Prague City Report
Trh s nemovitostmi v Praze
on.point Q2 2014 / 2. čtvrtletí 2014
CZ
Q2
Prague City Report – Q2 2014
Economy/Investment
Economy (based on Oxford Economics)
According to revised estimates, GDP grew by 0.8% q-o-q in Q1,
much faster than the previous estimate of a 0.4% expansion. As
a result of this and stronger foreign demand for Czech exports
this year, the former GDP growth forecast for 2014 has been
revised from 2.6% to 3.0%. Economic activity should continue to
expand in the next few quarters due to the strong PMI data and
rising business and consumer confidence. The PMI for the
manufacturing sector eased to 54.7 in June but, was still above
its long-term average. Further growth will be helped by several
As usual for Prague, market volumes were dominated by office
transactions. Amongst others, notable transactions included
Praha City Centre, a multi-leased office building located in the
Prague 1 district, trading from GLL to Tristan Capital in the region
of €50 million. This was complemented by two significant office
acquisitions by Czech Open Ended Investment Funds - namely
the acquisition of Florenc Office Centre (aka KPMG building) by
ZFP Invest from DEKA for ca. €34 million and the acquisition of
the Qubix Building in Prague 4 by REICO České Spořitelny from
Austrian Developer S+B, for ca. €34.5 million.
other factors such as foreign exchange intervention by the Czech
Other large transactions included CBD high street property
National Bank, low inflation, rising demand for exports and less
disposals, including Euro Astra Palace acquired by MINT from
restrictive fiscal policy.
Avestus (ca. €42 million), ARA Building (ca. €18 million) and City
Investment Market
Palais (ca. €46.5 million), both acquired by private Austrian
investors. Core CBD properties remain the focus of established
The first half of 2014 continued to show increasing levels of
core buyers and private investors active on the Czech market
investor activity, following on from the second half of 2013. Even
and we expect further transactions in this segment to be
though the total y-o-y investment volume transacted in 2014
announced over the coming quarters.
presents only a marginal increase (20%), the activity of investors
The industrial sector recorded a number of smaller transactions
and the weight of capital attempting to force itself in to the Czech
real estate market is promising substantially increased volumes
over the coming quarters. Some predict, a possible record year in
terms of transactional volumes.
such as the Sale and Leaseback of Bang & Olufsen’s production
facility in Kopřivnice to Palmer Capital for ca. €11.5 million and
the acquisition of D1 Zone Nupaky by CTP from Mosaic for
approximately €9.5 million. Even though there have not been any
The increased liquidity is caused mainly by the unprecedented
significant transactions in the industrial sector in 2014, we expect
amount of capital available for the Czech market. The large
record volumes this year. We are aware of significant
number of transactions under offer and/or in various stages of
transactions in late marketing or, to be closed early in Q3 2014.
marketing, allows the market to predict 2014 to have the
These will set new yield benchmarks as well as volume records.
possibility to record similar volumes of transactional activity as
Our views on prime office yields are at 6.00% (heading sub
2011 (€2.06bn) or even 2007 (€2.89bn). Pricing at the
institutional-end of the market continues to show yield
compression with the delta on secondary and value-add assets
also beginning to show signs of accelerated compression. The
6.00%), prime logistics are at 7.50% (heading towards 7.00%),
whilst prime retail yields are expected to re-benchmark in 2014 at
significantly below 6.00%.
total investment volume recorded in H1 2014 amounted to
Prime Yields
approximately €713 million (up 20 % y-o-y), compared to the
Sector
Yield (%)
Changes on previous quarter
€592.5m achieved in H1 2013.
Sektor
Výnos (%)
Změna oproti předchozímu čtvrtletí
The majority of deals unsurprisingly took place within the city of
Offices
Kanceláře
Prague. The largest transaction of H1 2014 was the sale of City
Shopping Centres
Tower in Prague 4 by Proxy Finance to PPF for a price in excess
Nákupní centra
of €100 million. This was followed by the sale of Cecopra’s Palác
High Street
Křižík in Prague 5 to Generali / Česká Pojišťovna for ca. €75
Nákupní třídy
million and TK Development’s Fashion Arena Outlet Centre to
Warehouses
Meyer Bergman for ca. €72 million, the latter also being the
largest retail transaction of 2014 to date.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
Sklady
Výnosy z nejlepších nemovitostí
6.00 - 6.25

6.00 - 6.25

5.00 - 5.25

7.00 - 7.50

Source/Zdroj: JLL, July / červenec 2014
2
Prague City Report – Q2 2014
Ekonomika/Investice
Ekonomika (na základě Oxford Economics)
Na základě revidovaných účtů vzrostlo HDP v 1. čtvrtletí 2014
mezičtvrtletně o 0,8 % oproti původně očekávaným 0,4 %. Díky
tomuto nárůstu stejně jako díky silné poptávce po českém
vývozu došlo k revizi HDP pro rok 2014 z původních 2,6 % na
3 %. Ekonomická aktivita by měla díky silnému PMI indexu a
vzrůstající obchodní a spotřebitelské důvěře růst i v následujících
čtvrtletích. Index PMI pro výrobní sektor sice v červnu mírně
poklesl na 54,7, ale i tak zůstává nad dlouhodobým průměrem.
Očekávaný ekonomický růst bude dále posílen např. měnovou
Pražskému trhu jako obvykle dominovaly transakce z oblasti
kancelářských nemovitostí. Významnou transakcí byl např.
prodej budovy Praha City Centre v Praze 1, kterou koupila
společnost Tristan Capital od GLL za cca 50 milionů eur. Tato
transakce byla doplněna dvěma významnými akvizicemi českých
otevřených investičních fondů, a to prodejem Florenc Office
Centre (budova KPMG), kterou koupila ZFP Invest od
společnosti DEKA za cca 34 milionů eur, a prodejem budovy
Qubix v Praze 4, kterou koupila REICO České Spořitelny od
rakouského developera S+B za 34,5 milionů eur.
intervencí ČNB, nízkou inflací, narůstající poptávkou po vývozu či
Další významné transakce v centru města zahrnují prodej Euro
méně restriktivní fiskální politikou.
Astra Palace, který od MINT koupila společnost Avestus (za cca
Trh realitních investic
42 mil eur) a Paláce ARA (18 mil eur) a City Palais (46,5 mil eur),
jejichž novými vlastníky se stali soukromí rakouští investoři.
Rostoucí investiční aktivita z 2. poloviny loňského roku
Budovy v centru města zůstávají v hledáčku klíčových investorů
pokračovala i v H1 2014. Přestože meziroční nárůst objemu
působících na českém trhu, a proto v této lokalitě očekáváme i
investic představuje pouze 20 %, zvýšená aktivita investorů a
v následujících čtvrtletích uzavření dalších transakcí.
množství kapitálu usilující o vstup na český investiční trh, slibuje
V sektoru skladových nemovitostí bylo zaznamenáno několik
podstatný nárůst objemu realitních investic v následujících
čtvrtletích. Dle některých prognóz by se co do objemu transakcí
mohlo jednat o rekordní rok.
menších transakcí jako např. prodej a následný pronájem
produkční haly v Kopřivnici, kterou koupila společnost Palmer
Capital od Bang & Olufsen za cca 11,5 milionu eur, a prodej D1
Zvýšení likvidity je způsobeno především bezprecedentním
Zóny Nupaky, kterou koupilo CTP od společnosti Mosaic za cca
množstvím kapitálu na českém investičním trhu. Mnoho transakcí
9,5 milionů eur. Přestože sektor industriálních nemovitostí zatím
je pod nabídkou nebo v různém stádiu rozjednání, což opravňuje
nezaznamenal žádnou velkou transakci, do konce roku
ke spekulacím, že by rok 2014 mohl zaznamenat obdobnou
očekáváme dosažení rekordních objemů. Evidujeme významné
investiční aktivitu jako rok 2011 (2,06 miliardy euro) nebo
transakce v poslední fázi jednání, jejichž uzavření se očekává ve
dokonce rok 2007 (2,89 miliardy eur). Objem volného kapitálu
3. čtvrtletí a které se stanou milníkem investičního trhu i objemu.
bude i nadále působit na snižování yieldů. Sekundární
Podle našeho odhadu dosahují výnosy z nejlepších kanceláří
nemovitosti a nemovitosti s možností přidané hodnoty již rovněž
začínají naznačovat možný pokles výnosů. V první pololetí 2014
dosáhl celkový objem investic přibližně 713 milionů eur, což
představuje nárůst o 20 % oproti prvnímu pololetí 2013, kdy bylo
dosaženo objemu 592,5 milionů eur.
6,00 % (směřují pod 6 %), z nejlepších industriálních nemovitostí
7,50 % (směřují k 7 %). Výnosy z nejlepších maloobchodních
nemovitostí se v roce 2014 dostanou díky chystaným transakcím
výrazně pod 6,00 %.
Czech Investment Volumes (in mil EUR) / Objem investic v ČR (v mil EUR)
Většina transakcí byla uzavřena v Praze. Největší transakcí
prvního pololetí byl prodej kancelářské budovy City Tower v
Praze 4, kterou koupila společnost PPF od Proxy Finance za
cenu přesahující 100 milionů eur. Dále následuje prodej Paláce
1,200
1,000
800
600
Křižík v Praze 5, který od společnosti Cecopra koupila
400
Generali/Česká Pojišťovna za zhruba 75 milionů eur, a Fashion
200
Arena Outlet Centre, kterou od TK Development koupil investiční
fond Mayer Bergman za zhruba 72 milionů. Tato akvizice tak
představuje zatím největší transakci v oblasti maloobchodních
nemovitostí v roce 2014.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
0
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014
Source/Zdroj: JLL, July / červenec 2014
3
Prague City Report – Q2 2014
Office Market
Supply
transactions were renewals of contracts. The majority of leases in
7 office schemes with a total leasable area of 73,271 m2 were
completed in Q2 2014, representing the highest quarterly supply
since Q4 2008. New supply included Na Příkopě 14, Jindřišská
16 and Rybná 9 in Prague 1, City West C1+C2 in Prague 5 and
River Garden II+III, Forum Karlín II and S9 Florenc in Prague 8.
Q2 2014 were signed by pharmaceutical companies (23.7% of all
transactions), followed by professional services (14.1%) and
media and advertising companies (12.9%).
Gross Take-up (m2)
Hrubý objem pronájmů v m2
350
300
Currently, there is almost 290,000 m2 of office space under
construction. Out of this number, approximately 102,800 m2 is
250
200
scheduled for completion during the remainder of this year. In Q2
150
2014, two office schemes commenced construction. These are
100
the refurbishment of Šporkovský Palác with approximately 7,000
m2 of office space and Palác Národní with ca. 7,650 m2, both
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
H1
2014
situated in Prague 1.
Source/Zdroj: JLL, Prague Research Forum, July / červenec 2014
Due to the first phase of reclassification, several small or
inadequate projects were excluded from Prague’s office stock
during the last quarter. In Q2, a new division of the office stock
Vacancy
has been introduced to correspond with current requirements for
As predicted, the vacancy rate has increased. The Q2 vacancy
modern office buildings. Each class was therefore further divided
rate in Prague grew by 92 basis points to its current 14.62%. The
into 3 subcategories to more deeply distinguish among technical
lowest vacancy rate was recorded in the biggest office district of
aspects of particular office schemes. Based on the
Prague 4 (6.3%), followed by Prague 10 (6.6%) and Prague 5
reclassification, top quality projects on the market, i.e. AAA class
(11.1%). Conversely, the largest share of available space
buildings reached ca. 378,660 m2 which represents
remained in Prague 7 (29.3%) and Prague 9 (25.3%).
approximately 13% of the total stock.
Rents
Total Stock (m2)
Celkový objem kancelářských ploch v m2
During Q2 2014, another slight drop in the perception of prime
headline rents has been observed. Due to strong competition, the
3,000
highest rents achieved in prime office buildings in the city centre
2,500
are currently oscillating in the range of €18.50 – 19.50 m2/month.
2,000
Inner city rents in Pankrác (Prague 4) were at €15.0 – 16.0
1,500
m2/month and Smíchov (Prague 5) and Karlín – Florenc (Prague
1,000
8) at €16 - 17 m2/month. Rents in the Outer City remained at €13
- 14.5 m²/month.
500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
H1
2014
Source/Zdroj: JLL, Prague Research Forum, July / červenec 2014
Net Absorption and Forecast
In Q2, the Prague office market absorbed 24,774 m2 of office
space. After a negative result from the first quarter, net
Demand
absorption returned to positive figures. We expect net absorption
to remain positive. In 2014, overall absorption could reach ca.
In Q2 2014, gross take-up reached 61,082 m2 which represents a
50,000 – 60,000 m2. Due to the speculative construction, the
9% decline in comparison to the previous quarter and a year-on-
vacancy rate is expected to increase significantly throughout
year decline of ca. 16%. In Q2, we recorded an increase in the
2014 and H1 2015, with a possible decline in H2 2015.
share of renegotiations as approximately 43.0% of all
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
4
Prague City Report – Q2 2014
Kancelářský trh
Objem ploch a nová nabídka
poradenskými společnostmi (14,1 %) a firmami ze sektoru médií
Ve 2. čtvrtletí bylo dokončeno 7 kancelářských budov o celkové
a reklamy (12.9%).
pronajímatelné ploše 73 271 m2, což představuje nejvyšší
čtvrtletní nabídku kanceláří od 4. čtvrtletí 2008. Nová nabídka
Neobsazenost
zahrnovala budovy Na Příkopě 14, Jindřišská 16 a Rybná 9 v
Míra neobsazenosti podle očekávání narostla. Ve 2. čtvrtletí
Praze 1, City West C1+C2 v Praze 5 a River Garden II+III, Forum
vzrostla o 92 bazických bodů na 14,62 %. Nejnižší míra
Karlín II a S9 Florenc v Praze 8.
neobsazenosti byla zaznamenána v největším kancelářském
V současné době je ve výstavbě téměř 290 000 m2 kanceláří.
distriktu v Praze 4 (6,3 %), dále potom v Praze 10 (6,6 %) a
Z nich by mělo být přibližně 102 800 m2 dokončeno v průběhu
v Praze 5 (9,5 %). Naopak největší podíl volných kancelářských
letošního roku. Ve 2. čtvrtletí byla zahájena výstavba dvou
ploch zůstává i nadále v Praze 7 (29,3 %) a v Praze 9 (25,3 %).
kancelářských budov: rekonstrukce Šporkovského Paláce
Cena pronájmů
s přibližně 7 000 m2 kanceláří a Palác Národní s cca 7 650 m2.
Oba projekty se nachází na Praze 1.
Ve 2. čtvrtletí jsme opět zaznamenali mírný pokles nejvyššího
Vzhledem k první fázi reklasifikace kancelářských budov byly
dosahovaného nájemného. V důsledku silné konkurence se
v minulém čtvrtletí některé menší či neodpovídající projekty
nejvyšší dosahované nájemné v centru města v současnosti
vyřazeny z celkového objemu kancelářských ploch. Ve 2. čtvrtletí
pohybuje v rozmezí 18,5 – 19,5 €/m2/měsíc. Ve vnitřním městě
bylo představeno nové rozdělení kancelářských budov tak, aby
jsou nájmy na úrovni: na Pankráci (Praha 4) na úrovni 15 – 16 €,
odpovídalo současným požadavkům kladeným na moderní
na Smíchově (Praha 5) a v Karlíně-Florenci (Praha 8) na úrovni
kancelářské budovy. Každá ze tříd byla proto dále rozdělena do
16 – 17 €. Ve vnějším městě zůstávají v rozmezí 13 – 14,5
tří podkategorií, aby bylo možné více odlišit technické parametry
€/m2/měsíc.
jednotlivých projektů. Na základě reklasifikace dosahují nejlepší
budovy na trhu tj. budovy třídy AAA přibližně 378 660 m2, což
Čistá absorpce ploch a předpověď
představuje cca 13 % celkového objemu kanceláří v Praze.
Ve 2. čtvrtletí absorboval pražský kancelářský trh 24 774 m2
Vacancy and Prime Rents
Neobsazenost a nájemné za nejlepší prostory
kancelářských ploch. Po negativním výsledku z 1. čtvrtletí se
čistá absorpce ploch vrátila do kladných čísel. I nadále
24
20%
očekáváme, že absorpce zůstane kladná. V roce 2014 by mohla
22
15%
dosáhnout cca 50 000 – 60 000 m2. Vzhledem k nové
20
10%
18
5%
16
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Q2
2014
Prime monthly rent / Nájemné za nejlepší prostory €/m2
Vacancy rate / Míra neobsazenosti
Source/Zdroj: JLL, July / červenec 2014
Poptávka
Ve 2. čtvrtletí dosáhl celkový objem pronájmů 61 082 m2, což
představuje mezičtvrtletní pokles o 9 % a meziroční pokles o
16 %. Ve 2. čtvrtletí jsme zaznamenali nárůst renegocicí.
Přejednané smlouvy tvořily přibližně 43 % z celkového objemu
transakcí. Většina smluv byla podepsána farmaceutickými
společnostmi (23,7 % z celkového objemu transakcí),
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
značný nárůst neobsazenosti. K poklesu neobsazenosti by mohlo
dojít nejdříve v H2 2015.
Vacancy Forecast
Předpověď vývoje neobsazenosti
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
Q1-11
Q2-11
Q3-11
Q4-11
Q1-12
Q2-12
Q3-12
Q4-12
Q1-13
Q2-13
Q3-13
Q4-13
Q1-14
Q2-14
Q3-14 (f)
Q4-14 (f)
Q1-15 (f)
Q2-15 (f)
Q3-15 (f)
Q4-15 (f)
2006
spekulativní výstavbě očekáváme v roce 2014 a v H1 2015
Vacancy/Neobsazenost
Optimistic forecast/Optimistická předpověď
Pesimistic forecast/Pesimistická předpověď
Source/Zdroj: JLL, July / červenec 2014
5
Prague City Report – Q2 2014
Retail Market
Supply
In H2 2014, we expect ca. 23,300 m2 of new shopping centres
In Q2 2014, a total of 3 new retail schemes with a leasable area
of approximately 36,360 m2 were opened in the Czech Republic.
New supply included Centrum Pivovar in Děčín, adding ca.
17,500 m2 to the Czech retail market, OC Lužiny in Prague with
16,000 m2 and the second phase of retail park H-Park in Brno. In
H1 2014, more than 60,000 m2 or retail space was opened.
Due to recent completions of Galerie Teplice and Fontána
Teplice, the highest shopping centre density of 1,440 m2 per
thousand inhabitants is currently in Teplice. This is followed by
Liberec where the shopping centre density also exceeds 1,400
m2 per thousand inhabitants.
Existing Shopping Centre Stock per Capita – City Level
Hustota nákupních center v m2 na tisíc obyvatel v městech ČR
and 40,000 m2 in retail parks to be delivered to the Czech retail
market. The major schemes to be opened during the remainder
of 2014 are: CTP Retail Park Brno (35,000 m2), Galerie FrýdekMístek (14,800 m2) by TK Development and CPI’s Quadrio
(8,500 m2). In 2014, a total of ca. 124,000 m2 of retail space
should be delivered to Czech retail market which represents a
35% decrease when compared to last year’s volume.
New additions have appeared or, are about to be delivered to
Prague’s city centre. Along the high street, the remodelling of
City Palais with anchor tenant Julius Meinl and the refurbishment
of Na Příkopě 14, which is waiting for its first tenants, has been
recently completed. On top of this, CPI’s mix-used project,
Quadrio, situated at Vladislavova/Spálená, is expected to add an
additional ca. 8,500 m2 of retail space to Prague’s city centre. As
the city centre is perceived by retailers as an attractive location,
Jihlava
Děčín
Teplice
Karlovy Vary
Opava
Karviná
Most
Kladno
Zlín
Havířov
Pardubice
Hradec Králové
České Budějovice
Ústí nad Labem
Olomouc
Liberec
Plzeň
Ostrava
Brno
Praha
several new projects are planned there including “The Cross”
between Na Příkopě and Václavské Náměstí.
Demand
The Czech Republic remains the 2nd most sought after market in
CEE after Poland. It registers a healthy retail demand which is
focused on Prague, its high street and the best performing
shopping centres with a proven track record. The steady inflow of
new brands have enabled leading shopping centres in Prague to
refresh and upgrade their tenant mixes and seruce new comers
such as La Martina, Superdry, Kiehl´s Since 1851, to mention a
few. However, we have also had a few leavers in the last 12
months such as Charles Voegele, Kapp Ahl, Jackpot Cottonfield,
I-blues, Tie Rack and Mixer.
0
500
Existing
1,000
1,500
2,000
Under construction
Source/Zdroj: JLL, July / červenec 2014
Retail demand for Retail Parks, on the other hand, is mostly
sustained by retailers that are well established on the Czech
market. Discounters, food stores, electronics, sports, DIY, and
drogeries are feeding the demand. No major new comers have
Currently, there is almost 110,000 m2 of retail space under
entered the Czech market recently, with landlords having to rely
construction, predominantly in shopping centres and retail parks.
mostly on the retailers already operating on the market.
The largest portion of space is being prepared in the South
Moravia region (36% of the total space under construction),
Rents
Prague (26%) and the Central Bohemia region (24%). Despite
Prime shopping centre rents in Prague remain at a level of €95
the new completions planned for 2014 and 2015, the
development pipeline remains constrained. With the exception of
Prague and some regional cities such as Brno, new larger
projects are scarce.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
m2 / month (for a 100 m2 unit). Prime High street rents in Prague
are stable at a level of €180 m2 / month. However, demand
levels, combined with an undersupply of suitable space, are in
favour of a rental increase.
6
Prague City Report – Q2 2014
Trh maloobchodních ploch
Nabídka
Ve 2. polovině roku 2014 očekáváme dokončení 23 300 m2
nákupních center a 40 000 m2 retail parků. Mezi největší projekty,
Ve 2. čtvrtletí 2014 byly v České republice dokončeny tři
maloobchodní projekty s celkovou pronajímatelnou plochou cca
36 360 m2. Nová nabídka zahrnovala Centrum Pivovar v Děčíně,
díky němuž na český trh přibylo přibližně 17 500 m2, OC Lužiny
v Praze s 16 000 m2 a druhou fázi retail parku H-Park v Brně.
které by měly být otevřeny do konce roku, patří: CTP Retail Park
Brno (35 000 m2), Galerie Frýdek-Místek (14 800 m2) společnosti
TK Development a Quadrio (8 500 m2) společnosti CPI. Celkem
by v roce 2014 mělo být dokončeno 124 000 m2 maloobchodních
ploch, což představuje meziroční pokles o 35 %.
V 1. polovině roku 2014 tak bylo otevřeno více jak 60 000 m2
maloobchodních ploch.
Nové projekty byly dokončeny, anebo budou brzy otevřeny
Díky nově otevřeným centrům Galerie Teplice a Fontána Teplice
je v současnosti největší hustota nákupních center v přepočtu na
obyvatele v Teplicích. Hustota zde dosahuje 1 440 m2 na tisíc
přestavba City Palais s nájemcem Julius Meinl a rovněž byla
dokončena rekonstrukce budovy Na Příkopě 14, které čeká na
své první nájemce. Navíc by koncem roku 2014 měl být
obyvatel. Teplice jsou následovány Libercem, kde hustota
dokončen multifunkční projekt Quadrio společnosti CPI situovaný
nákupních center rovněž přesahuje 1 400 m2 na tisíc obyvatel.
mezi ulicemi Vladislavova a Spálená, který do centra Prahy přidá
Existing Shopping Centre Stock per Capita
Hustota nákupních center v m2 na tisíc obyvatel
Luxembourg
Netherlands
Ireland
Sweden
Finland
United Kingdom
Spain
Portugal
Italy
France
Czech Republic
Poland
Slovakia
Croatia
Germany
Hungary
Turkey
Romania
Russia
Bulgaria
Belgium
Greece
Ukraine
Serbia
rovněž v centru Prahy. Na obchodní třídě byla dokončena
dalších cca 8 500 m2 maloobchodních ploch. Jelikož je centrum
města považováno za atraktivní maloobchodní lokalitu, je zde
plánováno několik nových projektů jako např. „The Cross“ mezi
obchodními ulicemi Na Příkopě a Václavským náměstím.
Average Density: 196 m2
GLA / 1,000 inhabitants
Poptávka
Česká republika zůstává 2. nejvyhledávanějším trhem ve Střední
Evropě hned po Polsku. Zaznamenává zdravou maloobchodní
poptávku, která se soustředí zejména na Prahu, její obchodní
Average Density (GLA / 1,000
inhabitants):
All countries
196 m2
West-Europe
260 m2
East-Europe
128 m2
třídy a přední nákupní centra s ověřenými výsledky. Stabilní příliv
Průměrná hustota nákupních
center v m2 na tisíc obyvatel:
Celkový průměr
196 m2
Západní Evropa
260 m2
Východní Evropa
128 m2
roku jsme zaznamenali rovněž značky, které odešly z českého
nových značek umožnil předním nákupním centrům v Praze
obnovit mix nájemců a zajistit si nově příchozí značky jako např.
La Martina, Superdry či Kiehl´s Since 1851. Během posledního
trhu, jako např. Charles Voegele, Kapp Ahl, Jackpot Cottonfield,
I-blues, Tie Rack and Mixer.
Total GLA in m2/ 1,000 inhabitants
0
100
200
300
400
500
600
700
Poptávka po retail parcích na druhou stranu přichází zejména od
zavedených obchodníků. Poptávku saturují především diskonty,
obchody s potravinami, elektronikou, sportovním vybavením,
Source/Zdroj: JLL, July / červenec 2014
V současné době je ve výstavbě více jak 110 000 m2 s převahou
obchodních center a retail parků. Největší část maloobchodních
prostor se připravuje v Jihomoravském kraji (36 % z celkové
maloobchodní výstavby), v Praze (26 %) a Středočeském kraji
(24 %). I přes plánované projekty pro rok 2014 a 2015 zůstává
plánovaná nabídka omezená. S výjimkou Prahy a dalších
regionálních měst jako např. Brno jsou větší plánované projekty
spíše výjimečné.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
hobbymarkety a drogerie. Vzhledem k tomu, že v poslední době
nevstoupily na český trh žádné velké značky, se musejí majitelé
retail parků spolehnout na značky, které na českém trhu působí.
Nájemné
Nájemné v nejlepších nákupních centrech v Praze zůstává na
úrovni 95 €/m2/měsíc (za 100 m2 jednotku). U prvotřídních
obchodních ulic v Praze je nájemné stabilní na úrovni
180 €/m2/měsíc. Úroveň poptávky v kombinaci s omezenou
nabídkou by však mohla vést k nárůstu nájemného.
7
Prague City Report – Q2 2014
Industrial Market
Supply
The total modern A-class industrial stock (owned by developers
Demand
and investors) in the Czech Republic was 4.64 million m2 at the
In Q2 2014, gross take-up amounted to 241,000 m2, which
end of Q2 2014. New completions amounted to 103,000 m2
reflected a decrease of 8% on the previous record quarter and
during Q2, out of which 90% were pre-let. In H1 2014, the total
7% y-o-y. The top regions in both gross and net take-up activity
m2
were Greater Prague and the Ostrava region. The largest deal of
new supply reached 169,000
which represents an
improvement of 57% compared to the same period last year. The
Q2 2014 was the expansion of VF Corporation in PointPark
highest levels of completions were delivered to to the Greater
Prague D8, comprising 39,200 m2 of logistics space in total. The
Prague region with over one third of new supply, closely followed
largest renewal included DHL Express prolonging 19,600 m2 in
by the Brno region. The largest new project delivered in Q2 2014
CTPark Nový Jičín.
includes an additional building of CTPark Brno II with 33,000 m2
In H1 2014, gross take-up reached 502,000 m2 which is almost
of industrial space, built on a pre-let basis for FEI.
the same result as in the record year 2013, whilst net take-up
At the end of Q2 2014, the total amount of space under
with 253,000 m2 remained only 3% below H1 2013 levels.
construction reached over 160,000 m2. It includes 16 different
During Q2 2014, we have registered a significant shift in the net
schemes in six regions; the highest share of space under
take-up structure. After a number of quarters, which were
construction is currently in Greater Prague with approximately
47,000 m2, followed by the Pilsen region with over 33,000 m2 and
Central Bohemia with 26,000 m2. Of the eight newly commenced
projects in Q2 2014, the largest is an additional building in
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
demand in the country. 71% of the net take-up was concluded by
Take-up by Type of Deal
Realizovaná poptávka podle typu transakce
Czech Industrial Supply and Vacancy
Nově dokončené průmyslové plochy a neobsazenost v ČR
120,000
sector, with a substantial share of e-commerce, was the driver of
companies from wholesale and retail.
PointPark Prague D8 of 39,000 m2 built for VF Corporation.
m2
140,000
dominated by the manufacturing sector, the distribution and retail
m2
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014
Source/Zdroj: JLL, Industrial Research Forum, July / červenec 2014
In Q2 2014, the vacancy rate in the Czech Republic reached
8.1%, decreasing by 58 bps year-on-year. In Greater Prague, the
quarterly vacancy rate increased by 24 bps to 8%, however, on
New Lease / Nová smlouva
Prelease / Předpronájem
Expansion / Expanze
Renegotiation / Renegociace
Source/Zdroj: JLL, Industrial Research Forum, July / červenec 2014
Rents
annual terms, a decrease of 235 bps was registered. In Brno, the
In Q2 2014, prime headline rents in Prague remained stable at
vacancy rate decreased in the past quarter and currently stands
€3.80 - 4.25 m2/month. Prime rents in the Brno region are also
at 7.4%. In the Pilsen region, an increase of 190 bps pushed the
stable at €3.90 - 4.25 m2/month. Built-to-suit developments
vacancy rate to 6.9%, the highest level since Q2 2011. The
command higher rents than those quoted, especially when
highest vacancy rate, of above 15%, is currently registered in the
situated in locations with limited competition.
South Bohemian, Hradec Králové and Pardubice regions (in
order).
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
8
Prague City Report – Q2 2014
Trh průmyslových a logistických parků
Nabídka
Jihočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji (v tomto
V České republice bylo na konci 2. čtvrtletí 4 637 000 m2
skladových a průmyslových prostor třídy A ve vlastnictví
developerů a investorů. V 2. čtvrtletí bylo dokončeno
pořadí).
Poptávka
103 000 m2 nových prostor, 90 % z nich na základě
Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve 2. čtvrtletí 2014 objemu
předpronájmu. V prvním pololetí letošního roku bylo na trh
241 000 m2, což představuje o 8% pokles ve srovnání
uvedeno celkem 169 000 m2, což ve srovnání se stejným
s předchozím rekordním kvartálem. Meziročně jde o 7% pokles.
obdobím loňského roku představuje nárůst o 57 %. Více než
Nejvíce hrubé a čisté realizované poptávky se uskutečnilo
jedna třetina nových projektů byla uvedena na trh v Praze a
v Praze a nejbližším okolí a na Ostravsku. Největší transakcí
nejbližším okolí, o něco méně pak v Jihomoravském kraji.
2. čtvrtletí 2014 byla expanze společnosti VF Corporation v
Největším dokončeným projektem, postaveným rovněž na
PointParku Prague D8. Celková plocha dosáhla 39 200 m2
základě předpronájmu, je další budova v areálu CTPark Brno
logistických prostor. Největší renegociací bylo prodloužení
postavená pro společnost FEI.
nájemní smlouvy na 19 600 m2 společnosti DHL Express v
Na konci června 2014 bylo ve výstavbě přes 160 000 m2. Staví
CTParku Nový Jičín.
se 16 projektů v 6 krajích. Největší objem výstavby je
V 1. pololetí dosáhla hrubá realizovaná poptávka 502 000 m2,
momentálně v Praze a nejbližším okolí, kde vzniká přibližně
což je takřka stejný objem jako v rekordním roce 2013. Čistá
47 000 m2. Následuje Plzeňský kraj s 33 000 m2 ve výstavbě a
realizovaná poptávka je pak s 253 000 m2 pouze o 3 % nižší než
Středočeský kraj s 26 000 m2. Z osmi nových projektů, jejichž
objem z 1. pololetí loňského roku.
výstavba započala ve 2. čtvrtletí, je největší budova o rozloze
Ve druhém čtvrtletí 2014 jsme zaznamenali výraznou změnu ve
39 000 m2 v PointParku Prague D8, která vzniká pro společnost
struktuře čisté realizované poptávky. Po sérii kvartálů kterým
VF Corporation.
dominoval výrobní sektor, se v uplynulém čtvrtletí jako hlavní
hnací motor poptávky etabloval velko a maloobchod s
Czech Industrial Supply by Region
Objem skladových ploch podle krajů
4%
3%
2% 1%
39%
7%
14%
17%
podstatným podílem e-komerce. 71 % čisté realizované poptávky
Greater Prague
South Moravia region
Plzeň region
Moravia-Silesia region
Central Bohemia region
Ústí nad Labem region
Liberec region
Pardubice region
Olomouc region
Vysočina region
Hradec Králové region
Zlín region
South Bohemia region
Source/Zdroj: JLL, Industrial Research Forum, July / červenec 2014
bylo uzavřeno právě jimi.
Prime Rent and Mid-Point Yield
Nájemné za nejlepší prostory a střední hodnota výnosů
60 €
9.0%
55 €
8.5%
8.0%
50 €
7.5%
45 €
7.0%
40 €
6.5%
6.0%
35 €
2009
V Praze a nejbližším okolí sice neobsazenost narostla o 24
bazických bodů na 8 %, avšak meziročně poklesla o 235
bazických bodů. V Brně se neobsazenost v minulém kvartále
snížila a v současnosti dosahuje 7,4 %. V Plzeňském kraji zvýšil
míru neobsazenosti nárůst o 190 bazických bodů na 6,9 %,
druhou nejvyšší hodnotu od 2. čtvrtletí 2011. Nejvyšší míra
neobsazenosti, více než 15 %, je v současné době v
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
2011
2012
2013
H1 2014
Prime Annual Rent / Roční nejvyšší nominální nájemné
Mid-Point Yield / Střední hodnota výnosu
Ve 2. čtvrtletí 2014 se míra neobsazenosti v ČR meziročně
snížila o 58 bazických bodů a v současné době dosahuje 8,1%.
2010
Source/Zdroj: JLL, July / červenec 2014
Nájemné
V průběhu 2. čtvrtletí 2014 zůstalo nominální nájemné za
nejkvalitnější prostory v Praze na 3,80 – 4,25 €/m2/měsíc a
v Brně na 3,90 – 4,25 €/m2/měsíc. Za vyšší nájmy, než zde
uvedené, se nadále pronajímají projekty stavěné na míru
v lokalitách, kde je nižší konkurence.
9
Hotels
Prague City Report – Q2 2014
Hotel Market
Prague’s accession to the EU in 2004 helped grow Prague’s
projects include a 128-room Holiday Inn Express on Zlatnicka
tourism industry and guest arrivals rose 27.7% and bed nights by
and an unconfirmed 173-room, 5-star property at Narodni Street,
26.6% in that year. Growth has been sustained ever since, with
however it is was recently revealed the latter project may be
the only drop in tourism occurring during 2009 due to the
redeveloped for office use.
a total of 5.9 million arrivals and 14.6 million bed nights, reflecting
the strength of Prague as a leading global tourism destination.
According to Euromonitor International, Prague ranked as the
19th most visited city in the world in 2012. The city remains
dominated by international guests, accounting for approximately
89% of total bed nights in 2013. Major source markets include
Russia (17.1%), Germany (12.1%), the United States (6.7%) and
Italy (6.1%).
Výkonnost pražských hotelů
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
80%
60%
40%
20%
Occupancy
Euro
Prague Hotels Performance
0%
ADR (CZK)
RevPAR (CZK)
Occupancy (%)
ADR = průměrná sazba za pokoj, RevPAR = celkové příjmy na pokoj, Occupancy =
obsazenost
Source/Zdroj: STR Global, July / červenec 2014
As at June 2014, Prague’s hotel supply comprised of 339 hotels
with approximately 26,100 rooms. 4- and 5-star establishments
dominate the market accounting for 51% of all graded hotel
supply. 3-star hotels also have a significant presence,
representing 39% of the market. Between 2000 and 2010, the
hotel market experienced significant supply growth, adding
almost 7,000 hotel rooms, which represents a ten year CAAG of
3%. The majority of these rooms were 4- and 5-star and
internationally branded. More recently, hotel development activity
has been far more limited due to the economic crisis of 2008/9
having a profound impact on funding new hotel developments. At
the time of writing we are aware of four new hotel developments,
all of which are confirmed and scheduled to open in 2014. They
included the long-stalled mixed-use U Hájků Project which
comprises two hotel elements (a 228-room, 4-star property and a
50-room, 5-star property); and the 4-star, 233-room NH
Senovazne located at Senovazne Namesti 3. Speculative
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
After three consecutive years of hotel performance growth, 2013
saw more subdued trading. Year-end RevPAR fell 0.5% to
€49.72 as a 1.3% growth in occupancy (70.3%) was offset by a
1.8% decrease in average rate (€71.58). Czech hotels have
suffered considerably since the recession that began in 2011 and
room rates remain 39% lower than pre-crisis levels. Hoteliers are
confronted with a highly competitive market which has made it
very difficult for hotels to raise their room rates despite an
increase in demand. However, as Prague hasn’t seen any
significant new supply for some time and with economic recovery
under way, 2014 should see uplift in hotel performance. As at
May 2014 YTD, RevPAR is mostly flat compared to last year at
€43.25, due to a 0.9% decrease in occupancy offset by a 1.3%
ADR increase.
Prague Tourism
Turismus v Praze
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Bed Nights (‘000s)
Bed nights (000s)
was the fourth consecutive record year for tourism in Prague with
Arrivals (000s)
challenges presented by the struggling global economy. 2013
Visitor Arrivals (‘000s)
Source/Zdroj: Source: CZSO, July / červenec 2014
After years of limited transactional activity, investor interest in the
Czech hotel market picked up significantly towards the end of
2013 with the sale of the 372-room InterContinental Prague to
Slovakian-based Best Hotel Properties for €115 million, the
largest single asset deal in the country for almost a decade. The
75-room Kempinski Hybernaska Prague was also sold towards
the end of 2013 for an undisclosed sum. In total, approximately
€250 million of hotel assets changed hands in 2013, indicating
investor confidence is returning as the Czech economy begins to
recover. This trend has continued in 2014, with two transactions
taking place in the first six months of the year. Russian developer
Raiffeisen evolution has purchased a 50% stake in the Rocco
Forte Augustine hotel while more recently the Four Seasons
Prague has been purchased by US-based private equity firm
Northwood Investors. The price was undisclosed for both assets.
10
Prague City Report – Q2 2014
Hotelový trh
Vstup České republiky do EU v roce 2004 pozitivně ovlivnil
Spekulativní výstavba potom zahrnuje Holiday Inn Express na
cestovní ruch v Praze. Počet turistů v roce 2004 narost o 27,7 %
Zlatnické se 128 pokoji a prozatím nepotvrzený 5 hvězdičkový
a počet přenocování o 26,6 %. Od té doby turistů přibývá.
hotel na Národní třídě se 173 pokoji, který však může být podle
Výjimkou byl rok 2009, kdy počet turistů klesl kvůli celosvětovým
posledních informací přepracován na kancelářský project.
ekonomickým problémům. Rok 2013 byl ale pro český cestovní
ruch čtvrtým rekordním rokem v řadě, kdy počet turistů dosáhl
5,9 milionů návštěvníků a počet přenocování 14,6 milionů. Tato
čísla reflektují silnou pozici Prahy na žebříčku oblíbených
cestovních destinací. Podle Euromonitor International se Praha v
roce 2012 umístila na 19. místě v žebříčku nejnavštěvovanějších
měst na světě. V Praze převažují mezinárodní turisté, kteří v roce
2013 tvořili přibližně 89 % ze všech ubytovaných turistů.
Cestovnímu ruchu dominují turisté z Ruska (17,1 %), Německa
Czech Republic: Hotel Transaction Volumes
Objem hotelových transakcí v ČR
300
250
200
150
100
50
0
(12,1 %), USA (6,7 %) a Itálie (6,1 %).
Transaction Volume / Objem transakcí (mil €)
Prague Hotel Supply - Rooms
Nabídka hotelových pokojů v Praze
Source/Zdroj: Source: JLL Hotels & Hospitality, July / červenec 2014
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Existing/Dokončené
Pipeline/Připravované
Source/Zdroj: Source: CSO, JLL Hotels & Hospitality, July / červenec 2014
V červnu 2014 sestávala nabídka holetů v Praze z 339
nemovitostí s přibližně 26 100 hotelovými pokoji. Na pražskému
trhu převažují 4 a 5 hvězdičkové hotely, které tvoří 51 % stávající
nabídky. Hotely 3 hvězdičkové jsou rovněž značně zastoupeny a
Po třech po sobě jdoucích letech růstu finančních výsledků
pražských hotelů jsme v roce 2013 zaznamenali určité utlumení.
Celkové příjmy za pokoj (RevPAR) ke konci roku poklesly o 0,5
% na 49,72 €. Nárůst obsazenosti o 1,3 % (na 70,3 %) byl totiž
kompenzován 1,8% poklesem průměrné sazby za pokoj (na
71,58 €). České hotely od počátku recese v roce 2011 výrazně
utrpěly a sazby za pokoj zůstaly 39 % pod úrovní z předkrizových
let. I přes nárůst poptávky ztěžuje hoteliérům vysoce konkurenční
prostředí zvýšení sazby za pokoj. Vzhledem k tomu, že v Praze
už delší dobu nebyly dokončeny žádné větší projektzy, bychom
mohli s postupným ekonomickým uzdravením očekávat v roce
2014 zlepšení. Celkové příjmy za pokoj zůstaly zhruba na úrovni
loňského roku na 43,25 €, což bylo způsobeno převážně 0,9%
poklesem obsazenosti, který byl částečně kompenzován 1,3%
nárůstem sazby za noc.
představují 39 % trhu. V průběhu let 2000 a 2010 zaznamenal
pražský hotelový trh značný nárůst nabídky, kdy bylo na trh
uvedeno téměř 7 000 hotelových pokojů, což představuje nárůst
ukazatele CAAG o 3 %. Většina z nich byla klasifikována jako 4 a
5 hvězdičkové pokoje mezinárodní úrovně. Ekonomická krize z
roku 2008/9 ovlivnila financování nových hotelových projektů, což
mělo za následek utlumení hotelové výstavby v posledních
letech. V době vydání tohoto textu jsme měli informace o
výstavbě čtyř nových hotelových komplexů, které by měly být
otevřeny v roce 2014. Nová hotelová nabídka zahrnuje
pozastavený multifunkční complex “U Hájků” sestávající ze dvou
hotelových částí (228 pokojů 4 hvězdičkové kategorie a 50
pokojů 5 hvězdičkové kategorie) a 4 hvězdičkový hotel NH
Senovážné na Senovážném náměstí 3 s 233 hotelovými pokoji.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
Po letech omezené investiční aktivity se koncem roku 2013
výrazně zlepšila investiční nálada v českém hotelovém sektoru.
Došlo k prodeji hotelu InterContinental Praha s 372 pokoji, který
koupila slovenská skupina Best Hotel Properties za 115 milionů
eur, což představuje největší investici v rámci 1 hotelového
projektu v poslední dekádě. Za neuveřejněnou cenu byl ke konci
roku prodán i Hotel Kempinski se 75 pokoji v ulici Hybernská. V
roce 2013 změnily vlastníka hotelové projekty za přibližně 250
milionů eur, což naznačuje, že chuť investovat se s oživením
české ekonomiky postupně vrací. Tento trend pokračoval i v
1. pololetí 2014, kdy byly uzavřeny 2 transakce. Ruský developer
Raiffeisen evolution koupil 50% podíl v komplexu Rocco Forte
Augustine a americká společnost Northwood Investors koupila
hotel Four Seasons. Cena obou transakcí nebyla uveřejněna.
11
Prague City Report – Q2 2014
Market Practice
Leasing Market Practice
Obvyklé nájemní podmínky
Lease Length
Doba nájmu




Office - The average lease length is 5 years. 3-5 years are common in
the city centre and 5-7 years on the outskirts. In a few cases longer
standardní nájemní doba 3-5 let, na okrajích města 5-7 let. V některých
leases can be agreed. 3 year break options are becoming more
případech lze dohodnout delší nájemní vztah. Standardem se stává
common, mainly in case of renegotiations.
možnost přerušení nájmu po 3 letech, zejména v případě renegociací.
Retail -The average lease length is 5 plus option for another 5 years.

Maloobchod: Průměrná délka nájmu je 5 let s možností prodloužení o
Longer leases are common for big size retailers. Break options are
dalších 5 let. Dlouhodobější pronájmy jsou časté u větších jednotek.
becoming more common especially in the secondary locations.
Standardem se stává možnost přerušení nájmu, a to zejména
Industrial - The average lease length is 5 years. Manufacturing
v sekundárních lokalitách.
tenants are usually requested to sign longer leases, due to the amount

Průmyslové nemovitosti: Průměrná délka nájmu je 5 let. U výrobních
of investment required e.g. 7 years, usually up to 15 years. Common is
společností jsou kvůli vyšším nákladům vyžadovány delší smlouvy, a
3 year break options for 5 year leases, 5 year break for 10 year leases.
to od 7 do 15 let. Standardem je možnost přerušení nájmu po 3 letech
u 5 letých smluv a po 5 letech u 10 letých smluv.
Payment Terms

Kanceláře: Průměrná délka nájmu je 5 let. V centru města je
Rents are predominantly denominated in euro. CZK rents are available
Platební podmínky
for some properties owned by local investors. Rents are paid quarterly

in advance.
Nájmy jsou převážně požadovány v eurech. Nájmy v Kč jsou
požadovány u některých nemovitostí, které mají českého vlastníka.
Nájmy se platí zálohově na čtvrtletní bázi.
Rental Deposit

Indexation is annually in line with European CPI.
Záloha na nájemné

In case contractual rent in CZK, landlords prefers to use Czech CPI.

Indexace nájemného je roční, dle evropské inflace (HCPI).
(office)

U nájmů v Kč pronajímatelé upřednostňují českou míru inflace.

It is common to agree on a cash deposit / bank guarantee equal to 3
months’ rent or, a parent company guarantee. (office and industrial)


Poměrně běžná je záloha či bankovní garance ve výši 3 měsíčních
The deposit or guarantee can be a 3 or 6 month cash deposit or bank
nájmů nebo či zároveň i garance mateřské společnosti. (kanceláře a
guarantee (retail)
průmyslové nemovitosti)
Other Charges

(kanceláře)

Tato záloha může být rovněž ve výši 3 – 6 měsíčních nájmů.
(maloobchod)
Other charges consist of service and energy charges. Utilities and
direct consumption are paid separately. (offices and industrial)
Další poplatky

Other charges consist of service charges and marketing costs (retail)


Service charges are carried out on fixed price or open book policy
kdy přímá spotřeba je hrazena zvlášť (kanceláře a průmyslové
(industrial)
Insurance

nemovitostí)

Do poplatků mohou vstoupit rovněž náklady spojené s propagací a
marketingem (maloobchod)
The landlord covers costs of building insurance (recovered by service
charge). The Tenant covers insurance of own premises, contents and
Další poplatky se skládají ze servisních poplatků a spotřeby energií,

Servisní poplatky jsou vyžadovány na fixní bázi, anebo na základě
vyúčtování (průmyslové nemovitosti)
civil liabilities.
Incentives
Pojištění
 Incentives may be offered by the landlord. This can typically be in the

Pojistné: pronajímatel hradí náklady na pojištění budovy (zohledněné
v servisních poplatcích). Nájemce hradí pojistné vlastních prostor,
form of rent free periods or fit-out contributions.
včetně obecné odpovědnosti.
Zvýhodnění

Pronajímatel může nabízet další výhody. Nejčastěji se jedná o nájemní
prázdniny nebo příspěvek na dovybavení interiéru.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
12
JLL Office
Myslbek
Na Prikope 21
Praha 1
Czech Republic
100 00
Contacts
Tewfik Sabongui
Ondřej Novotný
Managing Director
JLL
Czech Republic
Head of Research
JLL
Czech Republic
+420 224 234 809
[email protected]
www.jll.cz
+420 224 234 809
[email protected]
www.jll.cz
Prague City Report – Q2 2014
www.jll.cz
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of
Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We
would like to be told of any such errors in order to correct them.
Download

Prague City Report - Jones Lang LaSalle