Motorová vozidla Kategorie „L“ a potřebná řidičská oprávnění pro jejich řízení
- platné od 19.01.2013 DRUH
Moped
Moped
tříkolový
Moped
lehká čtyřkolka
SPECIFIKACE
do max. 45 km/h;
elektro 45 km/h;
do 50 cm3
nebo 4 kW
do max. 45 km/h;
elektro 45 km/h;
do 50 cm3
nebo 4 kW
do max. 45 km/h;
do 50 cm3
nebo 4 kW
do 350 kg
více než 45 km/h;
do 50 cm3
více než 45 km/h;
více než 50 cm3
Motocykl
více než 45 km/h;
více než 50 cm3
více než 45 km/h;
více než 50 cm3
Motocykl
se třemi koly
nesouměrně ke
střední rovině;
s postranním
vozíkem
více než 45 km/h;
více než 50 cm3
DALŠÍ
PODMÍNKY
-
-
-
KATEGORIE
RZn.
PŘEDEPSANÉ
DOKLADY
LA/L1e
od
1.6.2001
ano
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp.
LB/L2e
od
1.6.2001
ano
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp..
LB /L6e
od
1.6.2001
ano
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp.
ZÁDRŽNÝ
SYSTÉM
ŘIDIČSKÉ
OPRÁVNĚNÍ
-
AM; A1; A2; A
B; B1
A1 (150)
ano
-
AM; A1; A2; A
B; B1
A1 (150)
ano/ne
bez rámu a
zádrž. systému /
s rámem a zádrž.
systémem
AM; A1; A2; A
B; B1
A1 (150)
PŘILBA
ano
A1; A2; A
A1 (150)
do 125 cm3
nebo do 11 kW
nebo s poměrem
výkon/hmotnost do
0,1 kW/kg
do 35 kW nebo s
poměrem
výkon/hmotnost do
0,2 kW/kg
nad 35 kW nebo s
poměrem
výkon/hmotnost
přes 0,2 kW/kg
do 125 cm3
nebo do 11 kW
do 35 kW nebo s
poměrem
výkon/hmotnost do
0,2 kW/kg
nad 35 kW nebo s
poměrem
výkon/hmotnost
přes 0,2 kW/kg
A1; A2; A
LC/L3e
ano
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp.
ano
A2; A
A
A1; A2; A
LD/L4e
ano
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp..
ano/ne
bez rámu a
zádrž. systému
/
s rámem a
zádrž. systémem
A2; A
A
Motocykl
s automatickou
převodovkou
do 125 cm
3
Motocykl
se třemi koly
souměrně ke
střední rovině;
(tříkolky)
do 11 kW a
s poměrem
výkon/hmotnost do
0,1 kW/kg
LC/L3e
ano
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp
ano
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp..
do 15 kW
více než 45 km/h;
více než 50 cm3
LE/L5e
nad 15 kW
do 400 kg a
se zdvih. objemem
do 125 cm3
Motocykl
čtyřkolka
-
ano/ne
bez rámu a
zádrž. systému
/
s rámem a
zádrž. systémem
LE/L7e
ano
do 550 kg
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj.
zák.odp.
ano/ne
bez rámu a
zádrž. systému
/
s rámem a
zádrž. systémem
nad 550 kg
Sněžný skútr
do max. 40 km/h
-
-
-
A1, A, B
A, B
A, B1, B
B1; B
B
Čtyřkolka
speciální
- nosič
pracovního
adaptéru
A1, A2, A, B*
A1, A2, A, B1, B
do 400 kg
do max. 15 kW
ano
R
(odvozeno od L)
LE
ano
ano
*)
do 50 cm3;
bez rozdílu pohonu;
LM/L1e
ne
Motokolo
do 25 km/h;
do max. 1 kW
do 50 cm3;
dodatečně
bez rozdílu pohonu;
namontovaný
Jízdní kolo
ne
Jízdní kolo
do 25 km/h;
pomocný motor
do max. 1 kW
B* - platí pouze na území České republiky a řidičské oprávnění A1 nebude do ŘP zapsáno
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp.
ne
-
B; T
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp.
ano
-
A
OP, ŘP,
doklad o schválení
tech. způsobilosti,
doklad o poj. zák.odp.
ano
-
AM; A1; A2; A
B1; B
A1 (150)
žádné
ne
-
žádné
A 2 – je rovnocenné řidičské oprávnění jako dříve udělované řidičské oprávnění skupiny A*
A* - řidičské oprávnění udělené osobě starší 18 let opravňující pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo
motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg (nyní se již neuděluje)
A1 (150) - řidičské oprávnění s vyznačeným národním harmonizačním kódem opravňující k řízení malých motocyklů do objemu max. 50 cm 3
Download

Motorová vozidla Kategorie L a potřebná řidičská oprávnění pro