t
prü
f
Unte
r
ehmen
Ge
es
n
EN ISO 9001
EN ISO 14001
REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG
Eine Initiative für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
Ignaz-Köck-Straße 15
1210 WIEN
Österreich
REMOPLAST DS GLIMMER
REMOPLAST DS GLIMMER COLOR
Technisches Merkblatt
Technická data
Typ
Typ
2-Komponenten-Zwischen- oder
Deckbeschichtung auf
Epoxidharz/Polyaminoamidaddukt-Basis mit
Glimmerpigmenten. Gute Wetter-, Chemikalienund Ölbeständigkeit, hoher Abriebwert. Entspricht
DIN 55 928/9. Remoplast DS Glimmer neigt bei
UV-Belastung zur Kreidung.
Dvousloţkový epoxidový mezivrstvý i vrchní nátěr
na polyaminaduktové bázi se slídovými
pigmenty.Dobrá odolnost proti povětrnostním
vlivům , chemickému a olejovému zatíţení, vysoká
odolnost proti otěru. Odpovídá DIN 55 928/9. Nátěr
při zatíţení UV paprsky kříduje.
Farbtöne
Odstíny
rotbraun, grau, gelbbraun und RAL bzw. NCS
Farbtöne
Zu streichen auf
saubere Zinstaubgrundierung (REMOPLAST EP
Zink, REMOSIL OM 101), ZinkphosphatEpoxidgrund (REMOPLAST Kunststoffgrund
oder REMOPLAST DS Glimmer)
Feuerverzinkung gesweept
Verarbeitung
Streichen oder Airless-Spritzen oder Rollen
Empfohlene Filmdicke
40 - 120 µm, je nach Applikationsmethode
Mischungsverhältnis
4 Gewichtsteile REMOPLAST DS Glimmer
1 Gewichtsteil EP-Härter Remoplast
4 Gewichtsteile REMOPLAST DS Glimmer
Color
1 Gewichtsteil REMOPLAST Color Härter
Topfzeit
8 Stunden bei 20° C
Ergiebigkeit
theoretisch:
200 g/m²/80 µm
praktischer Verbrauch: ca. 320 g/m²/80 µm
(= gerechnet mit einem Zuschlag von 60%)
450-Remoplast DS Glimmer D+CZ
Červenohnědý, šedý, ţlutohnědý a RAL resp. NCS
barevné tóny
K natírání na
Zcela čistý zinkový základní nátěr
(REMOPLAST EP Zink, REMOSIL OM 101),
Epoxidový se zinkofosfátem základní nátěr
(REMOPLAST Kunststoffgrund nebo
REMOPLAST DS Glimmer).Ţárově zinkovanou
ocel. konsrukci sweepovat.
Aplikace
Štětec , airless- stříkání nebo váleček.
Doporučená síla vrstvy
40 - 120 µm, dle aplikační metody
Poměr tužení
4 váhové části REMOPLAST DS Glimmer
1 váhová část EP-tuţidla Remoplast
4 váhové části REMOPLAST DS Glimmer Color
1 váhová část REMOPLAST Color tuţidla
Doba zpracovatelnosti
8 hodin při 20° C
Vydatnost
teoretická:
200 g/m²/80 µm
strana 1/2
Technisches Merkblatt
Rembrandtin Lack
Verdünnung
das Material ist nach dem Mischen der beiden
Komponenten ohne Vorreaktionszeit
verarbeitungsfertig. Für Verdünnung und
Gerätereinigung Verdünnung 400 verwenden.
Trocknung (20°C)
staubfrei
durchgetrockne
überarbeitbar
- nach 1 Stunde
- nach 24 Stunden/20° C
- nach 8 Stunden/20° C
- nach 16 Stunden/10° C
- nach 24 Stunden/ 8° C
Vor Wasser- oder Chemikalienbelastung
Schlußtrockenzeit von 1 Woche einhalten.
Spez. Gewicht
ca. 54% Volumen, ca. 70% Gewicht
Temperaturbeständigkeit
na prach
proschlý
přetíratelný
- po 1 hodině
- po 24 hod./20° C
- po 8 hod./20° C
- po 16 hod./10° C
- po 24 hod/ 8° C
Před vodním či chemickým zatíţením je třeba
dodrţet konečnou dobu schnutí 1 týden.
Objem sušiny ve směsi
cca. 54% objemově, cca. 70% váhově
max. 120°C
VOC
(RAL 7001 rechnerisch) 402 g/l
Anwendungseinschränkung
nicht unter 8° C verarbeiten!
VOC
(RAL 7001 početně) 402 g/l
Omezení
Neaplikovat, pokud je teplota pod+8°C!
Lagerfähigkeit
in Originalgebinde 1 Jahr ab Herstellungsdatum
entfällt
Doby schnutí (20°C)
Teplotní odolnost
max. 120°C
VbF-Klassifizierung
Materiál po smíchání obou sloţek, bez nutnosti
dodrţet předreakční dobu je připraven k aplikaci.
Pro ředění a čištění nástrojů pouţít ředidlo 400.
cca. 1,3 g/cm³ ve směsi
Festkörper
Komponente A: 16 kg
Komponente B: 4 kg
Ředidlo
Specifická hmotnost
ca. 1,3 g/cm³ in Mischung
Verpackung
Technická data
Skladovatelnost
V originálním balení 1 rok od data výroby
Balení
Sloţka A: 16 kg
sloţka B: 4 kg
VbF klasifikace
odpadá
www.rembrandtin.cz, [email protected]
tel. 596 237 992, 739 521 806
fax. 596 237 841
450-Remoplast DS Glimmer D+CZ
strana 2/2
Download

Rembrandtin Lack GmbH