ZAŘÍZENÍ
NA ODLEHČENÍ VÝBUCHU
požární a výbuchová ochrana
Účinná ochrana pro nádoby.
a pro technologická zařízení před.
roztržením a zničením při výbuchu.
www.rsbp.cz
Skladování a manipulace s prachy v průmyslu jsou mnohdy spojeny s potenciálním nebezpečím
výbuchu. Pro snížení rizika a eliminaci ztrát vyplývajících z výbuchu jsou zařízení na odlehčení
výbuchu značky RSBP perfektním a účinným řešením.
Membrána pro odlehčení výbuchu je ochranné zařízení určeno k ochraně průmyslových zařízení, u kterého hrozí
nebezpečí výbuchu a kde je možno vymezit ochrannou zónu, do které se zplodiny případného výbuchu bezpečně
odvedou. Zařízení jsou vhodná zejména pro ochranu: filtrů, zásobníků, mlýnů, drtičů, odlučovačů, cyklónů a
ostatních zařízení kde existuje riziko výbuchu.
Funkce systému:
za běžných provozních podmínek je únikový otvor na chráněném zařízení překrytý membránou. Při překročení provozní
úrovně tlaku uvnitř zařízení dojde na jeho plášti k otevření membrán, a tím odlehčení tlaku z ohroženého prostoru.
Technologické zařízení je tak vystaveno tlaku nižšímu, než je jeho tlaková odolnost, a proto nedojde k jeho destrukci.
VÝHODY
»
»
»
»
»
»
»
vysoká účinnost a spolehlivost
dlouhá životnost
odolnost vůči abrazi, nárazu mechanických částic a povětrnostním vlivům
jednoduchá montáž, výměna a snadné zajištění náhradních dílů
variabilita pojistného otevíracího tlaku
variabilita velikostí membrán a doplňkového příslušenství
ekonomicky výhodné řešení
Vypuklé kruhové membrány
ZAŘÍZENÍ NA ODLEHČENÍ VÝBUCHU
§
§
§
§
§
vypuklá třívrstvá membrána s PTFE izolací
pro zařízení s teplotou provozu do 240 °C
vysoká podtlaková odolnost
nerezová nebo uhlíková ocel s povrchovou úpravou proti korozi
vhodné i pro zařízení s tlakovými pulsy
Technické údaje - vypuklé kruhové membrány
Typ
VMP 300
VMP 350
VMP 400
VMP 450
VMP 510
VMP 600
VMP 630
VMP 750
VMP 800
VMP 880
VMP 900
VMP 1000
VMP 1100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
* SU - vypuklá třívrstvá membrána s PTFE izolací
Úniková
plocha (m2)
O
/ D1
Vnitřní rozměr příruby (mm)
O
/ D2
Vnější rozměr příruby (mm)
0,07
0,08
0,12
0,14
0,19
0,26
0,29
0,43
0,53
0,58
0,61
0,75
0,91
320
342
400
450
510
600
630
770
820
880
900
1000
1100
380
422
480
530
590
680
710
850
900
960
1000
1100
1200
ZAŘÍZENÍ NA ODLEHČENÍ VÝBUCHU
Vypuklé obdélníkové membrány
§
§
§
§
jednovrstvá konstrukce pro zařízení s teplotou provozu do 100 °C
třívrstvá konstrukce s vysokou podtlakovou odolností a s izolací PTFE pro provozní teploty do 240 °C
nerezová nebo uhlíková ocel s povrchovou úpravou proti korozi
vhodné i pro zařízení s tlakovými pulsy
Ploché obdélníkové membrány
§
§
§
§
§
§
vhodné pro aplikace s nízkým provozním tlakem (do 50 % pojistného otevíracího tlaku)
pro zařízení s teplotou provozu do 100 °C
vhodné pro zařízení s nízkými tlakovými pulsy
možnost instalace bez rámu
nerezová ocel
ekonomické řešení
Technické údaje - vypuklé a ploché obdélníkové membrány
Typ
VMP 150x600
VMP 305x457
VMP 410x410
VMP 450x800
VMP 490x590
VMP 586x920
VMP 600x600
VMP 610x290
VMP 2x610x290
VMP 630x310
VMP 2x630x310
VMP 800x800
VMP 915x1118
VMP 920x920
VMP 1020x1020
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Úniková plocha (m2)
0,08
0,12
0,18
0,34
0,27
0,51
0,36
0,16
0,32
0,18
0,36
0,64
0,98
0,81
1,00
A - Vnější rozměr (mm)
B – Vnější rozměr (mm)
/
/
356 /
530 /
565 /
661 /
385
385
385 / 385
385
850
990 / 1005
995 / 1005
1095 / 1105
* SU - vypuklá třívrstvá membrána s PTFE izolací, D - vypuklá jednovrstvá membrána, F - plochá membrána
PŘÍSLUŠENSTVÍ
220
390
490
550
575
670
650
» indikátor otevření membrány
» teplotní izolace
» rám pro VMP - D/SU
670
527 / 542
490
880 / 900
665 / 675
995 / 1005
650
705
1385
705 / 705
1405
850
1193 / 1208
995 / 1005
1095 / 1105
Příklady aplikací
RSBP spol. s r. o.
Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava
Česká republika
e-mail: [email protected]
tel.: +420 596 252 170
fax: +420 596 252 186
www.rsbp.cz
Download

Zarizeni na uvolneni vybuchu 23.4.2012.cdr