PROPOZICE
45. ROČNÍKU
BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM
Podzimní lyžařský přespolák
7. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy
Lyžařský klub USK CS Plzeň
ve spolupráci s
KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A
SPORTU ZČU
Dne
1. LISTOPADU 2014 v Plzni
ROZPIS 45. ROČNÍKU
BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM
Pořadatel:
Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s katedrou Tělesné
výchovy a sportu ZČU v Plzni.
Datum:
Sobota 1. Listopadu 2014
Místo:
Start a cíl u stadiónu TJ Slávie v Borském parku. Standardní tratě
jsou vedeny v Českém údolí po obou březích řeky Radbuzy a
Borském parku.
Soutěž:
Běh Českým údolím je veřejným závodem – soutěž jednotlivců.
Startují:
Všichni přihlášení závodníci. Přihlášky jsou možné dopředu na
webu http://www.uskcs.cz/poradame/beh-ceskymudolim/prihlaska/ (platba na místě) nebo na místě v závodní
kanceláři od 9.30 do 10.30 hod. Závodníci a funkcionáři se účastní
na vlastní nebezpečí.
Kategorie:
prnďata
r. 2010 a mladší
60 m
rovinka
předžačky, -žáci ml. r. 2007 - 09
300 m
nejmenší okruh
předžačky, -žáci st.
r. 2005 – 06
300 m
nejmenší okruh
ml. žákyně, žáci
r. 2003 – 04
1050 m
malý okruh
st. žákyně, žáci
r. 2001 – 02
1750 m
velký okruh
ml. dorostenky
r. 1999 – 00
1750 m
velký okruh
ml. dorostenci
r. 1999 – 00
3000 m
standardní trať
st. dorostenky
r. 1997– 98
3000 m
standardní trať
ženy
r. 1996 a starší
3000 m
standardní trať
st. dorostenci
r. 1997 – 98
5000 m
standardní trať
muži
r. 1975 – 96
5000 m
standardní trať
veteráni ml.
r. 1965 – 74
5000 m
standardní trať
veteráni st.
r. 1964 a starší
5000 m
standardní trať
http://www.uskcs.cz
Časový pořad:
10.30 hod. start dle kategorií
Start:
Hromadný
Startovné:
Předžáci zdarma, žactvo 20,- Kč, ostatní 40,- Kč
Závodní kancelář:
U stolku v Borském parku 1. listopadu 2014 od 9.30 nebo
v případě nepříznivého počasí v hlavní budově Slávie VŠ
Předpis:
Závodí se podle pravidel a ustanovení tohoto rozpisu.
Pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový pořad podle
počtu přihlášených závodníků.
Vyhlášení výsledků: Do 30-ti minut po ukončení závodů
Námitky:
Lze podat do 15-ti minut po ukončení závodů
ČINOVNÍCI ZÁVODU
Ředitel závodu:
Ing. Jan Sýkora
Vrchní rozhodčí:
Mgr. Petr Pešta
Velitel tratí:
Mgr. Ondřej Vodrážka
Lékař:
MUDr. Hudr
Další informace
Závodníci startují na náklad svůj nebo vysílací složky a jsou povinni se podrobit všem
rozhodnutím ředitele závodu, vrchního rozhodčího a dodržovat pokyny velitele tratí.
Všichni startují na vlastní nebezpečí. Za odložené věci v šatnách a v blízkosti startu
pořadatel neručí.
Šatny a sprchy budou k dispozici na stadiónu Slávie. Na start je možno se dopravit
tramvají č. 4 na konečnou Bory a autobusovou linkou č. 30 tamtéž a odtud přes park ke startu.
Ing. Jan Sýkora
ředitel závodu
Mgr. Ondřej Vodrážka
odborný asistent
KTS ZČU
http://www.uskcs.cz
Mgr. Petr Pešta
vrchní rozhodčí
Přehled vítězů posledních předchozích ročníků
1992
XXIII. r.
1993
XXIV. r.
1994
XXV. r.
1995
XXVI. r.
1996
XXVII. r.
1997
XXVIII. r.
1998
XXIX. r.
1999
XXX. r.
2000
XXXI. r.
2001
XXXII. r.
2002
XXXIII. r.
2003
XXXIV. r.
2004
XXXV. r.
2005
XXXVI r.
2006
XXXVII r.
2007
XXXVIII r.
2008
XXXIX r.
2009
XL r.
2010
XLI r.
2011
XLII r.
2012
XLIII r.
2013
XLIV
Zdeněk Dúbravčík
Jana Naxerová
Kamil Hůrka
Marta Šroubková
Pavel Wanka
Jitka Černá
Pavel Wanka
Marta Šroubková
Pavel Fashingbauer
Petra Chudáčková
Zdeněk Förster
Petra Chudáčková
Petr Minařík
Zlata Lukášová
Zdeněk Dúbravčík
Marta Šroubková
Zdeněk Förster
Monika Doležalová
Vlastimil Hošta
Vendula Fronková
Vlastimil Hošta
Jana Naxerová
Zdeněk Dúbravčík
Šmákalová Petra
Pavel Fashingbauer
Eva Nováková
Martin Jakš
Lucie Zelenková
Ondřej Vodrážka
Petra Šmákalová
Ondřej Vodrážka
Lenka Zemanová
Jakub Kořán
Vendula Mužíková
Jakub Kořán
Martina Janoušková
Jiří Voják
Martina Janoušková
Bouchal Jiří
Šmákalová Petra
Šmíd Martin
Šmákalová Petra
Bystřický Tomáš
Šmákalová Petra
TJ Škoda Plzeň
TJ Slávie VŠ Plzeň
TJ Škoda Plzeň
TJ Dynamo Plzeň
TJ Slavia Praha
LTK Škoda Plzeň
TJ Slavia Praha
Sokol Petřín
USK Praha
Sokol Petřín
Jiskra Domažlice
Sokol Petřín
PF Plzeň
Liga 2000
Sokol Plzeň
Jiskra Domažlice
Slavia VŠ Plzeň
Jiskra Domažlice
Slavia VŠ Plzeň
Sport Club Plzeň
AC Slovan Mar. L.
Sokol Petřín
SC Plzeň
Tatran Žel. Ruda
NSK CS Plzeň
USK CS Plzeň
Sokol Plzeň
USK CS Plzeň
AC Škoda Plzeň
Tatran Žel. Ruda
LK Škoda Plzeň
Tatran Žel. Ruda
LK Škoda Plzeň
Mílaři Domažlice
LK Škoda Plzeň
USK CS Plzeň
Sokol Petřín
Střelka Brno
Sokol Petřín
Salomon
Sokol Petřín
http://www.uskcs.cz
14:53,0
11:13,0
15:34,0
11:12,0
15:48,0
11:30,0
16:13,8
11:39,6
14:54,2
10:40,1
14:59,3
10:40,1
16:04,5
11:58,3
16:08,3
13:29,9
15:56,4
11:24,6
15:54,8
11:14,0
16:26,2
13:07,3
15:12,0
10:52,2
14:36,4
12:02,0
14:55,0
11:19,0
16:13,0
11:13,0
15:46,0
10:33,0
15:51,0
12:05,0
16:02,0
11:32,0
15:35,5
11:25,0
16:33,0
11:10,0
16:48,5
11:37,7
16:57,1
14:01,7
Nové standardní tratě:
5km
3 km
Tratě v Borském parku:
http://www.uskcs.cz
Sponzoři závodu
http://www.uskcs.cz
Download

Propozice - USK CS Plzeň