Šachový klub Líně ve spolupráci
se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací
pořádají z pověření Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje
Školení trenérů IV. třídy
Pořadatel:
Šachový klub Líně, Mgr. Milan Jenč ([email protected],
+420 776 825 485, +420 602 174 712)
Datum konání:
sobota 17. ledna 2015 (školení), sobota 14. února 2015
(zkoušky)
Místo:
Konferenční místnost SVK PK, Klatovská 2770/200k (depozitář
Bory 17), v areálu bývalých kasáren na Borech, od konečné
tramvaje č. 4 směrem k věznici, vjezd pod ZZS PK)
Mapa:
Poplatek za školení:
500 Kč, členové Šachového svazu Plzeňského kraje 300 Kč,
platba na místě v hotovosti
Časový harmonogram:
Sobota 17. ledna 2015
09:30-10:00 Prezence účastníků školení
10:00-11:30 Pravidla FIDE, struktura šachových soutěží; úvod
do pedagogiky a psychologie (Jenč)
11:45-13:15 Úvod do didaktiky, základy vedení kroužku
(Vlasák)
13:15-14:45 Přestávka na oběd
14:45-16:15 Základní principy zahájení, základní taktické obraty
(Vlasák)
16:30-18:00 Základy koncovek: základní matovací postupy,
pěšcové koncovky – pravidlo čtverce, opozice, kritická a klíčová
pole, průlom, věžové koncovky – základní obraty, most, obrana
na 6. řadě, koncovka dáma proti pěšci na předposlední řadě
(Jenč)
Sobota 14. února 2015
10:00-13:00 Závěrečné zkoušky – písemný standardizovaný
test, praktické vystoupení
Oběd:
v blízkosti místa konání školení se nachází restaurace Švejk
(http://www.svejkpension.cz/restaurace/) a pizzerria San Marino
(http://www.ristorantesanmarino.cz/)
Požadavky na uchazeče:
věk min. 14 let (výkon funkce trenéra IV. třídy možný od 15 let
pod dohledem osoby starší 18 let); platná registrace v ŠSČR
(uhrazené členské příspěvky ŠSČR v době školení)
Výjimky:
účast v dopoledním bloku lze prominout osobám se
středoškolským či vysokoškolským pedagogickým vzděláním
a v odpoledním bloku osobám, jejichž národní ELO
v praktickém šachu je v době zahájení školení minimálně 1900
Lektoři:
FM Lukáš Vlasák, trenér II. třídy,
Mgr. Milan Jenč, trenér II. třídy
Přihlášky:
do čtvrtka 15. ledna 2015 e-mailem na adresu pořadatele;
v přihlášce uveďte: jméno a příjmení, datum narození, adresu,
e-mail, telefon
Upozornění:
školení se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 5 uchazečů
Download

Školení trenérů IV. třídy