SYSTÉMY Multi
a SUPER-MULTI-PLUS
Venkovní jednotky Multi: až pro 5 místností
1. Design systému
K invertorem řízené venkovní jednotce Multi lze
připojit 2, 3, 4 nebo i 5 vnitřních jednotek. Každá
vnitřní jednotka je připojena k venkovní jednotce
vlastním párem trubek pro chladivo.
2. Technické údaje
5MXS90E
Připojitelné vnitřní jednotky
PŘIPOJITELNÉ
VNITŘNÍ
JEDNOTKY
Nástěnná jednotka
FTXG-L
CTXS-K
FTXS-K
Jednotka typu Kazetová jednotka Kazetová jednotka s plochým
s kruhovým výdechem dekoračním panelem
Flexi
Volně stojící
FTXS-G
FTX-JV
FVXG-K
FVXS-F
FLXS-B(9)
FCQG-F
Podstropní
jednotka
Jednotka do podhledu
FFQ-C
FDXS-F(9)
FDBQ-B/FBQ-C8
FHQ-C
20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2MXS40H
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2MXS50H
●
●
●
●
●
●
●
●
3MXS40K
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3MXS52E
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3MXS68G
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4MXS68F
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
4MXS80E
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5MXS90E
Informace o jednotkách FCQG, FFQ, FBQ a FHQ naleznete v Katalogu Daikin
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Třída
SEER energetické
účinnosti
2MXS40H3V1B
2MXS50H3V1B
3MXS40K3V1B
3MXS52E4V1B
3MXS68G3V1B
4MXS68F3V1B
4MXS80E3V3B
5MXS90E3V3B
FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B
FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B
FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B
CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B
CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B
CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B
CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS35K2V1B
CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B
6,61
6,61
6,9
7,15
5,34
5,68
6,16
6,42
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
REŽIM VYTÁPĚNÍ
Roční
spotřeba
energie
kWh/a
Zátěž
předpokládaná
při konstrukci
Pdesign kW
SCOP
Třída
energetické
účinnosti
Roční
spotřeba
elektřiny
kWh/a
212
265
203
245
446
420
416
424
4,0
5,0
4,0
5,0
6,8
6,8
7,4
7,8
4,12
4,00
4,05
4,31
4,00
4,15
4,00
4,19
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
1029
1466
1641
1605
1868
1953
2194
2161
A++
A++
A++
A++
A
A+
A++
A++
●
●
REŽIM CHLAZENÍ
VENKOVNÍ
JEDNOTKA
●
●
Zátěž
Deklarovaný Kapacita
předpokládaná při
topný výkon záložního
konstrukci Pdesign
při -10 °C
vytápění
při -10 °C kW
3,1
4,2
4,8
5,0
5,4
5,8
6,3
6,5
2,5
3,4
3,9
4,0
4,4
4,7
5,1
5,3
0,6
0,8
0,9
1,0
1,0
1,1
1,2
1,2
Informace o celoročním výkonu a účinnosti v kombinaci s jinými vnitřními jednotkami naleznete na webu www.daikineurope.com/energylabel
Vytápění a chlazení
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Rozměry
Jednotka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor – průtok Chlazení
vzduchu
Vytápění
Hladina akustického výkonu Chlazení
Hladina
Chlazení
akustického tlaku Vytápění
Provozní rozsah
Chlazení
Vytápění
Chladivo
Typ/GWP
Připojovací
Délka potrubí
rozměry
Rozdíl úrovní
Výška x šířka x hloubka mm
kg
Vysoké/jmenovité/nízké m³/min
Vysoké/jmenovité/nízké m³/min
dBA
Jmen.
dBA
Jmen.
dBA
Okolní prostředí Min. – max. °CDB
Okolní prostředí Min. – max. °CWB
Venkovní jedn. – Vnitřní jedn. Max.
Vnitřní jedn. – Venkovní jedn. Max.
Vnitř. jedn. – Vnitř. jedn. Max.
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud – 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
1
m
m
m
Hz/V
A
2MXS40H
2MXS50H
550 x 765 x 285
38
42
36/33/30
37/34/34
32/32/32
34/34/34
62
63
47
48
48
50
10~46
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
735 x 936 x 300
49
45/45/41
45/45/45
45/-/41
59
46
47
4MXS68F
58
52,7/49,4/43,5
46,4/44,5/16,3
61
48
49
-10~46
-15~18
R-410A/1 975
20
25
15
7,5
1~ / 50 / 220-240
16
20
4MXS80E
5MXS90E
770 x 900 x 320
72
73
54,5/46/46,0 57,1/54,5/46,0
46,0/-/14,7
52,5/-/14,7
62
66
52
52
Super-Multi-Plus: až pro 9 místností
BP
1. Design systému
Systémy VRVIII-S pro rezidenční aplikace používají
BP
dvojici trubek vedoucích od venkovní jednotky. Potrubí
se rozvětví v rozvětvení BP. Každá z až 9 vnitřních
jednotek je připojena k jednomu rozvětvení BP.
BP Refnet
2. Technické údaje
RXYSQ-P8V1
Připojitelné vnitřní jednotky
Nástěnná jednotka
PŘIPOJITELNÉ
VNITŘNÍ
JEDNOTKY
FTXG-L
CTXS-K
Jednotka typu Kazetová jednotka Kazetová jednotka s plochým
Flexi
s kruhovým výdechem dekoračním panelem
Volně stojící
FTXS-K
FTXS-G
FVXG-K
FVXS-F
FLXS-B(9)
FCQG-F
Podstropní
jednotka
Jednotka do podhledu
FFQ-C
FDXS-F(9)
FDBQ-B /FBQ-C8
FHQ-C
20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60
RXYSQ-P8V1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Informace o jednotkách FCQG, FFQ, FBQ a FHQ naleznete v Katalogu Daikin
Vytápění a chlazení
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Výkonový rozsah
Chladicí výkon
Jmen.
Topný výkon
Jmen.
Příkon – 50 Hz
Chlazení
Jmen.
Vytápění
Jmen.
EER
COP
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek
Index
Min.
napojitelnosti
Jmen.
vnitřních jednotek Max.
Rozměry
Jednotka
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
Jednotka
Ventilátor
Průtok vzduchu Chlazení Jmen.
Hladina akustického výkonu Chlazení
Jmen.
Hladina
Chlazení
Jmen.
akustického tlaku Vytápění
Jmen.
Provozní rozsah
Chlazení
Min. – max.
Vytápění
Min. – max.
Chladivo
Typ
Připojovací
Kapalina
Vnější průměr
rozměry
Plyn
Vnější průměr
Celková délka potrubí Systém Skutečná
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí
Proud – 50 Hz
Max. proudová hodnota pojistky (MFA)
HP
kW
kW
kW
kW
RXYSQ4P8 (V1/Y1)
4
12,6
14,2
3,24
3,12
3,89
4,55
8 (1) / 8 (2)
50
130
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
mm
mm
m
Hz/V
A
66
50
52
115
RXYSQ5P8 (V1/Y1)
5
14,0
16,0
3,51
3,86
3,99
4,15
10 (1) / 9 (2)
62,5
162,5
1 345 x 900 x 320
120
RXYSQ6P8 (V1/Y1)
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94
12 (1) / 9 (2)
70
67
51
53
-5~46
-20~15,5
R-410A
9,52
19,1
135
(V1) / 3N~/50/380-415 (Y1)
(V1) / 16,0 (Y1)
69
53
55
182
145
Technická poznámka: Třífázové venkovní jednotky (Y1) jsou produkty Třídy A EMC – v prostředí domácnosti může tento produkt způsobovat radiové rušení,
které bude vyžadovat přijetí vhodných opatření ze strany uživatele.
Rozvětvení BP
BPMKS967A2
Připojitelné vnitřní jednotky
Max. výkon připojitelných vnitřních jednotek
Max. připojitelná kombinace
Rozměry
Výška x šířka x hloubka
Hmotnost
BPMKS967A3
1~2
1~3
14,2
71+71
20,8
60+71+71
mm
kg
180 x 294 x 350
7
8
A-Z Chlazení, s.r.o.
Piletická 45
503 41 Hradec Králové
tel.: 495 221 313
Zelená linka: 800 122 800
e-mail: [email protected]
www.klimatizace.net
www.klimatizace-daikin.cz
2
Download

a SUPER-MULTI-PLUS - Klimatizace Daikin