Jméno:_______________________________
Telefon:______________________________
E-mail:______________________________
Adresa:______________________________
Grand Hotel Bohemia
CZ – 110 00 Prague, Králodvorská 4
[email protected]
Tel.: +420 234 608 111
Zúčastním se přednášek s __ osobami
Zúčastním se přednášek a večeře s __ osobami
Účastníci z České republiky pouze za přednášky 100 CZK
Účastníci z České republiky za přednášky a večeři 400 CZK
Přednášky budou překládány z češtiny do němčiny
a z němčiny do češtiny.
Registrace nejpozději do 14. března 2014 na adrese
Univ. Prof. Dr. Dr. Jörg Birkmayer (Wien)
Email: [email protected]
Fax: 0043-1-361 6996 11
Pozvánka
Pod záštitou
Karla Schwarzenberga
Ministra zahraničních věcí, mimo funkci
22. března 2014 ve 13.00 hodin v hotelu Bohemia
v Praze se bude konat
3.Schwarzenbergské čtení
Schwarzenbergské čtení má v tom nejlepším
akademickém smyslu přinést do diskuse inovativní
přírodovědecké postupy a medicínsko - terapeutické
metody, a to ve snaze co nejlepší integrace do
stávajícího platného systému včetně případných
doplnění a obnov. Taková je filosofie paní Dr.
Schwarzenberg, která v roce 2013 uspořádala celou
řadu takovýchto seminářů.
Program
Úvodní slovo: Dr. med. Therese Schwarzenberg
Přednášející:
16:00 – 16:30
Přestávka
14:00 – 14:30
Dr. med. Dr. phil. Jiří Kubeš, MD, Ph.D.,
Terapie protonovými louči - nový rozměr radiační
onkologie
16: 30 – 17:00
Dr.med. Karel Erben (Prag) :
Biochemické zdraví: Homocystein v etiopatogenezi
civilizačních chorob
14:30 – 15:00
Dr. Günter Haffelder (Stuttgart):
„Mozek jako klíč ke zdraví “
„Pohled na novou cestu zkoumání mozku”
17:00 – 17:30
Dr. Joachim Rätzel (Amberg):
„Rakovina jako mitochondrické onemocnění –
terapeutické důsledky“
15:00 – 15:30
Dr. med. Mirjam Reif / Dr. Kellner (Zürich):
„Kmenové buňky a jejich terapeutické využití“
17:30 – 18:00
Prof. Dr.med. Dr. chem. Jörg Birkmayer (Wien):
Coenzym-1 (NADH) účinný lék proti rakovině (s
osobními referencemi od pacientů)“
15:30 – 16:00
Prof. Dr. biol. Peter Gariaev (Moskau):
„Základy lingvistické vlnové genetiky
a její praktické využití“
19: 00
Večeře v hotelu Bohemia (Praha)
pro všechny účastníky
Download

Pozvánka 3.Schwarzenbergské čtení