Výjezd státní reprezentace č. 3 /2011
Název soutěže:
Místo:
Datum:
ME WKF
Vídeň, Rakousko
19. – 24. 9. 2011
Vedoucí výjezdu:
Státní trenéři:
JUDr. Frabša Michal
Škeřík Alois
Václavík Petr
Landa Jan
Mulač Jiří
Netrval Jaroslav
Doprovod:
Reprezentanti ČR:
Adámek Michal
Dubovický Miroslav
Fatka Petr
Fendrich Jan
Fibich Georgij
Hennrich Pavel
Holá Alena
Homolka Jan
Hupcejová Monika
Kareš Petr
Kopečný Jiří
Mašková Sandra
Möstl Tomáš
Mlejnková Lucie
Sport Relax Děčín
Schejbal's Gym Lovosice
Top Ten Team ČR
Iron Fighters Kickboxing
Gladiators Č. Budějovice
Smash gym Olomouc
Spartak Žebrák
SKS Arena Kladno
Grassel Gym Praha
Ghoost Dog gym
SK Muay Thai Brno
Tiger Team Praha
SKS Arena Kladno
SK Muay Thai Brno
Müllerová Martina
Němeček Michal
Iron Fighters Kickboxing
Nuska Matěj
Pastyřík Petr
Ploch Pavel
Procházka Marek
Ševčík Pavel
Šimek Lukáš
Škeřík Tomáš
Štádler Jiří
Štorkán Martin
Štorkán Michal
Vlasák Jan
Zeykan Roman
MZ Team Fighter's
BFC Liberec
SK Leon Most
Bulldog's Gym Praha
Tiger Team Praha
Iron Fighters Kickboxing
SKP Rapid Sport
Iron Fighters Kickboxing
Narama Plzeň
Spartak Žebrák
Spartak Žebrák
X Gym
Bulldog's Gym Praha
Doprava:
Program:
19.9 (pondělí)
20.9 (úterý)
21.9 – 24.9
24.9 (sobota)
společná – autobus (CK Skitur)
09:00 – odjez z Prahy (Hlavní nádraží)
registrace, vážení, zdravotní prohlídka, ubytování
09:00 – 12:20 školení rozhodčích, losování
14:00 – 18:00 kongres – setkání národních zástupců
eliminační a finálové zápasy
16:00 – 22:00 finálové soutěže formou galavečera
22:00 odjezd z Vídně
Informace pro reprezentanty:
Všichni reprezentanti, pokud tak již neučinili, potvrdí svoji účast u státních trenérů (plno/polo
disc.) a to nejpozději do 6.8.2011.
Do stejného data je nutné dodat st. trenérům i všechny následující informace:
Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, informace o disciplíně, věkové
a váhové kategorii v které závodník startuje (dle propozic ME WKF – uvedeno dole), výšku,
váhu a velikost oblečení.
ČSFu hradí všem reprezentantům dopravu, ubytování se snídaní, pojištění, startovné (1 start;
každý další start +35EUR).
Informace pro samoplátce:
ČSFu umožní na ME WKF startovat dalším zájemcům (samoplátcům) za následujících
podmínek:
– Podáním závazné přihlášky nejpozději do 6.8.2011 elektronickou formou na email
[email protected]
Současně s přihláškou je nutné zaslat všechny následující informace: Jméno, příjmení,
datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, kontaktní telefon, informace o disciplíně,
věkové a váhové kategorii v které závodník startuje (dle propozic ME WKF – uvedeno
dole).
– Uhrazením celkové ceny 12.000,- Kč na účet ČSFu č.: 154961840/0600 nebo v
hotovosti na sekretariátu ČSFu (nutno předem domluvit) nejpozději do 10.8.2011.
V případě platby bankovním převodem uveďte variabilní symbol své RČ.
Poznámky:
– celková cena pro samoplátce zahrnuje: dopravu, ubytování se snídaní,
pojištění, startovné (1 start; každý další start +35EUR)
– Pro nesoutěžící (doprovod) je celková cena 11.000,-Kč (bez startovného).
– V případě vlastní dopravy se cena nemění.
– Ubytování nelze vyřizovat individuálně – pro všechny platí povinnost
ubytování v kapacitách organizátora WKF.
Další informace
Veškeré další informace získáte na sekretariátu ČSFu nebo přímo u vedoucího výjezdu:
JUDr. Michal Frabša: 603 422 503, [email protected]
• age categories
Kids
born on 19.09.1999 and after
-12 years
Juniors
born between 19.09.1998 - 19.09.1993
13 - 18 years
Adults
SCT, LCT, FCT, LOW, K-1, TBX,
born between 19.09.1993 - 19.09.1976
18 - 35 years
Veterans : SCT, LCT
born before 19.09.1977 - 19.09.1971
36-40 years
men and women
Masters : SCT, LCT
born before 19.09.1971 and older
40 years plus
men only
• Official WKF rules apply
www.wkfworld.com rules for download
It’s only allowed to enter one weight division in each category!
Light contact kids / juniors fight 1 round x 2 min. pre-selection and 2 rounds x 2 min. finals
Light contact adults fight 2 rounds x 2 min. pre-selection and 3 rounds x 2 min. finals
Full, Low, K-1 and Thai boxing fight 3 rounds x 2 min. pre-selection and finals
• Weight categories:
Name of
Weight Category
Bantam Weight
Feather Weight
Light Weight
Light Welter Weight
Welter Weight
Light Middle Weight
Middle Weight
Light Heavy Weight
Cruiser Weight
Heavy Weight
Super Heavy Weight
All
Men
-54 kgs
-57 kgs
-60 kgs
-63.5 kgs
-67 kgs
-71 kgs
-75 kgs
-81 kgs
-86 kgs
-91 kgs
+91 kgs
All
Women
-50 kgs
-54 kgs
-57 kgs
-60 kgs
-63 kgs
-66 kgs
+ 66 kgs
Kids Girls
12 & Under
Kids Boys
12 & Under
-25 kgs
-30 kgs
-35 kgs
-40 kgs
-45 kgs
+45 kgs
-25 kgs
-30 kgs
-35 kgs
-40 kgs
-45 kgs
+45 kgs
Junior
Girls
-40 kgs
-45 kgs
-51 kgs
-55 kgs
-59 kgs
-63 kgs
+63 kgs
Junior
Boys
-40 kgs
-45 kgs
-51 kgs
-55 kgs
-59 kgs
-63 kgs
-67 kgs
-71 kgs
+71 kgs
• Team fight Semicontact
3 girls team / 5 boys team / 3 women team / 5 men team
compulsory equipment: according the WKF RULE book, www.wkfworld.com to download
Download

Název soutěže: