Vany z litého mramoru
Vany z litého mramoru
hygienuPoužití
člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a
Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a
průmyslových budovách.
Čištění
i kapalnými
čistícími prostředky. Vany se nesmějí čistit abrazivními
Čištění
lzepodobného
provádět běžnými
kapalnými
čistícími
prostředky.
Vany se nesmějí čistit abrazivními
cími písek
a látky
charakteru.
Nevystavujte
výrobek
působení
čistícími
prostředky
obsahujícími
písek
a
látky
podobného
charakteru.
Nevystavujte výrobek působení
če odpadu ani barviva na vlasy. Vany lze leštit jemným voskem (např.
kyselin, čpavku,
chlóru,
čističe odpadu
anipřípadně
barviva na
vlasy.
případě poškrábání
povrchu
lze přeleštit
voskem,
získat
u Vany lze leštit jemným voskem (např.
vosková
leštidla
na
auta).
V
případě
poškrábání
povrchu
lze
přeleštit voskem, případně získat u
sadu na hlubší rýhy.
prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.
Oheň: Nehořlavý materiál
používané v koupelně na materiál vany nepůsobí.
Kapaliny
používané
v koupelně
materiál
odinách Chemikálie:
působení těchto
látek:běžně
Etylalkohol,
aceton,
kyselinana
chlorná,
6,6vany nepůsobí.
Bez
viditelných
stop
po
14
hodinách
působení
těchto
látek:
Etylalkohol,
aceton, kyselina chlorná, 6,6
0 % roztok kyseliny citrónové, benzol.
%
roztok
kyseliny
močové,
10
%
roztok
kyseliny
citrónové,
benzol.
lehce odstranit stopy těchto látek: černý krém na boty, rtěnka, káva,
Po 6 hodinách působení lze lehce odstranit stopy těchto látek: černý krém na boty, rtěnka, káva,
osmetika.
modrý omyvatelný inkoust, kosmetika.
h zůstává výrobek beze změn (Norma CMI vyžaduje minimálně 500
po 2000
zůstává
změn
Tepelný
šok:
á: 1,5 minuty
se do
vany
pouštícyklech
10°C teplá
vodavýrobek
a hned beze
potom
se (Norma CMI vyžaduje minimálně 500
cyklů).
Jeden
cyklus
se
rovná:
1,5
minuty
se
do
vany
pouští
10°C teplá voda a hned potom se
5°C teplá voda.
1,5 minuty do vany pouští 65°C teplá voda.
Záruka
data nákupu
výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým
Záruční
jsou 2 na
roky
od data
nákupu výrobku
konečným
uživatelem a je potvrzena daňovým
dejce. Záruka se lhůta
nevztahuje
závady
způsobené
nesprávným
způsobem
POZOR!!!
dokladem,
který vydává
prodejce. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem
pravy povrchu
provedené
uživatelem.
Při
koupinebo
výrobku
a před jehoúpravy
instalací
jej pečlivě
překontrolujte,
zda není mechanicky nebo jiným způsočištění
na dodatečné
povrchu
provedené
uživatelem.
bem poškozen.
ozáruční Servis
servis se obraťte na prodejce.
S požadavky
záruční
a ohled
pozáruční
servis setohoto
obraťte
na prodejce.
Po
instalaci již na
nebude
brán
na poškození
typu.
Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru.
Obklad provedte vždy pod úroveň okraje vany.
Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění, tj.lepení obkladů až po instalaci vany do
připraveného prostoru!
Vana musí být vyjímatelná!
Roltechnik a.s. | Třebařov 160 | 569 33 Czech Republic | tel.: +420 461 324 301/302 | fax: +420 461 324 297
www.roltechnik.com
Vany z litého mramoru se instalují položením na podlahu.
Před finálním usazením vany je nutné ji pomocí nastavitelných nožiček vyrovnat
do vodorovné polohy.
Po usazení utěsněte vanu silikonovým tmelem.
PVC plastic foil
SILICONE
E
D
K
D
K
E
SILICONE
750
2-3
1500 / 1600 / 1700
950 / 1020 / 1100
80
MAX 20
Roltechnik a.s. | Třebařov 160 | 569 33 Czech Republic | tel.: +420 461 324 301/302 | fax: +420 461 324 297
www.roltechnik.com
620 - 640
130-150
20
40
80
Download

Vany z litého mramoru Vany z litého mramoru