SIRA BAĞIMSIZ SİLAJ MAKİNESİ
TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
İMALATÇI FİRMA :3.Organize Sanayi Bölgesi Vali İhsan Dede Cad. 13.Sk No:11 42250
ADRES
:
Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE
TEL
: 444 49 42
FAKS
: 0332.345 15 04
WEP ADRESİ
: www.celikeltarim.com
MAİL
: [email protected]
MODEL
ALT MODEL
MARKA
: 2S13
: SİLAJ MAKİNASI
: ÇELİKEL
1. TEKNİK ÖZELLİKLER
İş Genişliği (cm)
125
Uzunluk (cm)
280
Yükseklik (cm)
395
Genişlik (cm)
332
Katlanmış Genişlik (cm)
196
Ağırlık (kg)
1100
Atıcı Palet Sayısı (adet)
12
Parçalayıcı Bıçak Sayısı (adet)
12
Tekerlek Ölçüsü
165/80 R13
Traktör Çalışma Pozisyonları
Ön/Arka/Yan
PTO Devri (d/dk)
1000
Güç Gereksinimi
100 hp.
Parçalama Boyutu
4 mm.
İş Kapasitesi
40-50 ton/saat
Makinenin Çalıştırılması
Makinenin çalıştırılması için Makineyi traktörün kuyruk miline bağlamalısınız.
Üç nokta bağlantısını traktöre monte etmeden veya ayırmadan önce, kaldırıcı kontrol pozisyonunu boşa
veya mümkün olduğunca düşük konuma getiriniz. Traktöre bağlantı kategorisinin silaj makinesine uygun
olduğundan emin olunuz.
Üç nokta bağlantısı sıkıştırma ve sıyırma riskleri açısından tehlikelidir.
Üç nokta bağlantı elemanını dıştan kontrol ederken makine ve traktör arasından uzak durunuz.
Üç nokta bağlantısının hareket pozisyonu tarafına kilitlendiğinden emin olunuz.
Makine yolda taşıma için kaldırıldığında kontrol seviyesi boşta olmalı mümkün olan en düşük seviyeye
kilitlenmelidir.
Silaj makinesinin alt kısmında tehlikeli kesici takımlar çalışmaktadır, bunlar duruncaya kadar serbest olarak
döndüklerinden dolayı duruncaya kadar herhangi bir işlem yapılmamalıdır. Öğütme diski tam olarak
duruncaya kadar emniyetli bir şekilde uzak durulmalıdır.
Mısırı içeri alan mekanizmalar (merdaneler, burgu ve benzerleri..) beklenen fonksiyonlarından dolayı tam
emniyetli hale getirilemezler. Bunu için, çalışma sırasında mecbur olarak bu hareketli parçaları yeterli
emniyet mesafesinden izleyiniz. Bu talimat aynı şekilde bütün aksesuarlar içinde geçerlidir.
Kuyruk Mili ile Çalışmak
 Güvenli bir çalışma için müsaade edilen kuyruk mili hızına ulaşılmalıdır. Yalnızca imalatçıların
önerdiği şaftlar kullanılmalıdır.
 Asla üniversal şaftı, şaft koruyucusu olmadan kullanmayınız. Koruyucu boru ve koruyucu konisinin
işler durumda olduğundan emin olunuz. Bunların iyi durumda olduklarından emin olunuz.
 Üniversal şaft borusunun doğru bir şekilde takıldığından emin olunuz. Makinenin çalışması
esnasında maksimum devir sayısını asla geçmeyiniz.
 Üniversal şaftın bağlanması ve sökülmesi yalnızca kuyruk milinin şafttan ayrılması ile yapılabilir.
Motoru durdurup kontak anahtarını çıkartınız.
 Daima üniversal şaftın doğru ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olunuz. Şaft korumasını
dönmeye karşı bir zincir ile emniyete alınız.
 Traktör debriyajı ile şaftının dönüşünü kesmek uygun değildir. Kuyruk mili kontrol kolu seviyesi OFF
durumunda olmalıdır. Motoru durdurup kontak anahtarını çıkartınız.
 Kuyruk milini şafta bağlamadan önce, traktörde seçilen dönüş hızı ve yönü slaj makinesinin
müsaade edilen hızı ve dönüş yönü ile uyumlu olduğundan emin olunuz.
 Kuyruk milini şafta bağlamadan önce, hiçbir kimsenin slaj makinesi çalışma alanında
bulunmadığından emin olunuz. Asla motor kapalı iken PTO şaftını devreye almayınız.
 Kuyruk mili çalışırken asla hiçbir kimsenin dönen üniversal şafta yaklaşmasına müsaade etmeyiniz.
Gerek duyulmadığında veya açı çok dar olduğunda daima şafttan ayırınız.
 Kuyruk mili ile tahrik edilen silaj makinesi veya üniversal şaft yalnızca kuyruk milinin ayrıldığı ve
kontak anahtarının çıkartıldığı durumda incelenebilir, yağlanabilir, temizlenebilir veya ayarlanabilir.
 Kuyruk mili şaftı ayrılmadan önce, volandan kaynaklanan kendi kendine dönme etkisini dikkate
alınız. Herhangi bir parça döndüğü sürece makineye yaklaşmayınız. Herhangi bir işe başlamadan
önce makine tamamen hareketsiz hala gelinceye kadar bekleyiniz.
 Makinenin ayrılması sırasında üniversal şaftı belirtilen yere koyunuz. Taşıma sırasında şaftın her iki
ucunu yerleştiriniz veya tamamen çıkartınız.
Hidrolik Kumanda Kolları ile Çalışma







Hidrolik sistem hayli yüksek basınca sahiptir. Kaçaklar için bakarken yaralanma tehlikesine karşı
gerekli koruma tedbirlerini (koruma kartonu gibi...) alınız.
Yüksek basınçlı sıvılardan(yakıt, hidrolik yağı vb.) kaçak durumu olup bu da enfeksiyonlara neden
olabilir. Herhangi bir durumda hemen doktorunuza müracaat ediniz.
Hidrolik sistemle çalışmaya başlamadan önce makinede ve traktörde yağ basıncı düşürülmelidir.
Makineyi yere yaklaştırıp, motoru durdurup kontak anahtarını çıkartınız.
Hidrolik ünitelerin takılması sırasında, hortum çıkışlarının doğru olduğundan (sökmeden önce
çıkışları ve fişleri işaretleyiniz.) emin olunuz. Eğer bağlantıların değişmesi durumunda fonksiyonlar
ters olur ( örneğin kaldırma / indirme), bu da yaralanmalara sebep olabilir.
Hidrolik fişler kesinlikle temiz olmalıdır.
Yalnızca tavsiye edilen incelikte yağ kullanınız ve onları önerilen tanklarda saklayınız. Sıcak yağın
boşaltılması sırasında: yakma tehlikesi vardır.
Kullanılmış yağı doğru bir şekilde imha ediniz.
EMNİYET VE KAZALARDAN KORUNMA
Taşıma ve Nakliye
Makinenin bir yerden diğer bir yere taşınması durumunda veya makine ile tarlaya biçim
yapmaya giderken uyulması gereken belli başlı kurallar vardır. Bu kurallar aşağıda açıkça
ifade edilmiştir. Lütfen dikkatlice okuyarak tatbik ediniz.
 Makinenin taşınması esnasında üzerinde insan, eşya veya her hangi bir şey bulunmamalıdır.
 Makinenizi uzun mesafelere taşımak gerektiğinde mutlaka traktör römorkuna koyunuz ve emniyete
almak için sıkıca bağlayınız. Ayrıca dingil ayar kolunu indirerek makinenin tamamen yere oturmasını
sağlayın ve takozlarla tekerleği besleyip hareket etme ihtimalini ortadan kaldırın.
 Uzun süreli nakliye esnasında makinenin konulduğu römork ya da kasa içerisinde insan, hayvan gibi
canlıların binmesine; zarar görebilecek veya makineye zarar verebilecek maddelerin taşınmasına engel
olunuz.
 Kısa mesafeli taşımalar için makineniz traktöre takılabilir; bu durumda askı kolları gerilerek
makinenin sallanması engellenmelidir.
 Makinenizi traktöre takarken kullandığınız pimin ve traktörün askı kollarının sağlamlığından emin
olunuz. Herhangi bir yerinde deformasyon veya çatlak olup olmadığını kontrol ediniz.
 Makinenin üzerine kesinlikle çıkmayınız.
 Traktörle bir yerden diğer bir yere giderken makine üzerinde hiçbir canlı veya eşya taşımayınız..
 Lütfen trafik kurallarına uyunuz.
 Taşıma esnasında makine bacasının dönmesini engellemek için gerekli önlem alınmalıdır.
 Makinenin taşınması sırasında hidroliğin makineyi aşağı düşürmemesi için üç kollu askı sistemi
kilitlenmelidir.
 Makinenin yüksekliği 4.30 metreyi geçmemesine özen gösteriniz ve yüksek gerilim hatlarından
sakınınız. Yüksek gerilim hatları, çatılar vb. engellere dikkat ediniz.
 Makine bir yerden bir yere taşınırken traktörün yanına veya arkasına takılmalıdır.(Traktörün önüne
takılmamalıdır)
 Destek ayağını indirmeden römork bağlantısını yapmayınız.
 Taşıma sırasında karayolları tarafından belirlenen yük sınırları ve taşımada müsaade edilen ölçülere
riayet ediniz.
 Yola çıkmadan önce fren, gaz vb. unsurların kontrolünü yapınız.
 Traktöre ait plaka ve ışıklandırmaların görünmesi makine tarafından engelleneceği göz önünde
bulundurularak gerekli iyileştirmeler ve yer değişikliklerini yapınız.
 Sevk borusu yol pozisyonunda traktörün yan tarafına paralel olmalıdır. İş durumunda ve yol
durumunda sevk borusunun bir yere takılma ihtimali göz önünde bulundurularak dikkatli
davranılmalıdır.
 Taşıma sırasında traktörün sivri uçlarının kapatılması gerekmektedir.
Yükleme ve Boşaltma
Yükleme ve boşaltma işlemleri azami dikkat isteyen işlemlerdir ve hata kabul etmezler.
Bu yüzden makineyi yüklerken veya bir yerden boşaltırken olası bir kazaya mahal
vermemek adına aşağıda belirtilen kurallara harfiyen uymanız gerekmektedir.
 Makinenizi kamyon veya traktör römorkuna yükleme ve indirme işlemini mutlaka vinç, forklift veya en
az 1700 kg kaldırma kapasitesine sahip yükleme araçları yardımıyla yapınız.
 Makinenizin yükleme ve indirme işlemini yaptığınız kaldıraç veya vincin, yükü taşıyabilecek
kapasitede olduğunu, bağlantının yapıldığı halat, zincir vs. aparatın sağlam olduğuna ve yükü taşıyabilecek
nitelikte olduğuna emin olunuz.
 Vinç ve kaldıraç yardımıyla indirme bindirme esnasında makinenin altına girmeyiniz. Yükleme
anında güvenli bir mesafede durunuz.
 Makineyi kol gücüyle yüklemeye veya indirmeye yeltenmeyiniz bu şekilde yapılacak olan işlemler
olası can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. Kesinlikle buna yeltenmeyiniz.
Kullanım Bakım Aşaması
Dikkatsizce ve kurallara riayet edilmeden kullanılan silaj makinaları ciddi kazalara sebep
olabilmektedir.
Traktör ve makinenin emniyetli ve uygun bir şekilde kullanımından makine sahibi ve
görevlendirdiği kişiler sorumludur. Unutulmamalıdır ki ÇELİKEL sizi sadece güvenlik
kuralları, yapılması gereken ve yasaklanan işlemleri bildirmekle yükümlüdür. Bu kuralların
düzgün bir şekilde uygulanması ve emniyetli çalışma koşullarının oluşturulması makine
sahibi ve görevlendirdiği kişiler tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Makineyi ve
traktörünüzü belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanmanız sizin can ve mal güvenliğinizi
emniyet altına alacaktır. Hiçbir şey insan hayatından önemli değildir. Bu bağlamda
makinede oluşabilecek herhangi bir tıkanıklık veya temizlik vb. operasyonlar makine
çalışırken yapılmamalıdır. Böyle bir işlem kişinin kendi hayatına kastetmesi ile eşdeğerdir.
Şimdi lütfen aşağıda belirtilen kuralları dikkatli bir şekilde okuyalım ve bu kurallara
koşulsuz riayet edelim ve makineyi kullanacak üçüncü şahıslara bu kuralların tebliğini
gerçekleştirelim.
 Makine minimum 85 bg gücünde bir traktöre monte edilmelidir.
 Şaft bağlantılarının düzgün bir şekilde yapıldığına ve pimlerin mil üzerine oturduğuna emin olmadan
kesinlikle kuyruk miline hareket vermeyiniz. Traktör kuyruk mili hareket ederken makineyi kaldırıp
indirmeniz şaft açısında değişikliklere sebep olacaktır. 30°den fazla açıda çalışan şaft, makineniz ve
traktörünüz için tehlike arz etmektedir.
 Makineye kesinlikle; elle mısır, ot vb. yem bitkileri veya bunu haricinde herhangi bir şey
vermeyiniz. ( Bu güne kadar yaşanılan birçok kaza ve can kayıpları bu kural ihlal edildiğinden dolayı
yaşanmıştır.)
 Tarlada biçim yaparken makine içerisine alamadığı mısır vb. yem bitkilerini kesinlikle elinizle
temizlemeyiniz. Bu gibi durumlarda önce makineyi durdurunuz daha sonra traktörü stop ediniz ve makine
alıcı ünitesine biriken mısır ot vb. bitkileri dikkatli, bir şekilde temizleyiniz.
 Traktör hareket ederken yaklaşmayınız ve güvenli mesafeyi koruyunuz. (5 Metre) Çalışan makineye
asla dokunmayınız ve üçüncü şahısların makineye yaklaşmasına müsaade etmeyiniz.
 Özellikle dönüşlerde makinenin kapsadığı alanı hesaplayarak etki alanı içerisinde herhangi bir
canlının olmamasına özen gösteriniz.
 Mümkün olduğunca makinenizle gündüz çalışınız gece yapılan çalışmalarınızda traktörünüzün arka
aydınlatmalarını makineye çeviriniz veya makineyi ekstra ışıklandırmalar vasıtasıyla aydınlatınız.
 Egzoz gazının zehirli olup hayati tehlike teşkil etmesinden dolayı traktör ve makine kapalı bir
mekânda çalıştırılmamalıdır.
 Makine traktöre bağlanırken veya sökülürken çok dikkatli olunmalıdır. Traktör stop edilmeli ve
kaymasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
 Çalışmaya başlamadan önce makinenizin ve traktörünüzün trafik ve iş emniyetini kontrol ediniz.
 Dağlık arazi ve yokuşlarda çapraz sürülmemeli ve ani dönüşler yapılmamalıdır.
 Makineye müdahale etmek isteniyorsa öncelikle motor stop edilmeli ardından makinenin dönen
aksam ve parçalarının durması beklenmelidir. Dikkat! : Alıcı toplar dursa bile kıyıcı ve kesici bıçaklar
dönmeye devam edebilir.
 Makine çalışır durumda iken hiçbir zaman üst gövdesini açmayınız.
 Kesici bıçakların volana iyi bir şekilde sıkıldığına emin olunuz.
 Şaftların makineye ve traktöre düzgün bağlandığından emin olunuz.
 Şaft üzerinde bulunan koruyucu kapaklara ait zincirlerin sabitlendiğinden emin olunuz
 Şaftın üzerinde bulunan koruyucu muhafaza kapaklarını kesinlikle çıkartmayınız.
 Periyodik olarak emniyet parçaların ve koruyucuların aşınıp aşınmadığını veya kullanım ömrünün
dolup dolmadığı kontrol edilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde bu parçalar yenileriyle değiştirilmelidir.
 Makineyi daima temiz tutunuz.
 Traktörünüzde ilk yardım seti (sağlık çantası ve yangın söndürme tüpü) bulundurunuz.
 Makinanın traktöre bağlanması ve traktörden ayrılması tehlikeli ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Bu
işlemleri gerçekleştirirken olası sıkışma ve yaralanma risklerine karşı dikkatli olunuz.
 Traktörün taşıma kapasitesini göz önünde bulundurarak makineyi kullanınız.

 Makinenin altında çalışma yapacağınız zaman mutlaka güvenlik önlerini alınız.
 Hidrolik tesisatına müdahale etmek istendiğinde hidrolik pompanın durduğundan ve basıncın
kalmadığından emin olunuz.
 Hidrolik yağın yüksek basıncından kaynaklanan kazalarda derhal doktora başvurunuz.
 Makineye yabancı bir cismin içerisine aldığını anlamanız durumunda derhal motoru durdurunuz ve
bütün parçaların durmasını bekleyiniz.
 Makinenin hidrolik kontrol kolları traktörün üzerinde kullanıcının kolaylıkla erişebileceği bir yere
sabitlenmelidir.
 Hidrolik kumanda koluna bağlı olan hortumların traktörün tekerleğine, şafta vb. dönen parçalara
temas etmesi engellenmelidir.
 Makine traktör hareket düzenini azaltacak ağırlıkta olması durumunda traktöre ek ağırlık ilave ediniz.
 Hidrolik sistem yüksek basınç altındadır. Bu yüzden hidrolik hortumların beş yılda bir değiştirilmesi
tavsiye edilir.
 Sadece orijinal yedek parça kullanınız. Unutulmamalıdır ki orijinal olmayan yedek parçaların
kullanılması makinenize ciddi zararlar verebilir ve bu tip arızalarda makineniz garanti kapsamı dışında kalır.
 Makinenin bıçak vb. keskin aksamlarına eldivensiz dokunmayınız.
 Kullanma kılavuzu ve makine üzerinde bulunan tüm tehlike işaretlerine azami dikkat gösteriniz ve
uygulayınız.
 Etiketlerin anlamları kullanma kılavuzunda diğer bölümünde yer almaktadır. Bu bölümü okumadan
kesinlikle makineyi kullanmayınız.
 Makineyi çalıştırmadan önce emniyet muhafazaları ve diğer tüm güvenlik unsurlarının yerinde
olduğuna yağlanması gereken parçaların yağlandığına emin olunuz.
 Makine üzerinde muhafaza vazifesi gören parçaları herhangi bir sebeple çıkartarak çalışmaya
başlanılması yasaktır. Bakım maksadıyla çıkarılan parçalar ve muhafazalar iş bitiminde yerine takılmalıdır.
 Traktör motoru çalışıyor iken traktör kesinlikle terk etmeyiniz.
 Makineyi çalıştırmak için görüş mesafesinin yeterli olması gerekmektedir.
 Traktörün hidrolik kaldırma kollarında bulunan delikler makinenin bağlanacağı pimlere uygun
olmalıdır.
 Traktör hidrolik kolları ile traktör arasında kalan bölge çok tehlikelidir. Bu bölgede yapılacak işlemler
sırasında azami dikkat gösterilmelidir.
 Şaftın montajını yaparken veya çıkarırken motorun durduğuna emin olmadan işleme başlamayınız.
 Makine üzerinde bulunan cıvataları periyodik olarak kontrol ediniz gerekiyorsa sıkıştırınız.
 Cıvataların eksilmesi halinde derhal cıvataları tamamlayınız.
 Makine 1000 rpm bir traktör ile çalıştırılmalıdır. Şaft dönüş yönü şaft üzerinde yer alan etikette
belirtilmiştir.
 Makinenin her iki yanını da görebilmeniz için traktörün aynalar ile donatılmış olması gerekmektedir.
 Makine çalışırken sevk borusu dönme bölgesinde kimse bulunmamalıdır.
 Bileme yaparken makinenin yan kısmında durunuz, makinenin üst gövdesini açık tutmayınız ve
koruyucu gözlük kullanınız.
 Biçim yapılan arazinin veya kullanılan yolun eğimi iyi hesaplanmalıdır. Devrilme riski oluşturabilecek
aşırı eğimli arazilerde azami dikkat gösterilmelidir.
 Hidrolik basınç en fazla 120 bar olmalıdır.
 Dönüşlerde makine hidrolik kollar vasıtasıyla havaya kaldırılarak yerle olan bağlantısı kesilmelidir.
Aksi takdirde makine tekerleği jant ve porya kısmı zarar görecektir.
 Makine traktöre bağlanmadan önce, traktörün el frenini çekilmeli ve vites boşa alınmalıdır.
 Makinenin ilk çalıştırılması ve kontrolü kapalı yerlerde yapılmamalıdır. Egzozdan çıkan zararlı gazlar
zehirleme riski oluşturmaktadır.
 Bıçaklar bilenirken çok dikkatli olunmalıdır.
 Bıçakları bilemek gerektiğinde mutlaka koruyucu gözlük kullanılmalı ve bıçak keskinliği elle kontrol
edilmemelidir. Bileme işlemi bittikten sonra muhafaza sacı mutlaka yerine takılmalıdır. Kırılan
parçalar veya risk oluşturabilecek aksamlar(bıçak, atıcı palet vb.) derhal yenisiyle değiştirilmelidir.
Değiştirilmeyen ve ihmal edilen bakım ve onarımlar can ve mal kayıplarına sebebiyet verebilir.
 Makineyi çalıştırmadan önce tüm bağlantı elemanlarının yerlerinde ve gevşememiş olduğunu kontrol
ediniz. Gevşeyen parçaları sıkınız ve eksilenleri tamamlayınız.
 Makine ve traktör tarafında yer alan şaft milleri plastik veya sacdan yapılmış mil koruma
muhafazalarıyla koruma altına alınmalıdır.
 Şaft makineye ve traktöre takılırken veya sökülürken motor mutlaka durdurulmalıdır.
 Traktörü terk etmeden önce makine yere indirilmeli, traktör motoru stop edilmeli, kontak anahtarı
alınmalı, vitese takılmalı, el freni çekilmeli, gerekirse traktör ve silaj makinesine takoz konulmalıdır.
 Bakım ve onarım işleri şaftı ve makineyi traktörden ayırdıktan sonra yapılmalıdır.
 Makineyi ayırırken mutlaka destek ayağı kullanılmalıdır.
 Silaj makinesini traktörden ayırmadan önce el freninin çekili ve motorun susturulmuş, kontak
anahtarının çıkarılmış olduğundan emin olunmalıdır.
 Hidrolik sistemle belli bir yüksekliğe kaldırılmış makinenin altında çalışmak tehlikeli ve yasaklanmıştır
bu işlem ancak ehil kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Bu işlemi yapacak kişi güvenlik takozları
kullanmadan makine altına girmemelidir.
 Hidrolik yağ akışı tehlikelidir. Hidrolik sistemde sıvı yüksek basınç altındadır ve herhangi bir kaçak
tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Sıvı kaçaklar gözle görülmeyebilir ancak deriye nüfuz etmek için
yeterli basınca sahiptirler. Hidrolik sıvı, ekipman ayarlanırken veya çıkarılırken boşalabilir.
 Motor veya hidrolik pompa durdurulduğunda sistemdeki hidrolik, aşırı basınç oluşturmaktadır. Bu
hidrolik sıvını basıncı 2000 psi (140 bar) den daha fazla olabilir. Bu traktörün tekerine vurulan hava
basıncının 70-80 katından daha fazla bir basınçtır. Bu basınç deriyi delebilir ve eğer deriye nüfuz
ederse acil tıbbi müdahale ile çıkartılması gerektirir. Doğru bir şekilde tedavi edilmezse kangren
oluşturabilir. Deriye nüfuz etme yaralanmaları ilk başta ciddi görünmeyebilir ancak tıbbi olarak
çaresine bakılmazsa genellikle enjeksiyonun olduğu vücut kısmının kaybıyla sonuçlanır.
 V Hidrolik sistemlere basınç uygulamadan önce tüm bağlantılar sıkılmalıdır. El ve vücut; kaçakların
olabileceği, sıvının yüksek basınç altında püskürebileceği deliklerden/bağlantılardan uzak
tutulmalıdır. Kaçakların araştırılmasında bir parça kart veya kâğıt kullanılmalıdır. Hidrolik hatların
bağlantılarını çözmeden önce basınç düşürülmelidir.
 Hidrolik hortumların özellikleri basınç altında, termal ve UV ışınları altında yıllar içerisinde değişim
gösterir. Çoğu hortumlarda hortumun yaşını belirleyen bilgi metal kelepçe burcu üzerinde yer alır.
Belirli ülkelerdeki kanunlar ve uygulamalar hidrolik hortumların 5 yıl kullanıldıktan sonra
değiştirilmesini gerektirmektedir.
 Tamir bakım uygulamaları sırasında hidrolik sistemlerdeki sızıntılar bir karton yardımıyla eldiven
giymiş durumda kontrol edilmelidir.
 2000 psi'lik basınç altındaki yağ insanları ciddi bir şekilde yaralar. Bu yaralanma sıvının basıncı ve
sıcaklığı nedeniyle meydana gelir. Bu tehlikeden kaçınmak için hidrolik sistemde gevşetme, sıkma,
sökme, rekorlarda ve parçalarda herhangi bir ayar öncesinde daima sistemin basıncı alınır
(düşürülür). Aynı zamanda eğer hidrolik bağlantı aşırı sıkılırsa çatlayabilir ve yüksek basınçlı sıvı
fışkırabilir. Böylece hem fışkıran sıvı ve hem de hidrolik güç ile askıda duran makinenin yere düşmesi
nedeniyle yaralanma olabilir. Bu nedenle hidrolik sistemde herhangi bir bakım işini yapmadan hidrolik
pompayı döndüren motor durdurulur, makine yere indirilir. Basıncı düşürmek için hidrolik kontrol kolu
birçok kez ileri-geri hareket ettirilir.
 Makine ile traktör arasına girmek çok tehlikelidir, makine traktöre bağlanırken araya giren yardımcı
kişinin ezilme riski her zaman vardır ve bu işlem sırasında azami dikkat gösterilmelidir.
 Silaj makinesi ile tarlada çalışma sırasında ayar, tamir, bakım ve arıza arama gibi işlemler yapılması
gerekirse traktör stop edilmeli, kontak anahtarı alınmalıdır (emniyetli stop). Dönen kısımların tam
olarak durması için bir süre beklenmelidir.
 Makineyi çalıştırmadan çevre kontrol edilmeli ve yakında bulunan birisinin şafta ya da bıçaklara
kapılma riskinin ya da fırlatılan bir cisimle yaralanma riskinin olduğu unutulmamalıdır.
 Tıkanma kesinlikle elle giderilmemeli ve elle besleme yapılmamalıdır.
 Kuyruk mili devrinin 1000 devir/dakikanın altına düşmemesine dikkat edilmelidir. Aksi durumda
tıkanmalar artacağından önemli bir risk oluşmaktadır.
 Traktör çalışırken ve oynar başlı şaft dönerken el freni çekilmeden ve tekerlekler takozsuz iken
makine ile traktör arasına girilmemelidir.
 Makine çalışır durumdayken kesinlikle elle, ayakla, yabancı aletlerle makineye müdahale
edilmemelidir.
 Makine durdurulduktan sonra volan bir süre daha dönmeye devam edecektir. Dönen aksamların
tamamen durduğundan emin olmadan tıkanıklıklara ve makineye müdahale edilmemelidir.
 Materyal sevk borusunun (baca ve şapka) kontrolü hidrolik kumanda kolları vasıtasıyla yapılmalıdır.
 Çalışma esnasında makinenin hareket alanı içerisinde veya yakınlarında kimsenin bulunmadığına,
özellikle de çocukların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Makine her an bir şey fırlatabileceği
unutulmamalıdır.
 Her ne sebeple olursa olsun makine üzerine çıkılmamalıdır. Hareket ileten şaftlar kesinlikle bir
basamak olarak kullanılmamalıdır.
 Makinenin hareketli parçalarının bulunduğu kısımların muhafazası takılı olmalı ve bu muhafazanın
tam olarak yerine oturduğundan emin olmadan makine çalıştırılmamalıdır.
 Makinenin ihtiyacı olan beygir gücü, devir vb. limitler asla zorlanmamalıdır.
 Silaj makinesi ile çalışma yeterli gün ışığında yapılmalı, gece çalışmak mecburiyetinde kalınmışsa
yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
 Hareket halinde iken traktöre asla terk edilmemelidir veya binilmemelidir.
 Çalışmaya ara verildiği durumlarda traktör düz bir yerde park edilmeli ve el freni çekilerek emniyetli
stop durumuna geçilmelidir.
 Eğimli bir arazide park edilecekse yokuş yukarı birinci vites, yokuş aşağı geri vitese takılmalı ve her
iki durumda da el freni çekilmelidir (emniyetli stop).
 Materyal biçme yüksekliği destek tekerleklerinden ayarlanmalıdır. Tekerlekler tarlaya gömülüyorsa
traktör hidrolik mekanizması ile silaj makinesi bir miktar kaldırılmalıdır.
 Makine devri mutlaka çalışma devrine getirildikten sonra hasada başlanmalıdır.
 Sıra sonlarındaki dönüşlerde makinenin destek tekerleklerinin zarar görmemesi için makinenin
kaldırılması unutulmamalıdır.
 Makine bacası rüzgâr yönü de göz önünde bulundurularak uygun konuma getirilmelidir.
 Makine yönlendiricilerinin (biçme düzeninin) yere paralel olmasına dikkat edilmelidir.
 Arazi yapısı gevrek, kumlu ya da ıslak ise makine tekerleğinin batmaması ve biçme yüksekliğinin
değişmemesi için makine hidrolik sistem yardımı ile hafifçe kaldırılmalıdır.
 Her kullanımdan önce makinenin ÇELİKEL tarafından belirlenen kullanım talimatlarına uygun
olduğuna emin olunuz.
 Operatör makineyi kullanmadan önce makine parçalarını, kontrol ve kumanda ünitelerini ve
makinenin çalışma prensibini tam manasıyla anlamalıdır. Makine çevresini kontrol etmelidir, yabancı
cisimler veya herhangi bir canlının çalışma alanında olmadığından emin olmalıdır.
 Görüş alanının kısıtlı olduğu manevralarda üçüncü bir kişinin sizi yönlendirmesini sağlayınız.
 Makine de bulunan koruyucu muhafazalar ve emniyet parçaları her çalıştırma öncesi kontrol
edilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde bu parçalar yenileriyle değiştirilmelidir.
 Makinanızı uzun yıllar problemsiz bir şekilde kullanabilmeniz açısından ve olası bir yangına mahal
vermemek için makinenizi sık sık temizleyiniz.
 Makine üzerinde yer alan hortum, kablo, pim, zincir vb. kontrol elemanlarını çalışmaya ve taşımaya
engel olmayacak şekilde sabitleyiniz.
 Makine ve traktörün kullanımında hız ve sürüş tekniklerini ayarlarken tarla ve toprak koşulları göz
önünde bulundurulmalıdır
 Eğimli bir arazide çalışırken dönüşlerde çok dikkatli olunuz. Yokuşta debriyaja basmayınız ve vites
değiştirmeyiniz.
 Makine traktöre uygun bir şekilde takılmalıdır. Makine üzerinde yer alan ekler, ilaveler vb. parçalar
taşıma aşamasında direksiyon kabiliyetine ve frenleme mesafesine etki edebilir. Operatör tarafından
bunların iyi bir şekilde hesaplanması gerekir.
 Virajları dönerken, makinenin sallanması durumunda traktörü yoldan çıkarabilir, sürüş güvenliğini
tehlikeye atabilir. Bu yüzden makinenin varlığı unutulmamalı ve bu unsur göz önünde bulundurularak
sürüş güvenliğine önem verilmemelidir.
 Sevk borusu (baca) biçilen malzemeyi dışarıya üfürmektedir. Zaman zaman taş metal vb. sert
cisimleri fırlatabileceği göz önünde bulundurularak baca menziline kimsenin girmesine izin
vermeyiniz.
SIRA BAĞIMSIZ ÇİFT SIRALI SİLAJ MAKİNASI
TEKNİK ŞARTNAME
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik (iş durumu)
Ağırlık (Mafsallı Miller Dahil)
Gresörlük Sayısı(Adet)
Koruyucu Boya Rengi
1.Tip Ezici Tambur’un
Sayısı
:2
Uzunluğu
: 280
Kanat Sayısı (adet)
:8
İki Kanat Arası Mesafe : 57
2.Tip Ezici Tamburu’un
Sayısı
:1
Uzunluğu
: 280
Kanat Sayısı
(adet) : 8
:(İş durumunda) 4350 mm
: 2290 mm
: 3550 mm
: 1150 kğ
: 16 adet
: Sarı - Siyah
(Yol Durumunda) 2800 mm
(Yol Durumunda)
Çapı
Kanat Kalınlığı
Kanat Derinliği
: 167
:5
: 25-50
Çapı
Kanat Kalınlığı
: 155
:5
Düz Tambur’un
Çapı
: 155
Uzunluğu
Kesici Bıçağın
Sayısı (adet)
: 1(6 Parçadan Oluşmakta)
Malzemesi
: Çelik
Kalınlığı
Çapı
: 1250
Diş Sayısı (Adet)
Delik Çapı
: 30
Kıyıcı Ünite
Diskin
Malzemesi
: Çelik
Çapı
Disk Kalınlığı
:6
Bıçağın
Uzunluğu
: 38
Genişliği
Kalınlığı
:6
Ağırlığı Kğ
Bileme Açısı
: 12
Sayısı (Adet)
Kanat Sayısı (adet) : 12
Kanat Kalınlığı
Sabit Bıçağın
Uzunluğu
: 290
Genişliği
Kalınlığı
:8
Ağırlığı Kğ
Döner Sistemdeki Hidrolik Pistonu
Kapalı Boyu
: 540
Stork
Piston Çapı
: 20
Kaldırma Hidrolik Pistonun
Kapalı Boyu
: 600
Stork
Piston Çapı
: 25
Yönlendirici Hidrolik Pistonun
Kapalı Boyu
: 300
Stork
Piston Çapı
: 20
: 280
:3
: 108 (6*18)
:1250
: 80
: 1.1
: 12
:8
: 60
:2
: 350
: 370
: 200
2300 mm
Download

sıra bağımsız silaj makinesi türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu