Synlabianer
časopis pro pacienty a lékaře
leden–březen 2014
ročník VI.
Zdraví národa vstupuje
do ordinací i k pacientům
Jak čelit tuberkulóze
Členové skupiny SYNLAB CZECH
www.synlab.cz
obsah čísla
www.synlab.cz 4
Zdraví národa vstupuje
do ordinací i k pacientům
6
8
10
Infekce virem HIV-AIDS
12
Jak čelit tuberkulóze
a mykobakteriózám
15
Sekce TBC v laboratoři Chomutov
17
18
19
Analyzátor Architect
Vitamin D
Infekce dýchacích cest
= respirační infekce
Vimpersko se dočkalo
Novinky ze světa synlabu
SYNLABIANER leden–březen 2014
2
úvodní slovo
Milí čtenáři,
přestože jsou již vánoční svátky a novoroční přípitky za námi, dovolte mi popřát vám vše nejlepší do
nového roku, včetně splněních všech, i těch nejtajnějších přání. Zároveň vám chci z pověření vedení
poděkovat za váš podíl na dobrých výsledcích společnosti synlab v uplynulém roce.
Vzhledem k tomu, že jsem ve své funkci krátce, rád bych se vám představil. Do funkce obchodního ředitele
jsem nastoupil v prosinci 2013 poté, co jsem ukončil své dvacetileté působení ve zdravotní pojišťovně. Celá
léta jsem vnímal oblast, kde sbírá úspěchy synlab, jako velmi důležitou pro efektivní léčbu našich pojištěnců. Zdravotní pojišťovna by měla umět efektivně nakupovat nabízené laboratorní služby a zajistit svým
pojištěncům co nejrychlejší přístup k moderním vyšetřovacím metodám.
Dnes se učím tuto oblast zdravotnictví vnímat z druhé strany. Chtěl bych se svými kolegy v týmu najít způsob, jak ještě
lépe prosazovat naši obchodní značku na velmi tvrdém trhu laboratorních služeb v České republice. Aby se nám to
podařilo, musíme změnit nejen vnitřní chod naší divize, ale hlavně sebe, a stabilizovat divizi personálně.
Časopis, který se k vám dnes dostává, je zaměřen na jeden z projektů, který právě rozjíždíme. Jde o projekt Zdraví národa.
Od tohoto projektu si slibujeme zejména, že se nám podaří vzbudit větší zájem populace o vlastní zdraví. Projekt je nejen
o cíleném screeningu, ale hlavně o edukaci populace o významu laboratorních vyšetření, v tomto případě zaměřených
na výskyt konkrétních civilizačních onemocnění. Ale o tom se dočtete více uvnitř čísla, jakož i o dalších zajímavých informacích, které jsme pro vás připravili.
Vstupujeme do roku 2014, roku, který nebude pro nás jednoduchým. Úhradová vyhláška a restrikce v ní budou působit
na ty, kteří objednávají naše služby. Na straně zdravotnických zařízení a jednotlivých ambulancí bude snaha snižovat
objem indikované péče. Na nás bude záležet, jak je dokážeme přesvědčit, že kvalitní laboratorní vyšetření je jejich pomocníkem pro stanovení správné diagnózy a následně i efektivní léčby. Ve finále to může snižovat jejich nákladovost,
kterou tak pečlivě sledují zdravotní pojišťovny. V tomto duchu bude potřebné také z naší strany vést jednání se zdravotními pojišťovnami. Přeji si, aby se nám to povedlo nejen za obchodní divizi.
Přeji vám příjemné čtení a pěkné dny.
Vladimír Kothera
Obchodní ředitel
SYNLABIANER
01+02+03/2014
Vydal synlab czech s. r. o. dne 15. 1. 2014.
Periodicita
Redakce­­
Autoři
DTP a grafika
Manažer projektu
Kontakt
Zdroje fotografií
čvtrtletník
Kateřina Štolcová, Roman Smetka
Zdeněk Soudný; MUDr. Blanka Boualay; prof. Dr. med. Winfried März;
MUDr. Miluška Ptáková, CSc.; Ing. Miroslava Prejzková; MUDr. Bohumil
Šturma; RNDr. Miloslav Semanský; Roman Smetka
Tomáš Müller
Roman Smetka
[email protected], +420 731 133 185
archiv redakce, 123 RF, Shutterstock, iStock.
2014 © synlab czech s. r. o.
Neprodejné, vychází pouze v elektronické podobě bez možnosti využití inzertní plochy.
www.synlab.cz
www.synlab.cz SYNLABIANER leden–březen 2014
3
zdraví národa
Zdraví národa vstupuje
do ordinací i k pacientům
Autor: Zdeněk Soudný
Rok 2014 bude ve znamení preventivního programu
Zdraví národa – jeho prostřednictvím chce společnost
synlab podpořit preventivní zdravotní péči obyvatel
České republiky a zároveň poukázat na význam
laboratorních vyšetření v procesu starosti o zdraví.
Zdraví národa bude jedinečným prostředkem pro
všechny otestovat si, jak jim funguje jejich tělo. A pro
lékaře bude vítaným pomocníkem při prosazování
preventivních vyšetření a pro včasný záchyt případných
nemocí a zdravotních problémů.
Každý řidič ví, že minimálně jednou ročně by měl
jít se svým vozem na servisní prohlídku – zkontrolovat ve vozidle různé druhy olejů, kapalin,
motor, pneumatiky, něco vyměnit, něco doplnit. Staráme se ale také stejně o své zdraví?
A co když je před námi jedinečná příležitost
nechat si v průběhu roku zkontrolovat tělo
nejen povrchně, ale také pěkně do hloubky? Tuto šanci postupně dostanou díky
projektu Zdraví národa všichni obyvatelé
České republiky.
Na počátku tohoto roku vstoupí
do ordinací praktických lékařů,
a tím také do života pacientů
v České republice, výjimečný preventivní program
Zdraví národa. V něm
poskytne společnost synlab
www.synlab.cz jedinečnou příležitost všem
zájemcům postupně projít systémem preventivních laboratorních
vyšetření a ověřit si tak bezplatně
svůj zdravotní stav. V roce 2014 se
čtvrtletní plošný screening české
populace zaměří na onemocnění
jater, slinivky a ledvin, hospodaření s minerály a kolorektální
karcinom. Jako pilotní program
začne sice jen ve dvou regionech
(Praha a Brno), ale poté, co budou
odchytány všechny jeho případné
„mouchy a nešvary“, se přesune na
území celé republiky a dostane se
tak ke všem, kdo projeví zájem.
Společnost synlab se chce touto
cestou podílet na prevenci
závažných onemocnění v české
populaci a zároveň poukázat na
význam kvalitních laboratorních
vyšetření pro efektivní léčbu.
Kvalitní laboratorní vyšetření je
totiž na začátku cesty k záchraně
lidského života a zdraví.
Jak bude preventivní program
Zdraví národa fungovat?
Celý systém, na základě kterého bude preventivní program
probíhat, je velmi jednouchý a byl
konstruován tak, aby nezatěžoval
ani pacienty, ani lékaře. Jediné, co
musí pacient udělat, je, dostavit se
ke svému praktickému lékaři, který
mu v případě jeho zájmu předá
speciální předvyplněnou žádanku, se kterou se dostaví k odběru
do odběrného místa společnosti
synlab. V rámci tohoto vyšetření
dojde ke kontrole orgánu, na
který je v daném období program
zaměřen. Základní série testů
odhalí, jak na tom daný orgán je,
jak funguje, případně čím trpí.
Výsledky s komentářem následně
obdrží praktický lékař, který s nimi
pacienta seznámí a společně se
poradí o tom, zda je vše v pořádku,
případně, zda je orgán nadměrně
zatěžován a potřebuje „ulevit“
například specifickou dietou, nebo
zda se již nachází ve stavu nemoci,
kterou je potřeba řešit.
SYNLABIANER leden–březen 2014
4
zdraví národa
Za účast v programu nejenže nic
neplatí sám pacient, ale náklady
na laboratorní vyšetření nehradí
ani jeho pojišťovna. Ze sta procent
jsou tato vyšetření hrazena společností synlab – jako její vklad do
prevence zdraví české populace.
V průběhu roku budou mít lidé
příležitost nechat si zkontrolovat
všechny hlavní orgány v těle a zjistit tak svůj reálný zdravotní stav
opravdu „zevnitř“. Je to příležitost,
která zde dosud nebyla!
Začínáme s játry,
opomíjeným orgánem
První oblast, na kterou se preventivní program zaměřil, jsou játra.
Ta jsou často opomíjeným orgánem a lidé mají pocit, že o ně
není třeba pečovat nebo že o ně
nelze pečovat. Navíc – nemoci
jater přímo nebolí a jejich projevy
se navenek objevují až později,
což může vést k mylnému dojmu,
že játra „vydrží všechno“. Opak je
pravdou. Ačkoli jsou játra velmi
regenerativní orgán, moderní
civilizace je nadměrně zatěžuje. A to nejen alkoholem. Do
těla dostáváme velké množství
cizích látek, jedů, ale také léčiv, či
mnoho nevhodného jídla, a s tím
vším si právě játra musí poradit.
Patří tak mezi nejvíce namáhaný
orgán v těle. Jejich vyšetření je
tak pochopitelné.
Celkové výsledky ukáží, jak
je na tom česká populace
Společnost synlab zároveň
využije výsledků těchto plošných
screeningů, aby zjistila, jak je na
tom česká populace v otázce
zdraví. Každý, kdo se do preventivního programu zapojí, pomůže
zcela anonymně ověřit skutečné
zdraví českého národa. Výsledky
od tak velkého vzorku pacientů
se přitom stanou důležitým zdrojem informací také pro lékaře,
zdravotní pojišťovny a další
odborníky, kteří se zdravím či
nemocemi zabývají. Čtvrtletně
bude synlab prezentovat souhrnné výsledky projektu a poukazovat na hlavní zjištění. Díky nim
by mělo dojít k zaměření pozornosti české odborné veřejnosti
na nejpalčivější problémy, které
projekt odhalí.
Společnost synlab zároveň v rámci
programu připravuje další doprovodné aktivity, které by měly
pomoci především pacientům
orientovat se v problematice a pomoci jim například lépe pečovat
o své zdraví – v případě jater se tak
v rámci komunikace na sociálních
sítích, ale také prostřednictvím
médií či přímou formou komunikace v čekárnách dozví, jak játra
fungují, jak jsou zatěžována, jak jim
lze „odlehčit“, případně, jak je lze
léčit. Podobná kampaň bude provázet také všechna další vyšetření
orgánů. Na konci tak lidé budou
mít uceleného průvodce péče
o své zdraví v poněkud netradiční formě, který se bude věnovat
nikoli povrchním problémům, ale
půjde opravdu „do hloubky“.
Všechny informace k programu,
ale také k tomu, jak o své zdraví
pečovat, či odpovědi na dotazy
najdou zájemci na speciálně připravených internetových stránkách www.zdravinaroda.cz,
případně na sociálních sítích.
Spolu se zahájením programu
budou informace dostupné také
v ordinacích praktických lékařů.
Testy, které společnost synlab
v rámci pilotního zkušebního
projektu realizuje, pomohou
odhalit skutečný stav, v jakém
se játra pacienta nachází – tedy
nejen to, zda jsou již nemocná,
ale i to, zda nejsou nadměrně
zatěžována. Každé takové zjištění
pak může implikovat změnu
v chování a stravování.
www.synlab.cz SYNLABIANER leden–březen 2014
5
věda a poznání
Infekce virem HIV-AIDS
Autor: MUDr. Blanka Boualay
Celý svět si připomíná každoročně již 25 let 1. prosinec jako Světový den
AIDS. V popředí je především zhodnocení výsledků kampaně, a dále snaha
upoutat pozornost k problémům souvisejícím s epidemií HIV. Letos je tématem
„odpovědnost“, a to odpovědnost nejen politická, ale odpovědnost na všech
úrovních a u každého z nás. Prioritou je především zlepšení ochrany skupin – lidí
HIV pozitivních, mladých lidí, mužů a žen poskytujících sexuální služby, injekčních
uživatelů drog či mužů praktikujících homosexuální sex. Spolupráce politiků v této
oblasti s nevládními organizacemi je nezastupitelná.
Schéma viru HIV
www.synlab.cz Z nejnovějších údajů Společného programu OSN pro AIDS
(UN AIDS) a Světové zdravotnické organizace (WHO) vyplývá,
že AIDS je nadále na vzestupu
a počet infikovaných a nemocných stále roste. Statistické údaje
ukazují, že momentálně je ve
světě přes 40 miliónů lidí infikovaných virem HIV.
Podíváme-li se do historie nemoci, tak počátky onemocnění
AIDS sahají do 80. let minulého
století, konkrétně do roku 1981,
kdy se poprvé vyskytly dva
případy kožního onemocnění
na tichomořském pobřeží USA
u mladých mužů „praktikujících
uvolněný sex“. Později se ukázalo,
že se jedná o Kaposiho sarkom
– zhoubný nádor kůže. Za pár
měsíců se objevil další případ
onemocnění, jednalo se však
o pneumonii způsobenou patogenem Pneumocystis. V té době
však už američtí lékaři uvažovali
o tom, že se pravděpodobně
jedná o nemoc, která se podílí na
rozvratu a selhávání imunitního
systému. Postupně bylo potvrzeno, že porucha obranyschopnosti organismu u těchto osob
má tutéž podobu, bylo pro ni
typické snížení počtu až naprosté chybění tzv. CD4+ T-lymfocytů
bílé krevní řady. Počet nových
případů nemoci Syndromu
získaného imunodeficitu – AIDS,
způsobeného neznámým patogenem HIV (Human immunodeficiency virus), začal narůstat
geometrickou řadou.
SYNLABIANER leden–březen 2014
6
věda a poznání
Virus HIV je retrovirus, RNA virus,
v zevním prostředí je labilní a má
velkou genetickou variabilitu. Rozlišujeme 2 typy viru – HIV1 a HIV2.
nání s předchozími lety se jedná
o nárůst jak v počtu vyšetření, tak
v počtu pozitivních vzorků ověřených konfirmací v NRL.
Způsob přenosu HIV je prokázán:
krví a krevními deriváty, jsou
to příjemci krve a krevních derivátů, i.v. toxikomani, sexuální
cestou – homo i heterosexuální
a z matky na plod. Infekce vstupuje receptory CD 4 a koreceptory (CCR5, CXCR4) do organismu,
k pomnožení viru dochází v lymfatické tkáni a vytváří se virová
nálož v plazmě. Doba latence je
daná aktivací (při každé aktivaci infikovaného CD4). Defekt
imunity způsobuje indukovaná
apoptóza CD4 T-lymfocytů.
Statistické údaje uvádějí, že první
vlna epidemie postihla Severní
Ameriku a Evropu, k přenosu
docházelo krví, homosexuálním
stykem – 70–80 % infikovaných
byli muži. Druhá vlna epidemie
postihla hlavně Afriku, Asii a šíří
se do dalších zemí. Infekce se
přenáší především heterosexuálním stykem, poměr infikovaných
mužů a žen je 1:1.
Klinické projevy infekce lze
rozdělit do třech stadií – stadium
asymptomatické, akutní infekce,
benigní lymfadenopatie, stadium malých oportunních infekcí
a stadium velkých oportunních
infekcí (Kaposiho sarkom, pneumocystová pneumonie).
V rezistenci vůči HIV sehrává roli
cytotoxický efekt T-lymfocytů,
který závisí na dávce viru a genetické výbavě hostitele. Laboratorní diagnostika HIV se provádí
průkazem antigenu – v akutní
fázi a v období rozvinutého
onemocnění, a průkazem protilátek, což je základní vyšetřovací
metoda.
Průkaz RNA (kvantitativní)
metodou PCR – touto metodou
se stanovuje virová nálož HIV.
Průkaz protilátek se provádí
většinou testy typu ELISA a slouží
ke screeningu i diagnostice a je
nutná konfirmace v NRL pro
HIV-AIDS SZÚ v Praze.
V naší laboratoři od začátku
roku 2013 bylo dosud provedeno cca 21 000 těchto vyšetření,
z toho 36 bylo reaktivních (4 pozitivní) a zbytek negativní. Ve srov-
www.synlab.cz Situace v ČR je monitorována
od roku 1985. V roce 2012 bylo
zachyceno 212 nových případů
HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem.
(zdroj – tisková zpráva NRL pro
HIV/AIDS). Ve srovnání s předchozími lety se potvrzuje, že
trend výskytu infekce HIV v ČR je
dlouhodobě výrazně narůstající.
Přenos sexuální cestou je stále
hlavní cestou infekce a vysoký
podíl homo/bisexuálního přenosu je dlouhodobě dominantním
rysem výskytu HIV infekce v České republice.
Nejlepší strategií v boji proti
AIDS je prevence zaměřená
hlavně na omezení expozice –
výchovné programy, kontrola
krve a krevních derivátů a stejně
jako terapie, tak i prevence musí
být kombinovaná. Z pohledu
Světového programu boje proti
AIDS (UNAIDS) jsou mikrobicidy
(chemický prostředek používaný
ženou blokující virus HIV a ostatní sexuálně přenosné patogeny)
považovány za jeden z pilířů
globální kampaně prevence
HIV/AIDS společně s možnou
vakcínou proti AIDS a mužským
i ženským kondomem.
V České republice funguje od
roku 1995 Národní linka pomoci
a prevence AIDS a slouží široké
veřejnosti. Veškeré informace
poskytují vyškolení odborníci
z řad lékařů, psychologů a střední zdravotnický personál.
Další nutností je zabránit rozvoji
infekce, např. případnou vakcinací (experimentální vakcína proti
viru HIV je pořád ve stadiu klinického testování) a omezením
přenosu z matky na dítě. Účinná
terapie antivirovými preparáty vede ke zpomalení rozvoje
choroby. V souvislosti s terapií
antiretrovirovými preparáty
nemohu opomenout obrovský význam a zásluhy jednoho
z nejúspěšnějších českých vědců,
chemika prof. RNDr. Antonína
Holého, DrSc., Dr. h. c. mult.
Řada preparátů ovlivňujících
klinický průběh infekce HIV
pochází právě z dílny tohoto významného organického chemika,
např. tenofovir, emitricitabin
a další.
Novou a velmi příznivou informací je, že v prvních měsících
roku 2014 začne Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR hradit
svým HIV pozitivním pojištěncům přípravek Stribild, který
je také úzce spjat se jménem
prof. Holého.
Doufejme do budoucna, že
všechna tato opatření, snaha a úsilí nás všech, povedou
k omezení epidemie AIDS jako
největší hrozby v současnosti.
SYNLABIANER leden–březen 2014
7
informace pro lékaře
Vitamin D
Autor: prof. Dr. med. Winfried März
„Dogma padá…“ napsal na podzim 2012 jeden velký
deník. Německá společnost pro výživu (DGE) upravila
svá doporučení pro příjem vitaminu D, a to směrem
nahoru – z 5 mikrogramů na 20 mikrogramů, což
odpovídá 800 mezinárodním jednotkám (IU).
Důvod: „Výsledky výzkumu z posledních let přinášejí důkazy o významu vitaminu D pro prevenci
různých chronických onemocnění.“
hraje rozhodující roli pro udržení
zdraví kardiovaskulárního systému.
Toto tvrzení podporují i epidemiologické studie, které uvádějí nedostatek vitaminu D jako nezávislý
kardiovaskulární rizikový faktor.
Dle podkladů mezinárodní literatury jsme pro vás připravili tabulku,
která má sloužit jako pomůcka při
suplementaci vitaminu D.
Gynekologie: Z aktuálních důkazů vyplývá, že léčba nedostatku
vitaminu D má pozitivní dopad na
plodnost, těhotenské komplikace
(preeklampsie, gestační diabetes, atd.), počet předčasných porodů a gynekologických malignomů.
Pro to existuje celá řada dobrých
důvodů:
Geriatrie: Důkazy jasně potvrzují,
že dobré zásobení vitaminem D
u starších lidí může snížit riziko
pádů, zlomenin, ztráty síly, omezení pohybu a rovnováhy, jakož
i předčasné úmrtí.
Vnitřní lékařství: Také zhoubná
onemocnění prsou a střev, vysoký
krevní tlak, diabetes II. typu, roztroušená skleróza, jakož i artritida
a infekce dýchacích cest byly pozorovány především u lidí s nízkou
hladinou vitaminu D.
Kardiologie: Experimentální studie rovněž naznačují, že vitamin D
Substituční doporučení při
riziku nedostatečného zásobení
vitaminem D (I.U./den*)
Indikace pro stanovení
hodnoty vitaminu D
ÐÐ nutriční stav vitaminu D
ÐÐ podezření na nedostatek
vitaminu D při hypokalcémii,
hypofosfatémii, hypokalciúrii,
zvýšené alkalické fosfatáze, nepravých zlomeninách, rachitických syndromech, rentgenologických známkách nedostatku
vitaminu D
ÐÐ onemocnění jater
ÐÐ onemocnění ledvin
ÐÐ odhad kardiovaskulárního
rizika
ÐÐ antikonvulzivní terapie
(vysoká spotřeba vitaminu D
u epileptiků)
ÐÐ podezření na intoxikaci
vitaminem D
Nejvyšší doporučená dávka
(I.U./den)
Malé děti 0–12 měsíců
400–600
2 000
Děti/mladiství 1–18 let
600–1 000
4 000
Dospělí 19–70+ let
1 500–2 000
10 000
Těhotné/kojící ženy 14–18 let
600–1 000
4 000
Těhotné/kojící ženy 19–50 let
1500–2000
10 000
* Není dostatečně známo, zda jsou doporučené dávky dostatečné k ovlivnění jevů, spojovaných s vitaminem D,
mimo kostní metabolismus.
Důležité: Adipózní děti a dospělí potřebují minimálně dvakrát až třikrát vyšší dávku; stejně tak je tomu
i při medikaci antikonvulzivy, glukokortikoidy, léky proti plísni a při terapii AIDS.
www.synlab.cz SYNLABIANER leden–březen 2014
8
informace pro lékaře
Hodnocení
optimální:
> 75 nmol/l (>30 μg/l)
25hydroxyvitamin-D
dostatečné:
50–75 nmol/l (20–30 μg/l)
25hydroxyvitamin-D
lehký nedostatek:
25–50 nmol/l (10–20 μg/l)
25hydroxyvitamin-D
těžký nedostatek:
< 25 nmol/l (<10 μg/l)
25hydroxyvitamin-D
Substituční doporučení při nedostatku vitaminu D k navýšení
na krevní hodnotu >75nmol/l (> 30 μg/l)
Dávkování
I.U./den
I.U./týden po dobu 6 týdnů
Malé děti 0–12 měsíců
2 000
50 000
400–1 000
Děti/mladiství 1–18 let
2 000
50 000
600–1 000
I.U./den
I.U./týden po dobu 8 týdnů
6 000
2 000
Dávkování
Dospělí 19–70+ let
poté I.U./den
poté I.U./den
1 500–2 000
Zdroj: Holick, M. F., et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society
Clinical Practice Guideline, J Clin Endocrinol Metab. July 2011; 96(7): 1911–30
Zpravidla platí, že příjem 1000 I. U. vitaminu D denně zvýší jeho hodnotu v séru o cca 25 nmol/l (10 μg/l).
1 μg = 40 I.U., 1 I.U. = 0,025 μg
www.synlab.cz SYNLABIANER leden–březen 2014
9
laboratorní techniky
Infekce dýchacích cest = respirační infekce
Autor: MUDr. Miluška Ptáková, CSc.
Infekce dýchacích cest patří k nejrozšířenějším infekcím. Jedná se o onemocnění
přenosná respirační cestou, která mohou být vyvolána bakteriemi i viry. Klinické projevy
jsou obdobné, a proto je velmi důležité určit, zda se jedná o onemocnění bakteriální
či nikoliv, neboť bakteriální infekce se léčí antibiotiky, zatímco virové nikoliv.
Prevence
Dostatek spánku, tekutin – pitný
režim, neprochladnout, nepobývat
v zakouřených a přelidněných
místnostech, vitaminy, ovoce,
zelenina
Klinické projevy
Rýma, kašel, bolest hlavy,
bolest v krku, uchu, malátnost,
nechutenství, teplota
Laboratorní vyšetření
C - Reaktivní Protein CRP
(odlišení bakteriální a virové infekce)
Mikrobiologicky vyšetřujeme dle klinických projevů výtěr
z krku, výtěr z nosu, výtěr z nosohltanu, výtěr z ucha, sputum,
bronchoalveolární laváž (u infekcí dolních cest dýchacích)
Pozitivní nález: provede se kultivační vyšetření a dále
ÐÐ identifikace nalezené patogenní bakterie a stanovení
citlivosti na antibiotika a chemoterapeutika
ÐÐ sérologie průkaz protilátek u virových
a nekultivovatelných či obtížně kultivovatelných agens
– viz žlutá žádanka – oddíl respirační infekce
ÐÐ pneumoscreen u podezření na pneumonii (zápal
plic) průkaz žlutá žádanka – respirační infekce
ÐÐ průkaz Legionellového ag v moči
Chřipka - PCR - průkaz antigenu nebo sérologická diagnostika, sezonní
očkování proti chřipce
www.synlab.cz SYNLABIANER leden–březen 2014
10
laboratorní techniky
Tuberkulóza (TBC) + mykobakteriózy
Odebírají se veškeré materiály - nejčastěji sputum, moč: vždy se
provádí mikroskopické a kultivační vyšetření, dle požadavku na
žádance též BACTEC MGIT 960 a citlivost z Bactecu, MTD-T (ne z krve,
ostatní materiály ano) + mikroskopické a kultivační vyšetření,
u pozitivních vzorků identifikace bakterie a citlivost na antituberkulotika.
Vyhledávání případů (latentní, aktivní TBC: QuantiFERON (QFN), kožní
tuberkulínový test.
TO RN ÍCH VYŠE TŘ EN Í
OB JE DN ÁV KA LA BO RA
ZDE NALEPTE
800 234
CallCentrum: tel.: 800
RČ:
Příjmení:
Jméno:
DG:
Adresa
pacienta:
Samoplátce:
Pojišťovna:
Datum a čas
odběru:
Jak vyplňovat:
. 20
.
Správně
:
Chybně
IČP, odbornost
Razítko
a podpis lékaře
Tel.:
í:
Celkem vyžádáno vyšetřen
verze: 03_008_112013
Výkon zdaňovaný DPH
podle § 58
í lidské zdraví je od DPH osvobozen
Výkon s léčebným cílem nebo chráníc
této podmínky je
přidané hodnoty. Při nesplnění
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
DPH.
účely
pro
M deklarujete osvobození
výkon zdaňovaný DPH. NEOZNAČENÍ
zdaňovaná,
torní vyšetření osvobozená i
Pokud požadujete zároveň labora
objednávky.
vyplňte prosím dvě samostatné
03008
*03008*
barevnost na žádance:
Odběrový materiál viz
žlutý uzávěr (moč)
zlatý uzávěr (srážlivá krev)
1)
adě
oduje laboratoř – v příp
o schématu vyšetření rozh
me
i vysokých IgG doplňuje
velm
nebo
IgM
tivity
pozi
aviditu
www.synlab.cz
í uvedeno jinak)
tření ze séra (pokud nen
Antropozo
Průkaz protilátek – vyše
irační infekce
Resp
Toxoplasma gondi
sa B (streptoc.)
DNa
1,2,3)
PIV
A+B,,
CRP
Respir. viry (RSV, ADV, Influ
(Ab celk., IgA, IgG, IgM, Ig
ASTAL
1)
ASLO
ADV
Toxocara canis (Ig
RSV
Listeria monocyto
dy
atiti
Hep
Viry influenzy A+B
Francisella tularen
Hepatitida A (IgM + total)
Parainfluenza 1,2,3
Brucella abortus
l
pane
IgM)
IgG,
celý
B:
iae (IgA,
Hepatitida
Mycoplasma pneumon
Bartonella hensela
1)
IgG)
HBsAg
(IgA,
tis
Chlamydia sp., C. trachoma
Ehrlichia - HGE (IgG
1)
IgG)
(IgA,
anti HBc total
iae
Chlamydia sp., C. pneumon
Q-horečka
IgM)
IgG,
anti HBc IgM
(IgA,
IF
Chlamydia sp., C. psittaci
Rickettsia prowaz
HBeAg/anti Hbe
1)
cHSP 60 (IgG)
E. histolytica – am
IgG)
(IgA,
anti HBs
WB
iae
C. trachomatis, pneumon
Leishmania – visc
(IgG)
(Ab)
C
IF
Hepatitida
B. parapertussis / pertussis
Echinococcus sp
(Ag)
C
IgG, IgM)
Hepatitida
B. pertussis – toxin (IgA,
Dengue (IgG, IgM)
)
rmace
(konfi
C
Hepatitida
B. pertussis WB (IgA,IgG)
Dengue NS1 Ag
D
(IgG)
Hepatitida
Legionella pneumophila
Hantavirus (IgG, Ig
IgM)
(IgG,
E
Hepatitida
Očk
Pneumoscreen (IgG, IgM)
PIV)
A+B,
ry
u
esvi
SV,Infl
ADV,R
Herp
(Leg.pn., Myc.pn.,Chl.pn.,Cox.b.,
Hepatitida A (An
test
IM
/
Paul-Bunnell
Hepatitida B (An
EBNA IgG)
EBV (VCA IgM, VCA IgG, EA IgG,
Neuroinfekce
Klíšťová encefal
JM
IgM)
IgM)
EBV WB (IgG,
Klíšťová encefalitida (IgG,
Tetanus (IgG)
1)
JM
CMV (IgG, IgM)
Borrelia (IgG, IgM)
Diphterie (IgG)
CMV avidita
- při pozitivitě doplnit WB
Rubeola (IgG)
JM
IgM)
HSV 1+2 (IgG,
Borrelia WB (IgG, IgM)
Parotitida (IgG)
2
HSV
lnit
dop
Ab (IgG,IgM)
- při pozitivitě
Borrelia – intrathekální
Morbili (IgG)
IgM)
HSV WB (IgG,
sérum+likvor
H. influenzae t
IgM)
VZV (KFR, IgG,
Coxsackie A+B
S. pneumoniae
HHV 6 (IgG, IgM)
ECHO virus
VZV (IgG)
HHV 8 (IgG)
West Nile Virus (IgG, IgM)
í
Exantémová onemocněn
1)
Rubeola (IgG, IgM)
Pří
Rubeola avidita
Mykotická agens
Respirační infe
IgM)
(IgG,
i Ag)
Parvovirus B19
Aspergillus fumigatus (Ab
Streptococcus pneum
Parotitida (IgG, IgM)
Candida albicans (Ab i Ag)
Legionella pneumoph
IgM)
Morbilli (IgG,
kce
Infe
í
náln
Gastrointesti
RSV
kce
H. pylori (IgA, IgG)
Pohlavně přenosné infe
ADV
H. pylori – cag A (IgA, IgG)
HIV (anti-HIV1+2, p24)
Influenza A,B
H. pylori WB (IgA,IgG)
HIV mezinárodní certifikát
Yersinia (IgA, IgG, IgM)
Syfilis (netrep. + trepon. test)
1)
Urogenitální in
tis (IgA, IgG)
Yersinia WB (IgA,IgG)
Chlamydia sp., C. trachoma
mydia trachoma
Chla
IgM)
IgG)
IgG,
(IgA,
(IgA,
er
WB
iae
Campylobact
C. trachomatis, pneumon
gG)
plasma hom. (IgG, IgM)
Campylobacter WB (IgA,I
Ureaplasma ureal. / Myco
typhi)
phi,
Widal (Salm. paraty
©2010 synlab czech s.r.o.
Žádanka serologie, bakteriologie
www.synlab.cz SYNLABIANER leden–březen 2014
11
laboratorní techniky
Jak čelit tuberkulóze a mykobakteriózám
Autor: MUDr. Miluška Ptáková, CSc.
Tuberkulóza (TBC) ve 21. století stále zůstává celosvětovým problémem
a patří k nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě
Jak bylo již v mé dřívější práci publikováno (Ptáková, M.:
Současné laboratorní diagnostické možnosti tuberkulózy
a mykobakterióz Medicina pro
praxi, 2011), je TBC především
onemocněním osob se sníženou
imunitou a nemocných s AIDS
a z toho důvodu nejvyšší výskyt
TBC je v zemích s nízkou socioekonomickou úrovní a vysokým výskytem AIDS (Acquired
Immunodeficiency Syndrom).
Dle údajů Světové zdravotnické
organizace (SZO) ročně přibývá
8,7 milionu nových onemocnění (13 % s HIV ) a 2–3 milióny
lidí ročně na toto onemocnění
umírá. K šíření a rozvoji onemocnění významnou měrou
přispívá migrace lidí ze zemí
s vysokým výskytem TBC, konzumace alkoholu, abusus drog,
podvýživa na straně jedné, na
straně druhé vysoká odolnost
mykobakterií k zevním vlivům,
www.synlab.cz nízká infekční dávka a způsob
přenosu respirační cestou. Dle
údajů SZO byl stanoven limit pro
vysoký výskyt na 40 onemocnění
na 100 000 obyvatel a za nízký
výskyt se považuje 20 onemocnění na 100 000 obyvatel.
Česká republika patří s přibližně
6 případy na 100 000 obyvatel
k zemím s nízkým výskytem
tohoto onemocnění. To byl jeden
z důvodů pro zrušení celoplošného očkování proti tuberkulóze
v říjnu 2010.
Klinický obraz
Klinicky je TBC celkové infekční
onemocnění, které není-li včas
rozpoznáno a léčeno, ohrožuje
pacienta vážně na životě a může
vést k smrti. Aktivní TBC je
dlouhodobý chronický proces,
vyžadující dlouhodobou terapii
kombinacemi léků s antituberkulózním účinkem. Podstatou
onemocnění je tvorba specifických ložisek, tzv. granulomů,
které se vytvářejí v orgánech po
průniku makrofágy pohlcených
mykobakterií do lymfatických
uzlin, nejčastěji plicního hilu,
jako buněčná imunitní odpověď
organismu, na které se podílejí
makrofágy spolu se specifickými imunitními buňkami T a B.
Postižen může být kterýkoliv
orgán, nejčastěji jsou to ale plíce,
které jsou také většinou vstupní
branou infekce. Primární infekční
ložisko s příslušnou lymfatickou
uzlinou je označováno jako primární komplex, odkud se může
infekce lymfatickými cestami šířit
do dalších orgánů, kde vznikají
druhotné specifické granulomy.
Z tohoto pohledu rozlišujeme
plicní a mimoplicní formy onemocnění. Plicní forma TBC převládá a bývá diagnostikována ve
více než 90 % případů, zbývajících 10 % připadá na mimoplicní
formy onemocnění. Při neléčené
TBC může dojít ke generalizaci
infekce a jejímu rozšíření krevním
řečištěm do celého organismu,
kdy jsou postiženy prakticky
všechny orgány, což je označováno jako miliární tuberkulóza.
Infikovaná ložiska se mohou
rozpadat – nekrotizovat, pak
hovoříme o kaseifikaci (zesýrovatění), případně se ložiska mohou
opouzdřit a posléze zvápenatět
– kalcifikovat. V opouzdřených
granulomech jsou mykobakteria
nedostupná pro imunitní buňky
a přežívají v dormantním stavu
různě dlouhou dobu. Pokud
taková ložiska jsou přítomna
u imunokompetentních pacientů, onemocnění nepropukne.
U pacientů se sníženou imunitou
může dojít k reaktivaci mykobakterií a rozvoji onemocnění.
Na TBC by mělo být pomýšleno
vždy, kdy se u pacienta objeví
dlouhotrvající kašel, významný
úbytek na váze, subfebrilní teploty, profúzní noční pocení, při
chronické únavě a podobných
nespecifických příznacích, bohužel ne vždy tomu tak je. Pacient,
u kterého vzniklo podezření,
že má TBC, musí být izolován
na specializovaném pracovišti
po celou dobu, kdy vylučuje
mykobakterie. Diagnostika TBC
by měla být vždy komplexní a zahrnuje klinické vyšetření, včetně
důkladné anamnézy, rentgenové
SYNLABIANER leden–březen 2014
12
laboratorní techniky
vyšetření plic, hematologické, biochemické, histologické
a v neposlední řadě mykobakteriologické laboratorní vyšetření,
jehož cílem je průkaz původce
onemocnění.
cí ve sterilní vodě zvlhčených
tampónů. K pevným kouskům
tkání nesmí být přidávána fixační
a konzervační činidla, k odběrům
se nepoužívají odběrové soupravy s transportními půdami a pro
teplotě a do laboratoře musí být
doručeny nejpozději 16 hodin
po odběru. Toto vyšetření se
doporučuje provádět též před
biologickou léčbou.
Původcem tuberkulózy je M. tuberculosis, objevené Robertem
Kochem v r. 1882. M. tuberculosis
spolu s geneticky příbuznými
mykobakteriemi M. bovis, M. bovis
BCG (vakcinační kmen), M. africanum a M. microti tvoří tzv. komplex M. tuberculosis.
Mykobakteriózy
Jedná se o závažná onemocnění, působená netuberkulózními
mykobakteriemi (NTM). V současné době bylo identifikováno více
než 100 NTM, která se vyskytují
v okolním prostředí, ve vodě,
v půdě a také u zvířat. Řada
z nich je schopná vyvolat u lidí
onemocnění klinicky podobná
tuberkulóze, zejména u imunologicky oslabených jedinců.
Setkáváme se s plicními i mimoplicními formami onemocnění.
Nejčastěji prokazovanými původci mykobakterióz jsou komplex
M. aviumintracellulare, M. scrofulaceum, M. xenopi, M. kansasii, M.
szulgai, M. marinum, M. gordonae
a řada dalších.
Odběry a transport materiálů
K mykobakteriologickému vyšetření je zasílán materiál odebraný
na základě klinických příznaků.
U plicních či respiračních forem
onemocnění jsou odebírány materiály z cest dýchacích, na prvém
místě je to sputum. Vzhledem
k nepravidelnému vylučování
mykobakterií je doporučeno
odebírat více vzorků v několika
po sobě jdoucích dnech. Na
vyšetření mohou být zasílány
různé materiály, k odběrům musí
být použity sterilní odběrové
soupravy a sterilní odběrové
nádobky, stěry ze suchých míst
mohou být prováděny s pomo-
www.synlab.cz V roce 2010 bylo zrušeno plošné očkování proti tuberkulóze. Bylo zavedeno selektivní očkování, které je upraveno vyhláškou č. 299/2010 Sb.
vyšetření materiálů molekulárně
biologickými technikami nesmí
být použity odběrové tampony
ani transportní půdy s aktivním
uhlím. Transport odebraných
materiálů by měl být prováděn
co nejdříve po odběru a pokud
možno v termoboxu při 15–25 °C.
Vzhledem k vysoké odolnosti
mykobakterií k zevním vlivům lze
dopravit materiály do laboratoře
i několik dnů po odběru, pokud
zůstanou do transportu uchovány v lednici. Výjimkou je odběr
žaludeční šťávy, který musí být
transportován do laboratoře kvůli
neutralizaci vzorku nejpozději
4 hodiny po odběru.
Laboratorní diagnostika
Mikrobiologická laboratorní diagnostika tuberkulózy
i mykobakterióz se provádí ve
specializovaných laboratořích
s cílem identifikovat původce
onemocnění a stanovit citlivost
na léky s antiimykobakteriálním
účinkem s využitím klasických
i moderních molekulárně biologických diagnostických postupů.
Základním předpokladem laboratorní diagnostiky je správný
odběr vhodného biologického
materiálu, včetně doporučeného
transportu pro jednotlivé druhy
materiálů tak, aby byly dodrženy
podmínky preanalytické fáze.
Zvláštní požadavky jsou kladeny
na odběr a transport krve na vyšetření QuantiFERON. Pro odběry
se používají speciální odběrové
zkumavky, které jsou po odběru i při transportu uchovávány
ve svislé poloze při pokojové
Základními klasickými diagnostickými postupy jsou mikroskopické a kultivační vyšetření
všech odebraných vzorků.
Mikroskopický průkaz s pomocí
fluorescenčního barvení je rychlý
orientační test, kterým lze již
SYNLABIANER leden–březen 2014
13
laboratorní techniky
Základem diagnostických
postupů u TBC a mykobakterióz
je mikroskopické a kultivační
vyšetření vzorků.
v průběhu několika hodin od přijetí vzorku prokázat přítomnost
či nepřítomnost acidorezistentních tyček v odebraném materiálu. Kultivační vyšetření slouží
k průkazu makroskopických
kolonií, které na pevných půdách
vyrostou dle typu mykobakterií
během 2 až 9 týdnů. Narostlé
kolonie jsou následně identifikovány s pomocí genotypizačních
testů a současně jsou založeny
testy ke stanovení citlivosti na
antituberkulotika. Identifikace
genotypizací je provedena během několika hodin, testy stanovení ciltivosti vzhledem k dlouhé
generační době mykobakterií
trvají řadu týdnů.
Metabolické kultivační metody,
založené na detekci metabolických produktů rostoucích
mykobakterií v uzavřených systémech, umožňují prokázat pozitivitu vzorku již během 14 dnů od
založení kultivace, avšak v případě negativity je nutné vzorek
kultivovat 6 týdnů.
Moderním diagnostickým vyšetřením je průkaz nukleových kyselin
specifických pro mykobakterie
přímo v biologickém materiálu
pacienta s pomocí molekulárně
genetických metod. Jedná se
www.synlab.cz o metody, kterými lze prokázat
DNA (deoxyribonukleovou) nebo
RNA (ribonukleovou) kyselinu
v odebraném materiálu řádově
v průběhu několika málo hodin od
přijetí vzorku. Testy jsou souborně
označovány jako Mycobacterium
tuberculosis direct tests – MTD.
Nejznámější je PCR (polymerázová
řetězová reakce), vhodná je i TMA
(transcription mediated amplification), která poskytne výsledek již za
3 hodiny od zahájení testu. Pomocí
těchto metod je detekován M. tuberculosis komplex, případně geny
odpovědné za rezistenci k některým antituberkulotikům. Nověji
jsou též vyvíjeny metody umožňující průkaz nukleových kyselin
specifických pro některé netuberkulózní mykobakterie (NTM).
Součástí metabolických i molekulárně biologických vyšetření musí
být vždy souběžně založené kultivační vyšetření na pevných půdách. Důvodem je nutnost získat
živý mykobakteriální kmen, který
jedině může vyvolat onemocnění
a navíc je nezbytný k identifikaci
původce a stanovení jeho citlivosti na antituberkulotika.
Důležitou součástí vyšetření je
informace o přítomnosti specifických imunních T buněk,
které lze prokazovat u pacientů
nejen s aktivní, ale též s latentní
tuberkulózou. Nejznámějším
testem je kožní test Mantoux,
kde pozitivita se projeví v podobě kožní reakce po aplikaci PPD
(čištěný tuberkulín – proteinový
purifikovaný derivát) do kůže
předloktí. Kožním testem lze obtížně rozlišit, zda se jedná o reakci
postinfekční nebo postvakcinační
a navíc se může jednat o alergickou reakci. V posledních letech
byly proto vyvinuty tzv. IGRA
testy (Interferon Gamma Release
Assay), které prokazují interferon
gama (QuantiFERON a T-spot),
produkovaný specifickými buňkami T, které jsou přítomny v organismu, pokud byl pacient infikován
M. tuberculosis.
Závěr
Tuberkulóza stále zůstává v celosvětovém měřítku onemocněním
prvořadého významu a má své
přední místo v programu SZO.
Velkým problémem jsou především koincidence tuberkulózy
a infekce HIV a AIDS, multirezistentní kmeny TBC a nedostatečná úroveň diagnostiky v řadě
zemí. Výhledovým a vhodným
řešením se jeví molekulárně genetická diagnostika M. tuberculosis a multirezistentních kmenů
přímo v biologickém materiálu
pacienta, využití IGRA testů k aktivnímu vyhledávání pacientů
s aktivní i latentní tuberkulózou
a zlepšení dohledu nad tuberkulózou v rozvojových zemích.
SYNLABIANER leden–březen 2014
14
laboratorní techniky
Sekce TBC v laboratoři Chomutov
Autoří: Ing. Miroslava Prejzková, MUDr. Bohumil Šturma
Dne 1. července 2013 byla nově otevřena sekce TBC
v Klinické laboratoři Chomutov, s. r. o., ul. Libušina 3240/4.
Samotnému zahájení provozu
sekce TBC předcházela řada
stavebních úprav, aby byl zajištěn
bezpečný provoz. Jednalo se
hlavně o vzduchotechniku, šatnu,
sprchu a omyvatelné povrchy
stěn. Tím byly splněny přísné
požadavky hygienické služby.
Zároveň byl navýšen počet zaměstnanců a doplněno přístrojové vybavení. V rámci povinnosti
hlásit pozitivitu vyšetření v sekci
TBC do celostátního registru byl
nainstalován také informační
systém ISBT (informační systém
bacilární tuberkulózy). Samotná
realizace otevření nové sekce TBC
trvala necelé 3 měsíce. Nutností
bylo také vypracování standardních operačních postupů (SOP)
pro sekci TBC.
01
Materiál a vyšetření
pro diagnostiku TBC
Pro průkaz mykobakterií se vyšetřuje veškerý biologický materiál.
Nejčastěji se jedná o sputum, indukované sputum, bronchoalveolární laváž a moč. Dále se vyšetřuje
likvor, pleurální výpotek, punktát,
www.synlab.cz výtěry a stěry z píštělí, hnisavých
procesů a ran, laryngeální výtěry.
V současné době laboratoř mikrobiologie v Chomutově nabízí
v rámci sekce TBC tato vyšetření:
ÐÐ Mikroskopický průkaz
mykobakterií – jednoduchý
postup pro vyhledávání osob
s aktivní tuberkulózou a při
kontrole účinnosti léčby. Používá se dvou metod mikroskopického vyšetření, a to:
a) barvení fluorochromy a prohlížení preparátu fluorescenčním mikroskopem,
b) barvení podle Ziehl-Nielsena – prohlížení preparátů
ve viditelné části spektra.
Mikroskopické vyšetření však
nenahrazuje vyšetření kultivační, jen je doplňuje.
Ð Ð Kultivační průkaz mykobakterií – pro kultivaci
mykobakterií se používají
speciální pevné vaječné půdy
(Löwenstein-Jensenova půda).
Inkubace probíhá 9 týdnů
a první odečet se provádí po
3 týdnech inkubace, další pak
po 6 a 9 týdnech.
Ð Ð Průkaz metabolismu rostoucích mykobakterií v uzavřeném systému (urychlená
kultivace) – provádí se na
přístroji Bactec MGIT 960, který
je určen a optimalizován pro
rychlou detekci mykobakterií
z klinických vzorků (s výjimkou
krve a moči). Mykobakterie,
které se nacházejí v těchto
vzorcích, metabolizují živiny
a kyslík v kultuře. Kultivační
zkumavky obsahují fluorescenční čidlo, které reaguje
na koncentraci kyslíku v kultivačním médiu. Fotodetektory přístroje měří hodnotu
fluorescence, která odpovídá
množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy. Výsledkem těchto fluorescenčních
měření je detekce přítomnosti
mykobakterií, které rostou
v kultivačním médiu.
Ð Ð Molekulárně biologický
průkaz DNA/RNA mykobakterií komplexu M. tuberculosis – metoda AMTD – MTD
(Mycobacterium Tuberculosis
Direct test) je určen pro detekci rRNA komplexu M.tuberculosis. Podstatou je transkripční
izotermální enzymatická
amplifikace ribozomální RNA.
Specifické primery hybridizují
s komplementární sekvencí
rRNA a za účasti reverzní transkriptázy a nukleotidfosfátů je
syntetizována cDNA, sloužící jako matrice pro syntézu
další RNA. Dále amplikony
hybridizují s akridin-esterem
značenou DNA sondou. Dochází k luminiscenci a intenzita
luminiscence je měřena v luminometru. Jedná se o vysoce
citlivou metodu, která prokáže
1 až 10 mykobakteriálních
buněk v 1 ml materiálu.
SYNLABIANER leden–březen 2014
15
laboratorní techniky
Ð Ð Identifikace mykobakterií – hybridizace DNA:RNA
– jednořetězcová DNA z typového kmene některého
druhu mykobakterií, značená
akridium esterem, se smíchá
s denaturovanou rRNA identifikovaného kmene. Stupeň
hybridizace značené DNA
sondy s rRNA identifikovaného
kmene se měří luminometrem
podle intenzity chemiluminiscence (Gen-Probe Inc.).
Ð Ð Stanovení lékové citlivosti
mykobakterií a podmíněně
patogenních atypických
mykobakterií (PPM) na
pevných půdách makrometodou – stanovení citlivosti se
provádí na pevných L-J půdách
s antituberkulotiky či jinými
antibiotiky. Principem stanovení citlivosti je nepřímý test,
tj. určuje se citlivost izolovaných kmenů podle růstu na
půdách s vybranou kritickou
koncentrací AT a ATB. Citlivost
se určuje na základní antituberkulotika: izoniazid (INH),
streptomycin (STM), rifampicin
(RIF), etambutol (EMB), pyrazinamid (PZA).
Ð Ð Stanovení lékové citlivosti
mikrometodou a stanovení
MIC – provádí se v mikrotitračních destičkách. Provádí
se u izolovaných kmenů M.
tuberculosis, včetně kmenů
multirezistentních, a dále
u kmenů podmíněně patogenních atypických mykobakterií
na vyžádání ošetřujícího lékaře.
MIC (minimální inhibiční koncentrace) – je nejnižší koncentrace
léku, v níž došlo k inhibici růstu.
02
Mykobakterie
a onemocnění
Mykobakterie jsou acidorezistentní bakterie, které jsou původci tuberkulózy, mykobakterióz
a lepry. Četné saprofytické druhy,
nazývané atypické, způsobují
oportunní infekce při oslabené
imunitě (M. kansasii, M. gordonae,
M. xenopi, M. avium atd.). Rod
Mycobacterium zahrnuje více
než 130 druhů.
a vznikají kaverny. Mimoplicní
tuberkulóza vzniká následkem
krevního nebo lymfogenního
rozsevu mykobakterií a projevuje
se jako charakteristická uzlíkovitá nebo infiltrativní ložiska,
abscesy a píštěle v pohybovém
systému, ledvinách, lymfatických
uzlinách aj. Plicní tuberkulóza
se nejčastěji šíří přímým přenosem kapénkovou infekcí, kdy je
zdrojem nemocný s rozpadovou
tuberkulózou plic a místem
vstupu infekce je dýchací ústrojí.
Inkubační doba je 3–8 týdnů.
TUBERKULÓZA
Tuberkulóza je chronické granulomatózní onemocnění postihující člověka, četné ostatní savce,
ptáky, ryby, obojživelníky a plazy.
Nejčastějším původcem tuberkulózy člověka je M. tuberculosis.
M. tuberculosis patří do jedné
skupiny s geneticky blízkým M.
bovis a M. bovis BCG a některými
u nás vzácnými mykobakteriemi.
Tato skupina je označována jako
komplex M. tuberculosis.
MYKOBAKTERIÓZY
Mykobakteriózy jsou vyvolány
podmíněně patogenními mykobakteriemi, v České republice
nejčastěji M.kansasii, M.avium-intracellulare a M.fortuitum. Klinický obraz i průběh je obdobný
jako u tuberkulózy, někdy však
probíhají jako těžké celkové
infekce, jindy naopak ve formě
chronických místních zánětlivých granulomů nebo abscesů.
U nemocných se často pozoruje
snížení odolnosti vlivem silikózy,
imunodeficitních stavů apod.
Mykobakteriózy se zpravidla vyskytují v endemických oblastech,
v České republice např. na Ostravsku (M.kansasii). Nešíří se přímým
přenosem od nemocných, ale
k infekci dochází přenosem z přírodních rezervoárů podmíněně
patogenních mykobakterií.
Primární ložisko vzniká v místě vstupu mykobakterií jako
plicní infiltrát nebo vzácněji
jako slizniční nebo kožní vřed
a je vždy provázeno výraznou
reakcí příslušných lymfatických
tkání. Postprimární tuberkulóza
vzniká šířením infekce z primárního ložiska nebo superinfekcí
z nového zdroje. V plicích se
projevuje jako infiltrativní ložiska, která se mnohdy rozpadají
03
Statistika TBC v laboratoři
mikrobiologie Chomutov
název
počet
z toho mužů
M.tuberculosis
13
12
M.kansasii
1
1
M.xenopi
1
1
M.fortuitum
1
1
M.gordonae
1
1
Od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2013 bylo vyšetřeno 1 629 vzorků.
Z tohoto počtu bylo pozitivních 17 vzorků.
www.synlab.cz SYNLABIANER leden–březen 2014
16
laboratorní techniky
Analyzátor Architect
nové možnosti ve vyšetřování nádorových markerů
Autor: RNDr. Miloslav Semanský
V tomto měsíci se nám podařilo
v naší pražské laboratoři rozšířit
spektrum onkogenních markerů.
S instalací nového analyzátoru
Architect se naskytla možnost
začít vyšetřovat analyt ProGRP.
GRP (Gastrin-Releasing Peptide)
je neuropeptidový hormon,
který je produkován buňkami
malobuněčného karcinomu plic
(SCLC). Měření GRP však není
možné vzhledem k jeho značné
nestabilitě. Proto byla vyvinuta
metoda pro měření jeho prekursoru – ProGRP (31-98 C-koncové
oblasti lidského ProGRP).
ProGRP patří spolu s NSE – Neuron
specifickou enolázou a chromograninem A mezi molekuly, které
jsou asociovány s tkáněmi a tumory neuroendokrinního původu.
Zvýšené hladiny v séru byly popsá-
www.synlab.cz ny u několika typů tumorů neuroendokrinního původu, včetně
malobuněčných karcinomů plic,
karcinoidů, nediferencovaných
nemalobuněčných karcinomů plic
s neuroendokrinními rysy, medulárního tyreoidálního karcinomu,
jiných neuroendokrinních nádorů
a u podskupiny karcinomů prostaty nezávislých na androgenech
s neuroendokrinními rysy.
ProGRP je vhodný pro diferenciální
diagnostiku malobuněčných a nemalobuněčných karcinomů plic.
Bylo popsáno, že se jedná o nejcitlivější marker umožňující odlišení
SCL, na monitorování odpovědi
na terapii a pro detekci rekurentního onemocnění. Kombinace pro
ProGRP a NSE má aditivní hodnotu
– zvyšuje senzitivitu a specificitu
v diagnostice SCLC.
Ve srovnání s jinými nádorovými
markery, které jsou významné
u plicních nádorů, jako karcinom embryonální antigen
(CEA), CYFRA 21-1 a NSE, stoupá
ProGRP mnohonásobně bez
závislosti na stadiu nádoru, takže
je velmi vhodný pro diagnostiku
v počátečních, ještě dobře léčitelných stadiích.
Oproti NSE, u kterého i nepatrná hemolýza způsobuje falešně
pozitivní výsledky, není vyšetření
proGRP na hemolýzu citlivé.
ProGRP je v séru velmi nestálý,
proto na vyšetření používáme
EDTA plazmu. I zde je stabilita
pouze jeden den. Vyšetření lze
provést ze stejné zkumavky jako
krevní obraz.
SYNLABIANER leden–březen 2014
17
aktuálně
Vimpersko se dočkalo moderní laboratoře,
která nejen zefektivní a zrychlí léčbu,
ale bude se podílet také na záchraně lidských životů
Autoři: Zdeněk Soudný, Roman Smetka
Pacienti na Vimpersku získají díky společnosti synlab jistotu kvalitní a přesné diagnostiky. Synlab v polovině roku 2013 koupil místní laboratorní pracoviště klinické biochemie místní nemocnice a zapojil ho do celoevropské laboratorní sítě. Nyní investuje do
jeho vybavení a zlepšuje nejen servis pro pacienty, ale také rozšiřuje rozsah vyšetření, která pacientům poskytuje. V důsledku toho dojde k zefektivnění zdravotní péče
– pacienti se tak dočkají přesné diagnostiky, optimální léčby, která zkrátí dobu jejich
nemocnosti, v důsledku čehož dojde k úspoře také na straně zdravotnického systému.
„Akvizicí vimperské laboratoře
pokračujeme v rozšiřování našich
služeb do regionů v České republice. V následujícím období budeme
do zdejší laboratoře investovat
v řádu milionů korun do vybavení
a zlepšení servisu pro pacienty i nemocnici samotnou,“ říká Ing. Miroslav Herden, generální ředitel
společnosti synlab czech. V plánu
jsou například nové moderní
analyzátory, které odpovídají těm
nejaktuálnějším požadavkům
moderní diagnostiky, IT investice,
které umožní rychlejší komunikaci s ostatními laboratořemi
ve skupině synlab, a díky tomu
nabídne klientům potřebné
výsledky komfortně elektronicky
včas. „Zapojení laboratoře do naší
sítě výrazně rozšiřuje možnost
jejího využití pro místní lékaře –
jsme schopni velmi rychle provést
diagnostiku i u komplikovaných vyšetření, která běžně nelze provádět
v lokálních podmínkách, a tím se
výrazně podílet nejen na léčbě, ale
nezřídka také na záchraně lidských
životů,“ upřesňuje Ing. Herden.
Díky novému systému se nejen
rozšíří množství realizovaných
vyšetření (jejich druhů), ale dojde
také k rychlejšímu zpracování
vzorků a jejich vyhodnocení.
www.synlab.cz „Díky vnitřní propojenosti nabízí společnost synlab lékařům
vyšetření, která byla dříve složitě
přeposílána do různých laboratoří
a následně docházelo k časovým
prodlevám kvůli distribuci výsledků
zpět k lékaři. Komplexní spektrum
metod, včetně nabídky speciální
diagnostiky ve všech odbornostech, je tak nyní k dispozici lékařům
ve Vimperku stejně jako třeba
v pražském Motole,“ vysvětluje generální ředitel společnosti synlab
Ing. Herden.
Kromě služeb samotné laboratoře
nabízí společnost synlab také velké množství doplňkových služeb,
které mimo jiné zvyšují kvalifikaci
lékařů v regionu. Jedná se o organizaci seminářů pro místní lékaře
s prezentací nejnovějších léčebných a diagnostických metod,
služby akreditovaného telefonického centra s vysokou mírou
zabezpečení, kde lékaři mohou
svá zjištění konzultovat, stejně
jako zjišťovat další podrobnosti
k zaslaným výsledkům vyšetření.
Společnost synlab nabízí lékařům možnost studia výsledků
vyšetření nejen na počítačích,
ale také na chytrých telefonech
a tabletech. Veškerá činnost
laboratoří společnosti synlab je
navíc akreditována dle norem ISO
a ČIA a společnost má uzavřeny
smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami v České republice.
Obyvatelé Vimperka se přitom
nemusí obávat, že by v budoucnu laboratoř v jejich městě
zanikla. Společnost synlab je
smluvně vázána k zachování
provozu laboratoře ve vimperské
nemocnici. „Naopak – společnost
synlab bude systematicky posilovat
svou přítomnost v regionech – a to
nejen v počtu laboratoří, ale také
v počtu nabízených vyšetření, ve
vybavení a kvalitě poskytovaných
služeb,“ uzavírá Ing. Herden.
SYNLABIANER leden–březen 2014
18
aktuálně
Novinky ze světa synlabu
Jsme rádi, že vás můžeme informovat o tom, že synlab, Laboratoř Mnichov,
centrum MVZ, GbR dala sdružení synlab k dispozici metodu opírající se
o HPLCMSMS k TDM léků na HIV. Díky tomu lze vyčíslit nové látky, jakými jsou
např. raltegravir, etravirin a maraviroc.
Terapeutická monitorizace drog (TDM) HIV – léků
Amprenavir
Atazanavir
Darunavir
Delavirdin
Efavirenz
Etravirin
Indinavir
Lopinavir
Maraviroc
Nelfinavir
Nevirapin
Raltegravir
Ritonavir
Saquinavir
Tipranavir
Léková třída
GLIMS
požadovaná zkratka
Registrovaný
obchodní název
Synonymum
P
P
P
NNRT
NNRT
NNRT
P
P
CCR5
P
NNRT
I
P
P
P
AMPR
ATAZ
DARUN
DELA
EFAV
ETRA
INDN
LOPI
MARAV
NELF
NEVI
RALT
RITO
SAQU
TIPRA
Agenerase
Reyataz
Prezista
Rescriptor
Sustiva, Atripla
Intelence
Crixivan
Kaletera
Celsentri
Viracept
Viramune
Isentress
Norvir
Invirase
Aptivus
APV
ATV
DRV
DLV
EFV
ETV
IDV
LPV
MAR
NLV
NVP
RGV
RTV
SQV
TPV
P = inhibitory proteázy
NNRT = nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy
I = inhibitor integrázy
CCR5-I = inhibitor CCR5
V oblasti léčby HIV se ukázala
být užitečná TDM inhibitorů
proteázy (PI) a nenukleosidových inhibitorů reverzní
transkriptázy (NNRTI). Je
doložen přímý vztah k úspěchu
antiretrovirové terapie a systémového množství účinné látky pro PI
a NNRTI. Plazmatické koncentrace
NRTI (abacavir, didanosin, emtricitabin, lamivudin, stavudin, zalcitabin, zidovudin a tenovir) naopak
nedostatečně korelují s virologickou účinností, protože musejí být
nejprve intracelulárně přeměněny
na jejich aktivní formu. Z tohoto
důvodu nenabízíme stanovení
jejich hladin.
www.synlab.cz Podle současných národních
směrnic je kontrola hladiny léků
indikována při následujících terapeutických situacích:
ÐÐ komplexní kombinace účinných
látek a doprovodných léků, které
mohou vést k interakcím
ÐÐ nedostatečné působení některé
účinné látky nebo kombinace
účinných látek (rezistence DD)
ÐÐ příznaky poruchy absorpce
ÐÐ výskyt toxických účinků
ÐÐ výrazně snížená funkce jater
(např. při chronické hepatitidě)
ÐÐ změny stravovacích návyků
nebo užívání drog
ÐÐ podpora při hodnocení dodržování léčby
ÐÐ zavedení nových látek do
léčebného režimu
Jsme rádi, že se nám podařilo
udělat další krok na cestě
k rozšíření množství služeb,
které vám nabízíme.
SYNLABIANER leden–březen 2014
19
Download

Zdraví národa vstupuje do ordinací i k pacientům Jak čelit tuberkulóze