jana Šubrtová
Petra Vosáhlová
Jana Šubrtová
Praha Strahov
Kladno
Kladno
Praha ER
Pha Stromovka
Kolín
Plzeň
Louny
100390
110610
110610
060796
290105
010598
160506
210899
2 000 m
7:51,2
50 m př 84
7,1
60 m př 84
8,98
60 m př 76
8,74
200 m př
27,79
400 m př
63,55
1500 m př
6:04,08
Koule 4kg
14,35
Kladivo 4kg 44,43
Sprint.trojboj 2408 ţ
Halový pětiboj 3867
Desetiboj
4589
400-3002:23,63
200-100 m
4 x 200 m
1:45,76
hala
Břemeno 10 kg 12,08
Břemeno 7,26 13,56
Renata Livorová
Kladno
201082
Jiřina Lamačová
Praha
280276
Eliška Klučinová
Praha Stromovka
060105
Eliška Klučinová
Praha Stromovka
120205
Eliška Klučinová
Brno
190504
Kristýna Šrobová
Györ, Maď.
020708
Tereza Reţňáková
Olomouc
021004
Alice Matějková
Praha Přátelství
010786
Dana Kolínská
Pardubice
070706
Jana Janoušová
Üstí n.Labem
080909
Eliška Klučinová
Pha Stromovka
25-260205
Dominika Zábranská
Kladno
07-081006
Plzenská,Vosáhlová, Jablonec
110505
Laštovičková,Šenderová
Laštovičková,Vosáhlová, Pha Stromovka
130205
Plzenská,Klučinová
Dana Kolínská
Kladno
151005
Věra Pospíšilová
Kladno
141095
ODDÍLOVÉ REKORDY STARŠÍ ŢÁCI
60 m
150 m
300 m
800 m
1500 m
100 m př.
200 m př.
1500 m př.
Výška
Dálka
Tyč
Koule 4kg
Disk 1kg
Oštěp 600g
n.typ
Kladivo 4kg
Devítiboj
4x60 m
6,85
16,05
34,76
1:58,75
4:15,2
13,6
26,1
5:09,35
188
651
360
17,14
58,16
66,68
58,01
63,61
5588
27,7
3x300 m
1:52,50
Marek Bakalár
Kladno
021010
Marek Bakalár
Kladno
021010
Marek Bakalár
Kladno
021010
Václav Hřích
Praha ER
120787
Václav Hřích
Nymburk
060687
Michal Franta
Praha Přát.
230691
Josef Fencl
Čáslav
080795
Hynek Janoušek
Jablonec
031092
Antonín Merta
Chrudim
150778
Michal Franta
Kladno
131091
Lukáš Posekaný
Nymburk
310807
Tomáš Voňavka
Jablonec
110905
Tomáš Voňavka
Jamhour, LIBANON
100705
Michal Pivoňka
Praha ER
110781
David Svoboda
Jablonec
110905
Tomáš Voňavka
Kladno
240905
Josef Fencl
Praha Eden
09-100995
J.Král,D.Petr,
Čáslav
080795
J.Fencl,M.Trávníček
Tuček,Řezníček,Bakalár
Praha
120910
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
100 m
200 m
400 m
500 m
600 m
1000 m
10,93
22,24
52,1
1:11,8
1:31,2
2:42,14
Marek Bakalár
Marek Bakalár
Václav Hřích
Petr Vojík
Michal Jeţek
Michal Jeţek
Olomouc
České Budějovice
Plzeň
Praha
Kladno
Kladno
040910
050610
050987
120965
240496
250996
3000 m
10000 m
50m př. hala
60m př. hala
Trojskok
Míček
Koule 5kg
Kladivo 5kg
Břemeno 10kg
Osmiboj
4x100 m
9:15,59
38:22,0
7,2
8,82
13,26
88,00
14,78 h
54,52
19,16
4111
49,73
Jan Tlustý
Praha
300989
Jan Tlustý
Kladno
111089
Jaroslav Franta ml. Praha Strahov
090187
Tomáš Kühnel
Praha Stromovka
161206
Milan Klos
Kladno
230808
Pavel Freja
Kladno
190571
Tomáš Voňavka
Praha Strahov
101205
Filip Pechánek
K1adno
210999
Tomáš Voňavka
Kladno
151005
Michal Franta
Kladno
12-131091
M.Franta,F.Laban,
Praha Juliska
030690
L.Černík,L.Hrstka
4x200 m
1:41,18 h Bezák,Dumek,Jánský,Bakalár Pha Strahov 100110
3000 m chůze 17:12,1
Petr Henych
Stará Boleslav
030694
5000 m chůze 30:34,0
Robert Lendacký
Stará Boleslav
260590
Marek Bakalár (uprostřed) vytvořil 6 nových kladenských rekordů (60m, 100m,150m, 200m,300m)
ODDÍLOVÉ REKORDY MLADŠÍ ŢÁCI
60 m
150 m
800 m
1500 m
60 m př.
Výška
Dálka
Koule 3 kg
Kriket
2000 m ch.
Pětiboj
4x60 m
7,3
17,9
2:18,67
4:37,9
9,42
163
564
13,92
77,53
10:50,1
2519
31,3
Lukáš Kopejtko
Lukáš Kopejtko
Jan Flídr
Jan Tlustý
Lukáš Kopejtko
Luděk Černý
Michal Škvára
David Svoboda
David Svoboda
Petr Henych
Josef Fencl
V.Kuklík, M.Škvára,
P.Zíma, M.Pospíšil
Kladno
Kladno
Kladno
Praha Juliska
Čáslav
Praha Přátelství
Praha Slavia
Kladno
Kladno
Kutná Hora
Kladno
Praha Přátelství
040502
040502
290902
200987
260502
230691
120691
210803
101003
050993
061093
150990
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
50 m
hala
100 m
200 m hala
300 m
v hale
1 000 m
50 m př.hala
80 m př.
200 m př.
Šestiboj
Disk 1kg
Oštěp 600g
Kladivo 3kg
Kladivo 4kg
6,63
12,9
25,03
40,20
39,67
3:09,70
8,12
13,2
30,80
2419
36,38
33,91
39,77
31,77
Lukáš Kopejtko
Pavel Donda
Argam Alaverdyan
David Petr
Argam Alaverdyan
Jan Flídr
Josef Fencl
Luděk Černý
Jan Král
Michal Škvára
Tomáš Voňavka
Tomáš Voňavka
Tomáš Voňavka
Tomáš Voňavka
Praha Strahov
151201
Kladno
200980
Pha Stromovka
141205
Jablonec
011094
Pha Strahov
171205
Kladno
110902
Praha Strahov
111293
Praha Přátelství
041091
Jablonec
011094
Kladno
04-051091
St.Boleslav
120903
St.Boleslav
120903
Kladno
040503
Kladno
090503
ODDÍLOVÉ REKORDY STARŠÍ ŢÁKYNĚ
60 m
150 m
300 m
800 m
1500 m
100 m př.
200 m př.
Výška
Tyč
Dálka
Koule 3kg
Disk
Oštěp st.typ
n.typ
Kladivo 3kg
7,75
18,59
40,71
2:15,49
4:44,31
14,80
29,29
167
330
574
13,82
41,74
38,02
35,24
44,44
Jana Janoušová
Jana Janoušová
Radka Voţenílková
Martina Klesnilová
Martina Klesnilová
Jana Basová
Eliška Klučinová
Eliška Klučinová
Lucie Palasová
Eliška Klučinová
Alice Matějková
Alice Matějková
Michaela Jačková
Petra Vachatová
Katka Lauterbachová
Kladno
Kladno
Praha ER
Praha Olymp
Uh.Hradiště
Praha ER
Třinec
St.Boleslav
Řecko - Sparta
Trnava
Praha Slavia
Jablonec n.Nisou
Kladno
Kladno
Uh.Hradiště
110610
110610
060796
080705
180904
111086
300602
130603
200796
200903
080983
190884
220993
130902
180904
Sedmiboj
4x60 m
4938
30,71
3x300 m
2:07,56
4x100 m
52,6
3000m chůze 18:17,1
Eliška Klučinová
Stará Boleslav
Klučinová,Šenderová, Č.Lípa
T.Laštovičková,Vachatová
Koucká,Palasová,
Praha ER
Voţenílková
P.Soukupová,Kubeková, Neratovice
Zatloukalová,Škulavíková
Pavlína Drechslerová St.Boleslav
13-140603
280603
060796
010587
030694
Oddílové rekordy v doplňkových disciplinách:
50 m
6,6
100 m
12,29
200 m
25,31
400 m
58,15
500 m
1:20,5
600 m
1:42,6
1000 m
3:10,00
50 m př 84
7,73
60 m př.84
9,15
80 m př.76
12,31
Kriket
58,44
Břemeno 7,25 13,41
Sprint.trojboj 2408
4x200 m
1:48,91
Kateřina Líbalová
Praha Strahov
Jana Janoušová
Česká Lípa
Jana Janoušová
Česká Lípa
Kateřina Šrobová
Liberec
Hana Skálová
Houštka
Růţena Voráčková
Kladno
Martina Klesnilová
Kladno
Eliška Klučinová
Praha Strahov
Petra Vachatová
Jablonec
Lucie Palasová
Praha ER
Jaroslava Svobodová Kladno
Eva Auředníková
Kladno
Jana Janoušová
Üstí n.Labem
Procházková,Součková, Praha Strahov
Klesnilová,Laštovičková
Tři nové kladenské rekordy vytvořila Eliška Klučinová (oštěp: 50,17m)
180198
070609
070609
240606
151069
220572
110902
110103
160202
050796
050670
181008
080909
181204
ODDÍLOVÉ REKORDY MLADŠÍ ŢÁKYNĚ
60 m
7,8
7,99
150 m
19,4
hala 19,58
300 m
43,49
hala 42,92
800 m
2:20,92
1500 m
4:57,14
60 m př
10,1
hala 10,28
Výška
153
Dálka
540
Koule 3kg
10,31
Kriket
56,18
2000m chůze 12:05,3
Pětiboj
2717
4x60 m
32,0
hala
Šárka Chramostová
Jana Janoušová
Lenka Dušková
Jana Janoušová
Jana Janoušová
Jana Janoušová
Martina Klesnilová
Martina Klesnilová
Kristýna Šrobová
Michaela Maroušková
Iveta Černá
Petra Vachatová
Daniela Nováková
Hana Šímová
Pavlína Drechslerová
Kristýna Šrobová
Zagatová,Rosičková,
Pomajbíková,Houhová
Kladno
Pha Stromovka
Kladno
Pha Strahov
Kladno
Pha Stromovka
Pha Juliska
Kladno
Beroun
Pha Strahov
Kolín
Praha Strahov,hala
Kladno
Praha Juliska
Beroun
St.Boleslav
Praha Přátelství
210580
131208
220578
020308
180507
061208
080603
280903
110904
181204
110677
091201
201089
140692
150592
091004
230691
Oddílové rekordy v doplňkových disciplínách:
50 m
6,9
7,11
100 m
12,9
200 m
28,5
500 m
1:29,9
600 m
1:45,4
1000 m
3:10,00
50 m př.
7,7
80 m př.
13,0
Disk
25,84
Oštěp
29,14
Kladivo 3kg 22,27
Břemeno 7,25 11,17
3000 m ch. 19:42,5
Šestiboj
2930
4x200 m
2:00,56
v hale
Pavla Soukupová
Praha Stromovka
020386
Eliška Klučinová
Praha Strahov
151201
Lenka Dušková
Brandenburg
180677
Jitka Zatloukalová
Praha Strahov
290387
Milena Oreškiová
Stochov
080585
Martina Klesnilová
Praha
060503
Martina Klesnilová
Kladno
110902
Petra Vachatová
Praha Strahov
091201
Dita Zagatová
Kladno
170591
Irena Dudová
Kladno
170682
Kristýna Šrobová
St.Boleslav
190904
Nikola Kvídová
Kladno
181008
Nikola Kvídová
Kladno
181008
Adriana Matesová
Praha Přátelství
150990
Dita Zagatová
Kladno
04-051091
Nestrašilová,Janoušová,
Tauberová,Gajdošová Pha Strahov
070107
Ročenku zpracoval:
Mgr. Jan Šátek
Výsledky, rekordy a dlouhodobé tabulky:
Ing. Petr Zeman
Fotografie:
Mgr. Jan Šátek, Jiří Nevečeřel, Jan Kucharčík
[email protected]
http://atletika.kladno.cz
2010
Download

ročenka 2010 - AC Kablo Kladno