Výlet historickým
vlakem
Poznámky
14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8. 2012
Partneři:
MIKROREGION
MIKROREGI
ON
KAHAN
www.mikroregion
www.mikroregionka
kroregionkahan.cz
han.
ZZZ
ZZZPS]F]
ZZZPS]
ZZPS]
ZZ PS]
Z
ZZPS]F]
S F]]
Zastávka
Oslavany
Jeďte motoráčkem
za permoníky
program výletu ■ informace na cestu
■ časový plán
České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112 113
Letak_Permonik_198x210_V03.indd 1
7/11/12 4:16 PM
Vážení cestující,
vydejte se na výlet historickým motoráčkem Hurvínek, který vás
přepraví až do poloviny minulého století. V minulosti potom neváhejte
navštívit okouzlující místa, která na vás dýchnou ojedinělou atmosférou.
Program výletu
Časový plán
Skupina A (max. 48 účastníků)
9:06
Brno hl. n. – odjezd historickým motorovým
vlakem „Kahan“
9:35
Zastávka u Brna – příjezd vlaku
9:35–10:15
Na každé akci na vás čekají nejen zajímavé historické vlaky, ale
také poutavý program pro vás i vaše děti.
■ Stálá expozice hornické obce Zastávka
10:15
■ Expozice Mikroregionu Kahan v Dělnickém domě
■ Muzeum průmyslových železnic s jízdou vláčkem
s parní lokomotivou
■ Návštěva těžní věže v bývalém dole Kukla s představením
interaktivního parku Permonium
■ Možnost dokoupení jízdy na lanové dráze a procházky
lanovým centrem Pavoučí past
■ Návštěva jedinečného Muzea hornictví a energetiky
■ Hasičské muzeum
Informace na cestu
Podmínky
Jakmile zakoupíte výlet, jízdenka i místenka jsou vaše. Bez jízdenky
a místenky na výlet nemůžete, proto si je hlídejte. Nutností bude
předložit je také při nástupu do autobusu (transferu) a při vstupu do
expozic v Oslavanech.
Ceník
Cena za celý program včetně transferu mezi expozicemi:
10:20–11:50
11:50
12:00–14:30
14:30
odjezd autobusu do MPŽ ze zastávky „Dům
zdraví“ před Dělnickým domem
MPŽ, expozice vozidel, jízda parní lokomotivou
po úzkorozchodné trati
odjezd autobusu do dolu Kukla ze zastávky
„Zbýšov, sička“
Důl Kukla – Permonium, možnost
zakoupení oběda
odjezd autobusu do Oslavan
14:40–16:10
prohlídka Muzea hornictví a energetiky,
Hasičského muzea
16:10–16:30
pěší přesun na nádraží (pěší chůze 20 minut!)
16:40
Oslavany – odjezd historickým
motorovým vlakem „Templář“
17:30
Brno hl. n. – příjezd vlaku
Skupina B (max. 48 účastníků)
10:22
Zastávka u Brna – odjezd historickým motorovým
vlakem „Permoník“
11:25
Oslavany – příjezd vlaku
11:25–11:45
pěší přesun na oslavanský zámek
11:45–13:15
prohlídka Muzea hornictví a energetiky,
Hasičského muzea
■ dospělí 120 Kč ■ děti 6–15 let 60 Kč
13:15
13:25–15:25
15:25
15:35–17:05
17:05
17:10–?
Letak_Permonik_198x210_V03.indd 2
přesun do Dělnického domu, prohlídka Stálé expozice
hornické obce Zastávka a expozice Mikroregionu
Kahan, možnost občerstvení v restauraci
odjezd autobusu do dolu Kukla ze zastávky
„Oslavany, náměstí“
Důl Kukla – Permonium, možnost zakoupení oběda
odjezd do MPŽ,
MPŽ, expozice vozidel, jízdy parní lokomotivou
po úzkorozchodné trati
odjezd autobusu do Zastávky ze zastávky
„Zbýšov, Sička“
prohlídka Stálé expozice hornické obce Zastávka
a expozice Mikroregionu Kahan, možnost
občerstvení v restauraci
7/11/12 4:17 PM
Download

Výlet historickým vlakem