„Rozvíjíme Vaše možnosti“
Manažerská konference
„Příběhy, které Vám ukážou cestu“
O konferenci
Pozvaní řečníci
 Zveme Vás na konferenci o příbězích, které Vás inspirují natolik, že na ně nikdy nezapomenete. Generální
ředitelé a manažeři úspěšných firem nejsou ve volbě
tématu nijak omezeni, takže Vám odvyprávějí opravdový příběh, inspirují Vás a ukážou Vám cestu…








Komu je konference určena?
 Kurz je určen pro ředitele, manažery a podnikatele,
kteří se chtějí inspirovat příběhy úspěšných generálních ředitelů a manažerů napříč různými obory.
Program konference
8:30 - 9:00 Registrace účastníků
9:00 - 9:15 Úvodní řeč
9:15 - 9:50 Jan Dobiáš, marketingový ředitel AAA Auto
Jak udržet konkurenční výhodu při expanzi na nové trhy?
9:50 - 10:25 Bára Procházková, šéfredaktorka časopisu
Bel Mondo
Jak prosadit papírový produkt v digitální době?
10:25 - 11:05 coffee break
20. 6. 2013
Kongresové centrum Zlín
Moderátor akce: Martin Pášma
11:05 - 11:40 Regina Netolická, marketingová
manažerka Gorenje
Jak přijít na trh s novou koncepcí?
11:40 - 12:05 Miloš Ciniburk, Team Leader eNovation
Pohled do budoucnosti aneb Český stát jako Váš zákazník.
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., vzdělávací a poradenský institut
sídlo firmy: Kudlov 500, 760 01 Zlín; kancelář: Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
Dalibor Dědek, ředitel Jablotron
Jan Juza, marketingový ředitel TON
Regina Netolická, marketingová manažerka Gorenje
Jaroslav Mejta, spolumajitel krejčovské firmy Mejta
Jan Dobiáš, marketingový ředitel AAA Auto
Bára Procházková, šéfredaktorka časopisu Bel Mondo
Jan Toms, personální ředitel p.k.Solvent (TETA drogerie)
Miloš Ciniburk, Team Leader eNovation
12:05 - 12:30 Jan Toms, personální ředitel p.k.Solvent
Úspěšnou firmu lze vybudovat jen s A-čkovým týmem…
A jak vybudovat takový tým?
12:30 - 13:30 oběd
13:30 - 14:05 Jan Juza, marketingový ředitel TON
Od Thoneta po RED DOTa
14:05 - 14:40 Jaroslav Mejta, spolumajitel krejčovské firmy
Mejta
Jak neuhnout z cesty?
14:40 - 15:15 Dalibor Dědek, ředitel Jablotron
Úspěch, kvalita, prosperita: Jak na to?
15:15 - 16:00 panelová diskuze
od 16:00 neformální setkání podnikatelů v příjemném prostředí restaurace Spirit
- s hudbou za zajímavým kulinářským překvapením
Tel./fax.: 577 220 095 GSM : 603 146 964
IČO: 25568027 DIČ: CZ25568027
„Rozvíjíme Vaše možnosti“
Řečníci
 Jan Dobiáš, marketingový ředitel AAA Auto
Téma: Jak udržet konkurenční výhodu při expanzi na
nové trhy?
Jan Dobiáš zodpovídá za marketingovou a reklamní komunikaci v ČR, SR a v Ruské federaci ve skupině AAA
AUTO. Věnuje se reklamě, marketingu a komunikaci ve
střední Evropě přes 20 let. Začínal v reklamních agenturách Rapid a Grey Advertising. V posledních dvou letech
působil ve Slovinsku, kde měl pro společnost Goodyear
Dunlop Europe na starosti rozvoj marketingu a distribučních sítí ve 14 zemích střední a jihovýchodní Evropy.
 Bára Procházková, šéfredaktorka časopisu
Bel Mondo
Téma: Jak prosadit papírový produkt v digitální době?
Bára Procházková je šéfredaktorkou měsíčníku Bel Mondo. Vystudovala politologii a východoevropská studia na
univerzitě v Hamburku. Během studií působila jako interkulturní trenérka ve Francii, Německu, Polsku, Litvě nebo
v Bosně a Hercegovině. Po absolutoriu pracovala
v Českém rozhlase, v Deníku a od roku 2008 v týdeníku
Respekt. Působí také jako lektorka politického vzdělávání
v Německu a přednáší mediální gramotnost u nás
i v zahraničí.
 Regina Netolická, marketingová manažerka Gorenje
Téma: Jak přijít na trh s novou koncepcí?
Regina Netolická ve společnosti Gorenje zastává funkci
regionálního manažera pro marketingovou komunikaci
pro region střední a východní Evropy + Ukrajinu a Moldávii
– značky Gorenje, MORA, Gorenje+, KUCHYNĚ Gorenje.
Před příchodem do společnosti Gorenje pracovala zejména
v marketingu i pro další známé nadnárodní firmy: Nestlé,
Remy Cointreau a Tchibo.
holding společností zaměřených na vývoj a výrobu
alarmů, domovní techniky a na poskytování služeb
v oblasti bezpečnosti. Výrobky exportuje JABLOTRON úspěšně do celého světa.
 Jan Juza, marketingový ředitel TON
Téma: Od Thoneta po RED DOTa
 Jan Toms, personální ředitel p.k.Solvent (TETA
drogerie)
Téma: Úspěšnou firmu lze vybudovat jen s Ačkovým týmem… A jak vybudovat takový tým?
Jan Juza, brněnský rodák žijící ve Zlíně nastoupil do Tonu
jako specialista marketingu v roce 2009, posléze byl povýšen na marketingového ředitele. Změnil marketingovou
strategii značky a k jejímu budování přizval mladé a úspěšné české designéry. Má rád osobní přístup a netradiční
řešení. Tvrdí, že i s malým budgetem jde konkurovat mezinárodním řetězcům. Boří mýty ředitele – kravaťáka, vyznává neformální a osobitý styl.
 Jaroslav Mejta, spolumajitel krejčovské firmy Mejta
Téma: Jak neuhnout z cesty?
Mejta Jaroslav, majitel prodejny pánských oděvů a pánského zakázkového krejčovství, vyučil se pánským krejčím,
maturoval na průmyslové škole oděvní v Prostějově. Po
revoluci založil pánský krejčovský salón, který byl dodatečně rozšířen o prodej pánské módy vč. obuvi a doplňků. Ve
své činnosti se zaměřuje na individuální péči o zákazníka
v celé šíři jeho požadavků. Pro zkvalitnění služeb pro zákazníky z Čech v roce 2008 otevřel kontaktní místo v Praze.
 Dalibor Dědek, ředitel Jablotron
Téma: Úspěch, kvalita, prosperita: Jak na to?
Dalibor Dědek je majitelem holdingu JABLOTRON. Vyučil se
elektrikářem, maturoval na průmyslovce a promoval na
ČVUT v Praze. Po revoluci založil první firmu a dnes řídí
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., vzdělávací a poradenský institut
sídlo firmy: Kudlov 500, 760 01 Zlín; kancelář: Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
Jan Toms pracuje ve společnosti p.k.Solventa (TETA
drogerie) od roku 2001 jako personální ředitel.
V oblasti HR působí více než 18 let, začínal v bankovním sektoru jako manažer organizace vzdělávání,
poté rok studoval a pracoval v USA a následně působil jako personalista v menší IT společnosti. Ve společnosti p.k.Solvent prožil dynamické změny spojené
s několika významnými akvizicemi, naposledy koupí
německého drogistického řetězce Schlecker.
 Miloš Ciniburk, Team Leader eNovation
Téma: Pohled do budoucnosti aneb Český stát jako
Váš zákazník.
Miloš Ciniburk vystudoval Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na rozvoj regionů. Zaměřuje se
na rozvoj veřejného sektoru a na oblast dotací.
V současnosti působí na pozici Team Leader ve společnosti eNovation, kde vede tým Public zabývající
se problematikou veřejné podpory, veřejných zakázek a spoluprací s veřejným sektorem. Spolupodílel
se na vývoji nového produktu pomáhajícího podnikatelům využívat potenciálu veřejných zakázek
a umožňujícího snadnější orientaci ve veřejné správě – deníku GovDaily. Miloš je držitel certifikátu IPMA „D“.
Tel./fax.: 577 220 095 GSM : 603 146 964
IČO: 25568027 DIČ: CZ25568027
„Rozvíjíme Vaše možnosti“
Cíl konference
Kongresové centrum Zlín
 Cílem konference je seznámit účastníky s životními příběhy pozvaných řečníků s následnou
možností panelové diskuze o vybraných problémech a jejich řešeních.
Nám. T. G. Masaryka 5556,
760 01 Zlín
Přínos konference
 Získání nových poznatků a úhlů pohledu od
úspěšných zástupců společností. Osvojení již
vyzkoušených postupů a řešení, které by mohli
účastníci konference uplatnit při řešení situací
ve svých firmách a podnicích.
 Navázání nových obchodních i osobních
kontaktů a možnost networkingu.
Pořádá:
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
Místo konání:
Kongresové centrum Zlín
Malý salónek - přízemí
Termín a čas konání:
20. června 2013
Bankovní spojení:
Číslo účtu CZK: 379752783/0300
Cena:
4.900 Kč + 21% DPH
Cena je uvedena za 1 osobu a zahrnuje občerstvení.
Kontakt:
Mgr. Martin Honzek
E-mail: [email protected]
Mobil: +420 734 206 340
Sleva pro druhou osobu z téže společnosti
15%.
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., vzdělávací a poradenský institut
sídlo firmy: Kudlov 500, 760 01 Zlín; kancelář: Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
Tel./fax.: 577 220 095 GSM : 603 146 964
IČO: 25568027 DIČ: CZ25568027
Download

zde - GovDaily