Geberit spol. s r.o.
Moravanská 85
619 00 Brno
Voda pod
kontrolou.
T: 547 212 335
F: 547 212 340
[email protected]
→ www.geberit.cz
CHd/12.11 © by Geberit International AG
Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit.
Vodě
rozumíme.
Vsaďte na jistotu.
Sotva se najde firma, která by rozuměla zdravotně
technickým instalacím víc než Geberit. Naše knowhow pokrývá celou cestu, kterou urazí voda při
svém putování budovou. Na systémy Geberit se
můžete stoprocentně spolehnout – od připojení
na vodovodní potrubí, přes rozvody vody do všech
podlaží a ke všem uživatelům, až po odvod dešťové
vody ze střechy a splaškové vody z budovy do
veřejné kanalizace. Když se ve věci kanalizačních
systémů a zápachových uzávěrek spolehnete
na Geberit, nabídnete svým zákazníkům technologicky nejprogresivnější řešení z oblasti hydrauliky,
zvukové izolace a protipožární ochrany a zároveň
jim můžete zaručit naprostou spolehlivost, snadnou
instalaci a ekologickou nezávadnost.
3
Vše pro kanalizaci.
Kanalizační potrubí
Geberit Silent-db20
Geberit Silent-PP
Geberit PE
Geberit Sovent
8–9 10–11
12–13
14–15
Odvodnění střech
Geberit Pluvia
16–19
Spolehlivost a komfort
Protipožární ochrana a izolace proti hluku 20–21
Odpadní soupravy a zápachové uzávěrky pro koupelny
Vanové odpadní soupravy Sprchové odpadní soupravy
Sprchové kanálky Montážní prvky pro sprchy s odtokem ve stěně
Podlahová vpust Zápachové uzávěrky pro umyvadla
22–23
24–25
26–27
28–29
30-31
32-33
Certifikáty pro aplikace Geberit PE-HD
Partneři
British Board of Agrément
(Britský technický zkušební
ústav pro stavebnictví)
Institute of Plumbing
(Institut instalatérů)
Istituto Italiano dei Plastici
(Italský institut pro plasty)
4
WPC
(Světová organizace instalatérů)
SKZ
(Centrum plastů pro jižní Německo)
KOMO certificate
(Certifikát KOMO)
EN 1519
DIN 19535-10
DIN 19537
EN ISO Standard
9001
ISO Standard
14001
5
Systémové technologie Geberit.
Když do sebe všechno zapadá.
Kanalizační systém musí umět víc, než jen odvádět vodu - alespoň
pokud jde o Geberit. Každý rok investujeme značné know-how
do vývoje inovačních výrobků. To proto, aby naše odpadní systémy
držely krok s realitou na stavbě a také s vysokými standardy
v oblasti zvukové izolace a protipožární ochrany.
Dokonce i věci, které se osvědčily
milionkrát, jsou dále vylepšovány
Geberit je lídrem evropského trhu se
sanitární technikou. Zvláště to platí pro
oblast kanalizačních systémů budov.
Sotva nějaká jiná společnost v tomto
odvětví investuje každoročně tolik
prostředků jako Geberit do průběžné
optimalizace stávajících systémů a do
vývoje nových technologií
a výrobků.
Vysoké odborné znalosti v oblasti
protipožární ochrany a izolace proti
hluku
Kromě laboratoří pro sanitární technologie
a vývoj materiálů provozuje Geberit také
laboratoř stavebních technologií
a akustiky, která je jedinečná na celém
světě. Zde jsou zkoušeny hydraulické,
akustické a statické vlastnosti nejen
jednotlivých částí, ale celých kanalizačních
systémů. Například zde může být
v reálných podmínkách testován
a optimalizován přenos hluku z odpadního
potrubí ve vícepodlažním domě. Geberit
úzce spolupracuje s externími zkušebními
ústavy v oblasti protipožární ochrany. Jak
prototypy, tak sériové výrobky jsou zde
testovány v reálných podmínkách. Při
vývoji vždy bereme ohled na odlišnost
národních předpisů a norem protipožární
ochrany platných v různých státech.
6
Systémová řešení s vysokou flexibilitou
Pro Geberit jsou odpadní soupravy
a zápachové uzávěrky nejdůležitější částí
kanalizačních systémů a společně
s potrubními systémy Geberit tvoří sladěný
celek s možností jednoduchého propojení.
Odpadní soupravy a zápachové uzávěrky
Geberit slouží rovněž pro perfektní připojení zařizovacích předmětů. Geberit je
schopen vždy nabídnout to správné řešení
– ať už si zákazník přeje bezbariérové
řešení, co největší prostorovou úspornost
konstrukce, nebo má vysoké nároky na
koupelnový design.
Dobré věci jsou takové, se kterými
odborníci rádi pracují
Úspěch výrobku nebo technologie stojí
a padá s jeho praktickou užitností na
stavbě a jeho ekonomickou výhodností.
Z tohoto důvodu ve fázi vývoje nových
výrobků bereme v úvahu všechny
připomínky a návrhy od instalatérů
z celého světa. S ohledem na tuto skutečnost Geberit také investuje své know-how
do nových výrobků a systémů.
→→ Kanalizační systémy orientované na budoucnost
→→ Spolehlivě splňují požadavky na izolaci proti
hluku a protipožární normy
→→ Bezpečná technologie spojů a odpadních
souprav
→→ Vhodné řešení pro téměř všechny oblasti použití
7
Geberit Silent-db20.
Kanalizační potrubí se zvýšeným
útlumem hluku.
→Flexibilní a univerzální:
tvarovky pro téměř všechny
případy montáže.
V případě Geberit Silent-db20 je izolace proti hluku již součástí
systému. Proto výborně splňuje všechny požadavky na zvukovou
izolaci. Trubky, tvarovky, spoje, upevnění a izolace dohromady
tvoří úsporný a praktický kanalizační systém.
Trojí ochrana před hlukem
Pro výrobu Geberit Silent-db20 se používá
plast PE-S2 s příměsí minerálního plniva.
Ta zvyšuje hmotnost trubek a tvarovek
a zároveň snižuje přirozené vibrace
a účinně tlumí hluk. Snížit hlučnost rovněž
pomáhá protihlukové žebrování v nárazových zónách. Systémové objímky pro
upevnění ke stěnám oddělují systém
akusticky od stěn nebo stropu a zabraňují
přenosu hluku.
Vždy správný rozměr
Odbočky v rozměrech typických pro
kanalizační potrubí jsou hydraulicky
optimalizované. To umožňuje vyšší
hydraulické zatížení odpadního potrubí
a částečně také použití menších rozměrů
trubek. Trubky a tvarovky jsou k dispozici
od DN 56 do DN 150. Pro efektivní
a správné projektování systému je
k dispozici software Geberit ProPlanner.
Dva spolehlivé typy připojení
V závislosti na způsobu použití jsou k dispozici
dva různé typy spojů trubek a tvarovek.
Šroubované upínací spojky mají tu výhodu, že
je lze kdykoliv povolit a provést opravu
instalace. Pomocí elektrospojky je zase
dosaženo maximální pevnosti v tahu. Toto
řešení tak zajišťuje nejvyšší spolehlivost při
ukládání do betonu. Oddělením izolací při jeho
instalaci nevzniká nebezpečné pnutí. Zbytky
trubek po montáži mohou být znovu použity
nebo bez problémů ekologicky zlikvidovány.
Větrací potrubí BON-AIR™
Pro instalace, které z prostorových důvodů
neumožňují běžné odvětrání, nabízí Geberit
přivzdušňovací ventil Bon-AIR ™ pro
dimenze do DN 100.
1
2
3
→→ Vynikající izolace proti hluku
1 Hydraulicky optimalizované tvarovky
s žebrováním proti hluku.
2 Spoj pomocí elektrospojky zaručuje
vysokou pevnost v tahu.
3 Vysoká hmotnost materiálu pro snížení
hluku: minerály obohacený plast PE-S2.
→→ Mnohostranný systém s mnoha průměry
a tvarovkami
→→ Hydraulicky optimalizované tvarovky
→→ Přesná, spolehlivá a bezpečná montáž
→→ Při montáži vzniká málo odpadu a je možné
ho ekologicky zlikvidovat
8
9
Geberit Silent-PP.
Hrdlové potrubí se zvukovou izolací.
→→ Hydraulicky a akusticky optimalizovaný
hrdlový kanalizační systém
→→ Stabilní, snadno zpracovatelný a odolný
materiál
→→ Rychlá, snadná a bezpečná montáž na
stavbě
→→ Díky nízké teplotní roztažnosti se instalace
obejde bez dilatačních tvarovek
→→ Odolný proti nárazu za nízkých teplot
→→ Spolehlivě těsný díky těsnění EPDM
← Úsporné dimenzování díky hydraulicky
optimalizovaným tvarovkám s vysokou
průtočnou kapacitou.
Ideální pro připojovací potrubí ve vícepodlažních obytných domech
nebo jako ucelený kanalizační systém v jedno- či dvougeneračních
rodinných domech. Geberit Silent-PP je rychlý, cenově výhodný
a hlukově optimalizovaný hrdlový kanalizační systém. Může být
bez problémů kombinován se zvukově izolovaným potrubím
Geberit Silent-db20.
Snadné a bezpečné zpracování díky
odolným materiálům
Hrdlový kanalizační systém Geberit Silent-PP
tvoří odolné třívrstvé trubky s příměsí
minerálního plniva. Nízká tepelná roztažnost
použitého materiálu umožňuje instalaci
celého kanalizačního systému bez použití
dilatačních tvarovek. Vysoká kruhová
pevnost systémových trubek a osvědčené
těsnění EPDM v hrdlech zajišťuje spolehlivou
a stálou těsnost kanalizačního systému.
Díky materiálu odolnému proti nárazům
při nízkých teplotách je možné provádět
montáž potrubí i při teplotách pohybujících se
pod bodem mrazu. Vysoká odolnost proti UV
záření umožňuje krátkodobé venkovní
skladování během instalačních prací. Pro
rychlé a snadné vyrovnání celého kanalizačního systému mají veškeré tvarovky praktické
značení. Díky zřetelnému označení je nyní
přesně viditelná také hloubka zasunutí
v hrdlech tvarovek.
1
Kompatibilita se systémem Geberit
Silent-db20
Ve vícepodlažních obytných domech se
jako cenově výhodné osvědčilo napojovat
připojovací potrubí z Geberit Silent-PP na
svislé potrubí Silent-db20. Pro těsné
a nerozebíratelné spojení těchto dvou
systémů se používají speciální přechodky.
Pro výpočet a dimenzování kanalizačního
potrubí nabízí Geberit software pro
projektování ProPlanner.
2
3
Cenově výhodné, stabilní a hydraulicky
optimalizované
Hydraulicky optimalizované tvarovky
redukují hlučnost kanalizačního systému
Geberit Silent-PP a současně umožňují
použití menších průměrů trubek. Menší
průměry trubek kladou méně nároků na
užitnou plochu, čímž je instalace ekonomičtější.
4
1 Univerzální hrdlový systém pro cenově
výhodnou instalaci.
2 Přechodka s drápky z nerezové oceli pro
nerozebíratelné spojení systémů Geberit
Silent-PP a Geberit Silent-db20.
3 Zřetelné značení hloubky zasunutí
a vyrovnání.
4 Čisticí tvarovka s uzavíracím víkem.
10
11
Kanalizační potrubí Geberit PE.
Specialista na tvrdé podmínky.
← Tvarovky a spoje pro velmi různorodé
oblasti použití.
Obrovské teplotní výkyvy, agresivní odpadní vody, tlak, kompenzace
a chemické vlivy - kanalizační potrubí Geberit PE obstojí všude tam,
kde si situace žádá vysokou míru odolnosti.
Geberit PE odolává teplotám, tlaku
i agresivním médiím
Kanalizační systém Geberit PE je vyroben
z odolného vysokohustotního polyetylénu
(PE-HD). Je vhodný pro celou řadu použití,
např. v průmyslu, komerčních budovách
nebo laboratořích, pro uložení do země
nebo do betonu, pro stavby mostů a také
pro bytové domy. Materiál odolává horké
vodě do 80°C a krátkodobě bez mechanického zatížení do 100°C. Je odolný proti
zhruba 95 procentům všech běžných
zásad, kyselin a chemikálií v domácnostech. Trubky a tvarovky rovněž odolávají
bez poškození nebo trvalých deformací
teplotním rázům, stlačování, nárazům nebo
tlakům až do 0,15 MPa. Použitý plast je
šetrný k životnímu prostředí a je plně
recyklovatelný. Při jeho zpracování nebo
v případě požáru nevznikají žádné škodlivé
plyny.
Geberit PE - trvale těsné spoje
Geberit PE trubky jsou k dispozici v rozměrech od DN 30 do DN 300. V závislosti na
použití lze trubky a tvarovky spojovat
svarem na tupo, pomocí elektrotvarovek,
šroubení nebo přírubových spojů.
Součást systémové technologie Geberit
Geberit PE trubky a tvarovky je možné
hladce začlenit do systémů Geberit
a kombinovat je bez jakýchkoliv problémů
s prvky protipožární ochrany, s odvodněním střech nebo se systémy průmyslu.
Pro výpočet a dimenzování kanalizačního
potrubí nabízí Geberit software pro
projektování ProPlanner.
→→ Široký sortiment a rozsah průměrů
→→ Vysoká odolnost vůči teplotám
a chemikáliím
→→ Pružné a odolné proti nárazu
→→ Různé možnosti spojování
→→ Šetrné k životnímu prostředí
6
2
5
1
4
3
12
7
1
2
3
4
Redukce excentrická
Čisticí tvarovka
Elektrospojka
Odbočka s optimalizovaným
prouděním „swept-entry“
5 Dilatační hrdlo pro vyrovnání
teplotní roztažnosti
6 Svar na tupo
7 Přírubový spoj
13
Geberit Sovent.
Perfektní kanalizace pro výškové budovy.
Hydraulicky optimalizované tvarovky Geberit Sovent několikrát
zvyšují průtočnou kapacitu potrubí a eliminují nutnost instalace
doplňkového větracího potrubí. Tím umožňují snížit náklady na
realizaci kanalizačního systému ve výškových budovách.
Komplikovaná výzva pro odborníky na
hydrauliku
V běžném kanalizačním potrubí začínají od
určité výšky platit zvláštní zákonitosti pro
proudění. Rychle se měnící tlak může vést
k tomu, že v důsledku vysokého podtlaku
nebo přetlaku ve svislém odpadním potrubí
vznikne v připojovacím potrubí odsávání
nebo naopak vytlačování odpadní vody.
Obě situace jsou velmi nežádoucí. Aby se
těmto případům předcházelo, má mnoho
výškových budov až příliš velkoryse
dimenzované svislé odpadní potrubí a na
něj v pravidelných intervalech napojené
doplňkové větrací potrubí.
Geberit know-how v praxi
S tvarovkou Sovent vyvinul Geberit cenově
nenáročnou a technicky perfektní alternativu k běžným kanalizačním systémům ve
výškových budovách. Geberit Sovent
zabraňuje vzniku „hydraulického uzávěru“
v odpadním potrubí a tím zvyšuje jeho průtočnou kapacitu. Zároveň Sovent zajišťuje proudění vzduchu mezi připojovacím a
svislým odpadním potrubím. V důsledku
toho je doplňkové větrací potrubí zbytečné.
Kromě toho zabraňuje konstrukce této tvarovky pronikání svislého proudu odpadní
vody do odboček připojovacího potrubí.
14
Stabilní a kompatibilní systém
Geberit Sovent je k dispozici ve dvou různých
velikostech pro odpadní potrubí o průměru
110 nebo 160 mm. Tvarovka je vyrobena z
odolného plastu PE-HD a může být svařována s kanalizačními trubkami Geberit PE
nebo Geberit Silent-db20. Vzniklý spoj je
absolutně těsný a odolný proti tlaku.
1
2
3
→→ Cenově výhodná alternativa
k běžnému kanalizačnímu
potrubí
→→ Hydraulicky optimalizované
→→ Vysoká průtočná kapacita
1 Příklady instalace
2 Porovnání běžné tvarovky
a tvarovky Sovent
3 Mnoho možností připojení
→→ Kompatibilní s Geberit PE
a Geberit Silent-db20
15
Geberit Pluvia.
Déšť neodtéká, ale je odsáván.
Dvojnásobné množství dešťové vody polovičním průměrem potrubí
– díky svému podtlakovému systému Pluvia udává Geberit již několik
desetiletí trend v odvádění dešťové vody a dává projektantům
a architektům větší volnost při projektování hal a střech.
Ekonomické odvodnění střech díky
podtlaku
Střešní vtoky Geberit Pluvia zajišťují, že
se nadimenzované kanalizační potrubí
o menším průměru při každém děšti rychle
zaplní vodou. Vytvoří uzavřený a rychle
proudící sloupec vody v potrubí a tím také
následně podtlak. V důsledku toho je
možné vést ležaté potrubí s nulovým
spádem. Dešťová voda je podtlakem ze
střechy doslova odsávána. Vysoká
rychlost proudění také zlepšuje samočisticí schopnost potrubí a snižuje riziko jeho
ucpání.
→→ Podtlakový systém pro výrazně vyšší kapacitu
odvodnění
→→ Různé střešní vtoky s průtočnou kapacitou
od 1 do 25 l / s
→→ Méně svislého odpadního potrubí a potrubí
loženého v zemi, méně napojení na kanalizační
potrubí
Projektování s Geberit ProPlanner
a modulem Pluvia
Pro projektování odvodňovacího systému
Geberit Pluvia se používá software Geberit
ProPlanner. Tento software provede
výpočet celého systému s přihlédnutím
k aktuálně platným předpisům a normám.
Připraví cenovou nabídku, výpis materiálu
a hydraulický výpočet. Izometrii rozvodu
lze exportovat do programu CAD a zde
s ním dále pracovat.
16
2
Geberit nabízí návrh a výpočet střešních
odvodňovacích systémů Pluvia jako
službu.
Větší svoboda při navrhování, méně
práce s projektováním
Geberit Pluvia poskytuje architektům více
volnosti při navrhování staveb ve srovnání
s běžným odvodněním střech, protože systém Pluvia vyžaduje daleko méně střešních
vtoků, odpadních potrubí a potrubí
loženého v zemi. Nižší jsou také náklady na
materiál a výkopové práce.
3
4
→→ Větší volnost při návrhu, snadnější projektování
→→ Profesionální projekt pomocí Geberit ProPlanner a technické podpory
1
Méně potrubí, méně střešních vpustí:
podtlakový systém Geberit Pluvia.
1 Částečně zaplněné potrubí
2 Zcela zaplněné potrubí
3 Gravitační systém odvodnění
4 Podtlakový odvodňovací systém Geberit
Pluvia
17
Geberit Pluvia.
Osvědčený a mnohostranně
použitelný systém.
← Reaguje pružně na veškeré
stavební situace: střešní vtok
Geberit Pluvia.
Střešní konstrukce bez tepelné izolace a s tepelnou izolací, střechy
s obráceným pořadím vrstev či zelené střechy: Geberit Pluvia lze
použít v mnoha stavebních situacích. Střešní vtok Pluvia, potrubní
systém Geberit PE a upevňovací systém Pluvia – tyto tři komponenty
jsou hlavní předností systému. Díky nim Pluvia jasně předčí běžné
systémy odvodnění střech.
Spolehlivé spoje všude a za všech
okolností
Střešní vtoky Pluvia pro odvádění dešťové
vody jsou vhodné pro různé druhy
střešních konstrukcí. Mohou být vodotěsně napojeny téměř ke všem fóliovým
a živičným střešním krytinám. Napojení
vtoku na kanalizační potrubí Geberit PE
se provádí svarem na tupo nebo pomocí
elektrotvarovky.
Nízká hmotnost výhodou
Potrubí pro odvodnění střech se navrhuje
z kanalizačních trubek Geberit PE.
Jednotlivé úseky potrubí jsou svařeny
dohromady tak, aby byla naprosto
zajištěna těsnost nutná pro zajištění
podtlaku. Trubky Geberit PE se snadno
a rychle zpracovávají a díky jejich nízké
hmotnosti je instalace možná i ve větších
výškách. Jednotlivé potrubní úseky
potrubí je možné připravit předem v dílně.
Střechy s tepelnou izolací,
lehká konstrukce
Flexibilní upevnění
Montáž ležatého potrubí je zvláště snadná
a bezpečná při použití upevňovacího
systému Geberit. Ocelový čtyřhranný
profil, který se montuje paralelně
s potrubím, umožňuje upevnit ležaté
potrubí ke stropu nebo stěně pomocí
menšího množství závěsů. Díky trubkovým
objímkám a pevným bodům se síly
vyvolané teplotní roztažností přenášejí
do upevňovacího systému.
Spolehlivé za každých okolností
Pro případ častých přívalových děšťů
a následného statického zatížení střešní
konstrukce je nutné opatřit střechu
nouzovým odvodněním - přepady, které
odvedou dešťovou vodu do volného
prostoru, aniž by to způsobilo nějakou
škodu.
Střechy bez tepelné izolace,
lehká konstrukce
Zelené střechy – extenzivní
Zelené střechy - intenzivní
→→ Vhodné pro všechny střešní
konstrukce
→→ Nízká hmotnost systému díky
malým průměrům potrubí
→→ Kompletně svařované
Střechy s tepelnou izolací
a masivní konstrukcí, s
kačírkem
18
Střechy bez tepelné izolace
a s masivní konstrukcí
Střechy s obráceným
pořadím vrstev
Střecha se žlabem
→→ Flexibilní upevňovací systém
19
Protipožární ochrana a izolace proti
hluku Geberit.
Komfort a bezpečnost.
→→ Vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu díky
integrovaným systémům
→→ Mnohostranné využití protipožárního uzávěru
Geberit RS90 Plus
→→ Ucelený systém včetně trubkových objímek
a izolačního materiálu
Výrobky s protipožární ochranou a izolací proti hluku se v praxi osvědčily již nesčetněkrát. Geberit se zde opírá o silné know-how a velké
množství zkušeností. Pro klidný spánek Váš a Vašich zákazníků.
Bezpečný systém
Protipožární ochrana a izolace proti hluku
kanalizačního potrubí je vždy jen tak
spolehlivá, jak spolehlivá je její nejslabší
část. Když se kombinují komponenty od
různých výrobců, riziko nekompatibilního
spojení je velké. Složitější je v tomto
případě také vyhovět bezpečnostním
normám. Geberit proto nabízí kompletní
systém se zárukou a všemi nutnými
certifikáty, které Váš projekt vyžaduje.
Svým zákazníkům tak můžete nabídnout
ukázkově vysokou míru zabezpečení proti
šíření požáru kanalizačním potrubím.
Izolace proti hluku Geberit snižuje hluk
v kanalizačním potrubí rodinných domů,
veřejných budov, hotelů a administrativních center na minimum.
Zvuková izolace z jediného zdroje
Kromě optimalizovaných systémů proti
hluku Geberit Silent-db20 a Silent-PP je
možné použít také inteligentní upevňovací
a izolační doplňky, které zajistí, aby hluk
vznikající prouděním odpadní vody byl co
nejnižší. Náš protihlukový systém tak
doplňují trubkové objímky pro Geberit
Silent-db20, ekologicky nezávadná izolace
potrubí Geberit Isol, návleková PE izolace
a samolepící izolační páska.
2
3
Spolehlivá ochrana proti rozšíření požáru
Prostupy ve stěnách a stropech, stejně jako
instalační šachty, umožňují šíření požáru
budovou, pokud nejsou správně a v souladu
s předpisy utěsněny. Protipožární uzávěr
Geberit RS90 Plus dokáže uzavřít prostup
potrubí v případě požáru a zabraňuje šíření
kouře, ohně a vysokých teplot do dalších
místností nebo částí budovy. Geberit RS90
Plus je možné použít pro veškeré kanalizační systémy Geberit.
4
1
2
3
4
20
1
Prostup stropem
Šikmý prostup stropem
Prostup stěnou
Šikmý prostup stěnou
21
Vanové odpadní soupravy Geberit.
Když se spojí funkčnost s dokonalým
tvarem.
Vanové přívodní a odpadní soupravy přesvědčují svými promyšlenými
detaily, které uživatelům poskytují vyšší bezpečnost, pohodlí, funkčnost a současně také stylový design.
Ovládací růžice odpadní soupravy pro vany
Ovládací růžice odpadní soupravy
s přívodem vody
→→ Chytré detaily pro snadnou montáž a bezpečnost
→→ Optimální tvar z hlediska průtoku
Vanová odpadní souprava Geberit
PushControl s plochou konstrukční
výškou umožňuje pohodlné opření
Odpadní soupravy pro vany s chytrými
detaily
Pryžový vlnovec u hlavy přepadu umožňuje
snadnou a bezpečnou montáž bez vzniku
nežádoucího vnitřního pnutí. Těsnění na
obou koncích soupravy – u odtoku
a u přepadu – chrání vany všech materiálů
před korozí.
Usměrněné proudění
Zápachové uzávěrky byly tvarově optimalizovány pro dosažení vysoké průtočné
kapacity a samočisticí schopnosti. Díky
jejich nižší konstrukci lze snížit výšku
horního okraje vany a tím zjednodušit
vstup do vany.
Kompletní nabídka
Odpadní soupravy Geberit pro vany jsou
k dostání v různých rozměrech a v barvách
typických pro sanitární zařizovací
předměty: lesklý chrom, alpská bílá, matný
chrom a pozlacená. Vyhoví tak každému
přání zákazníka a každému typu vany.
Flexibilní pryžový
vlnovec pro
instalaci bez pnutí
Spojené těsnění na obou stranách
přepadu …
… a odtokového otvoru
→→ Ucelená nabídka pro všechny oblasti použití
→→ Certifikováno podle DIN-EN 274
22
23
Sprchové odpadní soupravy Geberit.
Nízká výška, vysoký výkon.
Sprchové odpadní soupravy Geberit jsou díky své nízké stavební
výšce velmi praktické. Jsou také naprosto nenáročné na údržbu
a přesvědčí i díky vysoké průtočné kapacitě.
Sprchová odpadní souprava Geberit d90
Sprchová odpadní souprava Geberit d50/60
Stavební výška a ergonomie
Kryt odpadního ventilu sprchové odpadní
soupravy Geberit má nízkou konstrukční
výšku a je proto vhodný i pro velmi ploché
sprchové vaničky, které umožňují pohodlný vstup do sprchového koutu.
Bezpečnost a snadná údržba
Těsnění na obou stranách chrání sprchové
vaničky z různých materiálů před korozí.
Pro případ čištění je možné snadno
sejmout vrchní kryt odpadního ventilu
a získat tak přístup do vnitřního prostoru
zápachové uzávěrky.
Provedení
Sprchové odpadní soupravy Geberit jsou
k dispozici ve všech obvyklých rozměrech
a v povrchových úpravách typických pro
sanitární zařizovací předměty: lesklý
chrom, alpská bílá, matný chrom
a pozlacená.
Snadná údržba a čištění: Vyjímatelné
těleso s nornou trubkou
Nízká stavební výška pro snadný vstup
do sprchy
→→ Nízká výška uzávěrky umožňuje snadný
vstup do sprchy
→→ Optimální ochrana vaničky před korozí
→→ Snadné čištění díky dobře přístupnému
vnitřnímu tělesu
→→ Vhodná odpadní souprava pro každou
sprchovou vaničku
24
25
Sprchové kanálky Geberit.
Esteticky dokonalé sprchy
v úrovni podlahy.
Sprchové kanálky Geberit upoutají i náročné zákazníky svou nadčasovou
elegancí, vysoce kvalitními materiály a technickou dokonalostí.
1
Montážní podpěry – upevnění, pohodlné
nastavení a zároveň zvuková izolace
Sprchové kanálky Geberit lze upevnit
k podlaze pomocí čtyř podpěr, které
zároveň slouží pro nastavení výšky.
Snadná údržba a čištění díky vyjímatelné
norné trubce.
Čtvercový tvar jejich zvukově izolačních
prvků je ideální pro snadnou a přesnou
pokládku vrstvy izolace.
2
Následné odstranění vsunutých kolíků
přeruší přenos hluku do stavební konstrukce a zaručí splnění nejvyšších požadavků
na zvukovou izolaci.
Provedení
Sprchové kanálky Geberit jsou nabízeny
pro osazení u stěny nebo v prostoru v pěti
různých délkách od 70 do 120 cm.
1 Je jedno, jestli zvolíte nerezový designový
kryt umístěný přímo u stěny...
2 ... nebo kanálek uprostřed podlahy s krytem
opatřeným vlastní dlažbou. Sprchové
kanálky Geberit jsou ztělesněním nadčasové elegance.
26
Designový kryt je k dispozici v provedení
kartáčovaná nerezová ocel nebo pro
vložení dlažby tak, aby mohl být sladěn
s interiérem konkrétní koupelny.
Podpěry pro optimální
snížení hluku
→→ Různé varianty a možnosti nastavení
→→ Snadná instalace
→→ Moderní elegantní design
→→ Zvuková izolace pro zvýšené požadavky na ochranu před hlukem
27
Montážní prvky Geberit pro sprchy
s odtokem ve stěně.
Pro ještě krásnější sprchy v úrovni
podlahy.
Inovativní montážní prvky Geberit pro sprchy v úrovni podlahy
přesunuly odtok z podlahy do stěny. Výsledkem je snadná stavební
příprava i montáž a atraktivní vzhled.
1
2
Montážní prvky Geberit pro sprchy –
vyladěná systémová technologie
Montážní prvky Geberit pro sprchy jsou
nedílnou součástí instalačních systémů
Geberit Duofix a jsou k dostání také jako
stavební prvky Sanbloc pro instalaci do
masivní konstrukce. Potrubí je vedeno
v předstěně a protihluková a protipožární
izolace je proto řešena v rámci systémové
technologie Geberit. Montážní prvky pro
sprchy jsou zahrnuty do softwaru ProPlanner, což zjednodušuje přípravu projektu.
1
2
Flexibilita
Předstěnové instalace Geberit nabízejí
obrovskou flexibilitu při navrhování
koupelen. Součástí této filozofie je také
montážní prvek pro sprchy.
3
Spolehlivé těsnění
Montážní prvky Geberit pro sprchy jsou
z výroby opatřeny flexibilním kompozitním
těsnicím systémem, který je zárukou
jednoduché a trvale funkční vodotěsné
izolace.
Designové kryty
Aby bylo možné sladit kryt s různými
interiéry, vyrábí se ve čtyřech různých
provedeních. Variantu z nerezové oceli
nabízíme také v úpravě odolné proti
vandalům.
3
4
4
→→ Odvodnění sprchy je součástí
předstěnové instalace
→→ Jednoduchá příprava a montáž
→→ Perfektní koordinace řemesel během
stavby
→→ Moderní, elegantní design
1–4 P
ohledové designové kryty jsou k dispozici ve čtyřech provedeních:
nerezová ocel, lesklý chrom, bílá a pro obklady podle přání zákazníka.
28
1 Umístěte odtokovou jednotku do správné
polohy.
2 Vyspádujte potěr podlahy.
3 Upevněte těsnicí límce.
4 Nastavte vyrovnávací rámeček.
→→ Zvuková izolace odpovídá zvýšeným
nárokům na ochranu před hlukem
29
Podlahová vpust Geberit.
Sprcha v úrovni podlahy – pohodlná
a funkční.
Osvědčená podlahová vpust Geberit nabízí vysokou flexibilitu při
montáži a vynikající poměr cena - výkon. Představujeme Vám
dokonale promyšlené řešení pro sprchové kouty bez vaniček.
Mřížka v různých designových
provedeních
Snadná instalace
Speciální montážní patky připevněné
k zápachové uzávěrce Vám zajistí spolehlivé umístění. Vtokovou nálevku lze flexibilně
výškově nastavit a zohlednit tak tloušťku
izolace, potěru a dlažby.
Snadné čištění
Díl pro zachytávání vlasů, který je nenápadně umístěn pod roštem, je možné
vyjmout. Tím je zajištěno snadné čištění
a zabránění ucpání vpusti a následně
potrubí.
Jedna základní jednotka, šest designových
provedení
Rošt podlahové vpusti Geberit pro sprchy
je k dostání v šesti různých variantách.
Standardní provedení roštu je k dispozici
také v přišroubovatelné verzi.
30
Nízká minimální stavební výška
→→ Pro sprchy v úrovni podlahy
Flexibilní nastavení
→→ Chytré detaily pro snadnější instalaci
→→ Designové rošty z masivní nerezové oceli
31
Zápachové uzávěrky Geberit →
pro umyvadla.
Odvádí vodu spolehlivě a rychle.
Geberit nabízí ucelenou řadu atraktivních zápachových uzávěrek →
pro umyvadla. Proudění vody je v nich optimalizované do posledního
detailu, jsou odolné proti korozi a milionkrát osvědčené v praxi. 1
2
Usměrněný proud vody
Zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadla
byly pomocí počítačově animované
simulace vytvarovány pro dosažení
optimálního proudění a rychlého odvedení
odpadní vody. Rychlost proudění je tak
vysoká, že vzniká samočistící efekt.
Plast – vysoká kvalita, trvanlivost →
a snadná instalace
Naši dlouholetou zkušenost s technickými
plasty oceníte již při velmi jednoduché
montáži. Nemalou výhodou zvoleného
materiálu je také jeho dlouhá životnost
a vyloučení možnosti koroze.
Ucelená řada
Umyvadlové zápachové uzávěrky Geberit
pod omítku jsou praktické a bezbariérové.
Flexibilní možnost nastavení usnadňuje
jejich montáž. Zápachová uzávěrka je
přístupná přes snímatelný designový kryt.
→→ Optimalizované proudění
3
→→ Odolné proti korozi
→→ Snadná montáž
→→ Ucelený program
→→ Atraktivní design, který ladí prakticky →
s každým umyvadlem
Zápachová uzávěrka
Geberit: exkluzivní design
a snadná instalace díky
vysoce kvalitním
materiálům.
Zápachová uzávěrka Geberit pod omítku:
optimalizované proudění pro ten nejlepší
samočisticí efekt.
Přímé zápachové uzávěrky Geberit pro
umyvadla jsou univerzálním designovým
řešením, které se hodí pro každé umyvadlo. Vyrábí se v úpravě lesklý chrom
a v barvě alpská bílá.
Klasické zápachové uzávěrky Geberit ve
tvaru U jsou k dispozici rovněž v provedení
lesklý chrom a alpská bílá.
1 Zápachová uzávěrka Geberit pod omítku
2 Přímá zápachová uzávěrka Geberit
3 Zápachová uzávěrka Geberit ve tvaru U
32
33
Know-How Installed.
Inovativní systémová technologie
pro profesionální zdravotně technické
instalace.
→→ Geberit je mistr ve vývoji praktických výrobků.
Má to svoje důvody. Jednak využíváme při
vývoji každého nového výrobku všech našich
znalostí a zkušeností. Klademe ale také velký
důraz na to, aby naši technici a designéři trávili
hodně času na stavbách spolu s instalatéry
a projektanty. Protože to je to místo, kde se
rozhoduje, jestli je nějaké řešení opravdu
použitelné v praxi. V důsledku toho obsahují
naše výrobky také know-how našich partnerů.
“Know-How Installed” je něco, na co můžeme
být všichni hrdí.
Ti, kteří používají systémy Geberit, vsadili na jistotu. Nemusí se
potýkat s riziky, které vznikají kombinováním výrobků od různých
výrobců. Nevznikají jim zbytečné náklady na další materiál a netrápí
je ani pracovní zátěž způsobená složitou montáží. Systémy Geberit
nabízejí maximální spolehlivost a ekonomickou životaschopnost.
A to vše s minimálním dopadem na životní prostředí.
1 Splachovací systémy Geberit
Splachovací nádržky pod omítku a na omítku,
inteligentní ovládání splachování a soupravy
pro starší nádržky umožňující přechod na
úsporné splachování – všechny naše splachovací systémy nabízejí technickou dokonalost do posledního detailu, kterou si od Geberitu všichni zvykli očekávat. Sanitární moduly
Geberit Monolith, velké množství atraktivních
ovládacích tlačítek a splachovací systémy pro
pisoáry – to vše patří do velké rodiny splachovacích systémů Geberit pro WC a pisoáry.
Představují řešení vhodné pro skutečně
moderní koupelnu.
2 Instalační systémy Geberit
V designu koupelen se v současné době
prosazuje trend skrývat co nejvíce technických a konstrukčních prvků sanitárních
zařízení do stěny tak, aby žádné trubky
a hadičky nerušily design zařizovacích
předmětů. K tomu jsou ideální montážní
prvky Geberit pro WC, pisoáry, bidety,
sprchy a umyvadla. Je jedno, jestli před
sebou máte masivní zeď nebo sádrokartonovou stěnu – systémy Geberit Duofix,
Geberit Kombifix a Geberit Sanbloc si
poradí s každou stavební situací.
4 Kanalizační systémy Geberit
Akusticky optimalizovaný hrdlový kanalizační
systém Geberit Silent-PP pro komplexní
řešení odvádění splaškových a dešťových
vod v obytných budovách, materiálově
odolný systém Geberit PE pro potrubí uložené
v zemi, laboratořích nebo v náročných podmínkách průmyslu a podtlakový systém
Geberit Pluvia pro odvádění dešťových vod
ze střech. Připojení zařizovacích předmětů
zajišťují hydraulicky optimalizované odpadní
soupravy a zápachové uzávěrky.
5 Armatury Geberit a splachovací
systémy pro veřejný sektor
Jen stoprocentně spolehlivé sanitární
technologie a produktová řešení mohou
uspokojit vysoké a různorodé požadavky
kladené na zdravotně technické instalace
v poloveřejném a veřejném sektoru. Elektronické a mechanické ovládání splachování pisoárů a WC, vysoce funkční bezdotykové umyvadlové armatury a pisoárové
dělicí stěny odpovídají nejvyšším nárokům
na hygienu, úsporný provoz a elegantní
vzhled.
34
3 Potrubní systémy Geberit
Lisované systémy Geberit Mapress
a Mepla představují pečlivě sladěný sortiment trubek, tvarovek a nářadí, pomocí
kterého lze vytvářet rychle a snadno spolehlivé potrubní systémy v obytném i průmyslovém sektoru. Lisované potrubní
systémy Geberit jsou k dispozici v nerezové oceli, uhlíkové oceli, mědi (Geberit
Mapress) a také ve vícevrstvém provedení
na bázi plast – kov – plast (Geberit Mepla).
35
Úspěšná budoucnost vyžaduje
kvalitní zázemí.
Pro sanitární technologie zítřka.
Geberit se snaží přispívat k trvale udržitelnému zvyšování životní
úrovně prostřednictvím inovativních řešení v oblasti zdravotně
technických instalací. Proto naše společnost nepřestává investovat
prostředky a úsilí do vývoje svých výrobků, systémů a řešení.
Z pozice lídra trhu se sanitární technologií se nám daří neustále
zvyšovat standardy v našem oboru.
Průměrně dvě procenta svého obratu
investuje Geberit do vlastního výzkumu
a vývoje a každým rokem si nechává registrovat okolo 20 nových patentů. Naše
inovační změny čerpají ze stávajícího
know-how a průběžných výzkumných
aktivit ve specializovaných oblastech,
jakými jsou například hydraulika, statika,
hygiena, akustika, materiálové inženýrství
a protipožární ochrana.
→→ Průběžné investice do vlastních firemních projektů v oblasti výzkumu a vývoje
zajišťují vysokou míru inovací
→→ Geberit je mezi odborníky uznáván pro
svou vysokou kompetenci v mnoha
specializovaných oblastech
→→ Naše výrobní standardy odpovídají
nejpřísnějším požadavkům na kvalitu
36
Systematický proces
Výchozím bodem pro vývoj nového výrobku může být nějaký chytrý nápad nebo
požadavek našich zákazníků. Poté následuje pečlivá, systematická práce, protože
v průběhu inovačního procesu nenecháváme nic na náhodě. Proto jsou například
potřebné vlastnosti materiálů pro výrobky,
které půjdou jednoho dne do sériové výroby, definovány již ve velmi raných fázích
vývoje. Pokud v té době požadovaný materiál neexistuje, naši materiáloví inženýři ho
sami vyvinou, samozřejmě v úzké spolupráci s výrobci plastů, vysokými školami
a zkušebními ústavy. Přestože tento postup stojí nemalé prostředky, osvědčil se
již mnohokrát, a to například při vývoji
zvukově izolačního kanalizačního systému
Geberit Silent-db20, vícevrstvých trubek
Mepla nebo hrdlového kanalizačního systému PushFit.
50 let ve třech měsících
Jakmile je hotový první prototyp nového
výrobku, začíná jeho důkladné testování.
Pro tyto účely dokážeme v sanitární laboratoři simulovat během 3 měsíců pomocí
přísných a náročných testů 50letý životní
cyklus produktu. Při tak náročných testech obstojí jen ty opravdu nejlepší výrobky. V laboratoři akustiky a stavebních
materiálů mohou být zkoušeny statické
a akustické vlastnosti nejen jednotlivých
výrobků, ale celých systémů. Zde dokážeme mimo jiné zkoumat to, jakým způsobem se chová určitá inovace nebo vylepšení v kombinaci s jinými částmi zdravotně
technických instalací.
Nové materiály výrobků jsou důkladně
zkoušeny
Jakmile schválí výrobek naše oddělení
výzkumu a vývoje, začínají ho testovat
aplikační inženýři. Sériová výroba je zahájena teprve tehdy, když se výrobek osvědčí
jako součást mnoha zkušebních montáží.
Akustická kamera dokáže přesně určit zdroje
hluku
37
Udržitelná výroba.
Ekologicky šetrné plastové potrubí.
Další informace získáte na:
→ www.geberit.cz
Posouzení životního cyklu
Srovnání dopadu potrubních systémů na
životní prostředí, měřeno v tzv. bodech
„eco-indicator“ (EIP99) podle nizozemské
metody posuzování životního cyklu
výrobků „EcoBalance“.
1,2
Optimální komfort a minimální
dopad na životní prostředí - to je
odpověď firmy Geberit na výzvy
dnešní doby. Jako přední výrobce sanitární techniky se snažíme
využívat přírodní zdroje s velkou
ohleduplností. To je náš příspěvek k ochraně životního prostředí.
1,0
Tento proces začíná již ve fázi vývoje
našich výrobků a pokračuje přes jejich
výrobu a použití až po zodpovědnou
recyklaci. Výrobky Geberit jsou spolehlivé
produkty s dlouhou životností a významně
přispívají k ochraně přírodních zdrojů.
0.8
0,6
0,4
0,2
Litinové trubky
Trubky
Geberit Silent-db20
Trubky
38
Geberit Silent-PP
0,0
Jako příklad můžeme uvést zvukově
optimalizované plastové potrubí Geberit
Silent-PP a Geberit Silent-db20 určené pro
odvod splaškové vody v budovách. Tyto
potrubní systémy vyvinuté a vyráběné
firmou Geberit vykazují výrazně lepší
výsledky v ekologickém srovnání oproti
tradičním litinovým trubkám.
Výroba při teplotách převyšujících 1000° C
a vysoká transportní hmotnost litinových
trubek představují významnou zátěž pro
životní prostředí. V případě plastových
trubek je naopak jediným přitěžujícím
faktorem výrobní surovina. Výroba je
energeticky velmi efektivní a také jejich
likvidace v moderních spalovnách je
ekologicky ohleduplná. Ještě šetrnější
je pak jejich stoprocentní recyklace.
Výhody pro Vás jako zákazníka jsou
nasnadě: získáváte zvukově optimalizovaný kanalizační systém s dlouhou životností,
který se snadno a rychle montuje,
a zároveň pomáháte chránit životní
prostředí.
Download

Prospekt - Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit (pdf)