Bülten Tarihi 2014—Temmuz
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü
PEK—Projeler Ekibi
ERASMUS+ 2014 KA1 Programı
Başvuru Sonuçları Basın Duyurusu
ERASMUS+
Alt Programları
Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
2014
yılı
Teklif
Çağrısı
Döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği alt programında yer alan 4 farklı eğitim kurumlarımızın 2014 Mart ayı içerisinde başvurusu yaptıkları proje tekliflerinin değerlendirme
süreçleri T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve
Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından
2 aşamalı yapılan değerlendirme tamamlanmış
olup sonuçları kamuoyuna duyurulmuştur.
(KA1)
 Okul Eğitimi
 Mesleki Eğitim
 Yetişkin eğitimi
 Gençlik Programları
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü PEK—Projeler
Ekibinin hazırladığı bu bültende;
1. Okul Eğitimi (önceki programda ki Comenius
Hizmetiçi Eğitim Projeleri)
2. Mesleki Eğitim (önceki programda ki Leonardo Da Vinci Hareketlilik, VETPRO, IVT, PLM ve
Hizmetiçi Eğitim Projeleri)
3. Yetişkin Eğitimi (önceki programda ki
Grundtvig Çalışma Ziyaretleri ve Hizmetiçi Eğitim Projeleri)
4. Gençlik Programları hakkında Kocaeli’nin durumunu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Bu Bültende;
Başvuru Detayları 2
Mesleki Eğitim
3
Okul Eğitimi
4-5
Sayfa 2
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği
2014 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1
- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinizin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Eğitim ve Gençlik Programları
Merkez Başkanlığı’na (Türk
Ulusal Ajansı) sunu-
lan 1482 proje teklifinden
1262'si ön değerlendirme kriterlerini karşılayarak içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki
bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir.
Bunun sonucunda 221 proje teklifi
mevcut bütçe imkânları çerçevesinde Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmeye değer
bulunurken, 767 proje teklifi de
yedek olarak tespit edilmiştir
Detaylar….
2014 yılında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkez Başkanlığı tarafından
hibe sağlanacak olan Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri, 2014
yılı Teklif Çağrısına uygun olarak kalite de-
ğerlendirme sürecinde aldıkları
puanlara göre belirlenmiştir.
Türk Ulusal Ajansı’nın Türkiye’de ki tüm kamu kurumlarına
açmış olduğu bu hibelerde gösterilen yoğun talebe karşılık, bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle projelerin tamamının desteklenmesi mümkün olamamaktadır.
Kocaeli’nde KA1 Başvuruları
9 farklı ilçeden başvuru
yapılmış olup; İzmit İlçemizden 13 başvuru yapılmıştır.
KA1 - Bireysel Öğrenme
Hareketliliği ’ne toplamda
58 proje teklifi hazırlan-
mış olup 6 tanesi öğrenci
hareketliliği olup 31 proje
başvurusu Personel Hareketliğini, 13 Proje teklifi
ise hem personel hem de
öğrenci hareketliliğini
içermektedir.
47 farklı yurtdışı ortağı ile
KA1 Kapsamında yapılan
tüm başvurularda 58 farklı proje teklifinde proje
başına ortalama
46.231,12 Avro’luk bir
hibe beklentisi ile planlanmaktadır.
Sayfa 3
2014
KA1— Kocaeli
Bölgemizde bulunan Karşıyaka Tüpraş ÇPL,Teknik Lisesi’nin Geleceğim İçin Pratik Eğitimimi Avrupa´da Yapıyorum isimli projesinde öğrencilerin gördükleri uygulamalı mesleki eğitimlerini ve bunların iş piyasasındaki kullanımlarını, Avrupa
okulları ve meslek kuruluşlarında görmek, bu mesleki deneyimi kendi kurumlarına
aktarmaları beklenmektedir.
Buna bağlı olarak ERASMUS+ programı ve ulusal öncelikli hedefler doğrultusunda; Avrupa işbirliğinin teşvik edilmesi, Avrupalılık, kalite ve yenilikçilik kavramlarının anlaşılarak benimsenmesi hedeflenmektedir.
Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’de bulunan 2 farklı mesleki eğitim kurumu ile 40
Öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen eşliğinde 4’er haftalık mesleki eğitim çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
Projeye sağlanan toplam hibe 100.409€’dur.
Karşıyaka Tüpraş ÇPL,Teknik Lisesi Proje ekibine başarılı bir proje yönetimi dileriz.
KA1— Kocaeli için Yedek Liste









Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu
Sağlık Meslek Lisesi
Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
GOSB Tadım Jale Yucel Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Gökyüzü Özel Rehab. Mer. Egi. ve Sag.
İns. Taah. Nak. Tek. San. Tic. Ltd. Sti.
Gölcük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Hereke Kız Teknik ve Meslek Lisesi
 Hereke Nuh Çimento Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik
Anadolu Meslek Lisesi
 İzmit Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi
 İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi
 Karamürsel 100. Yıl Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
 Karamürsel Kız Teknik ve Meslek
Lisesi
 Karamürsel Ticaret Meslek Lisesi
 Karşıyaka Tüpraş ÇPL, Teknik
Lisesi
 Kocaeli İzmit Atatürk Teknik ve




Endüstri Meslek Lisesi
Kocaeli Körfez Teknik Endüstri
ve Meslek Lisesi
Kocaeli Ticaret Odası Akademi
Özel Afşin Bey Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi
Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik ve Meslek Lisesi
İç Değerlendirme
2007-2013 yıllarını kapsayan Avrupa Komisyon’nun program yöneti birimi olan EACEA’nın tüm Avrupa’daki kurumlara açtığı LLP—Lifelong Learning Programme / Hayatboyu Öğrenme Ana Programının 2013 yılı itibari ile kapanması ile 2014 –2020 yıllarını kapsayacak olan ERASMUS+ adı altında yeni
bir program ile proje çalışmaları devam etmektedir.
Her geçen gün proje fikri, proje mantığı, proje yönetiminin farklılık ve gelişim gösterdiği bu yarışta
Türk Ulusal Ajansı’na sunulan 1482 proje teklifinden 220 proje teklifi, ön değerlendirme olarak adlandırılan doğru başvuru prosedürü kriterlerini karşılamayarak elenmiştir.
Her sene program içeriğine göre farklılık gösteren Avrupa ve Ulusal öncelikler değişkenlik göstermektedir. Bu sebepten dolayı her yıl proje başvurularında detaylar ön plana çıkarak Türk ve Avrupa
katısı önem kazanmaktadır.
Sayfa 4
Okul Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği
2014 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti
kapsamında sunulan proje
tekliflerinin
değerlendirme
süreci tamamlanmıştır.
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Eğitim ve Gençlik Programları
Merkez Başkanlığı’na sunulan 1658 proje teklifinden 1547'si uygunluk kriterle-
rini karşılayarak içerik değerlendirmesine alınmış ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir.
Bunun sonucunda 93 proje teklifi mevcut bütçe imkânları çerçevesinde desteklenmeye değer bulunurken, 84 proje teklifi de yedek
olarak tespit edilmiştir.
Kocaeli’nde KA1 Başvuruları
Kabul edilen 93 Projenin 3 tanesi Kocaeli bölgesinden olup 103,285.00€ ile
finanse edilecektir.
1.
İzmit Bilim ve Sanat Merkezi, Dijital Platformda Üstün Yeteneklilerin Eğitimi isimli projeleri ile,
2.
Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu, Enthusiastic Teachers isimli projeleri ile,
3.
Karamürsel Anadolu Lisesi, Avrupa Eğitim Felsefesi 20 isimli projeleri ile
bölgemizde ve yurtdışında AB proje çalışmalarını yürüteceklerdir.
Türkiye Geneli KA1 Başvuruları
38 Farklı ilden kabul edilen
proje başvurularında Okul
Eğitimi dalında Kocaeli Türkiye genelinde Ana Eylem 1
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği - Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında Türkiye genelinde 7. sırada yer almaktadır.
Sayfa 5
KA1— Okul Eğitiminde Kocaeli
2014 Teklif Çağrısı Döneminde Türk Ulusal Ajansı Türkiye geneline 2,493,203.00€ gibi
bir fon ayırırken bu payın %4’lük 103,285.00 €’luk kesimi Kocaeli bölgesine gelmektedir.
KA1— Okul Eğitiminde Yedek Liste
 Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, Okul
Eğitimi içinde Yapılan Kültürel Faaliyet Organizasyonlarının İçerikleri ve
Uygulama Sürecinin İzlenmesi
 Körfez Atatürk Anadolu Lisesi, Dijital
Dönüşüm ve Benchmarking Projesi
 Atatürk Ortaokulu, Teknoloji Çağında
Teknolojik Eğitim isimli projeleri ile
yedek listede bulunmaktadır.
KA1— Okul Eğitiminde Yedek —Türkiye Oranı
2014
İş Adı
Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü
PEK—Projeler Ekibi
Ulugazi İlkokulu Yerleşkesi İletişim Bilgileri
Telefon: 0262 321 1120
Faks: 0262 323 4107
Adres: Karabaş mh. Hürriyet cd. No 153 Kocaeli/İzmit Merkez
(Yürüyüş yolu üzeri )
[email protected]
Download

2014 teklif çağrısına ait ERASMUS+ programı, KA1 proje teklifleri